Pregled arhive obavještenja

 • Sve obavijesti
 • Posebne ponude
 • Obavještenja
 • Servisne informacije
 • Javni pozivi
 • Javni oglasi za posao
 • Nekategorizirano
 • Nabavke
 • Generalna direkcija
 • Sarajevo
 • Mostar
 • Zenica
 • Travnik
 • Goražde
 • Brčko

J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Direkciji za mrežnu infrastrukturu, Izvršne direkcijie za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 41468/22 Predmet nabavke: Ripiteri za RAN mrežu Lot 1 – Piko SOHO Ripiteri Lot 2 – Mikro Ripiteri Lot 3 – Makro Ripiteri 1. Komunikacija […]

Obavještenje o prolongiranju roka za dostavu ponuda u predmetnom postupku broj: 33998/22

Vezano za nabavku proširenje WLAN mreže za 2022.-2023.godinu (LOT 1 – LOT 4), koja se provodi putem postupka javno nadmetanje, broj: 33998/22 AZK, obavještavamo vas da je […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA,BROJ: 38164/22 – AZK (5097)

Broj nabavke: 38164/22 Predmet: Nabavka zamjene aku baterija u TK objektima (RSU, BS, MUX) – nova sredstva, rekonstrukcija i/ili zamjena zastarjelih sistema besprekidnog napajanja i energetike ua […]

Aktivacija SRVCC funkcionalnosti na MME sistemu

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 25.05.2022. godine, u terminu od 01:00 do 05:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

Migracija PCRF Sarajevo na novu HW infrastrukturu – prebacivanje UDR baze sa Zenice na Sarajevo

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 24.05.2022. godine, u terminu od 01:00 do 07:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

Radovi na optičkim kablovima

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 24.05.2022. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa BH […]

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos pripravnika radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 mjeseci u Odjeljenju za OCS, Službe za OCS i IN, Direkcije […]

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos pripravnika na radno mjesto 118. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac, radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 02-44901/22 Predmet nabavke: KORISNIČKI UREĐAJI (CPE) ZA PRISTUPNE MREŽE – 4G/3G (Home gateway) PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA UZ DODATNO OBJAVLJIVANJE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ 02-44901/22 shodno […]

Prolongiranje roka za dostavu inicijalnih ponuda za nabavku broj: 33998/22

Vezano za nabavku proširenje WLAN mreže za 2022.-2023.godinu (LOT 1 – LOT 4), broj: 33998/22, koja se provodi putem postupka javno nadmetanje, obavještavamo vas da se, zbog […]

Priprema za migraciju PCRF Sarajevo na novu HW infrastrukturu u paketskom jezgru mobilne mreže

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 19.05.2022. godine, u terminu od 03:00 do 06:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

J A V N I P O Z I V

za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora na području Općine Olovo za potrebe Direkcije Zenica, BH Telecom d.d. Sarajevo 1. Predmet poziva BH Telecom d.d Sarajevo, ulica Franca […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-39354/22

Predmet nabavke: Dvostruke AC e-punionica za električna vozila za potrebe BH Telecoma Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavljanje ponude: 1. Energoinvest SUE d.d. Sarajevo 2. […]

Rješavanje problema na MGW PAŠA BUNAR

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 18.05.2022. godine, u terminu od 06:00 do 07:00 sati, doći do kratkotrajnih smetnji i prekida u […]

JAVNI POZIV ZA NABAVKU RADOVA ZA POTREBE BH TELECOMA

I PREDMET JAVNOG POZIVA Raspisuje se Javni poziv za iskazivanje interesa zainteresovanih ponuđača za izvođenje radova za potrebe BH Telecom. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane ponuđače da […]

Aktivacija SRVCC funkcionalnosti na MME sistemu u paketskom jezgru mobilne mreže

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 19.05.2022. godine, u terminu od 01:00 do 05:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, […]

J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Izvršnoj direkciji za razvoj poslovanja, […]

J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Izvršnoj direkciji za investicije Dioničkog […]

Izmjena IPTV VLAN -a na lokaciji Trg Grada Prato_22

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 12.05.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu Moja TV […]

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju na polju plasmana ponude BH Telecoma korištenjem online platforme (Q-commerce)

Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisma namjere. Pismo namjere treba da […]

Prelazak VM PCRF Zenica sistema u paketskom jezgru mobilne mreže na novu infrastrukturu Data centra

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 11.05.2022. godine, u terminu od 02:00 do 07:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke Nabavka i ugradnja sistema video nadzora u poslovnim objektima BH Telecom-a I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa […]

Update cMG Sarajevo na verziju 12.0.R15 u paketskom jezgru mobilne mreže

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 10.05.2022. godine, u terminu od 00:01 do 07:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 39590/22 Predmet nabavke: „50 P-t-p hopova u nelicenciranom spektru za poslovne i rezidencijalne korisnike“   1.Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 06-37017/22

Predmet nabavke: Izgradnja FTTH – naselje Hrasno, Općina Novo Sarajevo, sa potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavljanje ponude, shodno prijedlogu […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 37221/22 Predmet nabavke: Isporuka i montaža namještaja     I.Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Dženana Omerbegović, […]

JAVNI OGLAS

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u […]

J A V N I O G L A S

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

J A V N I O G L A S

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

J A V N I O G L A S

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

Predmet nabavke: Nabavka roba – Nabavka alata i instrumenata za energetiku

     I.Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Zlata Šljivo, 033 256 096; e-mail: Zlata.Sljivo@bhtelecom.ba Dijana Šačić, 033 256 […]

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

I. Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi: LOT – 1  MNC I RNC […]

Izmjene u ponudi Toptim i IP Centrex usluge – mogućnost ugovaranja usluga na 36 mjeseci

Obavještavamo korisnike da će od 1. juna 2022. godine doći do izmjena u ponudi Toptim i IP Centrex usluge. Izmjene u ponudi Toptim i IP Centrex usluge […]

Izmjene i dopune Cjenovnika za Moja TV uslugu

BH Telecom od 31. maja 2022. godine uvodi novu cijenu pristupa Moja TV usluzi od 1 KM  za sve Moja TV pakete namijenjene rezidencijalnim korisnicima, koja će […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 12966/22 Predmet nabavke: Građevinski radovi na izgradnji OSP privoda BS Foča Jabuka – RD Goražde      I.Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju […]

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POZIVNOM POSTUPKU SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-19216/22

Predmet nabavke: Izgradnja fotonaponskog sistema na krovu objekta BH Telecom TKC Mostar Nabavka nije podijeljena na lotove. I   Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

JAVNI OGLAS

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 23408/22 PREDMET NABAVKE: Nabavka izvođenja građevinskih radova na izgradnji BS Tuzla Centar      I.KOMUNIKACIJA Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Broj nabavke : 02-30445/22 Predmet nabavke: Nabavka građevinskih i montažnih radova na zamjeni izvodnih ormara na području RD Travnik         I. Komunikacija  Lice/Lica koje/a […]

Nova, najbolja ponuda Ultra start paketa i dokupa saobraćaja od 25. maja

Svim prepaid korisnicima (Ultra, Ultra Tourist, Ultra Internet, Ultra Internet SE) i korisnicima sa kombinovanim načinom plaćanja (Student Plus 1, Student Plus 2 i Moj Combo, Student […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 415380/21 Predmet nabavke: Nabavka građevinskih i drugih radova na redovnom održavanju pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva na području djelovanja Direkcije Bihać, prema LOT-ovima kako […]

Update cMG Zenica na verziju 12.0.R15 u paketskom jezgru mobilne mreže

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 27.04.2022. godine, u terminu od 00:01 do 07:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 33998/22 Predmet nabavke: „Proširenje WLAN mreže za 2022.-2023.godinu“ podijeljena na lotove, kako slijedi: LOT 1- WLAN AP tip 1 LOT 2- WLAN AP tip 2 […]

Otvoren novi Javni poziv u sklopu platforme BH ContentLab

S ciljem prikupljanja što kreativnijih ideja za obogaćivanja kvalitetnog i ekskluzivnog domaćeg sadržaja, za sve zainteresovane objavili smo Javni poziv za prijavu projekata SERIJALA EMISIJA TELEVIZIJSKOG PROGRAMA […]

JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM ZA PRIJAVU PROJEKTA SERIJALA EMISIJA TELEVIZIJSKOG PROGRAMA

Na osnovu Odluke Uprave društva o ulasku u biznis produkcije i emitovanja TV sadržaja – I faza, broj: 00.1-14-54180-6/20 od 23.12.2020. godine, Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, […]

Prolongiranje roka za dostavljanje ponuda

Poštovani, Obavještavamo Vas da se rok za dostavljanje ponuda za nabavku vijčane robe za potrebe Sektora za proizvodnju ID za investicije, putem pozivnog postupka, broj: 480/22, prolongira […]

Izmjena IPTV VLAN -a na lokacijama Emila_Zole_3, Emila_Zole_4 i Emila_Zole_10

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 20.04.2022 godine, u terminu od 01:00 do 03:00 sata, doći do smetnji u radu Moja TV […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 03-36438/22 Predmet nabavke: Sanacija ravnih krovova na tri objekta BH Telecoma 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

BROJ NABAVKE 33683/22-EA PREDMET NABAVKE Nabavka usluga uređenja kancelarijskog prostora u objektu BH Telecoma, ATC Alipašino polje – ulica Bulevar Meše Selimovića 20 I. KOMUNIKACIJA Lica koja […]

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos radnika na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom i […]

J A V N I P O Z I V

za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora na području Općine Vogošća  za potrebe Direkcije Sarajevo, BH Telecom d.d. Sarajevo 1. Predmet poziva BH Telecom d.d Sarajevo, ulica […]

Zamjena uređaja na lokaciji Antuna Branka Šimića 6

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 15.04.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

PONIŠTAVA SE DIO JAVNOG OGLASA

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije Dioničkog društva BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 03-379463/21 Predmet nabavke: Kotlovi za TKC Dolac Malta za montažom i puštanjem u rad te demontažom postojećeg kotla Nabavka nije podijeljena na lotove. 1. Komunikacija […]

Izmjena IPTV VLAN -a na lokacijama Salke_Nazecica_9 i Salke_Nazecica_13

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 14.04.2022 godine, u terminu od 04:30 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu Moja TV […]

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA

Poništava se Javni oglas objavljen 15.04.2021. godine u dnevnim listovima „Dnevni avaz“, za prijem radnika na radno mjesto 34. Monter, KV-1 (jedan) izvršilac u Odjeljenju za tehničku […]

Zamjena uređaja na lokaciji Antuna Branka Šimića 4

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 13.04.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnim mjestima kako slijedi: · Prijem […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 29623/22 Predmet nabavke: Nabavka novih NTP uređaja 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Dženana Omerbegović, tel:+387 […]

Odobrenje za radove – cMM Zenica update

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 13.04. i 14.04.2022. godine, u terminima od 00:00 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Broj nabavke: 480/22 Predmet nabavke: Nabavka vijčane robe za potrebe Sektora za proizvodnju ID za investicije I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

Izmjena parametara na compute node 11 – cMG Zenica

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 12.04.2022. godine, u terminima od 00:01 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu servisa Mobilni Internet. […]

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju projektora proizvođača Epson putem BH Telecoma (komisionar). Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: Opšti uslovi a) Izvod iz […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 29613/22 Predmet nabavke: Nabavka IP/MPLS Transivera I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Zlata Šljivo, 033 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 13578/22 Predmet: Nabavka čeličnog materijala Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Alma Zajko-Kadrić, 033 256 097, e-mail: […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 26826/22 NM Predmet nabavke: Izvođenje građevinskih radova i na izgradnji FTTB mreže Nova Zenica na području Direkcije Zenica I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena […]

Zamjena uređaja na lokacijama Grada Kalgarija 4 i Marka Marulića 21

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 06.04.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

Upgrade BREKA_FTTH uređaja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 06.04.2022. godine u tereminu od 00:00 do 06:00 sati doći do smetnji u radu usluga BH […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, u Odjeljenju za nabavku opreme, materijala i usluga za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Broj nabavke: 26344/22 Predmet nabavke: Nabavka i ugradnja rampi u krugu poslovnog sjedišta Direkcije Sarajevo I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 22527/22 JS (4830) Predmet: „Sukcesivno vršenje geodetskih usluga kolčenja, izrade geodetskih snimaka, identifikacije parcela i pristupnih puteva u cilju izgradnje BS“ Nazivi ponuđača kojima se […]

Zamjena uređaja u objektu SO_Alić (Babin Do 27)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 05.04.2022 godine, u terminu od 12:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

Izmjena IPTV VLAN -a na lokacijama Trg_Sarajevske_Olimpijade_27 i Trg_Sarajevske_Olimpijade_30

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 06.04.2022 godine, u terminu od 01:30 do 03:00 sata, doći do smetnji u radu Moja TV […]

