Prezentacija 5G trial projekta nastavnom osoblju ETF-a

Nove tehnologije su dio nastavnog plana i programa Elektrotehničkog fakulteta, Odsjek za telekomunikacije, te su se prisutni i praktično upoznali sa implementiranom konfiguracijom 5G mreže u BH Telecomu, izazovima implementacije, te uticajima promjene mrežnih parametara na performanse 5G mreže.

U skladu sa ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, BH Telecom još od 2005. godine  pruža podršku pri obezbjeđenju adekvatnih uslova za održavanje nastave na ETF-u.