Pregled arhive obavještenja

  • Sve obavijesti
  • Obavještenja
  • Servisne informacije
  • Javni pozivi
  • Javni oglasi za posao
  • Nekategorizirano
  • Nabavke
  • Generalna direkcija
  • Sarajevo
  • Travnik

Odobrenje za radove na instalaciji fix SW na NOAM serverima (Sarajevo i Zenica)

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 08.02.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu servisa mobilnog interneta. […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ: 04-5581/23

            PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osobe: Kenan Cepić / Azra Softić Adresa direkcije : Franca Lehara br.7 […]

Upgrade Adtran uređaja (RD Sarajevo, Zenica, Mostar, Bihać i Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 09.02.2023. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 5220/23 MB Predmet nabavke: Usluga sanacije prostora u objektu BH Telecoma, TKC Dolac Malta, ulica Zmaja od Bosne 88 I. KOMUNIKACIJA Lica koja su ovlaštena […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos radnika u Odjeljenju fizičke i tehničke zaštite Sarajevo i Goražde, Službe fizičke i tehničke zaštite, Sektora za sigurnost u Kabinetu generalnog direktora […]

ISPRAVKA DIJELA JAVNOG OGLASA

U tekstu Javnog oglasa za prijem u radni odnos radnika u Službi za optimizaciju pristupnih mreža, Sektora za kablovsku pristupnu mrežu, Direkcije za mrežu infrastrukturu u Izvršnoj […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos radnika u Službi za dizajn osnovnih ponuda, Sektora za dizajn ponuda i rješenja, Direkcije za razvoj u Izvršnoj direkciji za razvoj poslovanja […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke 9016/23-EA Predmet nabavke NABAVKA RADOVA UKLANJANJA POSTOJEĆE GRAĐEVINE I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Emina Arapović, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 47995/22

Predmet nabavke: Rezervni dijelovi za radio-relejne uređaje proizvođača Huawei U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke 6979/23-EA Predmet nabavke NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA APLIKACIJE IT SERVIS DESK, MANAGEENGINE SERVICEDESK PLUS I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

Odobrenje za radove na Adtran uređaju Bostarici-DSLAM (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 06.02.2023. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnim mjestima, kako slijedi: […]

Rješavanje problema koji su se javili nakon upgrade-a servera UDR baze PCRF sistema

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 03.02.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu servisa mobilnog interneta. […]

OBAVJEŠTENJE O ODGODI ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POZIVNOM POSTUPKU NABAVKE SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 04-130104/22 Predmet nabavke: Zamjena javnih govornica Komunikacija Amina Zekić tel: +387 33 256 178, e-mail adresa: amina.zekic@bhtelecom.ba ili Namik. Merzić; tel: +387 33 256 176; […]

Odobrenje za radove na podizanju nove routing instance za APN neteco u paketskom jezgru mobilne mreže

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 02.02.2023. godine, u terminu od 06:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa mobilnog interneta. […]

Odobrenje za radove – Treća faza upgradea UDR-a site Sarajevo i site Zenica (SOAM clusters)

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 02.02.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu mobilnih servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 135948/22

Predmet nabavke: Usluge tehničke podrške pri održavanju RUCKUS WLAN opreme, W3P BS, SW podrška i usluga opravke opreme i rezervnih dijelova za W3P BS Proxim U skladu […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos radnika u Službi za razvoj i optimizaciju pristupnih mreža, Sektora za kablovsku pristupnu mrežu, Direkcije za mrežnu infrastrukturu u Izvršnoj direkciji za […]

JAVNI POZIV

Postani dio naše Priče! Radno mjesto: 102a. Stručni saradnik u Službi za obuke i razvoj kompetencija, Sektora za upravljanje organizacijom i ljudskim resursima, Izvršne direkcije za pravne […]

Treća faza upgrade-a (upgrade-a PCRF-a (UDR Sarajevo/Zenica NOAM))

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 01.02.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu mobilnih servisa BH […]

Odobrenje za radove na Adtran uređaju Grbavica_5 (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 01.02.2023. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Zahtjevi za informacijama (RFI): Email Security

BH Telecom poziva sve zainteresovane kompanije da pokažu interes i dostave odgovore na RFI dostavom informacija o Email Security rješenju. Cilj RFI-a je prikupiti relevantne informacije o […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos radnika u Službi za montažne radove, Sektora za izvođenje radova u Izvršnoj direkciji za investicije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 41468/23 Predmet nabavke: Ripiteri za RAN mrežu Lot 1 – Piko SOHO Ripiteri Lot 2 – Mikro Ripiteri 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da […]

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju nosača za automobile brenda Menabo putem BH Telecom-a (komisionar). Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: Opšti uslovi a) […]

Druga faza upgrade-a PCRF-a (site Sarajevo MPE i MRA)

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 31.01.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu mobilnih servisa BH […]

Montaža dodatnog DC ormara za napajanje – US Ćoralići (RD Bihać)

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 03.02.2023. godine, u terminu od 03:00 do 06:00 sati, moguće smetnje smetnji u radu servisa BH […]

JAVNI POZIV

Ovlaštenim distributerima Sony PlayStation igraćih konzola Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva ovlaštene distributere Sony PlayStation igraćih konzola da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju […]

JAVNI POZIV

Ovlaštenim distributerima električnih skutera Segway i oneS Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva ovlaštene distributere da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom […]

Obavijest o promotivno-prodajnoj akciji za Toptim uslugu od 1.2. do 1.4.2023. godine

Korisnici koji u periodu trajanja Toptim akcije zaključe ugovor o korištenju Toptim usluge (Tim tarifni model) sa obavezim trajanjem ugovornog odnosa od 24 mjeseca ostvaruju pravo popusta […]

ISPRAVKA DIJELA JAVNOG OGLASA

I U tekstu Javnog oglasa za prijem pripravnika u radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, u trajanju od 12 mjeseci u Direkciji Brčko, Dioničkog društva […]

Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika BH Telecoma – dopuna u dijelu uslova pri prenosu eSIM telefonskog broja u BH Telecom

 U važećem Cjenovniku usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma od 22.februara 2023. se vrše sljedeće izmjene i dopune: U nomenklaturnom broju 10.1. „Prenos telefonskog broja […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 130260/22 NM Predmet nabavke:  Nabavka opreme za ličnu zaštitu i to LOT 1 – Oprema za ličnu zaštitu LOT 2 – gojzerice za radnike […]

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos u Sektoru za nabavke u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno vrijeme, sa mjestom […]

Druga faza upgrade-a PCRF sistema (upgrade site-a Zenica (MPE i MRA clusters)

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 26.01.2023. godine, u terminu od 00:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu mobilnih servisa BH […]

J A V N I O G L A S

Za prijem pripravnika u radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 mjeseci, u Odjeljenju za tehničku podršku u Direkciji Brčko Dioničkog društva […]

J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos pripravnika radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 mjeseci u Odjeljenju za OCS, Službe za OCS i IN, Direkcije […]

Prva faza upgrade-a PCRF sistema (site Sarajevo i site Zenica – CMP clusters)

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 24.01.2023. godine, u terminu od 00:00 do 07:00 sati, moguče smetnje u radu mobilnih servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 133372/22 MB Predmet nabavke: Angažovanje radne snage za proizvodnju konstrukcija (radionička izrada stubova, kontejnera i dr.) i poslova na području Kantona Sarajevo I. KOMUNIKACIJA Lica […]

Povećanje operativne brzine na uređaju u SI_SELO (RD Tuzla

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 19.01.2023. godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Konfigurisanje link agregacije na uređaju Nokia_DOLAC_1 (RD Travnik)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 18.01.2023. godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sata, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Odobrenje za radove na Nokia uređaju LUKAVAC_MJESTO_IND_ZONA (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 18.01.2023. godine, u terminu od 00:00 do 02:00 sata, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Odobrenje za radove na Nokia uređajima LUKAVAC_MJESTO_IND_ZONA i MALTA_1 (RD Tuzla i RD Sarajevo )

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 17.01.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-130104/22

Predmet nabavke: Zamjena javnih govornica I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Amina Zekić, tel: +387 33 256 178, […]

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

I. Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi: RASHODOVANA MOTORNA VOZILA: LOT – 1 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 133690/22 CK Predmet: Usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, eradikacije i deviperizacije objekata BH Telecom-a po lotovima kako slijedi: – LOT 1 – Dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija, eradikacija […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 2165/23 Predmet nabavke: Izrada izvještaja o ispitivanju EM polja za BS, FBiH i Distrikt Brčko I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

Odobrenje za radove na Nokia uređaju TUSANJ_DRAGODOL (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 12.01.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 130894/22 Predmet nabavke: Nabavka usluga managed servisa za storage I SAN infrastrukturu I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 87137/22 MB Predmet nabavke: usluge izrade projektne dokumentacije izvedenog stanja u tri prodajna mjesta BH Telecoma na Tuzlanskom kantonu (TC Srebrenik, TC Kladanj i TC […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 130885/22 MB Predmet nabavke: usluge managed servisa za Virtualnu platformu IDIT I. KOMUNIKACIJA Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa […]

J A V N I O G L A S

za prijem radnika u radni odnos u Službi za energetiku Sarajevo, Sektora za napajanje i klimatizaciju u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 127633/22 Predmet nabavke: Mjerna oprema za laboratoriju I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Zlata Šljivo, 033 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 121231/22 Predmet nabavke: Roba za potrebe rada bifea za 2023g. prema lotovima: LOT 1: Espresso kafa, ugostiteljski šećer i čajevi LOT 2: Prirodna voda i […]

Odobrenje za radove na Adtran uređaju VELIKA_KLADUSA_1 (RD Bihać)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 05.01.2023. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

J A V N I O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Službi za dizajn poslovnih rješenja, Sektora za dizajn […]

J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, sa mjestom rada u Kantonu Sarajevu, na način kako […]

Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika usluga BH Telecoma u okviru partnerske usluge Microsoft® Business Suite

U Cjenovniku usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma,  u okviru partnerske usluge Microsoft® Business Suite, od 1.februara  2023. godine će se primjenjivati sljedeće izmjene: Izmjene […]

Odobrenje za radove na Adtran uređaju Mazoljice (RD Mostar)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 29.12.2022. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Prekid saobraćaja na OSP-u Lukavac – Živinice 24vl. (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na optičkom kablu, dana 28.12.2022 godine, u terminu od 09:00 do 13:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 99791/22 NM Predmet nabavke: Nabavka Instrumenti za ODTR sa platformom i alati I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos u Direkciji Sarajevo Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo u Službi za plasman usluga poslovnim korisnicima, Sektora za plasman usluga i podršku poslovnim […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 127747/22 Predmet nabavke: Izrada elaborata za kontrolu stubova I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Dženana Omerbegović, […]

Odobrenje za radove na Adtran uređaju Švrakino Selo (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 22.12.2022. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 126672/22

Predmet nabavke: Namještaj sa isporukom ugradnjom i montažom Nabavka nije podijeljena na lotove. I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 120498/22 Predmet nabavke: Periodični pregled, kontrolno ispitivanje i servis opreme za gašenje požara u Lot 1 Generalna direkcija i Direkcija Sarajevo Lot 2 Direkcija Tuzla, […]

J A V N I O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Službi za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office), […]

J A V N I O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Odjeljenju za optičke sisteme prenosa, Sektora za tehničku […]

