Fantastično završena akcija „Recikliraj pametno i nagradi se Ultra dopunom“

BH Telecom kao društveno odgovorna kompanija u saradnji sa firmom Eko grad d.o.o. Sarajevo u periodu od 10. februara do 10. marta 2024. godine učestvovala je u projektu pametne reciklaže na području Kantona Sarajevo.

Naša kompanija se pridružila bh. institucijama, ustanovama i firmama koje su prepoznale značaj očuvanja naše životne sredine.

Tako su korisnici Ultra usluge BH Telecoma od 10. februara za korištenje reciklomata, odnosno za odlaganje PET ambalaže u reciklomate, sakupljali Ultra kredit. Za ubačenu jednu plastičnu, staklenu ili alu bocu/konzervu ili sl. otpad Ultra korisnik je dobivao kao nagradu dopunu od 0,10 KM, za ubačene tri boce 30 feninga, za pet ubačenih boca pola marke kredita,…

Bili smo EKO, reciklirali i Ultra kreditom nagrađivali!

Akcija je premašila sva naša očekivanja, a odziv građana je bio fantastičan.

Statistički podatak ukupnog recikliranja u Kantonu Sarajevo dostigao je rekordni broj od 67.974 ambalažnih jedinica u periodu od 10.2. do 12.2.2024. godine. Ovom statističkom podatku najviše je rezultirala akcija “Recikliranjem do Ultra kredita”.

Reciklomate su građani sa oduševljenjem dočekali i počeli koristiti, jer su ovi uređaji konkretan i građanima vidljiv angažman društva u očuvanja zdravlja ljudi.

Ponosni što smo bar jedan mjesec doprinijeli smanjenu problema aluminijskog, staklenog i plastičnog otpada s kojim se naše društvo uglavnom neefikasno bori.

Nadamo se da će se ova sjajna priča nastaviti, jer interesovanje naših građana je veliko.

Pametni reciklomati su u Sarajevu smješteni na atraktivnim lokacijama Sarajevo City Centra, ARIA  malla, Vilsonovog šetališta, ulazu na Vrelo Bosne, u Pionirskoj dolini, reciklažnom dvorištu KJKP RAD, Dobrinji, Vogošći i Hadžićima.

Hvala svim našim korisnicima i građanima koji su učestvovali u ovoj ekološkoj akciji.

Štitimo i volimo našu životnu sredinu!

 

Moja priča. BH Telecom