Pregled arhive obavještenja

  • Sve obavijesti
  • Obavještenja
  • Servisne informacije
  • Javni pozivi
  • Javni oglasi za posao
  • Nabavke
  • Generalna direkcija
  • Sarajevo

Smetnje u radu servisa mobilnog interneta – Sarajevo

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 07.12. i 12.12.2023. godine, u terminima od 00:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 363264/23 Predmet nabavke: Projektna dokumentacija i elaborat za poslovnu zgradu BH Telecoma-a u Bihaću. I   Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

Obavijest o izmjeni Cjenovnika usluga BH Telecoma

Izmjene u dijelu koji se odnosi na usluge Bulk SMS i Mobilno oglašavanje U skladu sa cjenovnom strategijom SMS terminacije za 2024.godinu i povećanjem veleprodajne cijene terminacije […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke 111423/23-EA Predmet nabavke  Nabavka usluga periodičnog pregleda i servisa sigurnosnih elektrohemijskih uređaja SBO 104 u sigurnosnim koferima za prijenos novca I   Komunikacija  Lica koja su […]

Obavijest za korisnike – izlaz mobilnih priključaka iz Toptim grupe

Obavještavamo korisnike da od 1. decembra 2023. godine, priključci koji su sa mojM paketa uključeni u Toptim grupu, i pri tome u Toptimu nisu pod obaveznim ugovorom […]

Izlaz mobilnih priključaka iz Toptim grupe

Obavještavamo korisnike da, od 1. decembra 2023. godine, priključci koji su sa mojM paketa uključeni u Toptim grupu, i pri tome u Toptimu nisu pod obaveznim ugovorom […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-113548/23

Predmet nabavke: Rezervni dijelovi za potrebe redovnog održavanja sistema energetike u BH Telecomu Nabavka nije podijeljena na lotove. I   Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju […]

Kraće smetnje u radu servisa BH Telecoma

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 30.11.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 106496/23 MK  PREDMET NABAVKE  Nabavka usluge periodični pregled, kontrolno ispitivanje i servis opreme za gašenje požara u BH Telecomu LOT (1-7), kako slijedi: LOT 1 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Broj nabavke: 03-113300/23 CK Predmet nabavke: Isporuka i montaža aluminijskih prozora za poslovnu zgradu u ulici Franca Lehara 7, Sarajevo I   Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 116222/23 Predmet nabavke: Nabavka motornog goriva za vozila regionalne direkcije Brčko I   KOMUNIKACIJA  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 120771/23  Predmet nabavke: Usluge podrške održavanja elektroenergetskih priključaka i instalacija u vlasništvu BH Telecom-a i to po lotovima: LOT 1: Usluge podrške održavanja elektroenergetskih priključaka […]

Smetnje u radu servisa mobilnog interneta- Zenica

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 28.11.2023. godine, u terminu od 01:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa mobilnog interneta. […]

Kraće smetnje u radu servisa BH Telecoma

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 23.11.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

Smetnje u radu servisa mobilnog interneta- Zenica

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 23.11.2023. godine, u terminu od 01:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa mobilnog interneta. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Broj nabavke: 113200/23 Predmet nabavke: Nabavka usluga održavanja fiskalnih uređaja, usluge dodatne fiskalizacije i defiskalizacije fiskalnih printera na području FBiH. I     Komunikacija  Lica koja su ovlaštena […]

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP PROSTORA/BIFEA U SVRHU USLUGE POSLUŽIVANJA HLADNIH I TOPLIH NAPITAKA

Predmet javnog poziva  Predmet javnog poziva je prikupljanje ponuda za zakup prostora/bifea u svrhu usluge posluživanja hladnih i toplih napitaka u poslovnoj zgradi BH Telecoma,  ulica Bulevar […]

Javni poziv

Javni poziv za dostavu terminalne opreme radi provjere usaglašenosti sa BH Telecom xDSL/FTTH/BRAS/IPTV/VoIP/ACS sistemima BH Telecom započinje novi ciklus provjere usaglašenosti terminalne opreme sa BH Telecom xDSL/FTTH/BRAS/IPTV/VoIP/ACS […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 85657/23 Predmet nabavke: Multiservisni IP switch-evi  1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Jasmina Sandžaktarević Bunić, 033 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 07-118380/23  Predmet nabavke: Nabavka usluga održavanja štampača I optimizacija sistema štampe I produkcije dokumenata I     Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 115720/23 Predmet nabavke: Nabavka elektronskog programskog vodiča za uslugu Moja TV I     Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a […]

OBAVIJEST O ODGODI ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POZIVU ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ 04-92448/23

Vezano za postupak nabavke radova na izgradnji modularnog data centra (MDC) BH Telecoma d.d. Sarajevo u Sarajevu, Opština Novi Grad sa pratećim uslugama projektovanja i pribavljanja potrebnih […]

Smetnje u radu mobilnog interneta servisa BH Telecoma

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 21.11.2023. godine, u terminu od 00:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu mobilnog interneta servisa […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.11.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15.11.2023. godine, u terminu od 09:00 do 12:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na izmještanju kabla, dana 14.11.2023. godine, u terminu od 10:30 do 11:00 sati, moguće smetnje u radu servisa BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 108555/23 Predmet nabavke: Zamjena razvodnih tabli, prekidača i rasvjete u objektu TKC Dolac Malta I    Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-108493/23

Predmet nabavke: Elektromaterijal za potrebe održavanja objekata Nabavka nije podijeljena na lotove.  I  Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 9436/23 Predmet nabavke: Nabavka građevinskih radova za izgradnju pristupne mreže PM FTTH Goražde Host KP 4 – KP 8, za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo, […]

Adtran Upgrade

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 09.11.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 24556/23 JS (4830) Predmet nabavke: „Izvođenje građevinskih radova na BS Ustibar, Rudo“ I   Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a […]

Prekid saobraćaja na OSP-u Gradačac – Džakule 48vl. i na optičkom privodu za ATC Kerep

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 09.11.2023. godine, u terminu od 10:00 do 13:00 sati, doći do smetnji u radu usluga govora, […]

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

I. Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi: LOT – 1 Teretno motorno vozilo […]

Obavijest za korisnike

BH Telecom od 1. decembra 2023. godine iz ponude povlači dosadašnje postpaid pakete (Moj M, NoLimit, topPhone, Posebni…) i data paketa (mNet mFlat, mInternet…). Korisnici ovih pakete […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma na području Simin Han (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na unaprjeđenju sistema, dana 02.11.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

Obavijest za korisnike – od 1. novembra novi Katalog Cloud usluga

Od  1. novembra 2023. godine u primjeni je novi Katalog Cloud usluga BH Telecoma verzija 12. BH Telecom u novom Katalogu Cloud usluga svojim korisnicima omogućava korištenje […]

Moguće smetnje u radu mobilnog interneta

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 26.10.2023. godine, u terminu od 01:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu mobilnog interneta servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 39185/23 NM Predmet nabavke: Nabavka Građevinski radovi na izgradnji pristupne mreže PM FTTH Konjic – naselje Trg Državnosti, za potrebe BH Telecom d.d. Sarajevo, […]

Obavještenje o nastavljanju postupka nabavke

Poštovani, Obavještavamo Vas da se nastavlja postupak nabavke usluga održavanja dekorativnog bilja u i oko administrativno poslovnih objekata BH Telecoma na području Kantona Sarajevo br 79931/23 NM. […]

JAVNI POZIV

Ovlaštenim distributerima punjača za mobilne uređaje proizvođača Apple, Samsung i Xiaomi Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva  ovlaštene distributere punjača za mobilne uređaje proizvođača Apple, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke 102971/23-EA Predmet nabavke  Nabavka usluge demontaže postojećih portala, te isporuke i montaže novih aluminijskih prozora I  Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 100649/23 Predmet nabavke: Nabavka motornog goriva za vozila regionalne direkcije Brčko   I KOMUNIKACIJA  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke: Čelični materijal za potrebe Sektora za upravljanje investicionim projektima i izgradnju radio dijela mobilne mreže Izvršne direkcije za investicije Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da […]

OBAVIJEST DIONIČARIMA BH TELECOM-a O NEUSVAJANJU OBRAČUNA I ISPLATE DIVIDENDE ZA 2022. GODINU PUTEM REGISTRA VRIJEDNOSNIH PAPIRA U F BiH

Na 77. (redovnoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, održanoj dana 09.10.2023. godine, donesena je Odluka o neusvajanju obračuna i isplate dividende za 2022. godinu putem Registra […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 102658/23 Predmet nabavke: Nabavka usluga fizičke zaštite i usluga intervencije u objektima/prostorima BH Telecoma na području: LOT 1 – Direkcije Tuzla LOT 2 – Direkcije […]

Upgrade HW_Zivinice (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 11.10.2023. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-97085/23

Predmet nabavke: Usluge redovnog održavanja, opravke i šlepanja neispravnih vozila iz proizvodnog programa ŠKODA i SEAT za Direkciju Bihać BH Telecoma d.d. Sarajevo Nabavka je podijeljena na dva […]

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa

S ciljem istraživanja tržišta i utvrđivanja potencijalnih ponuđača (dobavljača) za oglašavanje BH Telecoma na OOH i indoor backlight površinama u javnom gradskom prevozu u 2024. i 2025. […]

OBAVJEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA NABAVKE PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ 79931/23 NM

PREDMET NABAVKE: „Nabavka usluga održavanja dekorativnog bilja u i oko administrativno poslovnih objekata BH Telecoma na području Kantona Sarajevo“ I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ: 05-427101/23

PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osobe: Kenan Cepić / Azra Softić Adresa direkcije : Franca Lehara br.7 Poštanski broj: 71000 Grad : Sarajevo […]

JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM PONUĐAČIMA ZA PRIJAVU NA LISTU KVALIFIKOVANIH PONUĐAČA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM D.D. SARAJEVO

U skladu sa članom 84. Pravilnika o nabavkama dioničkog društva BH Telecom Sarajevo objavljuje javni poziv za uvrštavanje zainteresiranih ponuđača na listu kvalifikovanih ponuđača Društva.              Grupa […]

JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM PONUĐAČIMA ZA PRIJAVU NA LISTU KVALIFIKOVANIH PONUĐAČA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM D.D. SARAJEVO

