Aktiviraj e-račun uz 3 GB na poklon!

Rezidencijalni korisnici usluga BH Telecoma (novi i postojeći) koji se u periodu od  25. septembra do 23. novembra 2023. godine opredijele za uslugu e-račun, dobivaju na poklon besplatan mobilni saobraćaj od 1 GB mjesečno u naredna tri mjeseca korištenja, po izvršenoj aktivaciji usluge e-račun.

Benefit u vidu besplatnog mobilnog interneta se dodjeljuje po aktivaciji usluge e-račun za korisnike mobilnih postpaid i kombinovanih paketa, MojaTV, Go i netFlat paketa.

Korisnici biraju jedan mobilni broj/priključak (prepaid/kombinovani/postpaid) kojem će se naredna tri mjeseca dodjeljivati po 1 GB mobilnog interneta. Korisnici MojaTV, Go paketa i netFlat usluge imaju mogućnost ustupanja 1 GB mobilnog interneta na mjesečnom nivou prepaid/kombinovanom/postpaid korisniku po svom izboru, također na period od 90 dana.

Aktivacija e-računa je omogućena putem prodajnih mjesta BH Telecoma, Kontakt centra (1444), STB uređaja i Campaign managementa.

Korištenjem usluge e-račun, zajedno doprinosimo zaštiti životne sredine i pomažemo razvoju globalne ekološke svijesti.

Više informacija o akciji možete dobiti pozivom na broj 1444, a uslove akcije možete pogledati OVDJE.

 

Moja priča. BH Telecom