Pregled arhive obavještenja

 • Sve obavijesti
 • Obavještenja
 • Servisne informacije
 • Javni pozivi
 • Javni oglasi za posao
 • Nekategorizirano
 • Nabavke
 • Generalna direkcija
 • Sarajevo
 • Mostar
 • Travnik
 • Brčko

Odobrenje za radove na na BNG uređaju Paša Bunar

Obavještavamo korisnike na području direkcije Tuzla, da će dana 04.10.2022. godine, u periodu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnog prekida u radu Internet servisa NetFlat […]

Zamjena FTTB-ova (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, u terminima od 10:00 do 14:00h doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma na sljedećim lokacijama […]

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

I. Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi: LOT – 1 RASHODOVANA TK KABLOVI, […]

Aktivacija load sharing moda u paketskom jezgru nakon CBIS upgrade-a site-a u Zenici

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 29.09.2022. godine, u terminu od 22:00 do 00:00 sati, moguće smetnje u radu servisa Mobilni Internet. […]

Smenje u radu BH Telecom servisa na lokaciji RD Tuzla, RD Zenica i RD Sarajevo

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 04.10.2022.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Smetnje u radu BH Telecom servisa na lokaciji RD Bihać, RD Zenica i RD Sarajevo

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 03.10.2022.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke 92630/22-EA Predmet nabavke: Nabavka motornog goriva za vozila Direkcije Tuzla, MM Tuzla I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke 90416/22-EA Predmet nabavke: Nabavka špediterskih usluga I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Emina Arapović, tel: +387 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 91341/22 DŽO Predmet nabavke: Sredstva/materijal za održavanje higijene I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Dženana Omerbegović, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke 93233/22-DM Predmet nabavke Nabavka motornog goriva za vozila Direkcije Mostar I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: […]

Promo akcija „Dodjela duplih količina interneta i popust na pretplatu“

Promo akcija „Dodjela duplih količina interneta i popust na pretplatu“ Svi korisnici koji u periodu važenja akcije potpišu ugovor sa obaveznim trajanjem od 24 mjeseca ostvaruju sljedeće […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 77624/22 NM Predmet nabavke: Nabavka roba i usluga — Izgradnja fotonaponskih sistema na deset lokacija baznih stanica radio pristupne mreže BH Telecom-a na području […]

Smetnje u radu BH Telecom Internet servisa na lokaciji RD Zenica i RD Travnik

Obavještavamo korisnike na području direkcija Zenica i Travnik, da će dana 29.09.2022. godine, u periodu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnog prekida u radu Internet […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 03-92044/22 Predmet nabavke: Motorno gorivo za vozila Generalne direkcije i Direkcije Sarajevo Nabavka nije podijeljena na lotove. Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavljanje […]

Smetnje u radu BH Telecom servisa Mobilni Internet

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 28.09.2022. godine, u terminu od 01:00 do 03:00 sata, moguće smetnje u radu servisa Mobilni Internet. […]

Smetnje u radu BH Telecom servisa na lokaciji RD Bihać, RD Zenica i RD Sarajevo

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 29.09.2022.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Smetnje u radu BH Telecom servisa na lokaciji RD Bihać, RD Zenica i RD Sarajevo

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 28.09.2022.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Migracija Nokia pristupnih uredjaja sa verzije 6.0 na 6.2

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 28.09.2022.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

JAVNI I OGLAS

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 5 (pet) mjeseci u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radnika radni odnos na neodređeno vrijeme u Sektoru za upravljanje promocijom, Direkcije za promociju, prodaju i podršku u Izvršnoj direkciji za razvoj poslovanja Dioničkog […]

Smetnje u radu BH Telecom Internet servisa NetFlat paketa i MojaTV paketa RD Zenica

Obavještavamo korisnike na području direkcija Zenica i Travnik, da će dana 27.09.2022. godine, u periodu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnog prekida u radu Internet […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 86459/22 Predmet nabavke: Oprema za ličnu zaštitu, po lot-ovima kako slijedi: LOT 1 – Oprema za ličnu zastitu za radnike Službe za montažu LOT 2 […]

Smetnje u radu BH Telecom servisa Mobilnog Interneta

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 25.09./26.09.2022. godine, u terminu od 22:00 do 00:00 sati, moguće smetnje u radu servisa Mobilni […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 04-88091/22 Predmet nabavke: „IPTV headend – encoding proširenje“ I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Kenan Cepić, […]

Smetnje u radu BH Telecom servisa na lokacijama RD Bihać, RD Zenica, RD Mostar i RD Sarajevo

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 27.09.2022.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU ROKA

Prolongiranje roka za dostavu ponuda u postupku nabavke 80311/22 Postupak nabavke Mjerna oprema za laboratoriju, putem pozivnog postupka sa objavom obavještenja br. 80311/22,  obavještavamo Vas da se […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma na podrućjima RD Bihać, RD Mostar i RD Zenica

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 26.09.2022.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika usluga BH Telecoma

Unapređenje u ponudi usluga za poslovne korisnike Obavještavamo korisnike da se od 22. septembra 2022. godine omogućava uključenje BH Telecom Cloud Computing usluge u Biz izbor. Uključenjem […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma na području naselja Gnjilavac (RD Bihać)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 22.09.2022. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Odobrenje za radove na Adtran uređajima (RD Travnik)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 22.09.2022. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 73326/22 NM Predmet nabavke :Proširenje virtuelne platforme Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 04-82722/22 Predmet nabavke: USLUGE TEHNIČKE PODRŠKE PRI ODRŽAVANJU BACKUP AS A SERVICE SOFTWAREA PROIZVOĐAČA VEEAM PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA UZ DODATNO OBJAVLJIVANJE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ

Broj nabavke: 04-73992/22 Predmet nabavke: Klime u RD Bihać sa ugradnjom i puštanjem u rad Nabavka nije podijeljena na lotove. Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 83529-6/22 PREDMET NABAVKE: Nabavka alata i radioničkih ormara (laboratorijska oprema) prema lotovima kako slijedi: LOT 1 – Radionički ormari i ostala oprema LOT 2 – […]

Odobrenje za radove – migracija Nokia pristupnih uredjaja sa verzije 6.0 na 6.2

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 22.09.2022.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju na polju posredovanja u prodaji usluge BH Telecoma Paket za fiskalne kase. Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna […]

PONIŠTAVA JAVNI OGLAS

Za prijem u radni odnos pripravnika radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 mjeseci u Službi za korisničke aplikacije i servise, Direkcije za servise […]

Odobrenje za radove – migracija Nokia pristupnih uredjaja sa verzije 6.0 na 6.2

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 21.09.2022.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije Dioničkog društva BH Telecom […]

Odobrenje za radove – cMM/cMG Zenica upgrade

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15/16.09.2022. godine, u terminima od 22:00 do 02:00 sati, moguće smetnje u radu servisa Mobilni Internet. […]

Odobrenje za radove – zamjena FTTC-ova (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 19.09.2022godine, u terminu od 10:00 do 13:00h, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma na […]

Odobrenje za radove na Adtran uređaju Vlakovo-DSLAM (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15.09.2022 godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Odobrenje za radove – migracija Nokia pristupnih uredjaja sa verzije 6.0 na 6.

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 15.09.2022.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos  na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Direkciji Tuzla, Dioničkog drušva BH Telecom Sarajevo,  na […]

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

Za prijem u radni odnos radnika u Direkciji Brčko Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, objavljen dana 10.02.2022.godine u dnevnim listovima „Dnevni avaz“ i  „Oslobođenje, kao i na […]

Odobrenje za radove – Firmware upgrade/software upgrade (19A=19.5) Telco Cloud Platforme

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 11.09./12.09.2022. godine, u terminu od 22:00 do 02:00 sata, moguće smetnje u radu servisa Mobilni […]

Odobrenje za radove – zamjena FTTC-ova (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, u terminima od 10:00 do 13:00h doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma na sljedećim lokacijama […]

OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU ROKA

Prolongiranje roka za dostavu ponuda u postupku nabavke 78750/22 U postupku nabavke IPTV headend opreme broj nabavke: 78750/22 , objavljenog na web stranici www.bhtelecom.ba a koja se […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos radnika u Odjeljenju za dokumentaciju izvedenog stanja (DIS), Službe za projektovanje i izradu ITD, Sektora za planiranje investicionih projekata u Izvršnoj direkciji […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ 87897/22

PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osobe: Amra Velić Adresa direkcije : Franca Lehara br.7 Poštanski broj: 71000 Grad : Sarajevo Identifikacioni broj: 4200211100005 […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos pripravnika radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 mjeseci u Službi za servisne platforme, Sektora za servisne platforme i […]

Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika u dijelu koji se odnosi na uslugu ELOQUA – TARGETIRANO OGLAŠAVANJE

Za uslugu Eloqua – Targetirano Oglašavanje, prema izmjenama i dopunama Cjenovnika BH Telecoma,  od 8.oktobra 2022. godine će se primjenjivati sljedeći uslovi:   NAZIV USLUGE Jedinica mjere/broj […]

Odobrenje za radove – rekonfiguracija ACS translacije na Adtran uređajima (RD Travnik)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 07.09.2022 godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu usluga […]

Odobrenje za radove – implementacije VoIP kapaciteta (RD Mostar)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 05.09.2022.godine, u terminu od 09:00 do 10:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

J A V N I O G L A S

Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, na radno mjesto 31. Stručni saradnik za podršku, VSS – […]

Integracija produkcijskog PCRF-a i simulacijskog OCS-a preko DRA putem Sy interface-a

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 01.09.2022. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa Mobilni Internet. […]

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju na polju nabavke USIM programa Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 80311/22 Predmet nabavke: Mjerna oprema za laboratoriju I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Samir Selmanović, 033 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 74254/22 JS (4830) Predmet: „Nabavka usluga podrške za Fortinet“ Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: 1. Lanaco d.o.o. Banja Luka 2. Commerce […]

Prebacivanja konfiguracije Sy interface-a sa LAB PCRF okruženja na produkcijsko okruženje PCRF sistema

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 30.08.2022. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa Mobilni Internet. […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos radnika u Direkciji Bihać Dioničkog Društva BH Telecom Sarajevo u Odjeljenju za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office) u Službi za plasman […]

BH Telecom nudi najbolje sportske sadržaje svojim korisnicima

Zbog gubitka najvrijednijih medijskih prava na sportska takmičenja, Sport klub gubeći tržišnu utakmicu pokazuje nervozu Korisnici Moja TV su u proteklom periodu jedini na tržištu mogli uživati […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 81040/22 Predmet nabavke: „Nabavka usluge servisa sredstava i opreme tehničke zaštite, te periodičnog pregleda ispravnosti sistema videonadzora, vatrodojave i protivprovale“ 1. Komunikacija Lica koja su […]

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju Gaming opreme brenda Logitech i AOC putem BH Telecoma (komisionar). Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: Opšti uslovi […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke: Zahtjev za nabavku motornih vozila – (LOT 1-LOT 4) I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Emina […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 77890/22 Predmet nabavke: Cijevni nosači sa pratećim elementima – BS Dom Sindikata I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 07-81201/22 Predmet nabavke: Unapređenje UAM (User Activity Monitoring) – sistema putem pregovaračkog postupka uz dodatno objavljivanje obavještenja o nabavci broj: 07-81201/22 shodno odredbama Poziva za dostavljanje […]

JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM PONUĐAČIMA ZA PRIJAVU NA LISTU KVALIFIKOVANIH PONUĐAČA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM D.D. SARAJEVO

U skladu sa članom 84. Pravilnika o nabavkama dioničkog društva BH Telecom Sarajevo objavljuje javni poziv za uvrštavanje zainteresiranih ponuđača na listu kvalifikovanih ponuđača Društva. Grupa predmeta […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 77418/22 NM Predmet nabavke: Nabavka rekonstrukcije toaleta u objektu TKC Zenica – RD Zenica I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

Odobrenje za radove na zamjeni RR uređaja Huawei sa novim uređajem Aviat na relaciji RRST Lisac – FTTC Gornja Zenica

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 23.08.2022 godine, u terminu od 11:00 do 13:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Odobrenje za radove na Adtran uređaju Hajdarevici-DSLAM (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 23.08.2022 godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke:78750/22 Predmet nabavke: nabavka IPTV headend opreme 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Amra Velić , 033 […]

J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos radnika u Službi za razvoj i optimizaciju pristupnih mreža, Sektora za kablovsku pristupnu mrežu, Direkcije za mrežnu infrastrukturu u Izvršnoj direkciji za […]

J A V N I O G L A S

Za prijem u radni odnos u Direkciji Zenica Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo u Odjeljenju za optičke sisteme prenosa, Sektora za tehničku podršku na neodređeno vrijeme, uz […]

Radovi na ME3600_PE_DOBRINJA2

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 23.08.2022. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Reset uređaja Hrasno_4