U skladu sa članom 66. Pravilnika o nabavkama, BH Telecom d.d. Sarajevo objavljuje javni poziv za uvrštavanje zainteresiranih ponuđača na listu kvalifikovanih ponuđača Društva po grupama predmeta […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 41468/23 Predmet nabavke: Ripiteri za RAN mrežu – Piko SOHO Ripiteri   I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 62952/23 Predmet nabavke: Građevinski radovi za izgradnju pristupne mreže PM FTTH Konjic – naselje Varda, za potrebe BH Telecom dd Sarajevo, a na području Direkcije […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma na područu Živinica (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 09.10.2023. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Moguće smetnje u radu servisa BH Telecoma na području naselja Donja Bioča (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 04.10.2023. godine, u terminu od 09:00 do 14:00 sati, moguće smetnje u radu servisa BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 03-94252/23 Predmet nabavke: Lož-ulje ekstra lahko (LUEL) za rad kotlovnica Nabavka je podijeljena na tri lota: Lot 1 – Područje Kantona Sarajevo Lot 2 – […]

Smetnje u radu servisa mobilnog interneta

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 05.10.2023. godine, u terminu od 01:00 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu servisa mobilnog interneta. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 57103/23 Predmet nabavke: Specijalni pribor-dronovi i dvogledi   I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Samir Selmanović, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 91958/23 Predmet nabavke: Usluge podrške održavanja elektroenergetskih priključaka i instalacija u vlasništvu BH Telecom-a i to po lotovima: LOT 1: Usluge podrške održavanja elektroenergetskih priključaka […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma na području naselja Donja Bioča (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 03.10.2023. godine, u terminu od 09:00 do 14:00 sati, moguće smetnje u radu servisa BH Telecoma […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ: 92695/23 NM

I USLUGE PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba Namik Merzić, Amina Zekić   Adresa direkcije: ul. Franca Lehara 7 Poštanski broj: 71000   […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 93702/23 Predmet nabavke: Nabavka sredstava/materijala za održavanje higijene   1. Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Samir […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 85873/23 Predmet nabavke: „Nabavka usluga uređenja kancelarijskog prostora u objektu BH Telecoma, TKC Dolac Malta – objekat Mreža, ulica Zmaja od Bosne 88“ 1. Komunikacija […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 93014/23 Predmet nabavke: Nabavka motornog goriva za građevinsku mehanizaciju: a. Dizel gorivo BAS EN 590 10 ppm b. Premium bezolovni benzin 95 BAS EN 228 […]

JAVNI POZIV

za prijavu prisustva prezentaciji ponude BH Telecoma, povodom planirane produkcije video, audio i pratećih promotivnih komunikacijskih materijala BH Telecom planira produkciju audio i video promotivnih komunikacijskih materijala. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 89523/23 Predmet nabavke: Proširenje OTT/WebTV encoding kapaciteta 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Muzafer Kapetan, 033 […]

OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU KRAJNJEG ROKA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 81849/23

Predmet nabavke: Usluge tehničke podrške pri održavanju TK opreme proizvođača Oracle-Oracle Communications (STP, PIC i SBC) U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave […]

Moguće smetnje u radu servisa mobilnog interneta

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 29.09.2023. godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu servisa mobilnog interneta. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

PREDMET NABAVKE: „Nabavka usluga održavanja dekorativnog bilja u i oko administrativno poslovnih objekata BH Telecoma na području Kantona Sarajevo“ I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 78189/23 Predmet nabavke: Nabavka usluge servisa sredstava i opreme tehničke zaštite, te periodičnog pregleda ispravnosti sistema videonadzora, vatrodojave i protivprovale. Komunikacija  Lica koja su ovlaštena […]

VoLTE – usluga za superioran kvalitet govorne komunikacije putem 4G mreže i brojne nove komunikacijske mogućnosti!

Obavijest o početku komercijanog pružanja VoLTE usluge u mobilnoj mreži BH Telecoma! Od 23.9.2023. godine BH Telecom počinje sa komercijalnim pružanjem VoLTE usluge, nakon završetka testnog perioda […]

Zamjena postojećeg RR sistema prenosa u RD Zenica

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 20.09.2023. godine, u terminu od 09:00 do 13:00 sati, moguće smetnje u radu servisa BH Telecoma […]

Rekonfiguracija uređaja Adtran Bascarsija-DSLAM

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 19.09.2023. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 83862/23 Predmet nabavke: nabavka usluge izrade Procjene ugroženosti i Elaborata o zaštiti za objekte/prostore Direkcije Bihać    I    Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da […]

Smetnje u radu servisa mobilnog interneta

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15.09.2023. godine, u terminu od 06:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa mobilnog interneta. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 91117/23 Predmet nabavke: Potrošni elektro i mašinski material za potrebe energetike u BH Telecom-u prema lotovima:  LOT 1 Potrošni elektro materijal za potrebe energetike u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 87691/23 Predmet nabavke: Razvodni ormari i svjetiljke za noćno obilježavanje, za potrebe montaže baznih stanica, po lot-ovima: Lot 1 Razvodni ormari Lot 2 Svjetiljke za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke Nabavka reklamnog materijala LOT 1 – LOT 18 I   Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Emina Arapović, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 87039/23 NM Predmet nabavke :Angažovanje radne snage za potrebe BH Telecoma dd Sarajevo Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji I    Komunikacija Lica koja su ovlaštena […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Predmet nabavke: Zahtjev za nabavku usluge zamjene dotrajalih ljevanih željeznih cijevi u garaži objekta BH Telecom-a Potencijalni ponuđači kojima se dostavlja poziv i tenderska dokumentacija : Lica […]

Upgrade cMG Zenica sa verzije 12R15 na 22.8.R14

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 13.09.2023. godine, u terminu od 01:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa mobilnog interneta. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Nabavka usluga servisiranja i atestiranja kotlova i gorionika u objektima BH Telecom-a za 2024-2025 godinu Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ 04-92448/23

Broj nabavke: 04-92448/23 Predmet nabavke: Predmet nabavke su radovi na izgradnji modularnog data centra (MDC) BH Telecoma d.d. Sarajevo u Sarajevu, Opština Novi Grad sa pratećim uslugama […]

OBAVJEŠTENJE – NABAVKA 83400/23-EA

Prolongiranje roka za dostavu inicijalne ponude Ovim putem Vas obavještavamo da se na osnovu pismenog zahtjeva jednog od potencijalnih ponuđača, krajnji rok za dostavu inicijalne ponude za […]

Kraće smetnje u radu servisa BH Telecoma na područjima RD Bihać, RD Mostar, RD Sarajevo, RD Travnik, RD Tuzla i RD Zenica

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 10.08.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

PONIŠTAVA JAVNI OGLAS

za prijem pripravnika u radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju do 12 mjeseci, na radno mjesto, kako slijedi: 233. Junior Telecom engineer, VSS […]

Smetnje u radu servisa mobilnog interneta 6.9.2023

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 06.09.2023. godine, u terminu od 06:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa mobilnog interneta. […]

Smetnje u radu servisa mobilnog interneta 6.9. i 7.9.2023

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 06.09.i 07.09.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu servisa mobilnog […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 72078/23 Predmet nabavke: Nabavka usluge prenosa i prevoza gotovog novca na području: LOT 1 – Prodajna mjesta na područiju FBiH LOT 2 – Prodajna mjesta […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 85029/23 Predmet nabavke: Nabavka hardverske opreme za potrebe informacionog sistema BH Telecoma, podijeljena na lotove kako slijedi:  LOT 1: Računari LOT 2: Prijenosni računari LOT […]

Niže cijene mobilnog interneta u roamingu od 5. septembra

Obavještavamo korisnike mobilnih usluga da će BH Telecom od 5. septembra ove godine primjenjivati NIŽE CIJENE mobilnog interneta u roamingu u evropskim zemljama koje pripadaju Zoni 2, […]

Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika BH Telecoma u ponudi usluga xDSL pristupa Internet mreži – netFlat i Internet-povremeno paketa

Od 1. oktobra 2023. godine BH Telecom u ponudu uvodi potpuno nove netFlat pakete za pristup internetu s većim brzinama Nova, bolja netFlat ponuda korisnicima donosi četiri […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 84422/23 NM  Predmet nabavke :Službene uniforme za radnike fizičke i tehničke zaštite Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji   I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da […]

Smetnje u radu servisa mobilne mreže – mCommerce platforma

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 01.09.2023. godine, u terminu od 00:00 do 03:00 sati, moguće smetnje u radu servisa mobilne mreže. […]

Smetnje u radu servisa mobilnog interneta 31.08.2023. godine

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 31.08.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu servisa mobilnog interneta. […]

Obavijest za korisnike HBO kanala (HBO Premium paket, HBO paket i Cinemax paket)

Izmjene i dopune Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma – Multimedijalni paketi/usluge Obavještavamo korisnike da se od 1. septembra 2023. godine ukida korištenje besplatnog […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ 83400/23-EA

Broj nabavke: 83400/23-EA Predmet nabavke: NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA SAP LICENCI U skladu sa ovim Obavještenjem pozivaju se svi zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno  odredbama Poziva za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 34466/23

Broj nabavke: 34466/23 Predmet nabavke: Usluge traganja i snimanja katastra podzemnih instalacija i izrade izvedbeno tehničke dokumentacije na pristupnim mrežama BH Telecoma u BiH U skladu sa […]

Smetnje u radu servisa mobilnog interneta

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 29.08.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu servisa mobilnog interneta. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 61129/22  Predmet nabavke: nabavka usluga fizičke zaštite i usluga intervencije LOT 1 – Generalna direkcija i Direkcija Sarajevo LOT 2 – Direkcija Tuzla LOT 3 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 75029/23

Predmet nabavke: „Izgradnja fotonaponskog sistema na krovu objekta BH Telecom-a TKC Bihać“ U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno  odredbama Poziva […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 77006/23

Predmet nabavke: 10/100G linijske kartice i PTP licence U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno  odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 79492/23 Predmet nabavke: nabavka robe–čelični materijal za potrebe Sektora za upravljanje investicionim projektima i izgradnju radio dijela mobilne mreže ID za investicije, za potrebe izrade […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 81849/23

Predmet nabavke: Usluge tehničke podrške pri održavanju TK opreme proizvođača Oracle-Oracle Communications (STP, PIC i SBC)  U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 73637/23 Predmet nabavke: Procjena ugroženosti i Elaborata o zaštiti za objekte/prostore Direkcije Tuzla      1.Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU KRAJNJEG ROKA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 56568/23

Predmet nabavke: Nadogradnja GIS sistema BH Telecom-a shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije. Komunikacija Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 75993/23 Predmet nabavke: Proširenje kapciteta privatne računarske mreže Informacionog Sistema BH Telecom  Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 77344/23 Predmet nabavke: „Zamjena EOL Juniper SRX5600 – DR site“      1.Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa […]

OOBAVJEŠTENJE O SKRAĆENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU NABAVKE SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 62716/23 JS (4830) Predmet nabavke: Nabavka roba i usluga: “SD WAN platforma”  Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa […]

