Pregled arhive obavještenja

 • Sve obavijesti
 • Obavještenja
 • Servisne informacije
 • Javni pozivi
 • Javni oglasi za posao
 • Nabavke
 • Generalna direkcija
 • Sarajevo
 • Mostar
 • Zenica
 • Tuzla
 • Travnik
 • Bihać
 • Goražde

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA VIŠE PONUĐAČA I OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ: 118984/20

Predmet nabavke: Aplikativno rješenje za podršku troškovnog računovodstva i računovodstvenog odvajanja   U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno odredbama Poziva […]

Prekid saobraćaja u objektu Donja Drežnic

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 22.01.2021.godine, u terminu od 00:00 do 04:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH Telecoma […]

JAVNI POZIV Ovlaštenim distributerima TV aparata Axen, Tesla, Vivax i Vox

Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva ovlaštene distributere TV aparata Axen, Tesla, Vivax i Vox da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom […]

Upgrade Adtran uređaja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 21.01.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Hitni patch uređaja ASR9010_PE_DMALTA

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 19.01.2021.godine, u terminu od 03:00 do 03:30 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada servisa za korisnike […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Broj nabavke: 445/21 DM   Predmet: Nabavka, isporuka, ugradnja i puštanje u rad fan-coila u objektu BH Telecoma – ATC Ilidža I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena […]

Održavanje IPMPLS opreme – uređaj ASR9912_IGW_DMALTA

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 19.01.2021.godine, u terminu od 03:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada Internet usluga za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 03-119624/21 Predmet nabavke: Nabavka i ugradnja sistema tehničke zaštite u baznim stanicama i nadzornim centrima   Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

Izmjena i dopuna Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju

Obavještavamo korisnike da će od 01.02.2021. godine doći do izmjena i dopuna Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma, u okviru:  Usluga BH Line mreže […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 06-119097/21   Predmet nabavke: – Roba – Optički TK kablovi i zaštitne spojnice za optičke kablove   1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode […]

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

I. Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi:   LOT – 1 Rashodovane akumulatorske […]

Radovi na uređaju Nokia BJELASNICA_FTTH

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 13.01.2021.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 112480/20 NM Predmet nabavke :Nabavka unapređenja sistema loadbalancinga i web aplication firewall funkcionalnosti   Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena […]

Prekid optičkog kabla Tešanj-Bukva-Novo Selo-Trebacko Brdo (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na optičkom kablu, dana 12.01.2021.godine, u terminu od 09:00 do 12:00 sati, doći do prekida rada servisa BH Telecoma na […]

Javni poziv za dostavu terminalne opreme radi provjere usaglašenosti sa BH Telecom xDSL/FTTH/BRAS/IPTV/VoIP/ACS sistemima

BH Telecom započinje novi ciklus provjere usaglašenosti terminalne opreme sa BH Telecom xDSL/FTTH/BRAS/IPTV/VoIP/ACS sistemima. U sklopu ovog ciklusa će se vršiti testiranja terminalne opreme za pružanje usluga […]

Hybrid Bonding Access tehnologija

BH Telecom poziva sve zainteresovane kompanije da pokažu interes i dostave odgovore na RFI za implementaciju Hybrid Bonding Access tehnologije u BH Telecomu. Cilj RFI-a je da […]

SW Upgrade dijela RAN mreže pod kontrolom BSC3H i RNC12H

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 14.01.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, može doći do kraćih prekida i otežanog rada: […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 114940/20

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 114940/20   Predmet nabavke: Usluga redovnog održavanja DWDM opreme BH Telecoma instalisane u Srbiji i Mađarskoj   […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 110957/20   Predmet: Nabavka radova na izgradnji optičkih spojnih puteva do baznih stanica na području Direkcije Tuzla: Brezovo polje, Lončari, Dublje džamija, Janja, Modriča, Stanić […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 04-113164/20 Predmet nabavke: Usluge održavanja Nortel DPN za javne telefonske govornice shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije.   Komunikacija   Amina […]

Upgrade Adtran uređaja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 07.01.2021.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

PREDMET NABAVKE Nabavka usluga servisiranja i održavanja opreme za klimatizaciju u administrativno poslovnim objektima BH Telecoma (LOT 1-LOT 7). 1. LOT 1 – područje rada kantona Sarajevo […]

Migracija saobraćaja na novi PCRF sistem

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 05.01. 2021.godine, u terminu od 02:00 do 06:00 sati, doći do otežanog rada servisa kako slijedi: […]

Super ponuda – “TeenZ” paket sa kombinovanim načinom plaćanja

Za neograničen pristup Facebooku, Instagramu i Tik-Tok aplikaciji!

Izmjene i dopune Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma „Live kamere – oglašavanje“

BH Telecom od 4.1.2021. godine nudi svojim korisnicima uslugu „Live kamere – Oglašavanje“ koja podrazumijeva plasiranje oglasnih poruka korisnicima MojaTV i Moja webTV usluga, putem live TV […]

Odluka o izmjenama Cjenovnika usluga – BULK SMS i Mobilno oglašavanje

Obavještavamo korisnike će od 01.02.2021g. doći do promjena U Cjenovniku usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma za usluge Bulk SMS i Mobilno oglašavanje

Prolongiranje roka za dostavu ponuda, nabavka br. 113156/20

Poštovani, U postupku nabavke sistema za upravljanje i nadzor voznim parkom BH Telecoma putem pregovaračkog postupka sa više pozvanih ponuđača uz dodatnu objavu obavještenja br. 113156/20 , […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 110297/20 NM Predmet nabavke: Nabavka opreme za ličnu zaštitu Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji I. Komunikacija   Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

Migracija saobraćaja na novi PCRF sistem

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 05.01. 2021.godine, u terminu od 02:00 do 06:00 sati, doći do otežanog rada servisa kako slijedi: […]

Unapređenje usluga Korporativni pristup (M2M) i Paket za fiskalne kase

Nove pogodnosti za poslovne korisnike

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-115247/20

Predmet nabavke: Usluge istovara i utovara robe, sortiranja i smještaja materijalnih vrijednosnica u skladište te drugih manuelnih radova Nabavka nije podijeljena na lotove. Nazivi ponuđača kojima se […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 96445/20 Predmet nabavke – Nabavka radova za redovno održavanje pristupnih mreža na području Direkcije Goražde za 2021. i 2022. godinu I. Komunikacija   Lica […]

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POSTUPKU NABAVKE PUTEM JAVNOG NADMETANJA broj: 04-101854/20

Predmet nabavke: Instalacioni materijal za RAN 1. Komunikacija   Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:   Amina Zekić tel: +387 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 103062/20 Predmet nabavke: Oprema za napajanje za BS i IP/MPLS uređaje I. Komunikacija Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime BH Telecoma sa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke : 112075/20 Predmet nabavke: Nabavka usluge servisiranja viljuškara i paletara ,za potrebe ID za investicije u 2021 i 2022.godin Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv […]

Javni oglas

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine FBiH”, br. 26/16 i 89/18), i članom 4. Uredbe o postupku prijema u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA VIŠE POTENCIJALNIH KANDIDATA UZ DODATNU OBJAVU OBAVJEŠTENJA broj: 113156/20

Predmet nabavke: nabavka sistema za upravljanje i nadzor voznim parkom BH Telecoma U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno odredbama Poziva […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 109993/20 Predmet nabavke: Servisiranje građevinske mehanizacije za 2021. i 2022. godinu za potrebe Izvršne direkcije za investicije po LOT-ovima kako slijedi: LOT 1 – Servisiranje […]

Obavijest o izmjenama Cjenovnika u dijelu koji se podnosi na uslugu Pay-per-View

U Cjenovniku usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma vrši se izmjena u okviru nomeklaturnog broja 4.3. Pay-per-View kako slijedi: Naziv usluge Pay-per-View Jedinica mjere Cijena […]

JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM PONUĐAČIMA ZA PRIJAVU NA LISTU KVALIFIKOVANIH PONUĐAČA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM D.D. SARAJEVO

Grupa predmeta nabavki 1. Nabavka i realizacija usluga istraživanja i rezultata istraživanja sa agencijama za istraživanje tržišta 2. Nabavka izvještaja istraživanja / studija 3. Godišnja nabavka članarina […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Broj nabavke : 112822/20 NM Predmet nabavke: Nabavka i ugradnja ampula sa nosačem za automatsko gašenje požara I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

I. Komunikacija   Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Dalila Mujarić, 033 256 098, e-mail: dalila.mujaric@bhtelecom.ba, Alma Zajko – Kadrić, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Broj nabavke: 111352/20 DM Predmet: Nabavka izgradnje elektroenergetskog priključka za BS Žuljevica, Opština Novi Grad – RS, sa rješavanjem svih neophodnih odobrenja i saglasnosti za izgradnju, rješavanjem […]

Javni oglas

U skladu sa članom 20a. st.(1) i (2) Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br.26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema radnika u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 108114/20 Predmet nabavke: Nabavka građevinskih i drugih radova na redovnom održavanju pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva na području djelovanja Direkcije Bihać,prema LOT-ovima kako slijedi […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 82189/20 Predmet: Izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji prostora za Telecom centar „Kombiteks“ Bihać Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

Javni oglas

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

Javni oglas

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 108195/20 MB Predmet nabavke: sredstva / materijal za održavanje higijene I. Komunikacija   Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime BH Telecoma sa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 103410/20 Predmet: Nabavka motornih vozila 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Alma Zajko-Kadrić, 033 256 097, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 103061/20

Predmet nabavke: Nabavka pokretnih dizel električnih agregata U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno odredbama Poziva i Tenderske dokumentacije.   Komunikacija […]

Obavijest o izmjenama Cjenovnika usluga – postpaid mobilni paketi

Mobilni paketi EXTRA – ponuda od 4.januara 2021. godine

Obavijest o izmjenama i dopunama cjenovnika – redizajn usluge Korporativni pristup (M2M)

Obavještavamo korisnike da će od 1.januara 2021.godine ponuda usluge Korporativni pristup (M2M) BH Telecoma biti unaprijeđena

Prolongiranje roka za dostavu ponuda

U postupku nabavke usluga angažovanja radne snage za proizvodnju metalnih konstrukcija putem pozivnog postupka sa dodatnom objavom obavještenja br. 06/100981/20 , rok za dostavu ponuda prolongira se […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 100647/20 Predmet nabavke: “Građevinski i montažni radovi za izgradnju PM FTTH Tuleg za potrebe BH Telecom d.d. Sarajevo, a na području Direkcije Mostar (Hercegovačko – […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-100981/20

Predmet nabavke: nabavka usluga angažovanja radne snage za proizvodnju metalnih konstrukcija ( radionička izrada stubova, kontejnera i sl) Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavljanje ponude: […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 104070/20 Predmet nabavke: Nabavka, isporuka i montaža klima uređaja Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: 1. Clima Trade doo Sarajevo 2. Elektroprofing […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 02-94599/20 Predmet nabavke: Nabavka usluga održavanja pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva za potrebe BH Telecoma d.d.Sarajevo – Direkcija Tuzla, za 2021. i 2022.godinu, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 02-102327/20 Predmet nabavke: Građevinski, zanatski i montažni radovi pri održavanju pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva na području Direkcije Mostar za 2021. i 2021. godinu […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 101016/20 Predmet nabavke: „Nabavka hardverske opreme za potrebe informacionog sistema BH Telecoma, podijeljena na lotove kako slijedi: – LOT 1: Računari – LOT 2: Prijenosni […]

Dostavlja se svim ponuđačima koji su preuzeli predmetnu tendersku dokumentaciju

Poštovani, Ovim putem Vas obavještavamo da se rok za dostavljanje ponuda u predmetnom postupku nabavke klima uređaja kompaktne izvedbe sa mogućnošću slobodnog hlađenja i elektrogrijačem (isporuka i […]

Poništenje javnog oglasa

Na osnovu člana 43. Priloga broj 1. – Organizacija rada Društva, Pravilnika o radu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (prečišćeni tekst), broj: 00.1-2.2-83058-1/17, 00.1-14-52313/18, 00.1-14-61199/18, 00.1-14-117198/18-2, 00.1-14-26635/19-1, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 95964/20 NM Predmet nabavke :Nabavka korisničkih CPE uređaja – QAM modulatora Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji I. Komunikacija   Lica koja su ovlaštena da vode […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 99484/20 Predmet nabavke – Nabavka opreme za proširenje kapaciteta privatne računarske mreže informacionog sistema BH Telecoma I. Komunikacija   Lica koja su ovlaštena da […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 95964/20 NM Predmet nabavke :Nabavka korisničkih CPE uređaja – QAM modulatora Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji I. Komunikacija   Lica koja su ovlaštena da vode […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 101529/20 Predmet nabavke: Građevinski i montažni radovi pri održavanju pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva na području Direkcije Zenica za period 2021. i 2022. godina […]

Javni oglas

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 04-101854/20 Predmet nabavke: Instalacioni materijal za RAN 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Amina Zekić tel: […]

Važno obavještenje za korisnike

U proteklom periodu imali smo veliki broj prijava od korisnika kojima stižu lažni mailovi sa adresa koje liče na mail adrese BH Telecoma.

