Nova usluga MojPotpis i MojArhiv za poslovne korisnike

Od sada su u BH Telecomu za poslovne korisnike dostupne usluge:

MojPotpis, platforma za online razmjenu dokumenata, namijenjena za digitalno potpisivanje, koja je tehnološki i sigurnosno dokazano rješenje za sve korisnike koji namjeravaju u potpunosti eliminisati papir iz svog poslovanja.

Pomoću MojPotpis usluge, korisnik može potpisivati dokumente koji su kreirani putem nekih od aplikacija kao što su dokumentni sistemi, MS Word ili slično, koji se šalju primaocu. Primalac dobiva obavještenje na mobilni uređaj ili e-mail da dokument čeka na njegov potpis, koji potom potpisuje elektronski/digitalno.

Usluga je koncipirana kao SaaS (Software As A Service) uz cloud infrastrukturu. Korištenjem ove usluge, štedi se na operativnim troškovima, istovremeno osiguravajući zakonski zahtijevanu sigurnost, sprječavajući naknadno dokazivanje autentičnosti dokumenta i neovlašteno korigovanje već ovjerenog dokumenta. Pogodna je za opštu upotrebu, bez obzira na oblast poslovanja. Najveće uštede postižu organizacije s puno dokumenata i kontaktima s kupcima.

Zašto odabrati MojPotpis?

Uvijek dostupno

 • Potpišite dokumente u pokretu – u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu.
 • Omogućava više načina za potpisivanje, što doprinosi većoj poslovnoj fleksibilnosti.
 • Potpisivanje na bilo kojem uređaju (putem laptopa, poslovnog desktop računara, tableta, pametnog uređaja i slično).

Integracija sa rješenjima trećih strana

 • Integrišite MojPotpis sa drugim sistemima i rješenjima.
 • Možete slati dokumente prema rješenjima trećih strana (Email, DropBox, mSef, mDocs, …).

Sigurnost i brzina

 • Korištenjem modernih tehnologija osigurava se glatko, sigurno i brzo poslovanje (digitalni certifikati, pohranjen vremenski pečat).
 • Dvostepena autentifikacija (putem emaila i SMS-a).

Brojne opcije za potpisivanje

 • Snimite potpis na bloku za potpis.
 • Potpišite se pomoću (kvalifikovanog) digitalnog certifikata (zakonski usklađenom digitalnom potpisu, koji je ekvivalentan ručnom potpisu)
 • Faksimilni potpis na mobilnim uređajima (Android, iOS).
 • Potpišite dokument direktno putem web servisa mojpotpis.ba
 • Dokument se također može poslati vanjskom potpisniku koji nije korisnik MojPotpis rješenja.

Ponuda usluge MojPotpis

Paket MojPotpis MINI MojPotpis START MojPotpis SMART
Uključivanje u sistem (jednokratno) 23,40 KM 93,60 KM 351,00 KM
Mjesečna naknada 23,40 KM 93,60 KM 351,00 KM
Broj dokumenata mjesečno 10 50 200
Broj korisnika 2 5 20
Interna pohrana* 1 GB 2 GB 5 GB

* Dokumenti se čuvaju 30 dana, nakon čega se isti brišu.

NAPOMENA: Integracija sa sistemima Korisnika nije predviđena u sklopu cijene navedenih paketa. Ova usluga, u slučaju korisničke potrebe, će se posebno realizovati.

Dodatne usluge za MojPotpis pakete:

 • Dodatni dokument ………………. 1,17 KM/mjesečno
 • Dodatni korisnik …………………. 4,68 KM/mjesečno

MojArhiv, platforma koja omogućava pouzdano, sigurno i zakonski usklađeno smještanje/pohranu svih vrsta sadržaja (dokumenata, ugovora, e-računa i slično) u elektronskom obliku.

Usluga je namijenjena korisnicima koji žele svoje elektronski/digitalno potpisane dokumente čuvati, pohraniti i pristupati im online u cloudu. Pošto je iznajmljivanje usluge finansijski i organizacijski manje zahtjevno, usluga je pored velikih kompanija također namijenjana i za manje kompanije.

