U ponudi BH Telecoma Fritz!Box višenamjenski modem!

Fritz!Box modem je višenamjenski, visokokvalitetni modem njemačkog proizvođača AVM, koji kombinuje više uređaja u jedan: VDSL / ADSL / FTTx modem, WiFi router, NAS, media server, telefonsku sekretaricu, fax mašinu, baznu stanicu za DECT bežične telefone i smart rješenja. Omogućava pouzdan i brz pristup Internetu za različite uređaje: kompjutere, mobilne telefone, tablete, smart TV uređaje. Fritz!Box omogućava i povezivanje analognih, ISDN i IP telefona, a može poslužiti i kao telefonska centrala (PBX).

Fritz!Box modem dostupan je od 12.juna uz:

  • sve MojaTV Net i MojaTV Full pakete
  • pakete xDSL pristupa Internetu: netFlat 20, netFlat 50, netFlat 100 i netFlat Office
  • Fiksni pristup Internet mreži – paket Business Pro.

U ponudi su sljedeći modeli:

  • Fritz!Box 7490 koji integriše xDSL modem, i
  • Fritz!Box 5490 koji integriše optički modem.

Fritz!Box je namijenjen za:

  • poslovne korisnike i
  • privatne korisnike, više krajnjih korisnika različitih terminalnih uređaja.

Cijene mjesečne naknade

uz pakete: netFlat 20, netFlat 50, netFlat 1005,50 KM
uz pakete: MojaTV Net 1, 2, 3, 4, 5, 6, 75,50 KM
uz pakete: MojaTV Full 1, 2, 3, 4, 5, 6, 75,50 KM
uz pakete: MojaTV Net / Full 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u slučaju korištenja MojaTV paketa u okviru Moj izbor grupe2,75 KM

(popust od 50%)

uz pakete: netFlat 20, netFlat 50, netFlat 100 u slučaju korištenja netFlat  paketa u okviru Biz izbor grupe2,75 KM

(popust od 50%)

*Cijene sa PDV-om

Zahtjev za najam Fritz!Box modema zainteresirani korisnici mogu podnijeti putem standardnih prodajnih kanala BH Telecoma; e-mail – poslovni korisnici BH Telecoma svoje upite i druge zahtjeve mogu slati putem e-mail-a na adresu poslovna.podrska@bhtelecom.ba; faks – podrška korisnicima putem broja za slanje faks poruka na broj 1425; govorni kanal – podrška za poslovne korisnike putem besplatnog broja 1322, a podrška za rezidencijalne korisnike putem besplatnog broja 1444.

* U slučaju netFlat Office i Business Pro paketa, Fritz!Box modem se daje na korištenje samo u sklopu usluge „Upravljani pristup Internetu – Office paket“ i to po zahtjevu korisnika.

 

Moja priča!BH Telecom