J A V N I O G L A S

za prijem radnika u radni odnos u Službi za infrastrukturne radove, Sektora za izvođenje radova u Izvršnoj direkciji za investicije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 418601/22 NM Predmet nabavke: LOT 1 – Nabavka radova za adaptaciju i opremanje prodajnog mjesta Klokotnica, Doboj Istok LOT 2 – usluga ugradnje tehničke […]

J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Direkciji Sarajevo Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, sa mjestom […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Službi za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office), […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Odjeljenju za optičke sisteme prenosa, Sektora za tehničku […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 90342/22 JS (4830) Predmet nabavke: „Nabavka usluge – servisiranje viljuškara i paletara za potrebe BH Telecoma“ I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju […]

Odobrenje za radove na BNG uređajima BNG APOLJE i BNG DMALTA 15.12.2022

Obavještavamo korisnike da su dana 15.12.2022. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, mogući prekidi internet servisa, za dio xDSL korisnika (korisnici koji su u HSI […]

Odobrenje za radove na Adtran uređaju Begov Han (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 14.12.2022. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

JAVNI POZIV

Zainteresovanim ponuđačima, za nabavku kancelarijskom materijala i kancelarijskog papira, za potrebe Društva I PREDMET JAVNOG POZIVA BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 115805/22 Predmet nabavke: toplo i hladno cinčanje čelične konstrukcije LOT 1: nabavka toplog cinčanja čelične konstrukcije i čeličnih elemenata LOT 2: nabavka hladnog cinčanja čelične […]

J A V N I O G L A S

za prijem radnika u radni odnos u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju […]

MY TV servis privremeno obustavlja rad po nalogu RAK-a

Medijska prava na emitovanje utakmica četvrtfinala Svjetskog prvenstva BH Telecom prenio na BHRT BH Telecom i Radiotelevizija Bosne i Hercegovine su u maju 2022. godine potpisali Memorandum […]

OBAVIJEST KORISNICIMA O MOGUĆIM PREVARAMA

Poštovani korisnici, povodom proslijeđivanja linkova za nagradne igre ili neke dodatne popuste i slično, koje ste mogli dobiti ovih dana putem Vibera, Whatsappa, FB-a, Messengera i drugih […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 77890/22 Predmet nabavke: Cijevni nosači sa pratećim elementima – BS Dom Sindikata I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 116845/22 Predmet nabavke: Playout monitoring oprema 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Samir Selmanović, tel:+387 33 […]

J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos pripravnika radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 mjeseci u Odjeljenju za knjigovodstvo materijala i stalnih sredstava, Službe za […]

J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Direkciji Sarajevo Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, sa mjestom […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Broj nabavke: 90348/22 Predmet nabavke: Servisiranje građevinske mehanizacije za 2023. i 2024. godinu za potrebe Izvršne direkcije za investicije po LOT-ovima kako slijedi: LOT 1 – Servisiranje […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 120081/22 JS (4830) Predmet nabavke: „Nabavka usluga uređenja kancelarijskog prostora u objektu BH Telecoma, TKC Dolac Malta, ulica Zmaja od Bosne 88“ I. Komunikacija Lica […]

Migracija DSLAM Lišani2 na optički sistem prenosa (RD Mostar)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na sistemu, dana 05.12.2022.godine, u terminu od 07:00 do 08:00 sati, doći do kraćeg prekida u radu servisa BH Telecoma […]

Izmjene u Cjenovniku usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma u dijelu Bulk SMS i Mobilno oglašavanje

U Cjenovniku usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma se u okviru usluge Bulk SMS i Mobilno oglašavanje od 1.januara 2023. godine vrše sljedeće izmjene:   […]

Najava otežanog rada mobilnog interneta

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 30.11./01.12.2022. godine, u terminu od 22:00 do 01:00 sat, moguće smetnje u radu servisa Mobilni […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 107222/22

Predmet nabavke: Radne kancelarijske stolice I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Namik Merzić,tel: +387 256 176, e-mail adresa: […]

Odobrenje za radove na na BNG uređaju BNG_BIHAC_2

Obavještavamo korisnike na području direkcije Bihać da će dana 01.12.2022. godine, u periodu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnog prekida u radu Internet servisa za […]

Odobrenje za radove na proširenju kapaciteta (MileGate/Keymile Obala )

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 01.12.2022. godine u period od 06:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Odobrenje za radove na Adtran uređaju Župča-DSLAM (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 30.11.2022. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

JAVNI OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca na radno mjesto 56. Monter, KV – 1 (jedan) […]

J A V N I O G L A S

za prijem radnika u radni odnos u Odjeljenju za finansijsko knjigovodstvo, Službe za računovodstvo, Sektora za računovodstvo u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove Dioničkog društva BH […]

JAVNI OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca na radno mjesto 56. Monter, KV – 1 (jedan) […]

Promo akcija „Dodjela duplih količina interneta i popust na pretplatu“ je produžena

Akcija je produžena do 27. decembra i svi koji potpišu ugovor sa obaveznim trajanjem od 24 mjeseca ostvaruju sljedeće benefite: za fizička i pravna lica – duple količine mobilnog […]

Najava otežanog rada mobilnog interneta i IP Centrex usluge

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 21.11.2022. godine, u terminu od 22:00 do 23:59 sati, moguće smetnje u radu servisa Mobilni Internet, […]

Najava otežanog rada mobilnog interneta i IP Centrex usluge

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.11.2022. godine, u terminu od 22:00 do 23:59 sati, moguće smetnje u radu servisa Mobilni Internet, […]

Rekonfiguracija sistema prenosa u Jablanici (RD Mostar)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na sistemu, dana 16.11.2022.godine, u terminu od 07:30 do 08:00 sati, doći do kraćeg prekida u radu servisa BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 110206/22 JS (4830) Predmet nabavke: „Oprema za rad na visini“ Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: 1. KUNA Export-Import d.o.o. Visoko 2. […]

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

  Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi: LOT – 1 RASHODOVANI SISTEMI KLIMATIZACIJE […]

Integracija paketskog jezgra sa novim MSS-om

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 14.11.2022. godine, u terminu od 22:00 do 01:00 sat, moguće smetnje u radu servisa Mobilni Internet. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 33997/22 Predmet nabavke: Izvođenje građevinskih radova na izgradnji BS Mrkonjić Grad dislokacija (RDTR), BS Teslić Ružević i BS Teslić Stenjak (RDZE) I. Komunikacija Lica koja […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 07-89023/22 Predmet nabavke je proširenje kapaciteta privatne računarske mreže informacionog sistema BH Telecoma. Nabavka nije podijeljena na lotove. 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 101172/22 Predmet nabavke: Rezervni dijelovi za potrebe redovnog održavanja sistema energetike u BH Telecom-u. I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

Instalacija Endpoint zaštite na virtuelnim mašinama PCRF/UDR (site u Sarajevu)

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 08.11.2022. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa Mobilni Internet. […]

Migracija Nokia pristupnih uredjaja sa verzije 6.0 na 6.2

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 09.11.2022.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 98137/22 Predmet nabavke: Izvođenje radova na izgradnji elektroenergetskog priključka za baznu stanicu Ustibar, Općina Rudo, RS, sa pribavljanjem LU, odobrenja za građenje i upotrebne dozvole […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 102938/22 Predmet nabavke: Nabavka reklamnog materijala po lotovima kako slijedi: Lot 1: Olovka Lot 2: Peškir za plažu Lot 3: Piknik deka Lot 4: Boca […]

J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, sa mjestom rada u Sarajevu, na način kako slijedi: 1. Radnika […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 101865/22 MB Predmet nabavke: Isporuka i montaža namještaja za objekat BH Telecom, ul. Paša bunar RD Tuzla I. KOMUNIKACIJA Lica koja su ovlaštena da vode […]

Odobrenje za radove na optičkom spojnom putu Goražde – Baćci

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na optičkom kablu, dana 08.11.2022 godine, u terminu od 08:00 do 14:00 sati, doći do otežanog rada svih servisa/usluga za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Broj nabavke: 104782/22 Predmet nabavke: Nabavka i isporuka peleta za grijanje za potrebe BH Telecom d.d. Sarajevo Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: 1. […]

Odobrenje za radove na optičkom spojnom putu Goražde – Baćci

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na optičkom kablu, dana 02.11.2022 godine, u terminu od 08:00 do 14:00 sati, doći do otežanog rada svih servisa/usluga za […]

OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU KRAJNJEG ROKA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 93510/22

Predmet nabavke: Sistem za napredno upravljanje performansama IT servisa shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije. Komunikacija Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju […]

Izmjene i dopune u ponudi usluge „Online zaštita za poslovne korisnike“ u okviru ponude Partnerski program

Poštovani korisnici, obavještavamo vas da će od 1. decembra 2022. godine doći do izmjene u ponudi usluge „Online zaštita za poslovne korisnike“. Usluga je namijenjena pravnim licima, […]

OBAVIJEST O IZMJENAMA I DOPUNAMA CJENOVNIKA USLUGA BH TELECOMA

Obavještavamo cijenjene korisnike usluga da će od 1. decembra 2022. godine doći do sljedećih izmjena u Cjenovniku usluga BH Telecoma: povlači se iz ponude usluga „Prijenos AV […]

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju TV uređaja brenda Grundig putem BH Telecoma (komisionar). Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: Opšti uslovi a) Izvod […]

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju bijele tehnike brenda Beko putem BH Telecoma (komisionar). Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: Opšti uslovi a) Izvod […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 03-98296/22 Lož-ulje ekstra lahko (LUEL) za rad kotlovnica Nabavka je podijeljena na tri lota: Lot 1 – Područje Kantona Sarajevo Lot 2 – Područje rada […]

Odobrenje za radove na vraćanju EPC saobraćaja na Sarajevo, u tzv. loadsharing mode

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 27.10./28.10.2022. godine, u terminu od 22:00 do 00:00 sati, moguće smetnje u radu servisa Mobilni […]

JAVNI POZIV ovlaštenim distributerima mobilnih WLAN routera proizvođača ZTE

Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisama namjere. Uz pismo namjere, potrebno […]

Migracija Nokia pristupnih uredjaja sa verzije 6.0 na 6.2

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 27.10.2022.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Zamjena kontrolne karte na DSLAM – u ISAM Kočine _1 (RD Mostar)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na sistemu, dana 26.10.2022.godine, u terminu od 08:30 do 10:00 sati, doći do kraćeg prekida u radu servisa BH Telecoma […]

Zahtjev za dostavljanje informativne ponude (RFI – Request for Information) – Dijeljeni Web Hosting – produženi rok 31.12.2022.godine

BH Telecom poziva sve zainteresovane kompanije da pokažu interes i dostave odgovore na RFI dostavom informacija o rješenju za pružanje usluge dijeljeni WebHosting u okviru partnerske saradnje […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 100048/22 Predmet nabavke: „50 P-t-P hopova u nelicenciranom spektru za poslovne i rezidencijalne korisnike“ 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

Prebacivanje mobilnog paketskog saobraćaja sa site-a u Sarajevu na site u Zenici

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 23.10./24.10.2022. godine, u terminu od 22:00 do 02:00 sata, moguće smetnje u radu servisa Mobilni […]

Migracija Nokia pristupnih uredjaja sa verzije 6.0 na 6.2

Prijedlog teksta za informisanje: Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 24.10.2022.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u […]