Prekid saobraćaja na RR dionici BS Plandište – BS Brzovice (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 06.04.2022 godine, u terminu od 11:00 do 13:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

J A V N I O G L A S

Za prijem u radni odnos u Direkciji Zenica Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo u Službi za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office), Sektora za plasman usluga i […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika na radno mjesto 33. Stručni saradnik za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office), VSS -1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika na radno mjesto 41. Šalterski radnik, SSS- 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Službi […]

J A V N I O G L A S

Za prijem pripravnika u radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad na radno mjesto 118. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac, u trajanju od 12 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-19822/22

Predmet nabavke: Usluge periodičnog pregleda i servisa sigurnosnih kofera za prijenos novca sa sigurnosnim uređajima Nabavka nije podijeljena na lotove. Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-19216/22

Predmet nabavke: Izgradnja fotonaponskog sistema na krovu objekta BH Telecom TKC Mostar Nabavka nije podijeljena na lotove. Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavljanje ponude, shodno […]

Unapređenja u ponudi usluga za poslovne korisnike

Obavještavamo korisnike da će se od 1. maja 2022. godine primjenjivati sljedeća unapređenja u ponudi usluga za poslovne korisnike: Uvećanje količine mobilnog internet saobraćaja na osnovnim i […]

JAVNI OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto 13. Stručni saradnik – MVK, VSS – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju […]

Zamjena uređaja na lokaciji Ejuba Ademovića 27

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 01.04.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 26621/21 Predmet nabavke: Nabavka ,ugradnja fan – coil uređaja i instalacija u TKC Dolac Malta 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-25090/22

Predmet nabavke: Oprema za ličnu zaštitu za radnike ID za investicije, Direkcije Sarajevo i Direkcije Zenica. za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo Nabavka nije podijeljena na lotove. […]

J A V N I O G L A S

Za prijem u radni odnos u Direkciji Zenica Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo u Odjeljenju za mjesne mreže, Službe za pristupne mreže i terminalnu opremu, Sektora za […]

Odobrenje za radove na bazi podataka IPTV sistema

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 23.03.2022 godine, u terminu od 04:00 do 05:00 sati, doći do smetnji u radu Moja TV […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 23215/22 JS (4830) Predmet: Usluge košenja i krčenja rastinja na parcelama na kojim su smješteni TK objekti Društva, podijeljeno po lotovima kako slijedi: – LOT […]

Zamjena uređaja na lokacijama Marcela Šnajdera 9c, Marcela Šnajdera 11, Marcela Šnajdera 12 i Marcela Šnajdera 17

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 23.03.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

Izmjena IPTV VLAN -a na lokaciji Nurije_Pozderca_4

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 24.03.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu Moja TV […]

J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos radnika u Službi za nadzor mreže i servisa, Sektora za nadzor i upravljanje TKS u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 20420/22 Predmet nabavke: Nabavka novoproizvedenih – novih motornih vozila prema lotovima kako slijedi: · LOT 1 – Putnička Motorna Vozila (Klasa malih vozila, srednja klasa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 18326/22 Predmet nabavke: Antene za proširenje RAN mreže 2022-2023, raspoređeno po lotovima kako slijedi: · Panel XPol,XXPol, XXXXPol antene – LOT 1 · Panel […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 12966/22 Predmet nabavke: Građevinski radovi na izgradnji OSP privoda BS Foča Jabuka – RD Goražde I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

Zamjena uređaja na lokacijama Marka Marulića 19, Trg Heroja 16, Marcela Šnajdera 3 i Marcela Šnajdera 4

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 22.03.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

Prekida rada MSAN Moščanica (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 23.03.2022 godine, u terminu od 10:00 do 12:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Izmjena IPTV VLAN -a na lokaciji Grada_Kalgarija_4

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 22.03.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu Moja TV […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 3752/22 Predmet nabavke: Nabavka usluge izrade glavnih projekata I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Dalila […]

Apliciranje ‘connection:keep-alive’ HTTP opcije PCRF/CPS komunikacija

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 22.03.2022. godine, u terminima od 00:00 do 05:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

Konfigurisanje link agregacije za uređaje TUZLA_6 i LUKAVAC_4

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 22.03.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Zamjena uređaja na lokacijama Esada Pašalića 10, Salke Nazečića 6, Azize Šaćirbegović 122 i Azize Šaćirbegović 124

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 21.03.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 18097/22 JS (4830) Predmet: „Nabavka i isporuka robe: radna kancelarijska stolica“ Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: 1. FEF Export-Import d.o.o. Sarajevo […]

Zamjena uređaja na lokacijama u naselju Dobrinja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 18.03.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju projektora proizvođača Samsung putem BH Telecoma (komisionar). Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: Opšti uslovi a) Izvod iz […]

Zamjena uređaja na lokacijama u naselju Dobrinja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 17.03.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

Konfigurisanje link agregacije za uređaj PASABUNAR_3 (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.03.2022 godine, u terminu od 05:30 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Izmjena IPTV VLAN -a na lokaciji Sulejmana_Filipovica_14

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 17.03.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu Moja TV […]

Zamjena uređaja na lokacijama Trg Sarajevske Olimpijade 11 i 19

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 16.03.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

Update na sistemu cMM Sarajevo

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15.03. i 16.03.2022. godine, u terminima od 00:01 do 06:00 sati, dolaziti do smetnji u radu […]

Izmjena IPTV VLAN -a na lokaciji Nurije_Pozderca_2

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.03.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu Moja TV […]

Prekid saobraćaja na uređaju Adtran Mrkotici-DSLAM i Zgosca-MSAN

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15.03.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Prekid saobraćaja na OSP Gračanica-Klokotnica (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na optičkom kablu, dana 15.03.2022 godine, u terminu od 11:00 do 14:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Izvršnoj direkciji za investicije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, u Odjeljenju za realizaciju investicija, Službe za realizaciju investicija Sarajevo, Sektora […]

J A V N I O G L A S

Za prijem pripravnika u radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci u Odjeljenju za OCS, Službe za OCS i IN, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI broj: 12326/20 CK

Predmet nabavke: Nabavka korisničkih uređaja (CPE) za pristupne mreže – PLC adapter U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno odredbama Poziva […]

SVIM ZAINTERESOVANIM U POSTUPKU NABAVKE POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 17657/22 NM

Robe I: PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba Namik Merzić / Slavica Spahić Adresa direkcije: Franca Lehara 7 Poštanski broj: 71000 Grad Sarajevo […]

Integracije PCRF sistema sa DRA po Rx interfejsu

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 14.03.2022. godine, u terminu od 00:05 do 06:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

JAVNI POZIV ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača Panasonic

Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisama namjere. Uz pismo namjere, potrebno […]

PONIŠTAVA SE DIO JAVNOG OGLASA

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Izvršnoj direkciji za investicije Dioničkog društva BH Telecom […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 18286/22 Predmet nabavke: Nabavka i isporuka roba – Aparat za kafu i mašina za pranje posuđa Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda […]

Konfigurisanje link agregacija za uređaje Nokia KORZO_1 i PASABUNAR_3-DSLAM (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 10.03.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Prekid saobraćaja na uređaju Adtran PoljeKladusa

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 10.03.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Izmjena IPTV VLAN -a na lokaciji Emila Zole 9

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 10.03.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu Moja TV […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Službi za kadrovske poslove u Sektoru za upravljanje ljudskim resursima i organizacijom u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom […]

Prekid saobraćaja na optičkom privodu za ATC Stjepan Polje (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na optičkom kablu, dana 08.03.2022 godine, u terminu od 10:00 do 13:00 sati, doći do smetnji u radu Usluga govora, […]

Konfigurisanje link agregacije na uređaju Adtran CengicVila-DSLAM (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 08.03.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Proširenje cloud resursa na PCRF u Sarajevu i Zenici

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 08.03.2022. godine, u terminu od 00:01 do 07:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

J A V N I O G L A S

Za prijem u radni odnos radnika u Službi za IP/MPLS mreže, Sektora za IP i prenosne mreže, Direkcije za mrežnu infrastrukturu u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i […]

PONIŠTAVA SE DIO JAVNOG OGLASA

za prijem radnika u radni odnos u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, objavljen dana 01.07.2021. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“ na […]

Izmjena IPTV VLAN -a na lokaciji Trg Grada Prato 16

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 08.03.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu Moja TV […]

Zamjena FTTB-ova (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma na sljedećim lokacijama (RD Tuzla): 1. Ponedjeljak (07.03.2022) – […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, u u Službi za pripremu i praćenje projekata, […]

Javni poziv zainteresiranim za prijavu projekta igranih serija u okviru BH CoNtEnT LAB

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo objavljuje dopunu Javnog poziva zainteresiranim za prijavu projekta igranih serija  u okviru BH CoNtEnT LAB od 16.08.2021.godine, kojim se otvara mogućnost prijave […]

Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika BH Telecoma Izmjene u ponudi Moja TV usluge za rezidencijalne i poslovne korisnike

aprila 2022. godine počinje primjena nove/izmijenjene ponude Moja TV usluge za rezidencijalne i poslovne korisnike. Navedeno podrazumijeva primjenu izmijenjenih uslova/cijena za postojeće Moja TV pakete i početak […]

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

I. Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi: LOT – 1 Rashodovani klima uređaji […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Službi za podršku rezidencijalnim korisnicima – druga linija, Sektora za upravljanje zadovoljstvom korisnika u Direkciji za promociju, prodaju i podršku […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 13890/22 Predmet nabavke: Nabavka i ugradnja sistema vatrodojave u objektu ATC Alipašino polje Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda 1. MIDDLE POINT […]

Upgrade CMM Sarajevo

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 03.03.2022. i 04.03.2022. godine, u terminima od 00:00 do 06:00 sati, dolaziti do smetnji u radu […]

Upgrade Huawei OLT 5 uređaja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, u tereminima od 00:00 do 06:00 sati doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma na područjima: […]

Konfigurisanje link agregacije na pristupnom uređaju Nokia HRASNICA_2 (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 24.02.2022. godine u tereminu od 05:00 do 06:00 sati doći do smetnji u radu usluga BH […]

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

za prijem pripravnika u radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 mjeseci u Službi za korisničke aplikacije i servise, Direkcije za servise […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Odjeljenju za knjigovodstvo materijala i stalnih sredstava, Službe za računovodstvo, Sektora za računovodstvo u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove […]

Izmjena IPTV VLAN -a na lokaciji Salke Nazecica

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 23.02.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu Moja TV […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 5336/22 Predmet nabavke: Memorija za potrebe virtuelizacijske platforme I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Dženana Omerbegović, […]

Obavijest o produženju roka za dostavljanje informativne ponude (RFI – Request for Information) – Pametno mjerenje (Smart metering)

Informišemo Vas da je rok za dostavu informacija o rješenju za Pametno mjerenje (Smart metering) produžen do 01.04.2022. godine. Termine održavanja prezentacije Vašeg rješenja možete zakazati u […]

Konfigurisanje link agregacije na pristupnim uređajima (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, u tereminima od 05:00 do 06:00 sati doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma na područjima: […]

Javni poziv za dostavljanje ponuda vršenja usluga produkcije i prijenosa utakmica Premijer Lige BIH u rukometu (dvoranskih sportova) za potrebe multimedijalnih servisa BH Telecoma d.d. Sarajevo

Opis usluge: Produkcija i ekskluzivni prijenos utakmica Premijer Lige BIH u rukometu i proizvodnja tv sadržaja vezanog za rukometne utakmice (dvoranski sportovi) u HD kvaliteti   BH […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ: 8696/22

I. PREDMET NABAVKE Naziv Ponuđača PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osobe: Alma Zajko-Kadrić / Dalila Mujarić-Hadžić Adresa direkcije : Franca Lehara br.7 Poštanski […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Odjeljenju za upravljanje i održavanje administrativno poslovnih objekata, Službe za opšte poslove, Sektora za opšte poslove, poslove sigurnosti i zaštite […]

J A V N I O G L A S

Za prijem u radni odnos radnika u Odjeljenju za RAN Travnik, Sektora za radio pristupnu mrežu, Direkcije za mrežnu infrastrukturu u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Odjeljenje za mašinstvo i energetiku, Službe za upravljanje projektima zajedničkih struktura, Sektora upravljanja investicionim projektima u Izvršnoj direkciji za investicije […]

Rekonstrukcija DC distribucijskog ormara (HOST Bihać centar)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 17.02.2022 godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Step update na sistemu cMM Sarajevo

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15.02., 16.02. i 17.02.2022. i 17.02.2022. godine, u terminima od 01:00 do 06:00 sati, dolaziti do […]

Restart MP servera PCRF-a

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15.02.2022. i 17.02.2022. godine, u terminima od 01:00 do 06:00 sati, dolaziti do smetnji u radu […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 8867/22 Predmet nabavke: Servisiranje i održavanje opreme za klimatizaciju u administrativno poslovnim objektima BH Telecoma za 2022 i to područje rada: Lot 1 – Kanton […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Direkciji Brčko, Dioničkog drušva BH Telecom Sarajevo, na […]

