Usluga Osiguranja dostupna i putem webshopa

Korisnicima koji kupuju uređaj iz bogate ponude BH Telecoma (asemblirana usluga) omogućen pristup grupnom osiguranju koje je BH Telecom ugovorio sa ASA Osiguranjem d.d. Sarajevo, od sada i za kupovine koje izvrše putem našeg webshopa – mojwebshop.bhtelecom.ba.

Korisnicima asemblirane usluge BH Telecoma je omogućen pristup grupnom osiguranju koje je BH Telecom ugovorio sa ASA Osiguranjem d.d. Sarajevo. Usluga je kreirana kao Osiguranje proširenog pokrića za mobilne elektronične uređaje, za štete nastale na kupljenom uređaju.

Korisnici asemblirane usluge BH Telecoma uz potpisivanje ugovora na 24 mjeseca, koji popune i potpišu odgovarajuću pristupnicu ASA Osiguranja d.d. Sarajevo, će za određenu cijenu mjesečne naknade ostvariti pravo na pokrivenost od štete nastale na uređaju/ima. Ovo osiguranje se odnosi na štete na uređaju koje nisu obuhvaćene redovnom garancijom, i potpuno je neovisna od redovne garancije proizvođača uređaja.

Ovo osiguranje se odnosi na štete na uređaju koje nisu obuhvaćene redovnom garancijom, i potpuno je neovisna od redovne garancije proizvođača uređaja.

Uz ovo osiguranje, korisnik/osiguranik stiče pravo naknade štete na mobilnom telefonu, tabletu PC, laptopu, fiksnom telefonu, IP telefonu i mobilnom Wlan routeru  za slučaj:

  1. fizičkog oštećenje ili uništenje osiguranog uređaja, štete na uređaju nastale usljed djelovanja vode ili vatre;
  2. otuđenje osiguranog uređaja (obična krađa, provalna krađa i razbojništvo);
  3. neovlaštenog pozivanja sa osiguranog uređaja nakon njegovog otuđenja (obične krađe, provalne krađe i razbojništva) u visini naknade štete do iznosa 3.000 KM sa PDV-om;
  4. štete izvan proizvođačevog garantnog roka, a koja bi inače bila pokrivena garancijom proizvođača.

Osiguraniku se naplaćuje premija/mjesečna naknada ovisno od vrijednosti uređaja, koja se plaća u 24 mjesečne rate.

Visina mjesečne naknade ovisi od vrijednosti uređaja:

• 1,73 KM mjesečno za uređaje vrijednosti do 149,00 KM*
• 3,02 KM mjesečno za uređaje vrijednosti od 150,00 KM do 319,00 KM*
• 4,88 KM mjesečno za uređaje vrijednosti od 320,00 KM do 639,00 KM*
• 7,15 KM mjesečno za uređaje vrijednosti od 640,00 KM do 1.279,00 KM*
• 12,88 KM mjesečno za uređaje vrijednosti od 1.280,00 KM do 2.500,00 KM*.

Iznos mjesečne naknade je iskazan bez PDV-a.
Vrijednost uređaja je iskazana sa PDV-om.

Korisnicima Osiguranja proširenog pokrića elektroničkih uređaja je na raspolaganju  servis na cijelom području Bosne i Hercegovine, što uključuje:

  • preuzimanje poziva/prijava osiguranog slučaja,
  • preuzimanje uređaja od korisnika dva sata od momenta prijave štete radnim danom (ponedjeljak-petak).
  • dostavu uređaja do ovlaštenog servisa,
  • isporuku novog ili servisiranog uređaja do korisnika.

Ponudu uređaja možete pogledati na našem webshopu na linku ovdje.
Mojwebshop