Obavijest o primjeni izmijenjene/dopunjene ponude Cloud usluga BH Telecoma

Poštovani korisnici, od  27.05.2024. godine u primjeni je novi Katalog Cloud usluga BH Telecoma verzija 13.

Izmjene/dopune Kataloga Cloud usluga BH Telecoma se ogledaju u sljedećem:

  • Nove usluge iz segmenta HPC (High Performance Computing) – rezervacija resursa za vCPU i RAM
  • Nove usluge iz segmenta Business continuity, za usluge BaaS (Backup as a Service), BRaaS (Backup Repository as a Service) – servisi za replikaciju podataka
  • DRaaS (Disaster Recovery as a Service) –  podrazumijeva uspostavljanje rezervne infrastrukture koja se aktivira samo u slučaju katastrofe ili ozbiljnog prekida rada na drugi na site/data centar.
  • CDP (Continuous Data Protection) – podrazumijeva kontinuiranu replikaciju I/O operacija koje se izvode na virtualnoj mašini primarnog sistema (produkcija) na drugi site/data centar.
  • Geo-redundancy – usluga zadovoljava potrebu korisnika za sekundarnom geografskom lokacijom i aktivnom redundansom na logičkom nivou korisničkog servisa.
  • Unapređenje Uslovi pružanja/korištenja cloud usluga BH Telecoma, uključujući nove Uslove korištenja za DRaaS
  • SLA – (Service Level Agreement) – izdvajanje u segmentu Uslovi pružanja/korištenja Cloud usluga BH Telecoma, unapređenje istih
  • Unificiranje naziva usluga.

Katalog Cloud usluga BH Telecoma verzija 12.0, od 22.05.2024. godine, postaje dio isteklih ponuda.