Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika u dijelu koji se odnosi na uslugu ELOQUA – TARGETIRANO OGLAŠAVANJE

Za uslugu Eloqua – Targetirano Oglašavanje, prema izmjenama i dopunama

Cjenovnika BH Telecoma,  od 8.oktobra 2022. godine će se primjenjivati sljedeći uslovi:

 

NAZIV USLUGEJedinica

mjere/broj korisnika

Cijena u KM (bez PDV-a) Cijena u KM (sa PDV-om)
Eloqua – Targetirano oglašavanje
Napomena:

a)     Specifični uslovi usluge „Eloqua – Targetirano oglašavanje“ dati su u Prilogu 6.65. Cjenovnika BH Telecoma.

b)     Eloqua  – Targetirano oglašavanje je osnovna usluga namijenjena pravnim licima partnerima BH Telecoma dobavljačima terminalne opreme (u daljem tekstu Pretplatnik).

Cijene oglasa Paket 1 (Pretplatnik bira broj učesnika kampanje.)   
Kampanja putem SMS ili Email ili IPTV  Paket 110,350,41
Pozivanje kroz Kontakt Centar Blok 1100500585
Svaki naredni blok100300351
Cijene oglasa Paket 2 (Pretplatnik bira broj učesnika kampanje, Pretplatnik bira da li želi korisnike sa ili bez obaveznog ugovora sa BH Telecomom, Pretplatnik bira da li želi korisnike veće ili niže platežne moći i na osnovu toga se množi cijena iz stavke osnovne cijene 8.5.2.1. – 8.5.2.2.)

 

Rang korisnika ≤1, ponder 1.

Rang korisnika >1 i ≤2, ponder 1,1.

Rang korisnika >2 i ≤3, ponder 1,15.

Rang korisnika >3 i ≤4, ponder 1,30.

Rang korisnika >4 i ≤5, ponder 1,4.

   
Kampanja putem SMS ili Email ili IPTV  Paket 2 do 10.000 korisnika10,550,64
Kampanja putem SMS ili Email ili IPTV  Paket 2 preko 12.000 korisnika10,50,59
Pozivanje kroz Kontakt Centar100500585
Svaki naredni blok100300351
Cijene oglasa Paket 3 – Pretplatnik bira da se targetiraju korisnici koji su u posljednje dvije godine u BH Telecomu kupili uređaj brenda za koji se radi kampanja   
Kampanja putem SMS ili Email ili IPTV  Paket 3133,51

 

Važeći Specifični uslovi usluge Eloqua – Targetirano Oglašavanje zamjenjuju se izmijenjem Specifičnim uslovima, koji se primjenjuju od 8.10.2022. godine.

Specifične uslove možete pogledati ovdje.