Još kvalitetnija Cloud Hosting ponuda BH Telecoma

BH Telecom od 01.03.2020. godine uvodi tri nova paketa Web Hosting usluge, i to: Basic (3,51 KM), Plus (5,85 KM) i Premium (11,70 KM).

Web hosting usluga BH Telecoma omogućava pohranu web stranica/aplikacija na web servere u Data Centrima BH Telecoma, smještenim u BiH. Usluga je shared hosting bazirana. Svaki korisnik ima svoj dodijeljeni udio određenih servisa, kao što su diskovni prostor, broj e-mail računa, FTP računa, baza podataka i slično. Međutim, korisnici sve resurse u vezi rada servera, kao što su RAM i CPU, Apache server, MySQL server i mail server, međusobno dijele.

Web Hosting PlanBasicPlusPremium
Maksimalan broj web siteova koji se mogu kreirati u okviru paketa110Neograničeno
Maksimalan broj domena koje se mogu zakupiti u okviru paketaNeograničenoNeograničenoNeograničeno
Maksimalan broj domena uključenih u naknadu:1510
      a) com.ba domenado 1do 5do 10
b) Eksterna domenado 1do 5do 10
Poddomena uključena u naknaduXneograničenoneograničeno
Besplatan Let’s Encrypt SSL certifikat
Disk prostor (SSD)2 GB4GB10GB
Mjesečni promet (HTTP+FTP+MAIL)NeograničenNeograničenNeograničen
Dnevni backup
Upravljanje DNS zapisima
Transfer domena
Baze podataka 
My SQL1NeograničenoNeograničeno
PostgreSQLX
Skriptni jezici 
PHP
PHP Memory Limit256MB256MB512MB
Email karakteristike
Email disk prostor2GB5GB10GB
Email sistemZimbraZimbraZimbra
E-mail account-aNeograničenoNeograničenoNeograničeno
Email forwards-aNeograničenoNeograničenoNeograničeno
AutorespondersNeograničenoNeograničenoNeograničeno
POP3/IMAP/SMTP
Webmail
Calendar
Tasks
Adress Book
Antispam[CISCO Iron Port]
Antivirus[CISCO Iron port]
Ostale karakteristike/funkcionalnosti
Free migration assistance

Uz to, korisnicima će biti na raspolaganju i samostalna E-mail Hosting usluga (5,85 KM), kao i novabesplatna Domain Hosting usluga, koja omogućava i registraciju internacionalnih Internet domena kod BH Telecoma kao registratora domene.

Email hosting usluga omogućava kreiranje neograničenog broja mail adresa i domena za e-mail hosting, korištenje e-mail servisa.

 Email hosting
Disk prostor10GB
E-mail account-aneograničeno
Email alias-aneograničeno
Email forwards-aneograničeno
Autorespondersneograničeno
POP3/IMAP/SMTP
Webmail
Calendar
Tasks
Adress Book
Antispam [CISCO Iron Port]
Antivirus [CISCO Iron Port]
Maksimalan broj domena koje se mogu zakupiti u okviru paketaNeograničeno
Maksimalan broj domena uključenih u naknadu:5
    a)  com.ba do 5
b)  internacionalna domena registrovana kod BH TelecomaX
c)  eksterna domenado 5
Poddomena uključena u naknaduNeograničeno
Control panel
Upravljanje DNS zapisima
Transfer domena
Dnevni backup

Domain hosting usluga omogućava registraciju domenskih imena, upravljanje DNS zapisima, transfer domena, parkiranje domena.

 Domain hosting
Maksimalan broj domena koje se mogu zakupiti u okviru paketaneograničeno
Maksimalan broj domena uključenih u naknaduX
Control panel
Upravljanje DNS zapisima
Transfer domena
Dnevni backup

BH Telecom od 01.03.2020. godine iz ponude povlači uslugu Dedicated server, pakete usluge Web Hosting LinOS i WinOS, te pakete G i Biz hosting, koje su, dodatno na zahtjev, mogli koristiti korisnici usluga pristupa internetu putem fiksne mreže, multimedijalnih paketa, WLAN Host usluge.

Korisnicima koji su do 29. 02.2020. godine zaključili ugovor za usluge koje zadrže G hosting i/ili Biz hosting funkcionalnosti i ugovor za Web Hosting i/ili Dedicated Server usluge, omogućeno je i dalje korištenje istih do isteka rokova koji su navedeni u nastavku:

–          Za Web Hosting – do 6 mjeseci od 01. 03. 2020. godine. Nakon isteka navedenog roka, ukoliko pretplatnik nije zaključio ugovor u skladu sa Katalogom Cloud usluga BH Telecoma, usluga se prestaje pružati pretplatniku.

–          Za Dedicated Server – nema roka.

–          Za G hosting – do 6 mjeseci od 01. 03. 2020. godine. Nakon isteka navedenog roka, ukoliko pretplatnik nije zaključio ugovor u skladu sa Katalogom Cloud usluga BH Telecoma, usluga se prestaje pružati pretplatniku.

–          Za Biz hosting – do 9 mjeseci od 01. 03. 2020. godine. Nakon isteka navedenog roka, ukoliko pretplatnik nije zaključio ugovor u skladu sa Katalogom Cloud usluga BH Telecoma, usluga se prestaje pružati pretplatniku.

Napomena:

– Sve mjesečne cijene su iskazane sa uračunatim PDV-om.

Komentariši