Odobrenje za radove na zamjeni ispravljačkog sistema sa baterijama na lokaciji RDLU Gornja Tuzla

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 27.10.2022. godine u terminu od 01:00 do 05:00h doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ 102087/22

Usluge I.1. PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba Kenan Cepić, Merima Bajrić Adresa direkcije: ul. Franca Lehara 7 Poštanski broj: 71000 Grad Sarajevo […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Telecom centru Alipašino Polje, Dioničkog društva BH Telecom […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 98835/22 Predmet nabavke: „Nabavka novih NTP uređaja“ 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Dženana Omerbegović, 033 […]

Odobrenje za radove na na BNG uređaju BNG_BIHAC_2

Obavještavamo korisnike na području direkcije Bihać da će dana 20.10.2022. godine, u periodu od 04:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnog prekida u radu Internet servisa za […]

Prekid saobraćaja na RR dionici BS Dolovi – BS Paklenik (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 19.10.2022 godine, u terminu od 11:00 do 13:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Zamjena mrežne karte na DSLAM-u Šehovina _1 (RD Mostar)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na sistemu, dana 19.10.2022.godine, u terminu od 08:30 do 09:00 sati, doći do kraćeg prekida u radu servisa BH Telecoma […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos radnika u Odjeljenju za plasman usluga poslovnim korisnicima, Službe za plasman usluga i podršku poslovnim korisnicima u Direkciji Bihać Dioničkog Društva BH […]

J A V N I O G L A S

za prijem radnika u radni odnos u Službi za planiranje i izvještavanje, Sektora za finansijski kontroling u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove Dioničkog društva BH Telecom […]

J A V N I O G L A S

za prijem radnika u radni odnos u Službi za infrastrukturne radove, Sektora za izvođenje radova u Izvršnoj direkciji za investicije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno […]

Odobrenje za radove na Adtran uređaju Babina Rijeka – DSLAM (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 17.10.2022. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Odobrenje za radove uređaju BNG_TUZLA

Obavještavamo korisnike na području direkcije Tuzla, da će dana 18.10.2022. godine, u periodu od 04:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnog prekida u radu Internet servisa NetFlat […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Izvršnoj direkciji za investicije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, […]

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Sektoru za video servise, Direkcije za servise u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 96710/22 JS (4830) Predmet: „Nabavka usluge izrade Glavnih projekata fotonaponskih sistema na objektima BH Telecoma“ Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: 1. […]

Odobrenje za radove na uređaju BNG_DMALTA

Obavještavamo korisnike na području direkcija: Sarajevo, Goražde, Travnik i Mostar, da će dana 13.10.2022. godine, u periodu od 04:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnog prekida u […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ 93510/22 MB

Robe i Usluge I.1. PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba Merima Bajrić, Kenan Cepić Adresa direkcije: ul. Franca Lehara 7 Poštanski broj: 71000 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 96029/22 JS (4830) Predmet: „Nabavka usluga asfaltiranja, izgradnja niše za kontejnere, te sanacija ulaza u objekat BH Telecoma, TKC Alipašino polje, ulica Bulevar Meše Selimovića […]

Migracija Nokia pristupnih uredjaja sa verzije 6.0 na 6.2

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 13.10.2022.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma na sljedećim lokacijama: […]

Migracija Nokia pristupnih uredjaja sa verzije 6.0 na 6.2

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 12.10.2022.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma na sljedećim lokacijama: Tuzla […]

Odobrenje za radove na na BNG uređaju BNG_BIHAC_1

Obavještavamo korisnike na području direkcije Bihać da će dana 11.10.2022. godine, u periodu od 04:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnog prekida u radu Internet servisa za […]

J A V N I O G L A S

Za prijem u radni odnos u Direkciji Zenica Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo u Službi za plasman usluga poslovnim korisnicima, Sektora za plasman usluga i podršku poslovnim […]

Obavijest o promotivno-prodajnoj akciji za Toptim uslugu od 09.10. do 07.12.2022. godine

Korisnici koji u periodu trajanja Toptim akcije zaključe ugovor o korištenju Toptim usluge (Tim tarifni model) sa obavezim trajanjem ugovornog odnosa od 24 mjeseca ostvaruju pravo popusta […]

Odobrenje za radove na pristupnim sistemima i napajanju na lokaciji Lug (RD Mostar)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na sistemu, dana 10.12.2022.godine, u terminu od 10:00 do 12:00 sati, doći do kraćih smetnji i prekida u radu servisa […]

Migracija Nokia pristupnih uredjaja sa verzije 6.0 na 6.2

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 11.10.2022.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BHTelecoma na sljedećim lokacijama: Tuzla […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 86235/22 NM Predmet nabavke: Nabavka instalacionog materijala za RAN – Zaštitni poklopci za 4.3-10 RF portove I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode […]

Migracija Nokia pristupnih uredjaja sa verzije 6.0 na 6.2

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 28.09.2022.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma na sljedećim lokacijama: Tuzla […]

OBAVJEŠTENJE O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA NABAVKE BROJ: 86459/22

Obavještavamo vas da se postupak nabavke opreme za ličnu zaštitu (LOT 1-2), pokrenut putem pozivnog postupka sa objavom obavještenja o nabavci, broj: 86459/22, obustavlja do daljnjeg, obzirom […]

J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ – 86247/22 JS (4830)

Predmet nabavke  Nabavka roba i usluga: “High power antene” U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 95373/22 JS (4830) Predmet: Nabavka reklamnog materijala (tekstil) za promociju BH Telecoma, podijeljeno na lotove kako slijedi: – LOT 1: T-shirt majica – LOT 2: […]

Odobrenje za radove na na BNG uređaju Alipašino Polje

Obavještavamo korisnike na području direkcija Sarajevo, Goražde, Travnik i Mostar da će dana 06.10.2022. godine, u periodu od 04:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnog prekida u […]

OBAVJEŠTENJE O ODGODI ROKA ZA PRIJEM PONUDA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU NABAVKE SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 04-82722/22 Predmet nabavke: USLUGE TEHNIČKE PODRŠKE PRI ODRŽAVANJU BACKUP AS A SERVICE SOFTWAREA PROIZVOĐAČA VEEAM PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA UZ DODATNO OBJAVLJIVANJE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ […]

Migracija Nokia pristupnih uredjaja sa verzije 6.0 na 6.2

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 06.10.2022.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma na sljedećim lokacijama: Tuzla […]

Migracija Nokia pristupnih uredjaja sa verzije 6.0 na 6.2

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 05.10.2022.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Odobrenje za radove na na BNG uređaju Paša Bunar

Obavještavamo korisnike na području direkcije Tuzla, da će dana 04.10.2022. godine, u periodu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnog prekida u radu Internet servisa NetFlat […]

Zamjena FTTB-ova (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, u terminima od 10:00 do 14:00h doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma na sljedećim lokacijama […]

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

I. Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi: LOT – 1 RASHODOVANA TK KABLOVI, […]

Aktivacija load sharing moda u paketskom jezgru nakon CBIS upgrade-a site-a u Zenici

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 29.09.2022. godine, u terminu od 22:00 do 00:00 sati, moguće smetnje u radu servisa Mobilni Internet. […]

Smenje u radu BH Telecom servisa na lokaciji RD Tuzla, RD Zenica i RD Sarajevo

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 04.10.2022.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Smetnje u radu BH Telecom servisa na lokaciji RD Bihać, RD Zenica i RD Sarajevo

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 03.10.2022.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke 92630/22-EA Predmet nabavke: Nabavka motornog goriva za vozila Direkcije Tuzla, MM Tuzla I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke 90416/22-EA Predmet nabavke: Nabavka špediterskih usluga I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Emina Arapović, tel: +387 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 91341/22 DŽO Predmet nabavke: Sredstva/materijal za održavanje higijene I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Dženana Omerbegović, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke 93233/22-DM Predmet nabavke Nabavka motornog goriva za vozila Direkcije Mostar I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: […]

Promo akcija „Dodjela duplih količina interneta i popust na pretplatu“

Promo akcija „Dodjela duplih količina interneta i popust na pretplatu“ Svi korisnici koji u periodu važenja akcije potpišu ugovor sa obaveznim trajanjem od 24 mjeseca ostvaruju sljedeće […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 77624/22 NM Predmet nabavke: Nabavka roba i usluga — Izgradnja fotonaponskih sistema na deset lokacija baznih stanica radio pristupne mreže BH Telecom-a na području […]

Smetnje u radu BH Telecom Internet servisa na lokaciji RD Zenica i RD Travnik

Obavještavamo korisnike na području direkcija Zenica i Travnik, da će dana 29.09.2022. godine, u periodu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnog prekida u radu Internet […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 03-92044/22 Predmet nabavke: Motorno gorivo za vozila Generalne direkcije i Direkcije Sarajevo Nabavka nije podijeljena na lotove. Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavljanje […]

Smetnje u radu BH Telecom servisa Mobilni Internet

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 28.09.2022. godine, u terminu od 01:00 do 03:00 sata, moguće smetnje u radu servisa Mobilni Internet. […]

Smetnje u radu BH Telecom servisa na lokaciji RD Bihać, RD Zenica i RD Sarajevo

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 29.09.2022.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Smetnje u radu BH Telecom servisa na lokaciji RD Bihać, RD Zenica i RD Sarajevo

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 28.09.2022.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Migracija Nokia pristupnih uredjaja sa verzije 6.0 na 6.2

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 28.09.2022.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

JAVNI I OGLAS

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 5 (pet) mjeseci u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radnika radni odnos na neodređeno vrijeme u Sektoru za upravljanje promocijom, Direkcije za promociju, prodaju i podršku u Izvršnoj direkciji za razvoj poslovanja Dioničkog […]

Smetnje u radu BH Telecom Internet servisa NetFlat paketa i MojaTV paketa RD Zenica

Obavještavamo korisnike na području direkcija Zenica i Travnik, da će dana 27.09.2022. godine, u periodu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnog prekida u radu Internet […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 86459/22 Predmet nabavke: Oprema za ličnu zaštitu, po lot-ovima kako slijedi: LOT 1 – Oprema za ličnu zastitu za radnike Službe za montažu LOT 2 […]

Smetnje u radu BH Telecom servisa Mobilnog Interneta

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 25.09./26.09.2022. godine, u terminu od 22:00 do 00:00 sati, moguće smetnje u radu servisa Mobilni […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 04-88091/22 Predmet nabavke: „IPTV headend – encoding proširenje“ I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Kenan Cepić, […]

Smetnje u radu BH Telecom servisa na lokacijama RD Bihać, RD Zenica, RD Mostar i RD Sarajevo

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 27.09.2022.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU ROKA

Prolongiranje roka za dostavu ponuda u postupku nabavke 80311/22 Postupak nabavke Mjerna oprema za laboratoriju, putem pozivnog postupka sa objavom obavještenja br. 80311/22,  obavještavamo Vas da se […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma na podrućjima RD Bihać, RD Mostar i RD Zenica

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 26.09.2022.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika usluga BH Telecoma

Unapređenje u ponudi usluga za poslovne korisnike Obavještavamo korisnike da se od 22. septembra 2022. godine omogućava uključenje BH Telecom Cloud Computing usluge u Biz izbor. Uključenjem […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma na području naselja Gnjilavac (RD Bihać)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 22.09.2022. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Odobrenje za radove na Adtran uređajima (RD Travnik)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 22.09.2022. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 73326/22 NM Predmet nabavke :Proširenje virtuelne platforme Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 04-82722/22 Predmet nabavke: USLUGE TEHNIČKE PODRŠKE PRI ODRŽAVANJU BACKUP AS A SERVICE SOFTWAREA PROIZVOĐAČA VEEAM PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA UZ DODATNO OBJAVLJIVANJE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ

Broj nabavke: 04-73992/22 Predmet nabavke: Klime u RD Bihać sa ugradnjom i puštanjem u rad Nabavka nije podijeljena na lotove. Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 83529-6/22 PREDMET NABAVKE: Nabavka alata i radioničkih ormara (laboratorijska oprema) prema lotovima kako slijedi: LOT 1 – Radionički ormari i ostala oprema LOT 2 – […]

Odobrenje za radove – migracija Nokia pristupnih uredjaja sa verzije 6.0 na 6.2

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 22.09.2022.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju na polju posredovanja u prodaji usluge BH Telecoma Paket za fiskalne kase. Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna […]

PONIŠTAVA JAVNI OGLAS

Za prijem u radni odnos pripravnika radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 mjeseci u Službi za korisničke aplikacije i servise, Direkcije za servise […]

Odobrenje za radove – migracija Nokia pristupnih uredjaja sa verzije 6.0 na 6.2

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 21.09.2022.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije Dioničkog društva BH Telecom […]

Odobrenje za radove – cMM/cMG Zenica upgrade

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15/16.09.2022. godine, u terminima od 22:00 do 02:00 sati, moguće smetnje u radu servisa Mobilni Internet. […]

Odobrenje za radove – zamjena FTTC-ova (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 19.09.2022godine, u terminu od 10:00 do 13:00h, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma na […]

Odobrenje za radove na Adtran uređaju Vlakovo-DSLAM (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15.09.2022 godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Odobrenje za radove – migracija Nokia pristupnih uredjaja sa verzije 6.0 na 6.

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 15.09.2022.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos  na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Direkciji Tuzla, Dioničkog drušva BH Telecom Sarajevo,  na […]

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

Za prijem u radni odnos radnika u Direkciji Brčko Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, objavljen dana 10.02.2022.godine u dnevnim listovima „Dnevni avaz“ i  „Oslobođenje, kao i na […]

Odobrenje za radove – Firmware upgrade/software upgrade (19A=19.5) Telco Cloud Platforme

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 11.09./12.09.2022. godine, u terminu od 22:00 do 02:00 sata, moguće smetnje u radu servisa Mobilni […]

Odobrenje za radove – zamjena FTTC-ova (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, u terminima od 10:00 do 13:00h doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma na sljedećim lokacijama […]

OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU ROKA

Prolongiranje roka za dostavu ponuda u postupku nabavke 78750/22 U postupku nabavke IPTV headend opreme broj nabavke: 78750/22 , objavljenog na web stranici www.bhtelecom.ba a koja se […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos radnika u Odjeljenju za dokumentaciju izvedenog stanja (DIS), Službe za projektovanje i izradu ITD, Sektora za planiranje investicionih projekata u Izvršnoj direkciji […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ 87897/22

PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osobe: Amra Velić Adresa direkcije : Franca Lehara br.7 Poštanski broj: 71000 Grad : Sarajevo Identifikacioni broj: 4200211100005 […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos pripravnika radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 mjeseci u Službi za servisne platforme, Sektora za servisne platforme i […]

Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika u dijelu koji se odnosi na uslugu ELOQUA – TARGETIRANO OGLAŠAVANJE

Za uslugu Eloqua – Targetirano Oglašavanje, prema izmjenama i dopunama Cjenovnika BH Telecoma,  od 8.oktobra 2022. godine će se primjenjivati sljedeći uslovi:   NAZIV USLUGE Jedinica mjere/broj […]

Odobrenje za radove – rekonfiguracija ACS translacije na Adtran uređajima (RD Travnik)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 07.09.2022 godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu usluga […]

Odobrenje za radove – implementacije VoIP kapaciteta (RD Mostar)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 05.09.2022.godine, u terminu od 09:00 do 10:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

J A V N I O G L A S

Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, na radno mjesto 31. Stručni saradnik za podršku, VSS – […]

Integracija produkcijskog PCRF-a i simulacijskog OCS-a preko DRA putem Sy interface-a

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 01.09.2022. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa Mobilni Internet. […]

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju na polju nabavke USIM programa Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 80311/22 Predmet nabavke: Mjerna oprema za laboratoriju I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Samir Selmanović, 033 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 74254/22 JS (4830) Predmet: „Nabavka usluga podrške za Fortinet“ Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: 1. Lanaco d.o.o. Banja Luka 2. Commerce […]

Prebacivanja konfiguracije Sy interface-a sa LAB PCRF okruženja na produkcijsko okruženje PCRF sistema

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 30.08.2022. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa Mobilni Internet. […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos radnika u Direkciji Bihać Dioničkog Društva BH Telecom Sarajevo u Odjeljenju za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office) u Službi za plasman […]

BH Telecom nudi najbolje sportske sadržaje svojim korisnicima

Zbog gubitka najvrijednijih medijskih prava na sportska takmičenja, Sport klub gubeći tržišnu utakmicu pokazuje nervozu Korisnici Moja TV su u proteklom periodu jedini na tržištu mogli uživati […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 81040/22 Predmet nabavke: „Nabavka usluge servisa sredstava i opreme tehničke zaštite, te periodičnog pregleda ispravnosti sistema videonadzora, vatrodojave i protivprovale“ 1. Komunikacija Lica koja su […]

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju Gaming opreme brenda Logitech i AOC putem BH Telecoma (komisionar). Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: Opšti uslovi […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke: Zahtjev za nabavku motornih vozila – (LOT 1-LOT 4) I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Emina […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 77890/22 Predmet nabavke: Cijevni nosači sa pratećim elementima – BS Dom Sindikata I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 07-81201/22 Predmet nabavke: Unapređenje UAM (User Activity Monitoring) – sistema putem pregovaračkog postupka uz dodatno objavljivanje obavještenja o nabavci broj: 07-81201/22 shodno odredbama Poziva za dostavljanje […]

JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM PONUĐAČIMA ZA PRIJAVU NA LISTU KVALIFIKOVANIH PONUĐAČA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM D.D. SARAJEVO

U skladu sa članom 84. Pravilnika o nabavkama dioničkog društva BH Telecom Sarajevo objavljuje javni poziv za uvrštavanje zainteresiranih ponuđača na listu kvalifikovanih ponuđača Društva. Grupa predmeta […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 77418/22 NM Predmet nabavke: Nabavka rekonstrukcije toaleta u objektu TKC Zenica – RD Zenica I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

Odobrenje za radove na zamjeni RR uređaja Huawei sa novim uređajem Aviat na relaciji RRST Lisac – FTTC Gornja Zenica

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 23.08.2022 godine, u terminu od 11:00 do 13:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Odobrenje za radove na Adtran uređaju Hajdarevici-DSLAM (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 23.08.2022 godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke:78750/22 Predmet nabavke: nabavka IPTV headend opreme 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Amra Velić , 033 […]

J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos radnika u Službi za razvoj i optimizaciju pristupnih mreža, Sektora za kablovsku pristupnu mrežu, Direkcije za mrežnu infrastrukturu u Izvršnoj direkciji za […]

J A V N I O G L A S

Za prijem u radni odnos u Direkciji Zenica Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo u Odjeljenju za optičke sisteme prenosa, Sektora za tehničku podršku na neodređeno vrijeme, uz […]

Radovi na ME3600_PE_DOBRINJA2

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 23.08.2022. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Reset uređaja Hrasno_4

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 22.08.2022. godine, u terminu od 05:30 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu usluga […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 80413/22

Robe i usluge I: PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba Namik Merzić, Amina Zekić Adresa direkcije: ul. Franca Lehara 7 Poštanski broj: 71000 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 75524/22 Predmet nabavke: nabavka usluga fizičke zaštite i usluga intervencije LOT 1 – Generalna direkcija i Direkcija Sarajevo LOT 2 – Direkcija Tuzla LOT 3 […]

Radovi na ME3600_PE_DOBRINJA

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 19.08.2022. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-76220/22

Predmet nabavke: Namještaj sa isporukom i montažom za lokacije BH Telecoma d.d. Sarajevo u Sarajevu Nabavka nije podijeljena na lotove. Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavljanje […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 80270/22 Predmet nabavke: nabavka usluga kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Samir […]

Upozorenje o lažnoj nagradnoj igri

Poštovani korisnici, upozoravamo vas da putem mobilnih aplikacija  pristižu poruke o lažnoj nagradnoj igri. Poruke koji dolaze u ime BH Telecoma najčešće imaju za cilj pribaviti lične podatke u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 04-76158/22 Predmet nabavke: USLUGE TEHNIČKE PODRŠKE PRI ODRŽAVANJU OPREME, RJEŠENJA, SISTEMA, LICENCI, HW, SW MODULA/FUNKCIONALNOSTI PROIZVOĐAČA IBM PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA UZ DODATNO OBJAVLJIVANJE OBAVJEŠTENJA O […]

OBAVIJEST O IZMJENAMA I DOPUNAMA CJENOVNIKA USLUGA BH TELECOMA

U Cjenovniku usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma će se od 15.avgusta 2022. godine primjenjivati sljedeće izmjene: U dijelu „Pristup internetu, multimediji i fiksnom telefonu […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 77161/22 Predmet nabavke: SW – Digitalna geografska baza podataka površinskog sloja zemljišta BiH – Clutter mapa 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju […]

J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos radnika u Odjeljenju za pripremu internih naloga, Sektora za izvođenje radova u Izvršnoj direkciji za investicije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na […]

J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos radnika u Službi za infrastrukturne radove, Sektora za izvođenje radova u Izvršnoj direkciji za investicije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno […]

J A V N I O G L A S

Za prijem u radni odnos u Direkciji Zenica Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo u Službi za plasman usluga poslovnim korisnicima, Sektora za plasman usluga i podršku poslovnim […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 74017/22

Predmet nabavke: Funkcionalno i kapacitivno proširenje BBA, shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije. I. Komunikacija Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u […]

OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU ROKA

Prolongiranje roka za dostavu ponuda u postupku nabavke 74382/22 Vezano za postupak nabavke: Isporuka ugradnju i montaža namještaja putem pozivnog postupka sa objavom obavještenja br 74382/22, ovim […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos radnika u Službu za pristupne mreže i terminalnu opremu, Sektora za tehničku podršku, Direkcije Travnik, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 73307/22 Predmet nabavke: Sotverske licence, po lotovima: Lot 1 LICENCE ADOBE CLOUD Lot 2 CORELDRAW Lot 3 MODUL AUTOCAD Lot 4 USLUŽNI SOFTVER I. Komunikacija […]

SIP migracija CengicVila-DSLAM

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 10.08.2022. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos radnika u Službu za pristupne mreže i terminalnu opremu, Sektora za tehničku podršku, Direkcije Travnik, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 66356/22 DŽO Predmet nabavke: „Instalacioni materijal za proširenje RAN mreže 2022-2023“ 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 65926/22 DŽO Predmet nabavke: „Štampani materijal za 2023. i 2024. godinu, za lotove od 1 do 9“ 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 73226/22 DŽO Predmet nabavke: „PEHD cijevi, PEHD spojnica, PVC cijevi i FeZn cijevi“ 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

