Moj izbor

Kreiraj jedinstvenu grupu svojih priključaka i poveži se sa porodicom i prijateljima uz dodatne popuste.
Vidi primjere kombinacija koje možeš kreirati.

Šta je Moj izbor?

Moj izbor je usluga koja omogućava kombinovanje više vrsta usluga
BH Telecoma i njihovo spajanje u jednu zajedničku grupu.

Moja TV paketi

Spoji do dva Moja TV paketa po želji

Fiksna telefonija

Spoji do dva telefonska priključka

Internet paketi

Spoji do dva xDSL i/ili ostale Internet pakete

Mobilna pretplata

Spoji do četiri mobilna paketa na pretplatu

Ultra prepaid priključci

Spoji do tri mobilna Ultra priključka

Jedan račun

Svi priključci u Moj izbor grupi nalaze se na jednom računu što omogućava jednostavan pregled.

Besplatni mobilni internet

Uz odabir Moja TV paketa prepaid mobilni priključci u grupi dobijaju na poklon 1 GB besplatnog mobilnog interneta, a postpaid i/ili kombinovani mobilni priključci 500 MB mobilnog interneta svaki mjesec.

Besplatni razgovori

Besplatnih 1.000 minuta za razgovore između članova grupe, po svakom telefonskom priključku.

Popusti na iznos računa

Mogućnost ostvarenja do 15% popusta na zbirni račun formirane Moj izbor grupe koja ne sadrži Moja TV komponentu.

Popusti na kupovinu uređaja

Zadržavanje mogućnosti kupovine uređaja na rate uz popuste predviđene za svaki pojedinačni priključak u grupi.

Zašto spojiti sve usluge u Moj izbor grupu?
Podnesi zahtjev za kreiranje grupe po tvojoj želji.

Preporučene Moj izbor kombinacije:

Svoje usluge uveži u jednu grupu i aktivacijom usluge Moj izbor svakog mjeseca ostvari dodatne uštede i poklone u obliku besplatnih poziva i mobilnog interneta.
Moj izbor kombinacija 1
113KM
/ godišnja ušteda*
Moja TV Net S paket
Mobilni paket Extra S
Moj izbor bonus
+ 500 MB mobilnog interneta
Mjesečna cijena: 70,90 KM
Moj izbor kombinacija 2
196KM
/ godišnja ušteda*
Moja TV Full S paket
Mobilni paket Extra S
Mobilni paket Extra M
Moj izbor bonus
+1 GB mobilnog interneta
3.000 besplatnih minuta za razgovore između članova grupe
Mjesečna cijena: 117,90 KM
Moj izbor kombinacija 3
232KM
/ godišnja ušteda*
Moja TV Full M
Mobilni paket Extra S
Mobilni paket Extra M
2 Ultra priključka po 5 KM (10 KM ukupno)
Moj izbor bonus
+2 GB mobilnog interneta
5.000 besplatnih minuta za razgovore između članova grupe
Mjesečna cijena: 137,90 KM

*Navedene uštede mogu se ostvariti isključivo uz potpisivanje ugovora na 24 mjeseca i pod uslovom da navedeni paketi koji su uvezani pod Moj izbor uslugu nisu pod nekim ranijim ugovornim odnosom.

Dodatne informacije

Saznaj više detalja o usluzi Moj izbor

Formiranje Moj izbor grupe

Moj izbor grupu je moguće formirati od najmanje dvije komponente, a maksimalno uključujući sve navedene komponente.

 

Moj izbor grupa može se formirati od sljedećih komponenti:

 

 • Multimedijalni paket Moja TV (svi multimedijalni Moja TV paketi za rezidencijalne korisnike, Moja TV Net Go, Moja TV Full Go paketi) – maksimalno 2 priključka
 • Fiksni telefonski priključak / L.net / L.net PLUS / NetFlat-Go / NetPhone-Go – maksimalno 2 priključka
 • Mobilni priključak – maksimalno 7 priključaka
 • xDSL priključak – svi netFlat paketi izuzev Biz, Office i netFlat paketa za video nadzor – maksimalno 2 priključka

 

Moja TV paketi, Moja TV Full Go, Moja TV Net Go, L.net PLUS paketi, Net Phone Go, se tretiraju kao jedna komponenta.

 

Prilikom kreiranja grupe Moj izbor, svi pojedinačni priključci prije uključenja u grupu moraju biti registrovani na korisnika koji postaje nosilac. Ukoliko to nije slučaj, prilikom kreiranja grupe će biti potrebno izvršiti prijenos vlasništva pojedinačnih priključaka na nosioca grupe.

 

Korištenje usluge Moj izbor se ugovara bez obaveznog trajanja ugovornog odnosa u slučaju da je jedna od komponenti grupe moja TV paket. U ostalim situacijama ugovorni odnos može trajati 12 ili 24 mjeseca.

Mobilna komponenta u Moj izbor grupi

Pretplatnik može u Moj izbor grupu dodati maksimalno 7 mobilnih priključaka od čega:

 

 • Maksimalno 4 priključka bilo koje kombinacije postpaid (uključujući i pakete usluga Pristup Internetu putem mobilne mreže mNet mFlat paketi i priključaka sa kombinovanim načinom plaćanja (dalje u ovoj Napomeni: Kombinovani)
 • Maksimalno 3 prepaid ili Ultra priključka

 

Uslov za uključivanje mobilnog prepaid ili Ultra priključka je minimalno jedan mobilni postpaid/Kombinovani ili fiksni priključak ili MojaTV paket sa fiksnim telefonskim priključkom.

