Super ponuda – “TeenZ” paket sa kombinovanim načinom plaćanja

Za neograničen pristup Facebooku, Instagramu i Tik-Tok aplikaciji!

U mobilnu ponudu BH Telecoma od 1. januara 2021. godine uvodi novi “TeenZ” paket.

Novi „TeenZ“ paket namijenjen je osobama mlađim od 18 godina, srednjoškolcima i učenicima viših razreda osnovne škole (od petog do devetog), koji imaju potrebu za korištenjem većih količina mobilnog interneta.

 • Korištenje „TeenZ“ paketa je ograničeno na jedan priključak po korisniku – maloljetnoj osobi.
 • Ugovor za korištenje „TeenZ“ paketa zaključuje roditelj/staratelj maloljetne osobe.
 • Prilikom podnošenja zahtjeva za korištenje „TeenZ“ paketa, roditelj/staratelj je obavezan dostaviti na uvid izvod iz matične knjige rođenih za maloljetnu osobu koja će koristiti „TeenZ“ paket.
 • Budući korisnici novog „TeenZ“ paketa imaju mogućnost kao i drugi kombinovani paketi zaključivati ugovorni odnos na 24 mjeseca uz ostvarenje veće količine saobraćaja. Također, korisnici mogu kupovati asemblirane/komisione usluge (telefoni, tableti, laptopi, pametni satovi i dr.), uz obavezan ugovorni odnos od12/24 mjeseca.

 

„TeenZ“ paket

Naziv paketaCijena i sadržaj osnovni paket
„TeenZ“  (za osobe do 18 godina starosti)Cijena: 15 KM (sa PDV-om)/mjesečno

Sadržaj:

 

 •   3 GB mobilnog interneta (na Flat principu, uz obaranje brzine na 64 Mbps nakon potrošene količine)
 •   200 jedinica (besplatne minute i SMS-ovi) za pozive/SMS prema 2 Naj broja (npr. roditelji) sa uspostavom poziva od 0,10 KM sa PDV-om
 •   plus 5 KM na bonus računu (za pozive/SMS prema fiksnim i mobilnim mrežama u BiH i dokupe saobraćaja)
 •   mogućnost dopune prepaid računa (za sve vrste saobraćaja)
 •   Neograničen pristup Facebooku  Instagramu i Tik-Tok aplikaciji
 •   Naj brojevi: iz mobilne mreže BH Telecoma. Obračunska jedinica: 60 sekundi
 •   Uz ugovor na 24 mjeseca dobija se 6 GB internet saobraćaja.

 

 

 

 

Uslovi korištenja:

 • Novčani bonus za korišteni paket usluge sa kombinovanim načinom plaćanja se može iskoristiti za sljedeće vrste saobraćaja   iz BH Mobile mreže:
 • Za pozive prema fiksnim i mobilnim mrežama u BiH,
 • Za pozive prema Naj brojevima,
 • Za slanje SMS, MMS poruka prema mrežama u BiH,
 • Za slanje SMS, MMS poruka prema Naj brojevima.
 • Dokupe saobraćaja

 

U mjesečnu naknadu paketa usluge sa kombinovanim načinom plaćanja uključen je neograničen mobilni internet unutar BH Mobile mreže, to jeste, određena količina mobilnog interneta u skladu sa karakteristikama paketa, po maksimalnoj mogućoj brzini prijenosa podatka, te nakon toga nastavak korištenja po maksimalnoj brzini od 128 kbps, bez dodatne naplate po potrošnji.

Korisnici „TeenZ“ paketa imaju mogućnost dokupa mobilnog interneta iz ponude BH Telecoma namijenjenih za korisnike sa kombinovanim načinom plaćanja.

Maksimalna moguća brzina prijenosa podataka unutar BH Mobile mreže koju korisnik može ostvariti kod korištenja mobilnog interneta, ovisi o lokaciji, raspoloživosti BH Mobile mreže, korištenoj pristupnoj tehnologiji i terminalnoj opremi korisnika.

Jedinica mjere korištenja mobilnog internet saobraćaja iz BH Mobile mreže je 1 kB.

Korisnici „TeenZ“ paketa imaju mogućnost besplatnog korištenja Facebooka, Instagrama i Tik-Tok aplikacija.

Neiskorišteni novčani bonus se ne prenosi u naredni obračunski period.

Provjera stanja prepaid računa vrši se: kroz meni Moj vodič (*110#), putem USSD kodova, SMS poruke, preko WEB portala i putem aplikacije Moj BH Telecom.

 

USSD kodovi za provjeru stanja računa:

 • Provjera stanja novčanog bonusa: *106#
 • Provjera stanja mobilnog interneta uključenog u paket: *108*1#
 • Provjera stanja besplatnih jedinica prema Naj brojevima: *101#
 • Putem aplikacije Moj BH Telecom.

 

Moja priča.
BH Telecom