Adtran Upgrade

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 10.08.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

Rješavanje problema visoke zauzetosti memorije na paps pločicama (2G/3G) cMM Sarajevo

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 08.08./09.08.2023. godine , u terminu od 22:00 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu mobilniog […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos radnika u Službi za digitalne servise i aplikacije, Direkcije za servise u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 73056/23 Predmet nabavke: Nabavka usluga sistematskih pregleda za radnice Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo prema LOT-ovima kako slijedi:   LOT 1 – Nabavka usluga sistematskih pregleda […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 66553/23 Predmet nabavke: Oprema za ličnu zaštitu za radnike koji rade u nepovoljnim mikroklimatskim    uslovima na otvorenom     I Komunikacija Lica koja su ovlaštena […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 73360/23 NM Predmet nabavke: Nabavka plastičnih kablovskih okana   I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: […]

OBAVIJEST

Obavještavaju se kandidati koji su se prijavili na javne oglase za prijem u radni odnos u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo objavljene na našoj web stranici i […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 72528/23 Predmet nabavke: Usluge sistematskih pregleda i posebnih pregleda za radnike Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, podijeljeno po lotovima kako slijedi:  LOT 1 – Područje […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 71481/23

Broj nabavke: 71481/23  Predmet nabavke: „Produženje Cloud licenci za aplikativno rješenje za planiranje, budžetiranje i izvještavanje“  U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Broj nabavke: 69364/23 Predmet nabavke: Zamjena razvodnih tabli, prekidača i rasvjete u objektu TKC Dolac Malta I    Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

Radovi na upgrade-u Adtran uređaja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 03.08.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

Obavijest za korisnike – Povlačenje iz ponude dodatne usluge Moja sekretarica

Usluga Moja sekretarica, koja omogućava primanje i čuvanje govornih poruka za korisnike fiksnih telefonskih priključaka BH Telecoma (pravna i fizička lica), korisnike integrisane ponude Top Tim, Moja […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Broj nabavke: 73762/23 Predmet nabavke: Nabavka usluge demontaže postojećih portala, te isporuku i montažu novih aluminijskih prozora I   Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Broj nabavke: 64146/23 Predmet nabavke: Nabavka usluge “Izrada procjene ugroženosti i Elaborat o zaštiti  za objekte/prostore Direkcije Travnik I    Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-70094/23

Predmet nabavke: Radne kancelarijske stolice za lokaciju BH Telecoma u Sarajevu  I   Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Amina […]

Adtran Upgrade

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 27.07.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

Instalacija patch-a na IVR platformi

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 25.07.2023. godine, u terminu od 06:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu IVR servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ – 62716/23 JS (4830)

Predmet nabavke: Nabavka roba i usluga: “SD WAN platforma” U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne […]

OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU KRAJNJEG ROKA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU broj: 44889/22

Broj nabavke: 44889/23 Predmet nabavke: Proširenje i zamjena sistema klimatizacije LOT 1: Nabavka rashladnih sistema: Inverter Split sistem i Free Cooling sa upravljačkom jedinicom LOT 2: Nabavka […]

Smetnje u radu mobilnog interneta BH Telecoma

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 19.07./20.07.2023. godine , u terminu od 22:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu mobilniog […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 20.07.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 63730/23

 Predmet nabavke: „Pasivni ormari velikog kapaciteta za vanjsku i unutrašnju montažu na FTTH mrežama“  U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno […]

Proširenje cMG Zenica

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.07.2023. godine, u terminu od 22:00 do 00:00 sati, moguće smetnje u radu mobilniog interneta BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 56568/23

Predmet nabavke: Nadogradnja GIS sistema BH Telecom-a.  U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno  odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i […]

Adtran Upgrade

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 13.07.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ 62849/23-EA

Predmet nabavke  NABAVKA SISTEMA ZA IZDAVANJE DIGITALNIH CERTIFIKATA CA U skladu sa ovim Obavještenjem pozivaju se svi zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno  odredbama Poziva za dostavljanje […]

OBAVJEŠTENJE – NABAVKA 49187/23-EA

Prolongiranje roka za dostavu inicijalne ponude Na osnovu pismenog zahtjeva jednog od potencijalnih ponuđača, ovim putem Vas obavještavamo da se krajnji rok za dostavu inicijalne ponude za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 64151/23 Predmet nabavke: Nabavka usluga održavanja vozila iz proizvodnog programa FORD:  LOT1-Direkcija Tuzla LOT2-Ostale organizacione jedinice BH Telecom-a     I Komunikacija Lica koja su ovlaštena […]

Sanacija optičkog kabla RSS Šerići-BS Šerići (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 11.07.2023. godine, u terminu od 08:30 do 12:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 66252/23  Predmet nabavke: Održavanje, opravka i šlepanje neispravnih vozila iz proizvodnog programa Isuzu, Nissan, Mercedes, Fiat, Iveco, Renault, Audi, Toyota po lotovima: Lot 1 Vozila […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 64870/23  Predmet nabavke: Održavanje, opravka i šlepanje neispravnih vozila iz proizvodnog programa DACIA i REANULT za: Lot 1 Direkcija Zenica Lot 2 Direkcija Travnik i […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 57103/23 Predmet nabavke: Specijalni pribor-dronovi i dvogledi 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Samir Selmanović, tel:+387 […]

Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika usluga BH Telecoma – Unapređenje u ponudi usluga za poslovne korisnike

Obavještavamo korisnike da se od 10. jula 2023. godine omogućava uključenje Bmail usluge u Biz izbor. Aktivacijom Bmail usluge ostvaruje se pravo na korištenje e-mail adrese sa […]

Odobrenje za radove – offload cMM Zenica i cMG Zenica

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 04.07.2023. godine, u terminu od 22:00 do 00:00 sati, moguće smetnje u radu mobilniog interneta BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 59188/23 Predmet nabavke: Nastavak radova na izgradnji poslovne zgrade direkcije Bihać sa djelomičnom rekonstrukcijom postojećeg objekta Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 61432/23 Predmet nabavke: Održavanja higijene/čistoće u objektima BH Telecoma Lot 1 Kanton Sarajevo Lot 2 Direkcija Zenica Lot 3 Direkcija Tuzla Lot 4 Direkcija Bihać […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 41153/23 NM Predmet nabavke :Službene uniforme za radnike fizičke i tehničke zaštite Sve detaljno prema tenderskoj dokumentaciji I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode […]

OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU KRAJNJEG ROKA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU broj: 10592/23

Predmet nabavke: Građevinski i montažni radovi i usluge za izgradnju PM FTTH Kozarac, za potrebe BH Telecom d.d. Sarajevo shodno odredbama Tenderske dokumentacije. Komunikacija Lice/Lica koje/a je/su […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 55948/23 NM Predmet nabavke: Nabavka usluga čišćenja dimnjaka, dimovoda i dimovodne strane kotla u objektima BH Telecom-a za 2024 i 2025   I. Komunikacija […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 57091/23 Predmet nabavke: Antene, DAS pribor i instalacioni material za RAN mrežu, po lot-ovima: Lot 1 Panel XPol antene Lot 2 Indoor antene, DAS pribor […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 03-62106/23 Predmet nabavke: Usluge redovnog održavanja, opravke i šlepanja neispravnih vozila iz proizvodnog programa ŠKODA Nabavka je podijeljena na šest lotova: Lot 1: Generalna Direkcija […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 03-59397/23 Predmet nabavke: Usluge redovnog održavanja, opravke i šlepanja neispravnih vozila iz proizvodnog  programa SEAT Nabavka je podijeljena na sedam lotova: Lot 1: Generalna Direkcija […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 58545/23  Predmet nabavke: korisnički uređaji (CPE) za pristupne mreže-analogni telefoni Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Samir […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke:49695/23 Predmet nabavke: nabavka motornog goriva ( lot 1 – 23 ) LOT 1.   Motorno gorivo za vozila Generalne Direkcije i Direkcije Sarajevo BH Telecoma d.d. […]

JAVNI POZIV Ovlaštenim distributerima pametnih satova Apple, Samsung, Xiaomi, Garmin i Amazfit

Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva  ovlaštene distributere pametnih satova Apple, Samsung, Xiaomi, Garmin i Amazfit da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 04-58966/23 Predmet nabavke: USLUGE REDOVNOG ODRŽAVANJA DWDM OPREME BH TELECOMA D.D. SARAJEVO INSTALIRANE U SRBIJI I MAĐARSKOJ PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVLJIVANJEM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI […]

Kapacitivno proširenje na cMG Zenica

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 22.06.2023. godine, u terminu od 01:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu mobilniog interneta servisa […]

PONIŠTAVA DIO JAVNOG OGLASA

za prijem pripravnika u radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju do 12 mjeseci, na radno mjesto, kako slijedi: 215. Stručni saradnik, VSS – […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 58412/23 NM Predmet nabavke: Nabavka AB nogara za drvene stubove   I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 46430/23 Predmet nabavke: Licence za postojeće IBM Security Guardium rješenje, uz podršku proizvođača softvera, kao i usluge redovnog održavanja   I Komunikacija  Lica koja su […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke Nabavka građevinskih i montažnih radova i usluga za izgradnju PM FTTH kozarac, za potrebe BH Telecom d.d. Sarajevo   I Komunikacija Lica koja su ovlaštena […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 57962/23 JS (4830) Predmet nabavke: „Nabavka usluga uređenja i održavanja zelenih površina oko objekta ATC Vogošća“ I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju […]

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

I. Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi:   LOT – 1 Afalni materijal – […]

Konfigurisanje link agregacije na uređaju GAZIN_HAN_2 (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15.06.2023. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Konfigurisanje link agregacije na uređaju SLAVINOVICI_3 (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15.06.2023. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 57808/23 Predmet nabavke: Nabavka usluga redovnog održavanja, opravki i šlepanje neispravnih vozila iz proizvodnog prorama VOLKSWAGEN prema LOT-ovima kako slijedi: LOT 1 – Generalna Direkcija, […]

NABAVKA PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-27596/23

Predmet nabavke: Usluge izrade Procjene ugroženosti i Elaborata o zaštiti za objekte/ prostore Direkcije Zenica Nabavka nije podijeljena na lotove. I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode […]

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora na području Velike Kladuše za potrebe prodajnog mjesta Telecom centar Velika Kladuša, Direkcije Bihać, BH Telecom d.d. Sarajevo Predmet poziva […]

Instalacija patch-a na IVR platformi

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 14.06.2023. godine, u terminu od 06:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu IVR servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 54939/23 Predmet nabavke: Licence Jira Software Standard verzije za cloud i usluge migracije u Cloud I.   Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

