ICT USLUGE

Edu720

Edu720 je jedinstveni online edukativni sistem za učenje, dostupan svim poslovnim korisnicima BH Telecoma. To je platforma koja je u potpunosti bazirana na inovativnom „nanolearning” konceptu učenja i namijenjena je svim kompanijama koje imaju kontinuiranu potrebu da educiraju i informišu svoje zaposlenike.

 

Osnovne karakteristike dodatne usluge edu720

Edu720 je dodatna usluga koja obuhvata:

 • Korištenje mobilne i desktop aplikacije kao alata za realizaciju edukacije zaposlenika uz kontinuirano mjerenje, izvještavanje i praćenje napretka u učenju i razvoju zaposlenika. U ponudi je 11 paketa za pristup i korištenje platforme u ovisnosti od broja zaposlenika koji će koristiti istu.
 • Priprema edukativnih materijala, na dodatni zahtjev i po potrebi korisnika

 

Prednosti edu720

Edu720 se koristi s ciljem prezentovanja edukativnih sadržaja zaposlenicima iz različitih oblasti i prosljeđivanje bitnih informacija istim u realnom vremenu. Osnovna namjena platforme obuhvata upoznavanje zaposlenika sa:

 • Specifičnim karakteristikama proizvoda i usluga s ciljem unapređenja prodaje
 • Karakteristikama novih proizvoda i usluga
 • Specifičnim tehnologijama i radnim procesima
 • Opštim vještinama (prodaja, prezentacija, menadžment, odnos sa klijentima...)
 • Pravilnicima organizacije
 • Opštim informacijama o organizaciji
 • Historiji i korporativnim vrijednostima organizacije
 • Strategiji, misiji i viziji organizacije
 • Bitnim informacijama, periodičnim ili dnevnim obavještenjima
 • Video obraćanjem direktora/menadžera zaposlenicima

U okviru platforme, omogućen je administracijski i analitički panel koji su usmjereni na pokretanje edukacije uvažavajući organizacijsku strukturu kompanije i analizi uspješnosti usvajanja znanja u okviru pokrenutih edukacija.

 

Kako izgleda sadržaj edukacija na edu720?

Edu720 platforma je bazirana na video sadržaju podijeljenom u više kraćih cjelina, u trajanju od 2 - 3 minute. Ovakav vid edukacije omogućava učesnicima da nauče i zapamte najvažnije aspekte prezentovanog, ali i da odgovore na pitanja vezana za sadržaj ne gubeći previše vremena.

Pitanja i odgovore, administrator unosi prilikom postavljanja edukacije direktno u administratorsku platformu.

Pravila prilikom postavljanja pitanja/odgovora u edu720 platformi su sljedeća:

 • Pitanja bi trebala biti postavljena na način da korisnik može sve tačne odgovore pronaći u video edukaciji
 • Administrator bi trebao postaviti najviše 4 pitanja
 • Svako pitanje ne bi trebalo imati manje od 2 i više od 5 odgovora
 • Samo jedan odgovor po pitanju može biti tačan

Ostale bitne informacije za zaposlenika/korisnika kojem je namijenjena edukacija su navedene u videu.

 

 

Administratorski panel omogućava fleksibilnu organizaciju edukacije po organizacionim jedinicama, službama, radnoj poziciji zaposlenika, gradovima...

Ključne funkcionalnosti administracijskog panela su:

 • Kreiranje strukture vlastite organizacije
 • Kreiranje vrste edukacija i tipova zaposlenika/učesnika edukacije
 • Dodavanje korisnika i ovlaštenja za svakog korisnika
 • Dodavanje zaposlenika u hijerarhijskoj strukturi organizacije
 • Dodavanje edukacija – pitanja, odgovora i učesnika u edukaciji
 • Potpuni pristup analitičkom portalu

U okviru analitičkog panela, administrator ima mogućnost kontinuiranog i detaljnog analiziranja progresa zaposlenika kojima je edukacija namijenjena i to:

 • Na nivou organizacije
 • Na nivou pojedinih odjela
 • Na nivou pojedinih teritorijalnih jedinica (regija, država)
 • Na nivou pojedinca
 • Na nivou pojedine edukacije ili seta edukacija
 • Na nivou određenog vremenskog perioda

Dodatno, omogućeni su dodatni alati praćenja uspješnosti edukacije poput:

 • Proračuna indeksa uspješnosti (EEI – Education Efficiency Index)
 • Identifikacije najčešćih grešaka i najtežih pitanja kako bi se stavio dodatni fokus na te teme i omogućilo bolje razumijevanje oblast
 • Rangiranje zaposlenika po pojedinim indeksima što omogućava implementaciju sistema nagrađivanja
 • Mogućnost samostalnog kreiranja izvještaja po parametrima
 • Eksport svih izvještaja u excel ili pdf format ili direktan print

Ko može koristiti uslugu edu720?

Dodatna usluga edu720 je omogućena svim pravnim licima BH Telecoma koji koriste usluge:

 • Širokopojasnog pristupa internetu i/ili
 • Postpaid uslugu mobilne telefonije

Ukoliko se pravno lice odluči na korištenje dodatne usluge edu720, istu može upotrijebiti za edukaciju svih zaposlenika unutar organizacije bez obzira na to da li sjede u kancelarijama ili su u pokretu. Svaki zaposlenik platformi može pristupiti putem web responsive portala koristeći jednostavan web browser ili preko tableta i smartphone-a, putem posebno kreiranih android i iOS aplikacija.

Edu720 korisnici mogu pristupiti edu720 platformi putem web preglednika (Google Chrome), ali i putem Android i iOS aplikacija za smartphone i tablet uređaje. Svi korisnički podaci uključujući e-mail, ime i prezime korisnika i šifre su enkriptovani i sigurni. Edu720 posjeduje i SSL certifikat koji osigurava sigurnost prilikom prijenosa podataka sa Vaših uređaja na edu720 servere.

Kako postati korisnik dodatne usluge edu720?

Zahtjev za aktivaciju / deaktivaciju usluge edu720, korisnici mogu podnijeti:

 • na prodajnim mjestima BH Telecoma (Telecom centri i šalteri),
 • slanjem faksa na broj 1425
 • slanjem email-a na adresu:
  mailto:mvk.sarajevo@bhtelecom.ba,
  mvk.bihac@bhtelecom.ba,
  mvk.tuzla@bhtelecom.ba,
  mvk.mostar@bhtelecom.ba,
  mvk.zenica@bhtelecom.ba,
  mvk.travnik@bhtelecom.ba,
  mvk.gorazde@bhtelecom.ba.

Naknada za korištenje dodatne usluge edu720

U okviru usluge edu720, naplata se vrši po dva osnova:

 • Mjesečna naplata za pristup i korištenje mobilne i desktop aplikacije (platforme). U ponudi je 11 paketa za pristup i korištenje platforme u ovisnosti od broja zaposlenika koji će koristiti istu.
 • Jednokratna naplata za priprema edukativnih materijala, na dodatni zahtjev i po potrebi korisnika

Pretplatniku će biti omogućeno besplatno probno korištenje platforme u trajanju od 30 dana, u toku kojeg može odustati od daljeg korištenja usluge podnošenjem zahtjeva za odjavu usluge. Nakon isteka probnog perioda, ukoliko korisnik u tom periodu ne odjavi korištenje usluge, počinje se obračunavati naknada za korištenje usluge.