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 22.08.2022. godine, u terminu od 05:30 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu usluga […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 80413/22

Robe i usluge I: PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba Namik Merzić, Amina Zekić Adresa direkcije: ul. Franca Lehara 7 Poštanski broj: 71000 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 75524/22 Predmet nabavke: nabavka usluga fizičke zaštite i usluga intervencije LOT 1 – Generalna direkcija i Direkcija Sarajevo LOT 2 – Direkcija Tuzla LOT 3 […]

Radovi na ME3600_PE_DOBRINJA

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 19.08.2022. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-76220/22

Predmet nabavke: Namještaj sa isporukom i montažom za lokacije BH Telecoma d.d. Sarajevo u Sarajevu Nabavka nije podijeljena na lotove. Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavljanje […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 80270/22 Predmet nabavke: nabavka usluga kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Samir […]

Upozorenje o lažnoj nagradnoj igri

Poštovani korisnici, upozoravamo vas da putem mobilnih aplikacija  pristižu poruke o lažnoj nagradnoj igri. Poruke koji dolaze u ime BH Telecoma najčešće imaju za cilj pribaviti lične podatke u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 04-76158/22 Predmet nabavke: USLUGE TEHNIČKE PODRŠKE PRI ODRŽAVANJU OPREME, RJEŠENJA, SISTEMA, LICENCI, HW, SW MODULA/FUNKCIONALNOSTI PROIZVOĐAČA IBM PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA UZ DODATNO OBJAVLJIVANJE OBAVJEŠTENJA O […]

OBAVIJEST O IZMJENAMA I DOPUNAMA CJENOVNIKA USLUGA BH TELECOMA

U Cjenovniku usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma će se od 15.avgusta 2022. godine primjenjivati sljedeće izmjene: U dijelu „Pristup internetu, multimediji i fiksnom telefonu […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 77161/22 Predmet nabavke: SW – Digitalna geografska baza podataka površinskog sloja zemljišta BiH – Clutter mapa 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju […]

J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos radnika u Odjeljenju za pripremu internih naloga, Sektora za izvođenje radova u Izvršnoj direkciji za investicije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na […]

J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos radnika u Službi za infrastrukturne radove, Sektora za izvođenje radova u Izvršnoj direkciji za investicije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno […]

J A V N I O G L A S

Za prijem u radni odnos u Direkciji Zenica Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo u Službi za plasman usluga poslovnim korisnicima, Sektora za plasman usluga i podršku poslovnim […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 74017/22

Predmet nabavke: Funkcionalno i kapacitivno proširenje BBA, shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije. I. Komunikacija Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u […]

OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU ROKA

Prolongiranje roka za dostavu ponuda u postupku nabavke 74382/22 Vezano za postupak nabavke: Isporuka ugradnju i montaža namještaja putem pozivnog postupka sa objavom obavještenja br 74382/22, ovim […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos radnika u Službu za pristupne mreže i terminalnu opremu, Sektora za tehničku podršku, Direkcije Travnik, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 73307/22 Predmet nabavke: Sotverske licence, po lotovima: Lot 1 LICENCE ADOBE CLOUD Lot 2 CORELDRAW Lot 3 MODUL AUTOCAD Lot 4 USLUŽNI SOFTVER I. Komunikacija […]

SIP migracija CengicVila-DSLAM

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 10.08.2022. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos radnika u Službu za pristupne mreže i terminalnu opremu, Sektora za tehničku podršku, Direkcije Travnik, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 66356/22 DŽO Predmet nabavke: „Instalacioni materijal za proširenje RAN mreže 2022-2023“ 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 65926/22 DŽO Predmet nabavke: „Štampani materijal za 2023. i 2024. godinu, za lotove od 1 do 9“ 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 73226/22 DŽO Predmet nabavke: „PEHD cijevi, PEHD spojnica, PVC cijevi i FeZn cijevi“ 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

Proširenje postojećih linkova između DRA i PCRF elemenata sa Sy interface-om

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 09.08.2022. godine, u terminu od 06:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa Mobilni Internet. […]

Obavijest o prolongiranju roka u postupku nabavke broj 64611/22-EA

Vezano za postupak nabavke robe – optički spojni ormari kapaciteta 2,4 i 8 vlakana broj: 64611/22-EA, ovim putem Vas informišemo da je novi rok za dostavu ponuda 12.08.2022. godine […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 72325/22 Predmet nabavke: Nabavka hardverske opreme za potrebe informacionog sistema BH Telecoma, podijeljena na lotove kako slijedi: – LOT 1: Računari – LOT 2: Prijenosni […]

JAVNI POZIV

ovlaštenim distributerima tablet uređaja Lenovo Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisama […]

JAVNI POZIV

Ovlaštenim distributerima uređaja proizvođača Xiaomi Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva Xiaomi ovlaštene distributere da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem […]

JAVNI POZIV

ovlaštenim distributerima fiksnih uređaja proizvođača Cisco, Grandstream, Yealink, Gigaset i Panasonic Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 68111/22 Predmet nabavke: Nabavka roba –Alati za RAN prema lotovima kako slijedi: LOT 1 – Mašine LOT 2 – Mjerni instrumenti LOT 3 – Alati […]

Odobrenje za radove – izmjene na iDN/eDNS servirima za bolju raspodjelu mobilnog paketskog saobraćaja po site-ovima (Sarajevo/Zenica)

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 04.08.2022. godine, u terminu od 04:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa Mobilni Internet. […]

Reload IPTV switcheva

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 04.06.2022. godine, u terminu od 03:00 do 06:00 sati, doći do prekida i smetnji u radu […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 73807/22-EA Predmet nabavke :  Nabavka motornog goriva za vozila Direkcije Tuzla, MM Gračanica I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 74382/22 Predmet nabavke: Isporuka, ugradnja i montaža namještaja I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Samir Selmanović, […]

JAVNI POZIV

ovlaštenim distributerima laptop uređaja Acer, Dell, HP i Lenovo   Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju […]

Izmjene i dopune Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma – unapređenje ponudeToptim usluge

Poštovani korisnici, Od 1. septembra BH Telecom unapređuje ponudu Toptim usluge na način da se, pored postojeća dva, uvode četiri nova dodatna Toptim Surf paketa: Toptim Surf […]

Izmjene i dopune Cjenovnika u ponudi usluge “PANTHEON Cloud”

Izmjene i dopune Cjenovnika u ponudi usluge “PANTHEON Cloud” Poštovani korisnici, Obavještavamo vas da će od 1. septembra 2022. godine doći do izmjene cijena za određene PANTHEON […]

Obavijest o prolongiranju roka u postupku nabavke broj 64611/22-EA

Vezano za postupak nabavke robe – optički spojni ormari kapaciteta 2,4 i 8 vlakana broj: 64611/22-EA, ovim putem Vas informišemo da je novi rok za dostavu ponuda 09.08.2022. godine […]

Konverzija IDE u SCSI adapter na produkcijskim VM-ovima – PCRF Sarajevo

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 02.08.2022. godine, u terminu od 04:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa Mobilni Internet. […]

Upgrade IronPort-a

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema moguće smetnje u radu E-mail usluge za domenu @bih.net.ba, dana 01.08.2022. godine, u terminu od 22:00 do […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke: Usluge prijenosa i prijevoza gotovog novca na prodajnim mjestima BH Telecoma     Nabavka je podijeljena na lotove, kako slijedi: LOT 1 –  Prodajna mjesta na području […]

Novo u BH Telecomu – eSIM kartice

Ako želite imati: –           poslovni i privatni broj u jednom uređaju –           postpaid i prepaid u istom telefonu –           postpaid i data paket u istom telefonu –           […]

Prebacivanja konfiguracije za VoLTE servis sa lab na produkcijsko okruženje PCRF sistema

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 28.07.2022. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa Mobilni Internet. […]

Upgrade IronPort-a

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema moguće smetnje u radu E-mail usluge za domenu @bih.net.ba, u noći 27.07. / 28.07.2022. godine, u terminu […]

Odobrenje za radove – Instalacija patch-eva za CloudIMS

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju Sistema, u sljedećim  terminima: Utorak 26.07.2022. 22:00 do srijeda 27.07.2022. u 06:00 sati; Četvrtak 28.07.2022. 22:00 do petak […]

Odobrenje za radove – upgrade VDSL SGT mrežnih elemenata Iskratel SI3000 (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma na sljedećim lokacijama (RD Tuzla): 07.2022 godine u periodu […]

Odobrenje za radove na RR linku RRSt Fortica-BS Hutovo – lokacija Hutovo

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 22.07.2022 godine, u terminu od 10:00 do 11:00 sati, neće dolaziti do smetnji u radu usluga BH […]

JAVNI POZIV

ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača Apple   Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva Apple ovlaštene distributere da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 66659/22 Predmet nabavke: HD kamere i Playout monitoring oprema Lot 1 – HD kamere Lot 2 – Playout monitoring oprema 1. Komunikacija Lica koja su […]

Obavijest o prolongiranju roka u postupku nabavke broj 63792/22-EA

Obavještavamo Vas da se rok za dostavljanje ponuda u postupku nabavke „Partnerski program -VCPP sa uključenom podrškom“, pokrenut putem pregovaračkog postupka sa dodatnom objavom obavještenja broj 63792/22-EA, […]

Obavijest o prolongiranju roka u postupku nabavke broj: 50867/22

Obavještavamo Vas da se rok za dostavljanje ponuda u postupku nabavke robe – optički instalacioni, uvlačni i samonosivi telekomunikacioni kablovi, pokrenut putem postupka javnog nadmetanja broj: 50867/22, […]

Odobrenje za radove na Adtran uređaju Sirokaca-DSLAM (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 21.07.2022 godine, u terminu od 00:00 do 01:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Reset uređaja Adtran ACI

Obavještavamo korisnike da će zbog izmjene konfiguracije na samom serveru, dana 21.07.2022.godine u periodu od 00:00 do 01:00h sati, biti izvršen reset Adtran ACI servera što neće […]

Odobrenje za radove – upgrade VDSL SGT mrežnih elemenata (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma na sljedećim lokacijama (RD Zenica): 07.2022 godine u periodu […]

Odobrenje za radove na zamjeni RR na lokaciji BS Daštansko – BS Orahova

Obavještavamo korisnike da će se izvoditi radovi na zamjeni uređaja, dana 19.07.2022.godine u terminu od 11:00 do 13:00 sati, na lokaciji TSS Paša Bunar uz prekid saobraćaja […]

Odobrenje za radove na uređaju DSLAM ILIDZA_2 (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju Sistema, dana 20.07.2022. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke Nabavka alata za pristupne mreže I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Emina Arapović, tel: +387 33 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 03-67528/22 Predmet nabavke: Nabavka usluga edukacije- nabavka pristupa platformama za online edukaciju za radnike Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo Nabavka je podijeljena na lotove. LOT […]

Odobrenje za radove -SW korekcije na TSS Paša Bunar

Obavještavamo korisnike da će se izvoditi radovi na održavanju sistema, dana 19.07.2022.godine u terminu od 06:00 do 07:00 sati, na lokaciji TSS Paša Bunar. Izvinjavamo se zbog […]

Odobrenje za radove – instalacija patcha HLR/HSS

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na unapređenju sistema, dana 19.07.2022. godine i 20.07.2022. godine u tereminu od 01:00h do 02:00h sati, doći do kraćih prekida […]

Odobrenje za radove – proširenje slotova na uređaju DSLAM TULEG_3 (RD Mostar)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 18.07.2022. godine u tereminu od 05:30 do 06:00 sati doći do kraćih smetnji u radu usluga […]

Odobrenje za radove – upgrade VDSL SGT mrežnih elemenata Iskratel SI3000 (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma na sljedećim lokacijama (RD Tuzla): 07.2022 godine u periodu […]

OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVKE 59254/22

Vezano za postupak nabavke Nabavka potrošnog elektro i mašinskog materijala za potrebe energetike u BH Telecomu putem pozivnog postupka sa objavom obavještenja br 59254/22, ovim dopisom obavještavamo […]

Odobrenje za radove na BS Gradačac Sajmište

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na optičkim kablovima, dana 19.07.2022. godine, u terminu od 10:00 do 16:00 sati, u prekidu biti saobraćaj na lokaciji BS […]

Odobrenje za radove na lokaciji BS Klašnice – RRSt Šibovi

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni RR uređaja, dana 15.07.2022. godine, u terminu od 09:00 do 13:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida saobraćaja na […]

PONIŠTAVA DIO JAVNOG OGLASA

za prijem radnika na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Službi za razvoj i optimizaciju pristupnih mreža, Sektora za kablovsku pristupnu […]

PONIŠTAVA DIO JAVNOG OGLASA

za prijem radnika na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Službi za razvoj i optimizaciju pristupnih mreža, Sektora za kablovsku pristupnu […]

J A V N I O G L A S

Objavljuje se javni oglas za prijem u radni odnos radnika u Službi za kreaciju i produkciju, Sektora za upravljanje promocijom, Direkcije za promociju, prodaju i podršku u […]

Odobrenje za radove na OCS i PCRF sistemima

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 14.07.2022. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa Mobilni Internet. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 63792/22 Predmet nabavke: Partnerski program – VCPP sa uključenom podrškom,  shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije. I Komunikacija Lice/Lica koje/a je/su […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 67303/22 NM Predmet nabavke: Angažovanje radne snage za potrebe BH Telecoma dd Sarajevo Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da […]

Odobrenje za radove Nokia-Alacetel uređaja Gostović i Čuništa

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 14.07.2022 godine, u terminu od 10:00 do 16:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 66848/22 SAS Predmet nabavke: Isporuka i Montaža namještaja I.Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Samir Selmanović, 033 […]

J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Izvršnoj direkciji za investicije Dioničkog […]

Odobrenje za radove na RR linku RRSt Fortica-BS Hutovo

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 13.07.2022 godine, u terminu od 11:00 do 12:00 sati. Radovi neće uzrokovati prekid rada servisa BH […]

Radovi na pristupnim uređajima Keymille i Donja Golubinja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 13.07.2022 godine, u terminu od 10:00 do 13:00 sati, dočaziti do smetnji u radu usluga BH […]

Obavijest o mogućem otežanom radu mobilnog interneta 12. juli 2022.

