Odobrenje za radove – migracija Nokia pristupnih uredjaja sa verzije 6.0 na 6.2

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema dana 21.09.2022.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma na sljedećim lokacijama:

Direkcija Goražde:

BACCI_1
GORAZDE_1
GORAZDE_2
ILOVACA_1
OSANICA_1
USTIKOLINA_1
Vinarici_1
22_Maj_bb_1
22_Maj_bb_2
31_Drinske_Brigade_1
Alije_Hodzica_bb_1
Alije_Hodzica_bb_2
Bijele_Vode
Hranjevici_1
Jusufa_Duhovica_7
Krecevac_1
Marsala_Tita_4
Marsala_Tita_8
Marsala_Tita_10
Marsala_Tita_15
Marsala_Tita_19
Mravinjac_bb_1
Odzak_Gorazde_1

Direkcija Zenica:

Kranjceviceva_1
Kranjceviceva_2B
Kranjceviceva_3C
Kranjceviceva_7A
Kranjceviceva_8A
Kranjceviceva_9B
Kranjceviceva_10
Aska_Borica_30
Aska_Borica_32a
Aska_Borica_38a
Aska_Borica_39A
Aska_Borica_41a
Bulevar_Kralja_Tvrtka_9C
Bulevar_Kralja_Tvrtka_11B
Bulevar_Kralja_Tvrtka_13C
Bulevar_Kralja_Tvrtka_I_1A
Bulevar_Kralja_Tvrtka_I_3
Bulevar_Kralja_Tvrtka_I_5
Bulevar_Kralja_Tvrtka_I_7A
Bulevar_Kralja_Tvrtka_I_7a

Direkcija Mostar:

Bingo_Bafo
BJELIMICI_1
BUTUROVIC_POLJE_1
CELEBICI_1
CERNICA_3
DONJA_MAHALA_1
DONJE_SELO_1
ENERGOPETROL_1
GNOJNICE_1
GORNJA_BIJELA_1
GORNJA_DREZNICA_1
GORNJI_ZALIK_1
ISKRA_1
JABLANICA_1
KOCINE_1
KONJIC_1
KONJIC_2
KONJIC_3
KONJIC_4

Izvinjavamo se zbog eventualnih neugodnosti i zahvaljujemo na strpljenju.