BH Telecom posjetili studenti Elektrotehničkog fakulteta

BH Telecom je s  ponosom dočekao grupu studenata druge godine master studija Odsjeka za računarstvo i informatiku Elektrotehničkog fakulteta.

Zajedno sa profesorom Mrdović Sašom, u okviru predmeta Tehnologije sigurnosti, protekle godine, tačnije u novembru mjesecu obišli su Izvršnu direkciju za tehnologiju i razvoj servisa i Izvršnu direkciju za informacione tehnologije.

Ova posjeta bila je prilika za dijalog, dijeljenje znanja i izgradnju mostova između akademske i industrijske sfere, i još jedna potvrda da je put kojim vrijedi ići upravo put razmjene stručnih znanja i praktičnih iskustava profesionalaca BH Telecoma sa mladom studentskom snagom željnom novih saznanja.

Studenti su imali priliku vidjeti kako su sigurnosni mehanizmi konfigurisani i integrisani u BH Telecom okolinu te koji su izazovi rada u domenu informacione sigurnosti.

Studentima su prezentirani benefiti rada u BH Telecomu, mogućnosti za obavljanje praktičnog rada, ali i načina zaposlenja.