Od 15.3. u ponudi Cloud Direct Backup usluge

Ako ste poslovno ili privatno lice i želite sebi obezbijediti jednostavnu i automatiziranu pohranu sigurnosnih kopija podataka sa različitih repozitorija/uređaja u korisničkoj IT infrastrukturi, na resursima u Data Centru BH Telecoma, birajte Cloud Direct Backup uslugu koja omogućava:

–           kreiranje sigurnosnih kopija podataka sa bilo kog uređaja u korisničkoj IT infrastrukturi: serveri, desktop ili pijenosni računari, bilo koje virtualizacijske platforme: virtuelni resursi (data centri, serveri, računari), korisničkih aplikacija (Oracle DB, MS SQL DB), u realnom vremenu (moguće se vratiti u tačku od prije 15 min, ovisno od mrežne propusnosti, od brzine rasta/izmjene podataka na predmetnom sistemu), njihovo pohranjivanje u Cloud te vraćanje istih prema potrebi,

–           Prostorno i tehnički neograničenu sigurnosnu pohranu podataka,

–           Enkripciju podataka u skladu sa sigurnosnim standardima (256-bit AES za enkripciju blokova podataka u backup fileovima i network traffic),

–           Automatiziran proces kreiranja, gdje imate kontrolu nad konfiguracijom,

–           Mehanizme za kompresiju podataka i deduplikaciju (što pruža prednost u manjoj količini podataka za backup, manjem mrežnom prometu).

 

Usluga je dostupna kroz dvije opcije:

–           Cloud Direct Backup Repository as a Service

Cloud Direct Backup Repository as a Service je za korisnike koji već imaju softver (veeam) i koriste storage resurse u  Data Centru BH Telecoma kao backup repozitorij.

Korisnik može na zahtjev, koristiti i dedicirane linkove kroz javnu internet mrežu ili kroz mrežu BH Telecoma, odnosno usluge Private Connect i Public Connect, za povezivanje sa Data Centrom BH Telecoma kod realizacije backupa.

–           Cloud Direct Backup BaaS

Cloud Direct Backup BaaS omogućava kreiranje sigurnosnih kopija podataka sa bilo kog uređaja u korisničkoj IT infrastrukturi: serveri, desktop ili prijenosni računari, bilo koje virtualizacijske platforme: virtuelni resursi (data centri, serveri, računari), korisničkih aplikacija (Oracle DB, MS SQL DB), u realnom vremenu (moguće se vratiti u tačku od prije 15 min, ovisno od mrežne propusnosti, od brzine rasta/izmjene podataka na predmetnom sistemu), njihovo pohranjivanje u Cloud te vraćanje istih prema potrebi,

–           Omogućava prostorno i tehnički neograničenua sigurnosnu pohranu podataka,

–           Nema potrebe za dediciranim virtuelnim ili hardverskim resursima kod korisnika za pohranu sigurnosnih kopija podataka ili pripremu podataka prije prebacivanja u Cloud backup repozitorij,

–           Pruža enkripciju podataka u skladu sa sigurnosnim standardima (256-bit AES za enkripciju blokova podataka u backup fileovima i network traffic),

–           Pruža automatiziran proces kreiranja, gdje korisnik ima kontrolu nad konfiguracijom,

–           Daje mehanizme za kompresiju podataka i deduplikaciju (benefiti: manja količina podataka za backup, manji mrežni promet).

 

Za više informacija o uslugi kliknite ovdje.