Prilikom aktivacije usluge, pretplatniku će besplatno biti pripremljen jedan video materijal za realizaciju probne edukacije.

  Edu720 Način naplate Cijena (KM)
1. Pristup i korištenje platforme    
1.1 0-30             korisnika mjesečno 292,50
1.2. 31-50           korisnika mjesečno 351,00
1.3. 51-70           korisnika mjesečno 526,50
1.4. 71-100         korisnika mjesečno 643,50
1.5. 101-150       korisnika mjesečno 936,00
1.6. 151-200       korisnika mjesečno 1.170,00
1.7. 201-300       korisnika mjesečno 1.521,00
1.8. 301-500       korisnika mjesečno 2.340,00
1.9. 501-1.000    korisnika mjesečno 2.925,00
1.10. 1.001-1.500 korisnika mjesečno 3.744,00
1.11. >1.501         korisnika mjesečno 4.095,00
2. Priprema video/audio materijala    
2.1. priprema video materijala jednokratno po materijalu 70,20

U cijene je uključen iznos PDV-a.

Dodatne napomene:

 • Naknada za korištenje platforme se plaća mjesečno, bez ugovaranja obaveznog trajanja, za svaki mjesec u kojem je usluga bila aktivirana.
 • Mjesečna naknada u prvom i posljednjem mjesecu korištenja usluge se obračunava po broju dana korištenja, to jeste, od dana isteka probnog perioda do dana realizacije zahtjeva za deaktivaciju usluge.
 • Sve naknade za korištenje dodatne usluge (korištenje platforme, priprema video materijala) se ispostavljaju na mjesečnom računu za osnovnu uslugu.
 • Usluga se koristi primarno u skladu sa uslovima partnera (vlasnika usluge) a koje će pretplatnik prihvatiti prilikom inicijalizacije usluge na strani partnera.

Kako mogu pristupiti usluzi edu720?

Dodatnu uslugu edu720 možete aktivirati podnošenjem zahtjeva za aktivaciju usluge u BH Telecomu (slanjem emaila, faksom ili dolaskom na šalter BH Telecoma).

Zbog čega se ne mogu samostalno registrovati na edu720?

Edu720 je platforma namijenjena poslovnim korisnicima (pravnim licima). S tim u vezi, svi korisnički računi moraju biti kreirani od strane već postojećih korisnika s administratorskim ovlastima ili edu720 administratora.

Putem kojih uređaja mogu pristupiti platformi edu720?

Korisnici mogu pristupiti edu720 platformi putem web preglednika (Google Chrome), ali i putem Android i iOS aplikacija za smartphone i tablet uređaje.

Primio/la sam e-mail sa porukom da sam od sada dio edukacijskog procesa u mojoj kompaniji. Šta da radim?

E-mail koji ste primili sadrži Vaše pristupne podatke – korisničko ime (username) i šifru (password) kao i linkove na kojima možete preuzeti aplikacije (Android ili iOS) na Vaš uređaj. Sljedeći korak koji biste trebali napraviti je slijediti instrukcije iz e-maila, preuzeti aplikaciju za Vaš mobilni uređaj i unijeti Vaše korisničke podatke. Ukoliko nemate adekvatan mobilni uređaj ili ne želite da se prijavljujete putem mobilnog uređaja, edu720 platformi možete pristupiti putem sljedećeg linka: edu720.com/auth/login

Zaboravio sam svoju šifru, kako da dobijem novu?

Ukoliko ste zaboravili Vašu šifru za pristup edu720 platformi, nova šifra Vam se može obezbijediti na dva načina. Prvi je da posjetite sljedeći link www.edu720.com/home , da kliknete na link „Zaboravili ste šifru“ i da slijedite dalja uputstva. Drugi način je da kontaktirate Vašeg edu720 administratora unutar kompanije koji Vam može postaviti novu šifru.

Ko može imati uvid u moje rezultate i moj napredak na pojedinim edukacijama?

Lokalni administratori edu720 platforme unutar kompanije su jedine osobe koje imaju uvid u rezultate edukacija, pojedinačne i grupne ocjene, indekse i izvještaje.

Jesu li moji lični podaci sigurni na edu720 platformi?

Da, svi korisnički podaci uključujući e-mail, ime i prezime korisnika i šifre su enkriptovani i sigurni. Edu720 posjeduje i SSL certifikat koji osigurava sigurnost prilikom prijenosa podataka sa Vaših uređaja na edu720 servere.

Kako izgleda sadržaj edukacija na edu720?

Edu720 platforma je bazirana na video sadržaju podijeljenom u više kraćih cjelina. Nijedna pojedinačna edukacija ne bi trebala biti duža od 2 - 3 minute. To omogućava učesnicima edukacije da nauče i zapamte najvažnije aspekte prezentovanog, ali i da odgovore na pitanja vezana za sadržaj ne trošeći na to previše vremena.

Kako da znam da sam dobio novu edukaciju?

Kada Vam Vaš administrator pošalje novu edukaciju primit ćete e-mail sa obavještenjem. Korisnici koji imaju instaliranu edu720 mobilnu aplikaciju će dobiti obavještenje na svoj mobilni uređaj.

Mogu li sam odlučiti koje ću edukacije raditi a koje ne?

Ne, administrator platforme unutar Vaše kompanije određuje koji će korisnici dobiti određene edukacije.

Imam aplikaciju instaliranu na mobilnom uređaju ali mi ne dolaze „obavještenja“.

Provjerite jeste li unijeli Vaše pristupne podatke u aplikaciju i da li ste prijavljeni.

Šta je EEI (Education Efficency Index)?

EEI je indeks (broj) koji mjeri uspjeh u učenju sadržaja svakog korisnika. U izračun ovog indeksa ulaze dva faktora - vrijeme reakcije na edukaciju i broj pogrešno odgovorenih pitanja.

Nepoznat tehnički problem se pojavio dok sam koristio web okruženje edu720 ili aplikaciju. Šta da radim?

U slučaju bilo kakvih tehničkih poteškoća prilikom pristupa i rada na edu720 platformi, kontaktirajte službu za podršku korisnicima BH Telecoma (1322).

Kako mogu dobiti odgovore na pitanja koja nisu obuhvaćena ovdje?

Kontaktirajte službu za podršku korisnicima BH Telecoma (1322) za pitanja, savjet ili pomoć.ONLINE ZAŠTITA ZA POSLOVNE KORISNIKE

Usluga „Online zaštita za poslovne korisnike“ pravnim licima, pretplatnicima mobilnih i internet usluga, omogućava sigurnije korištenje Internet usluga, uz zaštitu za uređaje putem kojih se pristupa Internetu - računari, tableti i mobilni uređaji.

Nudimo Vam zaštitu od virusa, trojanaca, crva, ransomware-a, spyware-a, spama, curenja podataka, malicioznih web stranica, phishing napada, krađe podataka, pristupa neprikladnim sadržajima ili nebezbjednim web sajtovima, i još mnogo toga.

U okviru usluge korisnik može izabrati sigurnosno rješenje koje najbolje odgovara zahtjevima kompanije.


Funkcionalnosti usluge

Worry Free Services sigurnosno rješenje je namijenjeno zaštiti manjih i srednjih organizacija.