Obavještavamo Vas da su dana 12.7.2022. od 03:00 do 07:00 mogući prekidi rada mobilnog interneta za korisnike, zbog izvođenja neophodnih radova na sistemu BH Telecoma. Unaprijed se […]

J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 64595/22 Predmet nabavke: „Mjerni instrumenti Viavi ONX 580“ I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Zlata Šljivo, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke: Nabavka robe – Optički spojni ormari kapaciteta 2, 4 i 8 vlakana 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a […]

J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos radnika u Službi za energetiku Zenica, Sektora za napajanje i klimatizaciju u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 66836/22 Predmet nabavke: Nabavka usluga uređenja kancelarijskog prostora u objektu BH Telecoma, TKC Dolac Malta, ulica Zmaja od Bosne 88 I Komunikacija  Lica koja su […]

JAVNI POZIV

ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača Samsung, Alcatel ,CAT, Huawei, Nokia, ZTE, Honor, Realme, OnePlus, Panasonic, Ulefone i Vivo Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna […]

Javni poziv za dostavu terminalne opreme radi provjere usaglašenosti sa BH Telecom xDSL/FTTH/BRAS/IPTV/VoIP/ACS sistemima

BH Telecom započinje novi ciklus provjere usaglašenosti terminalne opreme sa BH Telecom xDSL/FTTH/BRAS/IPTV/VoIP/ACS sistemima. U sklopu ovog ciklusa će se vršiti testiranja terminalne opreme za pružanje usluga […]

Obavijest o prolongiranju roka

Obavještavamo Vas da se rok za dostavljanje ponuda u postupku nabavke građevinskih radova na izgradnji FTTH Ključ KP 1, KP 3, KP 4, KP 5, KP 6, […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Direkciji Tuzla, Dioničkog drušva BH Telecom Sarajevo, na […]

J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 5 (pet) mjeseci u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 50867/22 Predmet nabavke: „Nabavka robe – optički instalacionai, uvlačni i samonosivi telekomunikacioni kablovi“ 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

Obavijest za korisnike o izmjenama i dopunama Cjenovnika BH Telecoma

Obavijest za korisnike o izmjenama i dopunama Cjenovnika BH Telecoma u dijelu koji se odnosi na Moja TV usluge za rezidencijalne korisnike, tj. na dodatne usluge Dodatni […]

Upgrade VDSL SGT mrežnih elemenata Iskratel SI3000 (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma na sljedećim lokacijama (RD Tuzla): 1. Utorak (05.07.2022), u […]

Obavještenje o prolongiranju roka za dostavu ponuda za nabavku br:38164/22

Vezano za nabavku roba i usluga – Nabavka zamjene aku baterija u TK objektima (RSU, BS, MUX) – nova sredstva ,rekonstrukcije i/ili zamjena zastarjelih sistema besprekidnog napajanja […]

OBAVIJEST ZA KORISNIKE o izmjenama i dopunama Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma u dijelu koji se odnosi na uslugu IP Centrex

Poštovani korisnici, obavještavamo vas da 1. augusta 2022. godine počinje primjena izmjena i dopuna Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma koje se odnose na […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 62480/22 Predmet nabavke: Nabavka roba – Nabavka alata i instrumenata za energetiku I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a […]

Zamjena FTTB-ova (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma na sljedećim lokacijama (RD Tuzla): 1. Ponedjeljak (04.07.2022) – […]

Prekid optičkog kabla Kakanj – Tršće – Brnjic kapaciteta 8 vl. (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 01.07.2022. godine u tereminu od 09:00 do 12:00 sati doći do prekida i smetnji u radu […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 62119/22-EA Predmet nabavke: „Nabavka usluga osiguranja imovine društva BH Telecom d.d. Sarajevo“ 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 28590/22 DŽO Predmet nabavke: „Nabavka, ugradnja i puštanje u rad toplotnih pumpi u ATC Ilidža“ 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

Reset uređaja Adtran_Zagrebacka

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 01.07.2022. godine u tereminu od 05:30 do 06:00 sati doći do kraćih smetnji u radu usluga […]

Restart jedne virtuelne mašine na PCRF sistemu u paketskom jezgru mobilne mreže

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 30.06.2022. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa Mobilni Internet. […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 56491/22 NM Predmet nabavke: Nabavka usluge pregleda opreme za rad na visini I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 58035/22-EA PREDMET NABAVKE: Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad kotla u ATC Ilidža I. KOMUNIKACIJA Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 60911/22 Predmet nabavke: Nabavka sredstava/materijala za održavanje higijene za potrebe BH Telecom d.d. Sarajevo I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

Zamjena uređaja DSLAM_Ericsson_GORNJA_GRACANICA (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 28.06.2022 godine, u terminu od 09:00 do 12:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

Obavijest o prolongiranju roka

Obavještavamo Vas da se rok za dostavljanje ponuda u pregovaračkom postupku sa dodatnom objavom obavještenja o nabavci rezervnih dijelova za radio-relejne uređaje proizvođača Huawei, broj: 47995/22, prolongira […]

Reset uređaja Adtran Aneks_2

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 27.06.2022. godine u tereminu od 05:30 do 06:00 sati doći do kraćih smetnji u radu usluga […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 53875/22

Predmet nabavke: „10G i 100G linijske kartice za Huawei uređaje“ U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno odredbama Poziva za dostavljanje […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 59254/22 Predmet nabavke: Potrošni elektro i mašinski material za potrebe energetike prema lotovima: LOT 1 Potrošni elektro materijal za potrebe energetike u BH Telecom-u LOT […]

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POZIVNOM POSTUPKU SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-39354/22

Predmet nabavke: Dvostruke AC e-punionica za električna vozila za potrebe BH Telecoma I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 48995/22

Predmet nabavke: IoT platforma i Openshift licence, shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije. I. Komunikacija Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 58169/22 Predmet nabavke: Oprema za rad na visini I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Samir Selmanović, […]

J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos u Službi za tehničku podršku Direkcije Goražde, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnom mjestu kako slijedi: 1) […]

Radovi na optičkom spojnom kablu B.Čaršija – Širokača – Bostarići

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 23.05.2022. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 42609/22 Predmet nabavke: Radovi na zamjeni i sanaciji izvodnih ormara i pretplatničkih kutija na području Općine Velika Kladuša I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da […]

Izmjena IPTV VLAN -a na lokaciji Emila_Zole_3

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 22.06.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu Moja TV […]

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, na radno mjesto 33. Stručni saradnik za plasman usluga […]

Postani dio naše Priče!

Radno mjesto: 31. Stručni saradnik u Službi za upravljanje ljudskim resursima, Sektora za upravljanje ljudskim resursima i organizacijom, Izvršne direkcije za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim […]

Odobrenje za radove na Adtran uređajima u Direkciji Travnik

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 21.06.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Novi Moja TV BH Net-Go paket u ponudi BH Telecoma od 20. juna

U Cjenovnik BH Telecoma, u dijelu „Pristup internetu, multimediji i fiksnom telefonu putem mobilnih mreža nove generacije“ od 20.juna ove godine se uvodi novi Moja TV BH […]

Obavještenje o prolongiranju roka za dostavu ponuda za nabavku br:38164/22

Vezano za nabavku roba i usluga – Nabavka zamjene aku baterija u TK objektima (RSU, BS, MUX) – nova sredstva ,rekonstrukcije i/ili zamjena zastarjelih sistema besprekidnog napajanja […]

Odobrenje za radove na RR linku BS Hudutsko-MSAN Krstac Oteležani

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 22.06.2022 godine, u terminu od 10:30 do 11:30 sati, doći do kraćih smetnji u radu usluga […]

Odobrenje za radove – MRFC/MRFP rekonfiguracija

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 21.06./22.06.2022. godine, u periodu od 22:00 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu VoIP servisa. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 06-51344/22

Predmet nabavke: Izvođenje građevinskih radova na izgradnji BS Zenica Vrselje Nabavka nije podijeljena na lotove. Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavljanje ponude, shodno prijedlogu iz […]

Obavijest o prolongiranju roka

Obavještavamo Vas da se rok za dostavljanje ponuda u pregovaračkom postupku sa dodatnom objavom obavještenja o nabavci rezervnih dijelova za radio-relejne uređaje proizvođača Huawei, broj: 47995/22, prolongira […]

PCRF Zenica – Konverzija IDE u SCSI na VM-ovima

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 21.06.2022. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa Mobilni Internet. […]

Odobrenje za radove na DSLAM Kobilja_Glava_2

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 21.06.2022. godine u tereminu od 05:00 do 06:00 sati doći do kraćih smetnji u radu usluga […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 05-55063/22 Predmet nabavke: „Nabavka usluga osiguranja motornih i priključnih vozila Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo“ 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 57098/22 Predmet nabavke: Usluga asfaltiranja i izgradnje niše za kontejnere u krugu objekta BH Telecoma, TKC Dolac Malta, ulica Zmaja od Bosne 88 I. Komunikacija […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 55011/22 Predmet nabavke: „Nabavka usluga osiguranja radnika društva BH Telecom d.d. Sarajevo“ 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a […]

Odobrenje za radove na Adtran uređajima u Direkciji Travnik

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.06.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 41127/22 Predmet nabavke: Nabavka građevinskih radova na izgradnji FTTH Ključ KP 1, KP 3, KP 4, KP 5, KP 6, KP 7 i KP 10, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke 9087/22-EA Predmet nabavke:  Nabavka izvođenja građevinskih radova na izgradnji BS Grđevac i BS Breza Potkraj I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 18567/22 Predmet nabavke: „Građevinski radovi na izgradnji FTTH naselje PM Donji Vakuf – Centar grada, za potrebe BH Telecom dd Sarajevo, a na području Direkcije […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 34044/22 Predmet nabavke: Građevinski radovi za izgradnju prema lotovima kako slijedi: · LOT 1 – BS Jezerski grad, Bosanska Krupa · LOT 2 – BS […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 49657/22 Predmet nabavke: Čelični materijal i HOP profili prema lotovima kako slijedi: · LOT 1 – Čelični materijal · LOT 2 – HOP profili I. […]

Prekid saobraćaja na OSP-u Podgajevi – Šahići 8vl. (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na optičkom kablu, dana 15.06.2022 godine, u terminu od 09:00 do 13:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Obavijest o mogućim prekidima pojednih servisa za korisnike tokom vikenda subota-nedjelja, 11. i 12. juni 2022.