Obavještenje o novom roku za dostavu ponuda

Vezano za nabavku građevinskih radova za izgradnju PM Busovača za potrebe BH Telecom-a d.d. Sarajevo, a na području direkcije Travnik (Srednjobosanski kanton), koja se provodi putem postupka […]

Adtran Kljuc-DSLAM SIP migracija

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 10.02.2022. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Restart MP servera PCRF-a

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 09.02.2022. godine, u terminu od 01:00 do 02:00 sata, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

Novi rok za ponudu u postupku nabavke građevinskih i montažnih radova za izgradnju PM Kozarac koja se provodi putem javnog nadmetanja br. 406074/21

U postupku nabavke građevinskih i montažnih radova za izgradnju PM Kozarac koja se provodi putem javnog nadmetanja br. 406074/21, novi rok za dostavljanje ponuda je 21.02.2022.godine do […]

JAVNI OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto 42. Stručni saradnik pristupnih mreža, VSS – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju […]

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos radnika u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, objavljen dana 26.10.2021. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ […]

Konfigurisanje link agregacije na pristupnom uređaju Nokia SLAVINOVICI (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 10.02.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Konfigurisanje link agregacije na pristupnom uređaju Nokia PRUSAC (RD Travnik) i MILADIJE (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 09.02.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Konfigurisanje link agregacije na pristupnom uređaju Nokia TUZLA_FTTH (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 08.02.2022 godine, u terminu od 06:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Konfigurisanje link agregacije na pristupnom uređaju Nokia SOLINA_2 (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 07.02.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Zahtjev za dostavljanje informativne ponude (RFI – Request for Information) – Pametno mjerenje (Smart metering)

BH Telecom poziva sve zainteresovane kompanije da pokažu interes i dostave odgovore na RFI o tehničkim rješenjima dostavom informacija o rješenju za Pametno mjerenje (Smart metering). Cilj […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, u Službi za razvoj i optimizaciju pristupnih mreža, […]

Obavještenje o prolongiranju roka za dostavu ponuda u predmetnom postupku broj: 423746/21

Vezano za nabavku WebTV/OTT platforme – DRM sistem, koja se provodi putem postupka javno nadmetanje, broj: 423746/21 AZK, obavještavamo vas da je novi rok za dostavu ponuda […]

JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM PONUĐAČIMA ZA PRIJAVU NA LISTU KVALIFIKOVANIH PONUĐAČA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM D.D. SARAJEVO

U skladu sa članom 84. Pravilnika o nabavkama dioničkog društva BH Telecom Sarajevo objavljuje javni poziv za uvrštavanje zainteresiranih ponuđača na listu kvalifikovanih ponuđača Društva po grupama […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 4858/22 NM Predmet nabavke :Sanacija ravnih krovova na objektima BH Telecom-a Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju […]

Privremeno povećanje resursa – NOAM serveri PCRF sistema

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 03.02.2022. godine, u terminu od 01:00 do 02:00 sata, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 410018/21 PREDMET NABAVKE: „Izrada ograda i nadstrešnica za TK-ormare na lokacijama FTTC Buzići – Visoko i FTTC Lješevo – Visoko za potrebe BH Telecoma d.d. […]

Konfigurisanje link agregacije na pristupnom uređaju Adtran Donji_Vakuf (RD Travnik)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 02.02.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Izmjene i dopune Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma

Poštovani korisnici,   Obavještavamo Vas da će od 1.februara 2022. godine doći do izmjena i dopuna Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma, u okviru […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 388494/22 SS 1082 Predmet nabavke:  Održavanje Vmware licenci 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Slavica […]

JAVNI POZIV ovlaštenim distributerima fiksnih uređaja proizvođača Gigaset i Panasonic

Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisama namjere. Uz pismo namjere, potrebno […]

Konfigurisanje link agregacije na pristupnom uređaju Nokia KLOPCE (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 03.02.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Konfigurisanje link agregacije na pristupnim uređajima NOKIA Turbe, Fojnica_1 i Turbe_2 (RD Travnik)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma na području naselja: Turbe-dana 31.01.i 03.02.2022 godine, u terminu […]

OBAVIJEST KORISNICIMA o izmjenama i dopunama Cjenovnika BH Telecoma – povlačenje iz ponude besplatnih email adresa i uvođenje novog Bmail email servisa

Obavještavamo korisnike BH Telecoma da od 1.03.2022. godine počinje primjena izmjena i dopuna Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma (u daljem tekstu: Cjenovnik), koje […]

Konfigurisanje link agregacije na uređaju Obarak_1 (RD Goražde)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 31.01.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, u Odjeljenju za imovinsko pravne […]

Zamjena uređaja na lokaciji Bolnička 30

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 27.01.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 5851/22 PREDMET NABAVKE  Nabavka usluga sistematskih pregleda i posebnih pregleda za radnike sa mjestom rada na području Regionalne direkcije Bihać za 2022. godinu I. KOMUNIKACIJA […]

Otežan rad mobilnog interneta

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 26.01.2022. godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

Zamjena uređaja na lokaciji Bolnička 30

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 26.01.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

Predmet nabavke: Izgradnja FTTH mreža na području Distrikta Brčko (Broduša, Ivici, Mujkići, Gluhakovac, Meraje, Kolobara i Klanac)

U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno odredbama Poziva i Tenderske dokumentacije. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

Zamjena uređaja na lokaciji Trg Heroja 8

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 26.01.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

Zamjena uređaja na lokacijama Babin Do 42 i Bolnička 34

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 25.01.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

Konfigurisanje link agregacije na pristupnom uređaju Nokia MOSNIK_1 (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 26.01.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Prekid saobraćaja na MSAN-ovima Gubavica i CTK Konjic (RD Mostar)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na sistemu, dana 26.01.2022.godine, u terminu od 12:00 do 14:00 sati, doći do kraćih smetnji i prekida u radu servisa […]

Konfigurisanje link agregacije na uređaju Adtran Begov Han (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 26.01.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos u Izvršnoj direkciji za i tehnologiju i razvoj servisa, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnim mjestima kako […]

J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos radnika u Službi za energetiku Tuzla, Sektora za napajanje i klimatizaciju u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH […]

Konfigurisanje link agregacije na uređajima: BREZA_1, MEOKUSNICE_1, KLEK i KOSOVA_1 (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma na području naselja: Breza-dana 24.01.2022 godine, u terminu od […]

Zamjena uređaja na lokaciji Mehmeda Spahe 24 (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 24.01.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

Zamjena uređaja na lokacijama: Adema Buće 80 i Armaganuša 1

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 24.01.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

Upgrade CMG Sarajevo u paketskom jezgru mobilne mreže

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 25.01.2022. godine, u terminu od 01:00 do 06:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju malih kućanskih aparata brenda Philips Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: Opšti uslovi a) Izvod iz sudskog registra […]

Zamjena uređaja na lokacijama: Alojza Benca 1 i 2, Asima Ferhatovića 5 i 11

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 21.01.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 1645/22 Predmet nabavke: „Građevinski radovi za izgradnju PM Busovača za potrebe BH Telecoma, a na području Direkcije Travnik (Srednjobosanski kanton)“ 1. Komunikacija Lica koja su […]

J A V N I O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Direkciji Tuzla, Dioničkog drušva BH Telecom Sarajevo, na […]

Zamjena uređaja na lokacijama: Mehmeda Spahe 24, Zaima Šarca 14C i Muse Ćazima Ćatića 31

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 20.01.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

Javni poziv za dostavu terminalne opreme radi provjere usaglašenosti sa BH Telecom xDSL/ BRAS/IPTV/VoIP/ACS sistemima

BH Telecom započinje novi ciklus provjere usaglašenosti terminalne opreme sa BH Telecom xDSL/BRAS/IPTV/VoIP/ACS sistemima. U sklopu ovog ciklusa će se vršiti testiranja terminalne opreme za pružanje usluga […]

Zamjena uređaja na lokacijama Aerodrom Toranj, Butmirska bb, Trg Sarajevske Olimpijade 27 i 30

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 19.01.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 423746/21 Predmet nabavke: „WebTV/OTT platforma – DRM sistem“ 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Alma Zajko […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 429198/21 Predmet nabavke: „Usluge održavanja Avamar backup sistema za potrebe informacionog sistema BH Telecom-a“ 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

Zamjena uređaja na lokacijama Petra Tiješića 2, 6, 9 i 14

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 18.01.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Dženana Omerbegović, tel:+387 33 256-095; e-mail adresa: dzenana.omerbegovic@bhtelecom.ba ili Jasmina Sandžaktarević, tel: +387 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 429306/22 Predmet nabavke: Nabavka radova za izgradnju optičkog spojnog puta Malešići-Lukavica, Gračanica I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 08.6.1.1. – 33 – 35948/21 Predmet nabavke: Nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom/servisiranjem dva splajsera. I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 427017/21

Predmet nabavke: DMLT SAP servis za potrebe konverzije kontnog plana u BH Telecomu U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno odredbama […]

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POSTUPKU NABAVKE PUTEM JAVNOG NADMETANJA broj: 04-422948/21

Predmet nabavke: VoD storage kapacitivno proširenje 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Zehra. Čorhodžić; tel: +387 33 256 […]

Restart uređaja Nokia Kobilja Glava 2 (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 17.01.2022godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 426857/21 PREDMET NABAVKE: „Nabavka eSIM Consumer RSP“ I. KOMUNIKACIJA Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Dalila Mujarić-Hadžić, tel: […]

Zamjena uređaja na lokacijama Gandijeva 5, 8, 9 i 12

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 14.01.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 428097/21 SS 1082 Predmet nabavke: Usluga održavanje stubova (RAN) 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: […]

Upgrade CMG Zenica u paketskom jezgru mobilne mreže

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 14.01.2022. godine, u terminu od 01:00 do 06:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

Obavijest o prolongiranju roka

Obavještavamo vas da se rok za dostavljanje ponuda u postupku nabavke unaprjeđenja UAM sistema BH Telecoma, broj: 413451/21, prolongira do 20.01.2022. godine do 14:00h. Prolongiranje roka neće […]

Prekid saobraćaja na MSAN-ovima Dobrč, Smajkići i Kružanj (RD Mostar)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na sistemu, dana 17.01.2022.godine, u terminu od 12:00 do 15:00 sati, doći do kraćih smetnji i prekida u radu servisa […]

Zamjena uređaja na lokacijama Lava Tolstoja 2 i 4 te Kunovska 3 i 7

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 13.01.2022.godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga za […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 421576/21 NM

Robe i usluge I: PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba Namik Merzić / Slavica Spahić Adresa direkcije: Franca Lehara 7 Poštanski broj: 71000 […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 417309/21 NM

Robe I: PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba Namik Merzić / Slavica Spahić Adresa direkcije: Franca Lehara 7 Poštanski broj: 71000 Grad Sarajevo […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 363470/21 NM Predmet nabavke: izvođenje građevinskih radova i usluga na izgradnji OSP Šturlić – Tržac na području Direkcije Bihać I. Komunikacija Lica koja su […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Direkciji Tuzla, Dioničkog drušva BH Telecom Sarajevo, na […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Direkciji Tuzla, Dioničkog drušva BH Telecom Sarajevo, na […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Direkciji Tuzla, Dioničkog drušva BH Telecom Sarajevo, na […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 428280/21 Predmet: Monitoring i upravljanje kvalitetom mobilnih servisa shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije. I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da […]

Zamjena uređaja na lokacijama Mustafe Kamerića 6,9,11 i Trg Vilijema Šekspira 2

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 12.01.2022.godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 06-346626/21

Predmet nabavke: nabavka čelika i aluminijuma pri proizvodnji infrastrukture BS i ledobrana za antenski stub na RRSt Tušnica (Livno) Nabavka nije podjeljena na lotove. I. Komunikacija Lica […]

Zamjena uređaja na lokacijama Dobrinjske Bolnice 2, 7, Omladinskih Radnih Brigada 2 i Salke Lagumdžije 7

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 11.01.2022.godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga za […]

Usvajanje Kataloga Cloud usluga BH Telecoma verzija 10.0

Obavještavamo korisnike Hosting usluga da od 15.01.2022. počinje primjena „Kataloga Cloud usluga BH Telecoma“, verzija 10.0, iz kojeg se povlače sljedeće  dodatne funkcionalnosti: Povlačenje iz sadržaja ponude […]

Zamjena uređaja na lokacijama Salke Nazečića i Sulejmana Filipovića

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 10.01.2022.godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga za […]

J A V N I O G L A S

Za prijem pripravnika u radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove Dioničkog društva […]

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

I. Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi: LOT – 1 Rashodovani dijelovi za […]