Osnovne funkcionalnosti ovog rješenja su:

 • štiti od virusa, ransomware-a, spyware-a, spama, curenja podataka, malicioznih web stranica, phishing napada, krađe podataka;
 • omogućava upravljanje sigurnošću svih uređaja centralizirano;
 • sprečava da se važne informacije dijele i kopiraju putem USB prenosivih uređaja ili putem elektronske pošte;
 • omogućava zabranu pristupa neprikladnim sadržajima ili nebezbjednim web stranicama itd.

Worry Free Services rješenje je izrazito jednostavno za instalaciju i upravljanje. Iz web bazirane upravljačke konzole moguće je pratiti, ažurirati i štititi sve uređaje automatski bez obzira gdje se oni nalazili. Uređaji koji su zaštićeni konstantno imaju pristup najnovijim informacijama o potencijalnim prijetnjama koje se stalno ažuriraju. Centralni server za zaštitu se nalazi u cloud-u Trend Micro kompanije, tako da pretplatnicima nisu potrebni dodatni IT resursi.

Jedna licenca Worry Free Services rješenja podrazumijeva zaštitu za jedan desktop, laptop ili server, i dva mobilna uređaja.


Kaspersky Small Office Security sigurnosno rješenje je pogodno za preduzeća sa najviše 50 zaposlenih, bez specijalnog IT osoblja ili administratora.

Kaspersky Endpoint Security Cloud štiti računare, file servere, mobitele i tablete kroz Cloud bazirano upravljanje. Ovo rješenje je idealno za kompanije sa 25 i više zaposlenih.

Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus rješenje sadrži sigurnosne funkcije, mogućnosti upravljanja u cloudu i funkcije naprednog upravljanja (Enkripcija, Patch menadžment, Device & Web kontrole) i idealano je za tržišni segment malih i srednjih preduzeća.

Kaspersky Security for Microsoft Office 365 je ciljano rješenje koja pruža mogućnost višeslojne sigurnosti dodavanjem zaštite konkretnog elementa infrastrukture.


Zahtjev za aktivaciju usluge može se podnijeti:

 • na prodajnim mjestima BH Telecoma,
 • slanjem faksa na broj 1425,
 • slanjem maila na adresu:
  mvk.sarajevo@bhtelecom.ba,
  mvk.bihac@bhtelecom.ba,
  mvk.tuzla@bhtelecom.ba,
  mvk.mostar@bhtelecom.ba,
  mvk.zenica@bhtelecom.ba,
  mvk.travnik@bhtelecom.ba,
  mvk.gorazde@bhtelecom.ba.
Naziv usluge Način naplate Cijena (KM)
Worry Free Services mjesečno po pretplatničkom uređaju 7,22
Pretplatnički uređaj, odnosno jedna jedinica mjere za Worry Free Services uslugu, podrazumijeva 1 pretplatnički računar (PC, laptop, server sa Windows ili Mac operativnim sistemom) i 2 mobilna uređaja (Android ili iOS).
Kaspersky Small Office Security (for Desktops, Mobiles and File Servers)
a)    od 5 do 9 licenci
b)    od 10 do 14 licenci
c)    od 15 do 19 licenci
d)    od 20 do 24 licence
e)    od 25 do 49 licence
mjesečno po licenci 7,64
7,00
6,96
6,84
6,83
Kaspersky Endpoint Security Cloud
a)    od 5 do 9 licenci
b)    od 10 do 14 licenci
c)    od 15 do 19 licenci
d)    od 20 do 24 licence
e)    od 25 do 49 licenci
f)     od 50 do 99 licenci
g)    od 100 do 149 licenci
h)    od 150 do 249 licenci
i)      od 250 do 499 licenci
mjesečno po licenci
10,75
8,69
7,55
6,56
5,97
5,27
4,60
4,26
3,71
Jedna licenca pokriva jednog korisnika odnosno 1 korisnički uređaj (PC, laptop, server sa Windows ili Mac operativnim sistemom) i 2 mobilna uređaja (Android ili iOS).
Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus
a)    od 5 do 9 licenci
b)    od 10 do 14 licenci
c)    od 15 do 19 licenci
d)    od 20 do 24 licence
e)    od 25 do 49 licenci
f)     od 50 do 99 licenci
g)    od 100 do 149 licenci
h)    od 150 do 249 licenci
i)      od 250 do 499 licenci
mjesečno po licenci
17,21
13,91
12,09
10,16
9,13
8,19
7,35
6,61
5,93
Jedna licenca pokriva jednog korisnika odnosno 1 korisnički uređaj (PC, laptop, server sa Windows ili Mac operativnim sistemom) i 2 mobilna uređaja (Android ili iOS).
Kaspersky Security for Microsoft Office 365
a)    od 10 do 49 licenci
b)    od 50 do 149 licenci
c)    od 150 do 499 licenci
mjesečno po licenci
4,38
3,78
3,18

U cijene je uključen iznos PDV-a.


Korisnik ima pravo na besplatno probno korištenje usluge, koje traje od dana aktivacije usluge do isteka tekućeg obračunskog perioda. U toku probnog korištenja usluge, korisnik može odustati od daljeg korištenja usluge. Ukoliko korisnik tokom probnog perioda ne odjavi korištenje usluge, počinje se obračunavati naknada za korištenje usluge.

Ukoliko Vam je potrebna pomoć pri odabiru paketa usluga ili želite više informacija o usluzi, pozovite nas na besplatnu info liniju za poslovne korisnike 1322.MICROSOFT® BUSINESS SUITE
MICROSOFT® OFFICE 365

Microsoft® Office 365 je cloud bazirana SaaS usluga koja omogućava rad sa najnovijim Microsoft alatima na projektima u realnom vremenu, gdje god da se nalazite, i bez brige o sigurnosti svojih podataka.

Pomoću sistema Office u oblaku, aplikacije i podaci su sa vama gdje god da krenete, bilo da radite van mreže na stolnom kompjuteru, na mreži ili na nekom od mobilnih uređaja.

Microsoft® Office 365™ vam nudi:

Pored niza različitih prednosti koje Office 365™ pruža poslovnim korisnicima, Office 365™ nudi savremeno upravljanje vašom poslovnom IT infrastrukturom.

Microsoft® Office 365™ omogućuje e-mail servis poslovne klase, dijeljenje kalendara, instant poruke, online konferencije i pristup ažuriranim podacima pohranjenim u oblaku. Uz sve navedene pogodnosti koje pruža Office 365 najbitnija je smanjenje troškova poslovanja kompanije.

 


SUOČAVATE SE SA PROBLEMIMA?

 

DONOSIMO RJEŠENJA.


Office koji koristite u poslovne svrhe nije licenciran?

Office 365 garantuje licencirane Office alate.


Jednokratno godišnje plaćanje takvih servisa je skupo, mjesečne naknade vam više odgovaraju?

Office 365 se plaća na mjesečnoj osnovi.


Zaposlenici koji rade van ureda ne mogu prisupiti i raditi na Office aplikacijama, a da ste pri tome zaštićeni od zloupotrebe važnih korporacijskih podataka?

Rad izvan ureda je omogućen kroz Office 365, a podaci i pristupi su zaštićeni moćnim sigurnosnim alatima.


Treba vam zaštićen pristup e-mailu sa bilo kojeg mjesta sa privatnih/poslovnih računara, mobitela, laptopa ili tableta zaposlenika?

Poslovni Office 365 e-mail sa velikom količinom memorije, uz zaštićen pristup sa bilo kojeg uređaja i mjesta.


