Samo u BH Telecomu – Eloqua, usluga targetiranog oglašavanja

Ukoliko imate vlastiti biznis i potrebu za oglašavanjem putem savremenih sredstava informisanja, nudimo vam sistem Eloqua – targetirano oglašavanje koje će u potpunosti biti prilagođeno vašim potrebama.

Ova je osnovna usluga namijenjena isključivo pravnim licima, partnerima BH Telecoma – dobavljačima terminalne opreme.

Ako se odlučite za Eloquu možete očekivati oglašavanje putem:

  • SMS-a,
  • e-mail-a,
  • IPTV-a
  • pop-up-a,
  • pozivom putem kontakt centra.

BH Telecom će uz vlastite kampanje slati dogovorene promotivne poruke drugih poslovnih subjekata.

Eloqua – Targetirano Oglašavanje
 
Cijene oglasa Paket 1 (Partner bira broj učesnika kampanje u blokovima do 10.000.)   
Blok 110.000 korisnika4.095
Svaki naredni Blok10.000 korisnika4.095
Pozivanje kroz Kontakt Centar100 korisnika585
Svaki naredni blok100 korisnika351
Cijene oglasa Paket 2 (Partner bira da li želi korisnike veće ili niže platežne moći i na osnovu toga se množi cijena iz stavke osnovne cijene 8.5.1.1. – 8.5.1.4. )

 

Rang korisnika ≤1, ponder 1.

Rang korisnika >1 i ≤2, ponder 1,1.

Rang korisnika >2 i ≤3, ponder 1,15.

Rang korisnika >3 i ≤4, ponder 1,30.

Rang korisnika >4 i ≤5, ponder 1,4.

 

  
Blok 110.000 korisnika6.435
Svaki naredni Blok10.000 korisnika5.850
Pozivanje kroz Kontakt Centar100 korisnika585
Svaki naredni blok100 korisnika351
Cijene oglasa Paket 3 – Uređaj po modelu   
Blok 11.000 korisnika3.0003.510
Svaki naredni Blok1.000 korisnika3.0003.510

 

Specifični uslovi usluge