Postanite korisnik BH Telecom sigurnosnog rješenja Disaster Recovery as a Service

Strateško opredjeljenje BH Telecoma je kontinuirano ulaganje u kvalitetnu infrastrukturu, kako bi za potrebe svojih korisnika mogao kreirati kompleksna rješenja bazirana na najmodernijim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama.

Putem platforme za pružanje kompleksnih IKT rješenja, BH Telecom nudi usluge personaliziranog Disaster Recovery as a Service (DRaaS), što podrazumjeva čuvanje sigurnosnih kopija podataka, kreiranjem identične kopije korisničkih resursa na udaljenoj lokaciji koja predstavlja jedan od dva certificirana data centra BH Telecoma.

Ovim rješenjem BH Telecom nudi i vašoj kompaniji da na jednostavan način osigurate neprekidan rad IT infrastrukture i očuvanje podataka ili usluga (Business Continuity), odnosno da minimizirate vrijeme nedostupnosti servisa i gubitak podataka u slučaju prirodne katastrofe ili slične nepredviđene situacije izazvane ljudskim faktorom.

Vaša kompanija kao korisnik usluga BH Telecoma dobiva personalizirano rješenje, ne treba investirati u nove servere, data centar ili kolokaciju, jer se svi podaci repliciraju u BH Telecom Cloud infrastrukturu.

Slijedeći svjetske trendove, iskustva i znanja svojih eksperata, ovo rješenje  je već realizovano za neke od srednjih i većih kompanija koje su prepoznale BH Telecom kao svog partnera  u ovom domenu.

Platforma na kojoj su  korisnički DR resursi je “VMware Cloud Verified”, verificirana platforma koja sa sastoji od naprednih tehnologija u domenu computinga, storage-a, networking-a i security-a.

Nudimo Vam pomoć pri dizajniranju kompletnih Disaster Recovery rješenja, pri uspostavi planova DR-ova, testiranju rješenja i tako dalje.

BH Telecom, prateći najbolje prakse, već godinama ima postavljene DR site-ove za svoje najvažnije servise uz koje su kreirane posebne DR procedure i planovi koji se redovno testiraju i update-uju.

Rješenje se zasniva na činjenici da je BH Telecom Service i Telecom provider jednog od vodećih backup rješenja u svijeta Veeam-a i kao takav može iskoristiti svoju Cloud platformu za sigurno povezivanje i smještanje korisničkih resursa korištenjem funkcionalnosti Veeam Cloud Connect Replication.

 

BH Telecom kao partner Dell Technologies, također nudi i rješenja bazirana na Dell EMC Data Domain sistemima, kao i na Dell EMC Avamar backup proizvodima.

Sinhronizacija korisničkih DR resursa sa resursima na primarnoj lokaciji korisnika može biti u nadležnosti korisnika ili BH Telecoma. DR resursi mogu biti u active ili stand-by stanju uz stalnu sinhronizacije resursa, a sve u skladu sa potrebama korisničkog servisa. Pored toga, rješenje je vrlo skalabilno, jer je moguće povećavati ili smanjivati resurse koji se štite.

Cijeneći potrebu za osiguranjem integriteta podataka, stalnom dostupnošću servisa i usluga, kao i prevenciju raznih zloupotreba i prijetnji za poslovanje kompanija koje su najizraženije u IT segmentu, vjerujemo da će ovo rješenje BH Telecoma zadovoljiti potrebe kako lokalnog tako i regionalnog tržišta.

 

Kontaktirajte nas putem: cloud.prodaja@bhtelecom.ba !