Proširenje postojećih linkova između DRA i PCRF elemenata sa Sy interface-om

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 09.08.2022. godine, u terminu od 06:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa Mobilni Internet. […]

Obavijest o prolongiranju roka u postupku nabavke broj 64611/22-EA

Vezano za postupak nabavke robe – optički spojni ormari kapaciteta 2,4 i 8 vlakana broj: 64611/22-EA, ovim putem Vas informišemo da je novi rok za dostavu ponuda 12.08.2022. godine […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 72325/22 Predmet nabavke: Nabavka hardverske opreme za potrebe informacionog sistema BH Telecoma, podijeljena na lotove kako slijedi: – LOT 1: Računari – LOT 2: Prijenosni […]

JAVNI POZIV

ovlaštenim distributerima tablet uređaja Lenovo Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisama […]

JAVNI POZIV

Ovlaštenim distributerima uređaja proizvođača Xiaomi Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva Xiaomi ovlaštene distributere da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem […]

JAVNI POZIV

ovlaštenim distributerima fiksnih uređaja proizvođača Cisco, Grandstream, Yealink, Gigaset i Panasonic Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 68111/22 Predmet nabavke: Nabavka roba –Alati za RAN prema lotovima kako slijedi: LOT 1 – Mašine LOT 2 – Mjerni instrumenti LOT 3 – Alati […]

Odobrenje za radove – izmjene na iDN/eDNS servirima za bolju raspodjelu mobilnog paketskog saobraćaja po site-ovima (Sarajevo/Zenica)

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 04.08.2022. godine, u terminu od 04:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa Mobilni Internet. […]

Reload IPTV switcheva

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 04.06.2022. godine, u terminu od 03:00 do 06:00 sati, doći do prekida i smetnji u radu […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 73807/22-EA Predmet nabavke :  Nabavka motornog goriva za vozila Direkcije Tuzla, MM Gračanica I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 74382/22 Predmet nabavke: Isporuka, ugradnja i montaža namještaja I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Samir Selmanović, […]

JAVNI POZIV

ovlaštenim distributerima laptop uređaja Acer, Dell, HP i Lenovo   Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju […]

Izmjene i dopune Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma – unapređenje ponudeToptim usluge

Poštovani korisnici, Od 1. septembra BH Telecom unapređuje ponudu Toptim usluge na način da se, pored postojeća dva, uvode četiri nova dodatna Toptim Surf paketa: Toptim Surf […]

Izmjene i dopune Cjenovnika u ponudi usluge “PANTHEON Cloud”

Izmjene i dopune Cjenovnika u ponudi usluge “PANTHEON Cloud” Poštovani korisnici, Obavještavamo vas da će od 1. septembra 2022. godine doći do izmjene cijena za određene PANTHEON […]

Obavijest o prolongiranju roka u postupku nabavke broj 64611/22-EA

Vezano za postupak nabavke robe – optički spojni ormari kapaciteta 2,4 i 8 vlakana broj: 64611/22-EA, ovim putem Vas informišemo da je novi rok za dostavu ponuda 09.08.2022. godine […]

Konverzija IDE u SCSI adapter na produkcijskim VM-ovima – PCRF Sarajevo

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 02.08.2022. godine, u terminu od 04:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa Mobilni Internet. […]

Upgrade IronPort-a

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema moguće smetnje u radu E-mail usluge za domenu @bih.net.ba, dana 01.08.2022. godine, u terminu od 22:00 do […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke: Usluge prijenosa i prijevoza gotovog novca na prodajnim mjestima BH Telecoma     Nabavka je podijeljena na lotove, kako slijedi: LOT 1 –  Prodajna mjesta na području […]

Novo u BH Telecomu – eSIM kartice

Ako želite imati: –           poslovni i privatni broj u jednom uređaju –           postpaid i prepaid u istom telefonu –           postpaid i data paket u istom telefonu –           […]

Prebacivanja konfiguracije za VoLTE servis sa lab na produkcijsko okruženje PCRF sistema

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 28.07.2022. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa Mobilni Internet. […]

Upgrade IronPort-a

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema moguće smetnje u radu E-mail usluge za domenu @bih.net.ba, u noći 27.07. / 28.07.2022. godine, u terminu […]

Odobrenje za radove – Instalacija patch-eva za CloudIMS

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju Sistema, u sljedećim  terminima: Utorak 26.07.2022. 22:00 do srijeda 27.07.2022. u 06:00 sati; Četvrtak 28.07.2022. 22:00 do petak […]

Odobrenje za radove – upgrade VDSL SGT mrežnih elemenata Iskratel SI3000 (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma na sljedećim lokacijama (RD Tuzla): 07.2022 godine u periodu […]

Odobrenje za radove na RR linku RRSt Fortica-BS Hutovo – lokacija Hutovo

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 22.07.2022 godine, u terminu od 10:00 do 11:00 sati, neće dolaziti do smetnji u radu usluga BH […]

JAVNI POZIV

ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača Apple   Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva Apple ovlaštene distributere da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 66659/22 Predmet nabavke: HD kamere i Playout monitoring oprema Lot 1 – HD kamere Lot 2 – Playout monitoring oprema 1. Komunikacija Lica koja su […]

Obavijest o prolongiranju roka u postupku nabavke broj 63792/22-EA

Obavještavamo Vas da se rok za dostavljanje ponuda u postupku nabavke „Partnerski program -VCPP sa uključenom podrškom“, pokrenut putem pregovaračkog postupka sa dodatnom objavom obavještenja broj 63792/22-EA, […]

Obavijest o prolongiranju roka u postupku nabavke broj: 50867/22

Obavještavamo Vas da se rok za dostavljanje ponuda u postupku nabavke robe – optički instalacioni, uvlačni i samonosivi telekomunikacioni kablovi, pokrenut putem postupka javnog nadmetanja broj: 50867/22, […]

Odobrenje za radove na Adtran uređaju Sirokaca-DSLAM (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 21.07.2022 godine, u terminu od 00:00 do 01:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Reset uređaja Adtran ACI

Obavještavamo korisnike da će zbog izmjene konfiguracije na samom serveru, dana 21.07.2022.godine u periodu od 00:00 do 01:00h sati, biti izvršen reset Adtran ACI servera što neće […]

Odobrenje za radove – upgrade VDSL SGT mrežnih elemenata (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma na sljedećim lokacijama (RD Zenica): 07.2022 godine u periodu […]

Odobrenje za radove na zamjeni RR na lokaciji BS Daštansko – BS Orahova

Obavještavamo korisnike da će se izvoditi radovi na zamjeni uređaja, dana 19.07.2022.godine u terminu od 11:00 do 13:00 sati, na lokaciji TSS Paša Bunar uz prekid saobraćaja […]

Odobrenje za radove na uređaju DSLAM ILIDZA_2 (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju Sistema, dana 20.07.2022. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke Nabavka alata za pristupne mreže I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Emina Arapović, tel: +387 33 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 03-67528/22 Predmet nabavke: Nabavka usluga edukacije- nabavka pristupa platformama za online edukaciju za radnike Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo Nabavka je podijeljena na lotove. LOT […]

Odobrenje za radove -SW korekcije na TSS Paša Bunar

Obavještavamo korisnike da će se izvoditi radovi na održavanju sistema, dana 19.07.2022.godine u terminu od 06:00 do 07:00 sati, na lokaciji TSS Paša Bunar. Izvinjavamo se zbog […]

Odobrenje za radove – instalacija patcha HLR/HSS

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na unapređenju sistema, dana 19.07.2022. godine i 20.07.2022. godine u tereminu od 01:00h do 02:00h sati, doći do kraćih prekida […]

Odobrenje za radove – proširenje slotova na uređaju DSLAM TULEG_3 (RD Mostar)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 18.07.2022. godine u tereminu od 05:30 do 06:00 sati doći do kraćih smetnji u radu usluga […]

Odobrenje za radove – upgrade VDSL SGT mrežnih elemenata Iskratel SI3000 (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma na sljedećim lokacijama (RD Tuzla): 07.2022 godine u periodu […]

OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVKE 59254/22

Vezano za postupak nabavke Nabavka potrošnog elektro i mašinskog materijala za potrebe energetike u BH Telecomu putem pozivnog postupka sa objavom obavještenja br 59254/22, ovim dopisom obavještavamo […]

Odobrenje za radove na BS Gradačac Sajmište

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na optičkim kablovima, dana 19.07.2022. godine, u terminu od 10:00 do 16:00 sati, u prekidu biti saobraćaj na lokaciji BS […]

Odobrenje za radove na lokaciji BS Klašnice – RRSt Šibovi

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni RR uređaja, dana 15.07.2022. godine, u terminu od 09:00 do 13:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida saobraćaja na […]

PONIŠTAVA DIO JAVNOG OGLASA

za prijem radnika na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Službi za razvoj i optimizaciju pristupnih mreža, Sektora za kablovsku pristupnu […]

PONIŠTAVA DIO JAVNOG OGLASA

za prijem radnika na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Službi za razvoj i optimizaciju pristupnih mreža, Sektora za kablovsku pristupnu […]

J A V N I O G L A S

Objavljuje se javni oglas za prijem u radni odnos radnika u Službi za kreaciju i produkciju, Sektora za upravljanje promocijom, Direkcije za promociju, prodaju i podršku u […]

Odobrenje za radove na OCS i PCRF sistemima

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 14.07.2022. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa Mobilni Internet. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 63792/22 Predmet nabavke: Partnerski program – VCPP sa uključenom podrškom,  shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije. I Komunikacija Lice/Lica koje/a je/su […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 67303/22 NM Predmet nabavke: Angažovanje radne snage za potrebe BH Telecoma dd Sarajevo Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da […]

Odobrenje za radove Nokia-Alacetel uređaja Gostović i Čuništa

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 14.07.2022 godine, u terminu od 10:00 do 16:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 66848/22 SAS Predmet nabavke: Isporuka i Montaža namještaja I.Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Samir Selmanović, 033 […]

J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Izvršnoj direkciji za investicije Dioničkog […]

Odobrenje za radove na RR linku RRSt Fortica-BS Hutovo

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 13.07.2022 godine, u terminu od 11:00 do 12:00 sati. Radovi neće uzrokovati prekid rada servisa BH […]

Radovi na pristupnim uređajima Keymille i Donja Golubinja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 13.07.2022 godine, u terminu od 10:00 do 13:00 sati, dočaziti do smetnji u radu usluga BH […]

Obavijest o mogućem otežanom radu mobilnog interneta 12. juli 2022.

