Pregled arhive obavještenja

 • Sve obavijesti
 • Posebne ponude
 • Obavještenja
 • Servisne informacije
 • Javni pozivi
 • Javni oglasi za posao
 • Nabavke
 • Generalna direkcija
 • Sarajevo
 • Mostar
 • Zenica
 • Tuzla
 • Travnik
 • Bihać
 • Goražde

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

za prijem radnika na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 4 (četiri) mjeseca u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima, Dioničkog […]

Odobrenje za radove na optičkom kablu D.Malta – Mostar u mjestu Raštelica 17.06.2021

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 17.06.2021.godine, u terminu od 05:00 do 08:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecom-a, […]

JAVNI OGLAS

Za prijem pripravnika u radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 10 (deset) mjeseci u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove, Dioničkog društva […]

Zamjena DSLAM uređaja na lokaciji Here (RD Mostar)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na sistemu, dana 17.06.2021.godine, u terminu od 10:00 do 15:00 sati, doći do smetnji i prekida u radu servisa BH […]

Nabavka motornog goriva putem javnog nadmetanja, br. 342187/21

U postupku nabavke motornih goriva broj nabavke: 342187/21 , koja se provodi putem javnog nadmetanja rok za dostavu ponuda prolongira do 02.07.2021.godine do 9:30. Rok za postavljanje […]

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

I. Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi: LOT – 1 Mobilni telefoni (374 […]

Javni poziv – QoS testiranje servisa sa kraja na kraj i testiranje roaming usluga BH Telecoma

BH Telecom poziva sve zainteresovane kompanije da pokažu interes i dostave odgovore na RFI za implementaciju novog i/ili nadogradnju postojećeg sistema BH Telecoma za aktivna QoS testiranja […]

Održavanje opreme -Instalacija uređaja PURACIC

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 24.06.2021. godine, u terminu od 06:00 do 08:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Održavanje opreme -zamjena uređaja OBARAK

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 23.06.2021. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Održavanje opreme -zamjena uređaja BOJNIK

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 22.06.2021. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Održavanje opreme – zamjena uređaja GRACANICA-TR

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 24.06.2021. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Održavanje opreme – zamjena uređaja RAJCI

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 23.06.2021. godine, u terminu od 05:00 do 08:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Održavanje opreme – instalacija uređaja GOLES

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 22.06.2021. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Migracije Voice karti sa H248 na SIP (Adtran)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.06.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 06-347686/21 Predmet nabavke: Građevinski i montažni radovi na izgradnji FTTC mrežne infrastrukture za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo Nabavka je podijeljena na šest lotova, kako slijedi: […]

Zamjena kontrolnih karti na DSLAM Alcatel Konjic Stari grad i Spiljani (RD Mostar)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na sistemu, dana 16.06.2021.godine, u terminu od 07:00 do 09:00 sati, doći do kraćih prekida u radu servisa BH Telecoma […]

JAVNI OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica u Službi za plasman usluga poslovnim korisnicima, Sektora za plasman usluga i podršku […]

Odobrenje za radove na update-u CMM Zenica na verziju CMM 19.5.2.21 u paketskom jezgru mobilne mreže

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.06.2021. godine, u terminu od 01:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu servisa Mobilni […]

Instalacija uređaja TIBRA-PACIFIK

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15.06.2021. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Instalacija uređaja TIBRA-NUKLEUS

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 17.06.2021. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Instalacija uređaja OBORCI

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 17.06.2021. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 347694/21 PREDMET NABAVKE: Nabavka metalnih regala, poprečnih ukručenja u vidu horizontalnih greda/pregrada (traverza) i limenih polica za magacinske paletne regale za potrebe BH Telecoma d.d. […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 31873/21 NM Predmet nabavke: Izvođenje građevinskih radova na izgradnji BS Herin Do I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

Održavanje opreme – zamjena uređaja OSANICA

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.06.2021. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Održavanje opreme – instalacija uređaja CRKVICE

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.06.2021. godine, u terminu od 07:00 do 09:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Održavanje opreme – zamjena uređaja PLANDISTE

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15.06.2021. godine, u terminu od 07:00 do 09:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Održavanje opreme – Instalacija uređaja DZAKULE

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.06.2021. godine, u terminu od 07:00 do 09:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Prekid saobraćaja u objektu Polje Bijela

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 11.06.2021.godine, u terminu od 00:00 do 04:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH Telecoma […]

OBAVIJEST KORISNICIMA o izmjenama i dopunama Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma – Korporativni pristup

Obavještavamo korisnike usluge Korporativni pristup da će od 1. jula 2021. godine biti u primjeni izmjene Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma, kojima se […]

Radovi na migraciji servisa za CMS, portal i IdM sa fizičkih na virtuelne load balancere

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 09.06.2019. godine, u terminu od 00:00 do 02:00 sata, doći do kraćih smetnji i otežanog rada web […]

Zamjena RSP kartica i upgrade-u software-a na uređaju BNG_BIHAC1

Obavještavamo korisnike na području direkcije Bihać, da će dana 10.06.2021. godine, u terminu od 03:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnog prekida u radu Internet servisa za […]

Nova Otoka upgrade coge karte (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 09.06.2021.godine, u terminu od 00:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH Telecoma […]

Migracije Voice karti sa H248 na SIP (Adtran)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 09.06.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Upozorenje za korisnike

Prema informacijama iz meteorološkog zavoda za danas je izdato upozorenje za moguće oluje sa grmljavinom. Iz tog razloga vam preporučujemo pojačan oprez pri rukovanju sa telekomunikacijskim uređajima. […]

Super povoljni Roaming Surf paketi za Hrvatsku i Sloveniju

Akcijska SUPER ponuda Roaming Surf paketa za Hrvatsku i Sloveniju, koja vrijedi za sve korisnike mobilnih usluga BH Telecoma, traje se od  5.juna do 3.avgusta ove godine. […]

Upgrade TSS-ova

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 07.06/08.06, i 08.06/09.06.2021 godine, u terminu od 22:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u […]

Održavanje opreme – HW/SW upgrade uređaja BIHAC

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 08.06.2021. godine, u terminu od 01:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 338180/21 Predmet nabavke: “Nabavka roba – Optički distributivni razdjelnici” 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Jasmina […]

Prolongiranje roka za dostavljanje ponuda – nabavka sistema za nadzor i upravljanje voznim parkom BH Telecoma, broj nabavke: 337979/21

U skladu sa zahtjevom jednog od potencijalnih ponuđača u postupku nabavke sistema za nadzor i upravljanje voznim parkom BH Telecoma koji se provodi putem pregovaračkog postupka sa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 32328/21 PREDMET NABAVKE: Nabavka radova za izgradnju BS Crnički Kamenik i BS PTI Industrijska zona Novi Travnik Neobarje Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za […]

JAVNI OGLAS

Za prijem radnika na radno mjesto – 72. Saradnik, VŠS – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 5 (pet) mjeseci u […]

Održavanje opreme – zamjena uređaja AZICI

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 09.06.2021. godine, u terminu od 07:00 do 09:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Održavanje opreme – zamjena uređaja ZUPCA

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 08.06.2021. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Održavanje opreme – Instalacija uređaja GORNJI BISTARAC

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 09.06.2021. godine, u terminu od 05:00 do 08:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Održavanje opreme – instalacija uređaja GLAVICE

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 10.06.2021. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Održavanje opreme – zamjena uređaja KRUSCICA-TR

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 08.06.2021. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 34253/21 Predmet nabavke: „WebTV/OTT platforma – DRM sistem“ 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Jasmina Sandžaktarević, […]

PONIŠTAVA DIO JAVNOG OGLASA

za prijem pripravnika u radni odnos za stručno osposobljavanje za samostalan rad u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci, u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa, objavljen […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 342987/21 Predmet nabavke: “Građevinski i montažni radovi i usluge za izgradnju PM Sanski Most ODF 1 KP 3, KP 4 i KP 13 za potrebe […]

Radovi na uređaju BNG Bihać 2

Obavještavamo korisnike na području direkcije Bihać, da će dana 02.06.2021. godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnog prekida u radu Internet servisa NetFlat paketa […]

Migracija uređaja MSAN_Siemens_BISCE_POLJE (RD Mostar)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na sistemu, dana 01.06.2021.godine, u terminu od 06:30 do 07:00 sati, doći do kraćeg prekida u radu servisa BH Telecoma […]

Migracije Voice karti sa H248 na SIP (Adtran)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 01.06.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Radovi u sklopu projekta SW upgrade za TSS-ove

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 01.06/02.06, i 02.06/03.06.2021 godine, u terminu od 22:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u […]

Radovi na optičkom spojnom kablu OKR Mostarsko Raskršće – Vlakovo

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 28.05.2021.godine, u terminu od 18:00 do 20:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecom-a, […]

J A V N I O G L A S

Za prijem u radni odnos u Odjeljenju za fizičku i tehničku zaštitu, Službe za sigurnost i zaštitu, Sektora za opšte poslove, poslove sigurnosti i zaštite, Izvršne direkcije […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 13.5-12.1-345843/21 Predmet nabavke: „ Usluge održavanja optičkih spojnih puteva, za potrebe Direkcije Mostar I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

Odobrenje za radove na optičkom kablu B.Čaršija – Gazin Han

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 27.05.2021.godine, u terminu od 08:00 do 10:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecom-a, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 39483/21 Predmet nabavke: 4K i HD enkoderska oprema i to: LOT 1 – 4K enkoderska oprema LOT 2 – HD serveska i enkoderska oprema 1. […]

PONIŠTAVA DIO JAVNOG OGLASA

za prijem radnika na neodređeno vrijeme u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima, sa mjestom rada u Sarajevu, uz probni rad u trajanju […]

Održavanje opreme – upgrade uređaja JOT

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 26.05.2021. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Zamjena uređaja LENDICI

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 02.06.2021. godine, u terminu od 08:00 do 10:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Održavanje opreme – TESANJSKA-JABLANICA

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 01.06.2021. godine, u terminu od 06:00 do 08:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Instalacija uređaja MOLUHE

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 02.06.2021. godine, u terminu od 06:00 do 08:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Zamjena uređaja ČAVA

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 03.06.2021. godine, u terminu od 07:00 do 09:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Zamjena uređaja POKOJ

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 01.06.2021. godine, u terminu od 07:00 do 09:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Javni oglas za prijem u radni odnos u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

Prekid saobraćaja u objektu Cernica

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 26.05.2021.godine, u terminu od 00:00 do 04:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH Telecoma […]

Migracije Voice karti sa H248 na SIP (Adtran)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 26.05.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 03-342187/21 Predmet nabavke: Nabavka motornog goriva po lotovima kako slijedi: LOT 1. Motorno gorivo za vozila Generalne Direkcije i Direkcije Sarajevo BH Telecoma d.d. Sarajevo […]

Odobrenje za radove u sklopu priprema za proširenje 4G tehnologije 24.05.-28.05.2021.

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na širenju 4G mreže, od dana 24.05.2021. do 28.05.2021godine, u terminima od 08:00 do 16:00 sati, može doći do smetnji u […]

Obavijest o prolongiranju roka u postupku nabavke broj: 34542/21

Poštovani, Vezano za nabavku unaprjeđenja sigurnosti informacionih sistema (LOT 1-5), broj: 34542/21, koja se provodi putem postupka javno nadmetanje, ovim putem vas obavještavamo da je rok za […]

Odobrenje za radove u sklopu projekta SW upgrade za TSS-ove

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 24.05/25.05, i 25.05/26.05.2021 godine, u terminu od 22:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u […]

Obavijest o prolongiranju roka u postupku nabavke broj: 37226/21

Poštovani, Vezano za nabavku građevinskih i montažnih radova za izgradnju PM Gornja Rovna, za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo, a na području Direkcije Travnik (Srednjobosanski kanton) broj: […]

Rekonfiguracija RR linkova na lokaciji BS Rodoč

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na sistemu prenosa, dana 21.05.2021.godine, u terminu od 11:00 do 11:30 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu mobilne mreže […]

Održavanje opreme – zamjena uređaja Dolovi

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 24.05.2021. godine, u terminu od 07:00 do 09:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA VIŠE POZVANIH PONUĐAČA UZ OBJAVU DODATNOG OBAVJEŠTENJA BROJ 33979/21

Robe/usluge I.1. PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba Amra Velić Adresa direkcije: ul. Franca Lehara 7 Poštanski broj: 71000 Grad Sarajevo Identifikacioni broj: 4200211100005 PDV […]

Javni poziv za pretkvalifikaciju za dostavljanje ponuda

Javni poziv za pretkvalifikaciju za dostavljanje ponuda vršenja usluga produkcije i prijenosa utakmica m:tel Premijer Lige BIH u Kantonu i van Kantona Sarajevo za potrebe multimedijalnih servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 06-40445/21 Predmet nabavke: Nabavka građevinskih i montažnih radova za izgradnju pristupne mreže Tinja za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo na području Direkcije Tuzla ( […]

Prekid saobraćaja u objektu Cernica

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 21.05.2021.godine, u terminu od 00:00 do 04:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH Telecoma […]

Promjena konfiguracije na DNS-ovima

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 20.05.2021. godine, u terminu od 04:00 do 07:00 sati, može doći do kraćih prekida i smetnji u […]

Moja filmska avantura na Moja TV

BH Telecom je za nove i postojeće korisnike (fizička lica) paketa Moja TV Phone, Moja TV Net i Moja TV Full pripremio novu akciju „Moja filmska avantura […]

Obavijest o prolongiranju roka u postupku nabavke broj: 27196/21

Poštovani, Vezano za nabavku hardverske opreme za potrebe informacionog sistema LOT 1-8, broj: 27196/21 DM, koja se provodi putem postupka javnog nadmetanja, ovim putem vas obavještavamo da […]

Održavanje opreme – instalacija uređaja F.Lehara

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 27.05.2021. godine, u terminu od 06:00 do 08:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Održavanje opreme – zamjena uređaja Varoška Rijeka

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 26.05.2021. godine, u terminu od 07:00 do 09:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Održavanje opreme – instalacija uređaja Grbavica

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 25.05.2021. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Održavanje opreme – zamjena uređaja Kraljeva Sutjeska

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 27.05.2021. godine, u terminu od 07:00 do 09:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Obavijest o prolongiranju roka u postupku nabavke broj: 27196/21

Poštovani, Vezano za nabavku hardverske opreme za potrebe informacionog sistema LOT 1-8, broj: 27196/21 DM, koja se provodi putem postupka javnog nadmetanja, ovim putem vas obavještavamo da […]

Migracije Voice karti sa H248 na SIP (Adtran)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 19.05.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Odobrenje za radove u sklopu priprema za proširenje 4G tehnologije 17.05.-21.05.2021.

