BH Telecom Cloud Call Center

Kontakt centar za koji vam nije potrebna infrastruktura i softveri
Saznajte višeKatalog Cloud usluga

Brzo i jednostavno do visokokvalitetnog kontakt centra

Cloud Call Centar predstavlja web aplikaciju kojom se zamjenjuje tradicionalni kontaktni centar na način da pretplatniku omogućava prijem više istovremenih dolaznih poziva na samo jedan pozivni broj uz automatsko preusmjerenje/distribuciju poziva na više telefonskih brojeva/agenata. Usluga uključuje korištenje web aplikacije Cloud Call Centar, pri čemu nije potrebna instalacija na računaru pretplatnika, dok je serverski dio aplikacije Cloud Call Centra instaliran u data centru BH Telecoma, čuvanje podataka u data centru BH Telecoma, te korištenje ostalih dodatnih usluga.
Telefon

Kontakt centar sa više agenata i supervizora

Chat

Najbrži kontakt sa korisnicima putem instant poruka

e-mail

Elekronska pošta integrisana sa postojećim sitemom e-pošte

Basic

Standard

Premium

Mjesečna naknada [KM]

76,05

93,60

140,40

Licence za rad jednog Supervizora
(omogućava nadziranje rada do 10 licenciranih agentskih radnih mjesta kroz supervizorsku aplikaciju)
Licence za rad dva agenta
Obrada dolaznih poziva
Automatsko biranje brojeva iz predefinisane liste
Manualno birani odlazni pozivi iz pozivnog centra
Mogućnost snimanja najavne poruke koja se javlja prilikom pozivanja pozivnog centra
IVR osnovni
Mogućnost snimanja najavne poruke koja se javlja prilikom pozivanja pozivnog centra (npr. dobili ste pozivni centar, pričekajte do javljanja agenta)
IVR Napredni
Mogućnost snimanja najavne poruke koja se javlja prilikom pozivanja pozivnog centra (npr. dobili ste pozivni centar, pričekajte do javljanja agenta),
izbornik koji usmjerava na određenog agenta (npr. za informacije pritisnite 1, za tehničku pomoć pritisnite 2..., itd)
Vremensko preusmjeravanje poziva
(izvan radnog vremena pozivi se mogu preusmjeriti na određeni telefonski broj)
Snimanje dolaznih i odlaznih poziva
(svi pozivi ili procentualno uz čuvanje uz čuvanje na vremenski period od 6 mjeseci i preuzimanje od strane korisnika)
Govorna pošta
mogućnost ostavljanja govorne poruke ili signala za ponovno pozivanje u slučaju kada agenti nisu u mogućnosti prihvatiti poziv
Izbor preferiranog agenta za određenog korisnika
Detaljna statistika
prikaz rada pozivnog centra u proteklom periodu
Lista ključnih korisnika
(prioritizacija definiranih telefonskih brojeva kojima se agenti odmah javljaju bez čekanja)
Lista zabranjenih kontakata
(tzv. "crna lista" telefonskih brojeva kojima se odbija poziv ili na koje se ne može uputiti poziv)
Ankete
(Lista pitanja sa pripadajućim odgovorima, tok razgovora između agenta i korisnika unaprijed definisan i zavisi o odgovora, pregled prikupljenih podataka, grafički i detaljni prikaz)
Dodatne usluge
Dodatne licence za agenta
Dodatne licence za supervizora
Dodatni kanal komunikacije
(dodatni govorni kanal po agentu)
Snimanje poziva i preslušavanje snimljenih govornih poruka
Dodatni prostor za pohranjivanje snimljenih poziva (1 GB)
Besplatno korištenje usluge Zabrana odlaznih poziva

Svaki paket ima mogućnost dokupa dodatnih agentskih, supervizorskih, te aktivacije dodatnih govornih kanala kao i zakupa funkcionalnosti koje nisu uključene u paket a koje su definisane Cjenovnikom.
Prikazane cijene su sa uključenim PDV-om.

Besplatno probno korištenje usluge

Pretplatnici svih paketa imaju pravo na besplatno probno korištenje funkcionalnosti usluge Cloud Call Centar od dana aktivacije do isteka tekućeg obračunskog perioda, a najduže 30 dana. Nakon isteka probnog perioda, počinje se obračunavati naknada za korištenje u skladu sa važećim Cjenovnikom.

Prednosti cloud call centar usluge:

 • brzo i jednostavno do visokokvalitetnog kontakt centra
 • bez incijalnih troškova
 • aplikaciji se pristupa s računara
 • svi komunikacijski kanali dostupni unutar jedne aplikacije
 • korisnička podrška 24/7 putem besplatnih poziva na 1322
 • uređivanje naprednih opcija (IVR, ključni korisnici, lista zabranjenih kontakata)

Idealno rješenje za:

 • direktnu prodaju
 • veleprodaja
 • turizam
 • specijalizirani prodajni lanci
 • internet poslovanje
Kako se usluga koristi?

Korištenje usluge ne ovisi o lokaciji na kojoj se nalazite. Spojite se na aplikaciju, definišete broj agenata i radno vrijeme call centra, snimite govornu poruku i odlučite želite li snimati razgovore.

Što je potrebno za korištenje usluge?

Preduslov za korištenje usluge Cloud Call Centra je internet pristup BH Telecoma odgovarajuće brzine (svi xDSL paketi) na adresi instalacije. Za korištenje same aplikacije računar, zvučnik i mikrofon. Brojeve svojih fiksnih ili mobilnih telefona možete prijaviti u aplikaciju i koristiti ih za rad u pozivnom centru.

Interactive Voice Response (IVR)

Snimanje najavne poruke koja se javlja prilikom pozivanja vašeg pozivnog centra i mogućnost izbornika koji usmjerava telefonske pozive na određenog agenta.

Vremensko preusmjeravanje poziva

Podešavanje radnog vremena pozivnog centra i definisanje pravila usmjeravanja poziva izvan radnog vremena (izgovor poruke o radnom vremenu; govorna pošta, preusmjeravanje na dežurni broj).

Crna lista odlaznih i dolaznih poziva

Stavite broj na crnu listu i odredite što će pozivatelj vašeg call centra ``čuti`` (znak zauzeća, određenu poruku, govornu poštu).

Snimanje dolaznih i odlaznih poziva

Sami odredite želite li snimati dolazne i/ili odlazne pozive. Snimci se čuvaju 6 mjeseci uz mogućnost online preslušavanja ili preuzimanja na vaš računar. Također, možete aktivirati dodatni prostor za čuvanje poziva.

Zahtjev za aktivaciju/deaktivaciju osnovne usluge Cloud Call Centar pravno lice može podnijeti putem RD BH Telecoma i to: