Obavijest korisnicima – Toptim i IP Centrex

Obavještavamo korisnike Toptim i IP Centrex usluga da od 1. septembra 2020. godine počinje primjena izmjena i dopuna Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma (u daljem tekstu: Cjenovnik) koje se odnose na Toptim i IP Centrex usluge.

 

Izmjene i dopune Cjenovnika se odnose na prestanak primjene komercijalnih popusta na međunarodni i roaming saobraćaj u okviru mjesečnih faktura, a koji su se dodjeljivali po osnovu zaključivanja ugovora sa obaveznim trajanjem od 24 mjeseca.*

 

Komercijalni popusti na ostali telekomunikacioni saobraćaj u okviru Toptim i IP Centrex usluga se nastavljaju i dalje primjenjivati.

 

Pretplatnici Toptim usluge imaju mogućnost korištenja dodatnih paketa TopTim LineSuper, TopTim Mobile Super, Toptim Plus i Travel paketa sa znatno povoljnijim cijenama međunarodnog i roaming saobraćaja .

 

*Korisnici koji su obuhvaćeni izmjenama, eventualne raskide postojećih ugovora za Toptim i IP Centrex usluge mogu izvršiti na zahtjev u periodu od dana objave ove javne obavijesti pa do 31. avgusta 2020. godine, te se istima neće obračunati penal po osnovu prijevremenog raskida ugovora sa obaveznim trajanjem od 24 mjeseca.