JAVNI OGLAS

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

Javni oglas

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

Javni oglas

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

JAVNI POZIV Ovlaštenim distributerima uređaja proizvođača Apple

Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva Apple ovlaštene distributere da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisma namjere kojim izjavljuje da […]

JAVNI POZIV Ovlaštenim distributerima uređaja proizvođača Xiaomi

Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva Xiaomi ovlaštene distributere da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisma namjere kojim izjavljuje da […]

JAVNI POZIV ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača Samsung, Alcatel, CAT, Huawei, LG, Nokia, Tesla, ZTE, Honor i Realme

Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisama namjere. Uz pismo namjere, potrebno […]

JAVNI OGLAS

U skladu sa članom 32. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u […]

Javni poziv

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju pročišćivača zraka putem BH Telecoma (komisionar) za sljedeće brandove: 1. LG 2. Philips 3. Levoit 4. Rowenta 5. Beurer […]

Obavijest o izmjenama Cjenovnika – Teleglasanje

Obavještavamo korisnike da će od 01.12. 2020 godine doći do izmjene u Cjenovniku usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma u dijelu koji se odnosi na Televoting.

JAVNI OGLAS

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

JAVNI OGLAS

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine FBiH”, br. 26/16 i 89/18), i članom 4. Uredbe o postupku prijema u […]

JAVNI OGLAS

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine FBiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u […]

JAVNI OGLAS

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine FBiH”, br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u […]

JAVNI OGLAS

U skladu sa članom 20a. stav (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

Javni poziv

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju Smart Home rješenja putem BH Telecoma (komisionar) za sljedeće brandove: 1. OBLO Living 2. Fritz!BOX   Uz prijavu potrebno […]

JAVNI POZIV ZA PRODAJU RASHODOVANIH VOZILA ( II put )

JAVNI POZIV ZA PRODAJU RASHODOVANIH VOZILA ( II put ) I Predmet poziva Predmet poziva je prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za prodaju rashodovanih  vozila Direkcije Sarajevo, […]

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

I. Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi: LOT – 1 Rashodovane akumulatorske baterije […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 86498/20   Predmet nabavke: Građevinski i montažni radovi za izgradnju PM FTTH Šikulje za potrebe BH Telecom d.d. Sarajevo, […]

Obavještenje o prolongiranju roka za dostavljanje inicijalnih ponuda

Obavještenje o prolongiranju roka za dostavljanje inicijalnih ponuda Ovim putem obavještavamo sve zainteresovane da se produžava rok za dostavu inicijalnih ponuda do 13.10.2020 godine do 16h. 08.10.2020 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 86937/20 MB   Predmet nabavke: pružanje špediterskih usluga   I. Komunikacija   Lice/Lica koje/a je/su […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 06-86166 /20   Predmet nabavke: Nabavka građevinskih i montažnih radova za izgradnju FTTH mreža, PM uži centar grada,obuhvati Mejtaš […]

JAVNI OGLAS

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

Obavijest poslovnim korisnicima

Izmjene i dopune u ponudi Cloud usluga BH Telecoma.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 83844/20   Predmet nabavke – Nabavka usluge servisa tehničkih sredstava i opreme, te periodičnog pregleda ispravnosti sistema videonadzora […]

Obavještenje o nabavci putem javnog nadmetanja

Broj nabavke: 82189/20 Predmet: Izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji prostora za Telecom centar „Kombiteks“ Bihać Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 82189/20   Predmet: Izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji prostora za Telecom centar „Kombiteks“ Bihać   Komunikacija Lica koja […]

Odobrenje za radove – na OSP Lukavac – Gračanica 96vl. privod za ATC Orahovica Rijeka

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na optičkom kablu, dana 30.09.2020.godine, u terminu od 09:00 do 13:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada servisa/usluga za korisnike […]

Konfigurisanje link agregacije na uređaju Nokia B_PETROVAC_1 (Direkcija Bihać)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 30.09.2020.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kraćih prekida u radu servisa BH […]

Zamjena ispravljačkog sistema i baterija na lokaciji RDLU Požarike, Opština Gradačac (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 29.09.2020.godine, u terminu od 13:00 do 15:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH Telecoma […]

Upgrade mrežnih elemenata Iskratel SI3000 (RD Zenica i RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 30.09.2020.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kraćih prekida u radu servisa BH […]

Software upgrade na uređaju MSAN Adtran Crkvice_2 (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 29.09.2020.godine, u terminu od 06:00 do 06:30 sati, doći do kraćih prekida u radu servisa BH […]

Upgrade mrežnih elemenata Iskratel SI3000 (RD Zenica i RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 29.09.2020.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kraćih prekida u radu servisa BH […]

Obavještenje o nabavci putem pregovaračkog postupka sa dodatnom objavom obavještenja

Broj nabavke: 79047/20 Predmet: Nabavka unaprijeđenja funkcionalnosti Workforce Management rješenja i Managed servisa shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije. I. Komunikacija Lica koja […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 79047/20   Predmet: Nabavka unaprijeđenja funkcionalnosti Workforce Management rješenja i Managed servisa shodno odredbama Poziva […]

Obavještenje o nabavci putem javnog nadmetanja

Broj nabavke: 04-33917/20 Predmet nabavke: Antene za proširenje radio-pristupne mreže, lotovi 1 – 3 1.    Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 04-33917/20   Predmet nabavke: Antene za proširenje radio-pristupne mreže, lotovi 1 – 3   1.    Komunikacija Lica koja su […]

Najava prekida i otežanog rada mobilnog interneta

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 24.09.2020.godine, u terminu od 02:00 do 03:00 sata, doći do smetnji i prekida u radu servisa […]

Odobrenje za radove na uređaju Adtran Branilaca_Grada_1 (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 24.09.2020.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kraćih prekida u radu servisa BH […]

Odobrenje za radove – na OSP Lukavac – Gračanica 96vl. privod za ATC Orahovica Rijeka

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na optičkom kablu, dana 25.09.2020.godine, u terminu od 09:00 do 13:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada servisa/usluga za korisnike […]

Konfigurisanje link agregacije na uređaju Nokia_KALIBUNAR_1 (Direkcija Travnik)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 24.09.2020.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kraćih prekida u radu servisa BH […]

Održavanje IPMPLS opreme – upgrade uređaja IGW_APOLJE

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 30.09.2020.godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada Internet usluga za […]

Javni poziv za pretkvalifikaciju za dostavljanje ponuda vršenja usluga produkcije i prijenosa utakmica m:tel Premijer Lige BIH u Kantonu i van Kantona Sarajevo za potrebe multimedijalnih servisa BH Telecoma d.d. Sarajevo

BH Telecom poziva sve zainteresirane ponuđače da dostave prijavu na pretkvalifikacije za učešće u postupku nabavke usluga do 28.09.2020.godine do 15h elektronskim putem na e-mail adrese navedene […]

Obavještenje o nabavci putem pregovaračkog postupka sa dodatnom objavom

Robe i Usluge I: Poziv za dostavu I.1. PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba Slavica Spahić, Namik Merzić Adresa direkcije: ul. Franca Lehara […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM Robe i Usluge I: Poziv za dostavu     I.1. PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija BH Telecom d.d. […]

Upgrade mrežnih elemenata Iskratel SI3000 (RD Zenica i RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 22.09.2020.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kraćih prekida u radu servisa BH […]

Rekonfiguracija uređaja Nokia BABINO_1

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.09.2020.godine, u terminu od 06:00 do 06:30 sati, doći do kraćih prekida u radu servisa BH […]

Konfigurisanje link agregacije (uređaj Nokia VISOKO_1)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 17.09.2020.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kraćih prekida u radu servisa BH […]

Obavještenje o nabavci putem pozivnog postupka sa dodatnom objavom obavještenja o nabavci broj: 03-81631/20

Predmet nabavke: nabavka usluga dezinfekcije telecom šopova, šalter sala i poslovnih zgrada u Kantonu Sarajevo Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavljanje ponude: 1. Eko – […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-81631/20

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-81631/20 Predmet nabavke: nabavka usluga dezinfekcije telecom šopova, šalter sala i poslovnih zgrada u […]

Radovi na IPMPLS opremi – zamjena uređaja ASR901_PE_ZLATAR

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15.09.2020.godine, u terminu od 08:00 do 11:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada servisa BH Telecom-a, […]

Odobrenje za radove na uređaju Adtran Zavidovici_2 (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 14.09.2020.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kraćih prekida u radu servisa BH […]

Odobrenje za radove – upgrade uređaja Iskratel SI3000 u RD Tuzla i RD Zenica

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15.09.2020.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kraćih prekida u radu servisa BH […]

Obavještenje o nabavci putem pregovaračkog postupka sa objavom obavještenja broj: 111119/17 CK

Predmet nabavke: Nabavka Common Inventory System rješenja shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije. Komunikacija Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 111119/17 CK

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 111119/17 CK Predmet nabavke: Nabavka Common Inventory System rješenja   shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude […]

Obavještenje o nabavci putem pozivnog postupka sa objavom

Predmet nabavke: Nabavka spojnica za optičke kablove kapaciteta 432 vlakna Broj nabavke: 77024/20 putem pozivnog postupka za dostavljanje ponuda u skladu sa tenderskom dokumentacijom, koja je u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Predmet nabavke: Nabavka spojnica za optičke kablove kapaciteta 432 vlakna   Broj nabavke: 77024/20 putem pozivnog postupka za dostavljanje […]

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, sa probnim radom u trajanju od 3 (tri) mjeseca na radno mjesto 59. Tehničar za pristupne mreže, SSS- 2 (dva) izvršioca u Službi za pristupne mreže i terminalnu opremu, Sektora za tehničku podršku, sa mjestom rada u Bihaću i Bužimu.

Odobrenje za radove na lokaciji BS Grude

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na sistemima prenosa, dana 10.09.2020.godine, u terminu od 10:00 do 13:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada usluga/servisa BH Telecom-a […]

Obavještenje o nabavci putem javnog nadmetanja

Broj nabavke: 76185/20 SS Predmet nabavke : Openshift licence i usluga obuke Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji I.       Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

Obavještenje o nabavci putem javnog nadmetanja

PREDMET NABAVKE Nabavka motornih vozila za potrebe Dioničkog Društva BH Telecom Sarajevo (LOT 1-LOT 5). LOT 1 Putnička motorna vozila (klasa malih,srednjih  vozila) LOT 2 Putnička motorna […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 76185/20 SS   Predmet nabavke : Openshift licence i usluga obuke   Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji   I.       […]

Odobrenje za radove na uređaju DSLAM Adtran Banovići

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 09.09.2020.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga za […]

Obavještenje o nabavci putem pozivnog postupka sa dodatnom objavom obavještenja

Broj nabavke: 74286/20 PREDMET NABAVKE „Nabavka usluga servisiranja i atestiranja trafo stanica u vlasništvu BH Telecoma d.d Sarajevo“ Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 74286/20   PREDMET NABAVKE   „Nabavka usluga servisiranja i atestiranja trafo stanica u vlasništvu BH […]

JAVNI POZIV Ovlaštenim distributerima TV aparata Axen, Tesla, Vivax i Vox

Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva ovlaštene distributere TV aparataAxen, Tesla, Vivax i Vox da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA PREDMET NABAVKE   Nabavka motornih vozila za potrebe Dioničkog Društva BH Telecom Sarajevo (LOT 1-LOT 5).     LOT 1 Putnička […]

Obavještenje o nabavci putem pozivnog postupka sa dodatnom objavom obavještenja o nabavci broj: 04-76504/20

Predmet nabavke: Rezervni dijelovi za potrebe redovnog održavanja sistema energetike u BH telecomu Nabavka nije podijeljena na lotove. Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv prema navodima iz […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-76504/20

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-76504/20 Predmet nabavke: Rezervni dijelovi za potrebe redovnog održavanja sistema energetike u BH telecomu […]

Odobrenje za radove na prebacivanju RR uređaja na novi dodatni ispravljački sistem na lokaciji BS Petibor (RD Goražde)

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 09.09.2020.godine, u terminu od 10:00 do 13:00 sati, može doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada usluga/servisa BH Telecom-a […]

Odobrenje za radove na lokaciji BS Buturović Polje

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na sistemima prenosa, dana 03.09.2020.godine, u terminu od 10:00 do 11:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada usluga/servisa BH Telecom-a […]

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS opreme – restart uređaja IGW_TUZLA

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 03.09.2020.godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada Internet usluga za […]

Obavijest za korisnike o izmjenama i dopunama Cjenovnika – Data paketi (M2M)

Obavještavamo korisnike da BH Telecom od 1.oktobra 2020.godine značajno unapređuje ponudu usluge pristupa mobilnoj mreži za prijenos podataka – DATA paketi (M2M).

Unapređenje ponude – nove mogućnosti za korisnike Biz izbora i Toptim Comfort group paketa

Obavještavamo korisnike da će od 1. oktobra 2020. godine doći do izmjena/dopuna u ponudi usluga Biz izbor i Toptim.

Obavijest za korisnike o izmjenama i dopunama Cjenovnika – Moja TV Snimalica

BH Telecom će od 1.oktobra ove godine primjenjivati nove, niže cijene mjesečne naknade za dodatnu uslugu Moja TV Snimalica.

