Trenutno pregledate: Javni pozivi

Javni pozivi

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju bijele tehnike brenda Electrolux putem BH Telecoma (komisionar). Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: Opšti uslovi a) Izvod […]

Saznaj više

JAVNI POZIV

za prijavu prisustva prezentaciji ponude BH Telecoma, povodom planirane produkcije video, audio i pratećih promotivnih komunikacijskih materijala BH Telecom planira produkciju audio i video promotivnih komunikacijskih materijala. […]

Saznaj više

J A V N I P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju dodataka za mobilne uređaje brenda PanzerGlass Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: Opšti uslovi a) Izvod iz sudskog […]

Saznaj više