BLOG: Kako podesiti redoslijed kanala prema sopstvenoj želji na Moja TV?

Donosimo vam jednostavne upute kako formirati vlastitu listu omiljenih kanala na Moja TV.

Za željenu listu kanala po redoslijedu 1,2,3,4… birajte na daljinskom upravljaču Menu, a potom Postavke -TV podešavanja – Redoslijed kanala.

Svaki kanal u listi možete postaviti na željeni broj tako što se pozicionirate na određeni kanal i pritisnete OK na daljinskom, nakon čega se pojavi prozor u koji unosite novi broj pozicije tog kanala. Potvrdom na OK kanal se pozicionira na unesenu poziciju.

Kada postavite željene kanale po vlastitom redoslijedu, pristupate u Omiljeni kanali Menu -Postavke – TV podešavanja – Omiljeni kanali i obilježavate kanale koje želite imati u vašoj Omiljenoj listi.

Na ovaj način mijenjate poziciju kanalu kojeg želite u listi Omiljeni kanali. Također, dodatno  pozicije unutar Omiljeni kanali možete poredati u Redoslijed Omiljenih kanala (gore-dolje bez mijenjanja broja), gdje se prikazuju kanali koje ste ubacili u listu Omiljeni kanali.

Nadamo se da smo vam navedenim informacijama olakšali upotrebu i kretanje kroz atraktivne Moja TV programe.

Moja TV – uvijek bolja i bogatija!