Obavještenje o nabavci putem javnog nadmetanja

Broj nabavke : 06-47239/20 ponovljeni Predmet nabavke: Izvođenje radova na adaptaciji i opremanju prostora za Telekom centar Visoko ul.Čaršijska br.75 ( objekat POŠTA) za potrebe BH Telecom […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 06-47239/20 ponovljeni   Predmet nabavke: Izvođenje radova na adaptaciji i opremanju prostora za Telekom centar Visoko ul.Čaršijska br.75 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke : 71992/20   Predmet nabavke: Nabavka robe – ALATI I INSTRUMENTI ZA ENERGETIKU (LOT 1 i 2 […]

JAVNI POZIV Ovlaštenim distributerima Sony PlayStation igraćih konzola i dodatne opreme

  Predmet javnog poziva   BH Telecom d.d. Sarajevo poziva ovlaštene distributere Sony PlayStation igraćih konzola i dodatne opreme da iskažu interes za poslovnu saradnju.   Ovlašteni […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 65324/20   Predmet nabavke: Managed servis za potrebe unapređenja funkcionalnosti SAP ERP sistema shodno odredbama […]

Obavijest: BH Telecom ne vrši instalaciju 5G mreže

Povodom sve učestalijih upita medija, te neosnovanih i netačnih navoda i komentara po društvenim mrežama u kojima se lažno predstavljaju činjenice o instaliranju 5G baznih stanica u Bosni i Hercegovini, ovim putem obavještavamo javnost da BH Telecom ne vrši instalaciju 5G mreže.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 06-68828/20   Predmet nabavke:   Građevinski radovi za izgradnju FTTH mreže PM Ključ KP 2, KP 8, KP 9 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 68648/20   Predmet nabavke: STB uređaji   I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 68312/20 MB   Predmet nabavke: Mjerni instrumenti OTDR za pristupne mreže   I. Komunikacija   […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke: 68345/20   Predmet nabavke: Mjerni instrumenti TDR TS 54 Test Set Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 67845/20 SS   Predmet nabavke :Set alata za kabl montere   Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji   I. Komunikacija […]

OBAVJEŠTENJE O DODATNOM PRODUŽENJU ROKA ZA INICIJALNE PONUDE U NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O DODATNOM PRODUŽENJU ROKA ZA INICIJALNE PONUDE U NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 04-50346/20   Predmet:   Nova platforma za IN-sisteme […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 03-68603/20   Predmet nabavke:Kurirske usluge u unutrašnjem poštanskom prometu za potrebe BH Telecoma -web shop   I. Komunikacija Lica […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 67109/20 NM   Predmet nabavke : Pružanje usluga kontakt centra u prostorijama BH Telecoma.   Sve detaljno prema tenderskoj […]

Održavanje IPMPLS opreme – upgrade uređaja ZIVINICE-1

Održavanje IPMPLS opreme – upgrade uređaja ZIVINICE-1 Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 11.08.2020.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći […]

Održavanje IPMPLS opreme – upgrade uređaja ZIVINICE-1

Održavanje IPMPLS opreme – upgrade uređaja ZIVINICE-1 Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 11.08.2020.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 02-68327/20   Predmet nabavke: Splicer Fujikura ili ekvivalent   Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 64984/20   Predmet nabavke: „Angažovanje radne snage za potrebe izvođenja radova na izgradnji TK mreža na području FBiH“   […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Predmet nabavke: Nabavka radova na uređenju parking prostora uz portirnicu CTK Dolac Malta   Broj nabavke: 65821/20 NM putem […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-59202/20

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-59202/20 Predmet nabavke: Namještaj za potrebe kontakt-centra   Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv […]

Obavijest o izmjenama Cjenovnika – izmjene u ponudi Cinemax, HBO i HBO Premium dodatnih paketa i izmjene u ponudi osnovnih Moja TV paketa

Obavještavamo korisnike da se od 1.septembra ove godine vrše sljedeće izmjene u ponudi/Cjenovniku BH Telecoma:

Obavijest korisnicima – Komercijalni SMS i MMS

Izmjene i dopune Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma – Komercijalni SMS i MMS

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 64549/20 NM   Predmet nabavke :Nabavka usluge kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja   Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji   I. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 65228/20   PREDMET NABAVKE   „Nabavka usluga demontaže, transporta, reparacije i montaže pločastog namještaja u […]

Obavještenje o produženju roka za inicijalne ponude u nabavci putem pregovaračkog postupka sa dodatnom objavom obavještenja

Broj nabavke: 04-50346/20 Predmet: Nova platforma za IN-sisteme shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije. Ovim vas obavještavamo o produženju roka za prijem ponuda […]

Obavještenje o nabavci putem pozivnog postupka sa dodatnom objavom obavještenja

Broj nabavke: 64292/20 MB Predmet nabavke: Sanacija oštećenog dijela asfalta na platou objekta BH Telecoma, ulica Bulevar Meše Selimovića 18, Sarajevo I. Komunikacija Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a […]

Obavještenje o nabavci putem pozivnog postupka sa dodatnom objavom obavještenja

PREDMET NABAVKE – Nabavka opreme za ličnu zaštitu I. KOMUNIKACIJA Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Dalila Mujarić, tel: +387 […]

Obavještenje o nabavci putem pozivnog postupka sa dodatnom objavom obavještenja o nabavci broj: 04-60746/20

Predmet nabavke: PSTN/VoIP Anti-vandal telefoni Nabavka nije podijeljena na lotove. Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv: 1. Unibox d.o.o. Mostar, 2. Iskratel d.o.o. Kranj, 3. Masterline d.o.o. […]

Obavještenje o nabavci putem pozivnog postupka sa dodatnom objavom obavještenja o nabavci broj: 06-65158/20

Predmet nabavke: nabavka građevinskih radova na izgradnji BS Katunište (disloacija ), Direkcija Bihać Nabavka nije podjeljena na lotove. Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavljanje ponude: […]

Obavijest za učesnike Javnog poziva za prijavu scenarija igrane serije o prolongiranju roka za evaluaciju pristiglih prijava

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo sa sjedištem na adresi ulica Franca Lehara broj 7, Sarajevo, obavještava učesnike Javnog poziva za prijavu scenarija igrane serije objavljenog na stranici www.bhtelecom.badana […]

Javni poziv za dostavu ponuda za kupovinu TV sadržaja/ djela bh produkcije

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo sa sjedištem na adresi ulica Franca Lehara broj 7, Sarajevo, poziva zainteresirana lica za dostavu ponuda za kupovinu prava na emitovanje djela/ […]

Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupovinu poslovnog prostora na području Općine Konjic za potrebe Direkcije Mostar, BH Telecom d.d. Sarajevo

1. Predmet poziva: BH Telecom d.d. Sarajevo, ulica Franca Lehara broj 7, 71 000 Sarajevo, obavještava sva pravna i fizička lica da mogu dostaviti podatke o poslovnom […]

Javni poziv ovlaštenim distributerima tablet uređaja Lenovo

Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisama namjere. Uz pismo namjere, potrebno […]

Javni oglas za prodaju rashodovanih sredstava Društva

I. Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi:  RASHODOVANA VOZILA LOT – 1  Teretno motorno […]

Obavijest korisnicima – Toptim i IP Centrex

Komercijalni popusti na ostali telekomunikacioni saobraćaj u okviru Toptim i IP Centrex usluga se nastavljaju i dalje primjenjivati.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 06-65158/20

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 06-65158/20 Predmet nabavke: nabavka građevinskih radova na izgradnji BS Katunište (disloacija ), Direkcija Bihać […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-60746/20

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-60746/20 Predmet nabavke: PSTN/VoIP Anti-vandal telefoni Nabavka nije podijeljena na lotove.   Nazivi ponuđača […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA PREDMET NABAVKE – Nabavka opreme za ličnu zaštitu   I. KOMUNIKACIJA   Lica koja su ovlaštena da […]

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA INICIJALNE PONUDE U NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA INICIJALNE PONUDE U NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 04-50346/20   Predmet:   Nova platforma za IN-sisteme shodno […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 64292/20 MB   Predmet nabavke: Sanacija oštećenog dijela asfalta na platou objekta BH Telecoma, ulica […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 38795/20 MB   Predmet nabavke: sigurnosni koferi za prijenos novca   I. Komunikacija   Lice/Lica […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA PREDMET NABAVKE   – Nabavka roba – pribora za obradu optičkih spojnica i loose tuba u optičkim […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 55079/20   Predmet: Nabavka radova za izgradnju elektroenergetskog priključka za BS Držirep, Općina Gacko, RS   Komunikacija Lica koja […]

Odgovor na zahtjev za prolongiranje roka za nabavku broj: 46876/20

Odgovor na zahtjev za prolongiranje roka za nabavku broj: 46876/20 Poštovani,   Vezano za nabavku proširenje WLAN mreže u 2020.godini (LOT 1-LOT 3), broj: 46876/20 AZK,koja se […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 51986/20 SS   Predmet nabavke :RR dual – band uređaji velikog kapaciteta   Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji   […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 59848/20   Predmet nabavke: Nabavka radova za izgradnju elektroenergetska priključka za BS Sjednica ,Općina Bileća ,RS   1. Komunikacija […]

Obavještenje o nabavci putem pozivnog postupka sa objavom za nabavku i sukcesivnu isporuku prehrambenih proizvoda i napitaka – kafa, čajevi i ugostiteljski šećer za potrebe Direkcije Sarajevo

Broj nabavke: 08.6.1.1 – 33 – 27808/20 Predmet nabavke je nabavka robe: Nabavka i sukcesivna isporuka prehrambenih proizvoda i napitaka – kafa, čajevi i ugostiteljski šećer. Nazivi […]

OBAVIJEST O ISPLATI DIVIDENDE DIONIČARIMA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO

Saglasno Odluci o isplati dividende, broj 00.1-03-46554-5/20 donešenoj na 58. Sjednici Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo održanoj dana 29.06.2020. godine, Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo obavještava dioničare o isplati dividende.

OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU KRAJNJEG ROKA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 33876/20

OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU KRAJNJEG ROKA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 33876/20 Predmet nabavke: SW za analizu, optimizaciju i troubleshooting na […]

Obavijest korisnicima – izmjena cijena roaming saobraćaja u Zoni 1

Obavještavamo korisnike da će BH Telecom od 1.jula ove godine primjenjivati nove, niže cijene roaming usluga u Albaniji, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji i Srbiji.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 42033/20   Predmet nabavke: „Nabavka računara, štampača, web kamera i slušalica za potrebe informacionog sistema BH Telecoma, podijeljena na […]

Odgovor na zahtjev za prolongiranje roka za nabavku broj: 46876/20

Odgovor na zahtjev za prolongiranje roka za nabavku broj: 46876/20   Vezano za nabavku proširenje WLAN mreže u 2020.godini (LOT 1-LOT 3), broj: 46876/20 AZK,koja se provodi […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 40939/20NM   Predmet nabavke :Nabavka VMWare licenci i mini PC   LOT 1 – Vmware licence   Lot 2 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 04-50346/20   Predmet nabavke: Nova platforma za IN-sisteme   shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 42036/20   Predmet nabavke – Proširenje virtualizacijske platforme informacionog sistema, prema lotovima kako slijedi:   · LOT 1 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-50525/20

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-50525/20 Predmet nabavke: Radne kancelarijske stolice   Nabavka nije podijeljena na lotove.   Nazivi […]

Prolongiranje roka za dostavljanje ponuda

Prolongiranje roka za dostavljanje ponuda Poštovani,   Obavještavamo Vas da se rok definisan pozivom za dostavljanje i otvaranje ponuda putem pozivnog postupka br. 41901/20 za nabavku terminalne […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-47857/20

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-47857/20 Predmet nabavke: Materijal za potrebe održavanja objekata   Nabavka je podijeljena na lotove […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 07-42035/20   Predmet nabavke: Nabavka proširenja kapaciteta storage sistema   LOT 1: arhivski storage sistema -zamjena za postojeći EMC […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA PREDMET NABAVKE: Nabavka sanacije oštećenog dijela asfalta na platou objekta BH Telecoma, ulica Bulevar Meše Selimović 18 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke : 03-51653/20   Predmet nabavke- “Nabavka i ugradnja kompresora za rashladnu mešinu York model YLS 544” […]

Obavijest za učesnike Javnog poziva

    Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo sa sjedištem na adresi ulica Franca Lehara broj 7, Sarajevo, obavještava učesnike Javnog poziva za prijavu scenarija igrane serije objavljenog […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 46876/20   PREDMET NABAVKE   „Proširenje WLAN mreže u 2020.godini, prema lotovima kako slijedi:“   […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke: 49454/20   Predmet nabavke: Klima uređaj (isporuka, transport, montaža i puštanje klime u rad) za BS Halkići, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 42436/20   Predmet nabavke: Terminalna oprema (CPE) za pristupne mreže – IP Centrex adapteri   LOT 1: IP Centrex […]

PREDMET: Obavještenje o prolongiranju roka za dostavu inicijalnih ponuda za nabavku broj: 42531/20

PREDMET: Obavještenje o prolongiranju roka za dostavu inicijalnih ponuda za nabavku broj: 42531/20   Poštovani,   Vezano za nabavku IPTV headend – upgrade prijemnog i kontribucijskog segmenta […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 41901/20   PREDMET NABAVKE: „Nabavka terminalne opreme (CPE) za pristupne mreže – IP Centrex switchevi […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 01-16688/20   Predmet nabavke:   Nabavka usluga recertifikacije i nadzora QMS sistema prema zahtjevima standarda EN/ISO 9001:2015 i recertifikacije […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 02-47170/20   Predmet nabavke: Usluga istraživanja u sektoru telekomunikacijskih usluga na tržištu BiH podjeljena po lotovima kako slijedi: […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 06-47239/20   Predmet nabavke: Izvođenje radova na adaptaciji i opremanju prostora za Telekom centar Visoko ul.Čaršijska br.75 ( […]

J A V N I P O Z I V

    za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju desktop računara putem BH Telecoma  za sljedeće brandove: 1.     Lenovo 2.     HP 3.     Dell 4.     Apple 5.     […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 46854/20 SS   Predmet nabavke :Proširenje WLAN mreže u 2020.godini -WLAN uređaji (HOT SPOT ) tip 2,tip 3,tip 4. […]

JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM PONUĐAČIMA ZA PRIJAVU NA LISTU KVALIFIKOVANIH PONUĐAČA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM D.D. SARAJEVO