Obavještavamo Vas da su u periodu od subote 11.6. od 22 sata do 21 sat u nedjelju, 12.6.2022. mogući prekidi rada pojedinih servisa za korisnike, zbog izvođenja […]

Prekid saobraćaja na OSP-u Puračić – Gornje Poljice 24vl. (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na optičkom kablu, dana 14.06.2022 godine, u terminu od 09:00 do 13:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ – 49640/22-EA

Predmet nabavke Nabavka mjerno testnih uređaja SENTER ST327V6 sa modulima VGHIXD8T ili drugi instrument istih ili boljih karakteristika i mogućnosti kao navedeni U skladu sa ovim Obavještenjem […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 06-41054/22 Predmet nabavke: Nabavka građevinskih radova na izgradnji FTTH naselje PM Fojnica-KP 5 za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo na području Direkcije Travnik ( […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 52495/22 Predmet nabavke: Nabavka robe – Metalni ramovi sa poklopcima I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 54408/22 Predmet nabavke: Uređenje kancelarijskog prostora u objektu BH Telecoma, TKC Dolac Malta, ulica Zmaja od Bosne 88 I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 53666/22 PREDMET NABAVKE: Nabavka usluge „Akt o procjeni rizika“ I. KOMUNIKACIJA Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Dalila […]

Odobrenje za radove na RR linku BS Rajci – BS Zlavast (RD Travnik)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 07.06.2022 godine, u terminu od 10:00 do 11:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke:51156/22 Predmet nabavke: plastična kablovska okna 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Amra Velić , 033 256 […]

Odgovor na zahtjev za prolongiranje roka za dostavu ponuda za postupak nabavke 50 P-t-P hopova u nelicenciranom spektru za poslovne i rezidencijalne korisnike,broj:39590/22

U skladu sa dostavljenim zahtjevom za prolongiranjem roka za dostavu ponuda od strane potencijalnog ponuđača za postupak nabavke 50 P-t-P hopova u nelicenciranom spektru za poslovne i […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 40062/22 Predmet nabavke: Nabavka građevinskih radova za izgradnju PM FTTH mreža za potrebe BH Telecom d.d. Sarajevo, na području Direkcije Mostar (Hercegovačko-neretvanski kanton), podijeljena u […]

Povlačenje L.net usluge iz ponude

Obavještavamo korisnike da  BH Telecom od 3.jula 2022. povlači L.net uslugu iz redovne ponude u Isteklu ponudu, čime prestaje i daljnja prodaja L.net paketa novim korisnicima. Postojeći […]

Proširenje uplink kapaciteta na uređaju GRACANICA_JUG_2

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 07.06.2022. godine u tereminu od 05:00 do 06:00 sati doći do kraćih smetnji u radu usluga […]

Povlačenje L.net usluge iz ponude

Obavještavamo korisnike da  BH Telecom od 3. jula 2022. povlači L.net uslugu iz redovne ponude u Isteklu ponudu, čime prestaje i daljnja prodaja L.net paketa novim korisnicima. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 51010/22 PREDMET NABAVKE: Nabavka, isporuka, ugradnja i montaža namještaja I. KOMUNIKACIJA Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Dalila […]

Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma

Poštovani korisnici, obavještavamo vas da 1. jula 2022. godine počinje primjena izmjena i dopuna Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma koje se odnose na […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 47995/22

Predmet nabavke: Nabavka rezervnih dijelova za radio-relejne uređaje proizvođača Huawei U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno odredbama Poziva za dostavljanje […]

Izmjene i dopune Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma – Uvođenje naknade za korištenje mobilne mreže BH Telecoma

Poštovani korisnici, obavještavamo vas da će, na osnovu saglasnosti Regulatorne agencije za komunikacije BiH, doći do izmjena i dopuna Cjenovnika na način da će se od 1. […]

OD 1. JULA ZNAČAJNO BOGATIJA PONUDA TRAVEL PAKETA

BH Telecom će od 1.7.2022. godine značajno obogatiti svoju ponudu Travel paketa, namijenjenih korištenju u mobilnim mrežama izvan Bosne i Hercegovine (roaming). Izmjene naše Travel ponude, tj.paketa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 379948/22 Predmet nabavke: Izvođenje građevinskih radova na izgradnji BS Banja Vrućica I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa […]

Upgrade software-a na uređajima Milegate Moja Malta i Baščaršija

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova održavanju sistema, dana 02.06.2022 godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, može doći do kraćih smetnji u radu servisa/usluga za […]

Upozorenje o lažnoj nagradnoj igri

Poštovani korisnici, upozoravamo vas da putem mobilnih aplikacija  pristižu poruke o lažnoj nagradnoj igri. Poruke koji dolaze u ime BH Telecoma najčešće imaju za cilj pribaviti lične podatke u […]

Izmjene Cjenovnika BH Telecoma koje se odnose na Toptim uslugu

Obavještavamo korisnike da će od 1. jula 2022. godine doći do izmjena i dopuna Cjenovnika BH Telecoma u dijelu koji se odnosi na Toptim uslugu. Izmjena u […]

J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Direkciji za mrežnu infrastrukturu, Izvršne direkcijie za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 41468/22 Predmet nabavke: Ripiteri za RAN mrežu Lot 1 – Piko SOHO Ripiteri Lot 2 – Mikro Ripiteri Lot 3 – Makro Ripiteri 1. Komunikacija […]

Obavještenje o prolongiranju roka za dostavu ponuda u predmetnom postupku broj: 33998/22

Vezano za nabavku proširenje WLAN mreže za 2022.-2023.godinu (LOT 1 – LOT 4), koja se provodi putem postupka javno nadmetanje, broj: 33998/22 AZK, obavještavamo vas da je […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA,BROJ: 38164/22 – AZK (5097)

Broj nabavke: 38164/22 Predmet: Nabavka zamjene aku baterija u TK objektima (RSU, BS, MUX) – nova sredstva, rekonstrukcija i/ili zamjena zastarjelih sistema besprekidnog napajanja i energetike ua […]

Aktivacija SRVCC funkcionalnosti na MME sistemu

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 25.05.2022. godine, u terminu od 01:00 do 05:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

Migracija PCRF Sarajevo na novu HW infrastrukturu – prebacivanje UDR baze sa Zenice na Sarajevo

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 24.05.2022. godine, u terminu od 01:00 do 07:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

Radovi na optičkim kablovima

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 24.05.2022. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa BH […]

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos pripravnika radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 mjeseci u Odjeljenju za OCS, Službe za OCS i IN, Direkcije […]

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos pripravnika na radno mjesto 118. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac, radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 02-44901/22 Predmet nabavke: KORISNIČKI UREĐAJI (CPE) ZA PRISTUPNE MREŽE – 4G/3G (Home gateway) PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA UZ DODATNO OBJAVLJIVANJE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ 02-44901/22 shodno […]

Prolongiranje roka za dostavu inicijalnih ponuda za nabavku broj: 33998/22

Vezano za nabavku proširenje WLAN mreže za 2022.-2023.godinu (LOT 1 – LOT 4), broj: 33998/22, koja se provodi putem postupka javno nadmetanje, obavještavamo vas da se, zbog […]

Priprema za migraciju PCRF Sarajevo na novu HW infrastrukturu u paketskom jezgru mobilne mreže

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 19.05.2022. godine, u terminu od 03:00 do 06:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

J A V N I P O Z I V

za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora na području Općine Olovo za potrebe Direkcije Zenica, BH Telecom d.d. Sarajevo 1. Predmet poziva BH Telecom d.d Sarajevo, ulica Franca […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-39354/22

Predmet nabavke: Dvostruke AC e-punionica za električna vozila za potrebe BH Telecoma Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavljanje ponude: 1. Energoinvest SUE d.d. Sarajevo 2. […]

Rješavanje problema na MGW PAŠA BUNAR

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 18.05.2022. godine, u terminu od 06:00 do 07:00 sati, doći do kratkotrajnih smetnji i prekida u […]

JAVNI POZIV ZA NABAVKU RADOVA ZA POTREBE BH TELECOMA

I PREDMET JAVNOG POZIVA Raspisuje se Javni poziv za iskazivanje interesa zainteresovanih ponuđača za izvođenje radova za potrebe BH Telecom. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane ponuđače da […]

Aktivacija SRVCC funkcionalnosti na MME sistemu u paketskom jezgru mobilne mreže

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 19.05.2022. godine, u terminu od 01:00 do 05:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, […]

J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Izvršnoj direkciji za razvoj poslovanja, […]

J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Izvršnoj direkciji za investicije Dioničkog […]

Izmjena IPTV VLAN -a na lokaciji Trg Grada Prato_22

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 12.05.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu Moja TV […]

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju na polju plasmana ponude BH Telecoma korištenjem online platforme (Q-commerce)

Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisma namjere. Pismo namjere treba da […]

Prelazak VM PCRF Zenica sistema u paketskom jezgru mobilne mreže na novu infrastrukturu Data centra

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 11.05.2022. godine, u terminu od 02:00 do 07:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke Nabavka i ugradnja sistema video nadzora u poslovnim objektima BH Telecom-a I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa […]

Update cMG Sarajevo na verziju 12.0.R15 u paketskom jezgru mobilne mreže

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 10.05.2022. godine, u terminu od 00:01 do 07:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 39590/22 Predmet nabavke: „50 P-t-p hopova u nelicenciranom spektru za poslovne i rezidencijalne korisnike“   1.Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 06-37017/22

Predmet nabavke: Izgradnja FTTH – naselje Hrasno, Općina Novo Sarajevo, sa potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavljanje ponude, shodno prijedlogu […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 37221/22 Predmet nabavke: Isporuka i montaža namještaja     I.Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Dženana Omerbegović, […]

JAVNI OGLAS

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u […]

J A V N I O G L A S

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

J A V N I O G L A S

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

J A V N I O G L A S

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

Predmet nabavke: Nabavka roba – Nabavka alata i instrumenata za energetiku

     I.Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Zlata Šljivo, 033 256 096; e-mail: Zlata.Sljivo@bhtelecom.ba Dijana Šačić, 033 256 […]

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

I. Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi: LOT – 1  MNC I RNC […]

Izmjene u ponudi Toptim i IP Centrex usluge – mogućnost ugovaranja usluga na 36 mjeseci

Obavještavamo korisnike da će od 1. juna 2022. godine doći do izmjena u ponudi Toptim i IP Centrex usluge. Izmjene u ponudi Toptim i IP Centrex usluge […]

Izmjene i dopune Cjenovnika za Moja TV uslugu

BH Telecom od 31. maja 2022. godine uvodi novu cijenu pristupa Moja TV usluzi od 1 KM  za sve Moja TV pakete namijenjene rezidencijalnim korisnicima, koja će […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 12966/22 Predmet nabavke: Građevinski radovi na izgradnji OSP privoda BS Foča Jabuka – RD Goražde      I.Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju […]

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POZIVNOM POSTUPKU SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-19216/22

Predmet nabavke: Izgradnja fotonaponskog sistema na krovu objekta BH Telecom TKC Mostar Nabavka nije podijeljena na lotove. I   Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

JAVNI OGLAS

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 23408/22 PREDMET NABAVKE: Nabavka izvođenja građevinskih radova na izgradnji BS Tuzla Centar      I.KOMUNIKACIJA Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Broj nabavke : 02-30445/22 Predmet nabavke: Nabavka građevinskih i montažnih radova na zamjeni izvodnih ormara na području RD Travnik         I. Komunikacija  Lice/Lica koje/a […]

Nova, najbolja ponuda Ultra start paketa i dokupa saobraćaja od 25. maja

Svim prepaid korisnicima (Ultra, Ultra Tourist, Ultra Internet, Ultra Internet SE) i korisnicima sa kombinovanim načinom plaćanja (Student Plus 1, Student Plus 2 i Moj Combo, Student […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 415380/21 Predmet nabavke: Nabavka građevinskih i drugih radova na redovnom održavanju pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva na području djelovanja Direkcije Bihać, prema LOT-ovima kako […]

Update cMG Zenica na verziju 12.0.R15 u paketskom jezgru mobilne mreže

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 27.04.2022. godine, u terminu od 00:01 do 07:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 33998/22 Predmet nabavke: „Proširenje WLAN mreže za 2022.-2023.godinu“ podijeljena na lotove, kako slijedi: LOT 1- WLAN AP tip 1 LOT 2- WLAN AP tip 2 […]

Otvoren novi Javni poziv u sklopu platforme BH ContentLab

S ciljem prikupljanja što kreativnijih ideja za obogaćivanja kvalitetnog i ekskluzivnog domaćeg sadržaja, za sve zainteresovane objavili smo Javni poziv za prijavu projekata SERIJALA EMISIJA TELEVIZIJSKOG PROGRAMA […]

JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM ZA PRIJAVU PROJEKTA SERIJALA EMISIJA TELEVIZIJSKOG PROGRAMA

Na osnovu Odluke Uprave društva o ulasku u biznis produkcije i emitovanja TV sadržaja – I faza, broj: 00.1-14-54180-6/20 od 23.12.2020. godine, Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, […]

Prolongiranje roka za dostavljanje ponuda

Poštovani, Obavještavamo Vas da se rok za dostavljanje ponuda za nabavku vijčane robe za potrebe Sektora za proizvodnju ID za investicije, putem pozivnog postupka, broj: 480/22, prolongira […]

Izmjena IPTV VLAN -a na lokacijama Emila_Zole_3, Emila_Zole_4 i Emila_Zole_10

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 20.04.2022 godine, u terminu od 01:00 do 03:00 sata, doći do smetnji u radu Moja TV […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 03-36438/22 Predmet nabavke: Sanacija ravnih krovova na tri objekta BH Telecoma 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

BROJ NABAVKE 33683/22-EA PREDMET NABAVKE Nabavka usluga uređenja kancelarijskog prostora u objektu BH Telecoma, ATC Alipašino polje – ulica Bulevar Meše Selimovića 20 I. KOMUNIKACIJA Lica koja […]

