Ultra kredit – novi vid nagrađivanja korisnika za odlaganje otpadne ambalaže u reciklomate u Sarajevu

BH Telecom je uspostavio partnersku saradnju sa firmom Eko grad d.o.o. Sarajevo u vezi sa korištenjem pametnih recikomata na području Kantona Sarajevo.

Korisnici Ultra usluge BH Telecoma od danas mogu  za korištenje reciklomata, odnosno za odlaganje PET ambalaže u reciklomate, dobivati nagradni Ultra kredit. Za ubačenu jednu plastičnu, staklenu ili alu bocu/konzervu ili sl. otpad Ultra korisnik dobiva kao nagradu dopunu od 0,10 KM, za ubačene 3 boce – 30 feninga, za 5 ubačenih boca pola marke kredita,…

 Pametni reciklomati su u Sarajevu smješteni na atraktivnim lokacijama Sarajevo City Centra, ARIA  Mall-a, Vilsonovog šetališta, ulazu na Vrelo Bosne, u Pionirskoj dolini, reciklažnom dvorištu KJKP RAD, Dobrinji, Vogošći i Hadžićima.

Eko grad je prva kompanija u Bosni i Hercegovini koja je prepoznala rastući problem aluminijskog, staklenog i plastičnog otpada s kojim se naše društvo uglavnom neefikasno bori. Podstaknuti time, u kompaniji Ekograd d.o.o. su plasirali moderne uređaje – pametne reciklomate. Firma Eko grad je, naime, u saradnji s Turističkom zajednicom Kantona Sarajevo u augustu 2022. godine postavila prvi reciklomat, čime je i zvanično startao projekat „Reciklomati u BiH“.

Reciklomate su građani sa oduševljenjem dočekali i počeli koristiti, jer su ovi uređaji konkretan i građanima vidljiv angažman društva u očuvanja zdravlja ljudi.

BH Telecom se danas pridružio institucijama, ustanovama i firmama koji su prepoznale značaj ovog projekta i koje partnerski sudjeluju u očuvanju naše životne sredine.

Uputstvo za Ultra korisnike – realizacija poklon-kredita putem reciklomata 

  • Nakon što Ultra korisnik ubaci određeni broj komada ambalaže u reciklomat, na displayu ide na opciju „ZAVRŠI“, nakon čega bira opciju dopune BH TELECOM.
  • Na displayu reciklomata se pojavljuje opcija gdje korisnik unosi prepaid broj na koji će Ultra dopuna biti poslana.
  • Korisnik ima 45 sekundi za unos broja. Ako se dopuna ne realizira, korisnik dobiva dodatnih 45 sekundi za još jedan pokušaj.
  • Ukucavanjem mobilnog Ultra broja i pritiskom na opciju “DOPUNI” – dopuna stiže na broj korisnika.
  • Ukoliko u zadano vrijeme korisnik ne unese broj (2 x 45 sekundi), ukupan zbir reciklirane ambalaže se poništava na nulu (0) i dopuna ne dolazi na korisnikov broj.

Pratite nas i putem Vibera. Pridružite se BH Telecom zajednici na linku ovdje.

Moja priča. BH Telecom