                  Grupa predmeta nabavki 1.    Nabavka i realizacija usluga istraživanja i rezultata istraživanja sa agencijama za istraživanje tržišta 2.    Nabavka izvještaja istraživanja / studija […]

Obavijest o datumu zatvaranja javnog poziva za prijavu učešća na projekat „START IT UP“ by BH TECHLAB“

    Obavijest o datumu zatvaranja javnog poziva za prijavu učešća na projekat „START IT UP“ by BH TECHLAB“       Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 43820/20   Predmet: Nabavka radova i usluga na izgradnji optičkih spojnih puteva do baznih stanica Direkcije Tuzla: Obodnica, Brloški […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 43763/20   Predmet: Usluge tehničke podrške pri održavanju TK opreme proizvođača Juniper Networks shodno odredbama […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 45623/20   Predmet nabavke: Nabavka radova adaptacije i opremanje prostora Telecom centra Gračanica za potrebe BH Telecoma.   1.    […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 41423/20 MB   Predmet nabavke: plastična kablovska okna sa teškim poklopcima dimenzija 800x800x800 (mm)   […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke : 02-25218/20   Predmet nabavke- “Radovi na zamjeni i sanaciji izvodnih ormara i pretplatničkih kutija na […]

JAVNI POZIV

  Predmet javnog poziva   BH Telecom d.d. Sarajevo poziva IT kompanije u Bosni i Hercegovini da iskažu interes za poslovnom saradnjom u domenu zajedničkog nastupa na […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 41954/20   PREDMET NABAVKE   „Nabavka radova na uređenju toaleta u objektu Dolac Malta Sarajevo“ […]

Izmjene i dopune u Cjenovniku usluga – Moj izbor

Obavještavamo korisnike da će BH Telecom od 1. jula 2020. godine izvršiti sljedeće izmjene u Cjenovniku za uslugu Moj izbor:

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 42531/20   Predmet: Nabavka IPTV Headend – upgrade prijemnog i kontribucijskog segmenta, podijeljenja po LOT-ovima, kako slijedi:     […]

OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU KRAJNJEG ROKA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 33876/20

OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU KRAJNJEG ROKA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 33876/20 Predmet nabavke: SW za analizu, optimizaciju i troubleshooting na […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 22054/20   Predmet: Nabavka reklamno propagandnog materijala, podijeljenja po LOT-ovima, kako slijedi:   LOT 1- USB kabl za punjenje […]

Prolongiranje roka za dostavu inicijalnih ponuda

Prolongiranje roka za dostavu inicijalnih ponuda Poštovani,   Vezano za nabavku „Unaprjeđenje OTT/WebTV platforme“ podijeljenog u dva LOT-a: – LOT 1: WebTV/OTT enconding/sistem proširenje – LOT 2: […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA UZ OBJAVU BROJ: 29361/20 NM

    PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba Namik Merzić / Slavica Spahić Adresa direkcije: Franca Lehara 7 Poštanski broj: 71000 Grad  Sarajevo […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 31131/20   Predmet nabavke: Sistem daljinskog nadzora i upravljanja energetskim objektima BH Telecoma   shodno […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Predmet nabavke: Nabavka i ugradnja klima uređaja kompaktne izvedbe za BS Bistarac Centrala Broj nabavke: 41083/20 putem pozivnog postupka […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 38034/20   Predmet nabavke: Nabavka roba i usluga proširenja i zamjene sistema klimatizacije za potrebe BH Telecoma prema […]

Javni poziv za dostavu terminalne opreme radi provjere usaglašenosti sa BH Telecom xDSL/FTTH/IPTV/VoIP/ACS sistemima

  U skladu sa novim poslovnim modelom BH Telecom je donio odluku da potpiše ugovore o isporuci opreme sa većim brojem vendora u slučaju da isti prethodno […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 04-35883/20   Predmet nabavke: Usluge podrške pri održavanju sistema klimatizacije     Nabavka je podijeljena na sljedećih šest lotova: […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 34611/20

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 34611/20 Predmet nabavke: Usluge Backup as a Service (Veeam) shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA VIŠE POTENCIJALNIH KANDIDATA UZ DODATNU OBJAVU OBAVJEŠTENJA broj: 35045/20 CK

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA VIŠE POTENCIJALNIH KANDIDATA UZ DODATNU OBJAVU OBAVJEŠTENJA broj: 35045/20 CK Predmet nabavke: Nabavka korisničkih uređaja (CPE) za pristupne mreže – […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 33876/20

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 33876/20 Predmet nabavke: SW za analizu, optimizaciju i troubleshooting na radio interface-u shodno odredbama Poziva za dostavljanje […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 36751/20   PREDMET NABAVKE: „Nabavka robe-čelični materijal“   I. KOMUNIKACIJA   Lica koja su ovlaštena […]

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA INICIJALNE PONUDE U NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA INICIJALNE PONUDE U NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 04-30178/20   Predmet:   Usluge tehničke podrške pri održavanju […]

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA INICIJALNE PONUDE U NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA INICIJALNE PONUDE U NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 04-30169/20   Predmet:   Usluge tehničke podrške pri održavanju […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 33749/20 NM   Predmet nabavke :Nabavka radova i usluga na izgradnji OSP FTTC Bilalići-Entitetska granica RD Tuzla   Sve […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 36691/20 MB   Predmet nabavke: Termopaneli za kontejner K3   I. Komunikacija   Lice/Lica koje/a […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 04-33735/20   Predmet nabavke:   Radovi i usluge na izgradnji optičkog spojnog puta Doborovci – Džakule, Direkcija Tuzla   […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 120430/19   Predmet nabavke: „Nabavka info prodajnih pulteva“   1. Komunikacija   Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju […]

PREDMET: Prolongiranje roka za dostavu inicijalnih ponuda

PREDMET: Prolongiranje roka za dostavu inicijalnih ponuda   Poštovani,   Vezano za nabavku i instalaciju agregatskih postrojenja za RR čvorišta, broj 30445/20,koji se provodi putem postupka javno […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 35080/20

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 35080/20 Predmet nabavke: IP/MPLS internet backbone uređaja, oprema za unapređenje IP/MPLS Cisco N-PE uređaja, IP/MPLS 100G linijske […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 35109/20   Predmet: Nabavka korisničkih uređaja (CPE) za pristupne mreže – WiFi pojačivači , shodno […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 33935/20   Predmet nabavke: pružanje usluga podrške održavanja elektroenergetskih priključaka i instalacija u vlasništvu BH Telecoma podijeljeno prema LOT-ovima: […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 34346/20   Predmet nabavke: „IP/MPLS Transiveri“   1. Komunikacija   Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke: 34764/20   Predmet nabavke: Izgradnja optičkog spojnog puta do bazne stanice Petrovići, Direkcija Zenica   Nazivi ponuđača […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 33901/20   Predmet: Usluge tehničke podrške pri održavanju opreme IPTV Headend Dibsys shodno odredbama Poziva […]

Dopuna Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma -dodatni paket Pink-E

BH Telecom uvodi u ponudu novi dodatni paket TV sadržaja pod nazivom Pink-E koji sadržava samo TV kanale iz Pink grupacije namijenjene za odraslu populaciju (Pink Erotic 1,2,3,4,5,6,7 i 8).

Javni oglas na neodređeno vrijeme, sa mjestom rada u Mostaru

18. Šalterski radnik, SSS – 1 (jedan) izvršilac, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Odjeljenju za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office), Služba za plasman usluga i podršku rezidencijalnim korisnicima.

Javni oglas za prijem radnika

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos u Službi za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima ( front office) u Sektoru za plasman usluga I podršku rezidencijalnim korisnicima u direkciji Tuzla, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos u Odjeljenju za imovinsko pravne poslove i zastupanje Sarajevo, Služba za imovinsko pravne poslove i zastupanje, Sektora za pravne poslove u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

Javni oglas za prijem radnika

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos u Službi za sistemsku platformu, Sektora za IT platformu, Izvršne direkcije za informacione tehnologije, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke: 33112/20   Predmet nabavke: Radovi na zamjeni izvodnih ormara i pretplatničkih kutija na području Direkcije Zenica   […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke :28784/20   Predmet nabavke: Nabavka izrade ograde i nadstrešnice za TK ormare na lokacijama FTTC Brežani – […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 32509/20   Predmet nabavke: „Unaprjeđenje OTT/WebTV platforme“ podijeljenog u dva LOT-a:   – LOT 1: WebTV/OTT enconding/sistem proširenje   […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 34349/20   Predmet: Nabavka opreme za geografsko i kapacitivno proširenje IP/MPLS agregacijske mreže i softvera za udaljeni pristup uređajima […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-35504/20

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-35504/20 Predmet nabavke: nabavka usluga dezinfekcije telecom šopova, šalter sala i poslovnih zgrada u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 33943/20   Predmet nabavke: Usluge tehničke podrške pri održavanju sistema energetskog napajanja TK opreme shodno […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 04-30178/20   Predmet: Usluge tehničke podrške pri održavanju opreme, rješenja, sistema, licenci, HW i SW […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 04-30169/20   Predmet: Usluge tehničke podrške pri održavanju opreme, rješenja, sistema, licenci, HW i SW […]

ISDN BRA usluga neće biti u ponudi BH Telecoma

Od 1. marta 2020. godine BH Telecom neće imati u ponudi uslugu ISDN BRA za nove korisnike.

Obavještenje o radu prodajnih mjesta BH Telecoma

Vanredna situacija povodom pandemije zarazne bolesti korona virusa.

Upozorenje za korisnike BH Telecoma

Ne odgovarajte na nepoznate pozive sa numeracije +216*

Od 1. maja nove pogodnosti korištenja Travel paketa

Obavijest za korisnike mobilne mreže BH Telecoma.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 33766/20 MB   Predmet nabavke: tablet uređaji   LOT 1: tablet uređaji, TIP 1: količina […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 06-31645/20   Predmet nabavke:   – Usluge – angažovanje radne snage za Sektor za proizvodnju, podijeljeno na dva lota: […]

Obavještenje o prolongiranju krajnjeg roka za dostavu ponuda za nabavku broj 21344/20

Obavještenje o prolongiranju krajnjeg roka za dostavu ponuda za nabavku broj 21344/20 Predmet nabavke: Rješenje za detekciju i analizu zloupotreba i kontrolu i osiguranje prihoda (Fraud Management […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 30370/20   Predmet: Usluge tehničke podrške pri održavanju opreme, rješenja, sistema, licenci, HW, SW modula/funkcionalnosti, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 30445/20   Predmet: Nabavka i instalacija agregatskih postrojenja za RR čvorišta BH Telecoma   I. Komunikacija   Lica koja […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke : 02-25218/20   Predmet nabavke- “Radovi na zamjeni i sanaciji izvodnih ormara i pretplatničkih kutija na […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 30020/20 DM   Predmet: Nabavka laptop uređaja   I. Komunikacija   Lica koja su ovlaštena […]

JAVNI POZIV komercijalnim bankama u Bosni i Hercegovini

Banka je dužna dostaviti: · Izjavu da je, u trenutku odgovora na ovaj javni poziv u mogućnosti pružiti uslugu prihvata domaćih i stranih platnih kartica unutar mobilne […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 23790/20 JS (4830)   Predmet nabavke: „Izrada elaborata o geomehaničkim ispitivanjima tla, revizija glavnih projekata […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 24610/20 MB   Predmet nabavke: građevinski i montažni radovi na zamjeni izvodnih ormara na području […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 28321/20   PREDMET NABAVKE: „Nabavka usluga košenja i krčenja rastinja na parcelama na kojima su […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM ZA NABAVKU I SUKCESIVNU ISPORUKU PREHRAMBENIH PROIZVODA I NAPITAKA – KAFA, ČAJEVI I UGOSTITELJSKI ŠEĆER ZA POTREBE DIREKCIJE SARAJEVO

Broj nabavke: 08.6.1.1 – 4.2 – 18622/18 Predmet nabavke je nabavka robe: Nabavka i sukcesivna isporuka prehrambenih proizvoda i napitaka – kafa, čajevi i ugostiteljski šećer  Nazivi […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 03-24082/20   Predmet nabavke: Nabavka ,ugradnja i pustanje u rad rashladne mašine u objektu TKC Dolac malta   I. […]

Obavještenje o prolongiranju krajnjeg roka za dostavu ponuda za nabavku broj 26374/20

Obavještenje o prolongiranju krajnjeg roka za dostavu ponuda za nabavku broj 26374/20 Vezano za nabavku broj: 26374/20, nabavka radova na sanaciji krova na objektima BH Telecoma u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 02-27211/20   Predmet nabavke:   – Roba – materijal za potrebe redovnog održavanja pristupnih mreža   1. Komunikacija Lica […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 18860/20   Predmet nabavke: Usluge građevinskih i montažerskih radova pri održavanju pristupnih mreža i optičkih prenosnih kablova na području […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 02-12922/20   Predmet nabavke: Nabavka korisničkih uređaja (CPE) za pristupne mreže-FTTH P2P HG modemi   podjeljena po lotovima […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke: 113599/19   Predmet nabavke: Usluga održavanja IBM Guardium i IBM Tivoli Netcool rješenja i upgrade za IBM […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 21344/20

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 21344/20 Predmet nabavke: Rješenje za detekciju i analizu zloupotreba i kontrolu i osiguranje prihoda (Fraud Management System […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 26374/20 MB   Predmet nabavke: Radovi na sanaciji krova na objektima BH Telecoma u Kantonu […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Predmet nabavke Broj nabavke :23446/20 Nabavka i ugradnja ampula sa nosačem za automatsko gašenje požara putem pozivnog postupka za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 21218/19   Predmet nabavke: „Playout sistem“     1. Komunikacija   Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 23537/20 SS   Predmet nabavke: Impregnirani drveni stubovi   Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji   I. Komunikacija   Lica […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 11211/20NM   Predmet nabavke : Nabavka održavanja Microsoft Unified support   Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji   I. Komunikacija […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 19390/20 JS (4830)   Predmet: Čelični materijal i vijčana roba, podijeljena na lotove kako slijedi: […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-13984/20

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-13984/20 Predmet nabavke: nabavka usluga servisiranja i održavanja opreme za klimatizaciju u administrativno poslovnim […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 02-17918/20   Nabavka fiksnih bežičnih telefona (DECT) prema lotovima kako slijedi:   LOT 1: Fiksni bežični telefon (DECT) TIP […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 04-18403/20   Predmet nabavke:   LOT 1: Proširenje HLS, RTSP encoding platforme   LOT 2: HD panoramske kamere   […]

Od 1. marta ISDN BRA usluga neće biti u ponudi BH Telecoma za nove korisnike

Od 1. marta 2020. godine BH Telecom neće imati u ponudi uslugu ISDN BRA za nove korisnike. Povlačenje iz ponude ove fiksne telefonske usluge je rezultat migracije BH Telecoma na nove tehnologije, a neophodno je zbog zastarijevanja opreme putem koje se pruža ISDN BRA usluga.