 

Uključivanje prepaid ili Ultra broja u Moj izbor grupu (iznos mjesečne naknade za Ultra priključak) nosiocu grupe naplatit će se 5 KM mjesečno po svakom Ultra priključku. Omogućen je prenosa bonusa od 5 KM u naredni obračunski period.

 

Naknada za pridruživanje Ultra priključka u grupu se prebacuje na bonus račun Ultra korisnika koji se troši za pozive i SMS/MMS u mreži BH Telecoma, te naknadu za uspostavu poziva i za održavanje aktivnog stanja računa.

 

Ultra korisniku će cjelokupan iznos sa bonus računa biti na raspolaganju do kraja tekućeg mjeseca neovisno od dana uključivanja u grupu.

 

Neiskorišteni iznos na bonus račune će se prenijeti u naredni obračunski period, ali samo jednom, to jeste, na početku trećeg obračunskog perioda isti se poništava (primjer: maksimalan iznos na bonus računu može biti 5 KM iz tekućeg mjeseca + maksimalno 5 KM iz prethodnog mjeseca). Preneseni iznos na bonus račun, Ultra korisnik i dalje će moći trošiti za pozive i SMS/MMS u mreži BH Telecoma, te naknadu za uspostavu poziva i za održavanje aktivnog stanja računa.

Besplatni razgovori

Kombinacijom govornih komponenti u Moj izbor grupu, pretplatnik dobija mogućnost besplatnih razgovora na fer osnovi unutar grupe.

 

Fer osnova podrazumijeva 1.000 besplatnih minuta za razgovore unutar grupe po obračunskom periodu, po svakom telefonskom priključku, uz naknadu za uspostavu poziva u iznosu od 0,05 KM/po pozivu sa uračunatim PDV-om koja se naplaćuje za sve priključke izuzev Extra paketa.

 

Troškovi naknade za uspostavu poziva za korisnike Kombinovanih paketa se naplaćuju sa bonus računa paketa.

 

Po iskorištenju besplatnih minuta za razgovore u okviru grupe, pozivi se naplaćuju u skladu sa Cjenovnikom, po cijenama korištenog tarifnog paketa.

 

Besplatne minute za razgovore u okviru grupe, neiskorištene u toku jednog mjeseca, se ne prenose u naredni mjesec (obračunski period).

 

Besplatni razgovori unutar grupe ne mogu se koristiti u roamingu.

 

Obračunska jedinica za sve telefonske priključke, za razgovore unutar grupe, je 60 sekundi.

Popusti na iznos računa

Za kombinacije priključaka bez Moja TV paketa, grupa ostvaruje popuste na zbir mjesečnih naknada pojedinačnih priključaka uz ugovore sa trajanjem od 12 mjeseci, odnosno 24 mjeseca.

 

Popusti za obavezno trajanje ugovornog odnosa od 12 mjeseci iznose 3% (za grupe sačinjene od dvije komponente) ili 5% (za grupe sačinjene od tri komponente), odnosno za obavezno trajanje ugovornog odnosa od 24 mjeseca 5% (za grupe sačinjene od dvije komponente) ili 7% (za grupe sačinjene od tri komponente). Popusti se ne primjenjuju za prepaid pridruženog člana.

 

Za kombinacije priključaka od dvije komponente (fiksna telefonska usluga i usluga pristupa internetu), grupa ostvaruje popuste na zbir mjesečnih naknada pojedinačnih priključaka uz ugovore sa trajanjem od 12 mjeseci, odnosno 24 mjeseca.

 

Popust za obavezno trajanje ugovornog odnosa od 12 mjeseci za grupe sačinjene od dvije komponente (fiksna telefonska usluga i usluga pristupa internetu) iznosi 7% , odnosno 15% za obavezno trajanje ugovornog odnosa od 24 mjeseca.

 

Povećanje bonusa dodjele mobilnog interenta za Ultra korisnike koji u Moj izbor imaju uključenu moja TV.

 

Ako kombinacija komponenti/usluga sadrži Moja TV komponentu, obavezno trajanje ugovornog odnosa i popust u skladu sa istim nisu omogućeni.

Besplatni mobilni internet

Ukoliko Moj izbor grupa sadrži Moja TV paket, prepaid mobilnim telefonskim priključcima se dodjeljuje po 1 GB mobilnog interneta, dok se postpaid i/ili kombinovanim mobilnim priključcima dodjeljuje po 500 MB mobilnog interneta, po pravilima korištenja mobilnog tarifnog paketa.

Provjera bonus računa

Korisnici kombinovanih paketa i prepaid korisnici provjeru bonus računa mogu izvršiti pozivom koda, a informacija o preostalom saobraćaju će biti isporučena u vidu notifikacijske obavijesti.

 

Kodovi za provjeru bonus računa korisnika kombinovanih paketa su:

 

 • *102*2# – provjera dodijeljenih bonus minuta
 • *102*3# – data provjera 500 MB

 

Kodovi za provjeru bonus računa prepaid korisnika su:

 

 • *105*5*1# – provjera bonus računa
 • *105*5*2# – provjera dodijeljenih bonus minuta
 • *105*5*3# – data provjera 500 MB

 

Provjeru je također moguće izvršiti putem mobilne aplikacije Moj BH Telecom.