Niste u prilici prisustvovati sastancima koji se održavaju na lokaciji koja je dosta udaljena od vaše lokacije?

Uz Skype for Business napravite online sastanke i učestvujte u istim, neovisno od mjesta na kojem se nalazite.


 

BH Telecom Ured u pokretu i fleksibilnost oblaka za savremeni način rada

 

Obavite posao sa bilo kojeg mjesta

Gdje god da se nalazite Office 365 vam omogućava da radite pomoću najnovijih alata, pristupite svim svojim podacima i obavite posao.

Radite bolje zajedno

Office 365 nudi e-mail servis poslovne klase, dijeljenje kalendara, instant poruke, online konferencije i pristup ažuriranim podacima pohranjenim u oblaku. Sarađujte na projektima u stvarnom vremenu i bez kompromisa sigurnosti podataka.

Office 365 je fleksibilno i pouzdano rješenje

 

Online sastanci

Office 365 vam daje mogućnost održavanja online sastanaka za do 250 učesnika, uz potpunu audio i video podršku, te opciju dijeljenja sadržaja ekrana, prezentacija i bilješki, uz potpunu interaktivnost svih učesnika sastanka.

Jednostavnije upravljanje IT infrastrukturom

Upravljajte svojom IT infrastrukturom sa jednog mjesta, koristeći jednostavan korisnički portal.

E-mail servis poslovne klase

Vrhunski e-mail servis koji je dovoljno moćan za posao koji radite i koji pojednostavljuje vaše zadatke. Uz 50 GB memorije po korisniku, možete da čuvate potrebne poruke i datoteke, šaljete poruke do 150 MB veličine i uvijek imate dostupne svoje kontakte i kalendar.

Pohrana podataka u oblak i jednostavnost dijeljenja sadržaja

1 TB memorijskog prostora omogućava vam da pohranjujete i jednostavno dijelite svoje podatke, uz dostupnost i sinhronizaciju na svim vašim uređajima čak i kad nemate internet pristup.

Teams-Softver za grupni chat

Radni prostor za grupni rad, komunikaciju, chat razgovore, pozive, sastanke ili razmjenjivanje poruka između članova grupe ili između više grupa koje interaktivno sarađuju u realnom vremenu.

Lokalna tehnička podrška

Uz Office 365 telefonska i online podrška vam je dostupna za sva pitanja i pomoć pri korištenju, implementaciji i instalaciji Office 365 servisa.

Smanjite kapitalne i operativne troškove

Preseljenjem poslovanja u oblak smanjujete troškove ulaganja i održavanja IT infrastrukture.

Planner

Alat koji pomaže u organizaciji, dodjeljivanju i praćenju zadataka, dijeljenju podataka, chat komunikaciji. Objedinjuje timove, zadatke, dokumente i razgovore radi boljeg planiranja i saradnje.

Uvijek ažurirane aplikacije

Office 365 je smješten u oblaku i aplikacije i nove mogućnosti se ažuriraju na mjesečnoj osnovi.

 

 

 


 

Microsoft® Office 365™ je Office koji poznajete uz fleksibilnost oblaka

Zašto biste odabrali oblak za poslovanje? Iz sasvim jednostavnog razloga – ostvarujete veću produktivnost jer usluge rade zajedno za vas, bez određivanja služitelja. Dok Microsoft za vas upravlja poslužiteljima, vi zadržavate kontrolu u mjeri u kojoj želite:

 • Office vam je uvijek ažuran
 • Office možete koristiti za 5 uređaja/korisnika
 • Sve što trebate je na jednom mjestu, na svim uređajima
 • Sinhronizirajte datoteke na uređaje za izvanmrežni pregled i uređivanje.

Prilagodite tehnologiju svojim potrebama i rukovodite vašim preduzećem na lakši način uz Microsoft® Office 365™. Preuzmite sve što vam je potrebno da uvijek rukovodite, bilo gdje da se nalazite.

 OFFICE 365 BUSINESS ESSENTIALS

Sadrži: Office Online – online verzije aplikacija i mogućnost kolaboracije, OneDrive for Business – 1TB memorije za pohranu podataka, e-mail - 50 GB, kontakti, calendar (Exchange), Active Directory sinhronizaciju, Online sastanke – Web konferencije, IM, video, Internu društvenu mrežu (Yammer), Sites-timsku saradnju i interni portal, javni portal (SharePoint).

10,80
KM

Maksimalan broj korisnika u paketu je 300.

Informacije o cijenama i uslovima korištenja su dostupne u Cjenovniku.

Ukoliko ste zainteresovani za korištenje usluge Microsoft® Office 365, ovdje možete popuniti online formu za zakazivanje termina sastanka i naši menadžeri za velike korisnike će vas kontaktirati i u dogovorenom terminu posjetiti i održati prezentaciju kako biste dobili sve potrebne informacije o prednostima ove usluge.OFFICE 365 BUSINESS

Sadrži: kompletne instalirane Office aplikacije na najviše 5 PC-ija ili Mac kompjutera, pristup Office aplikacijama na pametnim telefonima i iPadu, Office Online – online verzije aplikacija i mogućnost kolaboracije, 1TB memorije za pohranu podataka, Active Directory sinhronizaciju.

17,80
KM

Maksimalan broj korisnika u paketu je 300.

Informacije o cijenama i uslovima korištenja su dostupne u Cjenovniku.

Ukoliko ste zainteresovani za korištenje usluge Microsoft® Office 365, ovdje možete popuniti online formu za zakazivanje termina sastanka i naši menadžeri za velike korisnike će vas kontaktirati i u dogovorenom terminu posjetiti i održati prezentaciju kako biste dobili sve potrebne informacije o prednostima ove usluge.OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM

Sadrži: kompletne instalirane Office aplikacije na najviše 5 PC-ija ili Mac kompjutera, pristup Office aplikacijama na pametnim telefonima i iPadu, Office Online – online verzije aplikacija i mogućnost kolaboracije, 1TB memorije za pohranu podataka, e-mail - 50 GB, kontakti, calendar (Exchange), Online sastanci – Web konferencije, IM, video (Lync), Stres-timsku saradnju i interni portal, javni portal (SharePoint), Internu društvenu mrežu (Yammer), Active Directory sinhronizaciju.

26,80
KM

Maksimalan broj korisnika u paketu je 300.

Informacije o cijenama i uslovima korištenja su dostupne u Cjenovniku.

Ukoliko ste zainteresovani za korištenje usluge Microsoft® Office 365, ovdje možete popuniti online formu za zakazivanje termina sastanka i naši menadžeri za velike korisnike će vas kontaktirati i u dogovorenom terminu posjetiti i održati prezentaciju kako biste dobili sve potrebne informacije o prednostima ove usluge.OFFICE 365 ENTERPRISE E1

Sadrži: Office Online – online verzije aplikacija i mogućnost kolaboracije, OneDrive for Business – 1TB memorije za pohranu podataka, Active Directory sinhronizaciju, e-mail - 50 GB, kontakte, calendar (Exchange), Online sastanke – Web konferencije, IM, video (Lync), Stres-timsku saradnju i interni portal, javni portal (SharePoint), Internu društvenu mrežu (Yammer), mogućnost implementacije hibridnog modela oblaka sa serverima na lokaciji.

17,20
KM

Maksimalan broj korisnika u paketu je neograničen.

Informacije o cijenama i uslovima korištenja su dostupne u Cjenovniku.

Ukoliko ste zainteresovani za korištenje usluge Microsoft® Office 365, ovdje možete popuniti online formu za zakazivanje termina sastanka i naši menadžeri za velike korisnike će vas kontaktirati i u dogovorenom terminu posjetiti i održati prezentaciju kako biste dobili sve potrebne informacije o prednostima ove usluge.OFFICE 365 PRO PLUS

Sadrži: kompletne instalirane Office aplikacije na najviše 5 PC-ija ili Mac kompjutera, pristup Office aplikacijama na pametnim telefonima i iPadu, Office Online – online verzije aplikacija i mogućnost kolaboracije, OneDrive for Business - 1TB memorije za pohranu podataka, Active Directory sinhronizaciju, mogućnost implementacije hibridnog modela oblaka sa serverima na lokaciji.

25,70
KM

Maksimalan broj korisnika u paketu je neograničen.

Informacije o cijenama i uslovima korištenja su dostupne u Cjenovniku.

Ukoliko ste zainteresovani za korištenje usluge Microsoft® Office 365, ovdje možete popuniti online formu za zakazivanje termina sastanka i naši menadžeri za velike korisnike će vas kontaktirati i u dogovorenom terminu posjetiti i održati prezentaciju kako biste dobili sve potrebne informacije o prednostima ove usluge.OFFICE 365 ENTERPRISE E3

Sadrži: kompletne instalirane Office aplikacije na najviše 5 PC-ija ili Mac kompjutera, pristup Office aplikacijama na pametnim telefonima i iPadu, Office Online – online verzije aplikacija i mogućnost kolaboracije, 1TB memorije za pohranu podataka, e-mail - 50 GB, kontakte, kalendar (Exchange), Online sastanke – Web konferencije, IM, video (Lync), Stres-timsku saradnju i interni portal, javni portal (SharePoint), Interna društvena mreža (Yammer), Active Directory sinhronizaciju, mogućnost implementacije hibridnog modela oblaka sa serverima na lokaciji, centar za e-otkrivanje: alatke za podršku za usaglašenost, usaglašenost i zaštita informacija: zakonsko zadržavanje, upravljanje pravima i sprečavanje gubitka podataka za e-poštu i datoteke.

43,00
KM

Maksimalan broj korisnika u paketu je neograničen.

Informacije o cijenama i uslovima korištenja su dostupne u Cjenovniku.

Ukoliko ste zainteresovani za korištenje usluge Microsoft® Office 365, ovdje možete popuniti online formu za zakazivanje termina sastanka i naši menadžeri za velike korisnike će vas kontaktirati i u dogovorenom terminu posjetiti i održati prezentaciju kako biste dobili sve potrebne informacije o prednostima ove usluge.EXCHANGE ONLINE

Microsoft® Exchange Online je cloud bazirano mail/messaging rješenje sa funkcionalnostima Microsoft® Exchange Servera. Korisnicima omogućava pristup emailu, kalendaru, kontaktima, taskovima sa personalnih računara, weba, mobilnih uređaja. E-mailovi se hostiraju na serverima koji opslužuju više korisnika istovremeno. Ovi serveri su stacionirani u Microsoft® Data Centrima i dostupni su korisnicima sa bilo kojeg uređaja iz mreže korisnika (LAN, WAN) ili sa interneta.

Microsoft® Exchange Online integrisan je sa Active Directory-jem, što administratorima omogućava korištenje grupnih policy-ja, drugih administratorskih alata za upravljanje funkcionalnostima/karakteristikama na vlastitom okruženju.

Ključna prednost Exchange Online rješenja je u tome što korisnik iako nema on-prem serversku instalaciju na svojoj strani, zadržava punu kontrolu nad svojim mail/messaging servisom.

 


EXCHANGE ONLINE PLAN 1

Sadrži: mailbox 50 GB, In-Place arhiv 150 GB, Message size limit - File Attachment Size limit 150 MB, Outlook Web app, Outloook Support (korisnici mogu koristiti podržane verzije Outlook aplikacija za pristup Exchange Online mailboxima), podjela kalendara, Exchange Online zaštita (anti-malware, anti-spam), Active Sync, domena onmicrosoft.x.y, custom domena.

8,25
KM

Uključuje dodatnu uslugu Exchange Online Protection (spam,malware), ili mogućnost aktiviranja Exchange Online Archiving, Exchange Online Advanced Threat Protection.

Informacije o cijenama i uslovima korištenja su dostupne u Cjenovniku.

Ukoliko ste zainteresovani za korištenje usluge Exchange Online, ovdje možete popuniti online formu za zakazivanje termina sastanka i naši menadžeri za velike korisnike će vas kontaktirati i u dogovorenom terminu posjetiti i održati prezentaciju kako biste dobili sve potrebne informacije o prednostima ove usluge.EXCHANGE ONLINE PLAN 2

Sadrži: mailbox 100 GB, In-Place arhiv - neograničeno, Message size limit - File Attachment Size limit 150 MB, Outlook Web app, Outloook Support (korisnici mogu koristiti podržane verzije Outlook aplikacija za pristup Exchange Online mailboxima), podjela kalendara, Exchange Online zaštita (anti-malware, anti-spam), In-Place Hold (čuvanje obrisanih i editovanih podataka sa korisničkog primarnog mailboxa i In-Place arhiva), Active Sync, Hosted voicemail (Unified Messaging servisi: call answer, dial-in user interface, company automated attendant capabilities), Data loss prevention (kontrola osjetljivih poslovnih podataka sa uključenim DLP politikama baziranim na regulatornim standardima poput PII i PCI, koji pomažu identifikaciju, nadgledanje i zaštitu osjetljivih podataka putem dubinskih analiza sadržaja), domena onmicrosoft.x.y, custom domena.

16,85
KM

Uključuje dodatne usluge Exchange Online Protection (spam,malware) i Exchange Online Archiving, ili mogućnost aktiviranja Exchange Online Advanced Threat Protection.

Informacije o cijenama i uslovima korištenja su dostupne u Cjenovniku.

Ukoliko ste zainteresovani za korištenje usluge Exchange Online, ovdje možete popuniti online formu za zakazivanje termina sastanka i naši menadžeri za velike korisnike će vas kontaktirati i u dogovorenom terminu posjetiti i održati prezentaciju kako biste dobili sve potrebne informacije o prednostima ove usluge.EXCHANGE KIOSK

Sadrži: mailbox 2 GB, Message size limit - File Attachment Size limit 150 MB, Outlook Web app, podjela kalendara, Exchange Online zaštita (anti-malware, anti-spam), Active Sync, domena onmicrosoft.x.y, custom domena. Uključuje dodatne usluge Exchange Online Protection (spam,malware) i Exchange Online Archiving, ili mogućnost aktiviranja Exchange Online Advanced Threat Protection.

4,15
KM

Uključuje dodatnu uslugu Exchange Online Protection (spam,malware), ili mogućnost aktiviranja Exchange Online Archiving, Exchange Online Advanced Threat Protection.

Informacije o cijenama i uslovima korištenja su dostupne u Cjenovniku.