Obavijest o izmjenama u Cjenovniku BH Telecoma – Moja web TV usluga

Moja web TV – za sve korisnike i sve uređaje – Od 1. marta Moja web TV bit će dostupna svim BH Telecom korisnicima. Pored Moja TV i netFlat pretplatnika, uslugu će moći koristiti i svi mobilni korisnici BH Telecoma.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 14629/20-AZK   PREDMET NABAVKE : Nabavka materijala- armirano betonskih nogara   Nazivi ponuđača kojima se […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 16258/20   Predmet: Nabavka usluge izrade izvještaja o ispitivanju EM polja i sistematskih ispitivanja za BS u FBiH   […]

Obavještenje o nabavci putem javnog nadmetanja

Broj nabavke : 02-118607/19 Predmet nabavke: Nabavka usluga održavanja pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva za potrebe BH Telecoma d.d.Sarajevo – Direkcija Tuzla,  za 2019. i 2020.godinu, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke :3603/20   Predmet nabavke: Nabavka usluga održavanje pristupne mreže Direkcija Brčko.   I. Komunikacija   Lica koja […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 06-11513/20   Predmet nabavke: -Roba – čelični materijal   1. Komunikacija   Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 06-4725/20

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 06-4725/20 Predmet nabavke: Elektro-materijal i oprema, kablovi i protupožarne ampule   Nabavka je podijeljena […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 06-11718/20   Predmet nabavke: NABAVKA PIGTAILOVA, PATCHCORDA, PATCH PANELA, ADAPTERA I UREĐIVAČA KABLOVA   Komunikacija Lica koja su […]

Javni poziv za prijavu scenarija igrane serije

Ciljna grupa kojoj se Društvo obraća putem plasmana ekskluzivnih sadržaja su svi gledaoci TV-a, geografski primarno korisnici platformi Društva MOJA TV, a potom i regije ex Jugoslavije […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 1982/20 MB   Predmet nabavke: Termopaneli za kontejner K3 i vijčana roba:   Lot 1: […]

Dostava izvještaja o pozivima uz račune je i dalje besplatna

Obavijest za korisnike BH Telecoma

Obavijest korisnicima

Izmjene u ponudi Moja TV usluge od 1.marta

Obavijest o dopunama u ponudi dodatne usluge Detaljni izvještaj o pozivima/saobraćaju od 1.marta 2020. godine

U Cjenovniku BH Telecoma su izvršene izmjene koje će se primjenjivati od 1.marta 2020. godine.

Obavijest o izmjenama i dopunama u Cjenovniku za xDSL pristup internetu

Obavještavamo korisnike da će BH Telecom od 1. 2. 2020. godine izvršiti sljedeće izmjene u Cjenovniku za xDSL pristup internetu:

POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA UZ OBJAVU BROJ: 2118/20 NM

POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA UZ OBJAVU BROJ: 2118/20 NM PREDMET NABAVKE: NABAVKA RJEŠENJA ZA PRUŽANJE USLUGA JAVNOG CLOUD-A SA UKLJUČENOM PODRŠKOM (VCPP) Usluge […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA PREDMET NABAVKE: Nabavka sredstava/materijala za održavanje higijene u objektima BH Telecom d.d.   I. KOMUNIKACIJA     […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 130458/19   Predmet nabavke: Nabavka opreme za napajanje BS, IP/MPLS i RR sistema prenosa.     I. Komunikacija […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 116434/19 NM   Predmet nabavke: Građevinski i montažni radovi na izmještanju magistralnog optličkog kabla na OSP Ustikolina Delijaš Direkcija […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 71540/19   Predmet nabavke: “Brojači novčanica”     1.    Komunikacija   Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 06-129718/20   Predmet nabavke: Nabavka građevinskih i montažnih radova i usluga za izgradnju FTTH mrežea za potrebe BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 122940/19 JS (4830) Predmet: „Usluge održavanja optičkih i bakarnih samonosivih pristupnih mreža na području Direkcije […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke: 127713/19   Predmet nabavke: Usluga istovara, utovara roba, sortiranje i smještaj materijalnih vrijednosnica, te drugih manuelnih radova […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-125458/19

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-125458/19 Predmet nabavke: Usluge mjerenja i ispitivanja električnih instalacija, gromobranskih i zaštitnih uzemljenja sa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Predmet nabavke Broj nabavke :125839/19 Nabavka i ugradnja ampula sa nosačem za automatsko gašenje požara putem pozivnog postupka za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 80177/19   Predmet nabavke: zanatsko – građevinski i drugi radovi niskogradnje za redovno održavanje pristupnih mreža i optičkih spojnih […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 04-126190   Predmet nabavke: Nabavka usluga fizičke zaštite, po lotovima kako slijedi:   LOT 1: Objekti i prostori na […]

Upozorenje o lažnoj nagradnoj igri

Poštovani korisnici usluga BH Telecoma, informišemo vas da je ponovo pokrenuta lažna nagradna igra koja se reklamira na web stranicama koje nisu na domeni u vlasništvu BH Telecoma.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 03-124076/19   Predmet nabavke: Nabavka usluga prenosa i prevoza gotovog novca podijeljena na loteve kako slijedi:   LOT […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 115944/19 JS (4830)   Predmet: „Profesionalni višenamjenski usisivač i mašina za pranje vodootpornih tvrdih podova“ […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 111811/19   Predmet nabavke: Nabavka korisničkih uređaja (CPE) za pristupne mreže 4G/3G Home gateway – LOT 1 i […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 104864/19-AZK   PREDMET NABAVKE: „Nabavka pokretnih dizel električnih agregata.“     Nazivi ponuđača kojima se […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Predmet nabavke: Broj nabavke :118617/19 Nabavka Dezinsekcija,dezinfekcija,deratizacija i eradikacija objekata BH TELECOMA ,prema LOT-ovima kako slijedi_ LOT 1 – […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA Broj nabavke: 116256/19 DM   Predmet: Nabavka usluge „Obuka za rad na visini i korištenje opreme za rad na visini“, po […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 114328/19 JS (4830) Predmet: Alati i instrumeti za energetiku, podijeljena na lotove kako slijedi:   […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 114602/19 SS 1082   Predmet nabavke: Održavanje antenskih stubova radio pristupne mreže BH Telecom a na području BiH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke: 113599/19   Predmet nabavke: Usluga održavanja IBM Guardium i IBM Tivoli Netcool rješenja i upgrade za IBM […]

Obavijest za korisnike

Povlačenje dodatne usluge mTon iz ponude BH Telecoma od 1. januara 2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 108661/19   Predmet nabavke: aktivna pristupna oprema – 30 FTTC šasija     I.              Komunikacija   Lice/Lica koje/a je/su […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 100544/19 NM   Predmet nabavke :Nabavka kontribucijske opreme     Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji   I.       Komunikacija   […]

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa

   S ciljem istraživanja tržišta i utvrđivanja potencijalnih ponuđača (dobavljača), BH Telecom poziva pravna lica koja imaju outdoor površine na području teritorije BiH (FBiH, RS i Distrikta […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 06-108349/19   Predmet nabavke: Građevinski i montažni radovi i usluge za izgradnju FTTH mreže Gradačačka i Hrasno za potrebe […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke: 106760/19   Predmet nabavke: Obuka radnika iz oblasti zaštite od požara po lotovima kako slijedi –   […]

Obavještenje o dopunama uslova korištenja Cloud usluga

Obavještavamo vas da će se od 22. novembra 2019. godine primjenjivati uslovi korištenja Cloud usluga BH Telecoma sa sljedećim dopunama:

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 100529/19   Predmet: Nabavka „IPTV aplikacije, Android aplikacije – WEBTV/OTT device management“     Komunikacija   Lica koja su […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 102564/19 MB Predmet nabavke: isporuka i montaža metalnih regala             I.    Komunikacija   Lice/Lica […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke :105806/19   Predmet nabavke: Nabavka, usluga čišćenja snijega mašinskim putem na području Kantona Sarajevo     I.              […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke : 03-87111/19   Predmet nabavke- Nabavka, ugradnja i montaža nemještaja za Poslovnu zgradu BH Telecom-Direkcija […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 101300/19   Predmet nabavke: Nabavka tinti i print glava za štampače Lexmark, Epson, Konica Minolta, HP i Canon […]

Javni poziv za dostavu terminalne opreme radi provjere usaglašenosti sa BH Telecom 4G/3G/IPTV/VoIP/ACS sistemima

U skladu sa novim poslovnim modelom BH Telecom je donio odluku da potpiše ugovore o isporuci opreme sa većim brojem vendora u slučaju da isti prethodno dobiju […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 102864/19 DM Predmet: Nabavka usluga redovnog održavanja, opravki i šlepanja neispravnih vozila iz proizvodnog programa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke :77749/19   Predmet nabavke: nabavka, isporuka, ugradnja i montaža namještaja       I.                  Komunikacija Lica koja […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 102572/19   Predmet nabavke: Usluga redovnog održavanja, opravki i šlepanje neispravnih vozila iz proizvodnih programa Volkswagen za Direkciju Tuzla […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 102925/19   Predmet nabavke: Nabavka građevinskih i montažnih radova i usluga za izgradnju FTTH mreže BUKVA – Tešanj za […]

Prolongiranje roka za dostavljanje ponuda

Prolongiranje roka za dostavljanje ponuda Poštovani,   Obavještavamo Vas da se rok za dostavljanje ponuda definisan tenderskom dokumentacijom broj: 54353/19-DM – nabavke radova za adaptaciju prostora za […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke : 03-90909/19   Predmet nabavke- Radovi na preuređenju radnih prostorija u objektu BH Telecoma, ulica […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke : 03-100813/19   Predmet nabavke- Usluge održavanja priključnih vozila za sve organizacione jedinice BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Predmet nabavke: Nabavka kancelarijskog materijala, sitnog inventara i kancelarijskog papira, za potrebe Dioničkog društva BH Telecom d.d Sarajevo, podijeljena po lotovima […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-93428/19

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-93428/19 Predmet nabavke: Izrada elaborata tehničke kontrole sa prijedlogom održavanja antenskih stubova radio-pristupne mreže […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 93447/19 NM   Predmet nabavke : Unapređenje sistema sigurnosti data centra BH Telecom-a Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji   […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 94440/19 NM   Predmet: „Usluge održavanja optičkih i bakarnih samonosivih pristupnih mreža za 2019. i […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke : 95027/19   Predmet nabavke: Nabavka usluge servisiranja i održavanja kotlova i gorionika u Bihaću i Goraždu […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke :88659/19   Predmet nabavke: Adaptacija dijela Server sale br.1.na II spratu objekta TKC Zenica       […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 04-97975/19 Predmet nabavke: Nabavka sukcesivne isporuke i transporta goriva za agregatska postrojenja u objektima BH Telecoma d.d. Sarajevo, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 71540/19   Predmet nabavke: “Brojači novčanica”   1.    Komunikacija   Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 121133/19 JS (4830) Predmet: „Usluge održavanja optičkih i bakarnih pristupnih mreža za 2019. i 2020. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 91246/19   Predmet nabavke: “Izvođenje radova na izgradnji zgrade portirnice u Skladišno – poslovnom centru u Bosanskoj Poljani Grada […]

J A V N I O G L A S

Opis poslova i radnih zadataka: 1.Vrši prodaju roba i usluga u neposrednom kontaktu sa korisnicima na prodajnim mjestima, a po potrebi i izvan prodajnog mjesta (rad sa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 80177/19   Predmet nabavke: zanatsko – građevinski i drugi radovi niskogradnje za redovno održavanje pristupnih mreža i optičkih spojnih […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 02-90593/19   Predmet nabavke: Mobilni WLAN routeri podijeljeno na dva lota: TIP 1 (Lot 1) i TIP (Lot 2) […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 03-91113/19   Predmet nabavke: Nabavka usluga fizičke zaštite, po lotovima kako slijedi:   LOT 1: Objekti i prostori na […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 89132/19 SS   Predmet nabavke : Kapacitativno proširenje HYBRID Cloud infrastrukture     Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji   […]

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POSTUPKU NABAVKE PUTEM JAVNOG NADMETANJA broj: 07-111119/19