Konfigurisanje link agregacije na uređaju Nokia MANDICI_1 (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 10.01.2022.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 423170/21 Predmet nabavke: „Zamjena EOL juniper SRX5800“ 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Jasmina Sandžaktarević, 033 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 424018/21 JS (4830) Predmet: Nabavka usluga mjerenja i ispitivanja električnih instalacija, gromobranskih i zaštitnih uzemljenja sa izdavanjem izvještaja o rezultatima ispitivanja, podijeljeno po lotovima kako […]

Zamjena pristupnih uređaja na lokacijama Avde Čuka 3,4 i Ejuba Ademovica 27

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 04.01.2022. godine, u terminu od 09:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga za korisnike […]

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos radnika na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove Dioničkog društva […]

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju bežičnih sistema protuprovale brenda AJAX i sistema video nadzora brenda DVC putem BH Telecoma (komisionar). Uz prijavu potrebno je […]

Izmjene Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma – BULK SMS i Mobilno oglašavanje

Obavještavamo korisnike da će se od 1. februara 2022. godine primjenjivati usvojene izmjene i dopune Cjenovnika BH Telecoma, koje se odnose na izmjenu cijena u Bulk SMS/MMS […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA,BROJ: 413451/21 – AZK (5097)

Broj nabavke: 413451/21 Predmet: Nabavka unapređenja UAM sistema BH Telecoma u skladu sa odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije. 1. Komunikacija Lica koja su […]

Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika BH Telecoma

UNAPREĐENJA BIZ IZBOR USLUGE  Obavještavamo korisnike da će se od 1.februara 2022. godine primjenjivati sljedeća unapređenja u ponudi BiZ izbor usluge: 50% niža cijena mjesečne naknade za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 423167/21 Predmet nabavke: Izrada elaborata za kontrolu stubova Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: 1. Geokonzalting doo Sarajevo 2. Aber Design doo […]

Zamjena pristupnih uređaja na lokacijama Nurije Pozderca 4,6 i Ejuba Ademovica

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 30.12.2021. godine, u terminu od 09:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga za korisnike […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke : 418601/21 SS 1082 Predmet nabavke: Nabavka radova i opreme sa ugradnjom tehničke zaštite ,sredstava i opreme u prodajnom mjestu KLOKOTNICA Nazivi ponuđača kojima se […]

Zamjena pristupnih uređaja ul. Emila Zole i Esada Pašalića

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 29.12.2021. godine, u terminu od 09:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga za korisnike […]

ISPRAVKA DIJELA JAVNOG OGLASA

I U tekstu Javnog oglasa za prijem u radni odnos u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo u Direkciji Brčko sa mjestom rada u Brčkom, na radnom mjestu […]

ISPRAVKA DIJELA JAVNOG OGLASA

I U tekstu Javnog oglasa za prijem u radni odnos u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo u Direkciji Brčko sa mjestom rada u Brčkom, na radnom mjestu […]

Zahtjevi za informacijama (RFI): Modularni data centar BH Telecoma

Rok za dostavu ponuda: 06.02.2022.g. (novi produženi rok: 28.02.2022.g.) Dokumenti kao odgovor na RFI  trebaju biti dostavljeni putem pošte u Hard Copy (1 primjerak), te u elektronskoj verziji […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 04-422948/21 Predmet nabavke: VoD storage kapacitivno proširenje 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Zehra Čorhodžić tel: […]

Izmjene i dopune Cjenovnika u okviru usluga Moja TV Videoteka i Pay-Per-View

Izmjene i dopune Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma se odnose na izmjene u okviru ponude usluga Moja TV Videoteka (VoD usluga) i Pay-Per-View […]

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju CPE opreme brenda FRITZ! putem BH Telecoma (komisionar). Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: Opšti uslovi a) Izvod […]

Zamjena pristupnih uređaja na lokaciji ul. Emila Zole

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 28.12.2021. godine, u terminu od 09:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga za korisnike […]

Zamjena pristupnih uređaja na lokaciji ul. Emila Zole

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 27.12.2021. godine, u terminu od 09:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga za korisnike […]

Obavijest o novom roku za dostavu ponuda za nabavku mašina i alata za montažu BS (LOT 1- LOT 2)

Ovim putem vas obavještavamo da je novi rok za dostavu ponuda 06.01.2022.godine do 14:00 sati na Protokol BH Telecoma d.d Sarajevo (ul. Franca Lehara br.7, 71 000 […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u u Sektoru za upravljanje ljudskim resursima i organizacijom u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima Dioničkog […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Direkciji Brčko, Dioničkog drušva BH Telecom Sarajevo, na […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Direkciji Brčko, Dioničkog drušva BH Telecom Sarajevo, na […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Telecom centru – Info prodajni pult Belamionix, Brčko, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 406074/21 Predmet nabavke: Nabavka građevinskih i montažnih radova za izgradnju PM Kozarac za potrebe BH Telecoma, na području entiteta republika Srpska 1. Komunikacija Lica […]

Obavještenje o prolongiranju roka

Poštovani, Vezano za nabavku mašina i alata za montažu BS (LOT 1- LOT 2), broj:413428/21, koja se provodi putem pozivnog postupka sa dodatnom objavom obavještenja o nabavci, […]

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos radnika na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom i […]

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju uređaja i opreme brenda Makita putem BH Telecoma (komisionar). Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: Opšti uslovi a) […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Direkciji Mostar, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radno mjesto: – 38. Tehničar, SSS – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 08.6.1.1. – 33 – 35948/21 Predmet nabavke: Nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom/servisiranjem dva splajsera. Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: 1. Niatel […]

Zamjena pristupnih uređaja na lokaciji ul. Emila Zole

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 22.12.2021. godine, u terminu od 09:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga za korisnike […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-400805/21

Predmet nabavke: Lož-ulje ekstra lahko (LUEL) za rad kotlovnica Nabavka je podijeljena na tri lota: Lot 1 – Područje Kantona Sarajevo Lot 2 – Područje rada Direkcije […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 413764/21 Predmet nabavke: Nabavka i ugradnja terminala za registraciju radnog vremena Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: 1. Middle point electronics doo […]

Prekid optičkog kabla Zenica – Puhovac kapaciteta 12 vl.

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 22.12.2021. godine., u terminu od 09:00 do 11:00 sati, dolaziti do prekida/otežanog rada servisa za korisnike […]

Zamjena Ericsson DSLAM uređaja Bukov Do (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 23.12.2021. godine, uperiodu od 09:00 do 13:00 sati, dolaziti do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

MojaTV za nove optičke mreže

BH Telecom produžuje promotivno-prodajnu akciju za korisnike koji u toku trajanja akcije podnesu zahtjev za multimedijalni MojaTV paket obuhvaćen akcijskom ponudom na područjima razvijenih optičkih mreža BH […]

Zamjena pristupnog uređaja na lokaciji MIMS Semizovac

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 20.12.2021. godine, u terminu od 09:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga za korisnike […]

Zamjena pristupnog uređaja na lokaciji BOSANKA Blažuj

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 20.12.2021. godine, u terminu od 09:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga za korisnike […]

JAVNI POZIV Ovlaštenim distributerima Sony PlayStation igraćih konzola

Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva ovlaštene distributere Sony PlayStation igraćih konzola da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisma namjere […]

JAVNI POZIV Ovlaštenim distributerima električnih skutera Segway i oneS

Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva ovlaštene distributere da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisma namjere kojim izjavljuje da može: […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 415380/21 Predmet nabavke: Nabavka građevinskih i drugih radova na redovnom održavanju pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva na području djelovanja Direkcije Bihać,prema LOT-ovima kako slijedi […]

JAVNI OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto 11a. Saradnik MVK, VŠS – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 5 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Broj nabavke: 02-416513/21 Predmet nabavke: Nabavka armirano betonskih nogara I. Komunikacija Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Kenan Cepić, tel: […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Odjeljenju za realizaciju investicija, Službe za realizaciju investicija Zenica, Sektora za upravljanje investicionim projektima u Izvršnoj direkciji za investicije Dioničkog […]

Zamjena mrežne karte na uređaju “Nokia” Mehmeda_Pase_Kukavice

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.12.2021. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

J A V N I O G L A S

Za prijem u radni odnos pripravnika radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove Dioničkog društva […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Direkciji za razvoj sistema upravljanja u Kabinetu generalnog direktora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na neodređeno vrijeme, uz probni rad […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Odjeljenju za knjigovodstvo materijala i stalnih sredstava, Službe za računovodstvo, Sektora za računovodstvo u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 416719/21 PREDMET NABAVKE: „Nabavka usluga održavanja dekorativnog bilja u i oko administrativno poslovnih objekata BH Telecoma na području Kantona Sarajevo“ Nazivi ponuđača kojima se upućuje […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 411122/21 JS (4830) Predmet: „Angažovanje radne snage za potrebe izvođenja radova na izgradnji OPM Podlugovi“ Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: 1. […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Direkciji Tuzla, Dioničkog drušva BH Telecom Sarajevo, na […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 06-410018/21

Predmet nabavke: Izrada ograda i nadstrešnica za TK-ormare na lokacijama FTTC Buzići – Visoko i FTTC Liješeva – Visoko za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo – R.D. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 413428/21 PREDMET NABAVKE: „Nabavka mašina i alata za montažu BS (LOT 1- LOT 2)“, podijeljena po lotovima, kako slijedi: LOT 1 – Nabavka i isporuka […]

Restart uređaja ASR920_PE_KLADANJ, ASR920_PE_MEHURICI

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15.12.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Restart uređaja ASR920_PE_PODGORANI, ASR920_PE_KRUSCICA

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.12.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Restart uređaja ASR920_PE_VRAPCICI, ASR920_PE_POLJE-BIJELA

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 09.12.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Restart uređaja ASR920_PE_CPOSTA, ASR920_PE_SKOKOVI

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 08.12.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Konfiguracija Voice karti na uređaju Šip DSLAM

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 08.12.2021. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 416522/21 NM Predmet nabavke :Impregnirani drveni stubovi Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-414052/21

Predmet nabavke: Nabavka isporuke i ugradnje UPS uređaja za TK Banja Luka Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavljenje ponude prema navodima iz tačke 7.Zahtjeva za […]

J A V N I O G L A S

Za prijem u radni odnos u Direkciji Zenica Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo u Odjeljenju za mjesne mreže, Službe za pristupne mreže i terminalnu opremu, Sektora za […]

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo objavljen dana 18.10.2021. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“, […]

Instalacije korektivnog patch-a na sistem CMM Sarajevo

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 07.12.2021. godine, u terminu od 01:00 do 06:00 sati, doći do kraćih prekida i smetnji u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 03-412244/21 Predmet nabavke: Usluge sistematskih pregleda za radnice BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka je podijeljena na lotove, kako slijedi: LOT 1 – Usluge sistematskih pregleda […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Broj nabavke : 411730/21 NM Predmet nabavke: Nabavka i ugradnja ampula sa nosačem za automatsko gašenje požara I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

Posebna ponuda za korisnike fiksne telefonske usluge

U periodu od 01.12.2021. godine do 29.01.2022. godine za sve korisnike fiksne telefonske usluge koji se odluče zadržati svoj pretplatnički status u BH Telecomu nudimo: benefite za […]

Održavanje opreme – otežan rad IPTV usluga

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 02.12.2021.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu IPTV usluga BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 06-411010/21

Predmet nabavke: nabavka čeličnog materijala za potrebe Sektora za proizvodnja ID za investicije za potrebe izrade sklopova kontejnera K3 Nabavka nije podjeljena na lotove. I. Komunikacija Lica […]

Izmjene i dopune usluge Korporativni pristup (M2M) BH Telecoma

Poštovani korisnici, Obavještavam Vas da će od  1. januara 2022. godine na snagu stupiti izmjene i dopune Priloga 6.6.4. Cjenovnika BH Telecoma – Specifični uslovi usluge Korporativni […]

Restart uređaja ASR920_PE_VELIKO-CAJNO, ASR920_PE_KOSEVSKO-BRDO

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 02.12.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Restart uređaja ASR920_PE_ZITARNICA, ASR920_PE_KAONIK

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 01.12.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Prekid optičkog kabla Zenica – Lokvine kapaciteta 8 vl.