Ukoliko ste zainteresovani za korištenje usluge Exchange Online, ovdje možete popuniti online formu za zakazivanje termina sastanka i naši menadžeri za velike korisnike će vas kontaktirati i u dogovorenom terminu posjetiti i održati prezentaciju kako biste dobili sve potrebne informacije o prednostima ove usluge.ONEDRIVE FOR BUSINESS

OneDrive for Business je online prostor za pohranu podataka u oblaku, koji kompanija može dodijeliti svojim zaposlenicima. Koristi se za jednostavnu i zaštićenu pohranu poslovnih fajlova putem većeg broja uređaja. Omogućava dijeljenje fajlova između poslovnih kolega, kao i uređivanje Office dokumenta istovremeno i simultano putem Office online verzije. Sinhronizacija fajlova sa lokalnim kompjuterom (PC) se vrši korištenjem OneDrive for Business sync aplikacije, koja je dostupna kroz Office 2013, 2016 ili sa Office 365 koji ima Office 2016 aplikaciju, a također je dostupna i besplatna verzija ove aplikacije.

OneDrive je uključen u SharePoint Online i također može funkcionisati kao samostalno rješenje. OneDrive for Business kao samostalno rješenje uključuje Office online. OneDrive for Business je sastavni dio sistema Office 365 ili SharePoint Servera i pruža mjesto u oblaku na kojem se pohranjuju, zajednički koriste i sinkroniziraju poslovni fajlovi.

OneDrive za kompanije omogućuje ažuriranje i zajedničko korištenje datoteka sa bilo kojeg uređaja koji ima OneDrive for Business. Omogućeno je i istovremeno uređivanje i zajednički rad na Office dokumentima.

Dostupne mogućnosti u okviru Onedrive for Business:

 • Stvaranje novih dokumenata
 • Prijenos dokumenata s računara
 • Sinkronizacija OneDrive za kompanije s računarom radi lokalnog pristupa datotekama
 • Prikaz i otvaranje odabrane datoteke u aplikacijama
 • Zajedničko korištenje datoteka
 • Slanje e-pošte iz aplikacije Outlook Web App, gdje je moguće priložiti datoteku sa servisa OneDrive za kompanije u vidu linka (štedi se prostor u inboxu, svi pristupaju OneDrive prostoru gdje je pohranjen file).

 


ONEDRIVE FOR BUSINESS PLAN 1

Sadrži: dijeljenje fajlova od 1 TB Onedrive prostora za pohranu podataka, pohrana dokumenata veličine do 10 GB, sinhronizacija dokumenata/fajlova preko PC, Mac, tableta ili smartphona, 1TB OneDrive prostora za pohranu podataka, Mobilne aplikacije: OneDrive for Business mobilne aplikacije za iOS, Android i Windows uređaje, Web pristup: OneDrive for Business preko web browsera, Desktop sinhronizacija: sinhronizacija fajlova putem uređaja i pristup sa bilo kojeg mjesta, čak i u offline modu, Offline pristup: moguće je označiti (flag) jedan ili više fajlova kojima je moguće pristupiti (otvarati ih) čak i kada ne postoji internet konekcija, Zaštićeno dijeljenje: jednostavno dijeljenje fajlova između kolega, poslovnih partnera ili korisnika/kupaca - svaki pojedinac određuje ko može uređivati fajlove, a ko samo pregledati, Office integracija: međusobna istovremena saradnja i uređivanje dokumenata koristeći Word, Excel ili neku drugu Office aplikaciju.

10,30
KM

Napomena: Planovi OneDrive for Business Plan 2 i Office 365 Enterprise E3 uključuju neograničen OneDrive prostor za pohranu podataka/po korisniku u slučaju pretplate sa najmanje 5 korisnika. Pretplate sa manje od 5 korisnika, imaju po 1TB prostora za pohranu podataka po korisniku.

Informacije o cijenama i uslovima korištenja su dostupne u Cjenovniku.

Ukoliko ste zainteresovani za korištenje usluge OneDrive for Business, ovdje možete popuniti online formu za zakazivanje termina sastanka i naši menadžeri za velike korisnike će vas kontaktirati i u dogovorenom terminu posjetiti i održati prezentaciju kako biste dobili sve potrebne informacije o prednostima ove usluge.ONEDRIVE FOR BUSINESS PLAN 2

Sadrži: dijeljenje fajlova i neograničen OneDrive prostor za pohranu podataka, plus dodatne zaštitne/sigurnosne i funkcije usklađivanja, Pohrana dokumenata veličine do 10 GB, Sinhronizacija dokumenata/fajlova preko PC, Mac, tableta ili smartphona, Dodatna enkripcija podataka, eDiscovery, Neograničen OneDrive prostor za pohranu (samo uz pretplatu sa 5 ili više korisnika), Mobilne aplikacije: OneDrive for Business mobilne aplikacije za iOS, Android i Windows uređaje, Web pristup: OneDrive for Business preko web browsera, Desktop sinhronizacija: sinhronizacija fajlova putem uređaja i pristup sa bilo kojeg mjesta, čak i u offline modu, Offline pristup: moguće je označiti (flag) jedan ili više fajlova kojima je moguće pristupiti (otvarati ih) čak i kada ne postoji internet konekcija, Zaštićeno dijeljenje: jednostavno dijeljenje fajlova između kolega, poslovnih partnera ili korisnika/kupaca - svaki pojedinac određuje ko može uređivati fajlove, a ko samo pregledati, Office integracija: međusobna istovremena saradnja i uređivanje dokumenata koristeći Word, Excel ili neku drugu Office aplikaciju, Data Loss Preventione (DLP) - mogućnost identificiranja, praćenja i zaštite osjetljivih i povjerljivih informacija, In-Place Hold - zadržava i čuva obrisane i editovane dokumente.

21,00
KM

Napomena: Planovi OneDrive for Business Plan 2 i Office 365 Enterprise E3 uključuju neograničen OneDrive prostor za pohranu podataka/po korisniku u slučaju pretplate sa najmanje 5 korisnika. Pretplate sa manje od 5 korisnika, imaju po 1TB prostora za pohranu podataka po korisniku.

Informacije o cijenama i uslovima korištenja su dostupne u Cjenovniku.

Ukoliko ste zainteresovani za korištenje usluge OneDrive for Business, ovdje možete popuniti online formu za zakazivanje termina sastanka i naši menadžeri za velike korisnike će vas kontaktirati i u dogovorenom terminu posjetiti i održati prezentaciju kako biste dobili sve potrebne informacije o prednostima ove usluge.PROJECT ONLINE

Project Online je fleksibilno rješenje za upravljanje portfolijem projekata (Project Portfolio Management) i svakodnevni rad. Project Online koji se isporučuje putem Office 365, pruža snažne alate i mogućnosti upravljanja: planiranje, postavljanje prioriteta i upravljanje projektima i portofolijima investiranja u projekte – sa skoro svake lokacije i na svakom uređaju. Project online mogu koristiti administratori, menadžeri portofolija ili oni koji imaju uvid u njega, menadžeri projekata i resursa, voditelji tima i članovi.

 


PROJECT ONLINE ESSENTIALS

Ovaj paket usluga je namijenjen članovima timova.

Sadrži: Web interface za članove tima, Ažuriranje zadataka, problema i rizika, Potvrda/ovjera radnih zadataka/listova, Dijeljenje dokumenata i zajednički rad na istim koristeći Skype for Business.

14,15
KM

Informacije o cijenama i uslovima korištenja su dostupne u Cjenovniku.