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POSTUPKU NABAVKE PUTEM JAVNOG NADMETANJA broj: 07-111119/19 Predmet nabavke: Common Inventory System rješenje               I.                   Komunikacija Lica koja […]

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POSTUPKU NABAVKE PUTEM POZIVNOG POSTUPKA broj: 03-90909/19

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POSTUPKU NABAVKE PUTEM POZIVNOG POSTUPKA broj: 03-90909/19 Predmet nabavke: Radovi na preuređenju radnih prostorija u objektu BH Telecoma, ulica […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 92137/19-AZK   PREDMET NABAVKE: „Nabavka sanacije krova objekta ATC Ilidža, ul. Rustempašina br.13“   Nazivi […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke : 03-90909/19 Predmet nabavke- Radovi na preuređenju radnih prostorija u objektu BH Telecoma, ulica Bulevar […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 86394/19 NM   Predmet nabavke :Nabavka održavanja Microsoft premier support     Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji   I.       […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke :87881/19   Predmet nabavke: Nabavka, usluga čišćenja snijega mašinskim putem na području Kantona Sarajevo     I.              […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke:78080/19   Predmet nabavke: Aktivna pristupna oprema, usluge i korisnička terminalna oprema podijeljeno na dva lota:   – LOT 1: […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 03-82254/19   Predmet nabavke: Kurirske usluge u unutrašnjem poštanskom prometu za potrebe BH Telecoma           […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 81141/19   Predmet nabavke: Antene   LOT 1: Panel XXPol, XXXXPol antene LOT 2: Panel multibeam 6x Xpol antene […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 88122/19-AZK   PREDMET NABAVKE : Nabavka usluga periodičnih pregleda, kontrolnih ispitivanja i servisa opreme za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 54353/19 DM 5802   Predmet nabavke: Nabavka radova za adaptaciju prostora za proširenje server sale i rekonstrukciju elektroinstalacija u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 04-59691/19   Predmet nabavke:   Izgradnja optičkih spojnih puteva do baznih stanica podijeljeno na dva lota:   – LOT […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 81873/19   Predmet nabavke: usluge održavanja higijene/čistoće u objektima BH Telecoma na području: LOT 1: Kantona Sarajevo LOT 2: […]

IZMJENE I DOPUNE ZAHTJEVA ZA DOSTAVU INFORMACIJA ZA RAZVOJ TEMATSKIH KANALA BH TELECOMA OBJAVLJENOG DANA 21.08.2019.

  Nakon zaprimljenog velikog broja upita potencijalnih aplikanata, da se dozvoli dostavljanje dijelova programa za određene tematske kanale, a u cilju poticanja što većeg broja prijava sa  […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 99550/19 JS (4830) Predmet: Izvođenje građevinskih radova na izgradnji BS Vidovo Selo (Drvar) – RD […]

Prolongiranje roka za dostavljanje ponuda

Prolongiranje roka za dostavljanje ponuda Poštovani,   Obavještavamo Vas da se rok za dostavljanje ponuda definisan tenderskom dokumentacijom br. 65483/19 DM za nabavku IP/MPLS SDN softvera i […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 08.6.1.1. – 33 – 67649/19-3 Predmet nabavke je nabavka robe: Sukcesivna isporuka svježeg i zamrznutog mesa i prerađevina od mesa za potrebe Direkcije Sarajevo   […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 03-81804/19   Predmet nabavke: Nabavka usluga servisiranja i atestiranja kotlova i gorionika u objektima BH Telecoma, podijeljena na […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA UZ OBJAVU BROJ: 75204/19 NM

POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA UZ OBJAVU BROJ: 75204/19 NM PREDMET NABAVKE : NABAVKA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE RANJIVOSTIMA PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke :77749/19; Predmet nabavke: nabavka, isporuka, ugradnja i montaža namještaja     I.                  Komunikacija Lica koja su ovlaštena […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke :77667/19 Predmet nabavke: Rezervni dijelovi za potrebe redovnog održavanja sistema klimatizacije     I.                  Komunikacija Lica koja […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 07-111119/19   Predmet nabavke: Common Invertory System rješenja      Komunikacija   Lica koja su ovlaštena da vode […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke : 77658/19   Predmet nabavke: Nabavka robe –potrošnog elektromaterijala i mašinskog materijala za potrebe energetike u BH […]

Obavijest za poslovne korisnike

Nove povoljnosti i benefiti u ponudi usluga Business Trunking, Toptim i integrisanoj ponudi Biz izbor od 1.oktobra.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Predmet nabavke: Nabavka usluga usluga održavanja vozila iz proizvodnog programa SEAT         LOT 1. –  Generalna Direkcija i Direkcija […]

Odobrenje za radove – update CMM1 (Site Sarajevo) sistema u paketskom jezgru mobilne mreže 29./30.08.2019

Odobrenje za radove – update CMM1 (Site Sarajevo) sistema u paketskom jezgru mobilne mreže 29./30.08.2019 Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na mobilnoj mreži BH Telecom-a, dana […]

Prolongiranje roka za dostavljanje ponuda

Prolongiranje roka za dostavljanje ponuda Poštovani,   Obavještavamo Vas da se rok za dostavljanje ponuda definisan tenderskom dokumentacijom br. 65483/19 DM za nabavku IP/MPLS SDN softvera i […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 03-68939/19   Predmet nabavke: Usluge čišćenja dimnjaka, dimovoda i dimovodne strane kotla u objektima BH Telecoma, podijeljeno na tri […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA Broj nabavke : 74065/19 Predmet nabavke: Nabavka usluge održavanja fiskalnih uređaja, usluge inicijalne, dodatne fiskalizacije i defiskalizacije fiskalnih printera   […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA Broj nabavke : 72935/19 Predmet nabavke: Nabavka motornog goriva za građevinsku mehanizaciju:   a.)dizel gorivo BAS EN 590 b.)premium bezolovni […]

Obavještenje o radovima na zamjeni baznih stanica i antenskih sistema za dan 28.08.2019

Obavještenje o radovima na zamjeni baznih stanica i antenskih sistema za dan 28.08.2019 Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na širenju 4G mreže, dana 28.08.2019. godine, u […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke : 03-77997/19   Predmet nabavke- Radovi na preuređenju radnih prostorija u objektu BH Telecoma, ulica […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 74982/19   Predmet nabavke: usluga redovnog održavanja, opravki i šlepanja neispravnih vozila iz proizvodnog programa LADA za: LOT 1: […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Predmet nabavke:   Nabavka usluga usluga održavanja vozila proizvodni program Škoda       LOT 1. –  Generalna Direkcija i Direkcija Sarajevo […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 74977/19   Predmet nabavke: Nabavka usluga održavanja vozila iz proizvodnog programa FORD, prema lotovima kako slijedi:   LOT […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Predmet nabavke: Usluge redovnog održavanja, opravki i šlepanja neispravnih vozila iz proizvodnog programa Volkswagen, po lotovima kako slijedi:       […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Predmet nabavke: Usluge redovnog održavanja, opravki i šlepanja neispravnih vozila iz proizvodnog programa Volkswagen, po lotovima kako slijedi:       […]

Zahtjev za dostavu informacija za razvoj tematskih kanala BH Telecoma

  U cilju prikupljanja što kreativnijih ideja za razvoj tematskih kanala BH Telecom je odlučio na svojoj stranici objaviti Zahtjev za informacije (RFI) za Usluge produkcije TV […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 03-74985/19   Predmet nabavke: Nabavka usluga redovnog održavanja, opravki i šlepanje neispravnih vozila za sve organizacione jedinice BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Predmet nabavke: Nabavka korisničkih uređaja (CPE) za pristupne mreže – VDSL2 IAD HG modem     I.              Komunikacija Lice/Lica koje/a je/su […]

Prolongiranje roka za dostavljanje ponuda

Prolongiranje roka za dostavljanje ponuda – Svim ponuđačima koji su preuzeli TD – Poštovani,   Obavještavamo Vas da se rok za dostavljanje ponuda definisan tenderskom dokumentacijom br. […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA Broj nabavke : 74066/19   Predmet nabavke: Nabavka usluge održavanja za Symantec Antivirusni software     I.              Komunikacija Lica koja […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 69802/19   Predmet nabavke: Nabavka građevinskih i montažnih radova za izgradnju PM Uži centar grada, obuhvati Mejtaš, Dalmatinska i […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 69208/19   Predmet nabavke: Nabavka štampača zvučnika i slušalica.   LOT 1 – Štampači LOT 2 – Zvučnici i […]

Obavijest o izmjenama Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma

Dopuna ponude Microsoft Business Suite (Microsoft Office 365 planovi) – primjena od 1. septembra 2019. godine

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke: 74357/19 Predmet nabavke: Servisiranje i održavanje liftova u administrativno poslovnim objektima BH Telecoma dd Sarajevo –   […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke: 67140/19   Predmet nabavke: Izvođenje radova na zamjeni i sanaciji izvodnih ormara i pretplatničkih kutija na području […]

Obavještenje o produženju roka za dostavu ponuda za nabavku motornih vozila

Obavještenje o produženju roka za dostavu ponuda za nabavku motornih vozila Broj nabavke: 61356/19   Predmet nabavke: Motorna vozila   LOT 1: Putnička i mala dostavna vozila […]

Izmjene i dopune u Cjenovniku usluga

Obavještavamo korisnike usluga BH Telecoma da se od 15. augusta 2019. godine uvodi novi kanal dopune Ultra kredita sa pretplatničkog računa.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke: 53653/19 4144 DŽO Predmet: Nabavka radne snage za utovar, istovar i pretovar baznih stanica za potrebe BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 70887/19-AZK   PREDMET NABAVKE : Nabavka usluga održavanja dekorativnog bilja u i oko administrativno poslovnih […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 70887/19-AZK   PREDMET NABAVKE : Nabavka usluga održavanja dekorativnog bilja u i oko administrativno poslovnih […]

Javni oglas za prijem radnika na radnom mjestu Operator za fakturisanje i naplatu BH Mobile

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 68657/19   Predmet nabavke: Nabavka građevinskih i montažnih radova za izgradnju FTTH Travnik – Centar, za potrebe BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 65483/19 Predmet: Nabavka IP/MPLS SDN softvera i SDN softvera/aplikacije za upravljanje internacionalnim saobraćajem, a prema lotovima kako slijedi: • […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke :68412/19   Predmet nabavke:Tehnički pregled liftova u objektima BH Telecoma ,prema LOT –ovima kako slijedi:   LOT […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Predmet nabavke: Izvođenje građevinskih radova na izgradnji BS Držirep – Direkcija Mostar   Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 43770/19   Predmet nabavke: Opremanje interventnih vozila alatima (alat za kućne instalacije mobilni timovi)   Komunikacija Lice/Lica koje/a je/su […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 03-70579/19   Predmet nabavke: Nabavka usluga prenosa i prevoza gotovog novca podijeljena na lotove kako slijedi: LOT 1- […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 03-69897/19   Predmet nabavke: Nabavka usluga servisiranja i atestiranja kotlova i gorionika u objektima BH Telecoma, podijeljena na […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 70572/19 DM 5802   Predmet nabavke: Nabavka i isporuka lož ulja ekstra lahkog (LUEL) za rad kotlovnica, a prema […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 61917/19 DM   PREDMET NABAVKE:   NABAVKA USLUGA ČIŠĆENJA KANALIZACIONIH OTVORA MAŠINSKIM PUTEM U OBJEKTIMA […]

Javni oglas za prijem radnika na radnom mjestu Tehničar analitičar

  U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku […]

Javni oglas za prijem radnika na radnom mjestu Specijalista u Službi za ERP sisteme

  U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke :70480/17   Predmet nabavke: Nabavka radova na izgradnji zaštitnih ograda BS Mahala,US Sokolac,US Žegar,Direkcija Bihać,prema LOT –ovima […]

Izmjene u Cjenovniku BH Telecoma

Obavijest korisnicima za uslugu mChat

Obavijest o izmjenama Cjenovnika u dijelu koji se odnosi na Toptim uslugu

Povećanje količine uključenog mobilnog internet saobraćaja u Toptim paketima

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 118607/19   Predmet nabavke: Nabavka usluga održavanja pristupnih mreža za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo – Direkcija Tuzla za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 63312/19   Predmet nabavke: Nabavka službenih odijela/uniformi za radnike BH Telecoma, prema lotovima kako slijedi:   LOT 1 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 64480/19 SS   Predmet nabavke : Openshift licence i usluge pregleda instalacije i obuke   Sve detaljno prema tenderskoj […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 61876/19 DM   Predmet: Nabavka/zakup reklamnog prostora na servisno određenim inostranim web stranicama Google, Youtube […]

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POSTUPKU NABAVKE PUTEM JAVNOG NADMETANJA broj: 05-57668/19

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POSTUPKU NABAVKE PUTEM JAVNOG NADMETANJA broj: 05-57668/19 Predmet nabavke: Usluge osiguranja radnika Dioničkog Društva BH Telecom Sarajevo za period […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 62368/19 Predmet nabavke: Nabavka rješenja za klasifikaciju dokumenata     I.              Komunikacija   Lica koja su ovlaštena da […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 07-61635/19   Predmet nabavke: Robe i usluge za novu aplikaciju IT Servas Desk     1.    Komunikacija   […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke : 02-61880/19 Predmet nabavke-robe- Zakup reklamnog prostora na servisno određenim inostranim web stranicama Facebook i […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 62243/19 JS 4830 Predmet: „Pretplate na softver i servise“   Nazivi ponuđača kojima se upućuje […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 55088/19 NM/SS   Predmet nabavke: Anagažovanje lica za rad na pružanju podrške korisnicima BH Telecoma u kontakt centru BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 05-60926/19   Predmet nabavke: Usluge osiguranja imovine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo            1.    Komunikacija […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 02-57858/19   Predmet nabavke: Mobilni WLAN routeri podijeljeno na tri lota: TIP 1 (lot1), TIP (lot 2) i TIP […]