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na širenju 4G mreže, od dana 17.05.2021. do 21.05.2021godine, u terminima od 08:00 do 16:00 sati, može doći do smetnji u […]

Odobrenje za radove – promjena QoS parametara na CMG sistemu

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 18.05.2021. godine, u terminu od 04:00 do 07:00 sati, može doći do kraćih prekida i smetnji u […]

Odobrenje za radove u sklopu projekta SW upgrade za TSS-ove

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 17.05/18.05, 18.05/19.05. i 19.05/20.05.2021 godine, u terminu od 22:00 do 06:00 sati, doći do smetnji […]

Odobrenje za radove na održavanju opreme – zamjena uređaja Sanica

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 18.05.2021. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Odobrenje za radove na održavanju opreme – zamjena uređaja Dolovi

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 19.05.2021. godine, u terminu od 07:00 do 09:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Odobrenje za radove na održavanju opreme – instalacija uređaja Donja Orahovica

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 20.05.2021. godine, u terminu od 06:00 do 08:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Odobrenje za radove na održavanju opreme – zamjena uređaja Dolovi

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 19.05.2021. godine, u terminu od 07:00 do 09:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Odobrenje za radove na održavanju opreme – zamjena uređaja Turbe

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 19.05.2021. godine, u terminu od 04:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Obavijest o prolongiranju roka u postupku nabavke broj: 37226/21

Poštovani, Vezano za nabavku građevinskih i montažnih radova za izgradnju PM Gornja Rovna, za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo, a na području Direkcije Travnik (Srednjobosanski kanton) broj: […]

Odobrenje za radove – na uređaju DSLAM Fra Grge Martića 1-Tuzla

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 12.05.2021. godine, u terminu od 00:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Obavijest o prolongiranju roka u postupku nabavke broj: 27196/21

Poštovani, Vezano za nabavku hardverske opreme za potrebe informacionog sistema, broj: 27196/21 DM, koja se provodi putem postupka javno nadmetanje, ovim putem vas obavještavamo da je rok […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 06-38717/21   Predmet nabavke: Građevinski radovi za izgradnju PM Bugojno (2/2) – II faza, okolica, za potrebe BH Telecom d.d. Sarajevo a na području Direkcije […]

Odobrenje za radove u sklopu priprema za proširenje 4G tehnologije 10.05.-14.05.2021.

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na širenju 4G mreže, od dana 10.05.2021. do 14.05.2021godine, u terminima od 08:00 do 16:00 sati, može doći do smetnji u […]

J A V N I O G L A S Za prijem radnika u radni odnos u Odjeljenju za Kontakt Centar Zenica

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 40184/21 Predmet nabavke: Radovi na zamjeni izvodnih ormara i regleta na području Direkcije Zenica za period 2021. i 2022. godine   1. Komunikacija   Lica […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 40485/21   PREDMET NABAVKE: Nabavka čeličnog materijala za potrebe Sektora za proizvodnju za izradu i montažu BS Mrkonjić Grad Centar, BS Novi Travnik Centar i […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 35217/21   PREDMET NABAVKE   „Nabavka cijevnih nosača sa pratećim elementima za BS RSG Radio“     Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu […]

J A V N I O G L A S Za prijem radnika u radni odnos u Odjeljenju za imovinsko pravne poslove i zastupanje Travnik

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

Odobrenje za radove na održavanju opreme – zamjena uređaja Korzo

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 12.05.2021. godine, u terminu od 07:00 do 09:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Odobrenje za radove na održavanju opreme – zamjena uređaja Olovske Luke

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 11.05.2021. godine, u terminu od 07:00 do 09:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Odobrenje za radove na održavanju opreme – instalacija uređaja Širokača

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 11.05.2021. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 40187/21   PREDMET NABAVKE: Nabavka građevinskih i montažnih radova za izgradnju PM Želeća za potrebe BH Telecom d.d. Sarajevo, a na području Direkcije Zenica (Zeničko-dobojski […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 40189/21   Predmet nabavke – Nabavka laptop uređaja     I. Komunikacija   Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 37822/21   Predmet nabavke: Nabavka radova – Nabavka radova za rekonstrukciju trafostanice TS 10(20)/0,4kV Pošta 3 (0061) i elektroinstalacije jake struje u objektu TKC Alipašino […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 40014/21   Predmet nabavke: Nabavka građevinskih radova za izgradnju PM Goražde Host ,KP 1   1. Komunikacija   Lica koja su ovlaštena da vode […]

Odobrenje za radove – povećanje uplink kapaciteta na uređaju GVAKUF4 (RD Travnik)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 05.05.2021.godine, u terminu od 06:30 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH Telecoma […]

Odobrenje za radove na održavanju opreme – upgrade uređaja HASE

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 06.05.2021. godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 03-23543/21   Predmet nabavke: Nabavka, ugradnju i montažu namještaja za poslovnu zgradu BH Telecoma – Direkcija Bihać Predmetna nabavka je podjeljena na Lotove i kako […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 03-23543/21 Predmet nabavke: Nabavka, ugradnju i montažu namještaja za poslovnu zgradu BH Telecoma – Direkcija Bihać Predmetna nabavka je podjeljena na Lotove i kako slijedi: […]

ISPRAVKA DIJELA JAVNOG OGLASA

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 06-28395/21

Predmet nabavke: Građevinski radovi na izgradnji OSP privoda za GSM baznu stanicu Han Bila za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo a na području Direkcije Travnik (Srednjobosanski Kanton) Nazivi ponuđača […]

Public invitation to bidders of ”Smart Callboxes” solution

BH Telecom invites all interested companies to show their interest and to supply the answers onto RFI for implementation of ”Smart callboxes”solutions within BH Telecom. The aim […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke : 37103/21 Predmet nabavke: Nabavka ,isporuka i ugradnja namještaja Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: 1.FEF export -import d,.o.o. Sarajevo 2.SBC Sarajevo […]

Odobrenje za radove u sklopu priprema za proširenje 4G tehnologije 04.05.-07.05.2021

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na širenju 4G mreže, od dana 04.05.2021. do 07.05.2021godine, u terminima od 08:00 do 16:00 sati, može doći do smetnji u […]

Održavanje opreme – reload uređaja MOSTRE

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 04.05.2021. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Održavanje opreme – instalacija uređaja Poljine

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 05.05.2021. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Održavanje opreme – zamjena uređaja BUKVA

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 06.05.2021. godine, u terminu od 07:00 do 09:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ: 38040/21 NM

Roba PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba Namik Merzić / Slavica Spahić Adresa direkcije: Franca Lehara 7 Poštanski broj: 71000 Grad Sarajevo Identifikacioni broj: […]

Održavanje opreme – zamjena uređaja ŠIĆKI BROD

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 06.05.2021. godine, u terminu od 05:00 do 08:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Odobrenje za radove u sklopu priprema za proširenje 4G tehnologije 04.05.-07.05.2021.

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na širenju 4G mreže, od dana 04.05.2021. do 07.05.2021godine, u terminima od 08:00 do 16:00 sati, može doći do smetnji u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 39021/21 Predmet: Nabavka građevinskih i montažnih radova za izgradnju PM Ključ KP 2, KP 8 i KP 9 za potrebe BH Telecoma d.d Sarajevo, Direkcija […]

Održavanje opreme – zamjena uređaja BUŽIM

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 05.05.2021. godine, u terminu od 04:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Migracija GW za WLAN host usluge sa FW SRX 5800 Sarajevo na Cisco ACI

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 28.04.2021. godine, u terminu od 22:00 do 00:00 sati, doći do smetnji u radu WLAN host […]

Update CMG Zenica na verziju 11.0.R16

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 29.04.2021. godine, u terminu od 01:00 do 07:00 sati, može doći do kraćih prekida i smetnji u […]

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju bijele tehnike putem BH Telecoma (komisionar) za sljedeće brandove: – Samsung – Vox – Gorenje – Bosch – LG […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 37226/21 Predmet nabavke – Nabavka građevinskih i montažnih radova za izgradnju PM Gornja Rovna za potrebe BH Telecom d.d. Sarajevo, a na području Direkcije […]

Priprema za proširenje 4G tehnologije 26.04.-30.04.2021. – DOPUNjENO

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na širenju 4G mreže, od dana 26.04.2021. do 30.04.2021godine, u terminima od 08:00 do 16:00 sati, može doći do smetnji u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 34542/21 Predmet: Unapređenje sigurnosti informacionih sistema (LOT 1- LOT 5) podijeljeno po lotovima, kako slijedi: LOT 1: PROŠIRENJE SISTEMA MCAFEE DATA LOSS PREVENTION LOT 2: […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Broj nabavke : PPSO-01/21 od 27.04.2021.godine Predmet nabavke: Nabavka radova na održavanju optičkog spojnog puta Sjeverni koridor i gravitirajućih OSP-ova na području koje pokriva Direkcija Zenica za […]

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju TV aparata putem BH Telecoma (komisionar) za sljedeće brandove: 1. Hisense 2. Sony Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću […]

Održavanje opreme – instalacija uređaja MERAJE

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 29.04.2021. godine, u terminu od 07:00 do 10:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Održavanje opreme – zamjena uređaja GORNJI VAKUF

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 29.04.2021. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Odobrenje za radove u sklopu priprema za proširenje 4G tehnologije 26.04.-30.04.2021.

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na širenju 4G mreže, od dana 26.04.2021. do 30.04.2021godine, u terminima od 08:00 do 16:00 sati, može doći do smetnji u […]

Održavanje opreme – zamjena uređaja BLIZNA

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 28.04.2021. godine, u terminu od 07:00 do 10:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Obavještenje o prolongiranju roka za dostavu ponuda za nabavku broj: 24939/21 AZK

Poštovani, Vezano za nabavku proširenje backup sistema, broj: 24939/21 AZK, koja se provodi putem postupka javno nadmetanje, ovim putem vas obavještavamo da je rok za dostavu ponuda […]

Održavanje opreme – zamjena uređaja OSJEK

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 28.04.2021. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Odobrenje za radove na SS Baščaršija u sklopu projekta SW upgrade za TSS-ove

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 26.04/27.04.2021 godine, u terminu od 22:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu telefonskih […]

JAVNI POZIV Ovlaštenim distributerima Sony PlayStation igraćih konzola

Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva ovlaštene distributere Sony PlayStation igraćih konzola da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisma namjere […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 30140/21 Predmet nabavke: Profesionalna kontribucijska oprema za usluge i HD panoramske kamere, podijeljena u dva LOT-a kako slijedi: LOT 1 – Profesionalna kontribucijska oprema za […]

Integracija novog rutera na lokaciji BS Grude

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na sistemu, dana 23.04.2021.godine, u terminu od 10:30 do 11:30 sati, doći do smetnji u radu servisa BH Mobile mreže […]

J A V N I O G L A S

Za prijem pripravnika u radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Odjeljenju za knjigovodstvo materijala i stalnih sredstava, Službe […]

Update CMG Sarajevo, na verziju 11.0.R16

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 23.04.2021. godine, u terminu od 01:00 do 07:00 sati, može doći do kraćih prekida i smetnji u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 27196/21 Predmet nabavke – Nabavka hardverske opreme za potrebe informacionog sistema LOT 1-8 I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

Održavanje opreme – zamjena uređaja SREDNJE

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 22.04.2021. godine, u terminu od 07:00 do 11:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POSTUPKU NABAVKE PUTEM JAVNOG NADMETANJA broj: 04-4509/21

Predmet nabavke: Radovi i usluge na području Direkcije Tuzla na izgradnji kako slijedi: LOT 1: Optičkih privoda do BS Obodnica, Brloški Potok, Šićki Brod LOT 2: Optičkog […]

Održavanje opreme – Integracija uređaja IGW_ZENICA

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 21.04.2021. godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu Internet servisa […]

Zamjena antenskog nosača na objektu TC Gornja Tuzla

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na sistemu, dana 21.04.2021.godine, u terminu od 11:00 do 14:00 sati, moguće smetnje u radu BH Mobile mreže na područjima […]

Migracije Voice karti sa H248 na SIP (Adtran)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 21.04. 2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa […]

Odobrenje za radove u sklopu priprema za proširenje 4G tehnologije 20.04.-23.04.2021.

