Dostava i plaćanje računa BH Telecoma putem e-uplatnice za klijente Intesa Sanpaolo Banke

BH Telecom i Intesa Sanpaolo Banka su svojim zajedničkim korisnicima omogućili uslugu prijema i plaćanja računa telekomunikacijskih usluga putem mobilnog i elektronskog bankarstva.

Svim korisnicima usluge »bht e-račun« koji su klijenti i imaju otvoren račun u Intesa Sanpaolo Banci, od 21. maja 2021. godine bit će omogućeno korištenje usluge e-račun, tj. dostava elektronske uplatnice sa prikazanim podacima o obračunatim troškovima za korištene usluge BH Telecoma.

Potpisivanjem ugovora o saradnji između BH Telecoma, kao vodećeg telekom operatora u BiH i Intesa Sanpaolo Banke, pojednostavlju se svakodnevne obaveze zajedničkih korisnika.

Upravo zbog jednostavnosti i sigurnosti, veliki broj naših pretplatnika već koristi uslugu plaćanja računa putem e-uplatnice. Naši korisnici, klijenti Intesa Sanpaolo Banke koji žele aktivirati ovu uslugu to mogu učiniti putem  e-Plati usluge unutar aplikacija mobilnog i internet bankarstva. Intesa Sanpaolo Banka obračunava naknadu za transakciju u skladu sa važećim tarifama.

Ovim projektom je ozvaničen početak saradnje dviju kompanija koje ovim primjerom digitalizacije i zatvaranja cijelog procesa od isporuke elektronskog računa BH Telecoma do njegovog plaćanja jednim klikom, bez papira i čekanja na uplatnom mjestu pokazuju da jednako prate digitalne, kao i trendove zaštite i brige o okolišu.

 

Iskoristite prednosti plaćanja računa putem e-uplatnice. Riješite se nepotrebnih papira, nepotrebnog čekanja.

Zajedno možemo učiniti više u zaštiti našeg okoliša!