Obavještenje o produženju roka za dostavu ponuda za nabavku ripitera za RAN mrežu

Obavještenje o produženju roka za dostavu ponuda za nabavku ripitera za RAN mrežu Broj nabavke: 54924/19   Predmet nabavke: Ripiteri za RAN mrežu: LOT 1: Digitalni mikro […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 02-8913/19

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 02-8913/19 Predmet nabavke: Reklamni materijal     LOT 1: Ruksak          […]

SMART PARKING – REQUEST FOR INFORMATION

Svrha ovog dokumenta je prikupiti relevantne informacije o potencijalnim partnerima, njihovim kompetencijama, iskustvu i proizvodima/rješenjima koje nude iz područja realizacije inovativnih rješenja za digitalno urbano planiranje sa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Predmet nabavke: Nabavka TV uređaja     I.              Komunikacija Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime BH Telecoma sa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 61356/19   Predmet nabavke: Motorna vozila   LOT 1: Putnička i mala dostavna vozila (klasa malih vozila, srednjih vozila […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 56821/19   Predmet nabavke: Nabavka materijala – kablova za redovno održavanje vazdušnih pristupnih mreža     I.              Komunikacija […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 03-57465/19   Predmet nabavke: Nabavka motornog goriva po lotovima kako slijedi:   LOT 1.   Motorno gorivo za vozila Generalne […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 06-56362/19   Predmet nabavke: Građevinski radovi na izgradnji TK (telekomunikacijskih) mreža na području Kantona Sarajevo         […]

Važno obavjestenje

U proteklih nekoliko sati evidentirano je više slučajeva zloupotrebe prijenosa uživo utakmice između između FK Sarajevo – FC Celtic putem sumnjivih linkova na internetu.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 57677/19 NM   Predmet nabavke: Nabavka usluga osiguranja motornih i priključnih vozila Društva BH Telecom d.d. Sarajevo, za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 05-57668/19   Predmet nabavke: Usluge osiguranja radnika Dioničkog Društva BH Telecom Sarajevo za period 2020. – 2022. godina    […]

Značajno niže cijene roaming saobraćaja

Obavještavamo korisnike mobilne mreže da će BH Telecom od 1.jula 2019. primjenjivati značajno niže cijene mobilnog saobraćaja u mrežama drugih mobilnih operatora u zemljama koje pripadaju Zoni 1.

Obavijest o izmjenama Cjenovnika u dijelu Dodatne usluge – Telefonski priključak

Od 1. avgusta besplatne dodatne usluge za korisnike fiksne mreže

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 53031/19 AZK   PREDMET NABAVKE:   NABAVKA REKLAMNOG PROSTORA ZA INTERNET OGLAŠAVANJE PUTEM SPONZORIRANIH OBJAVA […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 54720/19   Predmet nabavke: Nabavka usluga izrade idejnih i glavnih projekata FTTH pristupnih mreža sa pribavljanjem lokacijskih uslova […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 54924/19   Predmet nabavke: Ripiteri za RAN mrežu: LOT 1: Digitalni mikro ripiteri LOT 2: Piko SOHO ripiteri   […]

Izmjena roka za dostavljanje ponuda

Izmjena roka za dostavljanje ponuda Vezano za postupak nabavke “Zamjena aku baterija u TK objektima, novi sistemi napajanja i rekonstrukcija i/ili zamjena zastarjelih ispravljačkih Sistema, lot 1-3” […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke : 02-42079/19   Predmet nabavke-robe- Mjerni instrumenti OTDR za pristupne mreže   Nazivi ponuđača kojima […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke : 02-42079/19   Predmet nabavke-robe- Mjerni instrumenti OTDR za pristupne mreže   Nazivi ponuđača kojima […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA Broj nabavke: 49269/19 DM   Predmet: Nabavka izgradnje elektroenergetskog priključka za GSM BS Johova -Kozarska Dubica, sa rješavanjem svih neophodnih odobrenja […]

ISPRAVKA DIJELA JAVNOG OGLASA

    I. U tekstu Javnog oglasa za prijem u radni odnos u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, u Službi za IT integracije, Sektora za razvoj IT […]

Obavještenje korisnicima sa područja Tuzlanskog kantona

Obavještavamo vas da su grmljavina i obilne kiše na području Tuzlanskog kantona prouzrokovale štetu na telekomunikacijskoj mreži BH Telecoma, što je rezultiralo smetnjama u korištenju naših usluga.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 41977/19-AZK ; PREDMET NABAVKE: Nabavka instrumenata za mjerenje optičkih vlakana – tragač podzemnih instalacija RD7000TL […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 53653/19 AH 5340 Predmet: Nabavka radne snage za utovar, istovar i pretovar baznih stanica za […]

OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU BROJ: 03-17157/19

OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU BROJ: 03-17157/19 Predmet nabavke:Nabavka, ugradnja i montaža nemještaja za Poslovnu zgradu BH Telecom-Direkcija Brčko u Brčkom, podijeljena na […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 03-17157/19   Predmet nabavke: Nabavka, ugradnja i montaža nemještaja za Poslovnu zgradu BH Telecom-Direkcija Brčko u Brčkom, podijeljena […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 49753/19 SS   Predmet nabavke: Optimizacija i preseljenje RR antena – nabavka komplet alata     Sve detaljno prema […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 49738/19 AH 5340   Predmet nabavke: Mjerni set za testiranje 1G, 10G i 100 G Ethernet IP/MPLS saobraćaja.   […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 44202/19 DM 5802   Predmet nabavke:   Nabavka instrumenata – uređaja za spajanje singlemode optičkih vlakana sa Active V […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA Broj nabavke : 61177/17   Predmet nabavke: Nabavka građevinskih radova prema lotovima kako slijedi LOT 1 – Izvođenje građevinskih radova […]

Obavijest za korisnike Travel Evropa paketa

Od 10.06.2019. godine u ponudi su novi, znatno povoljniji Travel paketi za korištenje u roamingu

Obavijest za korisnike mobilne mreže BH Telecoma

Od 10.07.2019. godine za korisnike mobilne mreže BH Telecoma počet će se primjenjivati izmijenjena pravila korištenja usluge Kontrola DATA saobraćaja u roamingu.

Obavještenje o produženju roka za dostavu ponuda za nabavku antena za radio pristupnu mrežu – Xpol, XXPol, XXXPol

Obavještenje o produženju roka za dostavu ponuda za nabavku antena za radio pristupnu mrežu – Xpol, XXPol, XXXPol Broj nabavke: 40902/19   Predmet nabavke: Antene za radio […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 47086/19 DM 5802   Predmet nabavke: Nabavka tablet uređaja, a prema lotovima kako slijedi:   Opis Količina (komada) LOT […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 04-40436/19, Predmet nabavke: Zamjena aku baterija u TK objektima, novi sistemi napajanja i rekonstrukcija i/ili zamjena zastarjelih ispravljačkih sistema, […]

Obavijest o izmjenama Cjenovnika BH Telecoma

Rebalans cijena fiksne telefonske usluge – primjena od 1.jula 2019. godine

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA Broj nabavke: 45191/19 DM Predmet: Nabavka tipskih ormara za vanjsku montažu telekomunikacione opreme za FTTH Sladna   I.       Komunikacija   Lica […]

Obavještenje o produženju roka za dostavu ponuda za nabavku i ugradnju sistema aktivne zaštite od požara i protupožarnih barijera u sistem salama – TKC D. Malta

Obavještenje o produženju roka za dostavu ponuda za nabavku i ugradnju sistema aktivne zaštite od požara i protupožarnih barijera u sistem salama – TKC D. Malta Broj […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 45052/19, Predmet: Nabavka usluga kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja   I.       Komunikacija   Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju […]

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POSTUPKU NABAVKE PUTEM JAVNOG NADMETANJA broj: 06-40300/19

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POSTUPKU NABAVKE PUTEM JAVNOG NADMETANJA broj: 06-40300/19 Predmet nabavke: Građevinski i montažni radovi i usluge za izgradnju FTTH mreže […]

Obavijest korisnicima o izmjeni Cjenovnika – povlačenje usluge „Uplata TV tombole Bingo putem SMS poruke – redovna i vanredna kola“ iz ponude BH Telecoma

Obavještavamo korisnike da se od 27.maja 2019. godine iz ponude BH Telecoma trajno povlači usluga „Uplata TV tombole Bingo putem SMS poruke – redovna i vanredna kola“.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke: 43338/19 Predmet nabavke: Izvođenje građevinskih radova na izgradnji BS Držirep – Direkcija Mostar   Nazivi ponuđača kojima […]

Važno obavještenje!

Lažna nagradna igra BH Telecoma na Facebook-u

Obavještenje za korisnike mobilne mreže BH Telecoma

U proteklom periodu je završena zamjena i modernizacija mobilne mreže BH Telecoma na većini lokacija na području grada Sarajeva i okoline, uključujući aktivaciju 4G+ funkcionalnosti na većini baznih stanica.

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POSTUPKU NABAVKE PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ: 31671/18

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POSTUPKU NABAVKE PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ: 31671/18 Predmet nabavke: Nabavka radova na preuređenju radnih prostorija […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 40902/19   Predmet nabavke: Antene za radio pristupnu mrežu – Xpol, XXPol, XXXPol   I.              Komunikacija   Lice/Lica koje/a […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke : 35251/19   Predmet nabavke: Nabavka robe –bravarski materijal za potrebe održavanja administrativno poslovnih objekata     […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA Broj nabavke : 33792/19; Predmet nabavke: Nabavka – vodovodni materijal za potrebe održavanja administrativno poslovnih objekata   Lica koja su […]

Obavijest korisnicima o izmjenama i dopunama Cjenovnika u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju

Obavještavamo korisnike da će BH Telecom od 20. maja 2019. godine primjenjivati sljedeće izmjene Cjenovnika.

Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika BH Telecoma – Usluga MojaTV Hotel

MojaTV Hotel usluga BH Telecoma je namijenjena poslovnim korisnicima registrovanim za pružanje usluge smještaja.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke: 28244/19   Predmet nabavke: Vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom PM Jajce – Hrast     Nazivi ponuđača […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 06-40300/19   Predmet nabavke:   Građevinski i montažni radovi i usluge za izgradnju FTTH mreže Bišće Polje za potrebe […]

IZMJENA JAVNOG POZIVA ZAINTERESIRANIM PONUĐAČIMA ZA PRIJAVU NA LISTU KVALIFIKOVANIH PONUĐAČA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM D.D. SARAJEVO

Rok za podnošenje prijava je 20.05.2019. godine do 16 sati. Sve eventualne upite u vezi sa objavljenim Javnim pozivom slati na e-mail adresu: kenan.cepic@bhtelecom.ba Prijave se podnose […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 38489/19   Predmet nabavke: Nabavka i ugradnja sistema aktivne zaštite od požara i protupožarnih barijera u sistem salama – […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 07-34127/19   Predmet nabavke: Proširenje kapaciteta private računske mreže informacionog sistema BH Telecoma   1.    Komunikacija   Lica […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 04-39087/19   Predmet nabavke: nabavka podijeljena na loteve kako slijedi: LOT 1- Proširenje HLS RTSP encoding platforme i […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 40301/19 DM 5802   Predmet nabavke: Nabavka građevinskih i montažnih radova i usluga za izgradnju FTTH mreže Zavidovići Centar […]

Obavijest korisnicima o izmjenama Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju

Obavijest za mobilne korisnike – primjena od 10.06.2019. godine

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA Broj nabavke : 28300/19 Predmet nabavke: Nabavka usluga održavanje pristupne mreže Direkcija Brčko.            I.              Komunikacija Lica koja su […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 34554/19 MB   Predmet nabavke: Isporuka namještaja – radne kancelarijske stolice, 180 komada     […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke : 108686/18   Predmet nabavke: Nabavka radova za redovno održavanje pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva na […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ: 03-33161/19

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ: 03-33161/19 Predmet nabavke: Metalni regali sa montažom i pregrade/police za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo   […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 38610/19 DM 5802   Predmet nabavke: Nabavka građevinskih i montažnih radova i usluga za izgradnju FTTH mreže Bugojno za […]

Prestanak rada MojaTV To Go usluge

BH Telecom od 1. juna 2019. godine korisnicima mobilnih usluga više neće nuditi pristup MojaTV To Go usluzi.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 34811/19   Predmet: Nabavka „Playout, Android TV/STB i razvojne stanice“, a prema lotovima kako slijedi: LOT 1 – Playout […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 34889/19 Predmet nabavke: Nabavka opreme za proširenje web TV platforme prema lotovima kako slijedi:   LOT 1: Proširenje […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 22572/19 AH 5340   Predmet nabavke: Nabavka građevinskih i montažnih radova i usluga za izgradnju PM FTTH Jablanica KP […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 22572/19 AH 5340   Predmet nabavke: Nabavka građevinskih i montažnih radova i usluga za izgradnju PM FTTH Jablanica KP […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA Broj nabavke : 17553/19   Predmet nabavke: Nabavka Atlassian JIRA server licenci     I.              Komunikacija Lica koja su ovlaštena […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke: 31671/19   Predmet nabavke: Nabavka radova na preuređenju radnih prostorija kontakt centra u objektu ATC Ilidža, ulica […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 30290/19 SS   Predmet nabavke proširenja virtualizacijske platforme instalacionog sistema, prema lotovima kako slijedi: LOT 1 – RED HAT […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 06-36015/19   Predmet nabavke: Nabavka građevinskih i montažnih radova i usluga za izgradnju FTTH mreže Mahala za potrebe […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA ZA POSTUPAK NABAVKE