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na širenju 4G mreže, od dana 20.04.2021. do 23.04.2021.godine, u terminima od 08:00 do 16:00 sati, može doći do smetnji u […]

Prekid optičkog kabla D.Malta – Pofalići

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 17.04. ili 18.04.2021.godine, u terminu od 08:00 do 10:00 sati, doći do smetnji u radu usluga […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 30105/21 Predmet: Nabavka robe – plastična kablovska okna Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Alma Zajko-Kadrić, 033 […]

Upgrade IS čvorova na SS Baščaršija

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 19.04/20.04.2021. i 21.04/22.04.2021 godine, u terminima od 22:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Broj nabavke: 14.4-33-20165/21 Predmet nabavke: Nabavka usluga za redovno održavanje OSP-ova na području Direkcije Goražde za 2021. i 2022. godinu. I. Komunikacija Lice koje je ovlašteno da […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Službi za planiranje i razvoj tehnologija i servisa, Sektora za planiranje i razvoj, Izvršne direkcije za tehnologiju i razvoj servisa, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 04-30136/21 Predmet nabavke: Playout-sistem 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Amina Zekić tel: +387 33 256 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 30436/21 PREDMET NABAVKE: Nabavka i montaža metalnih regala za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo LOT 1 i 2 I. KOMUNIKACIJA Lica koja su ovlaštena da […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 28893/21 Predmet nabavke: Nabavka tipskih ormara za vanjsku montažu TK opreme za FTTC lokacije 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

Migracija GW sa pfSense vFW na Checkpoint vFW

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.04. 2021. godine, u terminu od 00:00 do 02:00 sata, doći do kraćih smetnji u radu […]

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

za prijem radnika na neodređeno vrijeme u Direkciji Brčko, sa mjestom rada u Brčkom, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, objavljen dana 17.11.2020. godine […]

JAVNI POZIV Ovlaštenim distributerima električnih skutera Xiaomi, Segway i oneS

Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva ovlaštene distributere da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisma namjere kojim izjavljuje da može: […]

Preseljenje RR linkova na novi stub (TKC Bihać)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15. i 16.04.2021.godine, u terminu od 11:00 do 14:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 30221/21 SS 1082 Predmet nabavke: Metalni ramovi sa poklopcima za kablovska okna 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 30366/21 NM Predmet nabavke: Izvođenje građevinskih radova na izgradnji BS Mala Peća I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

Update CMG Zenica na verziju 11.0.R15

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 14.04.2021. godine, u terminu od 02:00 do 07:00 sati, doći do kraćih prekida i smetnji u […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ 33217/21 SS

Robe I.1. PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba Slavica Spahić, Namik Merzić Adresa direkcije: ul. Franca Lehara 7 Poštanski broj: 71000 Grad Sarajevo […]

Zamjena RR linka BS Blagaj-MSAN Gubavica

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na sistemu, dana 14.04.2021.godine, u terminu od 09:00 do 11:00 sati, doći do prekida u radu servisa BH Telecoma na […]

Prekid OSP – privod za DC Kraševo (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na optičkom kablu, dana 13.04.2021.godine, u terminu od 08:00 do 11:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH Telecoma […]

Prekid optičkog kabla D.Malta – Kolodvorska (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na optičkom kablu, dana 12.04.2021.godine, u terminu od 17:00 do 20:00 sati, doći do prekida i smetnji u radu servisa […]

Odobrenje za radove na SS Baščaršija u sklopu projekta SW upgrade za TSS-ove

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 13.04./ 14.04.2021. i 15.04./16.04.2021 godine, u terminima od 22:00 do 06:00 sati, doći do smetnji […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 82189/20 Predmet: Izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji prostora za Telecom centar „Kombiteks“ Bihać Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika na radno mjesto – 151. Tehničar, SSS – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 30179/21 Predmet nabavke – Nabavka roba – PEHD cijevi za zaštitu TK kablova i spojnica za PEHD cijevi I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 27414/21 Predmet nabavke – Obnova licenci i funkcionalno unaprjeđenje Check Point vSEC rješenja I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

Upgrade Huawei NAS storage sistema Ocenstor 9000

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 09.04.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, mogući prekidi u dijelovima Moja TV i […]

Održavanje IP/MPLS opreme – upgrade uređaja HRASNICA

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 08.04.2021. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Odjeljenju za upravljanje i održavanje administrativno poslovnih objekata, Službe za opšte poslove, Sektora za opšte poslove, poslove sigurnosti i zaštite […]

Migracije Voice karti sa H248 na SIP (Adtran)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 08.04. 2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 24939/21 Predmet: Nabavka proširenja backup rješenja Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Alma Zajko-Kadrić, 033 256 097, […]

Konfiguracija dodatnih slotova na uređaju BUTMIR_3 (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 06.04.2021.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 27786/21 NM Predmet nabavke :Angažovanje radne snage za potrebe BH Telecoma Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju […]

Migracije Voice karti sa H248 na SIP (Adtran)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 06.04. 2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 08.6.1.1. – 33 – 20302/21 Predmet nabavke: Nabavka usluga održavanja optičkih sistema prenosa Direkcije Sarajevo za period 2021.-2022. godine. Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv […]

Upgrade IS čvorova na SS Baščaršija

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 06.04./ 07.04.2021. i 07.04./08.04.2021 godine, u terminima od 22:00 do 06:00 sati, doći do smetnji […]

Konfiguracija link agregacije na uređaju KAKANj_1 (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 06.04.2021.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke : 28583/21 Predmet nabavke: Nabavka usluge uređenja i održavanja zelenih površina oko objekta ATC Alipašino polje Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: […]

Izmjene i dopune Cjenovnika BH Telecoma – izmjene ponude Biz izbor usluge

Obavještavamo korisnike da će se od 1.aprila 2021. godine primjenjivati usvojene izmjene i dopune Cjenovnika BH Telecoma, koje se odnose na unapređenje postojeće ponude Biz izbor usluge, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 29387/21 PREDMET NABAVKE „Nabavka radova na uređenju toaleta u objektu Dolac Malta Sarajevo“ Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: 1. THI o.d. […]

Obavještenje o prolongiranju roka za dostavu ponuda za nabavku broj: 20372/21-DM

Vezano za nabavku pasivne mrežne opreme, broj:20372/21, koja se provodi putem postupka javno nadmetanje, ovim putem vas obavještavamo da je rok za dostavu ponuda prolongiran do 07.04.2021.godine […]

Migracije Voice karti sa H248 na SIP (Adtran)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 01.04. 2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa […]

Upgrade CMM Zenica na verziju 19.5.2.19

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 31.03./01.042021. godine, u terminu od 23:00 do 07:00 sati, doći do kraćih prekida i smetnji […]

Prekid saobraćaja na RR relaciji BS Klašnice – BS Devetine

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 31.03.2021.godine, u terminu od 10:00 do 13:00 sati, doći do smetnji u radu BH mobile mreže […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 04-4509/21 Predmet nabavke su radovi i usluge na području Direkcije Tuzla na izgradnji kako slijedi: LOT 1: Optičkih privoda do BS Obodnica, Brloški Potok, Šićki […]

SVIM ZAINTERESIRANIM U POSTUPKU NABAVKE POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA UZ OBJAVU BROJ: 24861/21 NM

PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba Namik Merzić / Slavica Spahić Adresa direkcije: Franca Lehara 7 Poštanski broj: 71000 Grad Sarajevo Identifikacioni broj: […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 27587/21 SS 1082 Predmet nabavke: Održavanje stubova (RAN) na području BiH 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma […]

Rekonfiguracija sistema prenosa na lokaciji Gnojnice (RD Mostar)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 30.03.2021.godine, u terminu od 06:30 do 07:30 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa BH […]

Upgrade IS čvorova na SS Baščaršija

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 31.03./ 01.04.2021. i 01.04./02.04.2021 godine, u terminima od 22:00 do 06:00 sati, doći do smetnji […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-26989/21

Predmet nabavke: Nabavka radnih kancelarijskih stolica Nabavka nije podijeljena na lotove. Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv prema navodima iz Zahtjeva za dostavljanje ponude: 1.FEF d.o.o. ul.Azize […]

Prekid optičkog kabla-privod OŠ Umihana Čuvidina (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na optičkom kablu, dana 26.03.2021.godine, u terminu od 10:00 do 11:00 sati, doći do prekida rada servisa BH Telecoma na […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 59848-31/20   Predmet nabavke: Nabavka radova za izgradnju elektroenergetska priključka za BS Sjednica ,Općina Bileća ,RS   Komunikacija   Lica koja su ovlaštena da vode […]

Održavanje IP/MPLS opreme – migracija veza i linkova prema nadprovajderima na uređaju IGW_BIHAC

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 30.03.2021. godine, u terminu od 03:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu Internet servisa […]

Upgrade AXE dijela na SS Baščaršija

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 29.03./ 30.03.2021. godine, u terminu od 22:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 24180/21 JS (4830) Predmet: „Izrada elaborata za kontrolu stubova“ Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: 1. GEO KONZALTING d.o.o. Sarajevo, Ilidža 2. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 06-47239/21 Predmet nabavke: Izvođenje radova na adaptaciji i opremanju prostora za Telekom centar Visoko ul.Čaršijska br.75 (  objekat POŠTA ) za potrebe BH Telecom […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 02-6058/21

Predmet nabavke: Istraživanja s mogućnošću realizacije putem sindiciranih/omnibus istraživanja podijeljenu u lotove kako slijedi: LOT 1: Sindicirana/omnibus istraživanja putem F2F metode LOT 2: Sindicirana/omnibus istraživanja putem CAWI […]

Reboot virtuelne mašine iom-v-mg na cMG Zenica u paketskom jezgru mobilne mreže

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 24.03.2021. godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sati, doći do kraćih prekida i smetnji u […]

Prekid kabla Goražde – Prača (RD Goražde)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 25.03. 2021. godine, u terminu od 08:00 do 12:00 sati, doći do smetnji u radu servisa […]

Migracije Voice karti sa H248 na SIP (Adtran)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 24.03. 2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa […]

Održavanje IP/MPLS opreme – uključenje novih 100G linkova na IGW_BIHAC

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 24.03.2021. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu Internet servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 55079/20 Predmet: Nabavka radova za izgradnju elektroenergetskog priključka za BS Držirep, Općina Gacko, RS Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

Premještanje opreme u IPTV HeadEnd Sali, zgrada TKC A. Polje

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 18.03.2021. godine, u terminu od 06:00 do 06:30 sati, doći do kratkotrajnog prekida u trajanju od […]

Prekid rada Ericsson VDSL FTTB uređaja (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma na sljedećim lokacijama: 18.03.2021. od 12:00 do 14:00 ulaz […]

Migracije Voice karti sa H248 na SIP (Adtran)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 17.03. i 18.03.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu […]

Radovi na mobilnom internetu

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 17.03.2021. godine, u terminu od 01:00 do 05:00 sati, doći do prekida i smetnji u radu […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika na radno mjesto 19. Stručni saradnik-MVK -1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci,, u Službi za […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika na radno mjesto- 41. Šalterski radnik 2 (dva) izvršioca na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, u Službi za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 19059/21 Predmet nabavke – RR uređaji za nove LTE BS, projekte skrećenja parice, velike korisnike, geografsko i kapacitativno proširenje postojeće mreže I. Komunikacija Lica […]

JAVNI POZIV za dostavu neobavezujuće ponude u cilju istraživanja tržišta

Predmet javnog poziva Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo objavljuje javni poziv za dostavu neobavezujućih ponuda, u cilju istraživanja tržišta i iskazivanja interesa za poslovnu saradnju sa kompanijama […]

Zamjena uređaja MSAN Maoča (RD Brčko)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.03.2021. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 21033/21 Predmet nabavke: Nabavka usluga sistematskih pregleda i posebnih pregleda za radnike BH Telecoma LOT 1: Nabavka usluga sistematskih pregleda i posebnih pregleda za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 20372/21 Predmet nabavke – Nabavka pasivne mrežne opreme I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Dalila […]

Migracije Voice karti sa H248 na SIP (Adtran)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 11.03.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika BH Telecoma

Dopuna priloga 6.3.4. – Specifični uslovi usluge Zaštita od DDoS napada Uslijed izmjena funkcionalnosti servisa, proširivanja i unapređenja ponude usluga koje podrazumijevaju pristup internet mreži na kojima […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 2763/21 Predmet nabavke: Klima uređaj split izvedbe sa mogućnošću slobodnog hlađenja ubacivanjem spoljnog zraka i elektrogrijačem (isporuka, transport, montaža i puštanje u rad) za potrebe […]

Prekid saobraćaja u objektu Jablanica

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 11.03.2021.godine, u terminu od 00:00 do 05:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH Telecoma […]

Migracije Voice karti sa H248 na SIP (Adtran)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 10.03.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Uključenje novih 100G linkova na IGW_ZENICA

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 11.03.2021. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu Internet servisa […]

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

I. Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi: RASHODOVANA VOZILA LOT – 1  Teretno […]

Prekid u radu NEPS ACS BBA aplikacije

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 04.03.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Upgrade Adtran uređaja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 04.03.2021 godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Adtran migracija H248 na SIP

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 04.03.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Prekid saobraćaja na RR relaciji BS Dolovi – BS Paklenik

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 03.03.2021.godine, u terminu od 10:00 do 14:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH Telecoma […]

Migracija DSLAMova na nove uređaje NISICI i SREDNJE

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 03.03.2021. godine, u terminu od 07:00 do 10:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Radovi na pristupnim sistemima (RD Mostar)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 04.03.2021.godine na područjima: Energopetrol (Mostar) , u terminu od 08:00 do 09:00 sati, Parsovići (općina Konjic), […]

Migracija uplinkova i GIA korisnika na uređaj IGW_TUZLA

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 02.03.2021. godine, u terminu od 02:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u odvijanju Internet saobraćaja […]

Održavanje Kontakt centra BH Telecoma

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 25.02.2021. godine, u terminu od 23:00 do 00:00 sati, dolaziti do smetnji i prekida u radu […]

Prekid u radu Adtran uređaja Kljaci Rudnik (RD Travnik)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 25.02.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Prekid saobraćaja na DSLAM Trg heroja 32

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 25.02.2021 godine, u terminu od 09:00 do 11:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

I. Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi: LOT – 1  Komponente antenskih stubova […]

Upgrade Adtran uređaja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 25.02.2021 godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Migracija Facebook linkova

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 25.02.2021. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu Facebook servisa […]

Prekid saobraćaja u objektu Glogošnica

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 25.02.2021.godine, u terminu od 00:00 do 04:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH Telecoma […]

Upgrade Adtran uređaja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 24.02.2021. i 25.02.2021 godine, u terminima od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu […]

Radovi na sistemima prenosa na lokaciji BS Humac

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na sistemu prenosa, dana 23.02.2021.godine, u terminu od 10:30 do 11:30 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu mobilne mreže […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Službi za korisničke uređaje, Sektora za kablovsku pristupnu mrežu, Direkcije za mrežnu infrastrukturu, Izvršne direkcije za tehnologiju i razvoj servisa, […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika na radno mjesto 217. Stručni saradnik za nabavku i distribuciju terminalnih uređaja – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno, uz probni rad u trajanju od […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika na radno mjesto – 177. Monter TK kablova i instalacija, KV – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od […]

J A V N I O G L A S

Za prijem u radni odnos u Odjeljenju za fizičku i tehničku zaštitu, Službe za sigurnost i zaštitu, Sektora za opšte poslove, poslove sigurnosti i zaštite, Izvršne direkcije […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika na radno mjesto- 44. Operator, SSS – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Službi […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke: Radovi za izradu kućnih instalacija na TK mrežama koji obuhvataju slijedeće: Izrada instalacijskih koridora sa nabavkom metalnih, PVC kanalica ili cijevi Nabavka i ugradnja mikrocijevi […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke: Nabavka radova (građevinskih i montažnih) na povećanju kapaciteta TK (telekomunikacijskih) mreža na području F BiH za potrebe BH Telecom d.d. Sarajevo, po lotovima kako slijedi: […]

Rekonfiguracija RR linkova na lokaciji BS Široki Brijeg

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na sistemu prenosa, dana 18.02.2021.godine, u terminu od 11:00 do 11:30 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu mobilne mreže […]

Migracija korisnika na Voice karti Adtran uređaja sa H248 na SIP

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 18.02.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Radovi na informacionom sistemu BH Telecoma zbog puštanja u produkciju novog CPS sistema

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 18.02/19.02.2021. godine, u terminu od 22:00 do 02:00 satI, doći do prekida u radu servisa: […]

Upgrade Adtran uređaja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 18.02.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Zamjena upravljačke ploče na DSLAM Čelebići i MSAN Kokorina

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 18.02.2021.godine, u terminu od 07:00 do 09:00 sati, na području Čelebići (općina Konjic), i u terminu […]

Zamjena upravljačke ploče na DSLAM Bjelimići

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 17.02.2021.godine, u terminu od 11:00 do 13:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH Telecoma […]

Apgrade Adtran uređaja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 17.02.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA JEDNIM POTENCIJALNIIM KANDIDATOM UZ DODATNU OBJAVU OBAVJEŠTENJA broj: 7177/21

    Robe i Usluge    I.1.       PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba Slavica Spahić, Namik Merzić Adresa direkcije: ul. Franca Lehara […]

Migracija korisnika na Voice karti Adtran uređaja Stog i Livač sa H248 na SIP

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 11.02.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos

Broj: 10.7-46-8653-1/21 5693 Zenica, 05.02.2021. godine   U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“br. 26/16 i 89/18) i […]

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos

Broj: 10.7-46-8651-1/21 5693 Zenica, 05.02.2021. godine   U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“br. 26/16 i 89/18) i […]

Upgrade Adtran uređaja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 11.02.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Prekid saobraćaja u objektu Mahala

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 10.02.2021.godine, u terminu od 00:00 do 04:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH Telecoma […]

Migracija korisnika na Voice karti Adtran uređaja lokacije Bukovača sa H248 na SIP

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 10.02.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Održavanje IPMPLS opreme – uređaj ASR9912_IGW_DMALTA

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 10.02.2021.godine, u terminu od 02:00 do 04:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada Internet usluga za […]

Obavještenje o prolongiranju roka za dostavu ponuda za nabavku broj: 110957/20

Poštovani,   Vezano za nabavku radova na izgradnji optičkih spojnih puteva do baznih stanica na području Direkcije Tuzla: Brezovo polje, Lončari, Dublje džamija, Janja, Modriča, Stanić Rijeka […]

OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU KRAJNJEG ROKA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 114940/20

Predmet nabavke: Usluga redovnog održavanja DWDM opreme BH Telecoma instalisane u Srbiji i Mađarskoj shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije. Komunikacija Lice/Lica koje/a […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 07-178/21 Predmet nabavke: Unapređenje mediacijskog sistema   1.Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Zehra. Čorhodžić; tel: […]

Radovi na virtualizacijskoj infrastrukturi u ID za IT

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 04.02./05.02.2021. godine, u terminu od 22:00 do 06:00 sati, dolaziti do smetnji i prekida u […]

Izmjene i dopune Cjenovnika za GO pakete

Obavještavamo korisnike da će od 3.2.2021. godine doći do izmjena u Cjenovniku usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma. GO paketi su prošireni/unaprijeđeni u sljedećem: Pretplatniku […]

Migracija korisnika na Voice karti Adtran uređaja lokacije Faočići sa H248 na SIP

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 04.02.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Radovi na informacionom sistemu BH Telecoma zbog puštanja u produkciju novog CPS sistema

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 08.02./09.02.2021. godine, u terminu od 21:00 do 02:00 sata, doći do prekida u radu servisa: […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 8043/21 Predmet nabavke: Nabavka radova na sanaciji krova na objektima BH Telecom :CTK Dolac Malta – Visoki objekat i objekat ATC Hrasnica   1. Komunikacija […]

Upgrade Adtran uređaja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 04.02.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Migracija GW Zimbra servisa sa Cyberoam FW na Checkpoint vFW

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 03.02.2021. godine, u terminu od 00:00 do 03:00 sata, doći do smetnji u radu Zimbra mail […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Predmet: Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad kotla za potrebe BH Telecom-a Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: 1. ELKOMONT d.o.o. Sarajevo 2. […]

Prekid saobraćaja u objektu Gornja Drežnica

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 03.02.2021.godine, u terminu od 00:00 do 04:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 7919/21 Predmet nabavke: Košenje i krčenje rastinja na parcelama na kojim su smješteni TK objekti Društva i to za lotove: Lot 1 – Područje rada […]

Migracija korisnika na Voice karti Adtran uređaja lokacije Matici sa H248 na SIP

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 02.02.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Produženje roka za dostavu informacija – „Hybrid Bonding Access tehnologija“

„BH Telecom obavještava sve zainteresovane kompanije da je rok za dostavu informacija na RFI za implementaciju Hybrid Bonding Access tehnologije u BH Telecomu produžen. Novi rok za […]

Fantastična Ultra akcija “Puno giga za manje briga”

Iskoristi “Puno giga za manje briga” i od 28. januara uživaj u bezbrižnom surfanju, besplatnom korištenju Facebooka, Instagrama i TikToka. Opcije dokupa su: 10 GB / 1 […]

Zamjena ispravljačkog sistema i baterija na RDLU Pasci

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 28.01. 2021.godine, u terminu od 11:00 do 13:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Upgrade Adtran uređaja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 28.01.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Javni poziv za dostavu terminalne opreme radi provjere usaglašenosti sa BH Telecom xDSL/FTTH/BRAS/IPTV/VoIP/ACS sistemima

BH Telecom započinje novi ciklus provjere usaglašenosti terminalne opreme sa BH Telecom xDSL/FTTH/BRAS/IPTV/VoIP/ACS sistemima. Nakon završenog testiranja, za svaki uređaj koji bude u potpunosti ispunio sve tehničke […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 119449/20   Predmet nabavke: Nabavka radova na održavanju optičkih i bakarnih pristupnih i prenosnih mreža na području Direkcije Sarajevo za 2021. i 2022. godinu   […]

Održavanje IPMPLS opreme – migracija CGNAT kartice

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 28.01.2021.godine, u terminu od 03:00 do 06:00 sati, može doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada Internet usluga za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 06-117945/20   Predmet nabavke: Adaptacija prostora, demontaža postojećeg te isporuka, montaža i puštanju u rad novog agregatskog postojenja i NN razvoda u objektu Centra telekomunikacija Bihać […]

Obavijest o prolongiranju rok za dostavljanje ponuda

Poštovani, Ovim putem Vas obavještavamo da se rok za dostavljanje ponuda u predmetnom postupku nabavke radova za redovno održavanje pristupnih mreža na području Direkcije Goražde za 2021. […]

Rekonfiguracija RR linka BS Malić-BS Sovići IP10G

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na sistemu prenosa, dana 22.01.2021.godine, u terminu od 11:00 do 11:45 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu BS Sovići […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA VIŠE PONUĐAČA I OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ: 118984/20

Predmet nabavke: Aplikativno rješenje za podršku troškovnog računovodstva i računovodstvenog odvajanja   U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno odredbama Poziva […]

Prekid saobraćaja u objektu Donja Drežnic

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 22.01.2021.godine, u terminu od 00:00 do 04:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH Telecoma […]

JAVNI POZIV Ovlaštenim distributerima TV aparata Axen, Tesla, Vivax i Vox

Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva ovlaštene distributere TV aparata Axen, Tesla, Vivax i Vox da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom […]

Upgrade Adtran uređaja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 21.01.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Hitni patch uređaja ASR9010_PE_DMALTA

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 19.01.2021.godine, u terminu od 03:00 do 03:30 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada servisa za korisnike […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Broj nabavke: 445/21 DM   Predmet: Nabavka, isporuka, ugradnja i puštanje u rad fan-coila u objektu BH Telecoma – ATC Ilidža I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena […]

Održavanje IPMPLS opreme – uređaj ASR9912_IGW_DMALTA

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 19.01.2021.godine, u terminu od 03:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada Internet usluga za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 03-119624/21 Predmet nabavke: Nabavka i ugradnja sistema tehničke zaštite u baznim stanicama i nadzornim centrima   Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

Izmjena i dopuna Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju

Obavještavamo korisnike da će od 01.02.2021. godine doći do izmjena i dopuna Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma, u okviru:  Usluga BH Line mreže […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 06-119097/21   Predmet nabavke: – Roba – Optički TK kablovi i zaštitne spojnice za optičke kablove   1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode […]

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

I. Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi:   LOT – 1 Rashodovane akumulatorske […]

Radovi na uređaju Nokia BJELASNICA_FTTH

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 13.01.2021.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 112480/20 NM Predmet nabavke :Nabavka unapređenja sistema loadbalancinga i web aplication firewall funkcionalnosti   Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena […]

Prekid optičkog kabla Tešanj-Bukva-Novo Selo-Trebacko Brdo (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na optičkom kablu, dana 12.01.2021.godine, u terminu od 09:00 do 12:00 sati, doći do prekida rada servisa BH Telecoma na […]

Javni poziv za dostavu terminalne opreme radi provjere usaglašenosti sa BH Telecom xDSL/FTTH/BRAS/IPTV/VoIP/ACS sistemima

BH Telecom započinje novi ciklus provjere usaglašenosti terminalne opreme sa BH Telecom xDSL/FTTH/BRAS/IPTV/VoIP/ACS sistemima. U sklopu ovog ciklusa će se vršiti testiranja terminalne opreme za pružanje usluga […]

Hybrid Bonding Access tehnologija

BH Telecom poziva sve zainteresovane kompanije da pokažu interes i dostave odgovore na RFI za implementaciju Hybrid Bonding Access tehnologije u BH Telecomu. Cilj RFI-a je da […]

SW Upgrade dijela RAN mreže pod kontrolom BSC3H i RNC12H

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 14.01.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, može doći do kraćih prekida i otežanog rada: […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 114940/20

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 114940/20   Predmet nabavke: Usluga redovnog održavanja DWDM opreme BH Telecoma instalisane u Srbiji i Mađarskoj   […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 110957/20   Predmet: Nabavka radova na izgradnji optičkih spojnih puteva do baznih stanica na području Direkcije Tuzla: Brezovo polje, Lončari, Dublje džamija, Janja, Modriča, Stanić […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 04-113164/20 Predmet nabavke: Usluge održavanja Nortel DPN za javne telefonske govornice shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije.   Komunikacija   Amina […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 100692/20 Predmet nabavke: IPTV XVM Transcoding proširenje I. Komunikacija Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Merima Bajrić, tel: […]

Upgrade Adtran uređaja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 07.01.2021.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

PREDMET NABAVKE Nabavka usluga servisiranja i održavanja opreme za klimatizaciju u administrativno poslovnim objektima BH Telecoma (LOT 1-LOT 7). 1. LOT 1 – područje rada kantona Sarajevo […]

Migracija saobraćaja na novi PCRF sistem

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 05.01. 2021.godine, u terminu od 02:00 do 06:00 sati, doći do otežanog rada servisa kako slijedi: […]

Super ponuda – “TeenZ” paket sa kombinovanim načinom plaćanja

Za neograničen pristup Facebooku, Instagramu i Tik-Tok aplikaciji!

