Posjeta studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Kompaniju BH Telecom početkom decembra protekle godine posjetila je grupa od 28 perspektivnih studenata završne godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, zajedno sa dekanicom prof.dr. Zinkom Grbo.

Prilikom posjete studenti su imali priliku da kroz teorijski i praktični prikaz na temu prava privrednih društava, shvate složene mehanizame upravljanja kakve ima ova velika kompanija, posebno u dinamičnom svijetu telekomunikacija.

Posjeta je zaključena inspirativnom diskusijom u okviru teme, pružajući uvid u profesionalne mogućnosti koje čekaju studente nakon diplome, od evolucije uloge pravnih stručnjaka u doba digitalne transformacije do etičkih razmatranja u korporativnom odlučivanju.

Saradnja između Pravnog fakulteta i BH Telecoma služi kao primjer uspješne sinergije akademskog i realnog sektora, stvarajući put za razmjenu znanja i pripremu naredne generacije pravnih stručnjaka za izazove i prilike koje dolaze.