Više od 100.000 korisnika mobilne aplikacije

Aplikacija omogućava da se na brz i jednostavan način, potpuno besplatno izvrši uvid u korisne informacije o mobilnom broju, potrošnji, te da se izvrši aktivacija dodatnih dokupa ili slanja kredita.

Sve prednosti korištenja mobilne aplikacije se mogu pogledati ovdje.

Aplikacija je trenutno dostupna na Google Play i App  store-u.

Napominjemo da do 4. septembra, sve Ultra i korisnike kombinovanih paketa u našoj mobilnoj aplikaciji očekuje “best buy“ ponuda dokupa interneta: 1 GB – 24 sata – 1KM.