Cjenovnik i uslovi korištenja usluga

BH Telecom pruža telekomunikacione usluge u skladu Opštim i Specifičnim uslovima pružanja usluga, te Cjenovnikom.

Obavještenja

Informacije o izmjenama cijena i uslova pružanja usluga

Pojedinačni izvodi iz Cjenovnika

Uslovi pružanja usluga