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos radnika na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom i […]

J A V N I P O Z I V

za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora na području Općine Vogošća  za potrebe Direkcije Sarajevo, BH Telecom d.d. Sarajevo 1. Predmet poziva BH Telecom d.d Sarajevo, ulica […]

Zamjena uređaja na lokaciji Antuna Branka Šimića 6

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 15.04.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

PONIŠTAVA SE DIO JAVNOG OGLASA

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije Dioničkog društva BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 03-379463/21 Predmet nabavke: Kotlovi za TKC Dolac Malta za montažom i puštanjem u rad te demontažom postojećeg kotla Nabavka nije podijeljena na lotove. 1. Komunikacija […]

Izmjena IPTV VLAN -a na lokacijama Salke_Nazecica_9 i Salke_Nazecica_13

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 14.04.2022 godine, u terminu od 04:30 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu Moja TV […]

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA

Poništava se Javni oglas objavljen 15.04.2021. godine u dnevnim listovima „Dnevni avaz“, za prijem radnika na radno mjesto 34. Monter, KV-1 (jedan) izvršilac u Odjeljenju za tehničku […]

Zamjena uređaja na lokaciji Antuna Branka Šimića 4

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 13.04.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnim mjestima kako slijedi: · Prijem […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 29623/22 Predmet nabavke: Nabavka novih NTP uređaja 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Dženana Omerbegović, tel:+387 […]

Odobrenje za radove – cMM Zenica update

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 13.04. i 14.04.2022. godine, u terminima od 00:00 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Broj nabavke: 480/22 Predmet nabavke: Nabavka vijčane robe za potrebe Sektora za proizvodnju ID za investicije I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

Izmjena parametara na compute node 11 – cMG Zenica

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 12.04.2022. godine, u terminima od 00:01 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu servisa Mobilni Internet. […]

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju projektora proizvođača Epson putem BH Telecoma (komisionar). Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: Opšti uslovi a) Izvod iz […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 29613/22 Predmet nabavke: Nabavka IP/MPLS Transivera I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Zlata Šljivo, 033 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 13578/22 Predmet: Nabavka čeličnog materijala Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Alma Zajko-Kadrić, 033 256 097, e-mail: […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 26826/22 NM Predmet nabavke: Izvođenje građevinskih radova i na izgradnji FTTB mreže Nova Zenica na području Direkcije Zenica I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena […]

Zamjena uređaja na lokacijama Grada Kalgarija 4 i Marka Marulića 21

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 06.04.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

Upgrade BREKA_FTTH uređaja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 06.04.2022. godine u tereminu od 00:00 do 06:00 sati doći do smetnji u radu usluga BH […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, u Odjeljenju za nabavku opreme, materijala i usluga za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Broj nabavke: 26344/22 Predmet nabavke: Nabavka i ugradnja rampi u krugu poslovnog sjedišta Direkcije Sarajevo I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 22527/22 JS (4830) Predmet: „Sukcesivno vršenje geodetskih usluga kolčenja, izrade geodetskih snimaka, identifikacije parcela i pristupnih puteva u cilju izgradnje BS“ Nazivi ponuđača kojima se […]

Zamjena uređaja u objektu SO_Alić (Babin Do 27)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 05.04.2022 godine, u terminu od 12:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

Izmjena IPTV VLAN -a na lokacijama Trg_Sarajevske_Olimpijade_27 i Trg_Sarajevske_Olimpijade_30

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 06.04.2022 godine, u terminu od 01:30 do 03:00 sata, doći do smetnji u radu Moja TV […]

Prekid saobraćaja na RR dionici BS Plandište – BS Brzovice (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 06.04.2022 godine, u terminu od 11:00 do 13:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

J A V N I O G L A S

Za prijem u radni odnos u Direkciji Zenica Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo u Službi za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office), Sektora za plasman usluga i […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika na radno mjesto 33. Stručni saradnik za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office), VSS -1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika na radno mjesto 41. Šalterski radnik, SSS- 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Službi […]

J A V N I O G L A S

Za prijem pripravnika u radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad na radno mjesto 118. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac, u trajanju od 12 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-19822/22

Predmet nabavke: Usluge periodičnog pregleda i servisa sigurnosnih kofera za prijenos novca sa sigurnosnim uređajima Nabavka nije podijeljena na lotove. Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-19216/22

Predmet nabavke: Izgradnja fotonaponskog sistema na krovu objekta BH Telecom TKC Mostar Nabavka nije podijeljena na lotove. Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavljanje ponude, shodno […]

Unapređenja u ponudi usluga za poslovne korisnike

Obavještavamo korisnike da će se od 1. maja 2022. godine primjenjivati sljedeća unapređenja u ponudi usluga za poslovne korisnike: Uvećanje količine mobilnog internet saobraćaja na osnovnim i […]

JAVNI OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto 13. Stručni saradnik – MVK, VSS – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju […]

Zamjena uređaja na lokaciji Ejuba Ademovića 27

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 01.04.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 26621/21 Predmet nabavke: Nabavka ,ugradnja fan – coil uređaja i instalacija u TKC Dolac Malta 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-25090/22

Predmet nabavke: Oprema za ličnu zaštitu za radnike ID za investicije, Direkcije Sarajevo i Direkcije Zenica. za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo Nabavka nije podijeljena na lotove. […]

J A V N I O G L A S

Za prijem u radni odnos u Direkciji Zenica Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo u Odjeljenju za mjesne mreže, Službe za pristupne mreže i terminalnu opremu, Sektora za […]

Odobrenje za radove na bazi podataka IPTV sistema

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 23.03.2022 godine, u terminu od 04:00 do 05:00 sati, doći do smetnji u radu Moja TV […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 23215/22 JS (4830) Predmet: Usluge košenja i krčenja rastinja na parcelama na kojim su smješteni TK objekti Društva, podijeljeno po lotovima kako slijedi: – LOT […]

Zamjena uređaja na lokacijama Marcela Šnajdera 9c, Marcela Šnajdera 11, Marcela Šnajdera 12 i Marcela Šnajdera 17

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 23.03.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

Izmjena IPTV VLAN -a na lokaciji Nurije_Pozderca_4

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 24.03.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu Moja TV […]

J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos radnika u Službi za nadzor mreže i servisa, Sektora za nadzor i upravljanje TKS u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 20420/22 Predmet nabavke: Nabavka novoproizvedenih – novih motornih vozila prema lotovima kako slijedi: · LOT 1 – Putnička Motorna Vozila (Klasa malih vozila, srednja klasa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 18326/22 Predmet nabavke: Antene za proširenje RAN mreže 2022-2023, raspoređeno po lotovima kako slijedi: · Panel XPol,XXPol, XXXXPol antene – LOT 1 · Panel […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 12966/22 Predmet nabavke: Građevinski radovi na izgradnji OSP privoda BS Foča Jabuka – RD Goražde I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

Zamjena uređaja na lokacijama Marka Marulića 19, Trg Heroja 16, Marcela Šnajdera 3 i Marcela Šnajdera 4

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 22.03.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

Prekida rada MSAN Moščanica (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 23.03.2022 godine, u terminu od 10:00 do 12:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Izmjena IPTV VLAN -a na lokaciji Grada_Kalgarija_4

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 22.03.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu Moja TV […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 3752/22 Predmet nabavke: Nabavka usluge izrade glavnih projekata I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Dalila […]

Apliciranje ‘connection:keep-alive’ HTTP opcije PCRF/CPS komunikacija

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 22.03.2022. godine, u terminima od 00:00 do 05:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

Konfigurisanje link agregacije za uređaje TUZLA_6 i LUKAVAC_4

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 22.03.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Zamjena uređaja na lokacijama Esada Pašalića 10, Salke Nazečića 6, Azize Šaćirbegović 122 i Azize Šaćirbegović 124

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 21.03.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 18097/22 JS (4830) Predmet: „Nabavka i isporuka robe: radna kancelarijska stolica“ Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: 1. FEF Export-Import d.o.o. Sarajevo […]

Zamjena uređaja na lokacijama u naselju Dobrinja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 18.03.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju projektora proizvođača Samsung putem BH Telecoma (komisionar). Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: Opšti uslovi a) Izvod iz […]

Zamjena uređaja na lokacijama u naselju Dobrinja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 17.03.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

Konfigurisanje link agregacije za uređaj PASABUNAR_3 (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.03.2022 godine, u terminu od 05:30 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Izmjena IPTV VLAN -a na lokaciji Sulejmana_Filipovica_14

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 17.03.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu Moja TV […]

Zamjena uređaja na lokacijama Trg Sarajevske Olimpijade 11 i 19

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 16.03.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

Update na sistemu cMM Sarajevo

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15.03. i 16.03.2022. godine, u terminima od 00:01 do 06:00 sati, dolaziti do smetnji u radu […]

Izmjena IPTV VLAN -a na lokaciji Nurije_Pozderca_2

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.03.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu Moja TV […]

Prekid saobraćaja na uređaju Adtran Mrkotici-DSLAM i Zgosca-MSAN

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15.03.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Prekid saobraćaja na OSP Gračanica-Klokotnica (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na optičkom kablu, dana 15.03.2022 godine, u terminu od 11:00 do 14:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Izvršnoj direkciji za investicije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, u Odjeljenju za realizaciju investicija, Službe za realizaciju investicija Sarajevo, Sektora […]

J A V N I O G L A S

Za prijem pripravnika u radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci u Odjeljenju za OCS, Službe za OCS i IN, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI broj: 12326/20 CK

Predmet nabavke: Nabavka korisničkih uređaja (CPE) za pristupne mreže – PLC adapter U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno odredbama Poziva […]

SVIM ZAINTERESOVANIM U POSTUPKU NABAVKE POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 17657/22 NM

Robe I: PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba Namik Merzić / Slavica Spahić Adresa direkcije: Franca Lehara 7 Poštanski broj: 71000 Grad Sarajevo […]

Integracije PCRF sistema sa DRA po Rx interfejsu

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 14.03.2022. godine, u terminu od 00:05 do 06:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

JAVNI POZIV ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača Panasonic

Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisama namjere. Uz pismo namjere, potrebno […]

PONIŠTAVA SE DIO JAVNOG OGLASA

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Izvršnoj direkciji za investicije Dioničkog društva BH Telecom […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 18286/22 Predmet nabavke: Nabavka i isporuka roba – Aparat za kafu i mašina za pranje posuđa Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda […]

Konfigurisanje link agregacija za uređaje Nokia KORZO_1 i PASABUNAR_3-DSLAM (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 10.03.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Prekid saobraćaja na uređaju Adtran PoljeKladusa

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 10.03.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Izmjena IPTV VLAN -a na lokaciji Emila Zole 9

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 10.03.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu Moja TV […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Službi za kadrovske poslove u Sektoru za upravljanje ljudskim resursima i organizacijom u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom […]

Prekid saobraćaja na optičkom privodu za ATC Stjepan Polje (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na optičkom kablu, dana 08.03.2022 godine, u terminu od 10:00 do 13:00 sati, doći do smetnji u radu Usluga govora, […]

Konfigurisanje link agregacije na uređaju Adtran CengicVila-DSLAM (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 08.03.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Proširenje cloud resursa na PCRF u Sarajevu i Zenici

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 08.03.2022. godine, u terminu od 00:01 do 07:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

J A V N I O G L A S

Za prijem u radni odnos radnika u Službi za IP/MPLS mreže, Sektora za IP i prenosne mreže, Direkcije za mrežnu infrastrukturu u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i […]

PONIŠTAVA SE DIO JAVNOG OGLASA

za prijem radnika u radni odnos u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, objavljen dana 01.07.2021. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“ na […]

Izmjena IPTV VLAN -a na lokaciji Trg Grada Prato 16

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 08.03.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu Moja TV […]

Zamjena FTTB-ova (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma na sljedećim lokacijama (RD Tuzla): 1. Ponedjeljak (07.03.2022) – […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, u u Službi za pripremu i praćenje projekata, […]

Javni poziv zainteresiranim za prijavu projekta igranih serija u okviru BH CoNtEnT LAB

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo objavljuje dopunu Javnog poziva zainteresiranim za prijavu projekta igranih serija  u okviru BH CoNtEnT LAB od 16.08.2021.godine, kojim se otvara mogućnost prijave […]

Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika BH Telecoma Izmjene u ponudi Moja TV usluge za rezidencijalne i poslovne korisnike

aprila 2022. godine počinje primjena nove/izmijenjene ponude Moja TV usluge za rezidencijalne i poslovne korisnike. Navedeno podrazumijeva primjenu izmijenjenih uslova/cijena za postojeće Moja TV pakete i početak […]

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

I. Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi: LOT – 1 Rashodovani klima uređaji […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Službi za podršku rezidencijalnim korisnicima – druga linija, Sektora za upravljanje zadovoljstvom korisnika u Direkciji za promociju, prodaju i podršku […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 13890/22 Predmet nabavke: Nabavka i ugradnja sistema vatrodojave u objektu ATC Alipašino polje Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda 1. MIDDLE POINT […]

