Cloud usluge: Pametniji način za poslovanje

Cloud tehnologija je u potpunosti izmijenila način na koji se poslovanje u različitim industrijama i tržišnim segmentima razvija i vodi. Može se slobodno reći da je sa njom napravljen veliki iskorak prema modernijem i efikasnijem poslovanju.

Najveća prednost Cloud usluga je što korisnicima omogućavaju rad sa bilo koje lokacije u svijetu i u bilo koje vrijeme. A, pri tome naš Data centar i svi podaci su smješteni u BiH.

Bili smo jednoglasni kada smo se opredijelili da naše Cloud usluge promovišemo kao pametnije i bolje rješenje za poslovanje. U nastavku saznajte kako to opravdavamo.

Neke od prednosti Cloud usluga su:

  • Manji troškovi

Skladištenjem dokumenata u Cloudu umjesto na lokalnim serverima korisnici mogu uštedjeti značajnu sumu novca koja bi u suprotnom bila uložena u hardware. Također, troškovi za kreiranje, održavanje i korištenje potrebnih ICT rješenja su znatno manji.

  • Fleksibilnost

Cloud okruženje, kao i način na koji se koristi vremenom se može prilagođavati poslovnim potrebama, baš onako kako biznis raste ili se mijenja.

  • Produktivnost

Uz Cloud usluge u kombinaciji sa mrežom BH Telecoma korisnici ostvaruju benefite koji utiču na produktivnost i uspjeh u upravljanju projektima i resursima

U portfoliju Cloud usluga BH Telecoma su tri grupe usluga koje korisnicima omogućavaju, da u zavisnosti od svojih potreba, pronađu najbolja rješenja za svoje biznise. To su:

IaaS – Infrastuktura kao servis

PaaS – Platforma kao usluga

SaaS – Softver kao servis

Pored ovih, pružamo i napredne usluge upravljanih servisa gdje se funkcije konfigurisanja, monitoringa i održavanja na mrežnom nivou prenose na BH Telecom. Naši stručnjaci vam stoje na raspolaganju kako biste svoje poslovanje u potpunosti prilagodili Cloud okruženju, bez potrebe za naprednim tehničkim znanjem na vašoj strani.

Cloud usluge su u svijetu prepoznate kao najbolja pametna rješenja za velike i male biznise.

Jedno američko istraživanje pokazuje da čak 74% anketiranih kompanija koristi ove usluge u svome poslovanju.

U BiH nemamo taj procenat, ali BH Telecom kao ključni influenser na ovom tržištu ima misiju podići zrelost tržišta Cloud usluga u BiH i istovremeno korisnicima ponuditi najsavremenije od njih.

Spremni smo da zajedno sa vama krenemo u nove poslovne izazove!