Izmjene i dopune Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma „Live kamere – oglašavanje“

BH Telecom od 4.1.2021. godine nudi svojim korisnicima uslugu „Live kamere – Oglašavanje“ koja podrazumijeva plasiranje oglasnih poruka korisnicima MojaTV i Moja webTV usluga, putem live TV […]

Odluka o izmjenama Cjenovnika usluga – BULK SMS i Mobilno oglašavanje

Obavještavamo korisnike će od 01.02.2021g. doći do promjena U Cjenovniku usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma za usluge Bulk SMS i Mobilno oglašavanje

Prolongiranje roka za dostavu ponuda, nabavka br. 113156/20

Poštovani, U postupku nabavke sistema za upravljanje i nadzor voznim parkom BH Telecoma putem pregovaračkog postupka sa više pozvanih ponuđača uz dodatnu objavu obavještenja br. 113156/20 , […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 110297/20 NM Predmet nabavke: Nabavka opreme za ličnu zaštitu Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji I. Komunikacija   Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

Migracija saobraćaja na novi PCRF sistem

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 05.01. 2021.godine, u terminu od 02:00 do 06:00 sati, doći do otežanog rada servisa kako slijedi: […]

Unapređenje usluga Korporativni pristup (M2M) i Paket za fiskalne kase

Nove pogodnosti za poslovne korisnike

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-115247/20

Predmet nabavke: Usluge istovara i utovara robe, sortiranja i smještaja materijalnih vrijednosnica u skladište te drugih manuelnih radova Nabavka nije podijeljena na lotove. Nazivi ponuđača kojima se […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 96445/20 Predmet nabavke – Nabavka radova za redovno održavanje pristupnih mreža na području Direkcije Goražde za 2021. i 2022. godinu I. Komunikacija   Lica […]

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POSTUPKU NABAVKE PUTEM JAVNOG NADMETANJA broj: 04-101854/20

Predmet nabavke: Instalacioni materijal za RAN 1. Komunikacija   Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:   Amina Zekić tel: +387 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 103062/20 Predmet nabavke: Oprema za napajanje za BS i IP/MPLS uređaje I. Komunikacija Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime BH Telecoma sa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke : 112075/20 Predmet nabavke: Nabavka usluge servisiranja viljuškara i paletara ,za potrebe ID za investicije u 2021 i 2022.godin Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv […]

Javni oglas

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine FBiH”, br. 26/16 i 89/18), i članom 4. Uredbe o postupku prijema u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA VIŠE POTENCIJALNIH KANDIDATA UZ DODATNU OBJAVU OBAVJEŠTENJA broj: 113156/20

Predmet nabavke: nabavka sistema za upravljanje i nadzor voznim parkom BH Telecoma U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno odredbama Poziva […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 109993/20 Predmet nabavke: Servisiranje građevinske mehanizacije za 2021. i 2022. godinu za potrebe Izvršne direkcije za investicije po LOT-ovima kako slijedi: LOT 1 – Servisiranje […]

Obavijest o izmjenama Cjenovnika u dijelu koji se podnosi na uslugu Pay-per-View

U Cjenovniku usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma vrši se izmjena u okviru nomeklaturnog broja 4.3. Pay-per-View kako slijedi: Naziv usluge Pay-per-View Jedinica mjere Cijena […]

JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM PONUĐAČIMA ZA PRIJAVU NA LISTU KVALIFIKOVANIH PONUĐAČA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM D.D. SARAJEVO

Grupa predmeta nabavki 1. Nabavka i realizacija usluga istraživanja i rezultata istraživanja sa agencijama za istraživanje tržišta 2. Nabavka izvještaja istraživanja / studija 3. Godišnja nabavka članarina […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Broj nabavke : 112822/20 NM Predmet nabavke: Nabavka i ugradnja ampula sa nosačem za automatsko gašenje požara I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

I. Komunikacija   Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Dalila Mujarić, 033 256 098, e-mail: dalila.mujaric@bhtelecom.ba, Alma Zajko – Kadrić, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Broj nabavke: 111352/20 DM Predmet: Nabavka izgradnje elektroenergetskog priključka za BS Žuljevica, Opština Novi Grad – RS, sa rješavanjem svih neophodnih odobrenja i saglasnosti za izgradnju, rješavanjem […]

Javni oglas

U skladu sa članom 20a. st.(1) i (2) Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br.26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema radnika u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 108114/20 Predmet nabavke: Nabavka građevinskih i drugih radova na redovnom održavanju pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva na području djelovanja Direkcije Bihać,prema LOT-ovima kako slijedi […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 82189/20 Predmet: Izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji prostora za Telecom centar „Kombiteks“ Bihać Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

Javni oglas

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

Javni oglas

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 108195/20 MB Predmet nabavke: sredstva / materijal za održavanje higijene I. Komunikacija   Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime BH Telecoma sa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 103410/20 Predmet: Nabavka motornih vozila 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Alma Zajko-Kadrić, 033 256 097, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 103061/20

Predmet nabavke: Nabavka pokretnih dizel električnih agregata U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno odredbama Poziva i Tenderske dokumentacije.   Komunikacija […]

Obavijest o izmjenama Cjenovnika usluga – postpaid mobilni paketi

Mobilni paketi EXTRA – ponuda od 4.januara 2021. godine

Obavijest o izmjenama i dopunama cjenovnika – redizajn usluge Korporativni pristup (M2M)

Obavještavamo korisnike da će od 1.januara 2021.godine ponuda usluge Korporativni pristup (M2M) BH Telecoma biti unaprijeđena

Prolongiranje roka za dostavu ponuda

U postupku nabavke usluga angažovanja radne snage za proizvodnju metalnih konstrukcija putem pozivnog postupka sa dodatnom objavom obavještenja br. 06/100981/20 , rok za dostavu ponuda prolongira se […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 100647/20 Predmet nabavke: “Građevinski i montažni radovi za izgradnju PM FTTH Tuleg za potrebe BH Telecom d.d. Sarajevo, a na području Direkcije Mostar (Hercegovačko – […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-100981/20

Predmet nabavke: nabavka usluga angažovanja radne snage za proizvodnju metalnih konstrukcija ( radionička izrada stubova, kontejnera i sl) Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavljanje ponude: […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 104070/20 Predmet nabavke: Nabavka, isporuka i montaža klima uređaja Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: 1. Clima Trade doo Sarajevo 2. Elektroprofing […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 02-94599/20 Predmet nabavke: Nabavka usluga održavanja pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva za potrebe BH Telecoma d.d.Sarajevo – Direkcija Tuzla, za 2021. i 2022.godinu, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 02-102327/20 Predmet nabavke: Građevinski, zanatski i montažni radovi pri održavanju pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva na području Direkcije Mostar za 2021. i 2021. godinu […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 101016/20 Predmet nabavke: „Nabavka hardverske opreme za potrebe informacionog sistema BH Telecoma, podijeljena na lotove kako slijedi: – LOT 1: Računari – LOT 2: Prijenosni […]

Dostavlja se svim ponuđačima koji su preuzeli predmetnu tendersku dokumentaciju

Poštovani, Ovim putem Vas obavještavamo da se rok za dostavljanje ponuda u predmetnom postupku nabavke klima uređaja kompaktne izvedbe sa mogućnošću slobodnog hlađenja i elektrogrijačem (isporuka i […]

Poništenje javnog oglasa

Na osnovu člana 43. Priloga broj 1. – Organizacija rada Društva, Pravilnika o radu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (prečišćeni tekst), broj: 00.1-2.2-83058-1/17, 00.1-14-52313/18, 00.1-14-61199/18, 00.1-14-117198/18-2, 00.1-14-26635/19-1, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 95964/20 NM Predmet nabavke :Nabavka korisničkih CPE uređaja – QAM modulatora Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji I. Komunikacija   Lica koja su ovlaštena da vode […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 99484/20 Predmet nabavke – Nabavka opreme za proširenje kapaciteta privatne računarske mreže informacionog sistema BH Telecoma I. Komunikacija   Lica koja su ovlaštena da […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 95964/20 NM Predmet nabavke :Nabavka korisničkih CPE uređaja – QAM modulatora Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji I. Komunikacija   Lica koja su ovlaštena da vode […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 101529/20 Predmet nabavke: Građevinski i montažni radovi pri održavanju pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva na području Direkcije Zenica za period 2021. i 2022. godina […]

Javni oglas

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 04-101854/20 Predmet nabavke: Instalacioni materijal za RAN 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Amina Zekić tel: […]

Važno obavještenje za korisnike

U proteklom periodu imali smo veliki broj prijava od korisnika kojima stižu lažni mailovi sa adresa koje liče na mail adrese BH Telecoma.

JAVNI OGLAS

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

Javni oglas

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

Javni oglas

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

JAVNI POZIV Ovlaštenim distributerima uređaja proizvođača Apple

Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva Apple ovlaštene distributere da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisma namjere kojim izjavljuje da […]

JAVNI POZIV Ovlaštenim distributerima uređaja proizvođača Xiaomi

Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva Xiaomi ovlaštene distributere da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisma namjere kojim izjavljuje da […]

JAVNI POZIV ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača Samsung, Alcatel, CAT, Huawei, LG, Nokia, Tesla, ZTE, Honor i Realme

Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisama namjere. Uz pismo namjere, potrebno […]

JAVNI OGLAS

U skladu sa članom 32. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u […]

Javni poziv

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju pročišćivača zraka putem BH Telecoma (komisionar) za sljedeće brandove: 1. LG 2. Philips 3. Levoit 4. Rowenta 5. Beurer […]

Obavijest o izmjenama Cjenovnika – Teleglasanje

Obavještavamo korisnike da će od 01.12. 2020 godine doći do izmjene u Cjenovniku usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma u dijelu koji se odnosi na Televoting.

JAVNI OGLAS

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

JAVNI OGLAS

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine FBiH”, br. 26/16 i 89/18), i članom 4. Uredbe o postupku prijema u […]

JAVNI OGLAS

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine FBiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u […]

JAVNI OGLAS

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine FBiH”, br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u […]

JAVNI OGLAS

U skladu sa članom 20a. stav (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

Javni poziv

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju Smart Home rješenja putem BH Telecoma (komisionar) za sljedeće brandove: 1. OBLO Living 2. Fritz!BOX   Uz prijavu potrebno […]

JAVNI POZIV ZA PRODAJU RASHODOVANIH VOZILA ( II put )

JAVNI POZIV ZA PRODAJU RASHODOVANIH VOZILA ( II put ) I Predmet poziva Predmet poziva je prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za prodaju rashodovanih  vozila Direkcije Sarajevo, […]

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

I. Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi: LOT – 1 Rashodovane akumulatorske baterije […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 86498/20   Predmet nabavke: Građevinski i montažni radovi za izgradnju PM FTTH Šikulje za potrebe BH Telecom d.d. Sarajevo, […]

Obavještenje o prolongiranju roka za dostavljanje inicijalnih ponuda

Obavještenje o prolongiranju roka za dostavljanje inicijalnih ponuda Ovim putem obavještavamo sve zainteresovane da se produžava rok za dostavu inicijalnih ponuda do 13.10.2020 godine do 16h. 08.10.2020 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 86937/20 MB   Predmet nabavke: pružanje špediterskih usluga   I. Komunikacija   Lice/Lica koje/a je/su […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 06-86166 /20   Predmet nabavke: Nabavka građevinskih i montažnih radova za izgradnju FTTH mreža, PM uži centar grada,obuhvati Mejtaš […]

JAVNI OGLAS

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

Obavijest poslovnim korisnicima

Izmjene i dopune u ponudi Cloud usluga BH Telecoma.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 83844/20   Predmet nabavke – Nabavka usluge servisa tehničkih sredstava i opreme, te periodičnog pregleda ispravnosti sistema videonadzora […]