Upgrade CMM Sarajevo

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 03.03.2022. i 04.03.2022. godine, u terminima od 00:00 do 06:00 sati, dolaziti do smetnji u radu […]

Upgrade Huawei OLT 5 uređaja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, u tereminima od 00:00 do 06:00 sati doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma na područjima: […]

Konfigurisanje link agregacije na pristupnom uređaju Nokia HRASNICA_2 (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 24.02.2022. godine u tereminu od 05:00 do 06:00 sati doći do smetnji u radu usluga BH […]

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

za prijem pripravnika u radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 mjeseci u Službi za korisničke aplikacije i servise, Direkcije za servise […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Odjeljenju za knjigovodstvo materijala i stalnih sredstava, Službe za računovodstvo, Sektora za računovodstvo u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove […]

Izmjena IPTV VLAN -a na lokaciji Salke Nazecica

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 23.02.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu Moja TV […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 5336/22 Predmet nabavke: Memorija za potrebe virtuelizacijske platforme I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Dženana Omerbegović, […]

Obavijest o produženju roka za dostavljanje informativne ponude (RFI – Request for Information) – Pametno mjerenje (Smart metering)

Informišemo Vas da je rok za dostavu informacija o rješenju za Pametno mjerenje (Smart metering) produžen do 01.04.2022. godine. Termine održavanja prezentacije Vašeg rješenja možete zakazati u […]

Konfigurisanje link agregacije na pristupnim uređajima (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, u tereminima od 05:00 do 06:00 sati doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma na područjima: […]

Javni poziv za dostavljanje ponuda vršenja usluga produkcije i prijenosa utakmica Premijer Lige BIH u rukometu (dvoranskih sportova) za potrebe multimedijalnih servisa BH Telecoma d.d. Sarajevo

Opis usluge: Produkcija i ekskluzivni prijenos utakmica Premijer Lige BIH u rukometu i proizvodnja tv sadržaja vezanog za rukometne utakmice (dvoranski sportovi) u HD kvaliteti   BH […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ: 8696/22

I. PREDMET NABAVKE Naziv Ponuđača PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osobe: Alma Zajko-Kadrić / Dalila Mujarić-Hadžić Adresa direkcije : Franca Lehara br.7 Poštanski […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Odjeljenju za upravljanje i održavanje administrativno poslovnih objekata, Službe za opšte poslove, Sektora za opšte poslove, poslove sigurnosti i zaštite […]

J A V N I O G L A S

Za prijem u radni odnos radnika u Odjeljenju za RAN Travnik, Sektora za radio pristupnu mrežu, Direkcije za mrežnu infrastrukturu u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Odjeljenje za mašinstvo i energetiku, Službe za upravljanje projektima zajedničkih struktura, Sektora upravljanja investicionim projektima u Izvršnoj direkciji za investicije […]

Rekonstrukcija DC distribucijskog ormara (HOST Bihać centar)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 17.02.2022 godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Step update na sistemu cMM Sarajevo

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15.02., 16.02. i 17.02.2022. i 17.02.2022. godine, u terminima od 01:00 do 06:00 sati, dolaziti do […]

Restart MP servera PCRF-a

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15.02.2022. i 17.02.2022. godine, u terminima od 01:00 do 06:00 sati, dolaziti do smetnji u radu […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 8867/22 Predmet nabavke: Servisiranje i održavanje opreme za klimatizaciju u administrativno poslovnim objektima BH Telecoma za 2022 i to područje rada: Lot 1 – Kanton […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Direkciji Brčko, Dioničkog drušva BH Telecom Sarajevo, na […]

Obavještenje o novom roku za dostavu ponuda

Vezano za nabavku građevinskih radova za izgradnju PM Busovača za potrebe BH Telecom-a d.d. Sarajevo, a na području direkcije Travnik (Srednjobosanski kanton), koja se provodi putem postupka […]

Adtran Kljuc-DSLAM SIP migracija

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 10.02.2022. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Restart MP servera PCRF-a

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 09.02.2022. godine, u terminu od 01:00 do 02:00 sata, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

Novi rok za ponudu u postupku nabavke građevinskih i montažnih radova za izgradnju PM Kozarac koja se provodi putem javnog nadmetanja br. 406074/21

U postupku nabavke građevinskih i montažnih radova za izgradnju PM Kozarac koja se provodi putem javnog nadmetanja br. 406074/21, novi rok za dostavljanje ponuda je 21.02.2022.godine do […]

JAVNI OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto 42. Stručni saradnik pristupnih mreža, VSS – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju […]

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos radnika u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, objavljen dana 26.10.2021. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ […]

Konfigurisanje link agregacije na pristupnom uređaju Nokia SLAVINOVICI (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 10.02.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Konfigurisanje link agregacije na pristupnom uređaju Nokia PRUSAC (RD Travnik) i MILADIJE (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 09.02.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Konfigurisanje link agregacije na pristupnom uređaju Nokia TUZLA_FTTH (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 08.02.2022 godine, u terminu od 06:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Konfigurisanje link agregacije na pristupnom uređaju Nokia SOLINA_2 (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 07.02.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Zahtjev za dostavljanje informativne ponude (RFI – Request for Information) – Pametno mjerenje (Smart metering)

BH Telecom poziva sve zainteresovane kompanije da pokažu interes i dostave odgovore na RFI o tehničkim rješenjima dostavom informacija o rješenju za Pametno mjerenje (Smart metering). Cilj […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, u Službi za razvoj i optimizaciju pristupnih mreža, […]

Obavještenje o prolongiranju roka za dostavu ponuda u predmetnom postupku broj: 423746/21

Vezano za nabavku WebTV/OTT platforme – DRM sistem, koja se provodi putem postupka javno nadmetanje, broj: 423746/21 AZK, obavještavamo vas da je novi rok za dostavu ponuda […]

JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM PONUĐAČIMA ZA PRIJAVU NA LISTU KVALIFIKOVANIH PONUĐAČA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM D.D. SARAJEVO

U skladu sa članom 84. Pravilnika o nabavkama dioničkog društva BH Telecom Sarajevo objavljuje javni poziv za uvrštavanje zainteresiranih ponuđača na listu kvalifikovanih ponuđača Društva po grupama […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 4858/22 NM Predmet nabavke :Sanacija ravnih krovova na objektima BH Telecom-a Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju […]

Privremeno povećanje resursa – NOAM serveri PCRF sistema

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 03.02.2022. godine, u terminu od 01:00 do 02:00 sata, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 410018/21 PREDMET NABAVKE: „Izrada ograda i nadstrešnica za TK-ormare na lokacijama FTTC Buzići – Visoko i FTTC Lješevo – Visoko za potrebe BH Telecoma d.d. […]

Konfigurisanje link agregacije na pristupnom uređaju Adtran Donji_Vakuf (RD Travnik)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 02.02.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Izmjene i dopune Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma

Poštovani korisnici,   Obavještavamo Vas da će od 1.februara 2022. godine doći do izmjena i dopuna Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma, u okviru […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 388494/22 SS 1082 Predmet nabavke:  Održavanje Vmware licenci 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Slavica […]

JAVNI POZIV ovlaštenim distributerima fiksnih uređaja proizvođača Gigaset i Panasonic

Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisama namjere. Uz pismo namjere, potrebno […]

Konfigurisanje link agregacije na pristupnom uređaju Nokia KLOPCE (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 03.02.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Konfigurisanje link agregacije na pristupnim uređajima NOKIA Turbe, Fojnica_1 i Turbe_2 (RD Travnik)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma na području naselja: Turbe-dana 31.01.i 03.02.2022 godine, u terminu […]

OBAVIJEST KORISNICIMA o izmjenama i dopunama Cjenovnika BH Telecoma – povlačenje iz ponude besplatnih email adresa i uvođenje novog Bmail email servisa

Obavještavamo korisnike BH Telecoma da od 1.03.2022. godine počinje primjena izmjena i dopuna Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma (u daljem tekstu: Cjenovnik), koje […]

Konfigurisanje link agregacije na uređaju Obarak_1 (RD Goražde)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 31.01.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, u Odjeljenju za imovinsko pravne […]

Zamjena uređaja na lokaciji Bolnička 30

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 27.01.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 5851/22 PREDMET NABAVKE  Nabavka usluga sistematskih pregleda i posebnih pregleda za radnike sa mjestom rada na području Regionalne direkcije Bihać za 2022. godinu I. KOMUNIKACIJA […]

Otežan rad mobilnog interneta

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 26.01.2022. godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

Zamjena uređaja na lokaciji Bolnička 30

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 26.01.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

Predmet nabavke: Izgradnja FTTH mreža na području Distrikta Brčko (Broduša, Ivici, Mujkići, Gluhakovac, Meraje, Kolobara i Klanac)

U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno odredbama Poziva i Tenderske dokumentacije. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

Zamjena uređaja na lokaciji Trg Heroja 8

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 26.01.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

Zamjena uređaja na lokacijama Babin Do 42 i Bolnička 34

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 25.01.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

Konfigurisanje link agregacije na pristupnom uređaju Nokia MOSNIK_1 (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 26.01.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Prekid saobraćaja na MSAN-ovima Gubavica i CTK Konjic (RD Mostar)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na sistemu, dana 26.01.2022.godine, u terminu od 12:00 do 14:00 sati, doći do kraćih smetnji i prekida u radu servisa […]

Konfigurisanje link agregacije na uređaju Adtran Begov Han (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 26.01.2022 godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos u Izvršnoj direkciji za i tehnologiju i razvoj servisa, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnim mjestima kako […]

J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos radnika u Službi za energetiku Tuzla, Sektora za napajanje i klimatizaciju u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH […]

Konfigurisanje link agregacije na uređajima: BREZA_1, MEOKUSNICE_1, KLEK i KOSOVA_1 (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma na području naselja: Breza-dana 24.01.2022 godine, u terminu od […]

Zamjena uređaja na lokaciji Mehmeda Spahe 24 (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 24.01.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

Zamjena uređaja na lokacijama: Adema Buće 80 i Armaganuša 1

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 24.01.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

Upgrade CMG Sarajevo u paketskom jezgru mobilne mreže

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 25.01.2022. godine, u terminu od 01:00 do 06:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju malih kućanskih aparata brenda Philips Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: Opšti uslovi a) Izvod iz sudskog registra […]

Zamjena uređaja na lokacijama: Alojza Benca 1 i 2, Asima Ferhatovića 5 i 11

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 21.01.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 1645/22 Predmet nabavke: „Građevinski radovi za izgradnju PM Busovača za potrebe BH Telecoma, a na području Direkcije Travnik (Srednjobosanski kanton)“ 1. Komunikacija Lica koja su […]

J A V N I O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Direkciji Tuzla, Dioničkog drušva BH Telecom Sarajevo, na […]

Zamjena uređaja na lokacijama: Mehmeda Spahe 24, Zaima Šarca 14C i Muse Ćazima Ćatića 31

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 20.01.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

Javni poziv za dostavu terminalne opreme radi provjere usaglašenosti sa BH Telecom xDSL/ BRAS/IPTV/VoIP/ACS sistemima

BH Telecom započinje novi ciklus provjere usaglašenosti terminalne opreme sa BH Telecom xDSL/BRAS/IPTV/VoIP/ACS sistemima. U sklopu ovog ciklusa će se vršiti testiranja terminalne opreme za pružanje usluga […]

Zamjena uređaja na lokacijama Aerodrom Toranj, Butmirska bb, Trg Sarajevske Olimpijade 27 i 30

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 19.01.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 423746/21 Predmet nabavke: „WebTV/OTT platforma – DRM sistem“ 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Alma Zajko […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 429198/21 Predmet nabavke: „Usluge održavanja Avamar backup sistema za potrebe informacionog sistema BH Telecom-a“ 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

Zamjena uređaja na lokacijama Petra Tiješića 2, 6, 9 i 14

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 18.01.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Dženana Omerbegović, tel:+387 33 256-095; e-mail adresa: dzenana.omerbegovic@bhtelecom.ba ili Jasmina Sandžaktarević, tel: +387 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 429306/22 Predmet nabavke: Nabavka radova za izgradnju optičkog spojnog puta Malešići-Lukavica, Gračanica I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 08.6.1.1. – 33 – 35948/21 Predmet nabavke: Nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom/servisiranjem dva splajsera. I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 427017/21

Predmet nabavke: DMLT SAP servis za potrebe konverzije kontnog plana u BH Telecomu U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno odredbama […]

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POSTUPKU NABAVKE PUTEM JAVNOG NADMETANJA broj: 04-422948/21

Predmet nabavke: VoD storage kapacitivno proširenje 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Zehra. Čorhodžić; tel: +387 33 256 […]

