Nova ponuda PREPAID paketa – svi paketi sa bonusom dobrodošlice u GB!

Za sve prepaid korisnike (Ultra, Ultra Tourist, Ultra Internet, Ultra Internet SE) i korisnike sa kombinovanim načinom plaćanja (Student Plus 1, Student Plus 2 i Moj Combo, Student Net, Student Net +, Combo Net, Teen, Assistant i TeenZ) od 25. maja 2022. godine BH Telecom je pripremio inoviranu i unaprijeđenu ponudu prepaid start paketa i dokupa saobraćaja.

Ultra start paket 5 KM

 

3 KM za govorne i SMS usluge prema svim mrežama u BiH

1 GB mobilnog interneta (vrijeme upotrebe 7 dana)

Bonus dobrodošlice:

1 GB

(7 dana)

 

Ultra Internet paket

(data SIM)

  10 KM

 

5 GB mobilnog interneta

(vrijeme upotrebe 10 dana)

     Bonus dobrodošlice:

1 GB (10 dana)

Ultra Internet SE

(data SIM)

10 KM

 

3 KM za SMS usluge prema mobilnoj i fiksnoj mreži BH Telecoma (vrijeme upotrebe 30 dana)

2 GB mobilnog interneta (vrijeme upotrebe 10 dana)

Bonus dobrodošlice:

1 GB

(10 dana)

 

Ultra Tourist 1  

 

20 KM

 

5 KM za govorne i SMS usluge prema svim mrežama u BiH

15 GB mobilnog interneta (vrijeme upotrebe 10 dana)

 

Bonus dobrodošlice:

5 GB

(10 dana)

 

Ultra Tourist 2  

 

40 KM

 

10 KM za govorne i SMS usluge prema svim mrežama u BiH

30 GB mobilnog interneta (vrijeme upotrebe 30 dana)

 

Bonus dobrodošlice: 5 GB

(30 dana)

 

Ultra Tourist Group 100 KM

 

100 GB mobilnog interneta

(vrijeme upotrebe 15 dana)

 

 

 

Bonus dobrodošlice:

 

5 GB

(15 dana)

 

 

Nova ponuda dokupa saobraćaja

NOVA PONUDA Buy&Surf dokupa*

 • 1 GB/1 dan/1,2 KM
 • 3 GB/3 dana/3 KM
 • 4 GB/7 dana/4 KM
 • 20 GB/1 dan/2,5 KM
 • 15 GB/10 dana/8 KM

NOVA PONUDA Tourist dokupa*

 • 10 GB/10 dana/15 KM
 • 30 GB/30 dana/35 KM
 • 50 GB/30 dana/50 KM

 

*Dokupi iz stare ponude Buy&Surf dokupa i stare ponude Tourist dokupa koji su dokupljeni prije 25. maja ostaju na snazi do isteka validnosti dokupa, nakon čega će se primjenjivati uslovi i pravila iz nove ponude.

*Korisnici paketa sa kombinovanim načinom plaćanja iz prepaid ponude dokupa mogu koristiti samo Buy&Surf dokupe.

 

NOVA PONUDA Mjesečnih dokupa*

 • 3 GB/30 dana + Moja web TV (osnovni paket)/10 KM
 • 17 GB/30 dana + Moja web TV (osnovni paket)/17 KM
 • 200 jedinica min+sms/10 KM

 

Korisnici data mjesečnih dokupa iz prethodne ponude, ukoliko nakon 25.05. budu imali aktivan stari mjesečni dokup, nakon isteka istog će biti migrirani na novu ponudu, te će za njih važiti uslovi iz aktuelne ponude.

*Korisnici paketa sa kombinovanim načinom plaćanja ne mogu koristiti mjesečne dokupe.

 

Iz ponude BH Telecoma se od 25. maja 2022. godine u potpunosti povlače: kombinovani mjesečni dokupi, Vikend dokupi i Dokupi Tarifa; Dokupi iz stare ponude dokupljeni prije 25. maja ostaju na snazi do isteka validnosti dokupa, nakon čega će se primjenjivati uslovi i pravila iz nove ponude.