U ponudi novi Katalog Cloud usluga

Projektno IKT rješenje podrazumijeva poslovno-tehničko rješenje koje se kreira prema individualnim zahtjevima i postojećem stanju korisnika, u vremenski ograničenom roku, a predstavlja jedinstvenu ponudu koja može da uključuje telekomunikacione usluge, Cloud usluge, IT usluge, licence, podršku, robu/uređaje, usluge projektovanja i implementacije rješenja, plasirane samostalno od strane BH Telecoma ili u saradnji sa partnerom i/ili samostalnim stručnjakom, uz obavezno pružanje profesionalnih konsultantskih usluga korisniku od strane BH Telecoma i/ili partnera i/ili samostalnog stručnjaka, s ciljem potpunog iskorištenja benefita rješenja koje se daje krajnjem korisniku.

Na ovaj način BH Telecom svojim krajnjim korisnicima omogućava kreiranje personaliziranih rješenja prilagođenih stvarnim potrebama poslovanja.

Navedene dopune uslova korištenja Cloud usluga definisane su u verziji 5.0 Kataloga Cloud usluga BH Telecoma