Izmjene na gsoap biblioteci i proširenje particije na SOAM serverima (Site Zenica)

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 08.06.2023. godine, u terminu od 02:00 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu mobilnog interneta BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 50863/23 Predmet nabavke: Nabavka radova na uređenju parking prostora ATC Vogošća I.   Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke 39316/23-EA  Predmet nabavke  Nabavka, isporuka i montaža namještaja za opremanje BIH NET sale na III spratu objekta CTK Dolac Malta       I. Komunikacija  […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 44889/23 Predmet nabavke: Proširenje i zamjena sistema klimatizacije LOT 1: Nabavka rashladnih sistema: Inverter Split sistem i Free Cooling sa upravljačkom jedinicom LOT 2: Nabavka […]

Obavještenje o izmjeni Cloud Kataloga

Poštovani korisnici, obavještavamo Vas da će se od 12.06.2023. godine primjenjivati novi Katalog Cloud usluga BH Telecom verzija 11.0, a koji prodrazumijeva sljedeće izmjene u sklopu ponude […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 50847/23 Predmet nabavke: Nabavka usluga uređenja prostora TC Sarači          I.Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 48342/23

Predmet nabavke: Usluge tehničke podrške pri održavanju TK opreme proizvođača Cisco Systems i nabavka rezervnih modula  U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ 49187/23-EA

Predmet nabavke  NABAVKA SISTEMA ZA NADZOR OPTIČKIH VLAKANA U skladu sa ovim Obavještenjem pozivaju se svi zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno  odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke:55905/23 Predmet nabavke: nabavka usluga servisiranja i održavanja liftova u administrativno poslovnim objektima BH Telecoma za 2024. i 2025. godinu I    Komunikacija  Lica koja su […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 51830/23 Predmet nabavke: „Kapacitivno proširenje platforme za nadzor i upravljanje virtualizacijskom platformom (SW)“  I   Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

Adtran Upgrade

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 08.06.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 40404/23 JS (4830) Predmet nabavke: „Nabavka usluga – izrada izvještaja o sistematskom ispitivanju i Izvještaj o ispitivanju elektromagnetskog polja u okolini izvora zračenja“ I  Komunikacija  […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 48595/23 JS (4830) Predmet nabavke: „Nabavka usluga – nabavka Glavnih projekata fotonaponskih sistema na krovovima objekata BH Telecom-a (TKC Goražde, TKC Hrasnica i TKC Zenica)“ […]

Zahtjevi za informacijama (RFI): IPTV platforme

BH Telecom poziva sve zainteresovane kompanije da pokažu interes i dostave odgovore na RFI dostavom informacija o IPTV platformama. Cilj RFI-a je prikupiti relevantne informacije o potencijalnim […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 33921/23  Predmet nabavke: Usluge podrške održavanja elektroenergetskih priključaka i instalacija u vlasništvu BH Telecom-a i to po lotovima: LOT 1: Usluge podrške održavanja elektroenergetskih priključaka […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 04-33939/23 Predmet nabavke: Usluge podrške pri održavanju sistema klimatizacije  Nabavka je podijeljena na sljedećih šest lotova:  LOT 1: Usluge podrške pri održavanju sistema za klimatizaciju […]

Instalacija patch-a na IVR platformi

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 06.06.2023. godine, u terminu od 06:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu IVR servisa BH […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 40747/23

Robe i usluge PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba Namik Merzić, Amina Zekić Adresa direkcije: ul. Franca Lehara 7 Poštanski broj: 71000 Grad […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 44943/23 JS (4830) Predmet nabavke: „Nabavka usluga sanacije / uređenja toaleta“ I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa […]

Adtran Upgrade

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 01.06.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

Radovi na Online Charging sistemu (OCB)

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 30.05.2023. godine, u terminu od 00:00 do 00:30 sati, moguće smetnje u radu mobilne mreže BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 48939/23 Predmet nabavke: Isporuka peleta za grijanje za potrebe BH Telecom dd Sarajevo I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

Radovi na DB-u Online Charging sistema

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 25.05.2023. godine, u terminu od 03:45 do 04:15 sati, moguće smetnje u radu mobilne mreže BH […]

OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU KRAJNJEG ROKA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 39167/23

Predmet nabavke: Izgradnja fotonaponskih sistema na krovovima objekata BH Telecom-a TKC Dolac Malta i Franca Lehara shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije. Komunikacija […]

OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU KRAJNJEG ROKA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 15603/22

Predmet nabavke: Usluge unapređenja izvještajnog sistema DWH/BI za potrebe RAK izvještaja i managed servisa za potrebe unaprijeđenja funkcionalnosti BI/DWH sistema shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 45580/23 NM Predmet nabavke: LOT 1 – Tajne posjete, pozivi i elektronska komunikacija LOT 2 – Istraživanje zadovoljstva i lojalnost korisnika Sve detaljno prema tenderskoj […]

Adtran Upgrade

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 25.05.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 48254/23

Predmet nabavke: „Rezervni dijelovi za radio-relejne uređaje proizvođača Ceragon“ U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne […]

Offload cMM/cMG site Zenica za potrebe napajanja

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 23.05.2023. godine, u terminu od 20:00 do 22:00 sata, moguće smetnje u radu servisa mobilnog interneta. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 22531/23 Predmet nabavke: Nabavka i montaža namještaja u objektima CTK Dolac Malta i ATC Alipašino polje I. KOMUNIKACIJA Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju […]

Obavijest za korisnike o izmjenama i dopunama Cjenovnika

Godinu dana po 2GB mjesečno korisnicima drugih bh.operatora koji prenesu broj na mobilnu prepaid uslugu BH Telecoma Obavještavamo korisnike da BH Telecom uvodi izmjene i dopune Cjenovnika […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 48214/23

Predmet nabavke: Rezervni dijelovi za radio-relejne uređaje proizvođača Aviat U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne […]

Radovi na upgrade-u kontrolera baznih stanica BSC45H i RNC3H

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 24.05.2023. godine, u terminu od 02:00 do 06:00 sati, doći do kraćeg prekida rada 2G signala […]

USMJERENI JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA IGRANIH SERIJA I FILMOVA U OKVIRU BH CONTENT LAB PLATFORME

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo (u daljem tekstu Društvo) sa sjedištem na adresi Franca Lehara br 7, Sarajevo, ID broj:4200211100005, shodno Odluci o ulasku u biznis produkcije […]

Radovi na upgrade-u kontrolera baznih stanica BSC3H i RNC12H

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 23.05.2023. godine, u terminu od 02:00 do 06:00 sati, doći do kraćeg prekida rada 2G signala […]

Radove na upgrade-u kontrolera baznih stanica BSC12H i RNC45H

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 18.05.2023. godine, u terminu od 02:00 do 06:00 sati, doći do kraćeg prekida rada 2G signala […]

Radovi na upgrade-u Adtran uređaja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 18.05.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

Radovi na upgrade-u Adtran uređaja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 18.05.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

Rješavanja povremenih problema sa provisioningom na UDR bazi PCRF sistema

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.05.2023. godine, u terminu od 02:00 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu servisa mobilnog interneta. […]

Unapređenje mobilnih Extra paketa uključenih u Biz izbor uslugu

Obavještavamo korisnike da se od 12.juna 2023. godine u ponudi BH Telecoma za poslovne korisnike uvodi dodatno unapređenja Extra paketa, koje podrazumijeva dodjelu besplatnih dodatnih količina govornog […]

Offload cMM/cMG site Sarajevo za potrebe CBIS upgrade-a

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 10.05/11.05.2023. godine, u terminu od 22:00 do 02:00 sata, moguće smetnje u radu servisa mobilnog […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 44533/23 Predmet nabavke: Istraživanja s mogućnošću realizacije putem sindiciranih/omnibus istraživanja putem F2F metode I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke 45129/23-EA Predmet nabavke Nabavka usluge predselekcije i usluge provođenja brze validacije startup ideje putem „Design Sprinta“ ili ekvivalentne metode I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena […]

OBAVJEŠTENJE O ODGODI ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA BROJ 15577/23

Broj nabavke: 15577/23 NM Predmet nabavke: Usluge recertifikacije i nadzora QMS sistema prema zahtjevima standarda EN/ISO 9001:2015 i recertifikacije i nadzora ISMS sistema prema zahtjevima standarda IEC/ISO […]

Radovi na uređaju MSAN Misurići (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 08.05.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Direkciji Goražde Dioničkog drušva BH Telecom Sarajevo, sa mjestom rada u Bosansko-podrinjskom kantonu, na radnim mjestima, kako […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 39167/23

Predmet nabavke: Izgradnja fotonaponskih sistema na krovovima objekata BH Telecom-a TKC Dolac Malta i Franca Lehara U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave […]

OBAVJEŠTENJE O NOVOM ROKU ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke 33645/23-EA Predmet nabavke Nabavka usluga asfaltiranja, izgradnja niše za kontejnere, te sanacija ulaza u objekat BH Telecom-a, ATC Alipašino polje, ulica Bulevar Meše Selimovića 18 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 04-34999/23 Predmet nabavke: Nabavka IPTV transcoding i multiplexing platforma 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Kenan […]

Offload cMM/cMG site Sarajevo za potrebe CBIS upgrade-a

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 03.05./04.05.2023. godine, u terminu od 22:00 do 02:00 sata, moguće smetnje u radu servisa mobilnog […]

Obavijest za korisnike usluge plaćanje računa putem SMS-a (mBill)

Obavještavamo korisnike da BH Telecom od 1. juna 2023. povlači uslugu mobilnog plaćanja mjesečnih računa BH Telecoma putem SMS-a iz redovne ponude. Za buduće plaćanje vaših računa preporučujemo […]

Obavijest o radu VoLTE usluge u mobilnoj mreži BH Telecoma

BH Telecom je početkom mjeseca maja počeo sa pružanjem VoLTE funkcionalnost u mobilnoj mreži. To će u ovom periodu biti testna faza za ograničenu grupu korisnika. VoLTE […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke 39316/23-EA Predmet nabavke Nabavka, isporuka i montaža namještaja za opremanje BIH NET sale na III spratu objekta CTK Dolac Malta I. Komunikacija Lica koja su […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 29930/23 NM Predmet nabavke: Nabavka isporuka i ugradnja inteligentnih ePDU distributivnih jedinica sa pratećom opremom I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju […]

OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU KRAJNJEG ROKA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 15603/22

Predmet nabavke: Usluge unapređenja izvještajnog sistema DWH/BI za potrebe RAK izvještaja i managed servisa za potrebe unaprijeđenja funkcionalnosti BI/DWH sistema shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude […]

Upozorenje za korisnike!

