Nove, niže cijene online zaštite za poslovne korisnike!

Usluga „Online zaštita za poslovne korisnike“ pravnim licima, pretplatnicima mobilnih i internet usluga BH Telecoma, omogućava sigurnije korištenje Internet usluga kao i zaštitu uređaja putem kojih se pristupa Internetu – računari, tableti i mobilni uređaji.

Od 1. jula u ponudi su nove, snižene cijene licenci za Kaspersky Endpoint Security Cloud rješenje:

NAZIV USLUGEJedinica mjere Cijena bez PDV u KM Cijena sa PDV u KM
Kaspersky Endpoint Security Cloud
a)      od 5 do 9 licenci
b)      od 10 do 14 licenci
c)      od 15 do 19 licenci
d)      od 20 do 24 licence
e)      od 25 do 49 licenci
f)       od 50 do 99 licenci
g)      od 100 do 149 licenci
h)      od 150 do 249 licenci
i)        od 250 do 499 licenci
mjesečno po licenci

8,61
6,73
6,04
5,42
4,87
4,38
3,93
3,52
3,17


10,07
7,87
7,07
6,34
5,70
5,13
4,60
4,12
3,71

U okviru usluge korisnik može izabrati sigurnosno rješenje koje najbolje odgovara zahtjevima kompanije.