Plaćajte sve BH Telecom račune bez naknade

Nova funkcionalnost mobilne aplikacije Moj BH Telecom

Brže i jednostavnije plaćanje računa, bez naknade i bez čekanja u redovima. Dodatna prednost ovog plaćanja je što ga možete obaviti u vrijeme koje vama odgovara i sa bilo kojeg mjesta.

Ovu super mogućnost mogu koristiti svi BH Telecom korisnici!

Putem aplikacije omogućeno je plaćanje računa za sve usluge za koje se ispostavlja mjesečni račun. Tako npr. od sada Ultra korisnik može platiti račun za Moja TV ili Moj izbor. Također, omogućeno je i plaćanje računa na drugo korisničko ime. Idealno za korisnike koji plaćaju račune roditeljima ili osobama o kojima brinu.

Za usluge koje plaćate trebate imati aktiviran e-račun, a aktivaciju možete izvršiti unutar aplikacije.

Ukoliko do sada niste preuzeli Moj BH Telecom aplikaciju, to možete učiniti ovdje i slijediti korake:

  1. Na početnom ekranu pronađite kategoriju Računi i odaberite je
  2. Otvorite kategoriju Dodatni računi i dodajte novu uslugu
  3. Unesite tražene podatke i potvrdite unos

Važna napomena je da proces unosa podataka sa računa prolazite samo prilikom prvog dodavanja i da će nakon toga, svi vaši računi biti na listi, dostupni za plaćanje sa tek nekoliko klikova.

Jednostavnije ne može.

Odaberite i vi bolji način plaćanja!