Lažna nagradna igra i širenje softverskog virusa Poštovani korisnici, obavještavamo vas da je u toku lažna nagradna igra koja se organizuje putem web stranica koje nisu u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke 30618/23-EA Predmet nabavke Nabavka servisiranja i atestiranja trafo stanica u vlasništvu BH Telecom-a d.d. Sarajevo I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma – područje Trepče općina Tešanj (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 26.04.2023. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

JAVNI  OGLAS

za prijem radnika u radni odnos u Službi za upravljanje Kontakt centrom, Sektora za upravljanje zadovoljstvom korisnika, Direkcije za promociju, prodaju i podršku u Izvršnoj direkciji za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 15577/23 NM Predmet nabavke :usluge recertifikacije i nadzora QMS sistema prema zahtjevima standarda EN/ISO 9001:2015 i recertifikacije i nadzora ISMS sistema prema zahtjevima standarda IEC/ISO […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma – RD Sarajevo, RD Travnik, RD Mostar, RD Zenica i RD Bihać

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 19.04.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-37227/23

Predmet nabavke: Usluge sanacije krova na garažama ispred poslovne zgrade Direkcije Travnik u Travniku Nabavka nije podijeljena na lotove. I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju […]

OBAVJEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA NABAVKE

Broj nabavke 33645/23-EA Predmet nabavke: Nabavka usluga asfaltiranja, izgradnja niše za kontejnere, te sanacija ulaza u objekat BH Telecom-a, ATC Alipašino polje, ulica Bulevar Meše Selimovića 18 […]

Smetnje u radu servisa mobilnog interneta

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 16.04./17.04.2023. godine, u terminu od 22:00 do 02:00 sata, moguće smetnje u radu servisa mobilnog […]

PONIŠTAVA DIO JAVNOG OGLASA

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, sa mjestom rada u Kantonu Sarajevo, u […]

PONIŠTAVA DIO JAVNOG OGLASA

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije Dioničkog društva BH […]

PONIŠTAVA DIO JAVNOG OGLASA

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, u dijelu koji se odnosi na radna […]

JAVNI OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju do 6 (šest) mjeseci u Direkciji Bihać Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, sa […]

JAVNI POZIV ovlaštenim distributerima TV aparata Tesla

Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva ovlaštene distributere TV aparata Tesla da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisma namjere kojim […]

JAVNI POZIV ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača TCL

Predmet javnog poziva : BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisama namjere. Uz pismo namjere, […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma – Jelah (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 13.04.2023. godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 15603/23 Predmet nabavke: Usluge unapređenja izvještajnog sistema DWH/BI za potrebe RAK izvještaja i managed servisa za potrebe unaprijeđenja funkcionalnosti BI/DWH sistema    U skladu sa […]

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju do 3 (tri) mjeseca u Odjeljenju fizičke i tehničke zaštite Sarajevo i Goražde, […]

Smetnje u odvijanju saobraćaja – Hrasnica (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 13.04.2023. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, doći do kraćih smetnji u odvijanju saobraćaja […]

Smetnje u radu IPTV servisa – Mačevići (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 12.04.2023. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu IPTV servisa […]

JAVNI OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju do 6 (šest) mjeseci u Direkciji Zenica Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, sa […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju do 6 (šest) mjeseci u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva […]

Smetnje u radu servisa BH Telecoma na području naselja Here (RD Mostar)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 11.04.2023. godine, u terminu od 10:30 do 11:30 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 120463/22 JS (4830) Predmet nabavke:„Nabavka usluge deponovanja viška iskopanog materijala na području PM FTTH Ključ – kablovski pravci KP1, KP3, KP4, KP5, KP6, KP7 i […]

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora na području Grada Lukavca za potrebe Direkcije Tuzla, BH Telecom d.d. Sarajevo   I Predmet poziva BH Telecom d.d Sarajevo, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 04-33962/23 Predmet nabavke: USLUGE TEHNIČKE PODRŠKE PRI ODRŽAVANJU SISTEMA ENERGETSKOG NAPAJANJA TK-OPREME PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA UZ DODATNO OBJAVLJIVANJE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ 04-33962/23 shodno odredbama […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju do 6 (šest) mjeseci  u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove Dioničkog društva BH […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju do 6 (šest) mjeseci, u Izvršnoj direkciji za razvoj poslovanja Dioničkog društva BH Telecom […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije Dioničkog društva BH Telecom […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 33645/23-EA Predmet nabavke: Nabavka usluga asfaltiranja, izgradnja niše za kontejnere, te sanacija ulaza u objekat BH Telecom-a, ATC Alipašino polje, ulica Bulevar Meše Selimovića 18 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 22531/23 Predmet nabavke: Nabavka i montaža namještaja u objektima CTK Dolac Malta i ATC Alipašino polje   I KOMUNIKACIJA Lica koja su ovlaštena da vode […]

Proširenje particije na CMP serverima – Otežan rad mobilnog paketskog saobraćaja (2G,3G,4G pristup)

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 05.04.2023. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa mobilnog interneta. […]

PONIŠTAVA DIO JAVNOG OGLASA

za prijem radnika u radni odnos, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, u Odjeljenju za tehničku podršku Direkcije Banja Luka, Dioničkog […]

Smetnje u odvijanju mobilnog Internet saobraćaja

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 29.03.2023. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u odvijanju mobilnog […]

PONIŠTAVA DIO JAVNOG OGLASA

.za prijem u radni odnos u Službi za video servise, Sektora za video servise, Direkcije za servise u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva […]

JAVNI POZIV

Javni poziv za dostavu informacija o prodaji ili zakupu poslovnog prostora u Kiseljaku.   I Predmet poziva BH TELECOM d.d Sarajevo, Direkcija Travnik obavještava sva pravna i […]

Gledajte Slovačka – BiH u direktnom prijenosu na MY TV kanalu na MojaTV

Bodrite naše Zmajeve u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo! Prvi gostujući duel u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, nogometna reprezentacija BiH odigrat će u Slovačkoj. Prije 10 godina, upravo […]

JAVNI OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju do 3 (tri) mjeseca u  Službi za pristupne mreže i terminalnu opremu, Sektora […]

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju do 3 (tri) mjeseca u Direkciji Mostar Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, sa […]

Otežan rad mobilnog paketskog saobraćaja (2G,3G,4G pristup) – EPC Zenica

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 27.03.2023. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa mobilnog interneta. […]

JAVNI OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju do 6 (šest) mjeseci, u Odjeljenju za plasman usluga i podršku poslovnim korisnicima […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke 29111/23-EA Predmet nabavke: Nabavka usluge – pristup LinkedIn Learning online platformi za radnike Dioničkog društva BH Telecom d.d. Sarajevo   I Komunikacija  Lica koja su […]

Bodrite Zmajeve u direktnom prijenosu protiv selekcije Islanda na MY TV kanalu

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine borbu za plasman na EURO 2024. godine u Njemačkoj počet će večeras u Zenici utakmicom protiv Islanda. Na klupi Zmajeva debitovat će […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 121471/23 Predmet nabavke: Nabavka građevinskog materijala – agregata (od lomljenog kamena ) i tampona na području  PM FTTH Ključ   I KOMUNIKACIJA Lica koja su […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 23001/23 Predmet nabavke: „Nabavka usluga održavanja stubova (RAN)“   I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Zlata […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 21914/23 Predmet nabavke: Djelimična rekonstrukcija TKC Zenica za potrebe DD BH Telecom Sarajevo R.D. Zenica, po lotovima: Lot 1 – Rekonstrukcija toaleta u objektu TKC […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 06-23323/23 Predmet nabavke: Čelični materijal za potrebe Sektora za proizvodnju s BS Modriča Centar, BS Bačići, BS Sjenjak stambena zona, BS Odzak Centar, BS Pofalići […]

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju do 3 (tri) mjeseca u Direkciji Tuzla Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, sa […]

PONIŠTAVA JAVNI OGLAS

za prijem pripravnika u radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 mjeseci, u Odjeljenju za tehničku podršku u Direkciji Brčko Dioničkog društva […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos pripravnika radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 mjeseci u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva […]

Novi, Unlimited start paket – sa neograničenim Internetom

U ponudi BH Telecoma će od 20.aprila biti još bolji, redizajnirani Ultra Tourist Group paket, pod novim nazivom, Unlimited paket. Unlimited start paket korisnicima donosi: Ultra USIM […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 25302/23 Predmet nabavke: Nabavka usluge redovnih godišnjih mjerenja i ispitivanja električnih instalacija gromobranskih i zaštitnih uzemljenja sa izdavanjem izvještaja o rezultatima ispitivanja:  LOT1-Objekti Direkcije Tuzla […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA   SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke 14834/23-EA  Predmet nabavke  Nabavka i ugradnja sistema tehničke zaštite u objektima / prostorima BH Telecom-a I Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

Javni poziv za dostavu terminalne opreme radi provjere usaglašenosti sa BH Telecom xDSL/FTTH/BRAS/IPTV/VoIP/ACS sistemima

BH Telecom započinje novi ciklus provjere usaglašenosti terminalne opreme sa BH Telecom xDSL/FTTH/BRAS/IPTV/VoIP/ACS sistemima. U sklopu ovog ciklusa će se vršiti testiranja terminalne opreme za pružanje usluga […]

Izuzimanje podataka iz telekomunikacijskog sistema se vrši samo i isključivo na osnovu važeće bh. legislative

Neprijatno smo iznenađeni navodima iznesenim u saopštenju američkog Ministarstva finansija i trezora u dijelu obrazloženja uvedenih sankcija za gospodina Osmana Mehmedagića u kojem se spominje kompanija BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke:114989/23 Predmet nabavke: nabavka čeličnog materijala 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Amra Velić , 033 256 […]

Upgrade Adtran uređaja (RD Sarajevo, Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.03.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos u Službi za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office), Sektora za plasman usluga i podršku rezidencijalnim korisnicima u Direkciji Sarajevo Dioničkog […]

Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika BH Telecoma-Korporativni pristup (M2M) i Toptim

 Obavještavamo korisnike da će se od 15.aprila 2023. godine primjenjivati nekoliko izmjena Cjenovnika: Povećanja pristupne brizne za povezivanje putem fiksne veze usluge Korporativni pristup (M2M). Nove pristupne […]

Upgrade Adtran uređaja (RD Sarajevo, Travnik, Tuzla i Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.03.2023. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU KRAJNJEG ROKA ZA DOSTAVU PONUDA 124237/23

Ovim putem Vas obavještavamo da se rok dostave ponuda za nabavku „Izgradnja fotonaponskih sistema na 30 lokacija baznih stanica radio pristupne mreže BH Telecom-a na Područiju FBiH (tipska rješenja) LOT1/LOT2“ […]

Prekid saobraćaja na OSP-u Brka – Čelić 24vl.

