Nova Cloud Storage usluga u ponudi od 1. aprila

Sa ciljem olakšavanja korisniku da efikasnije koristiti svoju infrastrukturu i oslobodili svoj primarni storage, kako podaci ne bi zauzimali vrijedan lokalni prostor za skladištenje, BH Telecom nudi novo Cloud Storage rješenje.

Cloud Storage usluga omogućava čuvanja podataka u formi servisa/usluge, gdje se podaci spremaju u Data centru BH Telecoma u skladu sa IT standardnima. Putem Cloud Storage usluge BH Telecom krajnjem korisniku nudi infrastrukturne kapacitete, preuzimanje podataka (data retrival) bez ograničenja na frekvenciju pristupa i modifikaciju nad pohranjenim podacima, bez dodatnih naknada. Za potrebe pristupa omogućen je connectivity do Data centra BH Telecoma putem cloud networking servisa, čime se nudi brzina pristupa podacima do 1Gbps.

Cloud Storage generalno karakteriše ekonomičnost, visoka dostupnost i ukupna veličina pohrane podataka koja se može skalirati u zavisnosti od stvarnih potreba korisnika.

Prednosti pohrane podataka putem ove usluge su:

 • centralizacija podataka i niži troškovi storage-a obzirom da više nije potrebna inhouse ekspertiza
 • skalabilan storage koji omogućava povećanje ili smanjenje resursa u upotrebi
 • brz pristup podacima
 • pohrana velike količine podataka
 • mogućnost konfiguracije u skladu sa potrebama
 • pretvaranje CAPEX-a u OPEX
 • visoka dostupnost podataka (svi podaci su unutar BiH),
 • dostupne fully managed usluge
 • IT osoblje kompanije se oslobađa vremenski zahtjevnog ručnog arhiviranja podataka
 • kontrola pristupa pohranjenim podacima
 • rad bez zastoja uz BH Telecom podršku 24/7/365.

Usluga se sastoji od predefinisanih paketa sa uključenim količinama infrastrukturnih kapaciteta izraženih u GB, odnosno TB:

Usluga se sastoji od predefinisanih paketa sa uključenim količinama infrastrukturnih kapaciteta izraženih u GB, odnosno TB:

Cloud StorageJednica mjereCijena bez PDVCijena sa PDV
Naknada za pakete:Mjesečna naknada  
–          Cloud Storage 100 GB60,0070,20
–          Cloud Storage 250 GB145,00169,65
–          Cloud Storage 500 GB258,00301,86
–          Cloud Storage 1 TB475,60556,45
    –          Cloud Storage 2 TB        822,00961,74
–          Cloud Storage 4 TB1.404,001642,68
–          Cloud Storage 8 TB2.560,002995,20

Uvođenjem u ponudu nove Cloud Storage usluge primjenjuju se izmjene u Computing ponudi. U okviru upravljanih usluga u dijelu IT SM paketa ukida se kao dodatna vrijednost Offsite storage. U IT SM pakete uključena je opcija Backup/Restore čime BH Telecom garantira dodatnu kopiju korisničkih podataka. Korisnicima koji imaju potrebu za drugim vidom funkcionalnosti tipa storage, iste mogu dobiti kroz novu Cloud Storage uslugu.

Komentariši