Ukoliko ste zainteresovani za korištenje usluge Project Online , ovdje možete popuniti online formu za zakazivanje termina sastanka i naši menadžeri za velike korisnike će vas kontaktirati i u dogovorenom terminu posjetiti i održati prezentaciju kako biste dobili sve potrebne informacije o prednostima ove usluge.PROJECT ONLINE PROFESSIONAL

Ovaj paket usluga je namijenjen voditeljima projekata.

Sadrži: Web interface za članove tima, Ažuriranje zadataka, problema i rizika, Potvrda/ovjera radnih zadataka/listova, Dijeljenje dokumenata i zajednički rad na istim koristeći Skype for Business, Bogat korisnički interface preko desktop klijenta, Pristup bilo kada/bilo gdje preko web interfejsa, Organiziranje/raspoređivanje projekata i finansiranje istih, Upravljanje resursima, Objavljivanje projekata u oblaku, Najnovija verzija Project desktop aplikacije, koja se odmah sprema na PC Windows uređaju.

60,65
KM

Svaka od licenci dozvoljava do 5 istovremenih instalacija Project desktop aplikacije.

Informacije o cijenama i uslovima korištenja su dostupne u Cjenovniku.

Ukoliko ste zainteresovani za korištenje usluge Project Online, ovdje možete popuniti online formu za zakazivanje termina sastanka i naši menadžeri za velike korisnike će vas kontaktirati i u dogovorenom terminu posjetiti i održati prezentaciju kako biste dobili sve potrebne informacije o prednostima ove usluge.PROJECT ONLINE PREMIUM

Ovaj paket usluga je namijenjen menadžerima resursa i portfolija.

Sadrži: Web interface za članove tima, Ažuriranje zadataka, problema i rizika, Potvrda/ovjera radnih zadataka/listova, Dijeljenje dokumenata i zajednički rad na istim koristeći Skype for Business, Bogat korisnički interface preko desktop klijenta, Pristup bilo kada/bilo gdje preko web interfejsa, Organiziranje/raspoređivanje projekata i finansiranje istih, Upravljanje resursima, Objavljivanje projekata u oblaku, Najnovija verzija Project desktop aplikacije, koja se odmah sprema na PC Windows uređaju, Izbor portofolija i optimizacija, Upravljanje potražnjom, Upravljanje enterprise resursima, Nesvakidašnje portofolio izvještaje.

111,15
KM

Svaka od licenci dozvoljava do 5 istovremenih instalacija Project desktop aplikacije.

Informacije o cijenama i uslovima korištenja su dostupne u Cjenovniku.

Ukoliko ste zainteresovani za korištenje usluge Project Online, ovdje možete popuniti online formu za zakazivanje termina sastanka i naši menadžeri za velike korisnike će vas kontaktirati i u dogovorenom terminu posjetiti i održati prezentaciju kako biste dobili sve potrebne informacije o prednostima ove usluge.VISIO PRO FOR OFFICE 365

 


VISIO PRO FOR OFFICE 365

Visio Pro for Office 365 omogućava jednostavno stvaranje bilo kakvog vizualnog sadržaja profesionalnog dijagrama pomoću gotovih preložaka i 250.000 oblika. Koristeći Visio Pro for Office 365 moguće je zadovoljiti industrijske standarde, uključujući BPMN 2.0, UML 2.5 i IEEE.

Sa Visio pro for Office 365 moguće je izvoditi svakodnevne aktivnosti stvaranja dijagrama toka, zahvaljujući poznatom okruženju Office sistema. Moguće je skicirati ideje pomoću olovke ili prsta.

26,25
KM

Instalacija Visio Pro for Office 365 je moguća na najviše 5 PC uređaja, tako da je omogućen pristup dijagramima sa bilo kojeg mjesta.

Karakteristike Visio Pro for Office 365:

 • Stvaranje bilo kakvog vizualnog sadržaja (višenamjenski predlošci i hiljade oblika, podrška za industrijske standarde, pametni oblici, mogućnost uvoza DWG datoteka s najnovijim oblikom, trgovina sadržaja)
 • Jednostavan početak rada (brzo pokretanje, jednostavno sučelje za stvaranje dijagrama toka, intuitivno pretraživanje, ugrađene teme i efekti)
 • Oživljavanje dijagrama povezivanjem sa podacima (prekrivanje podataka uživo, od podataka do dijagrama, grafika podataka, povezivanje s podacima u jednom koraku, osvježavanje podataka)
 • Saradnja tokom rada (komentiranje u aplikaciji, koautorstvo, integracija sa Skype for Business, sigurni dijagrami)
 • Pojednostavljenje IT upravljanja („Klikom do cilja", uvijek ažuran, više instalacija, svakodnevna 24-satna podrška, prilagođena programabilnost - stvaranje prilagođene funkcije uz pomoć paketa za razvoj softvera (SDK-a)).

DODATNE USLUGE

 


EXCHANGE ONLINE ARCHIVING FOR EXCHANGE ONLINE

Microsoft Exchange Online Archiving je cloud bazirano, enterprise rješenje za arhiviranje. Mogu ga koristiti organizacije koji imaju implementiran Microsoft Exchange Server 2013, Microsoft Exchange Server 2010 (SP2 ili više), i/ili pretplatnici Exchange Online ili Office 365 planova.

6,20
KM

Exchange Online Archiving pojednostavljuje infrastrukturu i smanjuje troškove korisnika.

Ovu dodatnu uslugu je moguće aktivirati uz sljedeće pakete: Office 365 Business Essentials, Office 365 Business Premium, Office 365 Enterprise E1, Exchange Online Plan 1 i Exchange Online Kiosk. Nakon aktivacije, arhivski prostor postaje neograničen.EXCHANGE ONLINE ADVANCED THREAT PROTECTION (ATP)

Microsoft Exchange Online Advanced Threat Protection (ATP) je cloud baziran e-mail filtering usluga koji omogućava zaštitu od nepoznatih malware-a i virusa. Osigurava zero-day zaštitu i uključuje funkcionalnosti koje omogućavaju zaštitu od štetnih linkova u realnom vremenu. ATP ima napredan izvještajni sistem i mogućnost praćenja URL-a koje administratorima omogućavaju uvid u vrstu napada.

4,15
KM

Ovu dodatnu uslugu je moguće aktivirati uz sljedeće pakete: Exchange Online Plan 1, Exchange Online Plan 2, Exchange Online Kiosk, Office 365 Business Essentials, Office 365 Business Premium, Office 365 Enterprise E1 i Office 365 Enterprise E3.PAKET MANAGED SERVISA

Paket managed servisa je dodatna usluga koja se aktivira na zahtjev korisnika. Pojedinačne usluge u okviru paketa se također aktiviraju i realizuju na zahtjev.

58,50
KM

Paket managed servisa obuhvata sljedeće usluge:

 • Kreiranje novih i upravljanje postojećim korisničkim računima u okviru nekog paketa
 • Upravljanje licencama i korisničkim računima
 • Pregled „customer service health“
 • Pregled „customer service incidents“
 • Dodavanje domene na zahtjev korisnika (potrebna pomoć na strani korisnika u cilju konfiguracije DNS zapisa)
 • Pomoć prilikom konfiguracije mail klijenta
 • Konfiguracija password policy
 • Generisanje izvještaja o potrošnji po servisu
 • Brendiranje

U jednom obračunskom periodu uključeno je maksimalno 10 aktivacija (bilo jedne ili više pojedinačnih usluga) iz Paketa managed servisa. Svaka naredna aktivacija se naplaćuje po cijeni 11,70 KM.USLUGE ZA DRŽAVNE USTANOVE


GOVERNMENT PLANOVI


Microsoft® Government planovi su namijenjeni državnim ustanovama. Za korištenje Goverment planova korisnici moraju zadovoljiti Microsoftovu definiciju kvalificirane državne ustanove (EMEA – Europe Middle East and Africa – regija Evropa, Bliski Istok i Afrika). Više informacija možete pronaći na zvaničnoj Microsoft web stranici ovdje.