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 14.03.2023. godine, u terminu od 09:00 do 13:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

JAVNI OGLAS

Za prijem u radni odnos pripravnika radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju do 12 mjeseci, u Službi za infrastrukturne radove, Sektora za izvođenje radova u […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos pripravnika radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, sa mjestom rada u […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnim mjestima, kako slijedi: 37,Software Engineer, VSS […]

JAVNI POZIV

ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača Infinix  Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 22736/23 Predmet nabavke: Košenje i krčenje rastinja na parcelama na kojim su smješteni TK objekti Društva i to po lotovima: Lot 1 – Područje rada […]

Odobrenje za radove – PCRF/UDR disk space alarm /manuelni “accept upgrade”

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 08.03.2023. godine, u terminu od 04:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa govornih poziva […]

Izmjene u ponudi Travel paketa od 15.marta 2023.

Obavještavamo korisnike da će od 15.3.2023. godine doći do izmjene u ponudi Travel paketa koji su namijenjeni za korištenje roaming usluga u vanevropskim zemljama. Izmjene obuhvataju slijedeće: […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 12075/23 Predmet nabavke: Nabavka i ugradnja ampula sa nosačem za automatsko gašenje požara 1. I. KOMUNIKACIJA Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 124237/23

Predmet nabavke: „Izgradnja fotonaponskih sistema na 30 lokacija baznih stanica radio pristupne mreže BH Telecom-a na Područiju FBiH (tipska rješenja) LOT1-LOT2“  U skladu sa ovim Obavještenjem se […]

JAVNI OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju do 3 (tri) mjeseca u Direkciji Zenica Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, sa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 03-15084/23

Predmet nabavke: Usluge sanacije prostora u objektu BH Telecoma – ATC Alipašino polje,  ul Bulevar Meše Selimoivća 20   Nabavka nije podijeljena na lotove. I      Komunikacija Lica […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 124237/23

Predmet nabavke: „Izgradnja fotonaponskih sistema na 30 lokacija baznih stanica radio pristupne mreže BH Telecom-a na Područiju FBiH (tipska rješenja) LOT1-LOT2“  U skladu sa ovim Obavještenjem se […]

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Direkciji Tuzla Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, sa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 15905/23 JS (4830) Predmet nabavke: „Nabavka usluge periodičnog pregleda i servisa sigurnosnih elektrohemijskih uređaja SBO 104 u sigurnosnim koferima za prijenos novca“ Komunikacija  Lica koja […]

Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika BH Telecoma u ponudi postpaid mobilne telefonske usluge – Extra paketa

Od 1. aprila 2023. godine počinje primjena nove/izmijenjene ponude postpaid telefonske usluge – Extra paketa koja podrazumijeva primjenu izmijenjenih cijena/sadržaja/uslova za njene postojeće korisnike. Nova ponuda korisnicima […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke Zahtjev za nabavku motornih vozila Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:   Emina Arapović, tel: +387 33 […]

Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma – redizajn prepaid dokupa saobraćaja – Instant Buy&Surf

 Prepaid dokupi saobraćaja Instant Buy&Surf –  važeća ponuda od 1.aprila 2023. godine   Naziv usluge: Instant Buy&Surf dokupi   Jedinica   mjere Cijena bez PDV-a u KM   […]

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju univerzalnih daljinskih upravljača za STB proizvođača C&D Electronics putem BH Telecoma (komisionar). Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: […]

Izmjena konfiguracije MPE/MRA/CMP mašina PCRF/UDR na site-u Zenica

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 23.02.2023. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa govornih poziva […]

Upgrade Adtran uređaja (RD Sarajevo, Zenica, Mostar i Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 23.02.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Četvrta faza upgrade-a PCRF-a (UDR Sarajevo/Zenica SOAM)

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 23.02.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu servisa govornih poziva […]

JAVNI POZIV

za prijem radnika u radni odnos u Odjeljenju za finansijsko knjigovodstvo, Službe za računovodstvo, Sektora za računovodstvo u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove Dioničkog društva BH […]

Javni poziv – 4G/3G routeri-modemi za poslovne korisnike

Javni poziv za dostavu terminalne opreme (4G/3G routeri-modemi za poslovne korisnike) radi provjere usaglašenosti sa BH Telecom tehnološkim sistemima. BH Telecom započinje ciklus provjere usaglašenosti terminalne routerske […]

Odobrenje za radove na Mobile LDAP sistemu

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, u period 20.02. – 22.02.2023 godine, u terminima od 01:00 do 07:00 sati, dolaziti do smetnji u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 134134/23 Predmet nabavke: Nabavka usluga servisiranja i održavanja opreme za klimatizaciju u administrativno-poslovnim objektima BH Telecoma za 2023. godinu prema LOT-ovima kako slijedi:  LOT 1 […]

Radovi na optičkom kablu za Mašinski fakultet

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 17.02.2023. godine, u terminu od 09:00 do 10:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Instalacija release patch-a na NOAM serverima (Sarajevo/Zenica)

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.02.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu servisa mobilnog interneta. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 134972/23 Predmet nabavke: Nabavka tehničkih plinova Komunikacija  Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Samir Selmanović, 033 257 450; […]

JAVNI POZIV

             za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju printera, MF uređaja i fotoaparata brenda Canon putem BH Telecoma (komisionar). Uz prijavu […]

JAVNI POZIV

           za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju laptop uređaja brenda Asus i HP putem BH Telecoma (komisionar). Uz prijavu potrebno je […]

JAVNI POZIV

                 za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju dodataka za mobilne uređaje brenda PanzerGlass putem BH Telecoma (komisionar). Uz […]

JAVNI POZIV

                  za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju bijele tehnike brenda Electrolux putem BH Telecoma (komisionar). Uz prijavu potrebno […]

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora na području Grada Tuzla za potrebe Direkcije Tuzla, BH Telecom d.d. Sarajevo Predmet poziva BH Telecom d.d Sarajevo, ulica Franca […]

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora na području Grada Zenice za potrebe Direkcije Zenica, BH Telecom d.d. Sarajevo Predmet poziva BH Telecom d.d Sarajevo, ulica Franca […]

Odobrenje za radove na Adtran uređaju Dolac_1 (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 13.02.2023. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Ostvarujemo želje: „Da imaš najbolje, da imaš sve – februarska Moja TV!“

Zaželi „Da imaš najbolje, da imaš sve – februarska Moja TV!“ od 9. do 28. februara 2023. godine i uživaj u nevjerovatnim benefitima! Ova sjajna akcija je […]

Odobrenje za radove na instalaciji fix SW na NOAM serverima (Sarajevo i Zenica)

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 08.02.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu servisa mobilnog interneta. […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ: 04-5581/23

            PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osobe: Kenan Cepić / Azra Softić Adresa direkcije : Franca Lehara br.7 […]

Upgrade Adtran uređaja (RD Sarajevo, Zenica, Mostar, Bihać i Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 09.02.2023. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 5220/23 MB Predmet nabavke: Usluga sanacije prostora u objektu BH Telecoma, TKC Dolac Malta, ulica Zmaja od Bosne 88 I. KOMUNIKACIJA Lica koja su ovlaštena […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos radnika u Odjeljenju fizičke i tehničke zaštite Sarajevo i Goražde, Službe fizičke i tehničke zaštite, Sektora za sigurnost u Kabinetu generalnog direktora […]

ISPRAVKA DIJELA JAVNOG OGLASA

U tekstu Javnog oglasa za prijem u radni odnos radnika u Službi za optimizaciju pristupnih mreža, Sektora za kablovsku pristupnu mrežu, Direkcije za mrežu infrastrukturu u Izvršnoj […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos radnika u Službi za dizajn osnovnih ponuda, Sektora za dizajn ponuda i rješenja, Direkcije za razvoj u Izvršnoj direkciji za razvoj poslovanja […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke 9016/23-EA Predmet nabavke NABAVKA RADOVA UKLANJANJA POSTOJEĆE GRAĐEVINE I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Emina Arapović, […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 47995/22

Predmet nabavke: Rezervni dijelovi za radio-relejne uređaje proizvođača Huawei U skladu sa ovim Obavještenjem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponudu shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke 6979/23-EA Predmet nabavke NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA APLIKACIJE IT SERVIS DESK, MANAGEENGINE SERVICEDESK PLUS I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

Odobrenje za radove na Adtran uređaju Bostarici-DSLAM (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 06.02.2023. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnim mjestima, kako slijedi: […]

Rješavanje problema koji su se javili nakon upgrade-a servera UDR baze PCRF sistema

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 03.02.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu servisa mobilnog interneta. […]

OBAVJEŠTENJE O ODGODI ROKA ZA PRIJEM PONUDA U POZIVNOM POSTUPKU NABAVKE SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 04-130104/22 Predmet nabavke: Zamjena javnih govornica Komunikacija Amina Zekić tel: +387 33 256 178, e-mail adresa: amina.zekic@bhtelecom.ba ili Namik. Merzić; tel: +387 33 256 176; […]

Odobrenje za radove na podizanju nove routing instance za APN neteco u paketskom jezgru mobilne mreže

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 02.02.2023. godine, u terminu od 06:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa mobilnog interneta. […]

Odobrenje za radove – Treća faza upgradea UDR-a site Sarajevo i site Zenica (SOAM clusters)

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 02.02.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu mobilnih servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 135948/22

Predmet nabavke: Usluge tehničke podrške pri održavanju RUCKUS WLAN opreme, W3P BS, SW podrška i usluga opravke opreme i rezervnih dijelova za W3P BS Proxim U skladu […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos radnika u Službi za razvoj i optimizaciju pristupnih mreža, Sektora za kablovsku pristupnu mrežu, Direkcije za mrežnu infrastrukturu u Izvršnoj direkciji za […]

JAVNI POZIV

Postani dio naše Priče! Radno mjesto: 102a. Stručni saradnik u Službi za obuke i razvoj kompetencija, Sektora za upravljanje organizacijom i ljudskim resursima, Izvršne direkcije za pravne […]

Treća faza upgrade-a (upgrade-a PCRF-a (UDR Sarajevo/Zenica NOAM))

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 01.02.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu mobilnih servisa BH […]

Odobrenje za radove na Adtran uređaju Grbavica_5 (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 01.02.2023. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Zahtjevi za informacijama (RFI): Email Security