Obavještenje o nabavci putem javnog nadmetanja

Broj nabavke: 82189/20 Predmet: Izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji prostora za Telecom centar „Kombiteks“ Bihać Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 82189/20   Predmet: Izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji prostora za Telecom centar „Kombiteks“ Bihać   Komunikacija Lica koja […]

Odobrenje za radove – na OSP Lukavac – Gračanica 96vl. privod za ATC Orahovica Rijeka

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na optičkom kablu, dana 30.09.2020.godine, u terminu od 09:00 do 13:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada servisa/usluga za korisnike […]

Konfigurisanje link agregacije na uređaju Nokia B_PETROVAC_1 (Direkcija Bihać)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 30.09.2020.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kraćih prekida u radu servisa BH […]

Zamjena ispravljačkog sistema i baterija na lokaciji RDLU Požarike, Opština Gradačac (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 29.09.2020.godine, u terminu od 13:00 do 15:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH Telecoma […]

Upgrade mrežnih elemenata Iskratel SI3000 (RD Zenica i RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 30.09.2020.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kraćih prekida u radu servisa BH […]

Software upgrade na uređaju MSAN Adtran Crkvice_2 (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 29.09.2020.godine, u terminu od 06:00 do 06:30 sati, doći do kraćih prekida u radu servisa BH […]

Upgrade mrežnih elemenata Iskratel SI3000 (RD Zenica i RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 29.09.2020.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kraćih prekida u radu servisa BH […]

Obavještenje o nabavci putem pregovaračkog postupka sa dodatnom objavom obavještenja

Broj nabavke: 79047/20 Predmet: Nabavka unaprijeđenja funkcionalnosti Workforce Management rješenja i Managed servisa shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije. I. Komunikacija Lica koja […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 79047/20   Predmet: Nabavka unaprijeđenja funkcionalnosti Workforce Management rješenja i Managed servisa shodno odredbama Poziva […]

Obavještenje o nabavci putem javnog nadmetanja

Broj nabavke: 04-33917/20 Predmet nabavke: Antene za proširenje radio-pristupne mreže, lotovi 1 – 3 1.    Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 04-33917/20   Predmet nabavke: Antene za proširenje radio-pristupne mreže, lotovi 1 – 3   1.    Komunikacija Lica koja su […]

Najava prekida i otežanog rada mobilnog interneta

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 24.09.2020.godine, u terminu od 02:00 do 03:00 sata, doći do smetnji i prekida u radu servisa […]

Odobrenje za radove na uređaju Adtran Branilaca_Grada_1 (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 24.09.2020.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kraćih prekida u radu servisa BH […]

Odobrenje za radove – na OSP Lukavac – Gračanica 96vl. privod za ATC Orahovica Rijeka

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na optičkom kablu, dana 25.09.2020.godine, u terminu od 09:00 do 13:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada servisa/usluga za korisnike […]

Konfigurisanje link agregacije na uređaju Nokia_KALIBUNAR_1 (Direkcija Travnik)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 24.09.2020.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kraćih prekida u radu servisa BH […]

Održavanje IPMPLS opreme – upgrade uređaja IGW_APOLJE

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 30.09.2020.godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada Internet usluga za […]

Javni poziv za pretkvalifikaciju za dostavljanje ponuda vršenja usluga produkcije i prijenosa utakmica m:tel Premijer Lige BIH u Kantonu i van Kantona Sarajevo za potrebe multimedijalnih servisa BH Telecoma d.d. Sarajevo

BH Telecom poziva sve zainteresirane ponuđače da dostave prijavu na pretkvalifikacije za učešće u postupku nabavke usluga do 28.09.2020.godine do 15h elektronskim putem na e-mail adrese navedene […]

Obavještenje o nabavci putem pregovaračkog postupka sa dodatnom objavom

Robe i Usluge I: Poziv za dostavu I.1. PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba Slavica Spahić, Namik Merzić Adresa direkcije: ul. Franca Lehara […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM Robe i Usluge I: Poziv za dostavu     I.1. PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija BH Telecom d.d. […]

Upgrade mrežnih elemenata Iskratel SI3000 (RD Zenica i RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 22.09.2020.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kraćih prekida u radu servisa BH […]

Rekonfiguracija uređaja Nokia BABINO_1

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.09.2020.godine, u terminu od 06:00 do 06:30 sati, doći do kraćih prekida u radu servisa BH […]

Konfigurisanje link agregacije (uređaj Nokia VISOKO_1)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 17.09.2020.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kraćih prekida u radu servisa BH […]

Obavještenje o nabavci putem pozivnog postupka sa dodatnom objavom obavještenja o nabavci broj: 03-81631/20

Predmet nabavke: nabavka usluga dezinfekcije telecom šopova, šalter sala i poslovnih zgrada u Kantonu Sarajevo Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavljanje ponude: 1. Eko – […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-81631/20

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-81631/20 Predmet nabavke: nabavka usluga dezinfekcije telecom šopova, šalter sala i poslovnih zgrada u […]

Radovi na IPMPLS opremi – zamjena uređaja ASR901_PE_ZLATAR

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15.09.2020.godine, u terminu od 08:00 do 11:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada servisa BH Telecom-a, […]

Odobrenje za radove na uređaju Adtran Zavidovici_2 (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 14.09.2020.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kraćih prekida u radu servisa BH […]

Odobrenje za radove – upgrade uređaja Iskratel SI3000 u RD Tuzla i RD Zenica

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15.09.2020.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kraćih prekida u radu servisa BH […]

Obavještenje o nabavci putem pregovaračkog postupka sa objavom obavještenja broj: 111119/17 CK

Predmet nabavke: Nabavka Common Inventory System rješenja shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije. Komunikacija Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 111119/17 CK

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 111119/17 CK Predmet nabavke: Nabavka Common Inventory System rješenja   shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude […]

Obavještenje o nabavci putem pozivnog postupka sa objavom

Predmet nabavke: Nabavka spojnica za optičke kablove kapaciteta 432 vlakna Broj nabavke: 77024/20 putem pozivnog postupka za dostavljanje ponuda u skladu sa tenderskom dokumentacijom, koja je u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Predmet nabavke: Nabavka spojnica za optičke kablove kapaciteta 432 vlakna   Broj nabavke: 77024/20 putem pozivnog postupka za dostavljanje […]

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, sa probnim radom u trajanju od 3 (tri) mjeseca na radno mjesto 59. Tehničar za pristupne mreže, SSS- 2 (dva) izvršioca u Službi za pristupne mreže i terminalnu opremu, Sektora za tehničku podršku, sa mjestom rada u Bihaću i Bužimu.

Odobrenje za radove na lokaciji BS Grude

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na sistemima prenosa, dana 10.09.2020.godine, u terminu od 10:00 do 13:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada usluga/servisa BH Telecom-a […]

Obavještenje o nabavci putem javnog nadmetanja

Broj nabavke: 76185/20 SS Predmet nabavke : Openshift licence i usluga obuke Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji I.       Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

Obavještenje o nabavci putem javnog nadmetanja

PREDMET NABAVKE Nabavka motornih vozila za potrebe Dioničkog Društva BH Telecom Sarajevo (LOT 1-LOT 5). LOT 1 Putnička motorna vozila (klasa malih,srednjih  vozila) LOT 2 Putnička motorna […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 76185/20 SS   Predmet nabavke : Openshift licence i usluga obuke   Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji   I.       […]

Odobrenje za radove na uređaju DSLAM Adtran Banovići

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 09.09.2020.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga za […]

Obavještenje o nabavci putem pozivnog postupka sa dodatnom objavom obavještenja

Broj nabavke: 74286/20 PREDMET NABAVKE „Nabavka usluga servisiranja i atestiranja trafo stanica u vlasništvu BH Telecoma d.d Sarajevo“ Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 74286/20   PREDMET NABAVKE   „Nabavka usluga servisiranja i atestiranja trafo stanica u vlasništvu BH […]

JAVNI POZIV Ovlaštenim distributerima TV aparata Axen, Tesla, Vivax i Vox

Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva ovlaštene distributere TV aparataAxen, Tesla, Vivax i Vox da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA PREDMET NABAVKE   Nabavka motornih vozila za potrebe Dioničkog Društva BH Telecom Sarajevo (LOT 1-LOT 5).     LOT 1 Putnička […]

Obavještenje o nabavci putem pozivnog postupka sa dodatnom objavom obavještenja o nabavci broj: 04-76504/20

Predmet nabavke: Rezervni dijelovi za potrebe redovnog održavanja sistema energetike u BH telecomu Nabavka nije podijeljena na lotove. Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv prema navodima iz […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-76504/20

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-76504/20 Predmet nabavke: Rezervni dijelovi za potrebe redovnog održavanja sistema energetike u BH telecomu […]

Odobrenje za radove na prebacivanju RR uređaja na novi dodatni ispravljački sistem na lokaciji BS Petibor (RD Goražde)

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 09.09.2020.godine, u terminu od 10:00 do 13:00 sati, može doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada usluga/servisa BH Telecom-a […]

Odobrenje za radove na lokaciji BS Buturović Polje

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na sistemima prenosa, dana 03.09.2020.godine, u terminu od 10:00 do 11:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada usluga/servisa BH Telecom-a […]

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS opreme – restart uređaja IGW_TUZLA

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 03.09.2020.godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada Internet usluga za […]

Obavijest za korisnike o izmjenama i dopunama Cjenovnika – Data paketi (M2M)

Obavještavamo korisnike da BH Telecom od 1.oktobra 2020.godine značajno unapređuje ponudu usluge pristupa mobilnoj mreži za prijenos podataka – DATA paketi (M2M).

Unapređenje ponude – nove mogućnosti za korisnike Biz izbora i Toptim Comfort group paketa

Obavještavamo korisnike da će od 1. oktobra 2020. godine doći do izmjena/dopuna u ponudi usluga Biz izbor i Toptim.

Obavijest za korisnike o izmjenama i dopunama Cjenovnika – Moja TV Snimalica

BH Telecom će od 1.oktobra ove godine primjenjivati nove, niže cijene mjesečne naknade za dodatnu uslugu Moja TV Snimalica.

Obavještenje o nabavci putem javnog nadmetanja

Broj nabavke : 06-47239/20 ponovljeni Predmet nabavke: Izvođenje radova na adaptaciji i opremanju prostora za Telekom centar Visoko ul.Čaršijska br.75 ( objekat POŠTA) za potrebe BH Telecom […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 06-47239/20 ponovljeni   Predmet nabavke: Izvođenje radova na adaptaciji i opremanju prostora za Telekom centar Visoko ul.Čaršijska br.75 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke : 71992/20   Predmet nabavke: Nabavka robe – ALATI I INSTRUMENTI ZA ENERGETIKU (LOT 1 i 2 […]

JAVNI POZIV Ovlaštenim distributerima Sony PlayStation igraćih konzola i dodatne opreme

  Predmet javnog poziva   BH Telecom d.d. Sarajevo poziva ovlaštene distributere Sony PlayStation igraćih konzola i dodatne opreme da iskažu interes za poslovnu saradnju.   Ovlašteni […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 65324/20   Predmet nabavke: Managed servis za potrebe unapređenja funkcionalnosti SAP ERP sistema shodno odredbama […]

Obavijest: BH Telecom ne vrši instalaciju 5G mreže

Povodom sve učestalijih upita medija, te neosnovanih i netačnih navoda i komentara po društvenim mrežama u kojima se lažno predstavljaju činjenice o instaliranju 5G baznih stanica u Bosni i Hercegovini, ovim putem obavještavamo javnost da BH Telecom ne vrši instalaciju 5G mreže.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 06-68828/20   Predmet nabavke:   Građevinski radovi za izgradnju FTTH mreže PM Ključ KP 2, KP 8, KP 9 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 68648/20   Predmet nabavke: STB uređaji   I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 68312/20 MB   Predmet nabavke: Mjerni instrumenti OTDR za pristupne mreže   I. Komunikacija   […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke: 68345/20   Predmet nabavke: Mjerni instrumenti TDR TS 54 Test Set Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 67845/20 SS   Predmet nabavke :Set alata za kabl montere   Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji   I. Komunikacija […]

OBAVJEŠTENJE O DODATNOM PRODUŽENJU ROKA ZA INICIJALNE PONUDE U NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O DODATNOM PRODUŽENJU ROKA ZA INICIJALNE PONUDE U NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 04-50346/20   Predmet:   Nova platforma za IN-sisteme […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 03-68603/20   Predmet nabavke:Kurirske usluge u unutrašnjem poštanskom prometu za potrebe BH Telecoma -web shop   I. Komunikacija Lica […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 67109/20 NM   Predmet nabavke : Pružanje usluga kontakt centra u prostorijama BH Telecoma.   Sve detaljno prema tenderskoj […]

Održavanje IPMPLS opreme – upgrade uređaja ZIVINICE-1

Održavanje IPMPLS opreme – upgrade uređaja ZIVINICE-1 Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 11.08.2020.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći […]

Održavanje IPMPLS opreme – upgrade uređaja ZIVINICE-1

Održavanje IPMPLS opreme – upgrade uređaja ZIVINICE-1 Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 11.08.2020.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 02-68327/20   Predmet nabavke: Splicer Fujikura ili ekvivalent   Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 64984/20   Predmet nabavke: „Angažovanje radne snage za potrebe izvođenja radova na izgradnji TK mreža na području FBiH“   […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Predmet nabavke: Nabavka radova na uređenju parking prostora uz portirnicu CTK Dolac Malta   Broj nabavke: 65821/20 NM putem […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-59202/20