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 01.12.2021. godine., u terminu od 09:00 do 16:00 sati, dolaziti do prekida/otežanog rada servisa za korisnike […]

J A V N I O G L A S

Za prijem u radni odnos u Direkciji Zenica Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo u Službi za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office), Sektora za plasman usluga i […]

Restart uređaja C6513_VSS_APOLJE

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 29.11.2021. godine., u terminu od 05:00 do 06:00 sati, dolaziti do kratkotrajnih prekida/otežanog rada IPTV servisa […]

Upgrade CMM Sarajevo na verziju 19.5.2.21

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 30.11.042021. godine, u terminu od 01:00 do 07:00 sati, doći do kraćih prekida i smetnji […]

J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos u Izvršnoj direkciji za investicije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnim mjestima kako slijedi: 1. 174a. Tehničar […]

Migracija linkova na uređaju ASR920_PE_TRAVNIK-FTTB

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 24.11.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 403141/21 Predmet: Nabavka robe čelični materijal i vijčana roba podijeljeno po lotovima, kako slijedi: LOT 1: Čelični materijal LOT 2: Vijčana roba Komunikacija Lica koja […]

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju sportske opreme brenda HEAD, BOLLE i AQUATRON Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: Opšti uslovi a) Izvod iz […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-406367/21

Predmet nabavke: Rezervni dijelovi za potrebe redovnog održavanja sistema energetike u BH Telecomu Nabavka nije podijeljena na lotove: Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavljanje ponude, shodno […]

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POSTUPKU NABAVKE PUTEM POZIVNOG POSTUPKA broj: 06-393849/21

Predmet nabavke: Izrada elaborata o geomehaničkim ispitivanjima tla, revizija glavnih projekata baznih stanica mobilne mreže, izrada urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju baznih stanica mobilne mreže i stručni nadzor […]

Obavijest o prolongiranju roka

Obavještavamo vas da se rok za dostavljanje ponuda u postupku nabavke potrošnog elektro i mašinskog materijala za potrebe energetike u BH Telecomu, LOT 1 i 2, broj: […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Odjeljenju za radio pristupnu mrežu Bihać, Službe za […]

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

Za prijem radnika na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Službi za pristupne mreže i terminalnu opremu, Sektora za tehničku podršku, […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Broj nabavke : 395336/21 Predmet nabavke: Nabavka radova za izgradnju kućnih instalacija na TK mrežama za potrebe BH Telecom – područje Bosansko Podrinjskog kantona I. Komunikacija Lica […]

Migracija IMS korisnika na IMS Zenica

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 23.11.2021. godine, u terminu od 00:00 do 03:00 sata, doći do smetnji u radu VoIP, IP […]

Prolongiranje roka za dostavu inicijalnih ponuda za nabavku broj: 392917/21

Vezano za nabavku tonera, fotokonduktora, tinti, print glava i ribona za štampače proizvođača Lexmark, Epson, Konica Minolta, HP i Canon, broj 392917/21 koja se provodi putem postupka […]

Restart uređaja ASR920_PE_HAN-BILA

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 18.11.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Restart uređaja ASR920_PE_SATOROVA-GOMILA1 i ASR920_PE_SATOROVA-GOMILA2

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 23.11.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 363470/21 NM Predmet nabavke: izvođenje građevinskih radova i usluga na izgradnji OSP Šturlić – Tržac na području Direkcije Bihać I. Komunikacija Lica koja su […]

PONIŠTAVA SE DIO JAVNOG OGLASA

za prijem radnika na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, u Službi za pristupne mreže i terminalnu opremu, Sektora za tehničku podršku, […]

Restart uređaja ASR920_PE_LASVA i ASR920_PE_TREBACKO-BRDO1

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 18.11.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Migracija linkova na uređaju ASR920_PE_TRAVNIK-FTTB

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 18.11.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Obavijest o prolongiranju roka

Obavještavamo vas da se rok za dostavljanje ponuda u postupku nabavke potrošnog elektro i mašinskog materijala za potrebe energetike u BH Telecomu, LOT 1 i 2, broj: […]

Obavijest o prolongiranju roka

Ovim putem Vas obavještavamo da se rok za dostavljanje ponuda u postupku nabavke sredstava/materijala za održavanje higijene, broj: 401255/21 DM prolongira do 15.11.2021. godine do 14h. Prolongiranje […]

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju ekosistema Huawei IdeaHub putem BH Telecoma (komisionar). Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: Opšti uslovi a) Izvod iz […]

Obavještenje o prolongiranju roka za dostavu inicijalnih ponuda za nabavku broj: 400836/21

Vezano za nabavku usluga tehničke podrške pri održavanju opreme, rješenja, sistema,licenci, HW, SW modula/funkcionalnosti, proizvođača Huawei (compute+storage), broj: 400836/21 koja se provodi putem pregovaračkog postupka s dodatnom […]

Izmjene i dopune u ponudi Cloud usluga BH Telecoma

Obavještavamo korisnike BH Telecom Cloud Computing usluga da će se od 15. novembra 2021. godine primjenjivati nova cijena za vCPU SQL Server Web resurs. Umjesto jedinične cijene […]

Zamjena pristupnog uređaja na lokaciji Kazina Bara

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 11.11.2021. godine, u terminu od 09:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga za korisnike […]

Obavijest o prolongiranju roka

Obavještavamo vas da se rok za dostavljanje ponuda u postupku nabavke motornih vozila (LOT 1-4), pokrenut putem javnog nadmetanja, broj: 387277/21, prolongira do 19.11.2021. do 14h, a […]

Odobrenje za radove na uređaju Nokia Tarcin 2

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 11.11.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

SW upgrade Huawei uređaja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 10.11.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa BH […]

Migracija linkova na ASAv Firewall

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 10.11.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu VOiP usluga BH […]

Upgrade uređaja C6513_VSS_APOLJE

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.11.2021.godine, u terminu od 04:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu IPTV usluga BH […]

Migracija linkova na uređaju ASR920_PE_TRAVNIK-FTTB

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 11.11.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

SW upgrade Huawei uređaja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 09.11.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 397805/21 JS (4830) Predmet: „Openshift licence“ Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: 1. QSS d.o.o. Sarajevo 2. Verso d.o.o. Sarajevo 3. Asbis […]

Migracija ACE-VSS-2/IPTV_DNS LB

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 08.11.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći dokraćih smetnji u radu IPTV usluge BH […]

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

I. Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi: LOT – 1 rashodovana računarska/informatička oprema […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 390753/21 Predmet nabavke: “Nabavka elektromaterijala i opreme” 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Jasmina Sandžaktarević; tel: […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Broj nabavke : 398378/21 Predmet nabavke: Nabavka izrade akta o procjeni rizika I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 401255/21 PREDMET NABAVKE: Nabavka sredstava/materijala za održavanje higijene I. KOMUNIKACIJA Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Dalila Mujarić, […]

Restart uređaja ASR920_PE_GRACANICA-JUG i ASR920_PE_DOBRINJA-C5

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 11.11.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Restart uređaja ASR920_PE_BRIJESCE

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 04.11.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Montaža FTTC Jemanlići (RD Travnik)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju, dana 04.11.2021.godine, u terminu od 10:00 do 16:00 sati doći do prekida i smetnji u radu servisa BH […]

SW upgrade Huawei uređaja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 03.11.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa BH […]

Prekid servisa za WLAN host korisnike

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 03.11.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu servisa WLAN host. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 06-393849/21

Predmet nabavke: Izrada elaborata o geomehaničkim ispitivanjima tla, revizija glavnih projekata baznih stanica mobilne mreže, izrada urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju baznih stanica mobilne mreže i stručni nadzor nad […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA,BROJ: 400836/21 – AZK (5097)

Broj nabavke: 400836/21 Predmet: Nabavka usluga tehničke podrške pri održavanju opreme, rješenja, sistema,licenci, HW, SW modula/funkcionalnosti, proizvođača Huawei (compute+storage) u skladu sa odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne […]

JAVNI POZIV

Ovlaštenim distributerima električnih skutera Segway i oneS Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva ovlaštene distributere da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom […]

JAVNI POZIV

Ovlaštenim distributerima uređaja proizvođača Apple Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva Apple ovlaštene distributere da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem […]

JAVNI POZIV

ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača Samsung, Alcatel, CAT, Huawei, Nokia, ZTE, Honor, Realme i OnePlus Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj […]

JAVNI POZIV

Ovlaštenim distributerima uređaja proizvođača Xiaomi Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva Xiaomi ovlaštene distributere da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem […]

JAVNI POZIV

ovlaštenim distributerima tablet uređaja Lenovo Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisama […]

JAVNI POZIV

Ovlaštenim distributerima eko sistema proizvoda proizvođača Xiaomi Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva Xiaomi ovlaštene distributere da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Broj nabavke : 401332/21 Predmet nabavke: Nabavka usluga uređenja kancelarijskog prostora u poslovnoj zgradi BH Telecom-a, Zmaja od Bosne 88 I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da […]

Restart uređaja ASR920_PE_SAPNA

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 04.11.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Izmjene i dopune u okviru ponude Moja TV videoteke

Izmjene ponude usluge za Moja TV podrazumijeva uvođenje mogućnosti jednokratnog iznajmljivanja paketa sadržaja (više različitih sadržaja, serija ili epizoda istog sadržaja), za razliku od trenutnog koncepta ponude […]

SW upgrade Huawei uređaja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 02.11.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa BH […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika na radno mjesto 25. Šalterski radnik, SSS – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, u […]

J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos u Izvršnoj direkciji za investicije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnim mjestima kako slijedi: 1) 54. Tehničar, […]

PONIŠTAVA SE DIO JAVNOG OGLASA

Objavljenog dana 18.06.2021. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ na radnim mjestima, kako slijedi: · 253. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za video sadržaje, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 397736/21 Predmet nabavke: Upgrade E-learning platforme BH Telecom-a shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije. I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 379948/21 PREDMET NABAVKE  Građevinski radovi na izgradnji BS Banja Vrućica I. KOMUNIKACIJA Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: […]

Javni poziv za dostavu terminalne opreme radi provjere usaglašenosti sa BH Telecom VoIP/IP centrex sistemom.

BH Telecom započinje ciklus provjere usaglašenosti terminalne opreme sa BH Telecom VoIP/IP centrex sistemom. U sklopu ovog ciklusa će se vršiti testiranje terminalne opreme za pružanje govorne […]

Obavijest o obustavljanju postupka

Obavještavamo vas da se postupak nabavke motornih vozila (LOT 1-4), pokrenut putem javnog nadmetanja, broj: 387277/21, obustavlja do daljnjeg, obzirom da je zaprimljen prigovor na Tendersku dokumentaciju […]

OBAVIJEST O ISPLATI DODATNE DIVIDENDE DIONIČARIMA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO PUTEM REGISTRA VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FBiH

Saglasno Odluci o isplati dodatne dividende iz neraspoređene dobiti za 2018.,2019. i 2020. godinu i fonda rezervi broj: 00.1-03- 391690/21-3 donesenoj na 66. (vanrednoj) Skupštini Dioničkog društva […]

Prekid optičkog kabla Ilidža – Vogošća u Rajlovcu

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na izmještanju optičkog kabla, dana 30.10.2021.godine, u terminu od 09:00 do 10:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 395201/21 Predmet: Nabavka usluga za nadogradnju rješenja za Campaign Management u BH Telecomu shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije. I. Komunikacija […]

Odobrenje za radove na migraciji Cisco ACE load balancera

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 02.11.2021. godine, u terminu od 01:00 do 04:00 sata, mogući prekidi u radu Moja TV i […]

Prekid optičkog kabla D. Malta – Mostar u mjestu Raštelica

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na izmještanju optičkog kabla, dana 29.10.2021.godine, u terminu od 09:00 do 10:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Odjeljenju za fizičku i tehničku zaštitu Tuzla, Službe za sigurnost i zaštitu, Sektora za opšte poslove i poslove sigurnosti i […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Broj nabavke : 001-PPSO/21 Predmet nabavke: Nabavka usluga za održavanje optičkih spojnih puteva i Sjevernog koridora BH Telecom-a na području odgovornosti Direkcije Travnik. Nabavka nije podijeljena na […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 397925/21 JS (4830) Predmet: Usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, eradikacije i deviperizacije objekata BH Telecom-a po lotovima kako slijedi: – LOT 1 – Dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija, […]

Rekonfiguracija linkova na IMS MGW

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 29.10.2021. godine, u terminu od 00:00 do 03:00 sata, doći do smetnji u radu VoIP, IP […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 397353/21 Predmet nabavke: Proširenje WLAN mreže u 2021. godini LOT 1 – WLAN uređaji (hot-spot) tip 1 LOT 2 – WLAN instalacioni materijal I. Komunikacija […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 366303/21 NM Predmet nabavke: izvođenje građevinskih radova i usluga na izgradnji FTTC HUMIĆI na području Direkcije Bihać (Općina Ključ) I. Komunikacija Lica koja su […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 399367/21 PREDMET NABAVKE: „Nabavka radova na uređenju toaleta u objektu Anex 59 ,Obala Kulina bana 8, Sarajevo“ Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 392656/21 Predmet nabavke: „Nabavka i instalacija agregatskih postrojenja za RR/BS/MPLS čvorišta“ 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa […]

