Prolongiranje roka za dostavu inicijalne ponude – Nabavka 28235/24-EA

Ovim putem Vas obavještavamo da se krajnji rok za dostavu inicijalne ponude za nabavku usluga košenja i krčenja rastinja na lokacija na kojima su smješteni telekomunikacioni objekti, broj 28235/24-EA, prolongira do 25.04.2024. godine do 14:00 sati.