Sve ustanove koje prema navedenim kriterijima ispunjavaju uslove za aktiviranje paketa usluga namijenjenim državnim institucijama ostvaruju posebne popuste, kako slijedi:


NAZIV USLUGE

CIJENA MJESEČNE LICENCE SA POPUSTOM

Office 365 Enterprise E1 (Government)

12,40 KM

Office 365 ProPlus (Government)

18,95 KM

Exchange Online Plan 1 (Government)

7,25 KM

Exchange Online Plan 2 (Government)

14,45 KM

Exchange Online Kiosk (Government)

3,10 KM

OneDrive for Business Plan 1 (Government)

9,00 KM

OneDrive for Business Plan 2 (Government)

18,55 KM

Project Online Essentials (Government)

12,50 KM

Project Online Professional (Government)

52,15 KM

Project Online Premium (Government)

95,65 KM

Visio Pro for Office 365 (Government)

22,60 KM

 PANTHEON CLOUD
Pantheon Cloud, računovodstvo u oblaku, je usluga za optimiziranje poslovanja preduzeća. Omogućava malim i srednjim preduzećima povezivanje poslovnih procesa i njihovu potpunu kontrolu u jedinstvenom sistemu. Podržava sve poslovne procese, od robnog poslovanja, računovodstva i finansija do kadrova, plata ili jednostavne  proizvodnje, te ima dodatne funkcionalnosti za međunarodno poslovanje, kao i poslovnu analitiku za upravljački kadar.

Usluga Pantheon Cloud nudi novi način pristupa i pohranjivanja podataka, koji više nisu smješteni lokalno na računaru već u cloudu (oblaku), što znači da korisnik programu može pristupiti sa više uređaja, u bilo koje vrijeme i s različitih lokacija. Baze podataka korisnika se sigurno pohranjuju u data centru BH Telecoma, i dostupne su korisniku non-stop (24/7).

Aplikacija Pantheon se redovno osvježava u skladu sa promjenama u zakonodavstvu (plate, porez na dohodak, PDV itd). Sve promjene se online  automatski prenose do korisnika – brzo i jednostavno.

Usluga Pantheon Cloud je oblikovana i razvijena specijalno za računovođe, kojima je potreban profesionalan i moćan alat za razmjenu podataka sa svojim klijentima. Na raspolaganju je više korisnih funkcija računovodstvenih servisa kojima se olakšava obavljanje rutinskih zadataka, slanja dokumenata i odlazaka kod klijenata radi potreba knjiženja.

Ključne prednosti usluge Pantheon Cloud:

 • Bez troškova  kupovine i održavanja servera i potrebnih licenci
 • Bez investicije: korisnik plaća onoliko koliko koristi uslugu
 • Sigurnost sačuvanih podataka
 • Jednostavan i brz pristup putem interneta gdje god se nalazite
 • Veća preglednost i upravljanje poslovnim procesima
 • Istovremeni pristup računovodstvenog servisa i klijenta istoj bazi optimizira poslovni proces
 • Elektronsko arhiviranje podataka
 • Rasterećenje finansijskih odjeljenja, više vremena za savjetovanje i analize, a manje za unos podataka
 • Prelazak na elektronsko poslovanje
 • Ušteda na vremenu i putnim troškovima

Pantheon Cloud je u ponudi BH Telecoma na raspolaganju u više verzija.

Informacije o cijenama i uslovima korištenja su dostupne u Cjenovniku.

Ukoliko ste zainteresovani za korištenje usluge Pantheon Cloud ovdje možete popuniti online formu za zakazivanje termina sastanka i naši menadžeri za velike korisnike će vas kontaktirati i u dogovorenom terminu posjetiti i održati prezentaciju kako biste dobili sve potrebne informacije o prednostima ove usluge.WEB HOSTING
Web hosting predstavlja smještaj web stranica tj. cjelokupnog internet sadržaja na web server, tako da budu dostupne svima koji pregledavaju internet.LINOS WEB HOSTING (LINUX)


Ovaj paket sadrži:

 • 10 GB saobraćaja (HTTP+FTP)
 • 400 MB disk prostora (sumarni disk limit)
 • 1 hostana domena (npr. www.domena.com)
 • 1 poddomena (npr. www.sub.domena.com)
 • 1 com.ba poddomena (npr. www.domena.com.ba)
 • 1 alias na domenu
 • 1 MySQL baza
 • 10 e - mail adresa (na hostanoj/zakupljenoj domeni)

Informacije o cijenama i uslovima korištenja su dostupne u Cjenovniku.WINOS WEB HOSTING (WINDOWS)


Ovaj paket sadrži:

 • 10 GB saobraćaja (HTTP+FTP)
 • 400 MB disk prostora (sumarni disk limit)
 • 1 hostana domena (npr. www.domena.com)
 • 1 poddomena (npr. www.sub.domena.com)
 • 1 com.ba poddomena (npr. www.domena.com.ba)
 • 1 alias na domenu
 • 1 MySQL baza
 • 10 e - mail adresa (na hostanoj/zakupljenoj domeni)


DEDICATED SERVER


Hosting usluga Dedicated server predstavlja uslugu kojom se nudi mogućnost zakupa servera, bez dijeljenja serverskih resursa sa drugim korisnicima.

Usluga je bazirana na principu jedan server jedan korisnik, što podrazumijeva da korisnik zakupljuje zaseban server, koji može u potpunosti prilagoditi svojim potrebama, od same instalacije operativnog sistema, pa do instalacije, konfiguracije i održavanja softwarea. Korisnik ove usluge dobija znatno veću slobodu, ali i odgovornosti u odnosu na klasične korisnike usluge dijeljenog web hostinga.

Osnovne karakteristike Dedicated server usluge:

 • jedan korisnik dobiva cijeli server
 • mogućnost fizičkog pristupa korisnika serveru
 • korisnik može po potrebi instalirati i konfigurisati software
 • zasebna IP adresa
 • SHELL pristup
 • veći kapaciteti
 • korisnik nema trošak kupovine servera
 • server posjeduje veći kapacitet prostora i saobraćaja u odnosu na dijeljeno hosting okruženje

Jedan korisnik može zakupiti više servera BH Telecoma. BH Telecom ne nudi uslugu registracije naziva domene, već je potrebno je da korisnik izvrši registraciju kod nadležnog tijela za registraciju naziva domena.

Na zahtjev pretplatnika BH Telecom će, bez naknade, izvršiti instalaciju CentOS ili Ubuntu operativnog sistema na serveru.

Informacije o cijenama, tarifnim paketima i uslovima korištenja su dostupne u Cjenovniku.

Da biste postali korisnik ovog paketa, potrebno je da podnesete online prijavu ovdje ili da posjetite najbliže prodajno mjesto BH Telecoma.Saznaj više