Nova akcija zamjene SIM za USIM kartice od 15.marta

SIM za USIM

Uživaj uz super brzu 4G+ komunikaciju! Zamijeni SIM za USIM karticu!

Bilo da si na pretplati, kombinovanoj ili prepaid mobilnoj usluzi, pridruži se onima koji već koriste našu super brzu 4G+ mrežu!

Zamijeni besplatno svoju SIM sa USIM karticom tokom promotivno-prodajne akcija na bilo kojem prodajnom mjestu BH Telecoma od 15.marta do 13.maja!

Korištenje 4G+ mreže će značajno unaprijediti tvoje iskustvo korištenja bržeg interneta i povećanja kvaliteta svih mobilnih servisa.

Besplatna zamjena kartice, odnosno dodjela USIM kartice bez naknade se odnosi na:

– postojeće korisnike postpaid mobilnih paketa, kao i korisnike paketa sa kombinovanim načinom plaćanja iz isteklih ponuda koji pređu na jedan od novih Extra ili kombinovanih paketa

– postojeće prepaid korisnike koji izvrše promjenu na postpaid pakete (Extra ili kombinovane)

– korisnke drugih operatera koji prenesu broj u mrežu BH Telecoma

– nove korisnike koji zasnuju pretplatnički odnos

– korisnike mNet mFlat paketa koji podnesu zahtjev za zamjenu na USIM

– korisnike Moj izbor grupe (uključujući prepaid i kombinovane članove) koji podnesu zahtjev za zamjenu na USIM

– korisnike Toptim usluge (uključujući prepaid i kombinovane članove) koji podnesu zahtjev za zamjenu na USIM

– korisnike Biz izbor grupe (uključujući prepaid i kombinovane članove) koji podnesu zahtjev za zamjenu na USIM.

Poklon u ovoj akciji – besplatni bonus saobraćaj od 10 GB u trajanju od 48 sati imaju svi prepaid Ultra korisnici koji zamijene SIM za USIM karticu (uz naplatu u skladu sa Cjenovnikom od 5 KM). 10 GB im se automatski dodjeljuje prepaid korisnicima koji realiziraju zamjenu kartice, o čemu korisnik dobiva SMS obavijest.

Uslovi akcije „Uživaj uz super brzu 4G+ komunikaciju!“.