Obavještavamo Vas da su dana 12.7.2022. od 03:00 do 07:00 mogući prekidi rada mobilnog interneta za korisnike, zbog izvođenja neophodnih radova na sistemu BH Telecoma. Unaprijed se […]

J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 64595/22 Predmet nabavke: „Mjerni instrumenti Viavi ONX 580“ I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Zlata Šljivo, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke: Nabavka robe – Optički spojni ormari kapaciteta 2, 4 i 8 vlakana 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a […]

J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos radnika u Službi za energetiku Zenica, Sektora za napajanje i klimatizaciju u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 66836/22 Predmet nabavke: Nabavka usluga uređenja kancelarijskog prostora u objektu BH Telecoma, TKC Dolac Malta, ulica Zmaja od Bosne 88 I Komunikacija  Lica koja su […]

JAVNI POZIV

ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača Samsung, Alcatel ,CAT, Huawei, Nokia, ZTE, Honor, Realme, OnePlus, Panasonic, Ulefone i Vivo Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna […]

Javni poziv za dostavu terminalne opreme radi provjere usaglašenosti sa BH Telecom xDSL/FTTH/BRAS/IPTV/VoIP/ACS sistemima

BH Telecom započinje novi ciklus provjere usaglašenosti terminalne opreme sa BH Telecom xDSL/FTTH/BRAS/IPTV/VoIP/ACS sistemima. U sklopu ovog ciklusa će se vršiti testiranja terminalne opreme za pružanje usluga […]

Obavijest o prolongiranju roka

Obavještavamo Vas da se rok za dostavljanje ponuda u postupku nabavke građevinskih radova na izgradnji FTTH Ključ KP 1, KP 3, KP 4, KP 5, KP 6, […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Direkciji Tuzla, Dioničkog drušva BH Telecom Sarajevo, na […]

J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 5 (pet) mjeseci u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 50867/22 Predmet nabavke: „Nabavka robe – optički instalacionai, uvlačni i samonosivi telekomunikacioni kablovi“ 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

Obavijest za korisnike o izmjenama i dopunama Cjenovnika BH Telecoma

Obavijest za korisnike o izmjenama i dopunama Cjenovnika BH Telecoma u dijelu koji se odnosi na Moja TV usluge za rezidencijalne korisnike, tj. na dodatne usluge Dodatni […]

Upgrade VDSL SGT mrežnih elemenata Iskratel SI3000 (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma na sljedećim lokacijama (RD Tuzla): 1. Utorak (05.07.2022), u […]

Obavještenje o prolongiranju roka za dostavu ponuda za nabavku br:38164/22

Vezano za nabavku roba i usluga – Nabavka zamjene aku baterija u TK objektima (RSU, BS, MUX) – nova sredstva ,rekonstrukcije i/ili zamjena zastarjelih sistema besprekidnog napajanja […]

OBAVIJEST ZA KORISNIKE o izmjenama i dopunama Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma u dijelu koji se odnosi na uslugu IP Centrex

Poštovani korisnici, obavještavamo vas da 1. augusta 2022. godine počinje primjena izmjena i dopuna Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma koje se odnose na […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 62480/22 Predmet nabavke: Nabavka roba – Nabavka alata i instrumenata za energetiku I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a […]

Zamjena FTTB-ova (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma na sljedećim lokacijama (RD Tuzla): 1. Ponedjeljak (04.07.2022) – […]

Prekid optičkog kabla Kakanj – Tršće – Brnjic kapaciteta 8 vl. (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 01.07.2022. godine u tereminu od 09:00 do 12:00 sati doći do prekida i smetnji u radu […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 62119/22-EA Predmet nabavke: „Nabavka usluga osiguranja imovine društva BH Telecom d.d. Sarajevo“ 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 28590/22 DŽO Predmet nabavke: „Nabavka, ugradnja i puštanje u rad toplotnih pumpi u ATC Ilidža“ 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

Reset uređaja Adtran_Zagrebacka

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 01.07.2022. godine u tereminu od 05:30 do 06:00 sati doći do kraćih smetnji u radu usluga […]

Restart jedne virtuelne mašine na PCRF sistemu u paketskom jezgru mobilne mreže

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 30.06.2022. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa Mobilni Internet. […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 56491/22 NM Predmet nabavke: Nabavka usluge pregleda opreme za rad na visini I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 58035/22-EA PREDMET NABAVKE: Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad kotla u ATC Ilidža I. KOMUNIKACIJA Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 60911/22 Predmet nabavke: Nabavka sredstava/materijala za održavanje higijene za potrebe BH Telecom d.d. Sarajevo I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

Zamjena uređaja DSLAM_Ericsson_GORNJA_GRACANICA (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 28.06.2022 godine, u terminu od 09:00 do 12:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

Obavijest o prolongiranju roka

Obavještavamo Vas da se rok za dostavljanje ponuda u pregovaračkom postupku sa dodatnom objavom obavještenja o nabavci rezervnih dijelova za radio-relejne uređaje proizvođača Huawei, broj: 47995/22, prolongira […]

Reset uređaja Adtran Aneks_2

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 27.06.2022. godine u tereminu od 05:30 do 06:00 sati doći do kraćih smetnji u radu usluga […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 53875/22

Predmet nabavke: „10G i 100G linijske kartice za Huawei uređaje“ U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno odredbama Poziva za dostavljanje […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 59254/22 Predmet nabavke: Potrošni elektro i mašinski material za potrebe energetike prema lotovima: LOT 1 Potrošni elektro materijal za potrebe energetike u BH Telecom-u LOT […]

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POZIVNOM POSTUPKU SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-39354/22

Predmet nabavke: Dvostruke AC e-punionica za električna vozila za potrebe BH Telecoma I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 48995/22

Predmet nabavke: IoT platforma i Openshift licence, shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije. I. Komunikacija Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 58169/22 Predmet nabavke: Oprema za rad na visini I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Samir Selmanović, […]

J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos u Službi za tehničku podršku Direkcije Goražde, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnom mjestu kako slijedi: 1) […]

Radovi na optičkom spojnom kablu B.Čaršija – Širokača – Bostarići

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 23.05.2022. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 42609/22 Predmet nabavke: Radovi na zamjeni i sanaciji izvodnih ormara i pretplatničkih kutija na području Općine Velika Kladuša I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da […]

Izmjena IPTV VLAN -a na lokaciji Emila_Zole_3

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 22.06.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu Moja TV […]

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, na radno mjesto 33. Stručni saradnik za plasman usluga […]

Postani dio naše Priče!

Radno mjesto: 31. Stručni saradnik u Službi za upravljanje ljudskim resursima, Sektora za upravljanje ljudskim resursima i organizacijom, Izvršne direkcije za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim […]

Odobrenje za radove na Adtran uređajima u Direkciji Travnik

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 21.06.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Novi Moja TV BH Net-Go paket u ponudi BH Telecoma od 20. juna

U Cjenovnik BH Telecoma, u dijelu „Pristup internetu, multimediji i fiksnom telefonu putem mobilnih mreža nove generacije“ od 20.juna ove godine se uvodi novi Moja TV BH […]

Obavještenje o prolongiranju roka za dostavu ponuda za nabavku br:38164/22

Vezano za nabavku roba i usluga – Nabavka zamjene aku baterija u TK objektima (RSU, BS, MUX) – nova sredstva ,rekonstrukcije i/ili zamjena zastarjelih sistema besprekidnog napajanja […]

Odobrenje za radove na RR linku BS Hudutsko-MSAN Krstac Oteležani

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 22.06.2022 godine, u terminu od 10:30 do 11:30 sati, doći do kraćih smetnji u radu usluga […]

Odobrenje za radove – MRFC/MRFP rekonfiguracija

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 21.06./22.06.2022. godine, u periodu od 22:00 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu VoIP servisa. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 06-51344/22

Predmet nabavke: Izvođenje građevinskih radova na izgradnji BS Zenica Vrselje Nabavka nije podijeljena na lotove. Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavljanje ponude, shodno prijedlogu iz […]

Obavijest o prolongiranju roka

Obavještavamo Vas da se rok za dostavljanje ponuda u pregovaračkom postupku sa dodatnom objavom obavještenja o nabavci rezervnih dijelova za radio-relejne uređaje proizvođača Huawei, broj: 47995/22, prolongira […]

PCRF Zenica – Konverzija IDE u SCSI na VM-ovima

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 21.06.2022. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa Mobilni Internet. […]

Odobrenje za radove na DSLAM Kobilja_Glava_2

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 21.06.2022. godine u tereminu od 05:00 do 06:00 sati doći do kraćih smetnji u radu usluga […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 05-55063/22 Predmet nabavke: „Nabavka usluga osiguranja motornih i priključnih vozila Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo“ 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 57098/22 Predmet nabavke: Usluga asfaltiranja i izgradnje niše za kontejnere u krugu objekta BH Telecoma, TKC Dolac Malta, ulica Zmaja od Bosne 88 I. Komunikacija […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 55011/22 Predmet nabavke: „Nabavka usluga osiguranja radnika društva BH Telecom d.d. Sarajevo“ 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a […]

Odobrenje za radove na Adtran uređajima u Direkciji Travnik

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.06.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 41127/22 Predmet nabavke: Nabavka građevinskih radova na izgradnji FTTH Ključ KP 1, KP 3, KP 4, KP 5, KP 6, KP 7 i KP 10, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke 9087/22-EA Predmet nabavke:  Nabavka izvođenja građevinskih radova na izgradnji BS Grđevac i BS Breza Potkraj I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 18567/22 Predmet nabavke: „Građevinski radovi na izgradnji FTTH naselje PM Donji Vakuf – Centar grada, za potrebe BH Telecom dd Sarajevo, a na području Direkcije […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 34044/22 Predmet nabavke: Građevinski radovi za izgradnju prema lotovima kako slijedi: · LOT 1 – BS Jezerski grad, Bosanska Krupa · LOT 2 – BS […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 49657/22 Predmet nabavke: Čelični materijal i HOP profili prema lotovima kako slijedi: · LOT 1 – Čelični materijal · LOT 2 – HOP profili I. […]

Prekid saobraćaja na OSP-u Podgajevi – Šahići 8vl. (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na optičkom kablu, dana 15.06.2022 godine, u terminu od 09:00 do 13:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Obavijest o mogućim prekidima pojednih servisa za korisnike tokom vikenda subota-nedjelja, 11. i 12. juni 2022.

Obavještavamo Vas da su u periodu od subote 11.6. od 22 sata do 21 sat u nedjelju, 12.6.2022. mogući prekidi rada pojedinih servisa za korisnike, zbog izvođenja […]

Prekid saobraćaja na OSP-u Puračić – Gornje Poljice 24vl. (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na optičkom kablu, dana 14.06.2022 godine, u terminu od 09:00 do 13:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ – 49640/22-EA

Predmet nabavke Nabavka mjerno testnih uređaja SENTER ST327V6 sa modulima VGHIXD8T ili drugi instrument istih ili boljih karakteristika i mogućnosti kao navedeni U skladu sa ovim Obavještenjem […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 06-41054/22 Predmet nabavke: Nabavka građevinskih radova na izgradnji FTTH naselje PM Fojnica-KP 5 za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo na području Direkcije Travnik ( […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 52495/22 Predmet nabavke: Nabavka robe – Metalni ramovi sa poklopcima I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 54408/22 Predmet nabavke: Uređenje kancelarijskog prostora u objektu BH Telecoma, TKC Dolac Malta, ulica Zmaja od Bosne 88 I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 53666/22 PREDMET NABAVKE: Nabavka usluge „Akt o procjeni rizika“ I. KOMUNIKACIJA Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Dalila […]

Odobrenje za radove na RR linku BS Rajci – BS Zlavast (RD Travnik)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 07.06.2022 godine, u terminu od 10:00 do 11:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke:51156/22 Predmet nabavke: plastična kablovska okna 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Amra Velić , 033 256 […]

Odgovor na zahtjev za prolongiranje roka za dostavu ponuda za postupak nabavke 50 P-t-P hopova u nelicenciranom spektru za poslovne i rezidencijalne korisnike,broj:39590/22