Otežan rad i mogući prekid servisa za WLAN host korisnike

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 27.10.2021. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa WLAN […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 375854/21 SS Predmet nabavke :Nabavka održavanja Microsoft unified support Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 389804/21 Predmet nabavke: Materijal za potrebe održavanja objekta Lot 1 – Vodo materijal Lot 2 – Elektro materijal Lot 3 – Bravarski materijal Nazivi ponuđača […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 397260/21

Predmet nabavke: Usluge tehničke podrške pri održavanju Backup as a Service (Veeam), shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije. I. Komunikacija Lice/Lica koje/a je/su […]

SW upgrade uređaja HW_Jajce i HW_AtcSrebrenik

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 26.10.2021. godine, u terminu od 00:00 do 00:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Restart uređaja ASR920_PE_DUBRAVE i ASR920_PE_TOJSICI

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 28.10.2021. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Restart uređaja ASR920_PE_ISKRA i ASR920_PE_JABLANICA

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 26.10.2021. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Javni poziv za dostavu terminalne opreme radi provjere usaglašenosti sa BH Telecom 4G/3G/IPTV/VoIP/ACS sistemima

BH Telecom započinje ciklus provjere usaglašenosti terminalne opreme sa BH Telecom 4G/3G/IPTV/VoIP/ACS sistemima. U sklopu ovog ciklusa će se vršiti testiranje terminalne opreme za pružanje triple play […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Izvršnoj direkciji za razvoj poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, u Odjeljenju za Kontakt centar u Tuzli, Službe za upravljanje […]

MojaTV za nove optičke mreže

BH Telecom u periodu od 22. oktobra do 20. decembra 2021. godine realizuje promotivno-prodajnu akciju za korisnike koji u toku trajanja akcije podnesu zahtjev za multimedijalni MojaTV […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 394607/21 Predmet nabavke: Nabavka usluge održavanja WSO2 licence Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda 1. BS TELECOM Sarajevo 2. VERSO d.o.o. Sarajevo […]

CMM private patch install Zenica

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 21.10.2021. godine, u terminu od 01:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa mobilni internet. […]

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju malih kućanskih aparata putem BH Telecoma (komisionar) za sljedeće brendove: – Tefal – Rowenta – Krups Uz prijavu potrebno […]

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju aparata za ličnu njegu putem BH Telecoma (komisionar) za sljedeće brendove i proizvode: – Philips IPL Lumea – Pametni […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 392009/21 Predmet nabavke: Nabavka i ugradnja sistema tehničke zaštite u poslovnim objektima BH Telecoma I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Broj nabavke : 388496/21 Predmet nabavke: Nabavka Atlassian JIRA server licenci I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Namik […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 394442/21 PREDMET NABAVKE: „Nabavka motornog goriva za vozila Direkcije Tuzla, MM Gračanica“ I. KOMUNIKACIJA Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma […]

RFI za izgradnju tipskih rješenja fotonaponskih sistema na 30 lokacija baznih stanica radio mreže BH Telecoma

BH Telecom poziva zainteresovane Ponuđače koji projektuju, isporučuju, instaliraju, puštaju u rad i održavaju sisteme fotonaponskog napajanja da izraze i dostave informacije u skladu sa zahtjevima ispostavljenim […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Službi za energetiku Sarajevo, Sektora za napajanje i klimatizaciju u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, u Službi za razvoj i optimizaciju pristupnih mreža, […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, u Službi za energetiku Sarajevo, Sektora za napajanje […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Službi za kontrolu prihoda, Sektora za fakturisanje, kontrolu prihoda i ekonomske poslove u Direkciji Sarajevo Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, […]

Odobrenje za radove na testiranju WLAN aplikacije

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 19.10.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu WLAN host servisa. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 02- 386787/21 Predmet nabavke: Nabavka materijala za potrebe redovnog održavanja pristupnih mreža I. Komunikacija Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime BH Telecoma […]

Održavanje opreme – zamjena uređaja MOSTARSKO RASKRSCE

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 20.10.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Oržavanje opreme – restart uređaja ASR920_PE_PODGORJE

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 18.10.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Održavanje opreme – restart uređaja ASR920_PE_PODGORJE

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 18.10.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 392917/21 Predmet: Nabavka tonera, fotokonduktora, tinti, print glava i ribona za štampače proizvođača Lexmark, Epson, Konica Minolta, HP i Canon Komunikacija Lica koja su ovlaštena […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 396097/21 Predmet nabavke: Lot 1 – Kancelarijski materijal i sitan inventar Lot 2 – Kancelarijski papir 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju […]

JAVNI OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto 21. Tehničar za eksploataciju i održavanje telekomunikacionih sistema, SSS – 2 (dva) izvršioca, na neodređeno vrijeme, uz probni […]

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

za prijem radnika na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH Telecom […]

Odobrenje za radove na pristupnim uređajima

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 13.10.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Održavanje opreme – zamjena uređaja NOVI TRAVNIK

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 21.10.2021.godine, u terminu od 03:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

I. Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi: RASHODOVANA MOTORNA VOZILA: LOT – 1 […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica u Službi za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office), Sektora za plasman usluga […]

Zamjena upravljačke kartice COGE1 na lokaciji Dobrinja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 12.10.2021.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do prekida i smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POSTUPKU NABAVKE PUTEM JAVNOG NADMETANJA broj: 06-347686/21, LOT 5

Predmet nabavke: Građevinski i montažni radovi na izgradnji FTTC mrežne infrastrukture za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo: LOT 5 – Izgradnja FTTC mreže Bihać (Direkcija Bihać) 1. […]

Odobrenje za radove na promjeni konfiguracije na MPE i MRA aktivnim serverima PCRF sistema u paketskom jezgru mobilne mreže

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 11.10.2021. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa Mobilni Internet. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 387679/21 Predmet nabavke: Nabavka sukcesivne isporuke i transporta goriva za agregatska postrojenja u objektima BH Telecoma d.d. Sarajevo, podijeljena na lotove kako slijedi: LOT […]

Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika BH Telecoma

Izmjene ponude Bulk SMS/MMS usluge Obavještavamo poslovne korisnike da će se od 6. novembra 2021. godine primjenjivati usvojene izmjene i dopune Cjenovnika BH Telecoma, koje se odnose […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Izvršnoj direkciji za investicije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, u Odjeljenju za dokumentaciju izvedenog stanja (DIS), Službe za projektovanje i […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Direkciji Mostar, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radno mjesto: – 38. Tehničar, SSS – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno […]

Odobrenje za radove na pristupnim uređajima

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 07.10.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA ,BROJ: 374514/21 SS

Usluge PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba Slavica Spahić/Namik Merzić Adresa direkcije: Franca Lehara 7 Poštanski broj: 71000 Grad Sarajevo Identifikacioni broj:************* PDV […]

Održavanje opreme – zamjena uređaja DVAKUF

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 14.10.2021.godine, u terminu od 03:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Održavanje opreme – zamjena uređaja KLjUČ

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 12.10.2021.godine, u terminu od 04:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 385999-5/21

Predmet nabavke: COMMON INVERTORY SISTEM RJEŠENJE U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno odredbama Poziva i Tenderske dokumentacije. Komunikacija Lica koja […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 390748/21 NM Predmet nabavke :nabavka usluge održavanja štampača i optimizacija sistema štampe i produkcije dokumenata Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji I. Komunikacija Lica koja su […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 387277/21 Predmet: Nabavka motornih vozila ( LOT 1- LOT 4) Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Dalila […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 388494/21 SS 1082 Predmet nabavke: Održavanje Vmware licenci 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Slavica […]

Odobrenje za radove na pristupnim uređajima

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 05.10.2021. godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Broj nabavke : 388500/21 Predmet nabavke: Nabavka periodični pregled, kontrolno ispitivanje i servis opreme za gašenje požara u BH Telecomu na području Federacije Bosne i Hercegovine I. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 388492/21 Predmet nabavke: Unaprijeđenje Database Activity Monitoring – IBM Guardium Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: 1. Alem sistem doo Sarajevo 2. […]

Odobrenje za radove na pristupnim uređajima

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 04.10.2021. godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Odobrenje za radove na optičkom kablu za Semizovac

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 01.10.2021.godine, u terminu od 07:00 do 08:30 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecom-a, […]

PONIŠTAVA SE DIO JAVNOG OGLASA

za prijem radnika na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, u Službi za pristupne mreže i terminalnu opremu, Sektora za tehničku podršku, […]

Obavijest o prolongiranju roka za dostavljanje ponude

Poštovani, Ovim putem Vas obavještavamo da se rok za dostavljanje ponuda u predmetnom postupku nabavke usluge – pristupa platformi za online edukacije za radnike Dioničkog Društva BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-378818/21

Predmet nabavke: Nabavka, isporuka i montaža magacinskih paletnih regala Nabavka nije podijeljena na lotove. Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv prema navodima iz Zahtjeva za dostavljanje ponude: […]

Odobrenje za radove na pristupnim uređajima

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 30.09.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Zamjena šasije na lokaciji Babice (opština Lukavac)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na sistemu, dana 30.09.2021. godine, u terminu od 05:00 do 16:00 sati, doći do prekida i smetnji u radu usluga […]

Prekid saobraćaja na trasi OSP-a Banovići – Brezovača

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na optičkom kablu, dana 29.09.2021. godine, u terminu od 09:00 do 15:00 sati, moguće smetnje u radu sljedećih usluga: Usluge […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 386002/21 Predmet nabavke: Održavanje fiskalnih uređaja, usluga inicijalne, dodatne i defiskalizacije fiskalnih printera Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: 1. IMTEC doo […]

JAVNI POZIV Ovlaštenim distributerima TV aparata Axen, Tesla, Vivax i Vox

Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva ovlaštene distributere TV aparata Axen, Tesla, Vivax i Vox da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom […]

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

za prijem pripravnika u radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci, u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa, objavljen […]

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos, u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa, objavljen dana 23.06.2021. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“, na radno mjesto kako slijedi: […]

Prolongiranje roka za dostavu inicijalnih ponuda za nabavku broj: 376778/21

Poštovani, Vezano za nabavku kapacitivnog i funkcionalnog proširenja infrastrukture virtualizacijskih platformi BH Telecoma (Storage), broj 376778/21 koja se provodi putem postupka javnog nadmetanja, ovim putem vas obavještavamo […]

Održavanje opreme – zamjena uređaja SITOMIR

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 30.09.2021.godine, u terminu od 09:00 do 10:00 sati, dolaziti do kratkotrajnih prekida/otežanog rada servisa za korisnike […]

Održavanje opreme – zamjena uređaja TUSNICA

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 29.09.2021.godine, u terminu od 12:00 do 13:00 sati, dolaziti do kratkotrajnih prekida/otežanog rada servisa za korisnike […]

Održavanje opreme – zamjena uređaja VRANA

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 28.09.2021.godine, u terminu od 11:00 do 12:00 sati, dolaziti do kratkotrajnih prekida/otežanog rada servisa za korisnike […]

Održavanje opreme – zamjena uređaja VAREŠ

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 30.09.2021.godine, u terminu od 03:00 do 07:00 sati, dolaziti do kratkotrajnih prekida/otežanog rada servisa za korisnike […]

Održavanje opreme – zamjena uređaja BOSANSKA KRUPA

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 28.09.2021.godine, u terminu od 03:00 do 07:00 sati, dolaziti do kratkotrajnih prekida/otežanog rada servisa za korisnike […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 06-347686/21 Predmet nabavke: Građevinski i montažni radovi na izgradnji FTTC mrežne infrastrukture za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo: LOT 5 – Izgradnja FTTC mreže Bihać […]

Prekid saobraćaja na OSP-u Banovići – Podgorje – Treštenica

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na optičkom kablu, dana 22.09.2021. godine, u terminu od 09:00 do 15:00 sati, moguće smetnje u radu sljedećih usluga: Usluge […]

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

za prijem radnika na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Direkciji Bihać, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, objavljen dana 15.02.2021. godine […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 04-380232/21 Predmet nabavke: IP/MPLS Zamjena Headend IPTV svičeva shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije. 1. Komunikacija Amina Zekić tel: +387 33 256 […]

PONIŠTAVA SE DIO JAVNOG OGLASA

za prijem radnika na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, objavljen […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 383229/21 JS (4830) Predmet: „Nabavka motornog goriva za građevinsku mehanizaciju“ Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: 1. Hifa d.o.o. Tešanj 2. Hifa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 381602/21 Predmet nabavke: Mjerna oprema – nova oprema, podijeljena u dva LOT-a kako slijedi: LOT 1 – Mjerna oprema za drive/walk – test mjerenje i […]

Održavanje opreme – migracija portova na novi uređaj LISAC

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 22.09.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, dolaziti do kratkotrajnih prekida/otežanog rada servisa za korisnike […]

Održavanje opreme – zamjena uređaja KALESIJA

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 23.09.2021.godine, u terminu od 03:00 do 07:00 sati, dolaziti do kratkotrajnih prekida/otežanog rada servisa za korisnike […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 382573/21 Predmet nabavke: „Usluge održavanja Avamar backup sistema za potrebe informacionog sistema BH Telecom-a“ 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

