Filantropski forum kao spas za najugroženije građane BiH

Fondacija Mozaik je zajedno sa partnerskim organizacijama Fondacija Hastor, Udruženje Pomozi.ba, Mreža za izgradnju mira, Trag fondacija i Catalyst Balkans, uz finansijsku podršku USAID-a, organizovala događaj za kompanije i fondacije kako bi predstavili ideju osnivanja Filantropskog foruma. Jedan od učesnika panel diskusije bio je i generalni direktor BH Telecoma Sedin Kahriman

Prema riječima organizatora, uspostava Filantropskog foruma doprinijela bi bržem iznalaženju sistemskih rješenja do kojih je moguće doći jedino ako svi akteri ujedine resurse i zajednički rade na uklanjanju postojećih zakonodavnih i institucionalnih prepreka.

Ukupna suma filantropskih davanja u 2020. godini iznosila je 42,2 miliona KM (prema podacima koje prikuplja Fondacija Katalist) od čega je 60% bilo namijenjeno za suzbijanje i liječenje od Korona virusa. Privatni sektor je donirao oko trećine iznosa, a davanja kompanija bi se mogla povećati ako bi zakonski okvir podržavao i stimulisao filantropska davanja. Udruživanjem snaga sa pojedincima i fondacijama, davanja kompanija mogu postati jednostavnija, efikasnija i vidljivija.

Sedin Kahriman, generalni direktor BH Telecoma, govorio je o filantropskim aktivnostima naše kompanije u prethodnim godinama:

– BH Telecom, kao društveno odgovorna kompanija, je u prethodnih pet godine donirala 5 miliona KM krajnjim korisnicima, a u zadnjih 14 godina 18.5 miliona KM. Uz to, tu su brojni partnerski, reklamno-promotivni ugovori iz oblasti kulture, sporta, obrazovanja, humanitarnog rada… Na ime doprinosa za PIO, zdravstveno osiguranje, dividende i poreze na PDV BH Telecom je unazad pet godina državi uplatio iznos od 850 miliona KM. Za razvoj i investicije u BiH u posljednjih 10 godina investirali smo 961 milion KM. U 2020. godini donaciju od milion KM smo strateški usmjerili u nabavku neophodne medicinske opreme u pet kantonalnih bolnica, a ove godine isti iznos ćemo uplatiti u fond za nabavku vakcina protiv Covid-19 – zaključio je Kahriman.