Restart uređaja Nokia Kobilja Glava 2 (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 17.01.2022godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 426857/21 PREDMET NABAVKE: „Nabavka eSIM Consumer RSP“ I. KOMUNIKACIJA Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Dalila Mujarić-Hadžić, tel: […]

Zamjena uređaja na lokacijama Gandijeva 5, 8, 9 i 12

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 14.01.2022 godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 428097/21 SS 1082 Predmet nabavke: Usluga održavanje stubova (RAN) 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: […]

Upgrade CMG Zenica u paketskom jezgru mobilne mreže

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 14.01.2022. godine, u terminu od 01:00 do 06:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa Mobilni […]

Obavijest o prolongiranju roka

Obavještavamo vas da se rok za dostavljanje ponuda u postupku nabavke unaprjeđenja UAM sistema BH Telecoma, broj: 413451/21, prolongira do 20.01.2022. godine do 14:00h. Prolongiranje roka neće […]

Prekid saobraćaja na MSAN-ovima Dobrč, Smajkići i Kružanj (RD Mostar)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na sistemu, dana 17.01.2022.godine, u terminu od 12:00 do 15:00 sati, doći do kraćih smetnji i prekida u radu servisa […]

Zamjena uređaja na lokacijama Lava Tolstoja 2 i 4 te Kunovska 3 i 7

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 13.01.2022.godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga za […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 421576/21 NM

Robe i usluge I: PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba Namik Merzić / Slavica Spahić Adresa direkcije: Franca Lehara 7 Poštanski broj: 71000 […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 417309/21 NM

Robe I: PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba Namik Merzić / Slavica Spahić Adresa direkcije: Franca Lehara 7 Poštanski broj: 71000 Grad Sarajevo […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 363470/21 NM Predmet nabavke: izvođenje građevinskih radova i usluga na izgradnji OSP Šturlić – Tržac na području Direkcije Bihać I. Komunikacija Lica koja su […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Direkciji Tuzla, Dioničkog drušva BH Telecom Sarajevo, na […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Direkciji Tuzla, Dioničkog drušva BH Telecom Sarajevo, na […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Direkciji Tuzla, Dioničkog drušva BH Telecom Sarajevo, na […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 428280/21 Predmet: Monitoring i upravljanje kvalitetom mobilnih servisa shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije. I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da […]

Zamjena uređaja na lokacijama Mustafe Kamerića 6,9,11 i Trg Vilijema Šekspira 2

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 12.01.2022.godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 06-346626/21

Predmet nabavke: nabavka čelika i aluminijuma pri proizvodnji infrastrukture BS i ledobrana za antenski stub na RRSt Tušnica (Livno) Nabavka nije podjeljena na lotove. I. Komunikacija Lica […]

Zamjena uređaja na lokacijama Dobrinjske Bolnice 2, 7, Omladinskih Radnih Brigada 2 i Salke Lagumdžije 7

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 11.01.2022.godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga za […]

Usvajanje Kataloga Cloud usluga BH Telecoma verzija 10.0

Obavještavamo korisnike Hosting usluga da od 15.01.2022. počinje primjena „Kataloga Cloud usluga BH Telecoma“, verzija 10.0, iz kojeg se povlače sljedeće  dodatne funkcionalnosti: Povlačenje iz sadržaja ponude […]

Zamjena uređaja na lokacijama Salke Nazečića i Sulejmana Filipovića

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 10.01.2022.godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga za […]

J A V N I O G L A S

Za prijem pripravnika u radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove Dioničkog društva […]

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

I. Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi: LOT – 1 Rashodovani dijelovi za […]

Konfigurisanje link agregacije na uređaju Nokia MANDICI_1 (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 10.01.2022.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 423170/21 Predmet nabavke: „Zamjena EOL juniper SRX5800“ 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Jasmina Sandžaktarević, 033 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 424018/21 JS (4830) Predmet: Nabavka usluga mjerenja i ispitivanja električnih instalacija, gromobranskih i zaštitnih uzemljenja sa izdavanjem izvještaja o rezultatima ispitivanja, podijeljeno po lotovima kako […]

Zamjena pristupnih uređaja na lokacijama Avde Čuka 3,4 i Ejuba Ademovica 27

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 04.01.2022. godine, u terminu od 09:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga za korisnike […]

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos radnika na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove Dioničkog društva […]

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju bežičnih sistema protuprovale brenda AJAX i sistema video nadzora brenda DVC putem BH Telecoma (komisionar). Uz prijavu potrebno je […]

Izmjene Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma – BULK SMS i Mobilno oglašavanje

Obavještavamo korisnike da će se od 1. februara 2022. godine primjenjivati usvojene izmjene i dopune Cjenovnika BH Telecoma, koje se odnose na izmjenu cijena u Bulk SMS/MMS […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA,BROJ: 413451/21 – AZK (5097)

Broj nabavke: 413451/21 Predmet: Nabavka unapređenja UAM sistema BH Telecoma u skladu sa odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije. 1. Komunikacija Lica koja su […]

Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika BH Telecoma

UNAPREĐENJA BIZ IZBOR USLUGE  Obavještavamo korisnike da će se od 1.februara 2022. godine primjenjivati sljedeća unapređenja u ponudi BiZ izbor usluge: 50% niža cijena mjesečne naknade za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 423167/21 Predmet nabavke: Izrada elaborata za kontrolu stubova Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: 1. Geokonzalting doo Sarajevo 2. Aber Design doo […]

Zamjena pristupnih uređaja na lokacijama Nurije Pozderca 4,6 i Ejuba Ademovica

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 30.12.2021. godine, u terminu od 09:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga za korisnike […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke : 418601/21 SS 1082 Predmet nabavke: Nabavka radova i opreme sa ugradnjom tehničke zaštite ,sredstava i opreme u prodajnom mjestu KLOKOTNICA Nazivi ponuđača kojima se […]

Zamjena pristupnih uređaja ul. Emila Zole i Esada Pašalića

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 29.12.2021. godine, u terminu od 09:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga za korisnike […]

ISPRAVKA DIJELA JAVNOG OGLASA

I U tekstu Javnog oglasa za prijem u radni odnos u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo u Direkciji Brčko sa mjestom rada u Brčkom, na radnom mjestu […]

ISPRAVKA DIJELA JAVNOG OGLASA

I U tekstu Javnog oglasa za prijem u radni odnos u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo u Direkciji Brčko sa mjestom rada u Brčkom, na radnom mjestu […]

Zahtjevi za informacijama (RFI): Modularni data centar BH Telecoma

Rok za dostavu ponuda: 06.02.2022.g. (novi produženi rok: 28.02.2022.g.) Dokumenti kao odgovor na RFI  trebaju biti dostavljeni putem pošte u Hard Copy (1 primjerak), te u elektronskoj verziji […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 04-422948/21 Predmet nabavke: VoD storage kapacitivno proširenje 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Zehra Čorhodžić tel: […]

Izmjene i dopune Cjenovnika u okviru usluga Moja TV Videoteka i Pay-Per-View

Izmjene i dopune Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma se odnose na izmjene u okviru ponude usluga Moja TV Videoteka (VoD usluga) i Pay-Per-View […]

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju CPE opreme brenda FRITZ! putem BH Telecoma (komisionar). Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: Opšti uslovi a) Izvod […]

Zamjena pristupnih uređaja na lokaciji ul. Emila Zole

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 28.12.2021. godine, u terminu od 09:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga za korisnike […]

Zamjena pristupnih uređaja na lokaciji ul. Emila Zole

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 27.12.2021. godine, u terminu od 09:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga za korisnike […]

Obavijest o novom roku za dostavu ponuda za nabavku mašina i alata za montažu BS (LOT 1- LOT 2)

Ovim putem vas obavještavamo da je novi rok za dostavu ponuda 06.01.2022.godine do 14:00 sati na Protokol BH Telecoma d.d Sarajevo (ul. Franca Lehara br.7, 71 000 […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u u Sektoru za upravljanje ljudskim resursima i organizacijom u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima Dioničkog […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Direkciji Brčko, Dioničkog drušva BH Telecom Sarajevo, na […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Direkciji Brčko, Dioničkog drušva BH Telecom Sarajevo, na […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Telecom centru – Info prodajni pult Belamionix, Brčko, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 406074/21 Predmet nabavke: Nabavka građevinskih i montažnih radova za izgradnju PM Kozarac za potrebe BH Telecoma, na području entiteta republika Srpska 1. Komunikacija Lica […]

Obavještenje o prolongiranju roka

Poštovani, Vezano za nabavku mašina i alata za montažu BS (LOT 1- LOT 2), broj:413428/21, koja se provodi putem pozivnog postupka sa dodatnom objavom obavještenja o nabavci, […]

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos radnika na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom i […]

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju uređaja i opreme brenda Makita putem BH Telecoma (komisionar). Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: Opšti uslovi a) […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Direkciji Mostar, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radno mjesto: – 38. Tehničar, SSS – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 08.6.1.1. – 33 – 35948/21 Predmet nabavke: Nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom/servisiranjem dva splajsera. Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: 1. Niatel […]

Zamjena pristupnih uređaja na lokaciji ul. Emila Zole

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 22.12.2021. godine, u terminu od 09:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga za korisnike […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-400805/21

Predmet nabavke: Lož-ulje ekstra lahko (LUEL) za rad kotlovnica Nabavka je podijeljena na tri lota: Lot 1 – Područje Kantona Sarajevo Lot 2 – Područje rada Direkcije […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 413764/21 Predmet nabavke: Nabavka i ugradnja terminala za registraciju radnog vremena Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: 1. Middle point electronics doo […]

Prekid optičkog kabla Zenica – Puhovac kapaciteta 12 vl.

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 22.12.2021. godine., u terminu od 09:00 do 11:00 sati, dolaziti do prekida/otežanog rada servisa za korisnike […]

Zamjena Ericsson DSLAM uređaja Bukov Do (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 23.12.2021. godine, uperiodu od 09:00 do 13:00 sati, dolaziti do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

MojaTV za nove optičke mreže

BH Telecom produžuje promotivno-prodajnu akciju za korisnike koji u toku trajanja akcije podnesu zahtjev za multimedijalni MojaTV paket obuhvaćen akcijskom ponudom na područjima razvijenih optičkih mreža BH […]

Zamjena pristupnog uređaja na lokaciji MIMS Semizovac

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 20.12.2021. godine, u terminu od 09:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga za korisnike […]

Zamjena pristupnog uređaja na lokaciji BOSANKA Blažuj

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 20.12.2021. godine, u terminu od 09:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga za korisnike […]

JAVNI POZIV Ovlaštenim distributerima Sony PlayStation igraćih konzola

Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva ovlaštene distributere Sony PlayStation igraćih konzola da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisma namjere […]

JAVNI POZIV Ovlaštenim distributerima električnih skutera Segway i oneS

Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva ovlaštene distributere da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisma namjere kojim izjavljuje da može: […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 415380/21 Predmet nabavke: Nabavka građevinskih i drugih radova na redovnom održavanju pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva na području djelovanja Direkcije Bihać,prema LOT-ovima kako slijedi […]

JAVNI OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto 11a. Saradnik MVK, VŠS – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 5 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Broj nabavke: 02-416513/21 Predmet nabavke: Nabavka armirano betonskih nogara I. Komunikacija Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Kenan Cepić, tel: […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Odjeljenju za realizaciju investicija, Službe za realizaciju investicija Zenica, Sektora za upravljanje investicionim projektima u Izvršnoj direkciji za investicije Dioničkog […]

Zamjena mrežne karte na uređaju “Nokia” Mehmeda_Pase_Kukavice

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.12.2021. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

J A V N I O G L A S

Za prijem u radni odnos pripravnika radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove Dioničkog društva […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Direkciji za razvoj sistema upravljanja u Kabinetu generalnog direktora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na neodređeno vrijeme, uz probni rad […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Odjeljenju za knjigovodstvo materijala i stalnih sredstava, Službe za računovodstvo, Sektora za računovodstvo u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 416719/21 PREDMET NABAVKE: „Nabavka usluga održavanja dekorativnog bilja u i oko administrativno poslovnih objekata BH Telecoma na području Kantona Sarajevo“ Nazivi ponuđača kojima se upućuje […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 411122/21 JS (4830) Predmet: „Angažovanje radne snage za potrebe izvođenja radova na izgradnji OPM Podlugovi“ Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: 1. […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Direkciji Tuzla, Dioničkog drušva BH Telecom Sarajevo, na […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 06-410018/21

Predmet nabavke: Izrada ograda i nadstrešnica za TK-ormare na lokacijama FTTC Buzići – Visoko i FTTC Liješeva – Visoko za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo – R.D. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 413428/21 PREDMET NABAVKE: „Nabavka mašina i alata za montažu BS (LOT 1- LOT 2)“, podijeljena po lotovima, kako slijedi: LOT 1 – Nabavka i isporuka […]

