Pregled arhive obavještenja

  • Sve obavijesti
  • Obavještenja
  • Servisne informacije
  • Javni pozivi
  • Javni oglasi za posao
  • Nekategorizirano
  • Generalna direkcija
  • Mostar

Odobrenje za radove na zamjeni sistema za napajanje – FTTE Vrnograč (RD BIHAĆ)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 20.06.2024. godine, u terminu od 11:00 do 14:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

J A V N I O G L A S za prijem radnika u radni odnos u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16, 89/18 i 44/22) i članom 4. Uredbe o postupku […]

J A V N I O G L A S za prijem radnika u radni odnos u Direkciji Mostar Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16, 89/18 i 44/22) i članom 4. Uredbe o postupku […]

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora na području Grada Gračanice za potrebe Direkcije Tuzla, BH Telecom d.d. Sarajevo

1. Predmet poziva BH Telecom d.d Sarajevo, ulica Franca Lehara broj 7., 71 000 Sarajevo, obavještava sva pravna i fizička lica da mogu dostaviti informacije o raspoloživosti […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI, ISPORUCI I MONTAŽI NAMJEŠTAJA U OBJEKTU BH TELECOMA – TKC DOLAC MALTA, OBJEKAT MREŽA, ULICA ZMAJA OD BOSNE 88

Broj nabavke: 46606/24 Predmet nabavke: Nabavka, isporuka i montaža namještaja u objektu BH Telecoma – TKC Dolac Malta, objekat Mreža, ulica Zmaja od Bosne 88 I. Komunikacija […]

Odobrenje za radove – konfiguracija link agregacije na uredjaju DOBRINJA_3B_1 (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 13.06.2024. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGE AROMATIZACIJE PRODAJNIH MJESTA BHT

Broj nabavke: 51886/24 DM Predmet nabavke: Nabavka usluge aromatizacije prodajnih mjesta BHT Vrsta postupka nabavke: pozivni postupak sa dodatnom objavom obavještenja o nabavci Komunikacija Lica koja su […]

Odobrenje za radove – prekid u radu VMS/MCN servisa u mobilnoj mreži BH Telecoma

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 11.06. / 12.06.2024. godine, u terminu od 22:00 do 23:30 sati, doći do smetnji u […]

Odobrenje za radove – instalacija uređaja NCS540_PE_BRCKO_DIZDARUSA i migracija svih veza sa postojećeg uređaja ASR920_PE_BRCKO_DIZDARUSA

 U skladu sa zahtjevom Direkcije za mrežnu infrastukturu, dostavljenim putem e-maila, od dana 04.06.2024. godine, odobravaju se radovi –  instalacija uređaja NCS540_PE_BRCKO_DIZDARUSA i migracija svih veza sa […]

OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU KRAJNJEG ROKA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU MONITORING I PLAYOUT OPREME PUTEM POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA

broj nabavke: 39036/23 Predmet nabavke: Monitoring i playout oprema shodno odredbama Tenderske dokumentacije. Ovim putem vas obavještavamo da se krajnji rok za dostavljanje za gore navedeni postupak […]

Odobrenje za radove – SIP migracija uređaja Adtran Pojske i Nokia POJSKE_1 (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 11.06.2024. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

Odobrenje za radove – reboot cMM Zenica

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 10.06./11.06.2024. godine, u terminu od 22:00h do 04:00h, doći do kraćih smetnji u radu servisa Mobilni […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 51310/24  Predmet nabavke: sanacija / uređenje toaleta Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Dženana Omerbegović, tel:+387 33 256-095; […]

Servisne informacije o stanju mreže

 11.06./12.6.2024 u periodu 22:00h do 01.00h planirani su radovi na BBA platformi radi uključivanja alarma na HDM-u. U najavljenom periodu su mogući kratki prekidi rada HDM aplikacije, […]

JAVNI OGLAS

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16, 89/18 i 44/22) i članom 4. Uredbe o postupku […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGA SANACIJE HIDRANTSKE MREŽE PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVC

Broj nabavke: 51774/24 Predmet nabavke: Nabavka usluga sanacije hidrantske mreže Vrsta postupka nabavke: pozivni postupak sa dodatnom objavom  obavještenja o nabavci   I.Komunikacija Lica koja su ovlaštena […]

Obavijest o dobrenju za radove – konfiguracija link agregacije za uređaj Hadžici 1 (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 06.06.2024. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

Obavijest o odobrenju za radove na zamjeni ispravljačkog sistema US Ravne (RD ZENICA)

Od dana 05.06.2024.godine, odobravaju se radovi na zamjeni ispravljačkih sistema – US Ravne (RD ZENICA). Radovi će se izvoditi dana 06.06.2024godine, u terminu od 11:00h do 13:00h. […]

Obavijest o odobrenju za radove

Od dana 05.06.2024. godine, odobravaju se radovi – migracija saobraćaja na 100G (ASR9006_IGW_TUZLA). Za vrijeme izvođenja radova će doći do kratkotrajnih prekida/otežanog odvijanja u radu svih servisa/usluga […]

Obavijest o mogućem otežanom odvijanju govornog, SMS i Data saobraćaja (Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da je zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći  06.06. / 07.06.2024. godine u periodu od 22:00 do 02:00h, moguće otežano odvijanje govornog, SMS […]

Poziv svim potencijalnim ponuđačima za dostavu ponude “Nabavku i ugradnju ampula sa nosačem za automatsko gašenje požara za server sale LOT 1-LOT2. broj 39864/4”

Poštovani, U ime BH Telecoma d.d. Sarajevo – generalna direkcija pozivamo Vas da dostavite ponudu za “Nabavku i ugradnju ampula sa nosačem za automatsko gašenje požara za […]

OBAVJEŠTENJE O IZMJENI ROKA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA UREĐENJA PROSTORA BH TELECOMA – ANEX 59 I TELECOM CENTRA ARIA, BROJ NABAVKE: 41950/24

Predmet nabavke: usluga uređenja prostora BH Telecoma – Anex 59 i Telecom centra Aria putem pozivnog postupka sa dodatnom objavom obavještenja o nabavci shodno odredbama Poziva za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGE TEHNIČKE PODRŠKE PRI ODRŽAVANJU OPREME IP CENTREX I SIP TRUNK SISTEMA U MREŽI BH TELECOMA PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

BROJ NABAVKE 50954/24 Predmet nabavke: Nabavka usluge tehničke podrške pri održavanju opreme IP CENTREX i                   SIP TRUNK SISTEMA u mreži BH Telecoma  U skladu sa ovim Obavještenjem […]

Obavijest o radovima na mreži

Od dana 04.06.2024.godine, odobravaju se radovi na zamjeni ispravljačkih sistema na lokacijama u RD ZENICA dana 07.06.2024. godine: US Nemila (prekid od 00:00 do 02:30) US Haljinići […]

Obavijest o radovima na mreži

Od dana 04.06.2024. godine, odobravaju se radovi –  upgrade/reload uređaja ASR920_PE_DOBOJ_JUG. Za vrijeme izvođenja radova će doći do kratkotrajnih prekida/otežanog odvijanja u radu svih servisa/usluga za korisnike […]

Obavještenje korisnicima o izvođenju radova (Sarajevo)

Obavještavamo korisnike naših usluga sa područja užeg gradskog jezgra Sarajeva da su u toku radovi na unapređenju i nadogradnji telekomunikacijskih sistema i opreme koji se koristi za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGE IZRADE PROCJENE UGROŽENOSTI I ELABORATA O ZAŠTITI ZA OBJEKTE/PROSTORE BH TELECOMA (LOT 1 – LOT 5)

Broj nabavke: 45750/24 Vrsta postupak nabavke: Pozivni postupak sa dodatnom objavom obavještenja o nabavci Predmet nabavke: Nabavka usluge izrade Procjene ugroženosti i Elaborata o zaštiti za objekte/prostore […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI ZA USLUGE SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA OPREME ZA KLIMATIZACIJU

Broj nabavke: 48277/24 Pozivni postupak sa objavom obavještenja Predmet nabavke: Nabavka usluga servisiranja i održavanja opreme za klimatizaciju u administrativno-poslovnim objektima BH Telecoma za 2024. godinu prema […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGA UREĐENJA PROSTORA U OBJEKTU BH TELECOMA – ANEX 59 I TELECOM CENTRA ARIA

Broj nabavke: 41950/24 Predmet nabavke: Usluga uređenja prostora u objektu BH Telecoma – Anex 59 i Telecom centra Aria, putem pozivnog postupka sa dodatnom objavom obavještenja o […]

Obavijest o novoj ponudi roaming usluga

Obavještavamo korisnike mobilne mreže o novoj ponudi roaming usluga, uključujući uvođenje novih Travel paketa i poboljšanje postojeće ponude: „Putuj i uživaj“ uz Travel NET Europa BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGA SANACIJE OBJEKATA BH TELECOMA PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 44904/24 Predmet nabavke: Nabavka usluga sanacije objekata BH Telecoma  po lotovima kako slijedi: LOT 1: Sanacija objekta ATC Miričina LOT 2: Sanacija  objekta ATC Repnik […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 36788/24 NM Predmet nabavke: Usluge kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji   I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI ZA VIJČANE ROBE

Broj nabavke: 47849/24 Pozivni postupak sa objavom obavještenja Predmet nabavke: Vijčane robe za potrebe Sektora za upravljanje investicionim projektima i izgradnju radio dijela mobilne mreže ID za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI POTS ANTI-VANDAL TELEFONA PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 41481/24 MB Predmet nabavke: POTS ANTI-VANDAL TELEFONI   I KOMUNIKACIJA Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Merima Bajrić, […]

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Direkciji Sarajevo Dioničkog Društva BH Telecom Sarajevo, sa mjestom rada u Kantonu Sarajevo, na radnom mjestu, kako […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 41827/24

Robe i usluge I: PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba Namik Merzić, Amina Zekić Adresa direkcije: ul. Franca Lehara 7 Poštanski broj: 71000 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI ARMIRANO – BETONSKIH NOGARA

Broj nabavke: 40191/24 NM Vrsta postupka: Javno nadmetanje Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji   I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a […]

Smetnje u radu BH Telecom servisa na području naselja Zborište (RD Bihać)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 30.05.2024. godine, u terminu od 11:00 do 14:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Smetnje u radu servisa SMS BH Telecoma

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 29.05. / 30.05.2024. godine, u terminu od 23:00 do 23:30 sati, doći do smetnji u […]

Smetnje u radu BH Telecom servisa na području naselja Todorovo (RD Bihać)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 29.05.2024. godine, u terminu od 11:00 do 14:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 40953/24 NM Predmet nabavke :Optičke spojnice za telekomunikacione kablove Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji   I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGA – ANGAŽOVANJE RADNE SNAGE ZA PROIZVODNJU METALNIH KONSTRUKCIJA (RADIONIČKA IZRADA STUBOVA, KONTEJNERA I DR.) I POSLOVIMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO PUTEM POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 45244/24 Predmet nabavke: „Angažovanje radne snage za proizvodnju metalnih konstrukcija (radionička izrada stubova, kontejnera i dr.) i poslovima na području Kantona Sarajevo”   I Komunikacija […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGE OPRAVKE HIDRAULIČNE KAMIONSKE DIZALICE HYVA CRANE HC241XE8 ZA POTREBE BH TELECOMA

Broj nabavke: 34908/24 Vrsta postupak nabavke: Pozivni postupak sa dodatnom objavom obavještenja o nabavci Predmet nabavke: „Usluga opravke hidraulične kamionske dizalice Hyva Crane HC241XE8 za potrebe BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI MONITORING I PLAYOUT OPREME

Broj nabavke: 39036/24 Predmet nabavke: Monitoring i playout oprema   I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Muzafer Kapetan, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI RADOVA I USLUGA NA IZGRADNJI EE PRIKLJUČKA ZA BAZNU STANICU SELJANI, OPĆINA ROGATICA-RS, PROVOĐENJEM NABAVKE PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 41355/24 Predmet nabavke: „Izvođenje radova i pružanje usluga na izgradnji EE priključka za baznu stanicu Seljani, Općina Rogatica, RS“   I Komunikacija Lica koja su […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI ZA USLUGE ANALIZE I DEFINICIJA OBIMA U SKLOPU PREDPROJEKTA ZA TRANSFORMACIJE SA SAP ERP ECC NA S/4 HANA U BH TELECOMU

Broj nabavke: 37660/24 Predmet nabavke: Pozivni postupak sa obavještenjem Usluge analize i definicija obima u sklopu predprojekta za transformacije sa SAP ERP ECC na S/4 HANA u […]

AMENDMENT TO THE PROCUREMENT NOTICE FOR CONSULTANCY SERVICES AS A PART OF THE ANALYSIS AND ORGANIZATIONAL CHANGE OF BH TELECOM JSC SARAJEVO – NEGOTIATED PROCEDURE WITH PUBLICATION No. – 49065/24-DM

In order to provide comprehensive information to potential participants, facilitating their understanding of participation opportunities in the procurement of consultancy services as a part of the analysis […]

DOPUNA OBAVJEŠTENJA O NABAVCI KONSULTANTSKIH USLUGA U OKVIRU ANALIZE I PROMJENE ORGANIZACIJE BH TELECOM D.D. SARAJEVO – PREGOVARAČKI POSTUPAK SA OBJAVOM BROJ – 49065/24-DM

U cilju pružanja detaljnih informacija potencijalnim učesnicima, kako bi lakše prepoznali mogućnosti učešća u nabavci konsultantskih usluga u okviru analize i promjene organizacije BH Telecom d.d. Sarajevo, ovim […]

OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU KRAJNJEG ROKA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU ANTENA ZA PROŠIRENJE RAN MREŽE PUTEM JAVNOG NADMETANJE, broj nabavke: 34758/23

Predmet nabavke: Antene za proširenje RAN mreže 2024 – 2025 (lot do lot 7) shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije. Ovim putem vas […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI POKRETNIH BAZNIH STANICA BROJ: 04-44983/24

