Nova, najbolja ponuda Ultra start paketa i dokupa saobraćaja od 25. maja

Svim prepaid korisnicima (Ultra, Ultra Tourist, Ultra Internet, Ultra Internet SE) i korisnicima sa kombinovanim načinom plaćanja (Student Plus 1, Student Plus 2 i Moj Combo, Student Net, Student Net +, Combo Net, Teen, Assistant i TeenZ) će od 25. maja 2022. godine biti na raspolaganju inovirana i unaprijeđena ponuda prepaid start paketa i dokupa saobraćaja.

Prepaid start paketi

BH Telecom od 25. maja svim novim prepaid korisnicima u sklopu start paketa poklanja BONUS DOBRODOŠLICE u vidu data saobraćaja (bonus GB) i to:

Start paketi 

Cijena

 

Saobraćaj u sklopu start paketa 

Bonus dobrodošlice

 

Ultra start paket5 KM

 

3 KM za govorne i SMS usluge prema svim mrežama u BiH

1 GB mobilnog interneta

(vrijeme upotrebe 7 dana)

1 GB

(7 dana)

 

Ultra Internet 

(data SIM)

       10 KM

 

5 GB mobilnog interneta

(vrijeme upotrebe 10 dana)

      1 GB

(10 dana)

 

Ultra Internet SE

(data SIM)

10 KM

 

3 KM za SMS usluge prema mobilnoj i fiksnoj mreži BH Telecoma (vrijeme upotrebe 30 dana)

 

2 GB mobilnog interneta (vrijeme upotrebe 10 dana)

1 GB

(10 dana)

 

Ultra Tourist 120 KM

 

5 KM za govorne i SMS usluge prema svim mrežama u BiH

15 GB mobilnog interneta

(vrijeme upotrebe 10 dana)

5 GB

(10 dana)

 

Ultra Tourist 240 KM

 

10 KM za govorne i SMS usluge prema svim mrežama u BiH

30 GB mobilnog interneta

(vrijeme upotrebe 30 dana)

5 GB

(30 dana)

 

Ultra Tourist Group100 KM

 

100 GB mobilnog interneta

(vrijeme upotrebe 15 dana)

5 GB

(15 dana)

 

Nova ponuda dokupa saobraćaja važeća od 25.maja 2022.

Buy&Surf dokupi

Stara ponuda Buy&Surf dokupaNova ponuda Buy&Surf dokupa
500 MB/1 dan/1 KM1 GB/1 dan/1,2 KM
2 GB/2 dana/2 KM3 GB/3 dana/3 KM
1 GB/7 dana/3 KM4 GB/7 dana/4 KM
20 GB/1 dan/2,5 KM
15 GB/10 dana/8 KM

Dokupi iz stare ponude dokupljeni prije 25. maja 2022. godine ostaju na snazi do isteka validnosti dokupa, nakon čega će se primjenjivati uslovi i pravila iz nove ponude.

Turist dokupi

Stara ponuda turist dokupaNova ponuda turist dokupa
5 GB/10 dana/15 KM10 GB/10 dana/15 KM
15 GB/30 dana/35 KM30 GB/30 dana/35 KM
25 GB/30 dana/50 KM50 GB/30 dana/50 KM

Dokupi iz stare ponude koji su dokupljeni prije 25. maja 2022. godine ostaju na snazi do isteka validnosti dokupa, nakon čega će se primjenjivati uslovi i pravila iz nove ponude.

Mjesečni dokupi

Stara ponuda mjesečnih dokupaNova ponuda mjesečnih dokupa
2 GB/30 dana/10 KM3 GB/30 dana + Moja web TV (osnovni paket)/10 KM
7 GB/30 dana/15 KM17 GB/30 dana + Moja web TV (osnovni paket)/17 KM
200 jedinaica min+sms/10 KM

Korisnici dokupa iz prethodne ponude, ukoliko imaju aktivan stari mjesečni data dokup, 25. maja ove godine će biti migrirani na novu ponudu, te će za njih važiti uslovi iz aktuelne ponude.

Iz ponude BH Telecoma se od 25. maja 2022. godine u potpunosti povlače:

 • Kombinovani mjesečni dokupi:
  • Lagano – 100 min + 100 SMS+100 MB/30 dana/10 KM
  • Opušteno – 200 min + 300 SMS + 500 MB/30 dana/20 KM
  • Pametno – 200 min + 500 SMS + 1GB/30 dana/25 KM
  • Bez brige – 300 min + 500 SMS + 1GB/30 dana/30 KM
 • Vikend dokupi:
  • data dokup 4 GB/2 KM
  • govorni dokup 500 min + 500 SMS/3 KM
 • Dokupi Tarifa
  • Sekunda tarifa
  • Degresivna tarifa

Dokupi iz stare ponude dokupljeni prije 25. maja ostaju na snazi do isteka validnosti dokupa, nakon čega će se primjenjivati uslovi i pravila iz nove ponude.

Više informacija o uslovima i pravilima nove ponude dokupa saobraćaja dostupno je na ovom linku.

Moja priča. BH Telecom