Da Vaš uređaj bude siguran ako se nezgoda dogodi!

osiguranje uređaja

Sve što trebate znati o novoj usluzi Osiguranja proširenog pokrića elektroničkih uređaja.

Korisnicima asemblirane usluge BH Telecoma je omogućen pristup grupnom osiguranju koje je BH Telecom ugovorio sa ASA Osiguranjem d.d. Sarajevo. Usluga je kreirana kao Osiguranje proširenog pokrića za mobilne elektronične uređaje, za štete nastale na kupljenom uređaju.

Korisnici asemblirane usluge BH Telecoma uz potpisivanje ugovora na 24 mjeseca, koji popune i potpišu odgovarajuću pristupnicu ASA Osiguranja d.d. Sarajevo, će za određenu cijenu mjesečne naknade ostvariti pravo na pokrivenost od štete nastale na uređaju/ima.

Ovo osiguranje se odnosi na štete na uređaju koje nisu obuhvaćene redovnom garancijom, i potpuno je neovisna od redovne garancije proizvođača uređaja.

Uz ovo osiguranje, korisnik/osiguranik stiče pravo naknade štete na mobilnom telefonu, tabletu PC, laptopu, fiksnom telefonu, IP telefonu i mobilnom Wlan routeru  za slučaj:

 1. fizičkog oštećenje ili uništenje osiguranog uređaja, štete na uređaju nastale usljed djelovanja vode ili vatre;
 2. otuđenje osiguranog uređaja (obična krađa, provalna krađa i razbojništvo);
 3. neovlaštenog pozivanja sa osiguranog uređaja nakon njegovog otuđenja (obične krađe, provalne krađe i razbojništva) u visini naknade štete do iznosa 3.000 KM sa PDV-om;
 4. štete izvan proizvođačevog garantnog roka, a koja bi inače bila pokrivena garancijom proizvođača.

 

Osiguraniku se naplaćuje premija/mjesečna naknada ovisno od vrijednosti uređaja, koja se

plaća u 24 mjesečne rate:

 1. 1,73 KM mjesečno za uređaje vrijednosti do 149,00 KM sa PDV-om;
 2. 3,02 KM mjesečno za uređaje vrijednosti od 150,00 KM do 319,00 KM sa PDV-om;
 3. 4,88 KM mjesečno za uređaje vrijednosti od 320,00 KM do 639,00 KM sa PDV-om;
 4. 7,15 KM mjesečno za uređaje vrijednosti od 640,00 KM do 1.279,00 KM sa PDV-om;
 5. 12,88 KM mjesečno za uređaje vrijednosti od 1.280,00 KM do 2.500,00 KM sa PDV-om;

Korisnicima Osiguranja proširenog pokrića elektroničkih uređaja je na raspolaganju  servis na cijelom području Bosne i Hercegovine, što uključuje:

 • preuzimanje poziva/prijava osiguranog slučaja,
 • preuzimanje uređaja od korisnika dva sata od momenta prijave štete radnim danom (ponedjeljak-petak).
 • dostavu uređaja do ovlaštenog servisa,
 • isporuku novog ili servisiranog uređaja do korisnika.

Rok za rješavanje osiguranog slučaja (zamjena uređaja, novi uređaj, isplata štete i sl.) je maksimalno tri dana od momenta kompletiranja dokumentacije (u navedeni rok se ne računa vrijeme koje je uređaj proveo u ovlaštenom servisnom centru).

Troškovi za uslugu se iskazuju i naplaćuju uz redovnu mjesečnu fakturu/račun BH Telecoma.

Aktiviranje usluge/potpisivanje Pristupnice ASA Osiguranja d.d. Sarajevo je moguće isključivo u momentu kupovine novog uređaja na bilo kojem prodajnom mjestu BH Telecoma, i ne može se retroaktivno realizirati.

Više informacija na:

– besplatan info telefon 080 02 02 09  (od 8:00-18:00 sati svaki dan):

– e-mail prijava.stete@asa.ba

– i putem Pozivnog centra BH Telecoma (besplatni broj 1444).