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-59202/20 Predmet nabavke: Namještaj za potrebe kontakt-centra   Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv […]

Obavijest o izmjenama Cjenovnika – izmjene u ponudi Cinemax, HBO i HBO Premium dodatnih paketa i izmjene u ponudi osnovnih Moja TV paketa

Obavještavamo korisnike da se od 1.septembra ove godine vrše sljedeće izmjene u ponudi/Cjenovniku BH Telecoma:

Obavijest korisnicima – Komercijalni SMS i MMS

Izmjene i dopune Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma – Komercijalni SMS i MMS

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 64549/20 NM   Predmet nabavke :Nabavka usluge kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja   Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji   I. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 65228/20   PREDMET NABAVKE   „Nabavka usluga demontaže, transporta, reparacije i montaže pločastog namještaja u […]

Obavještenje o produženju roka za inicijalne ponude u nabavci putem pregovaračkog postupka sa dodatnom objavom obavještenja

Broj nabavke: 04-50346/20 Predmet: Nova platforma za IN-sisteme shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije. Ovim vas obavještavamo o produženju roka za prijem ponuda […]

Obavještenje o nabavci putem pozivnog postupka sa dodatnom objavom obavještenja

Broj nabavke: 64292/20 MB Predmet nabavke: Sanacija oštećenog dijela asfalta na platou objekta BH Telecoma, ulica Bulevar Meše Selimovića 18, Sarajevo I. Komunikacija Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a […]

Obavještenje o nabavci putem pozivnog postupka sa dodatnom objavom obavještenja

PREDMET NABAVKE – Nabavka opreme za ličnu zaštitu I. KOMUNIKACIJA Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Dalila Mujarić, tel: +387 […]

Obavještenje o nabavci putem pozivnog postupka sa dodatnom objavom obavještenja o nabavci broj: 04-60746/20

Predmet nabavke: PSTN/VoIP Anti-vandal telefoni Nabavka nije podijeljena na lotove. Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv: 1. Unibox d.o.o. Mostar, 2. Iskratel d.o.o. Kranj, 3. Masterline d.o.o. […]

Obavještenje o nabavci putem pozivnog postupka sa dodatnom objavom obavještenja o nabavci broj: 06-65158/20

Predmet nabavke: nabavka građevinskih radova na izgradnji BS Katunište (disloacija ), Direkcija Bihać Nabavka nije podjeljena na lotove. Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavljanje ponude: […]

Obavijest za učesnike Javnog poziva za prijavu scenarija igrane serije o prolongiranju roka za evaluaciju pristiglih prijava

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo sa sjedištem na adresi ulica Franca Lehara broj 7, Sarajevo, obavještava učesnike Javnog poziva za prijavu scenarija igrane serije objavljenog na stranici www.bhtelecom.badana […]

Javni poziv za dostavu ponuda za kupovinu TV sadržaja/ djela bh produkcije

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo sa sjedištem na adresi ulica Franca Lehara broj 7, Sarajevo, poziva zainteresirana lica za dostavu ponuda za kupovinu prava na emitovanje djela/ […]

Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupovinu poslovnog prostora na području Općine Konjic za potrebe Direkcije Mostar, BH Telecom d.d. Sarajevo

1. Predmet poziva: BH Telecom d.d. Sarajevo, ulica Franca Lehara broj 7, 71 000 Sarajevo, obavještava sva pravna i fizička lica da mogu dostaviti podatke o poslovnom […]

Javni poziv ovlaštenim distributerima tablet uređaja Lenovo

Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisama namjere. Uz pismo namjere, potrebno […]

Javni oglas za prodaju rashodovanih sredstava Društva

I. Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi:  RASHODOVANA VOZILA LOT – 1  Teretno motorno […]

Obavijest korisnicima – Toptim i IP Centrex

Komercijalni popusti na ostali telekomunikacioni saobraćaj u okviru Toptim i IP Centrex usluga se nastavljaju i dalje primjenjivati.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 06-65158/20

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 06-65158/20 Predmet nabavke: nabavka građevinskih radova na izgradnji BS Katunište (disloacija ), Direkcija Bihać […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-60746/20

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-60746/20 Predmet nabavke: PSTN/VoIP Anti-vandal telefoni Nabavka nije podijeljena na lotove.   Nazivi ponuđača […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA PREDMET NABAVKE – Nabavka opreme za ličnu zaštitu   I. KOMUNIKACIJA   Lica koja su ovlaštena da […]

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA INICIJALNE PONUDE U NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA INICIJALNE PONUDE U NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 04-50346/20   Predmet:   Nova platforma za IN-sisteme shodno […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 64292/20 MB   Predmet nabavke: Sanacija oštećenog dijela asfalta na platou objekta BH Telecoma, ulica […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 38795/20 MB   Predmet nabavke: sigurnosni koferi za prijenos novca   I. Komunikacija   Lice/Lica […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA PREDMET NABAVKE   – Nabavka roba – pribora za obradu optičkih spojnica i loose tuba u optičkim […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 55079/20   Predmet: Nabavka radova za izgradnju elektroenergetskog priključka za BS Držirep, Općina Gacko, RS   Komunikacija Lica koja […]

Odgovor na zahtjev za prolongiranje roka za nabavku broj: 46876/20

Odgovor na zahtjev za prolongiranje roka za nabavku broj: 46876/20 Poštovani,   Vezano za nabavku proširenje WLAN mreže u 2020.godini (LOT 1-LOT 3), broj: 46876/20 AZK,koja se […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 51986/20 SS   Predmet nabavke :RR dual – band uređaji velikog kapaciteta   Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji   […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 59848/20   Predmet nabavke: Nabavka radova za izgradnju elektroenergetska priključka za BS Sjednica ,Općina Bileća ,RS   1. Komunikacija […]

Obavještenje o nabavci putem pozivnog postupka sa objavom za nabavku i sukcesivnu isporuku prehrambenih proizvoda i napitaka – kafa, čajevi i ugostiteljski šećer za potrebe Direkcije Sarajevo

Broj nabavke: 08.6.1.1 – 33 – 27808/20 Predmet nabavke je nabavka robe: Nabavka i sukcesivna isporuka prehrambenih proizvoda i napitaka – kafa, čajevi i ugostiteljski šećer. Nazivi […]

OBAVIJEST O ISPLATI DIVIDENDE DIONIČARIMA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO

Saglasno Odluci o isplati dividende, broj 00.1-03-46554-5/20 donešenoj na 58. Sjednici Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo održanoj dana 29.06.2020. godine, Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo obavještava dioničare o isplati dividende.

OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU KRAJNJEG ROKA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 33876/20

OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU KRAJNJEG ROKA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 33876/20 Predmet nabavke: SW za analizu, optimizaciju i troubleshooting na […]

Obavijest korisnicima – izmjena cijena roaming saobraćaja u Zoni 1

Obavještavamo korisnike da će BH Telecom od 1.jula ove godine primjenjivati nove, niže cijene roaming usluga u Albaniji, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji i Srbiji.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 42033/20   Predmet nabavke: „Nabavka računara, štampača, web kamera i slušalica za potrebe informacionog sistema BH Telecoma, podijeljena na […]

Odgovor na zahtjev za prolongiranje roka za nabavku broj: 46876/20

Odgovor na zahtjev za prolongiranje roka za nabavku broj: 46876/20   Vezano za nabavku proširenje WLAN mreže u 2020.godini (LOT 1-LOT 3), broj: 46876/20 AZK,koja se provodi […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 40939/20NM   Predmet nabavke :Nabavka VMWare licenci i mini PC   LOT 1 – Vmware licence   Lot 2 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 04-50346/20   Predmet nabavke: Nova platforma za IN-sisteme   shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 42036/20   Predmet nabavke – Proširenje virtualizacijske platforme informacionog sistema, prema lotovima kako slijedi:   · LOT 1 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-50525/20

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-50525/20 Predmet nabavke: Radne kancelarijske stolice   Nabavka nije podijeljena na lotove.   Nazivi […]

Prolongiranje roka za dostavljanje ponuda

Prolongiranje roka za dostavljanje ponuda Poštovani,   Obavještavamo Vas da se rok definisan pozivom za dostavljanje i otvaranje ponuda putem pozivnog postupka br. 41901/20 za nabavku terminalne […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-47857/20

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-47857/20 Predmet nabavke: Materijal za potrebe održavanja objekata   Nabavka je podijeljena na lotove […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 07-42035/20   Predmet nabavke: Nabavka proširenja kapaciteta storage sistema   LOT 1: arhivski storage sistema -zamjena za postojeći EMC […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA PREDMET NABAVKE: Nabavka sanacije oštećenog dijela asfalta na platou objekta BH Telecoma, ulica Bulevar Meše Selimović 18 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke : 03-51653/20   Predmet nabavke- “Nabavka i ugradnja kompresora za rashladnu mešinu York model YLS 544” […]

Obavijest za učesnike Javnog poziva

    Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo sa sjedištem na adresi ulica Franca Lehara broj 7, Sarajevo, obavještava učesnike Javnog poziva za prijavu scenarija igrane serije objavljenog […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 46876/20   PREDMET NABAVKE   „Proširenje WLAN mreže u 2020.godini, prema lotovima kako slijedi:“   […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke: 49454/20   Predmet nabavke: Klima uređaj (isporuka, transport, montaža i puštanje klime u rad) za BS Halkići, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 42436/20   Predmet nabavke: Terminalna oprema (CPE) za pristupne mreže – IP Centrex adapteri   LOT 1: IP Centrex […]

PREDMET: Obavještenje o prolongiranju roka za dostavu inicijalnih ponuda za nabavku broj: 42531/20

PREDMET: Obavještenje o prolongiranju roka za dostavu inicijalnih ponuda za nabavku broj: 42531/20   Poštovani,   Vezano za nabavku IPTV headend – upgrade prijemnog i kontribucijskog segmenta […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 41901/20   PREDMET NABAVKE: „Nabavka terminalne opreme (CPE) za pristupne mreže – IP Centrex switchevi […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 01-16688/20   Predmet nabavke:   Nabavka usluga recertifikacije i nadzora QMS sistema prema zahtjevima standarda EN/ISO 9001:2015 i recertifikacije […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 02-47170/20   Predmet nabavke: Usluga istraživanja u sektoru telekomunikacijskih usluga na tržištu BiH podjeljena po lotovima kako slijedi: […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 06-47239/20   Predmet nabavke: Izvođenje radova na adaptaciji i opremanju prostora za Telekom centar Visoko ul.Čaršijska br.75 ( […]

J A V N I P O Z I V

    za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju desktop računara putem BH Telecoma  za sljedeće brandove: 1.     Lenovo 2.     HP 3.     Dell 4.     Apple 5.     […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 46854/20 SS   Predmet nabavke :Proširenje WLAN mreže u 2020.godini -WLAN uređaji (HOT SPOT ) tip 2,tip 3,tip 4. […]

JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM PONUĐAČIMA ZA PRIJAVU NA LISTU KVALIFIKOVANIH PONUĐAČA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM D.D. SARAJEVO

                  Grupa predmeta nabavki 1.    Nabavka i realizacija usluga istraživanja i rezultata istraživanja sa agencijama za istraživanje tržišta 2.    Nabavka izvještaja istraživanja / studija […]

Obavijest o datumu zatvaranja javnog poziva za prijavu učešća na projekat „START IT UP“ by BH TECHLAB“

    Obavijest o datumu zatvaranja javnog poziva za prijavu učešća na projekat „START IT UP“ by BH TECHLAB“       Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 43820/20   Predmet: Nabavka radova i usluga na izgradnji optičkih spojnih puteva do baznih stanica Direkcije Tuzla: Obodnica, Brloški […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 43763/20   Predmet: Usluge tehničke podrške pri održavanju TK opreme proizvođača Juniper Networks shodno odredbama […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 45623/20   Predmet nabavke: Nabavka radova adaptacije i opremanje prostora Telecom centra Gračanica za potrebe BH Telecoma.   1.    […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 41423/20 MB   Predmet nabavke: plastična kablovska okna sa teškim poklopcima dimenzija 800x800x800 (mm)   […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke : 02-25218/20   Predmet nabavke- “Radovi na zamjeni i sanaciji izvodnih ormara i pretplatničkih kutija na […]

JAVNI POZIV

  Predmet javnog poziva   BH Telecom d.d. Sarajevo poziva IT kompanije u Bosni i Hercegovini da iskažu interes za poslovnom saradnjom u domenu zajedničkog nastupa na […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 41954/20   PREDMET NABAVKE   „Nabavka radova na uređenju toaleta u objektu Dolac Malta Sarajevo“ […]

Izmjene i dopune u Cjenovniku usluga – Moj izbor

Obavještavamo korisnike da će BH Telecom od 1. jula 2020. godine izvršiti sljedeće izmjene u Cjenovniku za uslugu Moj izbor:

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 42531/20   Predmet: Nabavka IPTV Headend – upgrade prijemnog i kontribucijskog segmenta, podijeljenja po LOT-ovima, kako slijedi:     […]

OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU KRAJNJEG ROKA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 33876/20

OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU KRAJNJEG ROKA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 33876/20 Predmet nabavke: SW za analizu, optimizaciju i troubleshooting na […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 22054/20   Predmet: Nabavka reklamno propagandnog materijala, podijeljenja po LOT-ovima, kako slijedi:   LOT 1- USB kabl za punjenje […]

Prolongiranje roka za dostavu inicijalnih ponuda

Prolongiranje roka za dostavu inicijalnih ponuda Poštovani,   Vezano za nabavku „Unaprjeđenje OTT/WebTV platforme“ podijeljenog u dva LOT-a: – LOT 1: WebTV/OTT enconding/sistem proširenje – LOT 2: […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA UZ OBJAVU BROJ: 29361/20 NM

    PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba Namik Merzić / Slavica Spahić Adresa direkcije: Franca Lehara 7 Poštanski broj: 71000 Grad  Sarajevo […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 31131/20   Predmet nabavke: Sistem daljinskog nadzora i upravljanja energetskim objektima BH Telecoma   shodno […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Predmet nabavke: Nabavka i ugradnja klima uređaja kompaktne izvedbe za BS Bistarac Centrala Broj nabavke: 41083/20 putem pozivnog postupka […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 38034/20   Predmet nabavke: Nabavka roba i usluga proširenja i zamjene sistema klimatizacije za potrebe BH Telecoma prema […]

Javni poziv za dostavu terminalne opreme radi provjere usaglašenosti sa BH Telecom xDSL/FTTH/IPTV/VoIP/ACS sistemima

  U skladu sa novim poslovnim modelom BH Telecom je donio odluku da potpiše ugovore o isporuci opreme sa većim brojem vendora u slučaju da isti prethodno […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 04-35883/20   Predmet nabavke: Usluge podrške pri održavanju sistema klimatizacije     Nabavka je podijeljena na sljedećih šest lotova: […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 34611/20

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 34611/20 Predmet nabavke: Usluge Backup as a Service (Veeam) shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA VIŠE POTENCIJALNIH KANDIDATA UZ DODATNU OBJAVU OBAVJEŠTENJA broj: 35045/20 CK

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA VIŠE POTENCIJALNIH KANDIDATA UZ DODATNU OBJAVU OBAVJEŠTENJA broj: 35045/20 CK Predmet nabavke: Nabavka korisničkih uređaja (CPE) za pristupne mreže – […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 33876/20

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 33876/20 Predmet nabavke: SW za analizu, optimizaciju i troubleshooting na radio interface-u shodno odredbama Poziva za dostavljanje […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 36751/20   PREDMET NABAVKE: „Nabavka robe-čelični materijal“   I. KOMUNIKACIJA   Lica koja su ovlaštena […]

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA INICIJALNE PONUDE U NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA INICIJALNE PONUDE U NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 04-30178/20   Predmet:   Usluge tehničke podrške pri održavanju […]

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA INICIJALNE PONUDE U NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA INICIJALNE PONUDE U NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 04-30169/20   Predmet:   Usluge tehničke podrške pri održavanju […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 33749/20 NM   Predmet nabavke :Nabavka radova i usluga na izgradnji OSP FTTC Bilalići-Entitetska granica RD Tuzla   Sve […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 36691/20 MB   Predmet nabavke: Termopaneli za kontejner K3   I. Komunikacija   Lice/Lica koje/a […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 04-33735/20   Predmet nabavke:   Radovi i usluge na izgradnji optičkog spojnog puta Doborovci – Džakule, Direkcija Tuzla   […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 120430/19   Predmet nabavke: „Nabavka info prodajnih pulteva“   1. Komunikacija   Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju […]

PREDMET: Prolongiranje roka za dostavu inicijalnih ponuda

PREDMET: Prolongiranje roka za dostavu inicijalnih ponuda   Poštovani,   Vezano za nabavku i instalaciju agregatskih postrojenja za RR čvorišta, broj 30445/20,koji se provodi putem postupka javno […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 35080/20

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 35080/20 Predmet nabavke: IP/MPLS internet backbone uređaja, oprema za unapređenje IP/MPLS Cisco N-PE uređaja, IP/MPLS 100G linijske […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 35109/20   Predmet: Nabavka korisničkih uređaja (CPE) za pristupne mreže – WiFi pojačivači , shodno […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 33935/20   Predmet nabavke: pružanje usluga podrške održavanja elektroenergetskih priključaka i instalacija u vlasništvu BH Telecoma podijeljeno prema LOT-ovima: […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 34346/20   Predmet nabavke: „IP/MPLS Transiveri“   1. Komunikacija   Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke: 34764/20   Predmet nabavke: Izgradnja optičkog spojnog puta do bazne stanice Petrovići, Direkcija Zenica   Nazivi ponuđača […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 33901/20   Predmet: Usluge tehničke podrške pri održavanju opreme IPTV Headend Dibsys shodno odredbama Poziva […]

Dopuna Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma -dodatni paket Pink-E

BH Telecom uvodi u ponudu novi dodatni paket TV sadržaja pod nazivom Pink-E koji sadržava samo TV kanale iz Pink grupacije namijenjene za odraslu populaciju (Pink Erotic 1,2,3,4,5,6,7 i 8).

Javni oglas na neodređeno vrijeme, sa mjestom rada u Mostaru

18. Šalterski radnik, SSS – 1 (jedan) izvršilac, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Odjeljenju za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office), Služba za plasman usluga i podršku rezidencijalnim korisnicima.

Javni oglas za prijem radnika

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos u Službi za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima ( front office) u Sektoru za plasman usluga I podršku rezidencijalnim korisnicima u direkciji Tuzla, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos u Odjeljenju za imovinsko pravne poslove i zastupanje Sarajevo, Služba za imovinsko pravne poslove i zastupanje, Sektora za pravne poslove u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

Javni oglas za prijem radnika

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos u Službi za sistemsku platformu, Sektora za IT platformu, Izvršne direkcije za informacione tehnologije, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke: 33112/20   Predmet nabavke: Radovi na zamjeni izvodnih ormara i pretplatničkih kutija na području Direkcije Zenica   […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke :28784/20   Predmet nabavke: Nabavka izrade ograde i nadstrešnice za TK ormare na lokacijama FTTC Brežani – […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 32509/20   Predmet nabavke: „Unaprjeđenje OTT/WebTV platforme“ podijeljenog u dva LOT-a:   – LOT 1: WebTV/OTT enconding/sistem proširenje   […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 34349/20   Predmet: Nabavka opreme za geografsko i kapacitivno proširenje IP/MPLS agregacijske mreže i softvera za udaljeni pristup uređajima […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-35504/20

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-35504/20 Predmet nabavke: nabavka usluga dezinfekcije telecom šopova, šalter sala i poslovnih zgrada u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 33943/20   Predmet nabavke: Usluge tehničke podrške pri održavanju sistema energetskog napajanja TK opreme shodno […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 04-30178/20   Predmet: Usluge tehničke podrške pri održavanju opreme, rješenja, sistema, licenci, HW i SW […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 04-30169/20   Predmet: Usluge tehničke podrške pri održavanju opreme, rješenja, sistema, licenci, HW i SW […]

ISDN BRA usluga neće biti u ponudi BH Telecoma

Od 1. marta 2020. godine BH Telecom neće imati u ponudi uslugu ISDN BRA za nove korisnike.

Obavještenje o radu prodajnih mjesta BH Telecoma

Vanredna situacija povodom pandemije zarazne bolesti korona virusa.

Upozorenje za korisnike BH Telecoma

Ne odgovarajte na nepoznate pozive sa numeracije +216*

Od 1. maja nove pogodnosti korištenja Travel paketa

Obavijest za korisnike mobilne mreže BH Telecoma.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 33766/20 MB   Predmet nabavke: tablet uređaji   LOT 1: tablet uređaji, TIP 1: količina […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 06-31645/20   Predmet nabavke:   – Usluge – angažovanje radne snage za Sektor za proizvodnju, podijeljeno na dva lota: […]

Obavještenje o prolongiranju krajnjeg roka za dostavu ponuda za nabavku broj 21344/20

Obavještenje o prolongiranju krajnjeg roka za dostavu ponuda za nabavku broj 21344/20 Predmet nabavke: Rješenje za detekciju i analizu zloupotreba i kontrolu i osiguranje prihoda (Fraud Management […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 30370/20   Predmet: Usluge tehničke podrške pri održavanju opreme, rješenja, sistema, licenci, HW, SW modula/funkcionalnosti, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 30445/20   Predmet: Nabavka i instalacija agregatskih postrojenja za RR čvorišta BH Telecoma   I. Komunikacija   Lica koja […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke : 02-25218/20   Predmet nabavke- “Radovi na zamjeni i sanaciji izvodnih ormara i pretplatničkih kutija na […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 30020/20 DM   Predmet: Nabavka laptop uređaja   I. Komunikacija   Lica koja su ovlaštena […]

JAVNI POZIV komercijalnim bankama u Bosni i Hercegovini

Banka je dužna dostaviti: · Izjavu da je, u trenutku odgovora na ovaj javni poziv u mogućnosti pružiti uslugu prihvata domaćih i stranih platnih kartica unutar mobilne […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 23790/20 JS (4830)   Predmet nabavke: „Izrada elaborata o geomehaničkim ispitivanjima tla, revizija glavnih projekata […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 24610/20 MB   Predmet nabavke: građevinski i montažni radovi na zamjeni izvodnih ormara na području […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 28321/20   PREDMET NABAVKE: „Nabavka usluga košenja i krčenja rastinja na parcelama na kojima su […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM ZA NABAVKU I SUKCESIVNU ISPORUKU PREHRAMBENIH PROIZVODA I NAPITAKA – KAFA, ČAJEVI I UGOSTITELJSKI ŠEĆER ZA POTREBE DIREKCIJE SARAJEVO

Broj nabavke: 08.6.1.1 – 4.2 – 18622/18 Predmet nabavke je nabavka robe: Nabavka i sukcesivna isporuka prehrambenih proizvoda i napitaka – kafa, čajevi i ugostiteljski šećer  Nazivi […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 03-24082/20   Predmet nabavke: Nabavka ,ugradnja i pustanje u rad rashladne mašine u objektu TKC Dolac malta   I. […]

Obavještenje o prolongiranju krajnjeg roka za dostavu ponuda za nabavku broj 26374/20

Obavještenje o prolongiranju krajnjeg roka za dostavu ponuda za nabavku broj 26374/20 Vezano za nabavku broj: 26374/20, nabavka radova na sanaciji krova na objektima BH Telecoma u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 02-27211/20   Predmet nabavke:   – Roba – materijal za potrebe redovnog održavanja pristupnih mreža   1. Komunikacija Lica […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 18860/20   Predmet nabavke: Usluge građevinskih i montažerskih radova pri održavanju pristupnih mreža i optičkih prenosnih kablova na području […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 02-12922/20   Predmet nabavke: Nabavka korisničkih uređaja (CPE) za pristupne mreže-FTTH P2P HG modemi   podjeljena po lotovima […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke: 113599/19   Predmet nabavke: Usluga održavanja IBM Guardium i IBM Tivoli Netcool rješenja i upgrade za IBM […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 21344/20

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 21344/20 Predmet nabavke: Rješenje za detekciju i analizu zloupotreba i kontrolu i osiguranje prihoda (Fraud Management System […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 26374/20 MB   Predmet nabavke: Radovi na sanaciji krova na objektima BH Telecoma u Kantonu […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Predmet nabavke Broj nabavke :23446/20 Nabavka i ugradnja ampula sa nosačem za automatsko gašenje požara putem pozivnog postupka za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 21218/19   Predmet nabavke: „Playout sistem“     1. Komunikacija   Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 23537/20 SS   Predmet nabavke: Impregnirani drveni stubovi   Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji   I. Komunikacija   Lica […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 11211/20NM   Predmet nabavke : Nabavka održavanja Microsoft Unified support   Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji   I. Komunikacija […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 19390/20 JS (4830)   Predmet: Čelični materijal i vijčana roba, podijeljena na lotove kako slijedi: […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-13984/20

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-13984/20 Predmet nabavke: nabavka usluga servisiranja i održavanja opreme za klimatizaciju u administrativno poslovnim […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 02-17918/20   Nabavka fiksnih bežičnih telefona (DECT) prema lotovima kako slijedi:   LOT 1: Fiksni bežični telefon (DECT) TIP […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 04-18403/20   Predmet nabavke:   LOT 1: Proširenje HLS, RTSP encoding platforme   LOT 2: HD panoramske kamere   […]

Od 1. marta ISDN BRA usluga neće biti u ponudi BH Telecoma za nove korisnike

Od 1. marta 2020. godine BH Telecom neće imati u ponudi uslugu ISDN BRA za nove korisnike. Povlačenje iz ponude ove fiksne telefonske usluge je rezultat migracije BH Telecoma na nove tehnologije, a neophodno je zbog zastarijevanja opreme putem koje se pruža ISDN BRA usluga.

Obavijest o izmjenama u Cjenovniku BH Telecoma – Moja web TV usluga

Moja web TV – za sve korisnike i sve uređaje – Od 1. marta Moja web TV bit će dostupna svim BH Telecom korisnicima. Pored Moja TV i netFlat pretplatnika, uslugu će moći koristiti i svi mobilni korisnici BH Telecoma.