Restart uređaja ASR920_PE_KLADANJ, ASR920_PE_MEHURICI

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15.12.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Restart uređaja ASR920_PE_PODGORANI, ASR920_PE_KRUSCICA

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.12.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Restart uređaja ASR920_PE_VRAPCICI, ASR920_PE_POLJE-BIJELA

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 09.12.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Restart uređaja ASR920_PE_CPOSTA, ASR920_PE_SKOKOVI

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 08.12.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Konfiguracija Voice karti na uređaju Šip DSLAM

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 08.12.2021. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 416522/21 NM Predmet nabavke :Impregnirani drveni stubovi Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-414052/21

Predmet nabavke: Nabavka isporuke i ugradnje UPS uređaja za TK Banja Luka Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavljenje ponude prema navodima iz tačke 7.Zahtjeva za […]

J A V N I O G L A S

Za prijem u radni odnos u Direkciji Zenica Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo u Odjeljenju za mjesne mreže, Službe za pristupne mreže i terminalnu opremu, Sektora za […]

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo objavljen dana 18.10.2021. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“, […]

Instalacije korektivnog patch-a na sistem CMM Sarajevo

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 07.12.2021. godine, u terminu od 01:00 do 06:00 sati, doći do kraćih prekida i smetnji u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 03-412244/21 Predmet nabavke: Usluge sistematskih pregleda za radnice BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka je podijeljena na lotove, kako slijedi: LOT 1 – Usluge sistematskih pregleda […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Broj nabavke : 411730/21 NM Predmet nabavke: Nabavka i ugradnja ampula sa nosačem za automatsko gašenje požara I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

Posebna ponuda za korisnike fiksne telefonske usluge

U periodu od 01.12.2021. godine do 29.01.2022. godine za sve korisnike fiksne telefonske usluge koji se odluče zadržati svoj pretplatnički status u BH Telecomu nudimo: benefite za […]

Održavanje opreme – otežan rad IPTV usluga

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 02.12.2021.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu IPTV usluga BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 06-411010/21

Predmet nabavke: nabavka čeličnog materijala za potrebe Sektora za proizvodnja ID za investicije za potrebe izrade sklopova kontejnera K3 Nabavka nije podjeljena na lotove. I. Komunikacija Lica […]

Izmjene i dopune usluge Korporativni pristup (M2M) BH Telecoma

Poštovani korisnici, Obavještavam Vas da će od  1. januara 2022. godine na snagu stupiti izmjene i dopune Priloga 6.6.4. Cjenovnika BH Telecoma – Specifični uslovi usluge Korporativni […]

Restart uređaja ASR920_PE_VELIKO-CAJNO, ASR920_PE_KOSEVSKO-BRDO

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 02.12.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Restart uređaja ASR920_PE_ZITARNICA, ASR920_PE_KAONIK

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 01.12.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Prekid optičkog kabla Zenica – Lokvine kapaciteta 8 vl.

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 01.12.2021. godine., u terminu od 09:00 do 16:00 sati, dolaziti do prekida/otežanog rada servisa za korisnike […]

J A V N I O G L A S

Za prijem u radni odnos u Direkciji Zenica Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo u Službi za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office), Sektora za plasman usluga i […]

Restart uređaja C6513_VSS_APOLJE

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 29.11.2021. godine., u terminu od 05:00 do 06:00 sati, dolaziti do kratkotrajnih prekida/otežanog rada IPTV servisa […]

Upgrade CMM Sarajevo na verziju 19.5.2.21

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 30.11.042021. godine, u terminu od 01:00 do 07:00 sati, doći do kraćih prekida i smetnji […]

J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos u Izvršnoj direkciji za investicije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnim mjestima kako slijedi: 1. 174a. Tehničar […]

Migracija linkova na uređaju ASR920_PE_TRAVNIK-FTTB

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 24.11.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 403141/21 Predmet: Nabavka robe čelični materijal i vijčana roba podijeljeno po lotovima, kako slijedi: LOT 1: Čelični materijal LOT 2: Vijčana roba Komunikacija Lica koja […]

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju sportske opreme brenda HEAD, BOLLE i AQUATRON Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: Opšti uslovi a) Izvod iz […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-406367/21

Predmet nabavke: Rezervni dijelovi za potrebe redovnog održavanja sistema energetike u BH Telecomu Nabavka nije podijeljena na lotove: Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavljanje ponude, shodno […]

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POSTUPKU NABAVKE PUTEM POZIVNOG POSTUPKA broj: 06-393849/21

Predmet nabavke: Izrada elaborata o geomehaničkim ispitivanjima tla, revizija glavnih projekata baznih stanica mobilne mreže, izrada urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju baznih stanica mobilne mreže i stručni nadzor […]

Obavijest o prolongiranju roka

Obavještavamo vas da se rok za dostavljanje ponuda u postupku nabavke potrošnog elektro i mašinskog materijala za potrebe energetike u BH Telecomu, LOT 1 i 2, broj: […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Odjeljenju za radio pristupnu mrežu Bihać, Službe za […]

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

Za prijem radnika na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Službi za pristupne mreže i terminalnu opremu, Sektora za tehničku podršku, […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Broj nabavke : 395336/21 Predmet nabavke: Nabavka radova za izgradnju kućnih instalacija na TK mrežama za potrebe BH Telecom – područje Bosansko Podrinjskog kantona I. Komunikacija Lica […]

Migracija IMS korisnika na IMS Zenica

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 23.11.2021. godine, u terminu od 00:00 do 03:00 sata, doći do smetnji u radu VoIP, IP […]

Prolongiranje roka za dostavu inicijalnih ponuda za nabavku broj: 392917/21

Vezano za nabavku tonera, fotokonduktora, tinti, print glava i ribona za štampače proizvođača Lexmark, Epson, Konica Minolta, HP i Canon, broj 392917/21 koja se provodi putem postupka […]

Restart uređaja ASR920_PE_HAN-BILA

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 18.11.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Restart uređaja ASR920_PE_SATOROVA-GOMILA1 i ASR920_PE_SATOROVA-GOMILA2

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 23.11.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 363470/21 NM Predmet nabavke: izvođenje građevinskih radova i usluga na izgradnji OSP Šturlić – Tržac na području Direkcije Bihać I. Komunikacija Lica koja su […]

PONIŠTAVA SE DIO JAVNOG OGLASA

za prijem radnika na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, u Službi za pristupne mreže i terminalnu opremu, Sektora za tehničku podršku, […]

Restart uređaja ASR920_PE_LASVA i ASR920_PE_TREBACKO-BRDO1

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 18.11.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Migracija linkova na uređaju ASR920_PE_TRAVNIK-FTTB

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 18.11.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Obavijest o prolongiranju roka

Obavještavamo vas da se rok za dostavljanje ponuda u postupku nabavke potrošnog elektro i mašinskog materijala za potrebe energetike u BH Telecomu, LOT 1 i 2, broj: […]

Obavijest o prolongiranju roka

Ovim putem Vas obavještavamo da se rok za dostavljanje ponuda u postupku nabavke sredstava/materijala za održavanje higijene, broj: 401255/21 DM prolongira do 15.11.2021. godine do 14h. Prolongiranje […]

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju ekosistema Huawei IdeaHub putem BH Telecoma (komisionar). Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: Opšti uslovi a) Izvod iz […]

Obavještenje o prolongiranju roka za dostavu inicijalnih ponuda za nabavku broj: 400836/21

Vezano za nabavku usluga tehničke podrške pri održavanju opreme, rješenja, sistema,licenci, HW, SW modula/funkcionalnosti, proizvođača Huawei (compute+storage), broj: 400836/21 koja se provodi putem pregovaračkog postupka s dodatnom […]

Izmjene i dopune u ponudi Cloud usluga BH Telecoma

Obavještavamo korisnike BH Telecom Cloud Computing usluga da će se od 15. novembra 2021. godine primjenjivati nova cijena za vCPU SQL Server Web resurs. Umjesto jedinične cijene […]

Zamjena pristupnog uređaja na lokaciji Kazina Bara

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na zamjeni uređaja, dana 11.11.2021. godine, u terminu od 09:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida/otežanog rada svih servisa/usluga za korisnike […]

Obavijest o prolongiranju roka

Obavještavamo vas da se rok za dostavljanje ponuda u postupku nabavke motornih vozila (LOT 1-4), pokrenut putem javnog nadmetanja, broj: 387277/21, prolongira do 19.11.2021. do 14h, a […]

Odobrenje za radove na uređaju Nokia Tarcin 2

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 11.11.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

SW upgrade Huawei uređaja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 10.11.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa BH […]

Migracija linkova na ASAv Firewall

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 10.11.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu VOiP usluga BH […]

Upgrade uređaja C6513_VSS_APOLJE

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.11.2021.godine, u terminu od 04:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu IPTV usluga BH […]

Migracija linkova na uređaju ASR920_PE_TRAVNIK-FTTB

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 11.11.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

SW upgrade Huawei uređaja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 09.11.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 397805/21 JS (4830) Predmet: „Openshift licence“ Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: 1. QSS d.o.o. Sarajevo 2. Verso d.o.o. Sarajevo 3. Asbis […]

Migracija ACE-VSS-2/IPTV_DNS LB

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 08.11.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći dokraćih smetnji u radu IPTV usluge BH […]

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

I. Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi: LOT – 1 rashodovana računarska/informatička oprema […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 390753/21 Predmet nabavke: “Nabavka elektromaterijala i opreme” 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Jasmina Sandžaktarević; tel: […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Broj nabavke : 398378/21 Predmet nabavke: Nabavka izrade akta o procjeni rizika I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 401255/21 PREDMET NABAVKE: Nabavka sredstava/materijala za održavanje higijene I. KOMUNIKACIJA Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Dalila Mujarić, […]

Restart uređaja ASR920_PE_GRACANICA-JUG i ASR920_PE_DOBRINJA-C5

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 11.11.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Restart uređaja ASR920_PE_BRIJESCE

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 04.11.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Montaža FTTC Jemanlići (RD Travnik)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju, dana 04.11.2021.godine, u terminu od 10:00 do 16:00 sati doći do prekida i smetnji u radu servisa BH […]

SW upgrade Huawei uređaja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 03.11.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa BH […]

Prekid servisa za WLAN host korisnike

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 03.11.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu servisa WLAN host. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 06-393849/21

Predmet nabavke: Izrada elaborata o geomehaničkim ispitivanjima tla, revizija glavnih projekata baznih stanica mobilne mreže, izrada urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju baznih stanica mobilne mreže i stručni nadzor nad […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA,BROJ: 400836/21 – AZK (5097)

Broj nabavke: 400836/21 Predmet: Nabavka usluga tehničke podrške pri održavanju opreme, rješenja, sistema,licenci, HW, SW modula/funkcionalnosti, proizvođača Huawei (compute+storage) u skladu sa odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne […]

JAVNI POZIV

Ovlaštenim distributerima električnih skutera Segway i oneS Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva ovlaštene distributere da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom […]

JAVNI POZIV

Ovlaštenim distributerima uređaja proizvođača Apple Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva Apple ovlaštene distributere da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem […]

JAVNI POZIV

ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača Samsung, Alcatel, CAT, Huawei, Nokia, ZTE, Honor, Realme i OnePlus Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj […]

JAVNI POZIV

Ovlaštenim distributerima uređaja proizvođača Xiaomi Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva Xiaomi ovlaštene distributere da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem […]

JAVNI POZIV

ovlaštenim distributerima tablet uređaja Lenovo Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisama […]

JAVNI POZIV

Ovlaštenim distributerima eko sistema proizvoda proizvođača Xiaomi Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva Xiaomi ovlaštene distributere da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Broj nabavke : 401332/21 Predmet nabavke: Nabavka usluga uređenja kancelarijskog prostora u poslovnoj zgradi BH Telecom-a, Zmaja od Bosne 88 I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da […]

Restart uređaja ASR920_PE_SAPNA

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 04.11.2021.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Izmjene i dopune u okviru ponude Moja TV videoteke

Izmjene ponude usluge za Moja TV podrazumijeva uvođenje mogućnosti jednokratnog iznajmljivanja paketa sadržaja (više različitih sadržaja, serija ili epizoda istog sadržaja), za razliku od trenutnog koncepta ponude […]

SW upgrade Huawei uređaja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 02.11.2021. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, dolaziti do smetnji u radu servisa BH […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika na radno mjesto 25. Šalterski radnik, SSS – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, u […]

J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos u Izvršnoj direkciji za investicije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnim mjestima kako slijedi: 1) 54. Tehničar, […]

PONIŠTAVA SE DIO JAVNOG OGLASA

Objavljenog dana 18.06.2021. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ na radnim mjestima, kako slijedi: · 253. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za video sadržaje, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 397736/21 Predmet nabavke: Upgrade E-learning platforme BH Telecom-a shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije. I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da […]