BH Telecom i Osnovna.ba – Uvijek dostupan instruktor

Siguran, stalan i jednostavan pristup, olakšava savladavanje novih znanja! Lekcije iz svih predmeta usklađene su sa aktuelnim nastavnim planom i programom u BiH.

Kao dodatni kvalitet pri savladavanju novih znanja, učenicima su dostupna i tekstualna objašnjenja, video materijali, a na raspolaganju su im i online testovi, svakodnevno dostupni za provjeru znanja. Istovremeno, roditeljima je uvijek dostupan detaljan izvještaj o urađenim testovima i vremenu provedenom na Osnovna.ba.

Samo 6 KM sa PDV-om mjesečno za 6 predmeta jednog razreda.

Usluga Osnovna.ba je omogućena fizičkim licima kao dodatna usluga na postpaid pakete/usluge BH Telecoma (Multimedijalni paketi – MojaTV), postpaid mobilna telefonska usluga (uključujući uslugu sa kombinovanim načinom plaćanja), xDSL pristup internet mreži, fiksna telefonska usluga, L.net, mNet mFlat, pristup Internet mreži putem WLL tehnologije.

 

BH Telecom. Moja priča!