BH Telecom poziva sve zainteresovane kompanije da pokažu interes i dostave odgovore na RFI dostavom informacija o Email Security rješenju. Cilj RFI-a je prikupiti relevantne informacije o […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos radnika u Službi za montažne radove, Sektora za izvođenje radova u Izvršnoj direkciji za investicije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 41468/23 Predmet nabavke: Ripiteri za RAN mrežu Lot 1 – Piko SOHO Ripiteri Lot 2 – Mikro Ripiteri 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da […]

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju nosača za automobile brenda Menabo putem BH Telecom-a (komisionar). Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: Opšti uslovi a) […]

Druga faza upgrade-a PCRF-a (site Sarajevo MPE i MRA)

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 31.01.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, moguće smetnje u radu mobilnih servisa BH […]

Montaža dodatnog DC ormara za napajanje – US Ćoralići (RD Bihać)

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 03.02.2023. godine, u terminu od 03:00 do 06:00 sati, moguće smetnje smetnji u radu servisa BH […]

JAVNI POZIV

Ovlaštenim distributerima Sony PlayStation igraćih konzola Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva ovlaštene distributere Sony PlayStation igraćih konzola da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju […]

JAVNI POZIV

Ovlaštenim distributerima električnih skutera Segway i oneS Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva ovlaštene distributere da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom […]

Obavijest o promotivno-prodajnoj akciji za Toptim uslugu od 1.2. do 1.4.2023. godine

Korisnici koji u periodu trajanja Toptim akcije zaključe ugovor o korištenju Toptim usluge (Tim tarifni model) sa obavezim trajanjem ugovornog odnosa od 24 mjeseca ostvaruju pravo popusta […]

ISPRAVKA DIJELA JAVNOG OGLASA

I U tekstu Javnog oglasa za prijem pripravnika u radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, u trajanju od 12 mjeseci u Direkciji Brčko, Dioničkog društva […]

Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika BH Telecoma – dopuna u dijelu uslova pri prenosu eSIM telefonskog broja u BH Telecom

 U važećem Cjenovniku usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma od 22.februara 2023. se vrše sljedeće izmjene i dopune: U nomenklaturnom broju 10.1. „Prenos telefonskog broja […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 130260/22 NM Predmet nabavke:  Nabavka opreme za ličnu zaštitu i to LOT 1 – Oprema za ličnu zaštitu LOT 2 – gojzerice za radnike […]

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos u Sektoru za nabavke u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno vrijeme, sa mjestom […]

Druga faza upgrade-a PCRF sistema (upgrade site-a Zenica (MPE i MRA clusters)

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 26.01.2023. godine, u terminu od 00:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu mobilnih servisa BH […]

J A V N I O G L A S

Za prijem pripravnika u radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 mjeseci, u Odjeljenju za tehničku podršku u Direkciji Brčko Dioničkog društva […]

J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos pripravnika radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 mjeseci u Odjeljenju za OCS, Službe za OCS i IN, Direkcije […]

Prva faza upgrade-a PCRF sistema (site Sarajevo i site Zenica – CMP clusters)

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 24.01.2023. godine, u terminu od 00:00 do 07:00 sati, moguče smetnje u radu mobilnih servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 133372/22 MB Predmet nabavke: Angažovanje radne snage za proizvodnju konstrukcija (radionička izrada stubova, kontejnera i dr.) i poslova na području Kantona Sarajevo I. KOMUNIKACIJA Lica […]

Povećanje operativne brzine na uređaju u SI_SELO (RD Tuzla

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 19.01.2023. godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Konfigurisanje link agregacije na uređaju Nokia_DOLAC_1 (RD Travnik)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 18.01.2023. godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sata, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Odobrenje za radove na Nokia uređaju LUKAVAC_MJESTO_IND_ZONA (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 18.01.2023. godine, u terminu od 00:00 do 02:00 sata, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Odobrenje za radove na Nokia uređajima LUKAVAC_MJESTO_IND_ZONA i MALTA_1 (RD Tuzla i RD Sarajevo )

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 17.01.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 04-130104/22

Predmet nabavke: Zamjena javnih govornica I Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Amina Zekić, tel: +387 33 256 178, […]

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

I. Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi: RASHODOVANA MOTORNA VOZILA: LOT – 1 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 133690/22 CK Predmet: Usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, eradikacije i deviperizacije objekata BH Telecom-a po lotovima kako slijedi: – LOT 1 – Dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija, eradikacija […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 2165/23 Predmet nabavke: Izrada izvještaja o ispitivanju EM polja za BS, FBiH i Distrikt Brčko I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u […]

Odobrenje za radove na Nokia uređaju TUSANJ_DRAGODOL (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 12.01.2023. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kraćih smetnji u radu servisa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 130894/22 Predmet nabavke: Nabavka usluga managed servisa za storage I SAN infrastrukturu I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 87137/22 MB Predmet nabavke: usluge izrade projektne dokumentacije izvedenog stanja u tri prodajna mjesta BH Telecoma na Tuzlanskom kantonu (TC Srebrenik, TC Kladanj i TC […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 130885/22 MB Predmet nabavke: usluge managed servisa za Virtualnu platformu IDIT I. KOMUNIKACIJA Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa […]

J A V N I O G L A S

za prijem radnika u radni odnos u Službi za energetiku Sarajevo, Sektora za napajanje i klimatizaciju u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 127633/22 Predmet nabavke: Mjerna oprema za laboratoriju I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Zlata Šljivo, 033 […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 121231/22 Predmet nabavke: Roba za potrebe rada bifea za 2023g. prema lotovima: LOT 1: Espresso kafa, ugostiteljski šećer i čajevi LOT 2: Prirodna voda i […]

Odobrenje za radove na Adtran uređaju VELIKA_KLADUSA_1 (RD Bihać)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 05.01.2023. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

J A V N I O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Službi za dizajn poslovnih rješenja, Sektora za dizajn […]

J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, sa mjestom rada u Kantonu Sarajevu, na način kako […]

Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika usluga BH Telecoma u okviru partnerske usluge Microsoft® Business Suite

U Cjenovniku usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma,  u okviru partnerske usluge Microsoft® Business Suite, od 1.februara  2023. godine će se primjenjivati sljedeće izmjene: Izmjene […]

Odobrenje za radove na Adtran uređaju Mazoljice (RD Mostar)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 29.12.2022. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Prekid saobraćaja na OSP-u Lukavac – Živinice 24vl. (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na optičkom kablu, dana 28.12.2022 godine, u terminu od 09:00 do 13:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 99791/22 NM Predmet nabavke: Nabavka Instrumenti za ODTR sa platformom i alati I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH […]

J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos u Direkciji Sarajevo Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo u Službi za plasman usluga poslovnim korisnicima, Sektora za plasman usluga i podršku poslovnim […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 127747/22 Predmet nabavke: Izrada elaborata za kontrolu stubova I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Dženana Omerbegović, […]

Odobrenje za radove na Adtran uređaju Švrakino Selo (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 22.12.2022. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 126672/22

Predmet nabavke: Namještaj sa isporukom ugradnjom i montažom Nabavka nije podijeljena na lotove. I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 120498/22 Predmet nabavke: Periodični pregled, kontrolno ispitivanje i servis opreme za gašenje požara u Lot 1 Generalna direkcija i Direkcija Sarajevo Lot 2 Direkcija Tuzla, […]

J A V N I O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Službi za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office), […]

J A V N I O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Odjeljenju za optičke sisteme prenosa, Sektora za tehničku […]

J A V N I O G L A S

za prijem radnika u radni odnos u Službi za infrastrukturne radove, Sektora za izvođenje radova u Izvršnoj direkciji za investicije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno […]

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 418601/22 NM Predmet nabavke: LOT 1 – Nabavka radova za adaptaciju i opremanje prodajnog mjesta Klokotnica, Doboj Istok LOT 2 – usluga ugradnje tehničke […]

J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Direkciji Sarajevo Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, sa mjestom […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Službi za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office), […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Odjeljenju za optičke sisteme prenosa, Sektora za tehničku […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 90342/22 JS (4830) Predmet nabavke: „Nabavka usluge – servisiranje viljuškara i paletara za potrebe BH Telecoma“ I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju […]

Odobrenje za radove na BNG uređajima BNG APOLJE i BNG DMALTA 15.12.2022

Obavještavamo korisnike da su dana 15.12.2022. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, mogući prekidi internet servisa, za dio xDSL korisnika (korisnici koji su u HSI […]

Odobrenje za radove na Adtran uređaju Begov Han (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 14.12.2022. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

JAVNI POZIV

Zainteresovanim ponuđačima, za nabavku kancelarijskom materijala i kancelarijskog papira, za potrebe Društva I PREDMET JAVNOG POZIVA BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 115805/22 Predmet nabavke: toplo i hladno cinčanje čelične konstrukcije LOT 1: nabavka toplog cinčanja čelične konstrukcije i čeličnih elemenata LOT 2: nabavka hladnog cinčanja čelične […]

J A V N I O G L A S

za prijem radnika u radni odnos u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju […]

MY TV servis privremeno obustavlja rad po nalogu RAK-a

Medijska prava na emitovanje utakmica četvrtfinala Svjetskog prvenstva BH Telecom prenio na BHRT BH Telecom i Radiotelevizija Bosne i Hercegovine su u maju 2022. godine potpisali Memorandum […]

OBAVIJEST KORISNICIMA O MOGUĆIM PREVARAMA

Poštovani korisnici, povodom proslijeđivanja linkova za nagradne igre ili neke dodatne popuste i slično, koje ste mogli dobiti ovih dana putem Vibera, Whatsappa, FB-a, Messengera i drugih […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 77890/22 Predmet nabavke: Cijevni nosači sa pratećim elementima – BS Dom Sindikata I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 116845/22 Predmet nabavke: Playout monitoring oprema 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Samir Selmanović, tel:+387 33 […]

J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos pripravnika radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 mjeseci u Odjeljenju za knjigovodstvo materijala i stalnih sredstava, Službe za […]

J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Direkciji Sarajevo Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, sa mjestom […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Broj nabavke: 90348/22 Predmet nabavke: Servisiranje građevinske mehanizacije za 2023. i 2024. godinu za potrebe Izvršne direkcije za investicije po LOT-ovima kako slijedi: LOT 1 – Servisiranje […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 120081/22 JS (4830) Predmet nabavke: „Nabavka usluga uređenja kancelarijskog prostora u objektu BH Telecoma, TKC Dolac Malta, ulica Zmaja od Bosne 88“ I. Komunikacija Lica […]

Migracija DSLAM Lišani2 na optički sistem prenosa (RD Mostar)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na sistemu, dana 05.12.2022.godine, u terminu od 07:00 do 08:00 sati, doći do kraćeg prekida u radu servisa BH Telecoma […]