U skladu sa dostavljenim zahtjevom za prolongiranjem roka za dostavu ponuda od strane potencijalnog ponuđača za postupak nabavke 50 P-t-P hopova u nelicenciranom spektru za poslovne i […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 40062/22 Predmet nabavke: Nabavka građevinskih radova za izgradnju PM FTTH mreža za potrebe BH Telecom d.d. Sarajevo, na području Direkcije Mostar (Hercegovačko-neretvanski kanton), podijeljena u […]

Povlačenje L.net usluge iz ponude

Obavještavamo korisnike da  BH Telecom od 3.jula 2022. povlači L.net uslugu iz redovne ponude u Isteklu ponudu, čime prestaje i daljnja prodaja L.net paketa novim korisnicima. Postojeći […]

Proširenje uplink kapaciteta na uređaju GRACANICA_JUG_2

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 07.06.2022. godine u tereminu od 05:00 do 06:00 sati doći do kraćih smetnji u radu usluga […]

Povlačenje L.net usluge iz ponude

Obavještavamo korisnike da  BH Telecom od 3. jula 2022. povlači L.net uslugu iz redovne ponude u Isteklu ponudu, čime prestaje i daljnja prodaja L.net paketa novim korisnicima. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 51010/22 PREDMET NABAVKE: Nabavka, isporuka, ugradnja i montaža namještaja I. KOMUNIKACIJA Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Dalila […]

Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma

Poštovani korisnici, obavještavamo vas da 1. jula 2022. godine počinje primjena izmjena i dopuna Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma koje se odnose na […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 47995/22

Predmet nabavke: Nabavka rezervnih dijelova za radio-relejne uređaje proizvođača Huawei U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno odredbama Poziva za dostavljanje […]

Izmjene i dopune Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma – Uvođenje naknade za korištenje mobilne mreže BH Telecoma

Poštovani korisnici, obavještavamo vas da će, na osnovu saglasnosti Regulatorne agencije za komunikacije BiH, doći do izmjena i dopuna Cjenovnika na način da će se od 1. […]

OD 1. JULA ZNAČAJNO BOGATIJA PONUDA TRAVEL PAKETA

BH Telecom će od 1.7.2022. godine značajno obogatiti svoju ponudu Travel paketa, namijenjenih korištenju u mobilnim mrežama izvan Bosne i Hercegovine (roaming). Izmjene naše Travel ponude, tj.paketa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 379948/22 Predmet nabavke: Izvođenje građevinskih radova na izgradnji BS Banja Vrućica I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa […]

Upgrade software-a na uređajima Milegate Moja Malta i Baščaršija

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova održavanju sistema, dana 02.06.2022 godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, može doći do kraćih smetnji u radu servisa/usluga za […]

Upozorenje o lažnoj nagradnoj igri

Poštovani korisnici, upozoravamo vas da putem mobilnih aplikacija  pristižu poruke o lažnoj nagradnoj igri. Poruke koji dolaze u ime BH Telecoma najčešće imaju za cilj pribaviti lične podatke u […]

Izmjene Cjenovnika BH Telecoma koje se odnose na Toptim uslugu

Obavještavamo korisnike da će od 1. jula 2022. godine doći do izmjena i dopuna Cjenovnika BH Telecoma u dijelu koji se odnosi na Toptim uslugu. Izmjena u […]

J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Direkciji za mrežnu infrastrukturu, Izvršne direkcijie za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 41468/22 Predmet nabavke: Ripiteri za RAN mrežu Lot 1 – Piko SOHO Ripiteri Lot 2 – Mikro Ripiteri Lot 3 – Makro Ripiteri 1. Komunikacija […]

Obavještenje o prolongiranju roka za dostavu ponuda u predmetnom postupku broj: 33998/22

Vezano za nabavku proširenje WLAN mreže za 2022.-2023.godinu (LOT 1 – LOT 4), koja se provodi putem postupka javno nadmetanje, broj: 33998/22 AZK, obavještavamo vas da je […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA,BROJ: 38164/22 – AZK (5097)

Broj nabavke: 38164/22 Predmet: Nabavka zamjene aku baterija u TK objektima (RSU, BS, MUX) – nova sredstva, rekonstrukcija i/ili zamjena zastarjelih sistema besprekidnog napajanja i energetike ua […]

Aktivacija SRVCC funkcionalnosti na MME sistemu

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 25.05.2022. godine, u terminu od 01:00 do 05:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

Migracija PCRF Sarajevo na novu HW infrastrukturu – prebacivanje UDR baze sa Zenice na Sarajevo

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 24.05.2022. godine, u terminu od 01:00 do 07:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

Radovi na optičkim kablovima

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 24.05.2022. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa BH […]

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos pripravnika radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 mjeseci u Odjeljenju za OCS, Službe za OCS i IN, Direkcije […]

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos pripravnika na radno mjesto 118. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac, radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 02-44901/22 Predmet nabavke: KORISNIČKI UREĐAJI (CPE) ZA PRISTUPNE MREŽE – 4G/3G (Home gateway) PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA UZ DODATNO OBJAVLJIVANJE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ 02-44901/22 shodno […]

Prolongiranje roka za dostavu inicijalnih ponuda za nabavku broj: 33998/22

Vezano za nabavku proširenje WLAN mreže za 2022.-2023.godinu (LOT 1 – LOT 4), broj: 33998/22, koja se provodi putem postupka javno nadmetanje, obavještavamo vas da se, zbog […]

Priprema za migraciju PCRF Sarajevo na novu HW infrastrukturu u paketskom jezgru mobilne mreže

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 19.05.2022. godine, u terminu od 03:00 do 06:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

J A V N I P O Z I V

za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora na području Općine Olovo za potrebe Direkcije Zenica, BH Telecom d.d. Sarajevo 1. Predmet poziva BH Telecom d.d Sarajevo, ulica Franca […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-39354/22

Predmet nabavke: Dvostruke AC e-punionica za električna vozila za potrebe BH Telecoma Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavljanje ponude: 1. Energoinvest SUE d.d. Sarajevo 2. […]

Rješavanje problema na MGW PAŠA BUNAR

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 18.05.2022. godine, u terminu od 06:00 do 07:00 sati, doći do kratkotrajnih smetnji i prekida u […]

JAVNI POZIV ZA NABAVKU RADOVA ZA POTREBE BH TELECOMA

I PREDMET JAVNOG POZIVA Raspisuje se Javni poziv za iskazivanje interesa zainteresovanih ponuđača za izvođenje radova za potrebe BH Telecom. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane ponuđače da […]

Aktivacija SRVCC funkcionalnosti na MME sistemu u paketskom jezgru mobilne mreže

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 19.05.2022. godine, u terminu od 01:00 do 05:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, […]

J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Izvršnoj direkciji za razvoj poslovanja, […]

J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Izvršnoj direkciji za investicije Dioničkog […]

Izmjena IPTV VLAN -a na lokaciji Trg Grada Prato_22

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 12.05.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu Moja TV […]

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju na polju plasmana ponude BH Telecoma korištenjem online platforme (Q-commerce)

Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisma namjere. Pismo namjere treba da […]

Prelazak VM PCRF Zenica sistema u paketskom jezgru mobilne mreže na novu infrastrukturu Data centra

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 11.05.2022. godine, u terminu od 02:00 do 07:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke Nabavka i ugradnja sistema video nadzora u poslovnim objektima BH Telecom-a I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa […]

Update cMG Sarajevo na verziju 12.0.R15 u paketskom jezgru mobilne mreže

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 10.05.2022. godine, u terminu od 00:01 do 07:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 39590/22 Predmet nabavke: „50 P-t-p hopova u nelicenciranom spektru za poslovne i rezidencijalne korisnike“   1.Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 06-37017/22

Predmet nabavke: Izgradnja FTTH – naselje Hrasno, Općina Novo Sarajevo, sa potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavljanje ponude, shodno prijedlogu […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 37221/22 Predmet nabavke: Isporuka i montaža namještaja     I.Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Dženana Omerbegović, […]

JAVNI OGLAS

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u […]

J A V N I O G L A S

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

J A V N I O G L A S

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

J A V N I O G L A S

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

Predmet nabavke: Nabavka roba – Nabavka alata i instrumenata za energetiku

     I.Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Zlata Šljivo, 033 256 096; e-mail: Zlata.Sljivo@bhtelecom.ba Dijana Šačić, 033 256 […]

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

I. Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi: LOT – 1  MNC I RNC […]

Izmjene u ponudi Toptim i IP Centrex usluge – mogućnost ugovaranja usluga na 36 mjeseci

Obavještavamo korisnike da će od 1. juna 2022. godine doći do izmjena u ponudi Toptim i IP Centrex usluge. Izmjene u ponudi Toptim i IP Centrex usluge […]

Izmjene i dopune Cjenovnika za Moja TV uslugu

BH Telecom od 31. maja 2022. godine uvodi novu cijenu pristupa Moja TV usluzi od 1 KM  za sve Moja TV pakete namijenjene rezidencijalnim korisnicima, koja će […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 12966/22 Predmet nabavke: Građevinski radovi na izgradnji OSP privoda BS Foča Jabuka – RD Goražde      I.Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju […]

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POZIVNOM POSTUPKU SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-19216/22

Predmet nabavke: Izgradnja fotonaponskog sistema na krovu objekta BH Telecom TKC Mostar Nabavka nije podijeljena na lotove. I   Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

JAVNI OGLAS

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 23408/22 PREDMET NABAVKE: Nabavka izvođenja građevinskih radova na izgradnji BS Tuzla Centar      I.KOMUNIKACIJA Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Broj nabavke : 02-30445/22 Predmet nabavke: Nabavka građevinskih i montažnih radova na zamjeni izvodnih ormara na području RD Travnik         I. Komunikacija  Lice/Lica koje/a […]

Nova, najbolja ponuda Ultra start paketa i dokupa saobraćaja od 25. maja

Svim prepaid korisnicima (Ultra, Ultra Tourist, Ultra Internet, Ultra Internet SE) i korisnicima sa kombinovanim načinom plaćanja (Student Plus 1, Student Plus 2 i Moj Combo, Student […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 415380/21 Predmet nabavke: Nabavka građevinskih i drugih radova na redovnom održavanju pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva na području djelovanja Direkcije Bihać, prema LOT-ovima kako […]

Update cMG Zenica na verziju 12.0.R15 u paketskom jezgru mobilne mreže

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 27.04.2022. godine, u terminu od 00:01 do 07:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 33998/22 Predmet nabavke: „Proširenje WLAN mreže za 2022.-2023.godinu“ podijeljena na lotove, kako slijedi: LOT 1- WLAN AP tip 1 LOT 2- WLAN AP tip 2 […]

Otvoren novi Javni poziv u sklopu platforme BH ContentLab

S ciljem prikupljanja što kreativnijih ideja za obogaćivanja kvalitetnog i ekskluzivnog domaćeg sadržaja, za sve zainteresovane objavili smo Javni poziv za prijavu projekata SERIJALA EMISIJA TELEVIZIJSKOG PROGRAMA […]

JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM ZA PRIJAVU PROJEKTA SERIJALA EMISIJA TELEVIZIJSKOG PROGRAMA

Na osnovu Odluke Uprave društva o ulasku u biznis produkcije i emitovanja TV sadržaja – I faza, broj: 00.1-14-54180-6/20 od 23.12.2020. godine, Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, […]

Prolongiranje roka za dostavljanje ponuda

Poštovani, Obavještavamo Vas da se rok za dostavljanje ponuda za nabavku vijčane robe za potrebe Sektora za proizvodnju ID za investicije, putem pozivnog postupka, broj: 480/22, prolongira […]

