JAVNI POZIV

za prijavu prisustva prezentaciji ponude BH Telecoma, povodom planirane produkcije video, audio i pratećih promotivnih komunikacijskih materijala

BH Telecom planira produkciju audio i video promotivnih komunikacijskih materijala. U skladu s tim, BH Telecom poziva sva zainteresovana pravna lica koja su registrovana za poslove produkcije video/audio i drugih materijala, da se prijave za prezentaciju usluga/ponude BH Telecoma za koje će se raditi produkcija AV i drugih materijala.

 

O mjestu i datumu prezentacije sva prijavljena pravna lica će biti obaviještena putem e-maila nakon prijave po ovom javnom pozivu. Prijave za prisustvo prezentaciji BH Telecoma zainteresirana pravna lica mogu slati putem e-mail adresa: alma.bicakcic@bhtelecom.ba i maida.budnjo-hurla@bhtelecom.ba.

Krajnji rok za prijavu za prisustvo na prezentaciji BH Telecoma je ponedjeljak, 26.jula 2021.

Nakon izvršene prezentacije predstavnicima pravnih lica biće uručen materijal sa zahtjevima za ponudu prijedloga kreativnih rješenja za planiranu produkciju audio i video komunikacijskih materijala BH Telecoma. Po prispjeću kreativnih rješenja, BH Telecom će omogućiti agencijama da prezentiraju svoje ideje, te nakon razmatranja, pismeno obavijestiti učesnike o izboru.

Sa izabranom agencijom će se pristupiti pregovorima i sklopiti komercijalni ugovor.