BH Telecom prezentirao Security Operation Center (SOC) servis

U hotelu Ibis  29.3.2022. godine održana je prezentacija  Security Operation Center (SOC) servisa koji BH Telecom nudi kao IKT rješenje sa partnerom Alem sistem.

SOC je centralizirano rješenje zaduženo za kontinuirani monitoring, evaluaciju i zaštitu digitalnih resursa, sa ciljem zaštite informacija, infrastrukture i poslovanja od cyber napada. Uz pomoć SOC kompanije mogu preventivno i pravovremeno reagovati na potencijalne napade štiteći svoje podatke, novac i reputaciju.

Prisutnima iz kompanija/organizacija: Lutrija BIH, Sarajevogas, Ustavni sud, F MIO/PIO, IBM, banke itd., obratio se Izvršni direktor ID TIRS Adnan Huremović koji je između ostalog ukazao na ključne elemente koje njihove kompanije i organizacije mogu dobiti kroz IKT rješenja. Kroz realizaciju projektnih IKT rješenja za B2B i B2G segment BH Telecom omogućava cjelovita rješenja (12 projektnih rješenja ugovoreno/realizovano u 2021. godini), samostalno ili u saradnji sa partnerima (trenutno 20 partnerskih kompanija), s ciljem promptnog ispunjenja potreba poslovnih korisnika i boljeg etabliranja na IKT (ICT) tržištu.

Moderator eventa Vahidin Rovčanin (ID IT) ujedno i vođa Projektnog tima za ponudu SOC rješenja dao je uvod u nastavak prezentacija i pozvao prisutne na razgovore sa ciljem  realizacije rješenja u njihovim kompanijama/organizacijama.

Detaljan uvid u mogućnosti rješenja, dat je kroz prezentacije koje su uslijedile:

  • Cyber security infrastruktura i SOC u BH Telecomu“, kolegica Ena Vuk (ID IT) pojasnila je  Cyber Security Framework u BH Telecomu, organizaciju rada  SOC-a i posebno kroz prezentaciju istakla da se informaciona sigurnost postiže kombinacijom tehnologija, procedura i ljudi.
  • „ Zašto SOC u BH Telecomu?“ , kolega Adem Tipura (ID TIRS) ukazao je na ključne prednosti BH Telecoma u realizaciji ovog servisa/rješenja: visoko redudantna mrežna infrastruktura, visoko pouzdana cloud infrastruktura, dugogodišnje iskustvo u procesu: Continuous Monitoring, reakcija u realnom vremenu, 24x7x365 monitoring, istraživanje sumnjivih aktivnosti, pristup IT stručnjacima, MSOC+SOC, izgradnja nove vSAN Cloud platforme, integrisani sistem kvalitete – ISO standardi, itd.
  • Predstavnici kompanije Alem sistem govorili su o informacionoj sigurnosti i izazovima, a  kroz primjere iz prakse (Case study) dodatno približili prisutnima sigurnosne izazove kroz koje su mogli prepoznati situacije u kojima se nalaze ili mogu naći, i način kako im možemo pomoći sa realizacijom kvalitetnog SOC rješenja.

BH Telecom se zahvaljuje se svim učesnicima u pripremi i realizaciji ovog eventa.

Ukoliko smatrate da SOC rješenje može doprinijeti uspješnijem poslovanju možete nam se javiti putem maila: soc.bht@bhtelecom.ba 

BH Telecom. Moja priča