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA ZA POSTUPAK NABAVKE Broj nabavke :34038/19   Predmet nabavke: : Nabavka usluga krečenja (molersko-farbarski radovi)       B   […]

Obavještenje o produženju roka za dostavu ponuda za nabavku

Obavještenje o produženju roka za dostavu ponuda za nabavku Broj nabavke: 6587/19   Predmet nabavke: Nabavka radova (građevinskih, montažnih i kućnih instalacija) na povećanju kapaciteta TK (telekomunikacijskih) […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke :70480/17   Predmet nabavke: Nabavka radova na izgradnji zaštitnih ograda BS Mahala,US Sokolac,US Žegar,Direkcija Bihać,prema LOT –ovima […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 02-28467/19-CK   PREDMET NABAVKE: Nabavka usluga istraživanja tržišta, s mogućnošću realizacije putem sindiciranih/omnibus istraživanja   […]

JAVNI POZIV ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača Samsung

    Predmet javnog poziva   BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisama namjere. Uz […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 02-28720/19   Predmet nabavke: Istraživanje tržišta telekomunikacija na području BiH     1.    Komunikacija   Lica koja su […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke :25481/19   Predmet nabavke: Nabavka usluge košenja i krčenja rastinja na parcelama na kojima su smješteni TK […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke : 88778/1   Predmet nabavke: Nabavka TERMOPANELA ZA KONTEJNERE K 3 prema LOT-ovima: LOT 1 Termopaneli za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 25528/19 MB   Predmet nabavke: Usluge redovnih godišnjih mjerenja i ispitivanja električnih instalacija, gromobranskih i […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 28312/19   Predmet nabavke: građevinski i montažni radovi i usluge za izgradnju FTTH mreža na području Direkcije Tuzla za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA Broj nabavke: 123145/19 DM Predmet: Nabavka izvođenja građevinskih radova na izgradnji BS Bjelaj – Direkcija Bihać   I.       Komunikacija   Lica […]

Obavijest korisnicima o izmjenama u ponudi Toptim i Biz izbor usluge

Obavještavamo korisnike da će 1.aprila 2019. godine doći do izmjena Cjenovnika BH Telecoma u dijelu koji se odnosi na usluge Toptim i Biz izbor.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 22573/19 NM Predmet nabavke: Nabavka građevinskih radova i usluga za izgradnju FTTH mreža na području RD Tuzla prema […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 23774/19 AH 5340   Predmet nabavke: Nabavka rezervnih IP/MPLS uređaja proizvođača Cisco Systems   1.    Komunikacija   Lica koja […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 06-18672/19   Predmet nabavke: Građevinski i montažni radovi i usluge za izgradnju FTTH mreže Jajce (1/4) – Hrast za […]

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POSTUPKU NABAVKE PUTEM JAVNOG NADMETANJA broj: 06-13250/19

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POSTUPKU NABAVKE PUTEM JAVNOG NADMETANJA broj: 06-13250/19 Predmet nabavke: Nabavka građevinskih i montažnih radova i usluga za izgradnju FTTC […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM ZA NABAVKU I SUKCESIVNU ISPORUKU PREHRAMBENIH PROIZVODA I NAPITAKA – KAFA, ČAJEVI I UGOSTITELJSKI ŠEĆER ZA POTREBE DIREKCIJE SARAJEVO

Broj nabavke: 08.6.1.1. – 33 – 19505/19-1 Predmet nabavke je nabavka robe: Nabavka i sukcesivna isporuka prehrambenih proizvoda i napitaka – kafa, čajevi i ugostiteljski šećer   […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA ZA POSTUPAK NABAVKE

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA ZA POSTUPAK NABAVKE Broj nabavke :78600/19   Predmet nabavke: Izvođenje građevinskih radova na izgradnji BS Kanal – Direkcija […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 19695/19 NM   Predmet nabavke: Nabavka građevinskih i montažnih radova za izgradnju FTTH mreže Goražde Host KP4-10;   […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 06-19059/19   Predmet nabavke:   TIPSKI ORMARI ZA VANJSKU MONTAŽU TELEKOMUNIKACIONE OPREME ZA FTTC LOKACIJE   1. Komunikacija   […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 06-18644/19   Predmet nabavke: Nabavka građevinskih i montažnih radova za izgradnju FTTH mreža na području RD Bihać (Unsko-sanski […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 18613/19 AH 5340   Predmet nabavke: Nabavka građevinskih i montažnih radova i usluga za izgradnju FTTH mreže Kladanj KP […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 11814/19   Predmet nabavke: Radovi za izradu kućnih instalacija na TK mrežama Predmet nabavke: Radovi za izradu kućnih instalacija […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 14170/19   Predmet nabavke: Radovi za adaptaciju i pripremu objekta ATC Alipašino polje u Sarajevu i server sale u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Predmet nabavke: Nabavka radova (građevinskih, montažnih i kućnih instalacija) na povećanju kapaciteta TK (telekomunikacijskih) mreža na području F BiH za potrebe […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 121740/18 Predmet nabavke: zanatsko – građevinski i drugi radovi niskogradnje za redovno održavanje pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA Broj nabavke : 19007/19   Predmet nabavke: Nabavka i ugradnja ampula sa nosačem za automatsko gašenje požara     I.              […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 02-118607/19   Predmet nabavke: Nabavka usluga održavanja pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva za potrebe BH Telecoma d.d.Sarajevo […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 121133/18   Predmet nabavke: Usluge održavanja pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva na području Direkcije Sarajevo za 2019. i […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 06-13250/19   Predmet nabavke: Nabavka građevinskih i montažnih radova i usluga za izgradnju FTTC pristupnih mreža za potrebe BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 11296/18 AH 5340   Predmet nabavke: Izvođenje radova na izgradnji sedam temelja za FTTC ormare […]

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POSTUPKU NABAVKE PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POSTUPKU NABAVKE PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 02-9516/19   Predmet nabavke: Materijal za redovno održavanje optičkih pristupnih mreža                                 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 15574/19 Predmet nabavke: Nabavka računara, prijenosnih računara, štampača, fiskalnih štampača, slušalica za kontakt centar.   I. Komunikacija   Lica koja […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 16225/19 AH 5340   Predmet: Nabavka rezervnih dijelova za održavanje informatičke opreme za 2019. a […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 14154/19 Predmet nabavke: Nabavka pokretnih dizel električnih agregata.   I.              Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju […]

Obavještenje o produženju roka za dostavu ponuda za nabavku roba i usluga za implementaciju rješenja za Planiranje i budžetiranje u BH Telecomu

Obavještenje o produženju roka za dostavu ponuda za nabavku roba i usluga za implementaciju rješenja za Planiranje i budžetiranje u BH Telecomu Broj nabavke: 50185/17 MB   […]

Zahtjevi za informacije (RFI) – Komponente OTA platfome

Dokument možete preuzite klikom na link: Zahtjevi za informacije (RFI)- Komponente OTA platfome (.docx)

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 7730/19   Predmet nabavke: Nabavka tonera,fotokonduktora,tinti,print glava i ribona za štampače proizvođača Lexmark, Epson i HP za održavanje […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 06-12784/19   Predmet nabavke: Nabavka građevinskih i montažnih radova i usluga za izgradnju FTTH mreža za potrebe BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 70378-26/17 SS Predmet nabavke: Izvođenje građevinsko zanatskih radova na izgradnji RRSt FORTICA-Direkcija Mostar     I.              Komunikacija   […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 594/19   Predmet nabavke: Nabavka usluga održavanje pristupne mreže Direkcija Brčko.     Lica koja su ovlaštena da […]

Obavijest o postupku nabavke broj: 1583/19 AH

Obavijest o postupku nabavke broj: 1583/19 AH Poštovani,   Vezano za postupak nabavke opreme za ličnu zaštitu (pantalone i jakne) broj 1583/19 AH 5340, koji se provodi […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 116366/19 AH 5340   Predmet nabavke: Nabavka građevinskih, zanatskih i montažnih radova pri održavanju pristupnih mreža i optičkih spojnih […]

Obavještenje o produženju roka za dostavu ponuda za nabavku roba i usluga za implementaciju rješenja za Planiranje i budžetiranje u BH Telecomu

Obavještenje o produženju roka za dostavu ponuda za nabavku roba i usluga za implementaciju rješenja za Planiranje i budžetiranje u BH Telecomu Broj nabavke: 50185/17 MB   […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 108678/18   Predmet nabavke: Nabavka građevinskih i montažnih radova pri održavanju pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva na […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke : 108686   Predmet nabavke: Nabavka radova za redovno održavanje pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 02-9516/19   Predmet nabavke: Materijal za redovno održavanje optičkih pristupnih mreža            I.                   Komunikacija   […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 291/19

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 291/19 Predmet nabavke: „AIX POWER 9 SERVERI“   U skladu sa ovim Obavještenjem pozivaju se zainteresovani ponuđači […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA VIŠE POTENCIJALNIH KANDIDATA UZ DODATNU OBJAVU OBAVJEŠTENJA broj: 127378/18

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA VIŠE POTENCIJALNIH KANDIDATA UZ DODATNU OBJAVU OBAVJEŠTENJA broj: 127378/18 Predmet nabavke: WEB COMMERCE/SHOP RJEŠENJA U BH TELECOMU    U skladu […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke : 124891/18 Predmet nabavke: Nabavka službenih uniformi za radnike fizičke i tehničke zaštite     Lica koja su ovlaštena […]

Upozorenje: Zloupotrebe u mobilnoj mreži putem Viber usluge

Upozoravamo korisnike BH Telecoma da je danas uočen pokušaj zloupotrebe u mobilnoj mreži putem Viber usluge sa lažnog profila pod username-om BH Portal i profilnom slikom BH Telecom portala.

Obavijest o postupku nabavke broj: 1583/19 AH

Obavijest o postupku nabavke broj: 1583/19 AH     Poštovani,   Obavještavamo Vas da se rok definisan tenderskom dokumentacijom br. 1583/19 AH za nabavku opreme za ličnu […]

Obavještenje o produženju roka za dostavu ponuda za nabavku roba i usluga za implementaciju rješenja za Planiranje i budžetiranje u BH Telecomu

Obavještenje o produženju roka za dostavu ponuda za nabavku roba i usluga za implementaciju rješenja za Planiranje i budžetiranje u BH Telecomu Broj nabavke: 50185/17 MB   […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke : 88778/1   Predmet nabavke: Nabavka TERMOPANELA ZA KONTEJNERE K 3     Nazivi ponuđača kojima se […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke : 88778/1   Predmet nabavke: Nabavka TERMOPANELA ZA KONTEJNERE K 3     Nazivi ponuđača kojima se […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 03-109248/18-CK   PREDMET NABAVKE: Nabavka sredstava/materijala za održavanje higijene u objektima BH Telecom d.d.   […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Predmet nabavke: Nabavka i isporuka lož ekstra ulja lahkog (LUEL) za rad u kotlovnicama na području rada […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Predmet nabavke: Nabavka i isporuka lož ekstra ulja lahkog (LUEL) za rad u kotlovnicama na području rada […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 4674/19 Predmet: Nabavka mjerne opreme za LTE, a prema lotovima kako slijedi: LOT 1 – SW alat za postprocesiranje […]

Obavijest za nove i postojeće korisnike Toptim usluge BH Telecoma

ATRAKTIVNA PROMOTIVNO – PRODAJNA TOPTIM AKCIJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke: 1583/19 AH 5340   Predmet: Nabavka opreme za ličnu zaštitu (pantalone i jakne)     […]

Obavještenje – Javno otvaranje ponuda

Obavještenje – Javno otvaranje ponuda Broj Predmeta: 100429/18-EA Vezano za postupak nabavke periodičnog pregleda, kontrolnog ispitivanja i servisa opreme za gašenje požara u BH Telecomu (LOT 1-LOT […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA Broj nabavke : 03-5033/19   Predmet nabavke: Oprema za ličnu zaštitu-Čizme     Nazivi ponuđača kojima se upućuje […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ: 03-4631/19

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ: 03-4631/19 Predmet nabavke: Robe i radovi na instalacijama cjevovoda i fan-coil aparata u objektu Dolac Malta, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA VIŠE POTENCIJALNIH KANDIDATA UZ DODATNU OBJAVU OBAVJEŠTENJA broj: 114427/18 CK

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA VIŠE POTENCIJALNIH KANDIDATA UZ DODATNU OBJAVU OBAVJEŠTENJA broj: 114427/18 CK Predmet nabavke: Nabavka PLC adaptera, model TL PA 4010 KIT […]

Obavijest o poništenju postupka nabavke

Obavijest o poništenju postupka nabavke Svim ponuđačima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju broj: 04-112069/18   Obavještavamo vas da se  postupak nabavke broj: 04-112069/18 Izradnja optičkog spojnog puta […]

Obavijest o nastavku postupka nabavke periodičnog pregleda, kontrolnog ispitivanja I servisa opreme za gašenje požara (LOT 1-LOT 7) broj: 100429/18 – EA

Obavijest o nastavku postupka nabavke periodičnog pregleda, kontrolnog ispitivanja I servisa opreme za gašenje požara (LOT 1-LOT 7) broj: 100429/18 – EA                 S obzirom […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 72319/18 Predmet: nabavka proširenja WLAN mreže prema lotovima kako slijedi: LOT 1 – WLAN instalacioni materijal LOT 2 – […]