Besplatni probni period za sve pakete Cloud Call Centar usluge

Nove pogodnosti za poslovne korisnike BH Telecoma

 Od 20. marta svim novim pretplatnicima usluge Cloud Call Centar omogućen je besplatni probni period za sve pakete!

 Cloud Call centar je usluga koja omogućava korisnicima da na jednostavan način, bez inicijalnih troškova, u kratkom vremenskom roku uspostave visokokvalitetan kontakt centar koristeći BH Telecom Cloud platformu.

Usluga je pogodna za sve djelatnosti koje u svom poslovanju zahtijevaju upravljanje velikim brojem kontakata putem različitih komunikacijskih kanala, kao što su:

  • direktna prodaja
  • veleprodaja
  • turizam
  • specijalizirani prodajni lanci
  • internet poslovanje.

Cloud Call Centar omogućava upravljanje velikim brojem istovremenih odlaznih i dolaznih poziva, uz automatsko preusmjerenje/distribuciju poziva na više telefonskih brojeva/agenata te obavljanje kampanja putem različitih komunikacijskih kanala: govornog, e-maila i chata.

Tako korisnik na raspolaganje dobiva sve pogodnosti kontakt centra, bez troškova za kupovinu skupe infrastrukture i softvera.

U ponudi BH Telecoma su tri paketa koji se razlikuju u setu funkcionalnosti koje su dostupne korisniku:

Basic Standard Premium
76,05 KM mjesečno93,60  KM mjesečno140,40  KM mjesečno
Telefon, e-mail, ChatTelefon, e-mail, ChatTelefon, e-mail, Chat
–          Licence za rad

o   Jednog supervizora*

o   Dva agenta istovremeno (full voice agent)*

–          Obrada dolaznih poziva

–          Automatsko biranje brojeva iz predefinisane liste

–          Manualno birani odlazni pozivi iz pozivnog centra

–          Licence za rad

o   Jednog supervizora*

o   Dva agenta istovremeno (full voice agent)*

–          Obrada dolaznih poziva

–          Automatsko biranje brojeva iz predefinisane liste

–          Manualno birani odlazni pozivi iz pozivnog centra

–          Licence za rad

o   Jednog supervizora*

o   Dva agenta istovremeno (full voice agent)*

–          Obrada dolaznih poziva

–          Automatsko biranje brojeva iz predefinisane liste

–          Manualno birani odlazni pozivi iz pozivnog centra

IVR osnovni

Mogućnost snimanja najavne poruke koja se javlja prilikom pozivanja pozivnog centra (npr. dobili ste pozivni centar xxxxxxxx, pričekajte do javljanja agenta)

IVR napredni

–          Mogućnost snimanja najavne poruke koja se javlja prilikom pozivanja pozivnog centra (npr. dobili ste pozivni centar xxxxxxxx, pričekajte do javljanja agenta)

·         Izbornik koji usmjerava na određenog agenta (npr. za informacije pritisnite , za tehničku pomoć pritisnite 2…, itd)

·         Mogućnost različite najavne poruke u zavisnosti od države pozivatelja ili pozivnog broja (npr. poruka na bosanskom, engleskom ili njemačkom jeziku)

 

IVR napredni

–          Mogućnost snimanja najavne poruke koja se javlja prilikom pozivanja pozivnog centra (npr. dobili ste pozivni centar xxxxxxxx, pričekajte do javljanja agenta)

·         Izbornik koji usmjerava na određenog agenta (npr. za informacije pritisnite , za tehničku pomoć pritisnite 2…, itd)

·         Mogućnost različite najavne poruke u zavisnosti od države pozivatelja ili pozivnog broja (npr. poruka na bosanskom, engleskom ili njemačkom jeziku)

 

Vremensko preusmjeravanje poziva

(izvan radnog vremena pozivi se mogu preusmjeriti na određeni telefonski broj)

Vremensko preusmjeravanje poziva

(izvan radnog vremena pozivi se mogu preusmjeriti na određeni telefonski broj)

Snimanje dolaznih i odlaznih poziva

Svi pozivi ili procentualno uz čuvanje određeni period i preuzimanje od strane korisnika

Snimanje dolaznih i odlaznih poziva

Svi pozivi ili procentualno uz čuvanje određeni period i preuzimanje od strane korisnika

Govorna pošta

Mogućnost ostavljanja govorne poruke ili signala za ponovno pozivanje u slučaju kada pozivni centar ne radi

Govorna pošta

Mogućnost ostavljanja govorne poruke ili signala za ponovno pozivanje u slučaju kada pozivni centar ne radi

Izbor preferiranog agenta za određenog korisnikaIzbor preferiranog agenta za određenog korisnika
StatistikaStatistika
Lista ključnih korisnika
 Lista zabranjenih kontakata (tzv. “crna lista”  telefonskih brojeva kojima se odbija poziv ili na koje se ne može uputiti poziv)
Ankete

(Lista pitanja sa pripadajućim odgovorima

Tok razgovora između agenta i korisnika unaprijed definisan i zavisi o odgovora

Pregled prikupljenih podataka, grafički i detaljni prikaz)

Mogućnost upravljanja kampanjama koje se provode kroz Kontakt centar (dodavanje liste brojeva i kontakt podataka, praćenje aktivnosti agenata, zaustavljanje i pokretanje kampanje)
Dodatne usluge:

–          Dodatne licence za agenta

–          Dodatne licence za supervizora

–          Dodatni kanal komunikacije

–          Snimanje poziva i preslušavanje snimljenih govornih poruka

–          Dodatni prostor za pohranjivanje snimljenih poziva (1 GB)

Korisnicima svih paketa Cloud Call Centar usluge omogućeno je korištenje svih dodatnih usluga, kao i zakup funkcionalnosti koje nisu uključene u paket, a koje su definisane važećim Cjenovnikom.

Preduslov za korištenje usluge Cloud Call Centra je internet pristup BH Telecoma odgovarajuće brzine (svi xDSL paketi) na adresi instalacije.

Pretplatnici svih paketa imaju pravo na besplatno probno korištenje usluge, koje traje od dana aktivacije usluge do isteka tekućeg obračunskog perioda, a maksimalno 30 dana.

Podsjećamo da uključenjem ove usluge u Biz izbor ostvarujete popust na iznos mjesečne naknade i to:

  • 5% za ugovor na period od 12 mjeseci
  • 10% za ugovor na period od 24 mjeseca.

Detaljne informacije o usluzi Cloud Call Centar su dostupne ovdje ili pozivom na besplatni broj 1322.