100 dana nove Uprave BH Telecoma: Analiziramo zateknuto stanje i planiramo nove strateške pravce

Danas je u prostorijama BH Telecoma održana press konferencija na kojoj je predstavljena nova Uprava BH Telecoma kao i novi članovi Nadzornog odbora.

Prisutnim medijima se obratio v.d. generalnog direktora Amel Kovačević, koji je istakao kako je prošlo 100 dana od kada su novi Nadzorni odbor i nova Uprava preuzeli dužnost u BH Telecomu. U tom periodu je nova Uprava, na čelu sa Amelom Kovačevićem, poduzela različite aktivnosti kako bi utvrdila stvarno stanje kompanije.

„Provedena je dubinska analiza poslovanja, pregledani revizorski izvještaji, analizirani svi interni procesi i organizacija. Rezultat provedenih aktivnosti bio je da se sa sigurnošću može reći da je BH Telecom profitabilna kompanija, kompanija koja ima značajan tržišni udjel u svojoj oblasti, te ogroman potencijal kada je u pitanju razvoj telekomunikacione industrije u Bosni i Hercegovini. No, istovremeno je to i kompanija koja ima izazove i terete iz prošlosti koji otežavaju da radi na najbolji mogući način, tj. da ne maksimizira potencijale koji postoje“, rekao je Kovačević te dodao kako je činjenica da BH Telecom u posljednjih deset godina ima trend pada dobiti, iako je zadnjih par godina ostvaren marginalni rast.

 

“Prihodi ne rastu u onoj mjeri u kojoj bi trebali da rastu, te troškovi rastu brže nego prihodi. Postoje ozbiljni problemi u korisničkom iskustvu, problemi su i u razvoju infrastrukture za mobilne i internet usluge, ozbiljni su izazovi u naplati potraživanja, problemi su i u procesu nabavke – nismo brzi i učinkoviti te kupujemo skupo i često kupujemo od istih dobavljača. Interne procedure i pravila dominantno imaju prednost nad poslovnim interesima i zahtjevima tržišta. Tu postoji značajan prostor za unapređenje naših procesa. Neadekvatna je organizaciona struktura, što je možda izvor svih ostalih problema. Ušli smo u ozbiljnu analizu organizacione strukture i blizu smo rješenja koja će nam pomoći da se približimo tržištu te da unaprijedimo procese koji su bili iscjepkani, neučinkoviti i samim tim nisu postigli željene rezultate. “, rekao je g. Kovačević.

U svom izlaganju, g. Kovačević se osrvnuo i na investiranje projekata koje su ocijenjeni kao neadekvatno vođeni poput BH Content Laba, Opa-e, MY TV-a, Imperia TV-a i BH Techlab platforme. Isti su predmet analize nove Uprave te će se odlučiti o njihovom statusu u budućnosti.

Prioriteti u radu i šta korisnici mogu očekivati od BH Telecoma u ovoj godini

Kovačević je rekao kako svi korisnici BH Telecoma zaslužuju visok stepen korisničkog iskustva, prije svega u mobilnoj tehnologiji, uslugama interneta i pratećim uslugama.

„U BH Telecomu se ove godine želimo maksimalno posvetiti korisničkom iskustvu, a to značli da se reorganizujemo tako da masovno, vrlo dinamično i agresivno širimo našu širokopojasnu mrežu kada je u pitanju optika te da proširujemo kapacitet mobilne mreže kako bi bh. društvo bilo povezano kvalitetnim internetom. Cilj je da svi naši korisnici imaju kvalitetnu, dostupnu i pouzdanu uslugu koja će cjenovno biti u nivou kvaliteta. To je jedan segment našeg djelovanja. Drugi segment je da gradimo različite servise kojima će se bh. društvu pomoći da uđe u digitalni svijet. Kao pojedinci smo dio svijeta, ali Bosna i Hercegovina kao država nije dio digitalnog svijeta iz razloga što se nisu pratili svjetski trendovi. BH Telecom, kao pokretač digitalnog razvoja bh. društva, ima obavezu da se ovom problemu posveti. Znamo to raditi zbog toga što imamo ogroman potencijal, koncentriranu tehnološku pamet i sredstva koja to omogućavaju. Kao kompanija možemo ponuditi svoje potencijale razvoja, te osigurati da građani i privreda dobiju ono što zaslužuju, a to je kvalitetna i cijenom pristupačna usluga“, istakao je g. Kovačević.

Vizija novog menadžmenta BH Telecoma

Na kraju svog obraćanja, g. Kovačević je rekao kako pred novom Upravom i Nadzornim odborom BH Telecoma postoje ozbiljni izazovi, ali i ozbiljno opredjeljenje da se suoče sa svim tim izazovima, da se pronađu sistemska rješenja kako bi ova kompanija bila ne samo održiva nego i profitabilna i pozitivno uticala na razvoj BiH i digitalnu transformaciju društva. Vizija novog menadžmenta je da BH Telecom bude vodeći digitalni integrator bh. društva, za šta treba i nova strategija kompanije, njena nova organizacija i druge neophodne aktivnosti.

BH Telecom d.d. Sarajevo

Moja priča