Izmjena IPTV VLAN -a na lokacijama Emila_Zole_3, Emila_Zole_4 i Emila_Zole_10

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 20.04.2022 godine, u terminu od 01:00 do 03:00 sata, doći do smetnji u radu Moja TV […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 03-36438/22 Predmet nabavke: Sanacija ravnih krovova na tri objekta BH Telecoma 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

BROJ NABAVKE 33683/22-EA PREDMET NABAVKE Nabavka usluga uređenja kancelarijskog prostora u objektu BH Telecoma, ATC Alipašino polje – ulica Bulevar Meše Selimovića 20 I. KOMUNIKACIJA Lica koja […]

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos radnika na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom i […]

J A V N I P O Z I V

za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora na području Općine Vogošća  za potrebe Direkcije Sarajevo, BH Telecom d.d. Sarajevo 1. Predmet poziva BH Telecom d.d Sarajevo, ulica […]

Zamjena uređaja na lokaciji Antuna Branka Šimića 6

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 15.04.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

PONIŠTAVA SE DIO JAVNOG OGLASA

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije Dioničkog društva BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 03-379463/21 Predmet nabavke: Kotlovi za TKC Dolac Malta za montažom i puštanjem u rad te demontažom postojećeg kotla Nabavka nije podijeljena na lotove. 1. Komunikacija […]

Izmjena IPTV VLAN -a na lokacijama Salke_Nazecica_9 i Salke_Nazecica_13

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 14.04.2022 godine, u terminu od 04:30 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu Moja TV […]

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA

Poništava se Javni oglas objavljen 15.04.2021. godine u dnevnim listovima „Dnevni avaz“, za prijem radnika na radno mjesto 34. Monter, KV-1 (jedan) izvršilac u Odjeljenju za tehničku […]

Zamjena uređaja na lokaciji Antuna Branka Šimića 4

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 13.04.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnim mjestima kako slijedi: · Prijem […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 29623/22 Predmet nabavke: Nabavka novih NTP uređaja 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Dženana Omerbegović, tel:+387 […]

Odobrenje za radove – cMM Zenica update

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 13.04. i 14.04.2022. godine, u terminima od 00:00 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Broj nabavke: 480/22 Predmet nabavke: Nabavka vijčane robe za potrebe Sektora za proizvodnju ID za investicije I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

Izmjena parametara na compute node 11 – cMG Zenica

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 12.04.2022. godine, u terminima od 00:01 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu servisa Mobilni Internet. […]

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju projektora proizvođača Epson putem BH Telecoma (komisionar). Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: Opšti uslovi a) Izvod iz […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 29613/22 Predmet nabavke: Nabavka IP/MPLS Transivera I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Zlata Šljivo, 033 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 13578/22 Predmet: Nabavka čeličnog materijala Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Alma Zajko-Kadrić, 033 256 097, e-mail: […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 26826/22 NM Predmet nabavke: Izvođenje građevinskih radova i na izgradnji FTTB mreže Nova Zenica na području Direkcije Zenica I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena […]

Zamjena uređaja na lokacijama Grada Kalgarija 4 i Marka Marulića 21

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 06.04.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

Upgrade BREKA_FTTH uređaja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 06.04.2022. godine u tereminu od 00:00 do 06:00 sati doći do smetnji u radu usluga BH […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, u Odjeljenju za nabavku opreme, materijala i usluga za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Broj nabavke: 26344/22 Predmet nabavke: Nabavka i ugradnja rampi u krugu poslovnog sjedišta Direkcije Sarajevo I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 22527/22 JS (4830) Predmet: „Sukcesivno vršenje geodetskih usluga kolčenja, izrade geodetskih snimaka, identifikacije parcela i pristupnih puteva u cilju izgradnje BS“ Nazivi ponuđača kojima se […]

Zamjena uređaja u objektu SO_Alić (Babin Do 27)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 05.04.2022 godine, u terminu od 12:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

Izmjena IPTV VLAN -a na lokacijama Trg_Sarajevske_Olimpijade_27 i Trg_Sarajevske_Olimpijade_30

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 06.04.2022 godine, u terminu od 01:30 do 03:00 sata, doći do smetnji u radu Moja TV […]

Prekid saobraćaja na RR dionici BS Plandište – BS Brzovice (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 06.04.2022 godine, u terminu od 11:00 do 13:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

J A V N I O G L A S

Za prijem u radni odnos u Direkciji Zenica Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo u Službi za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office), Sektora za plasman usluga i […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika na radno mjesto 33. Stručni saradnik za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office), VSS -1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika na radno mjesto 41. Šalterski radnik, SSS- 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Službi […]

J A V N I O G L A S

Za prijem pripravnika u radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad na radno mjesto 118. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac, u trajanju od 12 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-19822/22

Predmet nabavke: Usluge periodičnog pregleda i servisa sigurnosnih kofera za prijenos novca sa sigurnosnim uređajima Nabavka nije podijeljena na lotove. Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-19216/22

Predmet nabavke: Izgradnja fotonaponskog sistema na krovu objekta BH Telecom TKC Mostar Nabavka nije podijeljena na lotove. Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavljanje ponude, shodno […]

Unapređenja u ponudi usluga za poslovne korisnike

Obavještavamo korisnike da će se od 1. maja 2022. godine primjenjivati sljedeća unapređenja u ponudi usluga za poslovne korisnike: Uvećanje količine mobilnog internet saobraćaja na osnovnim i […]

JAVNI OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto 13. Stručni saradnik – MVK, VSS – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju […]

Zamjena uređaja na lokaciji Ejuba Ademovića 27

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 01.04.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 26621/21 Predmet nabavke: Nabavka ,ugradnja fan – coil uređaja i instalacija u TKC Dolac Malta 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-25090/22

Predmet nabavke: Oprema za ličnu zaštitu za radnike ID za investicije, Direkcije Sarajevo i Direkcije Zenica. za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo Nabavka nije podijeljena na lotove. […]

J A V N I O G L A S

Za prijem u radni odnos u Direkciji Zenica Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo u Odjeljenju za mjesne mreže, Službe za pristupne mreže i terminalnu opremu, Sektora za […]

Odobrenje za radove na bazi podataka IPTV sistema

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 23.03.2022 godine, u terminu od 04:00 do 05:00 sati, doći do smetnji u radu Moja TV […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 23215/22 JS (4830) Predmet: Usluge košenja i krčenja rastinja na parcelama na kojim su smješteni TK objekti Društva, podijeljeno po lotovima kako slijedi: – LOT […]

Zamjena uređaja na lokacijama Marcela Šnajdera 9c, Marcela Šnajdera 11, Marcela Šnajdera 12 i Marcela Šnajdera 17

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 23.03.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

Izmjena IPTV VLAN -a na lokaciji Nurije_Pozderca_4

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 24.03.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu Moja TV […]

J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos radnika u Službi za nadzor mreže i servisa, Sektora za nadzor i upravljanje TKS u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 20420/22 Predmet nabavke: Nabavka novoproizvedenih – novih motornih vozila prema lotovima kako slijedi: · LOT 1 – Putnička Motorna Vozila (Klasa malih vozila, srednja klasa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 18326/22 Predmet nabavke: Antene za proširenje RAN mreže 2022-2023, raspoređeno po lotovima kako slijedi: · Panel XPol,XXPol, XXXXPol antene – LOT 1 · Panel […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 12966/22 Predmet nabavke: Građevinski radovi na izgradnji OSP privoda BS Foča Jabuka – RD Goražde I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

Zamjena uređaja na lokacijama Marka Marulića 19, Trg Heroja 16, Marcela Šnajdera 3 i Marcela Šnajdera 4

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 22.03.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

Prekida rada MSAN Moščanica (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 23.03.2022 godine, u terminu od 10:00 do 12:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Izmjena IPTV VLAN -a na lokaciji Grada_Kalgarija_4

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 22.03.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu Moja TV […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 3752/22 Predmet nabavke: Nabavka usluge izrade glavnih projekata I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Dalila […]

Apliciranje ‘connection:keep-alive’ HTTP opcije PCRF/CPS komunikacija

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 22.03.2022. godine, u terminima od 00:00 do 05:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

Konfigurisanje link agregacije za uređaje TUZLA_6 i LUKAVAC_4

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 22.03.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Zamjena uređaja na lokacijama Esada Pašalića 10, Salke Nazečića 6, Azize Šaćirbegović 122 i Azize Šaćirbegović 124

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 21.03.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 18097/22 JS (4830) Predmet: „Nabavka i isporuka robe: radna kancelarijska stolica“ Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: 1. FEF Export-Import d.o.o. Sarajevo […]

Zamjena uređaja na lokacijama u naselju Dobrinja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 18.03.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju projektora proizvođača Samsung putem BH Telecoma (komisionar). Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: Opšti uslovi a) Izvod iz […]

Zamjena uređaja na lokacijama u naselju Dobrinja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 17.03.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

Konfigurisanje link agregacije za uređaj PASABUNAR_3 (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.03.2022 godine, u terminu od 05:30 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Izmjena IPTV VLAN -a na lokaciji Sulejmana_Filipovica_14

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 17.03.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu Moja TV […]

Zamjena uređaja na lokacijama Trg Sarajevske Olimpijade 11 i 19

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 16.03.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

Update na sistemu cMM Sarajevo

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15.03. i 16.03.2022. godine, u terminima od 00:01 do 06:00 sati, dolaziti do smetnji u radu […]

Izmjena IPTV VLAN -a na lokaciji Nurije_Pozderca_2

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.03.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu Moja TV […]

Prekid saobraćaja na uređaju Adtran Mrkotici-DSLAM i Zgosca-MSAN

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15.03.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Prekid saobraćaja na OSP Gračanica-Klokotnica (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na optičkom kablu, dana 15.03.2022 godine, u terminu od 11:00 do 14:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Izvršnoj direkciji za investicije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, u Odjeljenju za realizaciju investicija, Službe za realizaciju investicija Sarajevo, Sektora […]

J A V N I O G L A S

Za prijem pripravnika u radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci u Odjeljenju za OCS, Službe za OCS i IN, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI broj: 12326/20 CK

Predmet nabavke: Nabavka korisničkih uređaja (CPE) za pristupne mreže – PLC adapter U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno odredbama Poziva […]

SVIM ZAINTERESOVANIM U POSTUPKU NABAVKE POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 17657/22 NM

Robe I: PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba Namik Merzić / Slavica Spahić Adresa direkcije: Franca Lehara 7 Poštanski broj: 71000 Grad Sarajevo […]

Integracije PCRF sistema sa DRA po Rx interfejsu

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 14.03.2022. godine, u terminu od 00:05 do 06:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

JAVNI POZIV ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača Panasonic

Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisama namjere. Uz pismo namjere, potrebno […]

PONIŠTAVA SE DIO JAVNOG OGLASA

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Izvršnoj direkciji za investicije Dioničkog društva BH Telecom […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 18286/22 Predmet nabavke: Nabavka i isporuka roba – Aparat za kafu i mašina za pranje posuđa Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda […]

Konfigurisanje link agregacija za uređaje Nokia KORZO_1 i PASABUNAR_3-DSLAM (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 10.03.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Prekid saobraćaja na uređaju Adtran PoljeKladusa

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 10.03.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]