Održavanju opreme – zamjena uređaja VELIKA KLADUŠA

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 21.09.2021.godine, u terminu od 03:00 do 07:00 sati, dolaziti do kratkotrajnih prekida/otežanog rada servisa za korisnike […]

Odobrenje za radove na pristupnim uređajima

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 09.09.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Održavanje sistema

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 14.09.2021. godine, u terminu od 04:00 do 07:00 sati, doćlaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

Prolongiranje roka za dostavu ponuda u postupku nabavke čeličnog materijala

Poštovani, U postupku nabavke čeličnog materijala za potrebe Sektora za proizvodnju ID za investicije broj nabavke: 374038/21 , objavljenog na web stranici www.bhtelecom.ba a koja se provodi […]

Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika usluga u domaćem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma

Obavještavamo Vas da BH Telecom od 10.10.2021. godine  BH Telecom prestaje sa pružanjem sljedeći usluga usluge „Fiksni pristup Internetu dijeljenim opsegom – paket Business“ usluge „xDSL VPN“ […]

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju bijele tehnike brenda Electrolux putem BH Telecoma (komisionar). Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: Opšti uslovi a) Izvod […]

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju printera, MF uređaja i fotoaparata putem BH Telecoma (komisionar) za sljedeće brendove: – Printeri i MF uređaji brenda Canon […]

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju TV aparata brenda TCL putem BH Telecoma (komisionar). Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: Opšti uslovi a) Izvod […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Broj nabavke : 377890/21 Predmet nabavke: Nabavka radova na preuređenju radnih prostorija u poslovnoj zgradi BH Telecom-a, Zmaja od Bosne 88 I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena […]

Održavanje sistema

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 10.09.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu VoIP, IP […]

Održavanje sistema

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 09.09.2021. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 376778/21 Predmet nabavke: Kapacitivno i funkcionalno proširenje infrastrukture virtualizacijskih platformi BH Telecoma (Storage) I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 375854/21 SS Predmet nabavke :Nabavka održavanja Microsoft unified support Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

Održavanje sistema

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 09.09.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 379615/21 Predmet nabavke: Nabavka, ugradnja i puštanje u rad rashladne mašine u TKC Dolac Malta Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: 1. […]

Zamjena uređaja ME3600_PE_CPOSTA

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 09.09.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, dolaziti do kratkotrajnih prekida/otežanog rada servisa za korisnike […]

Migracija linkova na uređaj ATN950D_PE_KLADANJ

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 08.09.2021.godine, u terminu od 08:00 do 10:00 sati, dolaziti do kratkotrajnih prekida/otežanog rada servisa za korisnike […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke : 377099/21 Predmet nabavke: Nabavka ,isporuka i montaža namještaja Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: 1.FEF export -import d,.o.o. Sarajevo 2.TRISAR-INN d.o.o. […]

Restart uređaja ASR920_PE_BRKA-2 i ASR920_PE_BEGOV-HAN

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 08.09.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, dolaziti do kratkotrajnih prekida/otežanog rada servisa za korisnike […]

Restart uređaja ASR920_PE_BLAGAJ

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 06.09.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, dolaziti do kratkotrajnih prekida/otežanog rada servisa za korisnike […]

Restart uređaja ASR920_PE_KACUNI

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 02.09.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, dolaziti do kratkotrajnih prekida/otežanog rada servisa za korisnike […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 380891/21 Predmet: Nabavka kurirskih usluga u unutrašnjem poštanskom prometu za potrebe BH Telecoma Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a […]

Testna ponuda za korisnike fiksne mreže

Produžili smo do 29. septembra 2021. godine promotivno-prodajnu akciju „Testna ponuda za korisnike fiksne mreže“ – besplatan testni period korištenja Moja TV Phone i Moja TV Full […]

Prekid saobraćaja u objektu Buturović Polje

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 02.09.2021.godine, u terminu od 00:00 do 04:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 36365/21 Predmet nabavke: Usluge pristupa platformi za online edukacije za radnike Dioničkog Društva BH Telecom Sarajevo shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Broj nabavke : 377055/21 Predmet nabavke: Nabavka radova na sanaciji krova na objektu BH Telecom-a, CTK Dolac Malta I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju […]

Obavijest za korisnike

ISDN PRA USLUGA NEĆE BITI U PONUDI BH TELECOMA ZA NOVE KORISNIKE OD 1.SEPTEMBRA Od 1. septembra 2021. godine BH Telecom neće imati u ponudi uslugu ISDN […]

Prolongiranje roka za dostavljanje ponude u postupku nabavke broj: 360051/21

Poštovani, Obavještavamo Vas da se rok za dostavljanje ponuda u predmetnom postupku nabavke isporuke, montaže i puštanja u rad kotla Vedro polje, Direkcija Bihać, pokrenut putem pozivnog […]

JAVNI POZIV ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača OnePlus

Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisama namjere. Uz pismo namjere, potrebno […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 04-374414/21 Predmet nabavke: Nabavka radova na izgradnji optičkih spojnih puteva na području Direkcije Zenica: OK3 Brnjic-TKC Tršće; OK2 Drivuša-TKC Tišina i TKC Nemila-TKC Smajići- sistemom […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 345999/21 Predmet nabavke: Izvođenje radova na sanaciji krova na objektu zgrade RD Travnik u Travniku za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo Nazivi ponuđača kojima se […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 374038/21 Predmet nabavke: Nabavka čeličnog materijala za potrebe Sektora za proizvodnju ID za investicije, za potrebe izrade sklopova I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Broj nabavke : 376919/21 Predmet nabavke: Nabavka instalacionog materijala za BB korisnike Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-377623/21

Predmet nabavke: Nabavka usluga servisiranja i atestiranja kotlova i gorionika u objektima BH Telecoma Nabavka nije podijeljena na lotove. Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv prema navodima […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Odjeljenju za Kontakt Centar Goražde, Službe za upravljanje Kontakt centrom, Sektora za upravljanje zadovoljstvom korisnika u Direkciji za promociju, prodaju […]

Prekid saobraćaja na OSP-u Lukavac – Lukavac Mjesto I – Lukavac Mjesto II 24vl.

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na optičkom kablu, dana 23.08.2021.godine, u terminu od 09:00 do 15:00 sati, doći do prekida i smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 07-374668/21 Predmet nabavke: Usluge održavanja DELL/EMC VMAX 250F storage sistema i Dell EMC Connetrix DS-6510B FC switch uređaja 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da […]

Instalacija private patch-a na CMM Zenica u paketskom jezgru mobilne mreže

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 25.08.2021. godine, u terminu od 01:00 do 07:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

za prijem radnika na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 4 (četiri) mjeseca u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima, Dioničkog […]

Migracija MGCF elementa sa site Sarajevo na site Zenica

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 20.08.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu VoIP, IP […]

Restart appwork procesa na PCRF sistemu u paketskom jezgru mobilne mreže

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 18.08.2021. godine, u terminu od 05:30 do 06:30 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 361999/21 Predmet nabavke: Radovi na izgradnji BS Velika Aleja Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: 1. Telinvest doo Sarajevo 2. Liv Elektronik […]

Javni poziv zainteresiranim za prijavu projekta igrane serije u okviru BH CoNtEnT LAB

Na osnovu Odluke Uprave društva o ulasku u biznis produkcije i emitovanja TV sadržaja – I faza, broj: 00.1-14-54180-6/20 od 23.12.2020.godine, dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, objavljuje: […]

Obavijest o prolongiranju roka u postupku nabavke broj: 350781/21

Poštovani, Ovim putem Vas obavještavamo da se rok za dostavljanje ponuda za nabavku usluga čišćenja dimnjaka, dimovoda i dimovodne strane kotla u objektima BH Telecoma LOT 1-3, […]

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

I. Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi: RASHODOVANA MOTORNA I PRIKLJUČNA VOZILA: LOT […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 366289/21 Predmet: Usluge kapacitivnog i funkcionalnog proširenja infrastrukture virtualizacijskih platformi BH Telecoma (Computing + Networking) shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije. […]

Optimalizacija ODF razdjelnika u CTK Konjic (RD Mostar)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na sistemu, dana 17.08.2021.godine, u terminu od 06:30 do 07:00 sati, doći do kraćih smetnji i prekida u radu servisa […]

Optimalizacija ODF razdjelnika u CTK Konjic (RD Mostar)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na sistemu, dana 17.08.2021.godine, u terminu od 06:30 do 07:00 sati, doći do kraćih smetnji i prekida u radu servisa […]

Prolongiranje roka za dostavljanje ponude u postupku nabavke broj: 360051

Poštovani, Obavještavamo Vas da se rok za dostavljanje ponuda u predmetnom postupku nabavke isporuke, montaže i puštanja u rad kotla Vedro polje, Direkcija Bihać, pokrenut putem pozivnog […]

Obavijest ponuđačima o prolongiranju roka za prijem ponuda u postupku nabavke broj: 362978/21

Poštovani, Obavještavamo Vas da se rok definisan tenderskom dokumentacijom br. 362978/21 za nabavku usluga fizičke zaštite i usluga intervencija LOT 1-9, prolongira do 20.08.2021. godine do 14:00h.

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Sektora za napajanje i klimatizaciju u Službi za […]

Obavještenje za korisnike

Poštovani korisnici, Ukoliko ne želite da vam regularni mobilni/GSM pozivi završavaju na Viberu, već standardno na vašem uređaju (čime je kvalitet razgovora mnogo bolji i sigurniji), potrebno […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Broj nabavke : 370288/21 Predmet nabavke: Nabavka WLAN linkovi I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Namik Merzić, tel: […]

Zahtjev za dostavljanje informativne ponude (RFI – Request for Information) Zamjena dotrajalih aku baterija u TK objektima BH Telecom-a

BH Telecom poziva sve zainteresovane kompanije da pokažu interes i dostave odgovore na RFI o tehničkim rješenjima za zamjenu zastarjelih sistema napajanja sa aku baterijama i zamjenu […]

Zahtjev za dostavljanje informativne ponude (RFI – Request for Information) Zamjena sistema napajanja sa aku baterijama u TK objektima BH Telecom-a

BH Telecom poziva sve zainteresovane kompanije da pokažu interes i dostave odgovore na RFI o tehničkim rješenjima za zamjenu zastarjelih sistema napajanja sa aku baterijama i zamjenu […]

Prekid optičkog kabla Olovo – Petrovići kapaciteta 8 vl. (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na optičkom kablu, dana 10.08.2021.godine, u terminu od 10:00 do 13:00 sati, doći do prekida i smetnji u radu servisa […]

JAVNI OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto 22. Šalterski radnik, SSS – 3 (tri) izvršioca, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 […]

JAVNI OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto 47. Tehničar za održavanje i eksploataciju pristupnih mreža, SSS – 2 (dva) izvršioca, na neodređeno vrijeme, uz probni […]

Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika BH Telecoma

 UNAPREĐENJE USLUGA MojaTV Videoteka i Pay-Per-View  Obavještavamo korisnike da će se od 5.septembra 2021. godine primjenjivati sljedeće izmjene u cjenovniku: izmjene VoD ponude, koje podrazumijevaju: izmjenu cijena […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 370109/21 NM Predmet nabavke :Angažovanje radne snage za potrebe BH Telecoma dd Sarajevo (podrška putem Kontakt centra) Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji I. Komunikacija Lica […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 367737/21 Predmet nabavke: Zamjena i sanacija izvodnih ormara i pretplatničkih kutija na području Direkcije Bihać Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: 1. […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 366303/21 NM Predmet nabavke: izvođenje građevinskih radova i usluga na izgradnji FTTC HUMIĆI na području Direkcije Bihać (Općina Ključ) I. Komunikacija Lica koja su […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 365042/21 Predmet nabavke: Nabavka hardverske opreme za potrebe informacionog sistema, prema LOT-ovima kako slijedi: LOT 1 – Računari LOT 2 – Prijenosni računari – Docking […]

J A V N I O G L A S

Za prijem pripravnika u radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 10 (deset) mjeseci u Izvršnoj direkciji za razvoj poslovanja, Dioničkog društva BH […]

Migracija Voice karti sa H248 na SIP (Adtran)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 05.08.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA VIŠE POZVANIH PONUĐAČA UZ OBJAVU DODATNOG OBAVJEŠTENJA BROJ 366086/21

Robe/usluge I.1. PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba Adnan Lagumdžija Adresa direkcije: ul. Franca Lehara 7 Poštanski broj: 71000 Grad Sarajevo Identifikacioni broj: […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 350781/21 PREDMET NABAVKE: „Nabavka usluga čišćenja dimnjaka, dimovoda i dimovodne strane kotla u objektima BH Telecoma“podijeljena po lotovima, kako slijedi: LOT 1 – Područje Kantona […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 365822/21 JS (4830) Predmet: „Oprema za ličnu zaštitu“ Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: 1. AQUABALKAN d.o.o. Konjic 2. VIP Design d.o.o. […]

Super povoljni roaming surf paketi za Hrvatsku i Sloveniju

Akcijska SUPER ponuda Roaming Surf paketa za Hrvatsku i Sloveniju, koja je vrijedila za sve korisnike mobilnih usluga BH Telecoma do 3.avgusta, produžena je i trajaće do […]

Update CMG Sarajevo na verziju 11.0.R18 u paketskom jezgru mobilne mreže

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 05.08.2021. godine, u terminu od 01:00 do 07:00 sati, doćlaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

Prekid saobraćaja na OSP-u Kalesija – Sapna 96vl.