Izmjene u Cjenovniku usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma u dijelu Bulk SMS i Mobilno oglašavanje

U Cjenovniku usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma se u okviru usluge Bulk SMS i Mobilno oglašavanje od 1.januara 2023. godine vrše sljedeće izmjene:   […]

Najava otežanog rada mobilnog interneta

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 30.11./01.12.2022. godine, u terminu od 22:00 do 01:00 sat, moguće smetnje u radu servisa Mobilni […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ: 107222/22

Predmet nabavke: Radne kancelarijske stolice I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: Namik Merzić,tel: +387 256 176, e-mail adresa: […]

Odobrenje za radove na na BNG uređaju BNG_BIHAC_2

Obavještavamo korisnike na području direkcije Bihać da će dana 01.12.2022. godine, u periodu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnog prekida u radu Internet servisa za […]

Odobrenje za radove na proširenju kapaciteta (MileGate/Keymile Obala )

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 01.12.2022. godine u period od 06:00 do 07:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Odobrenje za radove na Adtran uređaju Župča-DSLAM (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 30.11.2022. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

JAVNI OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca na radno mjesto 56. Monter, KV – 1 (jedan) […]

J A V N I O G L A S

za prijem radnika u radni odnos u Odjeljenju za finansijsko knjigovodstvo, Službe za računovodstvo, Sektora za računovodstvo u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove Dioničkog društva BH […]

JAVNI OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca na radno mjesto 56. Monter, KV – 1 (jedan) […]

Promo akcija „Dodjela duplih količina interneta i popust na pretplatu“ je produžena

Akcija je produžena do 27. decembra i svi koji potpišu ugovor sa obaveznim trajanjem od 24 mjeseca ostvaruju sljedeće benefite: za fizička i pravna lica – duple količine mobilnog […]

Najava otežanog rada mobilnog interneta i IP Centrex usluge

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 21.11.2022. godine, u terminu od 22:00 do 23:59 sati, moguće smetnje u radu servisa Mobilni Internet, […]

Najava otežanog rada mobilnog interneta i IP Centrex usluge

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.11.2022. godine, u terminu od 22:00 do 23:59 sati, moguće smetnje u radu servisa Mobilni Internet, […]

Rekonfiguracija sistema prenosa u Jablanici (RD Mostar)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na sistemu, dana 16.11.2022.godine, u terminu od 07:30 do 08:00 sati, doći do kraćeg prekida u radu servisa BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 110206/22 JS (4830) Predmet nabavke: „Oprema za rad na visini“ Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: 1. KUNA Export-Import d.o.o. Visoko 2. […]

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

  Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi: LOT – 1 RASHODOVANI SISTEMI KLIMATIZACIJE […]

Integracija paketskog jezgra sa novim MSS-om

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 14.11.2022. godine, u terminu od 22:00 do 01:00 sat, moguće smetnje u radu servisa Mobilni Internet. […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 33997/22 Predmet nabavke: Izvođenje građevinskih radova na izgradnji BS Mrkonjić Grad dislokacija (RDTR), BS Teslić Ružević i BS Teslić Stenjak (RDZE) I. Komunikacija Lica koja […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 07-89023/22 Predmet nabavke je proširenje kapaciteta privatne računarske mreže informacionog sistema BH Telecoma. Nabavka nije podijeljena na lotove. 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 101172/22 Predmet nabavke: Rezervni dijelovi za potrebe redovnog održavanja sistema energetike u BH Telecom-u. I. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

Instalacija Endpoint zaštite na virtuelnim mašinama PCRF/UDR (site u Sarajevu)

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 08.11.2022. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, moguće smetnje u radu servisa Mobilni Internet. […]

Migracija Nokia pristupnih uredjaja sa verzije 6.0 na 6.2

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 09.11.2022.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 98137/22 Predmet nabavke: Izvođenje radova na izgradnji elektroenergetskog priključka za baznu stanicu Ustibar, Općina Rudo, RS, sa pribavljanjem LU, odobrenja za građenje i upotrebne dozvole […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 102938/22 Predmet nabavke: Nabavka reklamnog materijala po lotovima kako slijedi: Lot 1: Olovka Lot 2: Peškir za plažu Lot 3: Piknik deka Lot 4: Boca […]

J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, sa mjestom rada u Sarajevu, na način kako slijedi: 1. Radnika […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 101865/22 MB Predmet nabavke: Isporuka i montaža namještaja za objekat BH Telecom, ul. Paša bunar RD Tuzla I. KOMUNIKACIJA Lica koja su ovlaštena da vode […]

Odobrenje za radove na optičkom spojnom putu Goražde – Baćci

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na optičkom kablu, dana 08.11.2022 godine, u terminu od 08:00 do 14:00 sati, doći do otežanog rada svih servisa/usluga za […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Broj nabavke: 104782/22 Predmet nabavke: Nabavka i isporuka peleta za grijanje za potrebe BH Telecom d.d. Sarajevo Nazivi ponuđača kojima se upućuje Poziv za dostavu ponuda: 1. […]

Odobrenje za radove na optičkom spojnom putu Goražde – Baćci

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na optičkom kablu, dana 02.11.2022 godine, u terminu od 08:00 do 14:00 sati, doći do otežanog rada svih servisa/usluga za […]

OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU KRAJNJEG ROKA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 93510/22

Predmet nabavke: Sistem za napredno upravljanje performansama IT servisa shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije. Komunikacija Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju […]

Izmjene i dopune u ponudi usluge „Online zaštita za poslovne korisnike“ u okviru ponude Partnerski program

Poštovani korisnici, obavještavamo vas da će od 1. decembra 2022. godine doći do izmjene u ponudi usluge „Online zaštita za poslovne korisnike“. Usluga je namijenjena pravnim licima, […]

OBAVIJEST O IZMJENAMA I DOPUNAMA CJENOVNIKA USLUGA BH TELECOMA

Obavještavamo cijenjene korisnike usluga da će od 1. decembra 2022. godine doći do sljedećih izmjena u Cjenovniku usluga BH Telecoma: povlači se iz ponude usluga „Prijenos AV […]

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju TV uređaja brenda Grundig putem BH Telecoma (komisionar). Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: Opšti uslovi a) Izvod […]

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju bijele tehnike brenda Beko putem BH Telecoma (komisionar). Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: Opšti uslovi a) Izvod […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 03-98296/22 Lož-ulje ekstra lahko (LUEL) za rad kotlovnica Nabavka je podijeljena na tri lota: Lot 1 – Područje Kantona Sarajevo Lot 2 – Područje rada […]

Odobrenje za radove na vraćanju EPC saobraćaja na Sarajevo, u tzv. loadsharing mode

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 27.10./28.10.2022. godine, u terminu od 22:00 do 00:00 sati, moguće smetnje u radu servisa Mobilni […]

JAVNI POZIV ovlaštenim distributerima mobilnih WLAN routera proizvođača ZTE

Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisama namjere. Uz pismo namjere, potrebno […]

Migracija Nokia pristupnih uredjaja sa verzije 6.0 na 6.2

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 27.10.2022.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

Zamjena kontrolne karte na DSLAM – u ISAM Kočine _1 (RD Mostar)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na sistemu, dana 26.10.2022.godine, u terminu od 08:30 do 10:00 sati, doći do kraćeg prekida u radu servisa BH Telecoma […]

Zahtjev za dostavljanje informativne ponude (RFI – Request for Information) – Dijeljeni Web Hosting – produženi rok 31.12.2022.godine

BH Telecom poziva sve zainteresovane kompanije da pokažu interes i dostave odgovore na RFI dostavom informacija o rješenju za pružanje usluge dijeljeni WebHosting u okviru partnerske saradnje […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 100048/22 Predmet nabavke: „50 P-t-P hopova u nelicenciranom spektru za poslovne i rezidencijalne korisnike“ 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime […]

Prebacivanje mobilnog paketskog saobraćaja sa site-a u Sarajevu na site u Zenici

Obavještavamo korisnike da su zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 23.10./24.10.2022. godine, u terminu od 22:00 do 02:00 sata, moguće smetnje u radu servisa Mobilni […]

Migracija Nokia pristupnih uredjaja sa verzije 6.0 na 6.2

Prijedlog teksta za informisanje: Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 24.10.2022.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u […]

Odobrenje za radove na zamjeni ispravljačkog sistema sa baterijama na lokaciji RDLU Gornja Tuzla

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 27.10.2022. godine u terminu od 01:00 do 05:00h doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma […]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ 102087/22

Usluge I.1. PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba Kenan Cepić, Merima Bajrić Adresa direkcije: ul. Franca Lehara 7 Poštanski broj: 71000 Grad Sarajevo […]

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Telecom centru Alipašino Polje, Dioničkog društva BH Telecom […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 98835/22 Predmet nabavke: „Nabavka novih NTP uređaja“ 1. Komunikacija Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima: Dženana Omerbegović, 033 […]

Odobrenje za radove na na BNG uređaju BNG_BIHAC_2

Obavještavamo korisnike na području direkcije Bihać da će dana 20.10.2022. godine, u periodu od 04:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnog prekida u radu Internet servisa za […]

Prekid saobraćaja na RR dionici BS Dolovi – BS Paklenik (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 19.10.2022 godine, u terminu od 11:00 do 13:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH […]

Zamjena mrežne karte na DSLAM-u Šehovina _1 (RD Mostar)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na sistemu, dana 19.10.2022.godine, u terminu od 08:30 do 09:00 sati, doći do kraćeg prekida u radu servisa BH Telecoma […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos radnika u Odjeljenju za plasman usluga poslovnim korisnicima, Službe za plasman usluga i podršku poslovnim korisnicima u Direkciji Bihać Dioničkog Društva BH […]

J A V N I O G L A S

za prijem radnika u radni odnos u Službi za planiranje i izvještavanje, Sektora za finansijski kontroling u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove Dioničkog društva BH Telecom […]

J A V N I O G L A S

za prijem radnika u radni odnos u Službi za infrastrukturne radove, Sektora za izvođenje radova u Izvršnoj direkciji za investicije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno […]

Odobrenje za radove na Adtran uređaju Babina Rijeka – DSLAM (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 17.10.2022. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu servisa BH […]

Odobrenje za radove uređaju BNG_TUZLA

Obavještavamo korisnike na području direkcije Tuzla, da će dana 18.10.2022. godine, u periodu od 04:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnog prekida u radu Internet servisa NetFlat […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Izvršnoj direkciji za investicije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, […]

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Sektoru za video servise, Direkcije za servise u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva […]

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim […]