OWIS Cloud – usluga za poslovne korisnike

Ostvarite poslovnu automatizaciju i optimizaciju poslovnih procesa u kancelarijskom poslovanju

Usluga OWIS Cloud, koju će u saradnji pružati BH Telecom i kompanija Orka d.o.o. Sarajevo od 10.januara ove godine, namijenjena je poslovnim korisnicima, a omogućava automatizaciju i optimizaciju poslovnih procesa u kancelarijskom poslovanju, te upravljanje dokumentima kroz cijeli tok njihovog kretanja, od ulaza, preko obrade, do izlaza.

Usluga podrazumijeva ponudu OWIS sistema kao Document Management System i omogućena je u vidu osnovne usluge pravnim licima, postojećim korisnicima usluga BH Telecoma, ali i novim poslovnim korisnicima koji u tu svrhu zaključe ugovor sa BH Telecomom (male, srednje i velike kompanije, javne i privatne).

OWIS Cloud se sastoji od ponude u vidu osnovnog OWIS Cloud paketa, te seta sljedećih dodatnih usluga koje bi se korisnicima pružale na njihov zahtjev: Dodatni prostor za pohranjivanje podataka: 1GB; Consulting/Service desk u domenu upravljanja poslovnim procesima i Izrada Back up na korisnički prenosni medij.

Cijena osnovnog paketa usluge OWIS Cloud u ponudi BH Telecoma je 40,95 KM mjesečno.

Detaljne informacije o usluzi OWIS Cloud su dostupne ovdje i putem info telefona 1322.

Komentariši