Odobrenje za radove – upgrade VDSL SGT mrežnih elemenata (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će zbog nužnih radova na održavanju sistema doći do smetnji u radu usluga BH Telecoma na sljedećim lokacijama (RD Zenica):

 • 07.2022 godine u periodu od 05.00 do 06.00h
  • Bijela Ploča
  • Biljevina
  • Bočinja
  • Bradići
  • Čobe
  • Jablanica
  • Liješnica
  • Maglaj 2
  • Maglaj 3
  • Skroze
  • Smajići
 • 07.2022 godine u periodu od 05.00 do 06.00h
  • Misurići
  • Moševac 2
  • Stari Grad
  • Tujnica
  • Lepenica
  • Domislica
  • Zenica
 • 07.2022 godine u periodu od 05.00 do 06.00h
  • Lijevča
  • Vrbica
  • Buzići
  • Liješeva
  • Kosova
  • Šerići_MSAN
  • Vinište
  • GornjaBreza

Izvinjavamo se zbog eventualnih neugodnosti i zahvaljujemo na strpljenju.