Obavijest o izmjenama u Cjenovniku – izmjene u ponudi HBO sadržaja

Od 21. maja ove godine servis Max će zamijeniti sada aktuelni HBO Max servis te će kao i do sada biti sastavni dio HBO Premium paketa.

U Cjenovniku usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma, u okviru dijela „Dodatni paketi kanala – Cinemax, HBO i HBO Premium“, mijenja se pripadajuća Napomena od 21.maja 2024. i glasi:

„Napomena:

  1. Sadržaj ovih dodatnih paketa (u daljem tekstu: paketi) je dostupan na internet stranici BH Telecoma i putem TV menija na TV aparatu.
  2. U mjesecu aktivacije/deaktivacije paketa pretplatniku će se naplatiti cjelokupan iznos mjesečne naknade bez obzira na broj dana korištenja u toku mjeseca.
  3. U mjesecu u kojem je izvršena promjena paketa pretplatniku će se naplatiti samo iznos mjesečne naknade za paket veće novčane vrijednosti.
  4. Paketi uključuju TimeShift TV opciju koja nudi mogućnost gledanja ranije emitovanog sadržaja na HBO i Cinemax TV kanalima.
  5. Paket HBO Premium uključuje SVoD uslugu naziva „Max“, koja pretplatniku omogućava gledanje raznih video sadržaja (blockbusteri, serije, filmovi, sportski događaji, itd.), bilo kada, putem Internet pretraživača ili aplikacije na prijenosnim računarima, smart telefonima, tabletima, ili smart TV-u, na teritoriji i prema uslovima koji su definisani u uslovima Max usluge.
  6. Max usluga je aktivna u roku od 24 sata od aktivacije HBO Premium paketa, pod uslovom da je pretplatnik izvršio i registraciju za Max uslugu.
  7. Preduslov za korištenje Max usluge je širokopojasni pristup Internetu putem fiksne ili mobilne mreže. Potrošnja saobraćaja koja nastaje korištenjem Max usluge nije uračunata u naknadu HBO Premium paketa, već se posebno obračunava i naplaćuje u skladu sa ovim Cjenovnikom.
  8. Pružanje/korištenje Max usluge utvrđuje se i u uslovima koji su objavljeni na Internet stranici: https://www.max.com/terms-of-use, u kojima je sadržan detaljniji opis usluge i koje pretplatnik mora prihvatiti prilikom registracije ako želi da koristi Max uslugu. Vlasnik Max usluge može izmijeniti/dopuniti navedene uslove neovisno od BH Telecoma, te BH Telecom ne odgovara za bilo koje posljedice koje pretplatniku nastanu zbog toga.
  9. BH Telecom ne utiče na izbor, vrste, količine i vremensku dostupnost sadržaja koji su dio Max usluge, te pretplatniku ne garantuje ništa u tom pogledu. Sve odluke u vezi sadržaja su u potpunosti pod kontrolom vlasnika Max usluge.
  10. U slučaju privremenog isključenja Moja TV paketa/priključka, iz bilo kojeg razloga, pretplatniku nije omogućeno korištenje Max usluge, kao ni paketa TV kanala.“