Nova usluga Moj izbor grupni budžet: Kombinujte, štedite i kupujte uređaje uz još veće popuste!

moj izbor grupni budžet

Iskoristite odlične pogodnosti nove usluge BH Telecoma Moj izbor grupni budžet koja vam omogućava formiranje jedinstvenog grupnog budžeta za nabavku uređaja po značajno povoljnijim uslovima.

Moj izbor grupni budžet pruža vam mogućnost da od različitih usluga i paketa BH Telecoma formirate posebnu grupu priključaka i usluga radi korištenja zajedničkog budžeta za kupovinu uređaja. Svi korisnici ove usluge moći će objediniti sumu popusta pojedinačnih komponenti iz usluge Moj izbor (fiksna govorna telefonska usluga, netFlat, mobilna govorna telefonska usluga, Moja TV, usluge sa kombinovanim načinom plaćanja) i uz kreiranje grupnog budžeta izvršiti kupovinu uređaja iz ponude BH Telecoma po još povoljnijoj cijeni i uz još veće pogodnosti.

Novu uslugu Moj izbor grupni budžet mogu koristiti novi ili postojeći korisnici, a prije njene aktivacije potrebno je da imate formiranu Moj izbor grupu, odnosno da kombinujete više vrsta usluga BH Telecoma.

Da biste koristili pogodnosti koje nudi ova usluga, potrebno je biti korisnik minimalno dvije usluge ili priključka, čiji sastavni dio ne mogu biti prepaid priključci.

Rezidencijalni korisnici usluga BH Telecoma (novi i postojeći) koji se odluče da formiraju grupu od usluga i priključaka koji nisu opterećeni kupovinom uređaja sa popustom i obaveznim trajanjem, uz uslov potpisivanja ugovora o obaveznom trajanju na 12 ili 24 mjeseca, odabirom Moj izbor grupni budžet usluge, nove pogodnosti i prednosti mogu iskoristiti za kupovinu jednog ili više uređaja iz ponude BH Telecoma.

Prilikom kupovine željenog uređaja moguće je odabrati jednokratno plaćanje ili plaćanje na rate, u ovisnosti od broja mjeseci do isteka obaveznog trajanja ugovornog odnosa usluge.

Otkrijte benefite Moj izbor grupni budžet usluge i kupujte pametno po značajno povoljnijim uslovima.

 

Više informacija možete dobiti putem poziva na broj 1444 ili na prodajnim mjestima BH Telecoma.

BH Telecom. Moja priča