All posts by Haris Kablar

Javni poziv

Javni poziv za dostavu terminalne opreme radi provjere usaglašenosti sa BH Telecom xDSL/FTTH/BRAS/IPTV/VoIP/ACS sistemima BH Telecom započinje novi ciklus provjere usaglašenosti terminalne opreme sa BH Telecom xDSL/FTTH/BRAS/IPTV/VoIP/ACS […]

Saznaj više

The PeopleLab

U toku 2023. godine, u cilju stvaranja pozitivne organizacijske kulture, i jačanja brenda poslodavca kreiran je program Program The people Lab. U sklopu istog upriličene su i […]

Saznaj više