Zamijeni karticu uz poklon i uživaj u prebrzoj mobilnoj komunikaciji!

Bilo da si na pretplati, kombinovanoj ili prepaid mobilnoj usluzi, pridruži se onima koji već koriste našu super brzu 4G+ mrežu!

Zamijeni besplatno svoju SIM sa USIM karticom do 10. septembra na bilo kojem prodajnom mjestu BH Telecoma i uživaj u kvalitetnijem streamingu i 10 puta bržem uploadu i downloadu!

Korištenje 4G+ mreže će značajno unaprijediti tvoje iskustvo korištenja bržeg interneta i povećanja kvaliteta svih mobilnih servisa.

Besplatna zamjena kartice, odnosno dodjela USIM kartice bez naknade se odnosi na:

  • postojeće korisnike postpaid mobilnih paketa, kao i korisnike paketa sa kombinovanim načinom plaćanja iz isteklih ponuda koji pređu na jedan od novih Extra ili kombinovanih paketa
  • postojeće prepaid korisnike koji izvrše promjenu na postpaid pakete (Extra ili kombinovane)
  • korisnke drugih operatera koji prenesu broj u mrežu BH Telecoma
  • nove korisnike koji zasnuju pretplatnički odnos
  • korisnike mNet mFlat paketa koji podnesu zahtjev za zamjenu na USIM
  • korisnike Moj izbor grupe (uključujući prepaid i kombinovane članove) koji podnesu zahtjev za zamjenu na USIM
  • korisnike Toptim usluge (uključujući prepaid i kombinovane članove) koji podnesu zahtjev za zamjenu na USIM
  • korisnike Biz izbor grupe (uključujući prepaid i kombinovane članove) koji podnesu zahtjev za zamjenu na USIM.

Poklon u ovoj akciji – besplatni bonus saobraćaj od 10 GB u trajanju od 48 sati imaju svi prepaid Ultra korisnici koji zamijene SIM za USIM karticu (uz naplatu u skladu sa Cjenovnikom od 5 KM). 10 GB se automatski dodjeljuje prepaid korisnicima koji realiziraju zamjenu kartice, o čemu korisnik dobiva SMS obavijest.

Uslovi akcije „Uživaj uz super brzu 4G+ komunikaciju!“