OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU KRAJNJEG ROKA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU MONITORING I PLAYOUT OPREME PUTEM POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA

broj nabavke: 39036/23

Predmet nabavke: Monitoring i playout oprema

shodno odredbama Tenderske dokumentacije.

Ovim putem vas obavještavamo da se krajnji rok za dostavljanje za gore navedeni postupak nabavke prolongira i da je novi krajnji rok za dostavu ponuda 19.06.2024. godine do 10:00 sati.

Komunikacija

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:

Muzafer Kapetan, 033 256 175; e-mail: muzafer.kapetan@bhtelecom.ba

Merima Bajrić, 033 256 173, e-mail: merima.bajric@bhtelecom.ba

Fax: +387 33 256 171

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.