Vrsta postupka: Pregovarački postupak uz dodatno objavljivanje obavještenja o nabavci Nabavka nije podijeljena na lotove   I Komunikacija Amina Zekić           tel: +387 33 256 178, email adresa: […]

Smetnje u radu servisa Mobilni internet

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 23.05.2024. godine, u terminu od 07:00h do 08:00h, doći do kraćih smetnji u radu servisa Mobilni […]

Obavijest o primjeni izmijenjene/dopunjene ponude Cloud usluga BH Telecoma

Poštovani korisnici, od  27.05.2024. godine u primjeni je novi Katalog Cloud usluga BH Telecoma verzija 13. Izmjene/dopune Kataloga Cloud usluga BH Telecoma se ogledaju u sljedećem: Nove […]

Obavijest o izmjenama u Cjenovniku – izmjene u ponudi HBO sadržaja

Od 21. maja ove godine servis Max će zamijeniti sada aktuelni HBO Max servis te će kao i do sada biti sastavni dio HBO Premium paketa. U […]

PROCUREMENT NOTICE FOR CONSULTING SERVICES AS A PART OF ANALYSIS AND ORGANIZATIONAL CHANGE AT BH TELECOM JSC SARAJEVO – NEGOTIATED PROCEDURE WITH NOTICE PUBLICATION NUMBER – 49065/24-DM

As per the terms of the invitation to submit initial bids and tender documentation, interested bidders are encouraged to submit their offers in compliance with this notice. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI KONSULTANTSKIH USLUGA U OKVIRU ANALIZE I PROMJENE ORGANIZACIJE BH TELECOM D.D. SARAJEVO – PREGOVARAČKI POSTUPAK SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ – 49065/24-DM

U skladu sa ovim Obavještenjem pozivaju se zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije.   I Komunikacija Lica koja […]

Smetnje u radu mobilne mreže BH Telecom-a na području općine Doboj

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 21.05.2024. godine, u terminu od 10:00h do 13:00h, doći do kraćih smetnji u radu mobilne mreže […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGA MAŠINSKOG ČIŠĆENJA I ODČEPLJIVANJA ODVODNIH CIJEVI, KANALIZACIONIH ODVODA I OTVORA U OBJEKTIMA BH TELECOMA

Broj nabavke: 43669/24 Predmet nabavke: Nabavka usluga mašinskog čišćenja i odčepljivanja odvodnih cijevi, kanalizacionih odvoda i otvora u objektima BH Telecoma prema LOT-ovima kako slijedi: LOT 1 […]

Obavijest o izmjenama u Cjenovniku – izmjene u ponudi HBO sadržaja

Od 21. maja ove godine servis Max će zamijeniti sada aktuelni HBO Max servis te će kao i do sada biti sastavni dio HBO Premium paketa. U […]

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje generalnog direktora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

I Kratak opis poslova Organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja. Učestvuje u upravljanju Društvom u cjelini, uključujući planiranje, usmjeravanje […]

Obavijest o provođenju akcije za mobilne korisnike

Ako ste novi prepaid ili postpaid korisnik koji prenese svoj broj u mobilnu mrežu BH Telecoma ova sjajna ponuda je upravo za vas! Prenesite broj u mrežu BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI DRVENIH IMPREGNISANIH STUBOVA VISINE SEDAM METARA

Broj nabavke: 06-40189/24 Postupak: javno nadmetanje 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Amina Zekić tel: +387 33 256 […]

PRAVILA NAGRADNE IGRE BH TELECOMA „e-račun aktiviraj, električni auto parkiraj!“

I OSNOVNE INFORMACIJE O PRIREĐIVAČU NAGRADNE IGRE Priređivač nagradne igre (u daljem tekstu Organizator) je BH Telecom d.d. Sarajevo sa sjedištem u Franca Lehara br. 7, Sarajevo, […]

Smetnje u radu mobilne mreže na području Glamoč, Bosansko Grahovo i Drvar

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 16.05.2024. godine, u terminu od 12:00h do 12:30h, doći do kraćih smetnji u radu mobilne mreže […]

Smetnje u radu servisa Mobilni internet

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 21.05/22.05.2024. godine, u terminu od 22:00h do 07:00h, doći do kraćih smetnji u radu servisa Mobilni […]

Smetnje u radu BH Telecom servisa na području Šićki Brod (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.05.2024. godine, u terminu od 08:00 do 10:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI ROBE ZA POTREBE RADA BIFEA

Broj nabavke: 39809/24 Predmet nabavke: Nabavka robe za potrebe rada bifea Vrsta postupka nabavke: pozivni postupak sa dodatnom objavom obavještenja o nabavci I  Komunikacija Lica koja su […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma – Šljivići (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15.05.2024. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI I INSTALACIJI AGREGATSKIH POSTROJENJA ZA RR ČVORIŠTA BH TELECOMA

Broj nabavke: 34702/24 Predmet nabavke: „Nabavka i instalacija agregatskih postrojenja za RR čvorišta BH Telecoma“ 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI SPECIJALNOG PRIBORA: DRONOVI I DVOGLEDI

Broj nabavke: 57103/23 Predmet nabavke: „Specijalni pribor: dronovi i dvogledi” 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Samir Selmanović, […]

Obavijest korisnicima

Upozoravamo korisnike na aktuelni pokušaj prevare putem SMS upita koji upućuje na nemogućnost dostave određenog paketa. Korisnik se navodi da slijedi link pristupanjem svojoj e-maila adresi. Nadalje […]

PONIŠTAVA SE DIO JAVNOG OGLASA

za prijem radnika na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Službi za kablovsku infrastrukturu, Sektora za kablovsku pristupnu mrežu, Direkcije za […]

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos u Direkciji Travnik Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju do 3 (tri) mjeseca, na […]

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog Društva BH Telecom Sarajevo, sa mjestom rada u Kantonu […]

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos u Direkciji Zenica Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno vrijeme, sa mjestom rada u Zeničko-dobojskom kantonu, na radnom mjestu kako […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma -Distrikt Brčko (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 09.05.2024. godine, u terminu od 08:00 do 11:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

Smetnje u radu BH Telecom servisa na području Šljivići (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 14.05.2024. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

Smetnje u radu BH Telecom servisa na područjima Gornja Orahovica i Gornja Dubošnica (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 09.05.2024. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma – Gornja Orahovica i Gornja Dubošnica (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 09.05.2024. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

Prolongiranje roka za dostavljanje ponuda

Vezano za postupak nabavke materijala za potrebe redovnog održavanja pristupnih mreža, koja se provodi putem postupka javnog nadmetanja, broj postupka nabavke 02-21721 (https://www.bhtelecom.ba/nabavke/2024/04/nabavka-materijala-za-potrebe-redovnog-odrzavanja-pristupnih-mreza-pasivni-mrezni-elementi-toploskupljajuce-spojnice-i-cijevi-letvice-reglete-spojni-moduli-opticke-spojnice), i molbu jednog od […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGA TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA DRUŠTVA (LOT 1 – LOT 7)

Broj nabavke: 33297/24 Predmet nabavke: „Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila Društva (LOT 1 – LOT 7)“ podijeljena po lotovima kako slijedi: LOT 1 – Generalna direkcija i […]

Javni poziv za dostavu terminalne opreme radi provjere usaglašenosti sa BH Telecom xDSL / FTTH / BRAS / IPTV / VoIP / ACS sistemima

BH Telecom započinje novi ciklus provjere usaglašenosti terminalne opreme sa BH Telecom xDSL/FTTH/BRAS/IPTV/VoIP/ACS sistemima. U sklopu ovog ciklusa će se vršiti testiranja terminalne opreme za pružanje usluga […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI ANTENA ZA PROŠIRENJE RAN MREŽE 2024-2025 (LOT 1 DO LOT 7) PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 34758/24 Predmet nabavke: Antene za proširenje RAN mreže 2024-2025, podijeljeno prema lotovima: LOT 1: Panel XXPol, XXXPol, XXXXPol antene LOT 2: Panel High Efficiency XXXXPol […]

Prolongiranje roka za dostavljanje ponuda

Vezano za postupak nabavke materijala za potrebe redovnog održavanja pristupnih mreža, koja se provodi putem postupka javnog nadmetanja, i molbu jednog od učesnika u postupku nabavke za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE, DERATIZACIJE, ERADIKACIJE I DEVIPERIZACIJE OBJEKATA BH TELECOMA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE

Broj nabavke: 35734/24 Predmet nabavke: Nabavka usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, eradikacije i deviperizacije objekata BH Telecoma na području Republike Srpske Vrsta postupka nabavke: pozivni postupak sa dodatnom […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI I UGRADNJI POTOPNE BUNARSKE PUMPE I USLUGE KOMPRESIONIRANJA I HEMIJSKO TRETIRANJE BUNARA

Broj nabavke: 36311/24 Predmet nabavke: Nabavka i ugradnja potopne bunarske pumpe i usluge kompresioniranja i hemijsko tretiranje bunara Vrsta postupka nabavke: pozivni postupak sa dodatnom objavom obavještenja […]

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora na području Velike Kladuše za potrebe prodajnog mjesta Telecom centar Velika Kladuša, Direkcije Bihać, BH Telecom d.d. Sarajevo 1. Predmet […]

OBAVJEŠTENJE O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA NABAVKE BROJ: 99926/24

Obavještavamo vas da se postupak nabavke nabavke radnih uniformi za radnike Sektora za tehničku podršku, pokrenut putem postupka javnog nadmetanja broj 99926/24, obustavlja do daljnjeg, obzirom da […]

Izmjene i dopune Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma

Obavještavamo korisnike da će od 24.04.2024. godine doći do izmjena Cjenovnika usluga BH Telecoma Izmjene se odnose na prepaid mobilnu uslugu BH Telecoma: Dopuna pravila o uslovima […]

Zahtjevi za informacijama (RFI): Eksterna revizija IT sistema

BH Telecom poziva sve zainteresovane kompanije da pokažu interes i dostave odgovore na RFI dostavom informacija o Eksternoj reviziji IT sistema (provjera usklađenosti BH Telecoma sa COBIT […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGE PRESELJENJA NAMJEŠTAJA; ROBA; METALNIH ORMARA I SEFA, PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 36345/24 I  Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Samir Selmanović, 033 257 450; e-mail: samir.selmanovic@bhtelecom.ba Jasmina Sandzaktarević, […]

Smetnje u radu servisa – Mobilni internet

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema u ranim jutarnjim satima 23.04.2024. godine, u terminu od 01:00 do 04:00h, doći do kraćih smetnji u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PROŠIRENJE LICENCI I FUNKCIONALNOSTI NGFW PUTEM POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 33506/24 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Samir Selmanović, tel:+387 33 257-450; e-mail: samir.selmanovic@bhtelecom.ba ili Jasmina […]

Prolongiranje roka za dostavu inicijalne ponude – Nabavka 28235/24-EA

Ovim putem Vas obavještavamo da se krajnji rok za dostavu inicijalne ponude za nabavku usluga košenja i krčenja rastinja na lokacija na kojima su smješteni telekomunikacioni objekti, broj 28235/24-EA, prolongira […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 33506/24 Predmet nabavke: Proširenje licenci i funkcionalnosti NGFW 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Samir Selmanović, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI ZA USLUGU SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE SISTEMA GRIJANJA/HLAĐENJA U RD BRČKO

Broj nabavke: 35159/24 Predmet nabavke: servisiranje i održavanje sistema grijanja/hlađenja u RD Brčko I  Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma -Podkamensko (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 17.04.2024. godine, u terminu od 12:30 do 14:30 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

Nabavka materijala za potrebe redovnog održavanja pristupnih mreža (pasivni mrežni elementi, toploskupljajuće spojnice I cijevi, letvice/reglete, spojni moduli, optičke spojnice)

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Kenan Cepić, tel: +387 33 256-174, […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma – RD Zenica

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 18.04.2024. godine, u terminu od 21:00 do 23:30 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI NASTAVKA RADOVA NA IZGRADNJI POSLOVNE ZGRADE DIREKCIJE BIHAĆ SA DJELOMIČNOM REKONSTRUKCIJOM POSTOJEĆEG OBJEKTA

Broj nabavke: 06-27898/24 Vrsta postupka: Javno nadmetanje 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Amina Zekić tel: +387 33 […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma – Mala Kladuša (RD Bihać)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 17.04.2024. godine, u terminu od 11:00 do 14:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma -Gornja Lipnica i Gornji Lukavac (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 17.04.2024. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma – Podzvizd (RD Bihać)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.04.2024. godine, u terminu od 11:00 do 14:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Smetnje u radu servisa – Mobilni internet

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema u noćnim satima 16.04.2024. godine, u terminu od 01:00 do 04:00h, doći do kraćih smetnji u radu […]

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju TV uređaja i klima uređaja brenda TCL putem BH Telecoma (komisionar). Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: Opšti […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGA SISTEMATSKIH PREGLEDA I POSEBNIH PREGLEDA ZA RADNIKE DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO ZA DIREKCIJU BIHAĆ, DIREKCIJU TRAVNIK I DIREKCIJU GORAŽDE

Broj nabavke: 20030/24 JS (4830) Predmet nabavke: Usluge sistematskih pregleda i posebnih pregleda za radnike Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, podijeljeno po lotovima kako slijedi: – LOT […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGA SISTEMATSKIH PREGLEDA ZA RADNICE DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO ZA 2024. I 2025. GODINU (LOT 1 – 4)

Broj nabavke: 28015/24 Predmet nabavke: Nabavka usluga sistematskih pregleda za radnice Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za 2024. i 2025. godinu prema LOT-ovima kako slijedi: LOT 1 […]

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog Društva BH Telecom Sarajevo, sa mjestom rada u Kantonu […]

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju do 6 (šest) mjeseci u Izvršnoj direkciji za investicije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, […]

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora na području Grada Zenice za potrebe Direkcije Zenica, BH Telecom d.d. Sarajevo Predmet poziva BH Telecom d.d Sarajevo, ulica Franca […]

NABAVKA ROBE – OPTIČKI DISTRIBUTIVNI RAZDJELNICI OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke I  Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Emina Arapović, tel: +387 33 256-161 emina.arapovic@bhtelecom.ba ili Merima Bajrić, […]

JAVNI OGLAS

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS za prijem pripravnika u radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju do 12 mjeseci, na radno mjesto, kako slijedi: – […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGE PREGLEDA OPREME ZA RAD NA VISINI (LOT 1 – LOT 5)

Broj nabavke: 266886/24 Predmet nabavke: Nabavka usluge pregleda opreme za rad na visini (LOT 1. – LOT 5. ), podijeljena po lotovima kako slijedi: LOT 1 – […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI REKONSTRUKCIJE I PROŠIRENJA KAPACITETA VAZDUŠNE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

Broj nabavke: 15040/24 JS (4830) Predmet nabavke: „Rekonstrukcija i proširenje kapaciteta vazdušne telekomunikacione mreže na području Kantona Sarajevo“ I  Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGA MAŠINSKOG ČIŠĆENJA I ODČEPLJAVANJA ODVODNIH CIJEVI, KANALIZACIONIH ODVODA I OTVORA U OBJEKTIMA BH TELECOMA

Broj nabavke: 24688/24 Predmet nabavke: Nabavka usluga mašinskog čišćenja i odčepljavanja odvodnih cijevi, kanalizacionih odvoda i otvora u objektima BH Telecoma prema LOT-ovima kako slijedi: LOT 1 […]

NABAVKA USLUGA KOŠENJA I KRČENJA RASTINJA NA LOKACIJAMA NA KOJIMA SU SMJEŠTENI TELEKOMUNIKACIONI OBJEKTI – LOT 1-LOT 7

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Predmet nabavke Nabavka usluga košenja i krčenja rastinja na lokacijama na kojima su smješteni telekomunikacioni objekti – (LOT 1 – LOT […]

Smetnje u radu servisa – Mobilni internet

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema u noćnim satima 04.04.2024. godine, u terminu od 00:00 do 01:00h, te 05.04.2024. godine u terminu od […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma -Todorovska Slapnica (RD Bihać)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 04.04.2024. godine, u terminu od 11:00 do 14:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI RADOVA NA IZGRADNJI ELEKTROENERGETSKOG PRIKLJUČKA ZA BS ATMAČIĆI

Broj nabavke: 19918/24 I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Muzafer Kapetan, 033 256 175, e-mail: muzafer.kapetan@bhtelecom.ba Alma Zajko-Kadrić, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA ZA NABAVKU RADNIH UNIFORMI ZA RADNIKE SEKTORA ZA TEHNIČKU PODRŠKU

Broj nabavke: 99926/24 Predmet nabavke: Nabavka radnih uniformi za radnike Sektora za tehničku podršku I  Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma -Donja Vidovska (RD Bihać)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 03.04.2024. godine, u terminu od 11:00 do 14:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI ZA USLUGU ZAKUP PARKING PROSTORA ZA POTREBE BH TELECOMA DD SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO – LOKACIJA NOVO SARAJEVO – DOLAC MALTA

Broj nabavke: 30592/24 Predmet nabavke: zakup parking prostora za potrebe BH Telecoma dd Sarajevo Direkcija Sarajevo – lokacija Novo Sarajevo – Dolac Malta I  Komunikacija Lica koja […]

Zahtjevi za informacijama (RFI): DNS caching sistem

BH Telecom poziva sve zainteresovane kompanije da pokažu interes i dostave odgovore na RFI dostavom informacija o DNS caching sistemu. Cilj RFI-a je prikupiti relevantne informacije o […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI SANACIJE KROVA NA POSLOVNOJ ZGRADI U GORAŽDU PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 133105/24 Predmet nabavke: Nabavka usluga sanacije krova na poslovnoj zgradi u Goraždu 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGA ODRŽAVANJA DEKORATIVNOG BILJA U I OKO ADMINISTRATIVNO POSLOVNIH OBJEKATA BH TELECOMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO“

PREDMET NABAVKE: „Nabavka usluga održavanja dekorativnog bilja u i oko administrativno poslovnih objekata BH Telecoma na području Kantona Sarajevo“ I  Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode […]

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP PROSTORA/BIFEA U SVRHU USLUGE POSLUŽIVANJA HLADNIH I TOPLIH NAPITAKA-PONOVLJENI POSTUPAK

1. Predmet javnog poziva Predmet javnog poziva je prikupljanje ponuda za zakup prostora/bifea u svrhu usluge posluživanja hladnih i toplih napitaka u poslovnoj zgradi BH Telecoma, ulica […]

Zahtjevi za informacijama (RFI): Vulnerability management rješenja

BH Telecom poziva sve zainteresovane kompanije da pokažu interes i dostave odgovore na RFI dostavom informacija o Vulnerability management rješenju. Cilj RFI-a je prikupiti relevantne informacije o […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI ZA USLUGE PODRŠKE ODRŽAVANJA ELEKTROENERGETSKIH PRIKLJUČAKA I INSTALACIJA U VLASNIŠTVU BH TELECOMA ZA LOTOVE 1 I 2

Broj nabavke: 120771/24 Predmet nabavke: Usluge podrške održavanja elektroenergetskih priključaka i instalacija u vlasništvu BH Telecom-a i to po lotovima: LOT 1: Usluge podrške održavanja elektroenergetskih priključaka […]

NABAVKA ZAMJENE POSTOJEĆEG WFMS RJEŠENJA – BROJ 15327/24-EA – (Pregovarački postupak sa objavom)

Obavještenje – Prolongiranje roka za dostavu inicijalne ponude  Ovim putem Vas obavještavamo da se krajnji rok za dostavu inicijalne ponude za nabavku zamjene postojećeg WFMS rješenja, prolongira do […]

Smetnje u radu servisa Mobilni internet – RD Zenica

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 20.03./21.03.2024. godine, u terminu od 22:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI TOALETNOG PAPIRA, SAPUNA ZA RUKE I SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE PUTEM JAVNOG NADMETANJA

( LOT 1 – 18 ) Broj nabavke: 25839/24 Predmet nabavke: LOT 1 – Toaletni papir u listićima za objekte Generalne direkcije, Direkcije Sarajevo i Direkcije Goražde […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGA IZRADE IZVJEŠTAJA O SISTEMATSKOM ISPITIVANJU I IZVJEŠTAJA O ISPITIVANJU ELEKTROMAGNETSKOG POLJA U OKOLINI IZVORA ZRAČENJA

Broj nabavke: 17958/24 JS (4830) Predmet nabavke: „Izrada izvještaja o sistematskom ispitivanju i izvještaja o ispitivanju elektromagnetskog polja u okolini izvora zračenja“ I  Komunikacija Lica koja su […]

OBAVJEŠTENJE O ODGODI ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POSTUPKU NABAVKE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I ELABORATA ZA POSLOVNU ZGRADU BH TELECOMA U BIHAĆU

Broj i vrsta postupka: 03-8483/24, pozivni postupak sa dodatnom objavom obavještenja o nabavci Komunikacija Amina Zekić tel: +387 33 256 178, e-mail adresa: amina.zekic@bhtelecom.ba ili Namik Merzić […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PROŠIRENJA KAPACITETA I UNAPREĐENJA SIGURNOSTI BACKUP-SISTEMA BH TELECOMA BROJ: 07-18667/24

Broj nabavke: 07-18667/24 Vrsta postupka nabavke: Pregovarački postupak sa objavom obavještenja o nabavci   I Komunikacija Amina Zekić: tel: +387 33 256 178, email adresa: amina.zekic@bhtelecom.ba ili […]

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju tehničkih uređaja brenda Tesla putem BH Telecoma (komisionar). Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: Opšti uslovi Izvod iz […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI GRAĐEVINSKIH RADOVA ZA IZGRADNJU PRISTUPNE MREŽE PM FTTH GORAŽDE

Broj nabavke: 9436/23 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Muzafer Kapetan, 033 256 175; e-mail: muzafer.kapetan@bhtelecom.ba Alma Zajko-Kadrić, […]

NABAVKA ZAMJENE POSTOJEĆEG WFMS RJEŠENJA – BROJ 15327/24-EA – (Pregovarački postupak sa objavom)

Obavještenje – Prolongiranje roka za dostavu inicijalne ponude  Ovim putem Vas obavještavamo da se krajnji rok za dostavu inicijalne ponude za nabavku zamjene postojećeg WFMS rješenja, prolongira do […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGA SANACIJE KONTEJNERA I OGRADA NA LOKACIJAMA BS KRČEVINA, KRUČICA, GOLJESNICA, BOSANSKI BROD, KOSOVA, PUTOVIĆI, ROŠČEVINA, ROVINE, STRIJEŽEVO, TUŠNJIĆI, ZAVIDOVIĆI CENTAR

Broj nabavke: 16051/24 JS (4830) Predmet nabavke: „Sanacija kontejnera i ograda na lokacijama BS Krčevina, Kručica, Goljesnica, Bosanski Brod, Kosova, Putovići, Roščevina, Rovine, Striježevo, Tušnjići, Zavidovići centar“ […]

Smetnje u radu servisa -Mobilni internet

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 11.03./12.03.2024. godine, u terminu od 22:00 do 07:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma -AlipasinoPolje_5 (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 12.03.2024. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI I UGRADNJI AMPULA SA NOSAČEM ZA AUTOMATSKO GAŠENJE POŽARA (LOT 1- LOT 5)

Broj nabavke: 8371/24 AZK (5097) Predmet nabavke: „Nabavka i ugradnja ampula sa nosačem za automatsko gašenje požara (LOT 1 – LOT 5)“, podijeljena po lotovima,kako slijedi: LOT […]

OBAVJEŠTENJE O ODGODI ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POSTUPKU NABAVKE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I ELABORATA ZA POSLOVNU ZGRADU BH TELECOMA U BIHAĆU

Broj i vrsta postupka: 03-8483/24, pozivni postupak sa dodatnom objavom obavještenja o nabavci Komunikacija Amina Zekić tel: +387 33 256 178, e-mail adresa: amina.zekic@bhtelecom.ba ili Namik Merzić […]

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos u Izvršnoj direkciji za razvoj poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno vrijeme, sa mjestom rada u Kantonu Sarajevo, na […]

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog Društva BH Telecom Sarajevo, sa mjestom rada u Kantonu […]

JAVNI POZIV

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju do 3 (tri) mjeseca u Službi za tehničku podršku u Direkciji Goražde, Dioničkog […]

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije Dioničkog Društva BH Telecom Sarajevo, sa mjestom rada u Kantonu Sarajevo, na […]

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju tehničkih uređaja brenda Grundig putem BH Telecom-a (komisionar). Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: Opšti uslovi Izvod iz […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma -TKC Gradačac, Memići (RD Tuzla) i Briješće (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 06.03.2024. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI IZRADA ELABORATA ZA KONTROLU STUBOVA

Predmet nabavke: Izrada elaborata za kontrolu stubova I  Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Dženana Omerbegović, 033 256 095; […]

Obavještenje – Prolongiranje roka za dostavu inicijalne ponude – NABAVKA 62849/23-EA

Ovim putem Vas obavještavamo da se krajnji rok za dostavu inicijalne ponude za nabavku sistema za izdavanje digitalnih certifikata CA, prolongira do 14.03.2024. godine do 16:00 sati.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGA PRANJA/ODRŽAVANJA MOTORNIH VOZILA ZA REGIONALNE DIREKCIJE TUZLA, ZENICA, BIHAĆ, MOSTAR, TRAVNIK, GORAŽDE I BRČKO BH TELECOM DD SARAJEVO (USLUGE AUTOPRAONICE), PO LOTOVIMA OD 1 DO 22

Predmet nabavke: usluga pranja/održavanja motornih vozila za Regionalne direkcije Tuzla, Zenica, Bihać, Mostar, Travnik, Goražde i Brčko BH Telecom dd Sarajevo (usluge autopraonice), po lotovima: Lot 1 […]

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju do 3 (tri) mjeseca u Službi za pristupne mreže i terminalnu opremu, Sektora […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI RADOVA I USLUGE NA PROJEKTOVANJU I IZGRADNJI FOTONAPONSKOG SISTEMA NA KROVOVIMA OBJEKATA BH TELECOMA U TKC ILIDŽA I SKLADIŠTU AZIĆI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA UZ DODATNO OBJAVLJIVANJE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-5444/24 AZ

Nabavka nije podijeljena na lotove Komunikacija  Amina Zekić tel: +387 33 256 178, email adresa: amina.zekic@bhtelecom.ba ili Namik. Merzić; tel: +387 33 256 176; email adresa:namik.merzic@bhtelecom.ba Web […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma -Adtran Husimovci (RD Bihać)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 05.03.2024. godine, u terminu od 05:30 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

Obavijest o izmjenama i dopunama u ponudi Moja TV usluge od 1. aprila 2024. primjena novog Cjenovnika

BH Telecom će od 1. aprila ove godine primjenjivati novi Cjenovnik za Moja TV pakete, u skladu sa povećanjem troškova poslovanja. Izmjene u ponudi Moja TV usluge […]

Obavijest o izmjenama u ponudi usluge Moj izbor od 1. marta

Povećanje količine data saobraćaja za prepaid korisnike sa 500 MB na 1 GB mjesečno u okviru usluge Moj izbor! BH Telecom od 1. marta ove godine obogaćuje […]

Obavijest o provođenju promotivno-prodajne akcije „Uvijek dobra Moja TV“ za korisnike multimedijalnih Moja TV paketa

Svi korisnici Moja TV koji u periodu od 01.marta do 29. aprila 2024. godine zaključe ugovor sa obaveznim trajanjem od 24 mjeseca, imaju mogućnost dobijanja jednog od […]

OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU ROKA ZA NABAVKU ALATA ZA RAN I PASIVNE OPREME (LOT 1 – LOT 5), BROJ: 124465/23 MK

Vezano za postupak nabavke alata za RAN i pasivne opreme (LOT 1 – LOT 5), broj: 124465/23 MK, a koji se provodi putem pozivnog postupka sa dodatnom […]

Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika BH Telecoma u ponudi netFlat usluge

Od 1.marta 2024. godine primjenjivat će se nove/izmijenjene cijene pristupa određenim netFlat paketima. Izmjene cijena podrazumijevaju: Uvećanje cijene pristupa, samo za korisnike koji ne posjeduju fiksni priključak […]

Obavijest o povlačenju usluge Bus Info iz ponude BH Telecoma

Usluga Bus Info od 1. aprila 2024. godine povlači se iz ponude BH Telecoma. Bus Info je dodatna usluga namijenjena korisnicima usluga javnog prevoza u Kantonu Sarajevo. […]

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

I Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi: LOT – 1 RASHODOVANI TK KABLOVI, […]

NABAVKA ZAMJENE POSTOJEĆEG WORK FORCE MANAGEMENT RJEŠENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ – 15327/24-EA U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno odredbama Poziva […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma- Čengić Vila (RD Sarajevo), Krčane, Zalug (RD Bihać) i Dolovi Očevija (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 28.02.2024. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

Prolongiranje roka za dostavljanje ponuda

Vezano za postupak nabavke kablova za potrebe redovnog održavanja pristupnih mreža, koja se provodi putem postupka javnog nadmetanja, i molbu jednog od učesnika u postupku nabavku za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 39185  /23 NM  Predmet nabavke : Građevinski radovi na izgradnji PM FTTH KONJIC – Naselje Trg Državnosti  Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji Komunikacija  Lica koja […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI GRAĐEVINSKIH RADOVA NA IZGRADNJI PRISTUPNE MREŽE PM FTTH KONJIC – NASELJE VARDA

Broj nabavke: 62952/24  Predmet nabavke: Građevinski radovi na izgradnji pristupne mreže PM FTTH Konjic – naselje Varda Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma -Hrasno_4 (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 27.02.2024. godine, u terminu od 05:30 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

Obavijest za korisnike – Povlačenje iz ponude Ultra internet i Ultra internet SE start paketa

Ultra Internet i Ultra Internet SE paketi se dana 27.3.2024. godine trajno povlače iz ponude BH Telecoma. Svi postojeći korisnici Ultra Internet i Ultra Internet SE paketa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGA ODRŽAVANJA STUBOVA (RAN)

Broj nabavke 11103/24 I  Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Zlata Šljivo, 033 256 096; e-mail: Zlata.Sljivo@bhtelecom.ba Dženana Omerbegović, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-8483/24

Predmet nabavke: Projektna dokumentacija i elaborati za poslovnu zgradu BH Telecoma u Bihaću Nabavka nije podijeljena na lotove. Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavljanje ponude, […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma – Stari Grad (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 22.02.2024. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke:03-14869/24 Predmet nabavke: Nabavka usluga fizičke zaštite i usluga intervencije u objektima/prostorima Direkcije Tuzla; 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos u Direkciji Zenica Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno vrijeme, sa mjestom rada u Zeničko – dobojskom kantonu, na radnom […]

Prolongiranje roka za dostavu inicijalne ponude – NABAVKA 62849/23-EA

Ovim putem Vas obavještavamo da se krajnji rok za dostavu inicijalne ponude za nabavku sistema za izdavanje digitalnih certifikata CA, prolongira do 29.02.2024. godine do 16:00 sati. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke Nabavka usluga košenja i krčenja rastinja na lokacijama na kojima su smješteni telekomunikacioni objekti – (LOT 1 – LOT 7) I. Komunikacija Lica koja su […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 124465/23 MK (6293) Predmet nabavke: „Nabavka alata za RAN i pasivne opreme (LOT 1 – LOT 5)“ podijeljena po lotovima kako slijedi:  LOT 1: Mašine […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma -Lukavica Rijeka (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15.02.2024. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O ODGODI ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POSTUPKU NABAVKE PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 06-135150/23 Predmet nabavke: Optički instalacioni, uvlačni i samonosivi telekomunikacioni kablovi Komunikacija Amina Zekić tel: +387 33 256 178, e-mail adresa: amina.zekic@bhtelecom.ba ili Namik Merzić tel: […]

Prolongiranje roka za dostavu inicijalne ponude

Ovim putem Vas obavještavamo da se krajnji rok za dostavu inicijalne ponude za nabavku impregniranih drvenih stubova broj 209/24-EA, prolongira do 19.02.2024. godine do 14:00 sati.  

Smetnje u radu servisa BH Telecoma-( RD Zenica )

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 13.02.2024. godine, u terminu od 05:30 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma-Misurići (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 13.02.2024. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Nabavka kablova za potrebe redovnog održavanja pristupnih mreža (kablovi TK xDSL, TK xDSL samonosivi I kablovi za unutrašnju montažu) 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode […]

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora na području Opštine Teočak za potrebe Direkcije Tuzla, BH Telecom d.d. Sarajevo Predmet poziva BH Telecom d.d Sarajevo, ulica Franca […]

JAVNI   POZIV

za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora na području Grada Gradačca za potrebe Direkcije Tuzla, BH Telecom d.d. Sarajevo   Predmet poziva BH Telecom d.d Sarajevo, ulica […]

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos u Direkciji Zenica Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno vrijeme, sa mjestom rada u Zeničko – dobojskom kantonu, na radnom […]

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos u Odjeljenju za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office), Službe za plasman usluga i podršku rezidencijalnim korisnicima u Direkciji Bihać Dioničkog […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma – Jelah (RD ZENICA)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 07.02.2024. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

Obavijest o odustajanju od nabavke

Vezano za postupak nabavke isporuke i montaže namještaja, broj: 115645/23, a koji se provodi putem postupka javno nadmetanje, ovim putem Vas obavještavamo da BH Telecom d.d. Sarajevo […]

Važno upozorenje za korisnike usluga BH Telecoma o lažnoj nagradnoj igri

Poštovani korisnici, želimo vas upozoriti na pokušaj prevare putem poruke preko web stranice circuit***.com i putem Facebook-a, a gdje se navodno nudi 888 BAM korisnicima koji preuzmu […]

Smetnje u emitovanju pojedinih TV kanala

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 06.02.2024. godine, u terminu od 06:00 do 07:00 sati, doći do kraćih smetnji u emitovanju pojedinih […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma -Sanski Most (RD Bihać)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 06.02.2024. godine, u terminu od 05:30 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 115714/23 JS (4830) Predmet nabavke: „Nabavka i ugradnja sistema tehničke zaštite u objektu TC Olovo“ I   Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

Smetnje u radu servisa – mobilni internet

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 01.02./02.02.2024. godine, u terminu od 22:00 do 01:00 sat, doći do kraćih smetnji u radu […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ – 62849/23-EA

Predmet nabavke Nabavka sistema za izdavanje digitalnih certifikata CA U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne […]

Smetnje u radu servisa -mobilni internet

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 31.01./01.02.2024. godine, u terminu od 22:00 do 01:00 sat, doći do kraćih smetnji u radu […]

Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika i Specifičnih uslova Mobilne telefonske usluge sa kombinovanim načinom plaćanja u ponudi BH Telecoma

Od 1. marta 2024. godine počinje primjena redizajnirane ponude paketa usluga BH Telecoma u dijelu koji se odnose na kombinovane pakete: Student Net, Student Net+, Teen, TeenZ […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Broj nabavke: 134842/24 Predmet nabavke: Nabavka usluga servisiranja i atesiranje kotlova i gorionika u objektima BH Telecoma za 2024.-2025. godinu prema LOT-ovima kako slijedi:  LOT 1 – […]

Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika BH Telecoma u ponudi usluge netFlat za video nadzor

Od 1.marta 2024. godine BH Telecom u ponudu uvodi tri nova netFlat paketa za video nadzor, a trenutni paketi se trajno povlače iz ponude. Od navedenog datuma […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma -Hajdarevići (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 31.01.2024. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma -Dubravica (RD ZENICA)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 31.01.2024. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma -Glavice (RD Travnik)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 31.01.2024. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma- Bosanski Petrovac (RD Bihać)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 30.01.2024. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 418444/24 Predmet nabavke: Izgradnja BS Konjic Centar I  Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Samir Selmanović, 033 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 20642/24 Predmet nabavke: Montaža stubova: LOT1-BS Ugljevik, Atmačići, LOT2-BS Obradovac I   Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 221/24 NM Predmet nabavke : Armirano betonske nogare Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji I   Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

Smetnje u radu servisa BH Sanski -Most i Bosanski Petrovac (RD Bihać)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 25.01.2024. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ: 125763/23-AZK (5097)

Predmet nabavke Nabavka proširenja automatizacijske linux platforme (Ansible Automation Platform – Standard i Red Hat Learning Subscription U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 133792/23

Predmet nabavke: Unaprjeđenje sistema za loadbalancing i Web Application Firewall funkcionalnosti U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno  odredbama Poziva za […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma- Adtran Poljice (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 24.01.2024. godine, u terminu od 05:30 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma -Sapna, Memići i Husino (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 24.01.2024. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

Obavještenje o prolongiranju roka za nabavku broj: 121676/23

Vezano za postupak nabavke usluga dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, erazikacije i deviperizacija objekata BH Telecoma (LOT 1 – LOT 9), broj: 121676/23 AZK, a koji se provodi putem […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos radnika u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 135019/24 Predmet nabavke: obnova licenci i usluge podrške za rješenje Trellix Data Loss Prevention 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke Nabavka materijala – impregrirani drveni stubovi I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Emina Arapović, tel: +387 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 06-135150/23 Predmet nabavke: Optički instalacioni, uvlačni i samonosivi telekomunikacioni kablovi 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Broj nabavke: 136344/24 Predmet nabavke: Nabavka usluga servisiranja i održavanja opreme za klimatizaciju u administrativno-poslovnim objektima BH Telecoma za 2024. godinu prema LOT-ovima kako slijedi:  LOT 1 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Broj nabavke: 126348/24 Predmet nabavke: Nabavka usluge “Izrada procjene ugroženosti i Elaborati o zaštiti  za objekte/prostore BH Telecoma prema LOT-ovima kako slijedi:  LOT 1 – Objekti/prostori BH […]

JAVNI OGLAS

 za prijem radnika u radni odnos u Odjeljenju za mjesne mreže, Službe za pristupne mreže i terminalnu opremu, Sektora za tehničku podršku u Direkciji Mostar  Dioničkog društva […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

 Broj nabavke: 131742/23    Predmet nabavke: Nabavka softverski licenci za potrebe informacionog sistema (LOT 1 i LOT 2), podijeljena po lotovima kako slijedi:  Licence Adobe Cloud All […]

OBAVJEŠTENJE O ODGODI ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POSTUPKU NABAVKE PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke: IP/MPLS Transiveri Komunikacija  Amina Zekić           tel: +387 33 256 178, e-mail adresa: amina.zekic@bhtelecom.ba ili Namik. Merzić;       tel: +387 33 256 176; e-mail adresa: namik.merzic@bhtelecom.ba Web […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Predmet nabavke: Isporuka ROBE – kablova i elektromaterijala za montažu opreme na cca 150 lokacija do kraja 2024. godine I  Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode […]

Obavještenje o prolongiranju roka za nabavku broj: 121676/23

Vezano za postupak nabavke usluga dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, erazikacije i deviperizacija objekata BH Telecoma (LOT 1 – LOT 9), broj: 121676/23 AZK, a koji se provodi putem […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 115645/23 Predmet nabavke: Nabavka, isporuka i montaža namještaja  Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Alma Zajko-Kadrić, 033 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

 Broj nabavke: 135013/24 Predmet nabavke: Obnova licenci i podrška za rješenje za klasifikaciju dokumenata Boldon James I  Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos radnika u Izvršnoj direkciji za razvoj poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju do 5 […]

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos u Službi za pristupne mreže i terminalnu opremu, Sektora za tehničku podršku u Direkciji Bihać Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma STIJENA_1 (RD Bihać)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 11.01.2024. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke: Čelični materijal za proizvodnju infrastrukture BS Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: […]

JAVNI  OGLAS

za prijem u radni odnos radnika u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju […]

Zamjena baterija na OCS sistemu

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 10.01.2024. godine, u terminu od 22:00 do 23:59 sati, može doći do prekida u odvijanju saobraćaja i […]

Smetnje u radu servisa – Dobrinja_C5 (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 09.01.2024. godine, u terminu od 05:30 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 127467/23 Predmet nabavke: Nabavka i ugradnja sistema grijanja i hlađenja u prostoru BH Telecoma 1. Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 132644/23 AZK (5097) Predmet nabavke: „Nabavka usluge servisiranje automatskih vrata“ Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: G- U GRAĐEVINSKI OKOVI d.o.o Žepče […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 07-125777/23 Predmet nabavke: CLOUD RESURSI ZA PROŠIRENJE SERVISA I USLUGA PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA UZ DODATNO OBJAVLJIVANJE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ 125777/23 shodno odredbama Poziva za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 120641/23

Predmet nabavke: „Usluga korištenja i nadogradnje rješenja za Campaign Management za period 2024/2025 u BH Telecomu “ U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da […]

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos u Službi za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office), Sektora za plasman usluga i podršku rezidencijalnim korisnicima u Direkciji Sarajevo Dioničkog […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM  OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Broj nabavke: 130640/23 Predmet nabavke: Nabavka i ugradnja potopne bunarske pumpe i usluge kompresioniranja i hemijsko tretiranje bunara 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 132555/23 MK (6293) Predmet nabavke: „Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila Društva (LOT 1 – LOT 7)“ podijeljena po lotovima kako slijedi:  LOT 1. – Generalna […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 121676/23 AZK (5097) Predmet nabavke: „Nabavka usluga dezinfekcije,  dezinsekcije, deratizacije, erazikacije i deviperizacija objekata BH Telecoma (LOT 1 – LOT 9)“, podijeljena po lotovima,kako slijedi:  […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-128902/23

Predmet nabavke: Usluge redovnog održavanja, opravke i šlepanja neispravnih vozila iz proizvodnog  programa SEAT za Direkcije Tuzla i Brčko BH Telecoma d.d. Sarajevo Nabavka nije podijeljena na […]

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora na području Grada Zenice za potrebe Direkcije Zenica, BH Telecom d.d. Sarajevo Predmet poziva BH Telecom d.d Sarajevo, ulica Franca […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 04-127746/23                              Predmet nabavke: IP/MPLS Transiveri Komunikacija Lica koja su ovlaštena da […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma na području Donjeg Vakufa (RD Travnik).

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 28.12.2023. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ: 129310/23-AZK (5097)

Predmet nabavke  Nabavka robe: SW licence za nove 2G/4G kapacitete CovMo sistema (SW za RAN troubleshooting) za 2023. i 2024.godinu U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju […]

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP PROSTORA/BIFEA U SVRHU USLUGE POSLUŽIVANJA HLADNIH I TOPLIH NAPITAKA-PONOVLJENI POSTUPAK

Predmet javnog poziva  Predmet javnog poziva je prikupljanje ponuda za zakup prostora/bifea u svrhu usluge posluživanja hladnih i toplih napitaka u poslovnoj zgradi BH Telecoma,  ulica Bulevar […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ 04-91558/23

            PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba ,Azra Softić / Merima Bajrić Adresa direkcije: ul. Franca Lehara 7 Poštanski broj: 71000 Grad Sarajevo […]

Prolongiranje roka za dostavu ponuda

Vezano za molbu jednog od učesnika u postupku nabavke platomat uređaja, za prolongiranje roka za dostavljanje ponuda (usljed nadolazećih praznika), ovim putem vas obavještavamo da se rok […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 125416/23 Predmet nabavke: usluga pranja motornih vozila Regionalne direkcije Sarajevo i Generalne direkcije BH Telecom dd Sarajevo (usluge autopraonice) I   Komunikacija  Lica koja su ovlaštena […]

Obavijest o poništenju Javnog poziva BH Telecoma

U skladu sa tačkom VII Pravila Javnog poziva zainteresiranim za prijavu projekta igrane serije u okviru BH Content Lab platforme BH Telecoma od 16.8.2021. godine, te u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Predmet nabavke  Nabavka radova – Izgradnja BS Nevačka, Han Pijesak I   Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Emina Arapović, […]

JAVNI  OGLAS

za prijem u radni odnos radnika u Odjel sekretara Društva Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju do 6 (šest) mjeseci, […]

JAVNI  OGLAS

za prijem u radni odnos radnika u Kabinet generalnog direktora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju do 6 (šest) mjeseci, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 03-122058/23    Predmet nabavke: Fan-coil uređaji i instalacije sa ugradnjom za TKC Dolac Malta Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI broj: 122716/23

Predmet nabavke: „Upgrade mjerne opreme za RAN“  U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno  odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ: 07-120020/23

I. PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osobe: Kenan Cepić / Azra Softić Adresa direkcije : Franca Lehara br.7 Poštanski broj: 71000 Grad : […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke: „Nabavka usluga održavanja za postojeći Dell EMC Elastic Cloud Storage Ex500“  1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

 Broj nabavke: 125031/23 Predmet nabavke: Nabavka usluge “Izrada Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara i izrada i postavljanje informativnih panoa sa ucrtanim putevima evakuacije prema LOT-ovima […]

Obavijest za korisnike

Upozoravamo korisnike BH Telecoma na aktuelni pokušaj prevare putem iMessage aplikacije (maila) i SMS poruke. Riječ je o prosljeđivanju upita i sadržaja koji je navodno poslan od […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 123558/23 NM  Predmet nabavke :Fortinet produženje podrške  Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 18.12.2023. godine, u terminu od 05:30 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 120024/23 Predmet nabavke: „Nabavka tonera, fotokonduktora, tinti, print glava i ribona za štampače proizvođača Lexmark, Epson, Konica Minolta, HP i Canon“  1. Komunikacija Lica koja […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma -Hrasnica Famos (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15.12.2023. godine, u terminu od 05:45 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma -Pijesci (RD Mostar)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 14.12.2023. godine, u terminu od 09:30 do 10:30 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 117379/23 NM  Predmet nabavke :Sredstva/materijal za održavanje higijene  Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke: Održavanje Microsoft Unified support 1. Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Zlata Šljivo , 033 256 096, […]

Smetnje u radu mobilne mreže BH Telecoma

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 12.12./13.12.2023. godine, u terminu od 22:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu mobilne mreže […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke  Predmet nabavke je proširenje postojećeg NetApp A250 storage sistema koji se nalaze na lokaciji BH Telecoma Bulevar Meše Selimovića 18 Sarajevo i Masarykova 46 Zenica […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ 04-101451/23

            PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba ,Azra Softić / Merima Bajrić Adresa direkcije: ul. Franca Lehara 7 Poštanski broj: 71000 Grad Sarajevo […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 04-117193/23 Predmet nabavke: Alati za monitoring email-security sistema  Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Amina Zekić  tel: […]

Smetnje u radu servisa mobilnog interneta – Zenica

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 08.12.12.2023. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa mobilnog interneta. […]

Smetnje u radu mobilne mreže BH Telecoma

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 06.12./07.12.2023. godine, u terminu od 22:00 do 01:00 sat, moguće smetnje u radu mobilne mreže […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 119858/23 Predmet nabavke: Rezervni dijelovi za održavanje informatičke opreme, i to po lotovima: Lot 1 SSD M2 2280 disk Lot 2 Monitor, switch, baterija Lot […]

Smetnje u radu servisa mobilnog interneta – Sarajevo

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 07.12. i 12.12.2023. godine, u terminima od 00:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 363264/23 Predmet nabavke: Projektna dokumentacija i elaborat za poslovnu zgradu BH Telecoma-a u Bihaću. I   Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

Obavijest o izmjeni Cjenovnika usluga BH Telecoma

Izmjene u dijelu koji se odnosi na usluge Bulk SMS i Mobilno oglašavanje U skladu sa cjenovnom strategijom SMS terminacije za 2024.godinu i povećanjem veleprodajne cijene terminacije […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke 111423/23-EA Predmet nabavke  Nabavka usluga periodičnog pregleda i servisa sigurnosnih elektrohemijskih uređaja SBO 104 u sigurnosnim koferima za prijenos novca I   Komunikacija  Lica koja su […]

Obavijest za korisnike – izlaz mobilnih priključaka iz Toptim grupe

Obavještavamo korisnike da od 1. decembra 2023. godine, priključci koji su sa mojM paketa uključeni u Toptim grupu, i pri tome u Toptimu nisu pod obaveznim ugovorom […]

Izlaz mobilnih priključaka iz Toptim grupe

Obavještavamo korisnike da, od 1. decembra 2023. godine, priključci koji su sa mojM paketa uključeni u Toptim grupu, i pri tome u Toptimu nisu pod obaveznim ugovorom […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-113548/23

Predmet nabavke: Rezervni dijelovi za potrebe redovnog održavanja sistema energetike u BH Telecomu Nabavka nije podijeljena na lotove. I   Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju […]

Kraće smetnje u radu servisa BH Telecoma

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 30.11.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 106496/23 MK  PREDMET NABAVKE  Nabavka usluge periodični pregled, kontrolno ispitivanje i servis opreme za gašenje požara u BH Telecomu LOT (1-7), kako slijedi: LOT 1 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Broj nabavke: 03-113300/23 CK Predmet nabavke: Isporuka i montaža aluminijskih prozora za poslovnu zgradu u ulici Franca Lehara 7, Sarajevo I   Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 116222/23 Predmet nabavke: Nabavka motornog goriva za vozila regionalne direkcije Brčko I   KOMUNIKACIJA  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 120771/23  Predmet nabavke: Usluge podrške održavanja elektroenergetskih priključaka i instalacija u vlasništvu BH Telecom-a i to po lotovima: LOT 1: Usluge podrške održavanja elektroenergetskih priključaka […]

Smetnje u radu servisa mobilnog interneta- Zenica

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 28.11.2023. godine, u terminu od 01:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa mobilnog interneta. […]

Kraće smetnje u radu servisa BH Telecoma

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 23.11.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

Smetnje u radu servisa mobilnog interneta- Zenica

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 23.11.2023. godine, u terminu od 01:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa mobilnog interneta. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Broj nabavke: 113200/23 Predmet nabavke: Nabavka usluga održavanja fiskalnih uređaja, usluge dodatne fiskalizacije i defiskalizacije fiskalnih printera na području FBiH. I     Komunikacija  Lica koja su ovlaštena […]

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP PROSTORA/BIFEA U SVRHU USLUGE POSLUŽIVANJA HLADNIH I TOPLIH NAPITAKA

Predmet javnog poziva  Predmet javnog poziva je prikupljanje ponuda za zakup prostora/bifea u svrhu usluge posluživanja hladnih i toplih napitaka u poslovnoj zgradi BH Telecoma,  ulica Bulevar […]

Javni poziv

Javni poziv za dostavu terminalne opreme radi provjere usaglašenosti sa BH Telecom xDSL/FTTH/BRAS/IPTV/VoIP/ACS sistemima BH Telecom započinje novi ciklus provjere usaglašenosti terminalne opreme sa BH Telecom xDSL/FTTH/BRAS/IPTV/VoIP/ACS […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 85657/23 Predmet nabavke: Multiservisni IP switch-evi  1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Jasmina Sandžaktarević Bunić, 033 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 07-118380/23  Predmet nabavke: Nabavka usluga održavanja štampača I optimizacija sistema štampe I produkcije dokumenata I     Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 115720/23 Predmet nabavke: Nabavka elektronskog programskog vodiča za uslugu Moja TV I     Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a […]

OBAVIJEST O ODGODI ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POZIVU ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ 04-92448/23

Vezano za postupak nabavke radova na izgradnji modularnog data centra (MDC) BH Telecoma d.d. Sarajevo u Sarajevu, Opština Novi Grad sa pratećim uslugama projektovanja i pribavljanja potrebnih […]

Smetnje u radu mobilnog interneta servisa BH Telecoma

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 21.11.2023. godine, u terminu od 00:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu mobilnog interneta servisa […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.11.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15.11.2023. godine, u terminu od 09:00 do 12:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na izmještanju kabla, dana 14.11.2023. godine, u terminu od 10:30 do 11:00 sati, moguće smetnje u radu servisa BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 108555/23 Predmet nabavke: Zamjena razvodnih tabli, prekidača i rasvjete u objektu TKC Dolac Malta I    Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-108493/23

Predmet nabavke: Elektromaterijal za potrebe održavanja objekata Nabavka nije podijeljena na lotove.  I  Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 9436/23 Predmet nabavke: Nabavka građevinskih radova za izgradnju pristupne mreže PM FTTH Goražde Host KP 4 – KP 8, za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo, […]

Adtran Upgrade

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 09.11.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 24556/23 JS (4830) Predmet nabavke: „Izvođenje građevinskih radova na BS Ustibar, Rudo“ I   Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a […]

Prekid saobraćaja na OSP-u Gradačac – Džakule 48vl. i na optičkom privodu za ATC Kerep

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 09.11.2023. godine, u terminu od 10:00 do 13:00 sati, doći do smetnji u radu usluga govora, […]

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

I. Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi: LOT – 1 Teretno motorno vozilo […]

Obavijest za korisnike

BH Telecom od 1. decembra 2023. godine iz ponude povlači dosadašnje postpaid pakete (Moj M, NoLimit, topPhone, Posebni…) i data paketa (mNet mFlat, mInternet…). Korisnici ovih pakete […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma na području Simin Han (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na unaprjeđenju sistema, dana 02.11.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

Obavijest za korisnike – od 1. novembra novi Katalog Cloud usluga

Od  1. novembra 2023. godine u primjeni je novi Katalog Cloud usluga BH Telecoma verzija 12. BH Telecom u novom Katalogu Cloud usluga svojim korisnicima omogućava korištenje […]

Moguće smetnje u radu mobilnog interneta

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 26.10.2023. godine, u terminu od 01:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu mobilnog interneta servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 39185/23 NM Predmet nabavke: Nabavka Građevinski radovi na izgradnji pristupne mreže PM FTTH Konjic – naselje Trg Državnosti, za potrebe BH Telecom d.d. Sarajevo, […]

Obavještenje o nastavljanju postupka nabavke

Poštovani, Obavještavamo Vas da se nastavlja postupak nabavke usluga održavanja dekorativnog bilja u i oko administrativno poslovnih objekata BH Telecoma na području Kantona Sarajevo br 79931/23 NM. […]

JAVNI POZIV

Ovlaštenim distributerima punjača za mobilne uređaje proizvođača Apple, Samsung i Xiaomi Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva  ovlaštene distributere punjača za mobilne uređaje proizvođača Apple, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke 102971/23-EA Predmet nabavke  Nabavka usluge demontaže postojećih portala, te isporuke i montaže novih aluminijskih prozora I  Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 100649/23 Predmet nabavke: Nabavka motornog goriva za vozila regionalne direkcije Brčko   I KOMUNIKACIJA  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke: Čelični materijal za potrebe Sektora za upravljanje investicionim projektima i izgradnju radio dijela mobilne mreže Izvršne direkcije za investicije Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da […]

OBAVIJEST DIONIČARIMA BH TELECOM-a O NEUSVAJANJU OBRAČUNA I ISPLATE DIVIDENDE ZA 2022. GODINU PUTEM REGISTRA VRIJEDNOSNIH PAPIRA U F BiH

Na 77. (redovnoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, održanoj dana 09.10.2023. godine, donesena je Odluka o neusvajanju obračuna i isplate dividende za 2022. godinu putem Registra […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 102658/23 Predmet nabavke: Nabavka usluga fizičke zaštite i usluga intervencije u objektima/prostorima BH Telecoma na području: LOT 1 – Direkcije Tuzla LOT 2 – Direkcije […]

Upgrade HW_Zivinice (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 11.10.2023. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-97085/23

Predmet nabavke: Usluge redovnog održavanja, opravke i šlepanja neispravnih vozila iz proizvodnog programa ŠKODA i SEAT za Direkciju Bihać BH Telecoma d.d. Sarajevo Nabavka je podijeljena na dva […]

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa

S ciljem istraživanja tržišta i utvrđivanja potencijalnih ponuđača (dobavljača) za oglašavanje BH Telecoma na OOH i indoor backlight površinama u javnom gradskom prevozu u 2024. i 2025. […]

OBAVJEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA NABAVKE PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ 79931/23 NM

PREDMET NABAVKE: „Nabavka usluga održavanja dekorativnog bilja u i oko administrativno poslovnih objekata BH Telecoma na području Kantona Sarajevo“ I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ: 05-427101/23

PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osobe: Kenan Cepić / Azra Softić Adresa direkcije : Franca Lehara br.7 Poštanski broj: 71000 Grad : Sarajevo […]

JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM PONUĐAČIMA ZA PRIJAVU NA LISTU KVALIFIKOVANIH PONUĐAČA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM D.D. SARAJEVO

U skladu sa članom 84. Pravilnika o nabavkama dioničkog društva BH Telecom Sarajevo objavljuje javni poziv za uvrštavanje zainteresiranih ponuđača na listu kvalifikovanih ponuđača Društva.              Grupa […]

JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM PONUĐAČIMA ZA PRIJAVU NA LISTU KVALIFIKOVANIH PONUĐAČA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM D.D. SARAJEVO

U skladu sa članom 66. Pravilnika o nabavkama, BH Telecom d.d. Sarajevo objavljuje javni poziv za uvrštavanje zainteresiranih ponuđača na listu kvalifikovanih ponuđača Društva po grupama predmeta […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 41468/23 Predmet nabavke: Ripiteri za RAN mrežu – Piko SOHO Ripiteri   I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 62952/23 Predmet nabavke: Građevinski radovi za izgradnju pristupne mreže PM FTTH Konjic – naselje Varda, za potrebe BH Telecom dd Sarajevo, a na području Direkcije […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma na područu Živinica (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 09.10.2023. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Moguće smetnje u radu servisa BH Telecoma na području naselja Donja Bioča (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 04.10.2023. godine, u terminu od 09:00 do 14:00 sati, moguće smetnje u radu servisa BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 03-94252/23 Predmet nabavke: Lož-ulje ekstra lahko (LUEL) za rad kotlovnica Nabavka je podijeljena na tri lota: Lot 1 – Područje Kantona Sarajevo Lot 2 – […]

Smetnje u radu servisa mobilnog interneta

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 05.10.2023. godine, u terminu od 01:00 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu servisa mobilnog interneta. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 57103/23 Predmet nabavke: Specijalni pribor-dronovi i dvogledi   I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Samir Selmanović, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 91958/23 Predmet nabavke: Usluge podrške održavanja elektroenergetskih priključaka i instalacija u vlasništvu BH Telecom-a i to po lotovima: LOT 1: Usluge podrške održavanja elektroenergetskih priključaka […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma na području naselja Donja Bioča (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 03.10.2023. godine, u terminu od 09:00 do 14:00 sati, moguće smetnje u radu servisa BH Telecoma […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ: 92695/23 NM

I USLUGE PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba Namik Merzić, Amina Zekić   Adresa direkcije: ul. Franca Lehara 7 Poštanski broj: 71000   […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 93702/23 Predmet nabavke: Nabavka sredstava/materijala za održavanje higijene   1. Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Samir […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 85873/23 Predmet nabavke: „Nabavka usluga uređenja kancelarijskog prostora u objektu BH Telecoma, TKC Dolac Malta – objekat Mreža, ulica Zmaja od Bosne 88“ 1. Komunikacija […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 93014/23 Predmet nabavke: Nabavka motornog goriva za građevinsku mehanizaciju: a. Dizel gorivo BAS EN 590 10 ppm b. Premium bezolovni benzin 95 BAS EN 228 […]

JAVNI POZIV

za prijavu prisustva prezentaciji ponude BH Telecoma, povodom planirane produkcije video, audio i pratećih promotivnih komunikacijskih materijala BH Telecom planira produkciju audio i video promotivnih komunikacijskih materijala. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 89523/23 Predmet nabavke: Proširenje OTT/WebTV encoding kapaciteta 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Muzafer Kapetan, 033 […]

OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU KRAJNJEG ROKA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 81849/23

Predmet nabavke: Usluge tehničke podrške pri održavanju TK opreme proizvođača Oracle-Oracle Communications (STP, PIC i SBC) U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave […]

Moguće smetnje u radu servisa mobilnog interneta

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 29.09.2023. godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu servisa mobilnog interneta. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

PREDMET NABAVKE: „Nabavka usluga održavanja dekorativnog bilja u i oko administrativno poslovnih objekata BH Telecoma na području Kantona Sarajevo“ I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 78189/23 Predmet nabavke: Nabavka usluge servisa sredstava i opreme tehničke zaštite, te periodičnog pregleda ispravnosti sistema videonadzora, vatrodojave i protivprovale. Komunikacija  Lica koja su ovlaštena […]

VoLTE – usluga za superioran kvalitet govorne komunikacije putem 4G mreže i brojne nove komunikacijske mogućnosti!

Obavijest o početku komercijanog pružanja VoLTE usluge u mobilnoj mreži BH Telecoma! Od 23.9.2023. godine BH Telecom počinje sa komercijalnim pružanjem VoLTE usluge, nakon završetka testnog perioda […]

Zamjena postojećeg RR sistema prenosa u RD Zenica

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 20.09.2023. godine, u terminu od 09:00 do 13:00 sati, moguće smetnje u radu servisa BH Telecoma […]

Rekonfiguracija uređaja Adtran Bascarsija-DSLAM

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 19.09.2023. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 83862/23 Predmet nabavke: nabavka usluge izrade Procjene ugroženosti i Elaborata o zaštiti za objekte/prostore Direkcije Bihać    I    Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da […]

Smetnje u radu servisa mobilnog interneta

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15.09.2023. godine, u terminu od 06:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa mobilnog interneta. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 91117/23 Predmet nabavke: Potrošni elektro i mašinski material za potrebe energetike u BH Telecom-u prema lotovima:  LOT 1 Potrošni elektro materijal za potrebe energetike u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 87691/23 Predmet nabavke: Razvodni ormari i svjetiljke za noćno obilježavanje, za potrebe montaže baznih stanica, po lot-ovima: Lot 1 Razvodni ormari Lot 2 Svjetiljke za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke Nabavka reklamnog materijala LOT 1 – LOT 18 I   Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Emina Arapović, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 87039/23 NM Predmet nabavke :Angažovanje radne snage za potrebe BH Telecoma dd Sarajevo Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji I    Komunikacija Lica koja su ovlaštena […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Predmet nabavke: Zahtjev za nabavku usluge zamjene dotrajalih ljevanih željeznih cijevi u garaži objekta BH Telecom-a Potencijalni ponuđači kojima se dostavlja poziv i tenderska dokumentacija : Lica […]

Upgrade cMG Zenica sa verzije 12R15 na 22.8.R14

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 13.09.2023. godine, u terminu od 01:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa mobilnog interneta. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Nabavka usluga servisiranja i atestiranja kotlova i gorionika u objektima BH Telecom-a za 2024-2025 godinu Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ 04-92448/23

Broj nabavke: 04-92448/23 Predmet nabavke: Predmet nabavke su radovi na izgradnji modularnog data centra (MDC) BH Telecoma d.d. Sarajevo u Sarajevu, Opština Novi Grad sa pratećim uslugama […]

OBAVJEŠTENJE – NABAVKA 83400/23-EA

Prolongiranje roka za dostavu inicijalne ponude Ovim putem Vas obavještavamo da se na osnovu pismenog zahtjeva jednog od potencijalnih ponuđača, krajnji rok za dostavu inicijalne ponude za […]

Kraće smetnje u radu servisa BH Telecoma na područjima RD Bihać, RD Mostar, RD Sarajevo, RD Travnik, RD Tuzla i RD Zenica

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 10.08.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

PONIŠTAVA JAVNI OGLAS

za prijem pripravnika u radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju do 12 mjeseci, na radno mjesto, kako slijedi: 233. Junior Telecom engineer, VSS […]

Smetnje u radu servisa mobilnog interneta 6.9.2023

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 06.09.2023. godine, u terminu od 06:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa mobilnog interneta. […]

Smetnje u radu servisa mobilnog interneta 6.9. i 7.9.2023

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 06.09.i 07.09.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu servisa mobilnog […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 72078/23 Predmet nabavke: Nabavka usluge prenosa i prevoza gotovog novca na području: LOT 1 – Prodajna mjesta na područiju FBiH LOT 2 – Prodajna mjesta […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 85029/23 Predmet nabavke: Nabavka hardverske opreme za potrebe informacionog sistema BH Telecoma, podijeljena na lotove kako slijedi:  LOT 1: Računari LOT 2: Prijenosni računari LOT […]

Niže cijene mobilnog interneta u roamingu od 5. septembra

Obavještavamo korisnike mobilnih usluga da će BH Telecom od 5. septembra ove godine primjenjivati NIŽE CIJENE mobilnog interneta u roamingu u evropskim zemljama koje pripadaju Zoni 2, […]

Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika BH Telecoma u ponudi usluga xDSL pristupa Internet mreži – netFlat i Internet-povremeno paketa

Od 1. oktobra 2023. godine BH Telecom u ponudu uvodi potpuno nove netFlat pakete za pristup internetu s većim brzinama Nova, bolja netFlat ponuda korisnicima donosi četiri […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 84422/23 NM  Predmet nabavke :Službene uniforme za radnike fizičke i tehničke zaštite Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji   I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da […]

Smetnje u radu servisa mobilne mreže – mCommerce platforma

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 01.09.2023. godine, u terminu od 00:00 do 03:00 sati, moguće smetnje u radu servisa mobilne mreže. […]

Smetnje u radu servisa mobilnog interneta 31.08.2023. godine

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 31.08.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu servisa mobilnog interneta. […]

Obavijest za korisnike HBO kanala (HBO Premium paket, HBO paket i Cinemax paket)

Izmjene i dopune Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma – Multimedijalni paketi/usluge Obavještavamo korisnike da se od 1. septembra 2023. godine ukida korištenje besplatnog […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ 83400/23-EA

Broj nabavke: 83400/23-EA Predmet nabavke: NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA SAP LICENCI U skladu sa ovim Obavještenjem pozivaju se svi zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno  odredbama Poziva za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 34466/23

Broj nabavke: 34466/23 Predmet nabavke: Usluge traganja i snimanja katastra podzemnih instalacija i izrade izvedbeno tehničke dokumentacije na pristupnim mrežama BH Telecoma u BiH U skladu sa […]

Smetnje u radu servisa mobilnog interneta

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 29.08.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu servisa mobilnog interneta. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 61129/22  Predmet nabavke: nabavka usluga fizičke zaštite i usluga intervencije LOT 1 – Generalna direkcija i Direkcija Sarajevo LOT 2 – Direkcija Tuzla LOT 3 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 75029/23

Predmet nabavke: „Izgradnja fotonaponskog sistema na krovu objekta BH Telecom-a TKC Bihać“ U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno  odredbama Poziva […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 77006/23

Predmet nabavke: 10/100G linijske kartice i PTP licence U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno  odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 79492/23 Predmet nabavke: nabavka robe–čelični materijal za potrebe Sektora za upravljanje investicionim projektima i izgradnju radio dijela mobilne mreže ID za investicije, za potrebe izrade […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 81849/23

Predmet nabavke: Usluge tehničke podrške pri održavanju TK opreme proizvođača Oracle-Oracle Communications (STP, PIC i SBC)  U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 73637/23 Predmet nabavke: Procjena ugroženosti i Elaborata o zaštiti za objekte/prostore Direkcije Tuzla      1.Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU KRAJNJEG ROKA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 56568/23

Predmet nabavke: Nadogradnja GIS sistema BH Telecom-a shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije. Komunikacija Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 75993/23 Predmet nabavke: Proširenje kapciteta privatne računarske mreže Informacionog Sistema BH Telecom  Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 77344/23 Predmet nabavke: „Zamjena EOL Juniper SRX5600 – DR site“      1.Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa […]

OOBAVJEŠTENJE O SKRAĆENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU NABAVKE SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 62716/23 JS (4830) Predmet nabavke: Nabavka roba i usluga: “SD WAN platforma”  Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa […]

Adtran Upgrade

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 10.08.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

Rješavanje problema visoke zauzetosti memorije na paps pločicama (2G/3G) cMM Sarajevo

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 08.08./09.08.2023. godine , u terminu od 22:00 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu mobilniog […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos radnika u Službi za digitalne servise i aplikacije, Direkcije za servise u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 73056/23 Predmet nabavke: Nabavka usluga sistematskih pregleda za radnice Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo prema LOT-ovima kako slijedi:   LOT 1 – Nabavka usluga sistematskih pregleda […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 66553/23 Predmet nabavke: Oprema za ličnu zaštitu za radnike koji rade u nepovoljnim mikroklimatskim    uslovima na otvorenom     I Komunikacija Lica koja su ovlaštena […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 73360/23 NM Predmet nabavke: Nabavka plastičnih kablovskih okana   I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: […]

OBAVIJEST

Obavještavaju se kandidati koji su se prijavili na javne oglase za prijem u radni odnos u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo objavljene na našoj web stranici i […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 72528/23 Predmet nabavke: Usluge sistematskih pregleda i posebnih pregleda za radnike Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, podijeljeno po lotovima kako slijedi:  LOT 1 – Područje […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 71481/23

Broj nabavke: 71481/23  Predmet nabavke: „Produženje Cloud licenci za aplikativno rješenje za planiranje, budžetiranje i izvještavanje“  U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Broj nabavke: 69364/23 Predmet nabavke: Zamjena razvodnih tabli, prekidača i rasvjete u objektu TKC Dolac Malta I    Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

Radovi na upgrade-u Adtran uređaja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 03.08.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

Obavijest za korisnike – Povlačenje iz ponude dodatne usluge Moja sekretarica

Usluga Moja sekretarica, koja omogućava primanje i čuvanje govornih poruka za korisnike fiksnih telefonskih priključaka BH Telecoma (pravna i fizička lica), korisnike integrisane ponude Top Tim, Moja […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Broj nabavke: 73762/23 Predmet nabavke: Nabavka usluge demontaže postojećih portala, te isporuku i montažu novih aluminijskih prozora I   Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Broj nabavke: 64146/23 Predmet nabavke: Nabavka usluge “Izrada procjene ugroženosti i Elaborat o zaštiti  za objekte/prostore Direkcije Travnik I    Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-70094/23

Predmet nabavke: Radne kancelarijske stolice za lokaciju BH Telecoma u Sarajevu  I   Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Amina […]

Adtran Upgrade

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 27.07.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

Instalacija patch-a na IVR platformi

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 25.07.2023. godine, u terminu od 06:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu IVR servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ – 62716/23 JS (4830)

Predmet nabavke: Nabavka roba i usluga: “SD WAN platforma” U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne […]

OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU KRAJNJEG ROKA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU broj: 44889/22

Broj nabavke: 44889/23 Predmet nabavke: Proširenje i zamjena sistema klimatizacije LOT 1: Nabavka rashladnih sistema: Inverter Split sistem i Free Cooling sa upravljačkom jedinicom LOT 2: Nabavka […]

Smetnje u radu mobilnog interneta BH Telecoma

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 19.07./20.07.2023. godine , u terminu od 22:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu mobilniog […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 20.07.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 63730/23

 Predmet nabavke: „Pasivni ormari velikog kapaciteta za vanjsku i unutrašnju montažu na FTTH mrežama“  U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno […]

Proširenje cMG Zenica

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.07.2023. godine, u terminu od 22:00 do 00:00 sati, moguće smetnje u radu mobilniog interneta BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 56568/23

Predmet nabavke: Nadogradnja GIS sistema BH Telecom-a.  U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno  odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i […]

Adtran Upgrade

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 13.07.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ 62849/23-EA

Predmet nabavke  NABAVKA SISTEMA ZA IZDAVANJE DIGITALNIH CERTIFIKATA CA U skladu sa ovim Obavještenjem pozivaju se svi zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno  odredbama Poziva za dostavljanje […]

OBAVJEŠTENJE – NABAVKA 49187/23-EA

Prolongiranje roka za dostavu inicijalne ponude Na osnovu pismenog zahtjeva jednog od potencijalnih ponuđača, ovim putem Vas obavještavamo da se krajnji rok za dostavu inicijalne ponude za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 64151/23 Predmet nabavke: Nabavka usluga održavanja vozila iz proizvodnog programa FORD:  LOT1-Direkcija Tuzla LOT2-Ostale organizacione jedinice BH Telecom-a     I Komunikacija Lica koja su ovlaštena […]

Sanacija optičkog kabla RSS Šerići-BS Šerići (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 11.07.2023. godine, u terminu od 08:30 do 12:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 66252/23  Predmet nabavke: Održavanje, opravka i šlepanje neispravnih vozila iz proizvodnog programa Isuzu, Nissan, Mercedes, Fiat, Iveco, Renault, Audi, Toyota po lotovima: Lot 1 Vozila […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 64870/23  Predmet nabavke: Održavanje, opravka i šlepanje neispravnih vozila iz proizvodnog programa DACIA i REANULT za: Lot 1 Direkcija Zenica Lot 2 Direkcija Travnik i […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 57103/23 Predmet nabavke: Specijalni pribor-dronovi i dvogledi 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Samir Selmanović, tel:+387 […]

Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika usluga BH Telecoma – Unapređenje u ponudi usluga za poslovne korisnike

Obavještavamo korisnike da se od 10. jula 2023. godine omogućava uključenje Bmail usluge u Biz izbor. Aktivacijom Bmail usluge ostvaruje se pravo na korištenje e-mail adrese sa […]

Odobrenje za radove – offload cMM Zenica i cMG Zenica

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 04.07.2023. godine, u terminu od 22:00 do 00:00 sati, moguće smetnje u radu mobilniog interneta BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 59188/23 Predmet nabavke: Nastavak radova na izgradnji poslovne zgrade direkcije Bihać sa djelomičnom rekonstrukcijom postojećeg objekta Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 61432/23 Predmet nabavke: Održavanja higijene/čistoće u objektima BH Telecoma Lot 1 Kanton Sarajevo Lot 2 Direkcija Zenica Lot 3 Direkcija Tuzla Lot 4 Direkcija Bihać […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 41153/23 NM Predmet nabavke :Službene uniforme za radnike fizičke i tehničke zaštite Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode […]

OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU KRAJNJEG ROKA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU broj: 10592/23

Predmet nabavke: Građevinski i montažni radovi i usluge za izgradnju PM FTTH Kozarac, za potrebe BH Telecom d.d. Sarajevo shodno odredbama Tenderske dokumentacije. Komunikacija Lice/Lica koje/a je/su […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 55948/23 NM Predmet nabavke: Nabavka usluga čišćenja dimnjaka, dimovoda i dimovodne strane kotla u objektima BH Telecom-a za 2024 i 2025   I. Komunikacija […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 57091/23 Predmet nabavke: Antene, DAS pribor i instalacioni material za RAN mrežu, po lot-ovima: Lot 1 Panel XPol antene Lot 2 Indoor antene, DAS pribor […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 03-62106/23 Predmet nabavke: Usluge redovnog održavanja, opravke i šlepanja neispravnih vozila iz proizvodnog programa ŠKODA Nabavka je podijeljena na šest lotova: Lot 1: Generalna Direkcija […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 03-59397/23 Predmet nabavke: Usluge redovnog održavanja, opravke i šlepanja neispravnih vozila iz proizvodnog  programa SEAT Nabavka je podijeljena na sedam lotova: Lot 1: Generalna Direkcija […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 58545/23  Predmet nabavke: korisnički uređaji (CPE) za pristupne mreže-analogni telefoni Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Samir […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke:49695/23 Predmet nabavke: nabavka motornog goriva ( lot 1 – 23 ) LOT 1.   Motorno gorivo za vozila Generalne Direkcije i Direkcije Sarajevo BH Telecoma d.d. […]

JAVNI POZIV Ovlaštenim distributerima pametnih satova Apple, Samsung, Xiaomi, Garmin i Amazfit

Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva  ovlaštene distributere pametnih satova Apple, Samsung, Xiaomi, Garmin i Amazfit da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 04-58966/23 Predmet nabavke: USLUGE REDOVNOG ODRŽAVANJA DWDM OPREME BH TELECOMA D.D. SARAJEVO INSTALIRANE U SRBIJI I MAĐARSKOJ PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVLJIVANJEM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI […]

Kapacitivno proširenje na cMG Zenica

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 22.06.2023. godine, u terminu od 01:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu mobilniog interneta servisa […]

PONIŠTAVA DIO JAVNOG OGLASA

za prijem pripravnika u radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju do 12 mjeseci, na radno mjesto, kako slijedi: 215. Stručni saradnik, VSS – […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 58412/23 NM Predmet nabavke: Nabavka AB nogara za drvene stubove   I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 46430/23 Predmet nabavke: Licence za postojeće IBM Security Guardium rješenje, uz podršku proizvođača softvera, kao i usluge redovnog održavanja   I Komunikacija  Lica koja su […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke Nabavka građevinskih i montažnih radova i usluga za izgradnju PM FTTH kozarac, za potrebe BH Telecom d.d. Sarajevo   I Komunikacija Lica koja su ovlaštena […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 57962/23 JS (4830) Predmet nabavke: „Nabavka usluga uređenja i održavanja zelenih površina oko objekta ATC Vogošća“ I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju […]

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

I. Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi:   LOT – 1 Afalni materijal – […]

Konfigurisanje link agregacije na uređaju GAZIN_HAN_2 (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15.06.2023. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Konfigurisanje link agregacije na uređaju SLAVINOVICI_3 (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15.06.2023. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 57808/23 Predmet nabavke: Nabavka usluga redovnog održavanja, opravki i šlepanje neispravnih vozila iz proizvodnog prorama VOLKSWAGEN prema LOT-ovima kako slijedi: LOT 1 – Generalna Direkcija, […]

NABAVKA PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-27596/23

Predmet nabavke: Usluge izrade Procjene ugroženosti i Elaborata o zaštiti za objekte/ prostore Direkcije Zenica Nabavka nije podijeljena na lotove. I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode […]

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora na području Velike Kladuše za potrebe prodajnog mjesta Telecom centar Velika Kladuša, Direkcije Bihać, BH Telecom d.d. Sarajevo Predmet poziva […]

Instalacija patch-a na IVR platformi

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 14.06.2023. godine, u terminu od 06:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu IVR servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 54939/23 Predmet nabavke: Licence Jira Software Standard verzije za cloud i usluge migracije u Cloud I.   Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

Izmjene na gsoap biblioteci i proširenje particije na SOAM serverima (Site Zenica)

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 08.06.2023. godine, u terminu od 02:00 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu mobilnog interneta BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 50863/23 Predmet nabavke: Nabavka radova na uređenju parking prostora ATC Vogošća I.   Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke 39316/23-EA  Predmet nabavke  Nabavka, isporuka i montaža namještaja za opremanje BIH NET sale na III spratu objekta CTK Dolac Malta       I. Komunikacija  […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 44889/23 Predmet nabavke: Proširenje i zamjena sistema klimatizacije LOT 1: Nabavka rashladnih sistema: Inverter Split sistem i Free Cooling sa upravljačkom jedinicom LOT 2: Nabavka […]

Obavještenje o izmjeni Cloud Kataloga

Poštovani korisnici, obavještavamo Vas da će se od 12.06.2023. godine primjenjivati novi Katalog Cloud usluga BH Telecom verzija 11.0, a koji prodrazumijeva sljedeće izmjene u sklopu ponude […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 50847/23 Predmet nabavke: Nabavka usluga uređenja prostora TC Sarači          I.Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 48342/23

Predmet nabavke: Usluge tehničke podrške pri održavanju TK opreme proizvođača Cisco Systems i nabavka rezervnih modula  U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ 49187/23-EA

Predmet nabavke  NABAVKA SISTEMA ZA NADZOR OPTIČKIH VLAKANA U skladu sa ovim Obavještenjem pozivaju se svi zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno  odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke:55905/23 Predmet nabavke: nabavka usluga servisiranja i održavanja liftova u administrativno poslovnim objektima BH Telecoma za 2024. i 2025. godinu I    Komunikacija  Lica koja su […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 51830/23 Predmet nabavke: „Kapacitivno proširenje platforme za nadzor i upravljanje virtualizacijskom platformom (SW)“  I   Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

Adtran Upgrade

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 08.06.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 40404/23 JS (4830) Predmet nabavke: „Nabavka usluga – izrada izvještaja o sistematskom ispitivanju i Izvještaj o ispitivanju elektromagnetskog polja u okolini izvora zračenja“ I  Komunikacija  […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 48595/23 JS (4830) Predmet nabavke: „Nabavka usluga – nabavka Glavnih projekata fotonaponskih sistema na krovovima objekata BH Telecom-a (TKC Goražde, TKC Hrasnica i TKC Zenica)“ […]

Zahtjevi za informacijama (RFI): IPTV platforme

BH Telecom poziva sve zainteresovane kompanije da pokažu interes i dostave odgovore na RFI dostavom informacija o IPTV platformama. Cilj RFI-a je prikupiti relevantne informacije o potencijalnim […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 33921/23  Predmet nabavke: Usluge podrške održavanja elektroenergetskih priključaka i instalacija u vlasništvu BH Telecom-a i to po lotovima: LOT 1: Usluge podrške održavanja elektroenergetskih priključaka […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 04-33939/23 Predmet nabavke: Usluge podrške pri održavanju sistema klimatizacije  Nabavka je podijeljena na sljedećih šest lotova:  LOT 1: Usluge podrške pri održavanju sistema za klimatizaciju […]

Instalacija patch-a na IVR platformi

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 06.06.2023. godine, u terminu od 06:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu IVR servisa BH […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 40747/23

Robe i usluge PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba Namik Merzić, Amina Zekić Adresa direkcije: ul. Franca Lehara 7 Poštanski broj: 71000 Grad […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 44943/23 JS (4830) Predmet nabavke: „Nabavka usluga sanacije / uređenja toaleta“ I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa […]

Adtran Upgrade

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 01.06.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

Radovi na Online Charging sistemu (OCB)

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 30.05.2023. godine, u terminu od 00:00 do 00:30 sati, moguće smetnje u radu mobilne mreže BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 48939/23 Predmet nabavke: Isporuka peleta za grijanje za potrebe BH Telecom dd Sarajevo I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

Radovi na DB-u Online Charging sistema

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 25.05.2023. godine, u terminu od 03:45 do 04:15 sati, moguće smetnje u radu mobilne mreže BH […]

OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU KRAJNJEG ROKA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 39167/23

Predmet nabavke: Izgradnja fotonaponskih sistema na krovovima objekata BH Telecom-a TKC Dolac Malta i Franca Lehara shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije. Komunikacija […]

OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU KRAJNJEG ROKA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 15603/22

Predmet nabavke: Usluge unapređenja izvještajnog sistema DWH/BI za potrebe RAK izvještaja i managed servisa za potrebe unaprijeđenja funkcionalnosti BI/DWH sistema shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 45580/23 NM Predmet nabavke: LOT 1 – Tajne posjete, pozivi i elektronska komunikacija LOT 2 – Istraživanje zadovoljstva i lojalnost korisnika Sve detaljno prema tenderskoj […]

Adtran Upgrade

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 25.05.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 48254/23