Ključne prednosti

 • Jednostavan pristup – 24/7/365 pristup od strane autorizovanih korisnika putem web interfejsa ili mobilnih uređaja.
 • Sigurnos – sigurna i pouzdana pohrana podataka/dokumenata na serverima smještenim u Data centrima BH Telecoma.
 • Povećana transparentnost – dokumenti su obrađeni i organizovani, tako da je pretraga brža i lakša.
 • Revizorski tragovi – podaci o događajima se automatski evidentiraju.
 • Jednostavna integracija – postojeći softverski sistemi jednostavno se integrišu sa certificiranom e-pohranom.
 • Povezivanje sa dokumentnim sistemima – nakon što je proces završen, dokumenti iz dokumentnih sistema prebacuju se na sigurnu MojArhiv pohranu.
 • Niži poslovni troškovi – umanjuje troškove fizičkog čuvanja i vremena potrebnog za pretragu arhiviranih dokumenata.

Ponuda usluge MojPotpis

Naziv paketa Korištenje usluge Uključivanje u sistem (jednokratno) Mjesečna naknada
MojArhiv – MINI paket ·      do 3 dokumentnih tipova*

·      1 licenca za istovremeno korištenje***

·      do 5GB podataka

198,90 KM 198,90 KM
MojArhiv – START paket ·      5 dokumentnih tipova*

·      2 imenovane licence**

·      1 licenca za istovremeno korištenje ***

·      1 integracija

·      do 20GB podataka

374,40 KM 374,40 KM
MojArhiv – SMART paket ·      do 10 dokumentnih tipova*

·      2 imenovane licence**

·      2 licence za istovremeno korištenje ***

·      3 integracije

·      do 100GB podataka

982,80 KM 982,80 KM

* Dokumentni tipovi kao što je pdf, jpeg itd.

** Imenovani korisnik može koristit sistem samo u svoje ime.

*** Ova licenca omogućava da korisnici istovremeno/grupno koriste sistem te zavisi od ugovorenih količina istovremenih korisnika (npr. 10 licenci znači da 10 ljudi može istovremeno koristiti) te nisu tačno određeni ljudi koji koriste.

Dodatne usluge za MojArhiv pakete:

 • Dodatni GB ……………………………………….  2,34 KM/mjesečno
 • Dodatni imenovani korisnik …………..…………..  23,40 KM/mjesečno
 • Dodatni istovremeni korisnik …………..…..…….. 102,96 KM/mjesečno

Pored usluge elektronske pohrane dokumenata u oblaku, korisnicima MojArhiv također su omogućene dodatne usluge profesionalne digitalizacije dokumenata koji su u fizičkom obliku, s ciljem njihovog konačnog arhiviranja u digitalnom obliku:

 • Pohrana dokumentacije (fizička) ……………………. 2,0183 KM/po dužnom metru
 • Priprema građe za digitalizaciju …………………….. 0,0067 KM/po stranici
 • Skeniranje A4 stranice (neuvezane) ………………. 0,0269 KM/po stranici
 • Skeniranje A4 stranice (uvezano) ………………….. 0,0404 KM/po stranici
 • Indeksacija (ručno uneseni indeks, bez baze) …. 0,2018 KM/metapodatak

Iako se usluge MojPotpis i MojArhiv mogu uzeti odvojeno, njihova puna funkcionalnost postiže se zajedničkim uvezivanjem.

U slučaju zahtjeva od strane korisnika koji su veći/drugačiji od paketa koji se nudi, za svakog takvog korisnika se može putem kreirati posebna ponuda.

Sve navedene cijene paketa i dodatnih usluga izražene su sa uračunatim PDV-om.

Zahtjev za aktivaciju usluge MojPotpis i/ili MojArhiv korisnici mogu podnijeti:

 • putem fax-a, zahtjev treba da bude ispisan na memorandumu sa pečatom i potpisom ovlaštene osobe (broja faxa 1425),
 • putem e-maila, skeniran zahtjev ispisan na memorandumu sa pečatom i potpisom ovlaštene osobe (prodaja@bhtelecom.ba);
 • slanjem zahtjeva regularnom poštom;
 • dostavljanjem zahtjeva preko MVK-ova;
 • na šalteru BH Telecoma.

BH Telecom. Moja priča!