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na optičkom kablu, dana 04.08.2021.godine, u terminu od 09:00 do 15:00 sati, doći do prekida i smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 362586/21 Predmet: Nabavka IPTV Headend opreme Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Alma Zajko-Kadrić, 033 256 097, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 02-363740/21 Predmet nabavke: Platomati Nabavka nije podijeljena na lotove 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Zehra […]

Održavanje opreme – migracija uređaja ŠERIĆI

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 04.08.2021.godine, u terminu od 07:00 do 09:00 sati, dolaziti do kratkotrajnih prekida/otežanog rada servisa za korisnike […]

Migracija Voice karti sa H248 na SIP (Adtran)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 04. i 05.08.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu […]

J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnim mjestima kako slijedi: 1) 23. […]

OBAVIJEST O IZMJENAMA PERIODA KORIŠTENJA ULTRA USLUGE u skladu sa izmjenama Cjenovnika koje su stupile na snagu 1.avgusta 2021.godine

Ponovo obavještavamo Ultra korisnike da su od 1.avgusta ove godine stupili na snagu izmijenjeni uslovi korištenja Ultra usluge, prema kojima maksimalan rok upotrebe Ultra broja iznosi dodatnih […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Službi za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office), Sektora za plasman usluga i podršku rezidencijalnim korisnicima u Direkciji Sarajevo Dioničkog […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 360051/21 PREDMET NABAVKE: Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad kotla u objektu Vedro polje, Direkcija Bihać Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu […]

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa

S ciljem istraživanja tržišta i utvrđivanja potencijalnih ponuđača (dobavljača) za oglašavanje BH Telecoma na OOH i indoor backlight površinama u javnom gradskom prevozu u 2022. i 2023. […]

Uključivanje debugging moda na PCRF sistemu

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 30.07.2021. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa Mobilni Internet. […]

Zamjena uređaja ASR920_PE_TURBE

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 29.07.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, dolaziti do kratkotrajnih prekida/otežanog rada servisa za korisnike […]

Prekid optičkog kabla Zenica – Babino kapaciteta 8 vl (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na optičkom kablu, dana 29.07.2021.godine, u terminu od 10:00 do 12:00 sati, doći do prekida i smetnji u radu servisa […]

Migracija IMS korisnika sa site Sarajevo na site Zenica

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 03/04.08.2021. godine, u terminu od 22:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu VoIP, IP […]

Rekonfiguracija uređaja Adtran Babici-DSLAM

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 29.07.2021. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 30221/21 SS 1082 Predmet nabavke: Metalni ramovi sa poklopcima za kablovska okna 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 04- 78044/20

Predmet nabavke: Zamjena zastarjele DWDM mreže BH Telecoma U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno odredbama Poziva i Tenderske dokumentacije. Komunikacija […]

Update CMG Zenica na verziju 11.0.R18 u paketskom jezgru mobilne mreže

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 29.07.2021. godine, u terminu od 01:00 do 07:00 sati, doćlaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

Zamjena Ericsson DSLAM uređaja Tuleg2 (RD Mostar)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na sistemu, dana 30.07.2021.godine, u terminu od 09:00 do 14:00 sati, doći do smetnji i prekida u radu servisa BH […]

Migracija uređaja Cat3750_Zenica

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 28.07.2021.godine, u terminu od 06:00 do 07:00 sati, dolaziti do kratkotrajnih prekida/otežanog rada servisa za korisnike […]

Zamjena Ericsson DSLAM uređaja Štrica (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 27.07.2021. godine u terminu od 09:00 do 13:00 sati, dolaziti do smetnji u radu usluga BH […]

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POSTUPKU NABAVKE PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-350356/21

Predmet nabavke: Sanacija ravnog krova na objektu BH Telecoma – CTK Dolac Malta, Objekat A „Mreža“ 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-347100/21

Predmet nabavke: Nabavka usluga servisiranja i atestiranja kotlova i gorionika u objektima BH Telecoma Nabavka nije podijeljena na lotove. Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv prema navodima […]

Prekid kabla kapaciteta 300x2x0,4 na MSAN Margetići (RD Travnik)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na optičkom kablu, dana 28.07.2021.godine, u terminu od 08:00 do 16:00 sati, doći do prekida i smetnji u radu servisa […]

Restart uređaja ASR901_PE_KOPITO

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 26.07.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, dolaziti do kratkotrajnih prekida/otežanog rada servisa za korisnike […]

Upgrade uređaja ASR920_PE_TURBE

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 26.07.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, dolaziti do kratkotrajnih prekida/otežanog rada servisa za korisnike […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 40470/21 SS 1082 Predmet nabavke: Usluga servisiranja i održavanja liftova u administrativno poslovnim objektima BH Telececoma dd Sarajevo 2022 i 2023.godinu za: LOT 1 […]

Zamjena pristupnog uređaja na lokaciji OSENIK

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 23.07.2021.godine, u terminu od 09:00 do 13:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 02-362557/21 Predmet nabavke: ISDN VoIP Gateway 2 port i ISDN VoIP Gateway 4 port 1.Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

Broj nabavke: 03-365433/21 Predmet nabavke: Usluge sistematskih pregleda za radnice BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka je podijeljena na lotove, kako slijedi: LOT 1 – Usluge sistematskih pregleda […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 03-365433/21 Predmet nabavke: Usluge sistematskih pregleda za radnice BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka je podijeljena na lotove, kako slijedi: LOT 1 – Usluge sistematskih pregleda […]

Zamjena Ericsson DSLAM uređaja (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dolaziti do smetnji u radu usluga BH Telecoma na sljedećim područjima u RD Zenica: Grajani 26.7. od […]

Održavanje opreme – restart uređaja C6513_VSS_APOLJE

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 22.07.2021.godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sati, dolaziti do kratkotrajnih prekida/otežanog rada IPTV servisa za […]

JAVNI POZIV

za prijavu prisustva prezentaciji ponude BH Telecoma, povodom planirane produkcije video, audio i pratećih promotivnih komunikacijskih materijala BH Telecom planira produkciju audio i video promotivnih komunikacijskih materijala. […]

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju dodataka za mobilne uređaje brenda PanzerGlass Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: Opšti uslovi a) Izvod iz sudskog […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 06-341994/21

Predmet nabavke: Nabavka instrumenata i opreme Nabavka nije podijeljena na lotove. Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv prema navodima iz Zahtjeva za dostavljanje ponude: 1. Micom BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 363173/21 Predmet: Nabavka kurirskih usluga u unutrašnjem poštanskom prometu za potrebe BH Telecoma Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 362978/21 Predmet: Nabavka usluga fizičke zaštite i usluga intervencije (LOT 1- LOT 9) podijeljeno po lotovima, kako slijedi: LOT 1: Generalna direkcija i Direkcija Sarajevo […]

Zamjena Ericsson DSLAM uređaja (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dolaziti do smetnji u radu usluga BH Telecoma na sljedećim područjima u RD Zenica: Ligatići 23.07. od […]

Zamjena Ericsson uređaja na lokaciji Vranjevići (RD Mostar)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na sistemu, dana 15.07.2021.godine, u terminu od 10:00 do 16:00 sati, doći do smetnji i prekida u radu servisa BH […]

Migracija Voice karti sa H248 na SIP (Adtran)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 14. i 15.07.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu […]

Prekid kabla Goražde – Metaljka (RD Goražde)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 14.07.2021. godine, u terminu od 08:00 do 14:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM PONUĐAČIMA ZA PRIJAVU NA LISTU KVALIFIKOVANIH PONUĐAČA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM D.D. SARAJEVO

U skladu sa članom 84. Pravilnika o nabavkama dioničkog društva BH Telecom Sarajevo objavljuje javni poziv za uvrštavanje zainteresiranih ponuđača na listu kvalifikovanih ponuđača Društva po grupama […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 03-363195/21 Predmet nabavke: Kurirske usluge u unutrašnjem poštanskom prometu za potrebe BH Telecoma WEB SHOP Nabavka nije podijeljena na lotove 1. Komunikacija Lica koja su […]

J A V N I O G L A S

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 354874/21   Predmet: Nabavka usluga održavanja higijene/čistoće u objektima BH Telecoma (LOT 1- LOT 9) podijeljeno po lotovima, kako slijedi:   LOT 1: usluge održavanja […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 360850/21   Predmet nabavke – Nabavka radova na izgradnji elektroenergetskog priključka za BS Herin Do, Općina Rogatica RS sa pribavljanjem upotrebne dozvole   I. […]

J A V N I O G L A S

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-350356/21

Predmet nabavke: Sanacija ravnog krova na objektu BH Telecoma – CTK Dolac Malta, objekat A „Mreža“   Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavljanje ponude:   […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 07-357340/21   Predmet nabavke: Oprema za proširenje virtualizacijske platforme   Nabavka je podijeljena na tri lota, kako slijedi: LOT 1 – Cisco UCS serverska infrastruktura, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 359848/21 SS 1082   Predmet nabavke:   Modernizacija agregacijskog dijela RR mreže proizvođača CERAGON i rezervnih dijelova za RR uređaje proizvođača CERAGON   1. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 03-359946/21   Predmet nabavke: Usluge prijenosa i prijevoza gotovog novca   Nabavka je podijeljena na lotove, kako slijedi: LOT 1 – Prodajna mjesta na području […]

Obavještenje o prolongiranju roka

Poštovani,   Vezano za nabavku građevinskih radova za izgradnju BS Derventa Industrijska zona broj:35086/21, koja se provodi putem pozivnog postupka sa dodatnom objavom obavještenja o nabavci, obavještavamo […]

J A V N I O G L A S

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

JAVNI OGLAS

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

Odobrenje za radove na održavanju opreme – instalacija uređaja BABUNOVICI

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15.07.2021.godine, u terminu od 07:00 do 09:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada servisa za korisnike […]

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POSTUPKU NABAVKE PUTEM JAVNOG NADMETANJA broj: 06-347686/21

Predmet nabavke: Građevinski i montažni radovi na izgradnji FTTC mrežne infrastrukture za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo Nabavka je podijeljena na šest lotova, kako slijedi: LOT 1 […]

Odobrenje za radove – migracija Voice karti sa H248 na SIP (Adtran

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 07. i 08.07.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 347402/21   Predmet nabavke: „Nabavka reklamno propagandnog materijala, podijeljeno na lotove kako slijedi: – LOT 1: Biorazgradivi dječiji ranac i bojice (set) – LOT 2: […]

Odobrenje za radove – zamjena ispravljačkog sistema i baterija na ATC Ši Selo

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 13.07.2021.godine, u terminu od 01:00 do 05:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 35086/21   PREDMET NABAVKE   „Nabavka građevinskih radova za izgradnju BS Derventa Industrijska zona“     Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: […]

OBAVIJEST O ISPLATI DIVIDENDE DIONIČARIMA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO PUTEM REGISTRA VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FBiH

Saglasno Odluci o isplati dividende za 2020. godinu  broj: 00.1-03- 346888/21-5  donesenoj na 64. redovnoj Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo održanoj dana 30.06.2021. godine, Dioničko društvo […]

Testna ponuda za korisnike fiksne mreže

BH Telecom u periodu od 2. jula do 30. augusta 2021. godine realizuje promotivno-prodajnu akciju „Testna ponuda za korisnike fiksne mreže“ – besplatan testni period korištenja Moja […]

Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika usluga od 1.avgusta

UNAPREĐENJE PONUDE ZA POSTPAID KORISNIKE MOBILNE MREŽE   Obavještavamo korisnike da BH Telecom od 1.avgusta ove godine dodatno unapređuje svoju ponudu postpaid mobilnih usluga/paketa.   Za korisnike […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 03-357872/21   Predmet nabavke: Usluge redovnog održavanja, opravki i šlepanja neispravnih vozila iz proizvodnog programa FORD   Nabavka je podijeljena na dva lota, kako slijedi: […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 358260/21   Predmet: Nabavka usluga održavanja vozila (LOT 1- LOT 6) podijeljeno po lotovima, kako slijedi:   LOT 1: VOZILA IZ PROIZVODNOG PROGRAMA ISUZU LOT […]