Predmet nabavke: „Rezervni dijelovi za radio-relejne uređaje proizvođača Ceragon“ U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne […]

Offload cMM/cMG site Zenica za potrebe napajanja

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 23.05.2023. godine, u terminu od 20:00 do 22:00 sata, moguće smetnje u radu servisa mobilnog interneta. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 22531/23 Predmet nabavke: Nabavka i montaža namještaja u objektima CTK Dolac Malta i ATC Alipašino polje I. KOMUNIKACIJA Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju […]

Obavijest za korisnike o izmjenama i dopunama Cjenovnika

Godinu dana po 2GB mjesečno korisnicima drugih bh.operatora koji prenesu broj na mobilnu prepaid uslugu BH Telecoma Obavještavamo korisnike da BH Telecom uvodi izmjene i dopune Cjenovnika […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 48214/23

Predmet nabavke: Rezervni dijelovi za radio-relejne uređaje proizvođača Aviat U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne […]

Radovi na upgrade-u kontrolera baznih stanica BSC45H i RNC3H

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 24.05.2023. godine, u terminu od 02:00 do 06:00 sati, doći do kraćeg prekida rada 2G signala […]

USMJERENI JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA IGRANIH SERIJA I FILMOVA U OKVIRU BH CONTENT LAB PLATFORME

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo (u daljem tekstu Društvo) sa sjedištem na adresi Franca Lehara br 7, Sarajevo, ID broj:4200211100005, shodno Odluci o ulasku u biznis produkcije […]

Radovi na upgrade-u kontrolera baznih stanica BSC3H i RNC12H

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 23.05.2023. godine, u terminu od 02:00 do 06:00 sati, doći do kraćeg prekida rada 2G signala […]

Radove na upgrade-u kontrolera baznih stanica BSC12H i RNC45H

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 18.05.2023. godine, u terminu od 02:00 do 06:00 sati, doći do kraćeg prekida rada 2G signala […]

Radovi na upgrade-u Adtran uređaja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 18.05.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

Radovi na upgrade-u Adtran uređaja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 18.05.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

Rješavanja povremenih problema sa provisioningom na UDR bazi PCRF sistema

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.05.2023. godine, u terminu od 02:00 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu servisa mobilnog interneta. […]

Unapređenje mobilnih Extra paketa uključenih u Biz izbor uslugu

Obavještavamo korisnike da se od 12.juna 2023. godine u ponudi BH Telecoma za poslovne korisnike uvodi dodatno unapređenja Extra paketa, koje podrazumijeva dodjelu besplatnih dodatnih količina govornog […]

Offload cMM/cMG site Sarajevo za potrebe CBIS upgrade-a

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 10.05/11.05.2023. godine, u terminu od 22:00 do 02:00 sata, moguće smetnje u radu servisa mobilnog […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 44533/23 Predmet nabavke: Istraživanja s mogućnošću realizacije putem sindiciranih/omnibus istraživanja putem F2F metode I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke 45129/23-EA Predmet nabavke Nabavka usluge predselekcije i usluge provođenja brze validacije startup ideje putem „Design Sprinta“ ili ekvivalentne metode I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena […]

OBAVJEŠTENJE O ODGODI ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA BROJ 15577/23

Broj nabavke: 15577/23 NM Predmet nabavke: Usluge recertifikacije i nadzora QMS sistema prema zahtjevima standarda EN/ISO 9001:2015 i recertifikacije i nadzora ISMS sistema prema zahtjevima standarda IEC/ISO […]

Radovi na uređaju MSAN Misurići (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 08.05.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Direkciji Goražde Dioničkog drušva BH Telecom Sarajevo, sa mjestom rada u Bosansko-podrinjskom kantonu, na radnim mjestima, kako […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 39167/23

Predmet nabavke: Izgradnja fotonaponskih sistema na krovovima objekata BH Telecom-a TKC Dolac Malta i Franca Lehara U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave […]

OBAVJEŠTENJE O NOVOM ROKU ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke 33645/23-EA Predmet nabavke Nabavka usluga asfaltiranja, izgradnja niše za kontejnere, te sanacija ulaza u objekat BH Telecom-a, ATC Alipašino polje, ulica Bulevar Meše Selimovića 18 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 04-34999/23 Predmet nabavke: Nabavka IPTV transcoding i multiplexing platforma 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Kenan […]

Offload cMM/cMG site Sarajevo za potrebe CBIS upgrade-a

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 03.05./04.05.2023. godine, u terminu od 22:00 do 02:00 sata, moguće smetnje u radu servisa mobilnog […]

Obavijest za korisnike usluge plaćanje računa putem SMS-a (mBill)

Obavještavamo korisnike da BH Telecom od 1. juna 2023. povlači uslugu mobilnog plaćanja mjesečnih računa BH Telecoma putem SMS-a iz redovne ponude. Za buduće plaćanje vaših računa preporučujemo […]

Obavijest o radu VoLTE usluge u mobilnoj mreži BH Telecoma

BH Telecom je početkom mjeseca maja počeo sa pružanjem VoLTE funkcionalnost u mobilnoj mreži. To će u ovom periodu biti testna faza za ograničenu grupu korisnika. VoLTE […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke 39316/23-EA Predmet nabavke Nabavka, isporuka i montaža namještaja za opremanje BIH NET sale na III spratu objekta CTK Dolac Malta I. Komunikacija Lica koja su […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 29930/23 NM Predmet nabavke: Nabavka isporuka i ugradnja inteligentnih ePDU distributivnih jedinica sa pratećom opremom I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju […]

OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU KRAJNJEG ROKA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 15603/22

Predmet nabavke: Usluge unapređenja izvještajnog sistema DWH/BI za potrebe RAK izvještaja i managed servisa za potrebe unaprijeđenja funkcionalnosti BI/DWH sistema shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude […]

Upozorenje za korisnike!

Lažna nagradna igra i širenje softverskog virusa Poštovani korisnici, obavještavamo vas da je u toku lažna nagradna igra koja se organizuje putem web stranica koje nisu u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke 30618/23-EA Predmet nabavke Nabavka servisiranja i atestiranja trafo stanica u vlasništvu BH Telecom-a d.d. Sarajevo I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma – područje Trepče općina Tešanj (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 26.04.2023. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

JAVNI  OGLAS

za prijem radnika u radni odnos u Službi za upravljanje Kontakt centrom, Sektora za upravljanje zadovoljstvom korisnika, Direkcije za promociju, prodaju i podršku u Izvršnoj direkciji za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 15577/23 NM Predmet nabavke :usluge recertifikacije i nadzora QMS sistema prema zahtjevima standarda EN/ISO 9001:2015 i recertifikacije i nadzora ISMS sistema prema zahtjevima standarda IEC/ISO […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma – RD Sarajevo, RD Travnik, RD Mostar, RD Zenica i RD Bihać

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 19.04.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-37227/23

Predmet nabavke: Usluge sanacije krova na garažama ispred poslovne zgrade Direkcije Travnik u Travniku Nabavka nije podijeljena na lotove. I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju […]

OBAVJEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA NABAVKE

Broj nabavke 33645/23-EA Predmet nabavke: Nabavka usluga asfaltiranja, izgradnja niše za kontejnere, te sanacija ulaza u objekat BH Telecom-a, ATC Alipašino polje, ulica Bulevar Meše Selimovića 18 […]

Smetnje u radu servisa mobilnog interneta

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 16.04./17.04.2023. godine, u terminu od 22:00 do 02:00 sata, moguće smetnje u radu servisa mobilnog […]

PONIŠTAVA DIO JAVNOG OGLASA

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, sa mjestom rada u Kantonu Sarajevo, u […]

PONIŠTAVA DIO JAVNOG OGLASA

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije Dioničkog društva BH […]

PONIŠTAVA DIO JAVNOG OGLASA

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, u dijelu koji se odnosi na radna […]

JAVNI OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju do 6 (šest) mjeseci u Direkciji Bihać Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, sa […]

JAVNI POZIV ovlaštenim distributerima TV aparata Tesla

Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva ovlaštene distributere TV aparata Tesla da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisma namjere kojim […]

JAVNI POZIV ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača TCL

Predmet javnog poziva : BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisama namjere. Uz pismo namjere, […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma – Jelah (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 13.04.2023. godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 15603/23 Predmet nabavke: Usluge unapređenja izvještajnog sistema DWH/BI za potrebe RAK izvještaja i managed servisa za potrebe unaprijeđenja funkcionalnosti BI/DWH sistema    U skladu sa […]

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju do 3 (tri) mjeseca u Odjeljenju fizičke i tehničke zaštite Sarajevo i Goražde, […]

Smetnje u odvijanju saobraćaja – Hrasnica (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 13.04.2023. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do kraćih smetnji u odvijanju saobraćaja […]

Smetnje u radu IPTV servisa – Mačevići (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 12.04.2023. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu IPTV servisa […]

JAVNI OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju do 6 (šest) mjeseci u Direkciji Zenica Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, sa […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju do 6 (šest) mjeseci u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma na području naselja Here (RD Mostar)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 11.04.2023. godine, u terminu od 10:30 do 11:30 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 120463/22 JS (4830) Predmet nabavke:„Nabavka usluge deponovanja viška iskopanog materijala na području PM FTTH Ključ – kablovski pravci KP1, KP3, KP4, KP5, KP6, KP7 i […]

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora na području Grada Lukavca za potrebe Direkcije Tuzla, BH Telecom d.d. Sarajevo   I Predmet poziva BH Telecom d.d Sarajevo, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 04-33962/23 Predmet nabavke: USLUGE TEHNIČKE PODRŠKE PRI ODRŽAVANJU SISTEMA ENERGETSKOG NAPAJANJA TK-OPREME PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA UZ DODATNO OBJAVLJIVANJE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ 04-33962/23 shodno odredbama […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju do 6 (šest) mjeseci  u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove Dioničkog društva BH […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju do 6 (šest) mjeseci, u Izvršnoj direkciji za razvoj poslovanja Dioničkog društva BH Telecom […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije Dioničkog društva BH Telecom […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 33645/23-EA Predmet nabavke: Nabavka usluga asfaltiranja, izgradnja niše za kontejnere, te sanacija ulaza u objekat BH Telecom-a, ATC Alipašino polje, ulica Bulevar Meše Selimovića 18 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 22531/23 Predmet nabavke: Nabavka i montaža namještaja u objektima CTK Dolac Malta i ATC Alipašino polje   I KOMUNIKACIJA Lica koja su ovlaštena da vode […]

Proširenje particije na CMP serverima – Otežan rad mobilnog paketskog saobraćaja (2G,3G,4G pristup)

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 05.04.2023. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa mobilnog interneta. […]

PONIŠTAVA DIO JAVNOG OGLASA

za prijem radnika u radni odnos, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, u Odjeljenju za tehničku podršku Direkcije Banja Luka, Dioničkog […]

Smetnje u odvijanju mobilnog Internet saobraćaja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 29.03.2023. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u odvijanju mobilnog […]

PONIŠTAVA DIO JAVNOG OGLASA

.za prijem u radni odnos u Službi za video servise, Sektora za video servise, Direkcije za servise u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva […]

JAVNI POZIV

Javni poziv za dostavu informacija o prodaji ili zakupu poslovnog prostora u Kiseljaku.   I Predmet poziva BH TELECOM d.d Sarajevo, Direkcija Travnik obavještava sva pravna i […]

Gledajte Slovačka – BiH u direktnom prijenosu na MY TV kanalu na MojaTV

Bodrite naše Zmajeve u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo! Prvi gostujući duel u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, nogometna reprezentacija BiH odigrat će u Slovačkoj. Prije 10 godina, upravo […]

JAVNI OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju do 3 (tri) mjeseca u  Službi za pristupne mreže i terminalnu opremu, Sektora […]

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju do 3 (tri) mjeseca u Direkciji Mostar Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, sa […]

Otežan rad mobilnog paketskog saobraćaja (2G,3G,4G pristup) – EPC Zenica

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 27.03.2023. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa mobilnog interneta. […]

JAVNI OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju do 6 (šest) mjeseci, u Odjeljenju za plasman usluga i podršku poslovnim korisnicima […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke 29111/23-EA Predmet nabavke: Nabavka usluge – pristup LinkedIn Learning online platformi za radnike Dioničkog društva BH Telecom d.d. Sarajevo   I Komunikacija  Lica koja su […]

Bodrite Zmajeve u direktnom prijenosu protiv selekcije Islanda na MY TV kanalu

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine borbu za plasman na EURO 2024. godine u Njemačkoj počet će večeras u Zenici utakmicom protiv Islanda. Na klupi Zmajeva debitovat će […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 121471/23 Predmet nabavke: Nabavka građevinskog materijala – agregata (od lomljenog kamena ) i tampona na području  PM FTTH Ključ   I KOMUNIKACIJA Lica koja su […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 23001/23 Predmet nabavke: „Nabavka usluga održavanja stubova (RAN)“   I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Zlata […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 21914/23 Predmet nabavke: Djelimična rekonstrukcija TKC Zenica za potrebe DD BH Telecom Sarajevo R.D. Zenica, po lotovima: Lot 1 – Rekonstrukcija toaleta u objektu TKC […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 06-23323/23 Predmet nabavke: Čelični materijal za potrebe Sektora za proizvodnju s BS Modriča Centar, BS Bačići, BS Sjenjak stambena zona, BS Odzak Centar, BS Pofalići […]

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju do 3 (tri) mjeseca u Direkciji Tuzla Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, sa […]

PONIŠTAVA JAVNI OGLAS

za prijem pripravnika u radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 mjeseci, u Odjeljenju za tehničku podršku u Direkciji Brčko Dioničkog društva […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos pripravnika radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 mjeseci u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva […]

Novi, Unlimited start paket – sa neograničenim Internetom

U ponudi BH Telecoma će od 20.aprila biti još bolji, redizajnirani Ultra Tourist Group paket, pod novim nazivom, Unlimi